Jurisprudenta Curtea De Apel Iasi-Sectia Civila

Sunt 15 spete emise de Curtea De Apel Iasi-Sectia Civila

Dosar 499 (04.11.2009)
Uzucapiune. Teren atribuit în folosinţă. Legea nr.18/1991
Dosar 416 (14.10.2009)
Obligaţia de întreţinere a copiilor. Data de la care se datorează pensia de întreţinere pentru minor
Dosar 388 (07.10.2009)
Împărţeală judiciară. Calitate procesuală activă. Terţi dobânditori ai cotei indivize din bunurile succesorale transmise de soţia supravieţuitoare din masa succesorală
Dosar 463 (28.10.2009)
Divorţ. Încredinţarea minorilor. Interesul superior al copilului
Dosar 146 (14.10.2009)
Hotărâre judecătorească. Lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotărâri (art. 281 ind. 1 C.pr.civ.)
Dosar 132 (02.10.2009)
Calitate procesuală pasivă a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor. Daune materiale şi morale
Dosar 576 (25.11.2009)
Căi de atac. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac
Dosar 193 (09.12.2009)
Acţiune în revendicare. Admisibilitate. Cerere formulată ulterior adoptării Legii nr. 10/2001
Dosar 181 (18.11.2009)
Acţiune în regres. Exercitarea atribuţiilor de serviciu în limitele legii
Dosar 29 (21.01.2009)
Acţiune în constatarea dreptului de servitute legală. Drept de acces pentru operatorul public de reţea destinată serviciilor de telecomunicaţii
Dosar 22 (04.02.2009)
Acţiune pentru restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în statele Uniunii Europene
Dosar 47 (04.03.2009)
Legea nr.10/2001. Restituire în natură
Dosar 86 (27.02.2009)
Hotărâre de îndreptare a erorii materiale. Cale de atac
Dosar 113 (18.03.2009)
Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute
Dosar 92 (04.03.2009)
Antecontract. Bun în indiviziune
1