Dosare procese

Dosar 7487/306/2015/a2 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

verificare măsuri preventive (art.206 NCPP);

Dosar 805/294/2013 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

uzucapiune;

Dosar 844/294/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

stabilire domiciliu minor;

Dosar 911/294/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie P.V. SERIA CP, NR. 7792213;

Dosar 9150/306/2015/a1 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

verificare măsuri preventive (art.205 NCPP);

Dosar 937/294/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie P.V. SERIA CP, NR. 7792199;

Dosar 989/294/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie P.V. SERIA CP, NR. 7792234;

Dosar 13835/306/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 17464/306/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 180/85/2005/a34 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

contestaţie;

Dosar 18707/306/2014/a1 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 2592/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine);

Dosar 2593/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

contestaţie decizie suspendare contract de muncă;

Dosar 2594/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

refuz soluţionare cerere;

Dosar 2595/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

pretentii;

Dosar 2596/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare act administrativ;

Dosar 2597/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 2598/85/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5;

Dosar 334/294/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA CP, NR. 7791476/27.03.2015;

Dosar 34328/197/2014 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 345/294/2015 din 03.09.2015

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA DGAF, NR. 0014234;