Jurisprudenta Curtea De Apel Timisoara

Sunt 539 spete emise de Curtea De Apel Timisoara

Dosar 205 (25.02.2010)
Drept procesual penal. Partea specială. Urmărirea penală. Plângere împotriva actelor procurorului
Dosar 287 (15.03.2010)
Drept procesual penal. Partea generală. Măsurile procesual penale. Măsurile preventive. Măsura arestării preventive
Dosar 33 (26.01.2010)
Acţiune întemeiată pe dispoziţiile o.g. nr. 79/2003. Competenţa materială a tribunalului
Dosar 29 (20.01.2010)
Acţiune întemeiată pe prevederile art. 286 alin. (1) din o.u.g. nr. 34/2006 modificată. Competenţa materială a tribunalului
Dosar 2 (13.01.2010)
Funcţionar public. Retrogradare din funcţie publică. Nelegalitate
Dosar 151 (02.02.2010)
Radierea unei societăţi comerciale din registrul comerţului. Dizolvare fără lichidare. Condiţii
Dosar 80 (19.01.2010)
Procedura insolvenţei. Condiţiile pentru deschidere. Încălcarea principiului disponibilităţii. Consecinţe
Dosar 224 (16.02.2010)
Procedura insolvenţei. Închidere ca urmare a lichidării bunurilor falitei. Neconvocarea adunării creditorilor şi necomunicarea raportului final. Consecinţe
Dosar 266 (23.02.2010)
Judecată. Deschiderea procedurii insolvenţei. Nelegala citare a debitorului. Consecinţe
Dosar 40 (23.02.2010)
Litigiu comercial evaluabil în bani. Competenţă materială
Dosar 64 (30.03.2010)
Societate comercială pe acţiuni. Tranzacţie judiciară încheiată cu o altă societate în care preşedintele consiliului de administraţie deţine funcţia de administrator. Condiţii
Dosar 400 (23.03.2010)
Înscriere de menţiuni în registrul comerţului. Modificarea actului constitutiv. Condiţii
Dosar 368 (16.03.2010)
Suspendarea judecăţii de instanţa de recurs. Atacarea încheierii. Inadmisibilitate
Dosar 354 (16.03.2010)
Procedura insolvenţei. Închidere înainte de executarea hotărârii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social. Admisibilitate
Dosar 113 (26.01.2010)
Renunţare la judecată. Renunţare la drept. Deosebiri. Consecinţe
Dosar 249 (23.02.2010)
Cerere de recurs. Perimare. Cerere de repunere pe rol anulată ca netimbrată. Consecinţe
Dosar 6 (12.01.2010)
Litigiu comercial evaluabil în bani. Conciliere directă prealabilă. Condiţii
Dosar 28 (09.02.2010)
Adunarea generală a acţionarilor. Modificarea actului constitutiv. Nerespectarea obligaţiei de informare a acţionarilor. Consecinţe
Dosar 378 (02.03.2010)
Drepturi salariale ale personalului bugetar. Efectele în timp ale hotărârii judecătoreşti prin care angajatorul a fost obligat să achite drepturi salariale intr-un anumit cuantum
Dosar 302 (23.02.2010)
Recalculare pensie. Venituri ce nu pot fi valorificate la stabilirea pensiei – prime şi venituri obţinute în urma retribuirii muncii în acord global anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000
Dosar 227 (10.03.2010)
Cerere în obligaţie de a face şi evacuare. Calea de atac împotriva sentinţei. Recurs la recurs. Admisibilitate
Dosar 256 (16.03.2010)
Rectificare carte funciară realizată în baza unui act unilateral
Dosar 195 (03.03.2010)
Competenţă materială. Imobile preluate abuziv. Plata despăgubirilor stabilite prin titlu
Dosar 78 (03.02.2010)
Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri. Condiţii de admisibilitate
Dosar 39 (19.01.2010)
Contestaţie în anulare. Sensul sintagmei „nelegala citare”
Dosar 226 (10.03.2010)
Acţiunea în revendicare a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, întemeiată pe dreptul comun. Condiţii de admisibilitate
Dosar 923 (09.10.2009)
Măsurile procesuale. Măsurile preventive
Dosar 911 (01.10.2009)
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Dosar 910 (01.10.2009)
Individualizarea judiciară a pedepselor. Pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a alege [art. 64 alin. 1 lit. a), teza i]
Dosar 1368 (17.11.2009)
Transport internaţional de persoane. Operaţiuni scutite de plata tva