Dosare procese

Dosar 10607/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

uzucapiune;

Dosar 10608/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

fond funciar;

Dosar 10609/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10610/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10611/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10612/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial;

Dosar 10613/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10614/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

divorţ;

Dosar 10615/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10616/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;

Dosar 10617/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;

Dosar 10618/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

plângere contravenţională;

Dosar 10619/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;

Dosar 10620/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. somaţie europeană de plată;

Dosar 10621/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

pretenţii;

Dosar 10622/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

cerere de valoare redusă;

Dosar 10623/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

validare poprire;

Dosar 10624/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

cerere de valoare redusă;

Dosar 10625/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;

Dosar 10626/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;

Dosar 10627/180/2015 din 02.09.2015

Judecătoria Bacău

investire cu formulă executorie;