Dosare procese - 2017

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1035/109/2017 din 15.02.2017

Tribunalul Argeș

partaj judiciar;

Dosar 1212/2/2017 din 15.02.2017

Curtea de Apel București

contestaţie act administrativ fiscal dec. nr. 287/26.01.2017 DOS. NR. 1966/122/2015;

Dosar 1215/2/2017 din 15.02.2017

Curtea de Apel București

legea 10/2001 împotriva DC nr. 85/13.02.2017 pron. de CAB S4 în dosarul nr. 265/2/2017;

Dosar 1233/2/2017 din 15.02.2017

Curtea de Apel București

pretentii dec. nr. 6061/14.12.2016;

Dosar 185/59/2017 din 15.02.2017

Curtea de Apel Timișoara

alte cereri CONTESTAŢIE IN ANULARE;

Dosar 5027/3/2017 din 15.02.2017

Tribunalul București

uzucapiune imp.d.c.nr.138/15.02.2016 pr. in D.11241/300/2012 al TBS5;

Dosar 618/90/2017 din 15.02.2017

Tribunalul Vâlcea

contestaţie la executare DOS NR.3481/288/2013*;

Dosar 7262/105/2011/a1 din 15.02.2017

Curtea de Apel Ploiești

acţiune în constatare contestaţie în anulare;

Dosar 80/35/2017 din 15.02.2017

Curtea de Apel Oradea

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 899/2/2017/a1 din 15.02.2017

Curtea de Apel București

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 1169/2/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel București

anulare act administrativ dec.nr.5299/10.11.2016 ds.nr.27860/3/2013*;

Dosar 1193/2/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel București

contestaţie decizie de concediere CONTESTAŢIE ÎN ANULARE;

Dosar 1195/2/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel București

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial împotriva DC nr. 25/18.01.2017 pronunţată de CAB S3 în dosarul nr. 650/303/2012*;

Dosar 1199/2/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel București

excepţie nelegalitate act administrativ dec. nr. 322/30.01.2017,dos. nr. 33914/3/2013*;

Dosar 136/33/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel Cluj

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 137/33/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 71/23.07.2013 de soluţionare a contestaţiei împotriva Deciziei de regularizare 98/10.12.2012;

Dosar 279/54/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ;

Dosar 291/54/2017 din 14.02.2017

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ;

Dosar 4737/3/2017 din 14.02.2017

Tribunalul București

pretenţii imp.d.c.nr.557/21.06.2016 pr. in D.17664/299/2008* al TBS5;

Dosar 4738/3/2017 din 14.02.2017

Tribunalul București

acţiune în constatare imp.d.c.nr.13/10.01.2017 pr. in D.11409/300/2008 al TBS5;

Dosar 485/91/2017 din 14.02.2017

Tribunalul Vrancea

fond funciar dosar 1098/231/2013 d.c. 118/06.10.2016;