Jurisprudenta Judecatoria Alexandria

Sunt 37 spete emise de Judecatoria Alexandria

Dosar 324C (16.03.2010)
Învestire cu formulă executorie. sentinţă comercială pronunţată potrivit procedurii somaţiei de plată. respingerea cererii în situaţia formulării de către debitor a unei cereri în anulare.
Dosar 135 (23.02.2010)
Răspundere civilă delictuală. acţiune în regres formulată de asigurător. momentul începerii curgerii termenului de prescripţie extinctivă.
Dosar 327 (02.02.2010)
Plângere împotriva încheierii de carte funciară. obligaţia pentru petentă de a dovedi întregul şir al actelor juridice pe care îşi întemeiază cererea în situaţia în care transferurile anterioare ale dreptului de proprietate nu au fost înscrise în cartea f
Dosar 96 (04.02.2010)
Acţiune în răspundere civilă delictuală. pagube produse printr-un accident de circulaţie. asigurare de răspundere civilă auto obligatorie. obligaţia pentru păgubit de a chema în judecată societate de asigurare. calitatea de intervenient forţat a persoanei
Dosar 2 (04.01.2010)
Anulare înscris fals. calitatea procesuală activă a ministerului public în situaţia dispunerii soluţiei de scoatere de sub urmărire penală. competenţa instanţei civile de a cerceta falsul
Dosar 275 (29.09.2009)
Distrugere.plângere împotriva ordonanţei procurorului de scoatere de sub urmărire penală. persoana care poate face o astfel de plângere. art. 2781 alin 1 din codul de procedură penală
Dosar 253 (03.09.2009)
Contracte. somaţie de plată.lipsa calităţii procesuale pasive a administratorului societăţii debitoare.
Dosar 247 (06.08.2009)
Comisioane .somaţie de plată. neîndeplinirea condiţiei caracterului cert al creanţei ce în situaţia în care nu rezultă din însuşi actul încheia de părţi
Dosar 1830 (28.09.2009)
Contravenţii. depunerea documentelor legale de provenienţă o dată cu plângerea contravenţională
Dosar 1747 (06.08.2009)
Ordonanţă preşedinţială. inadmisibilitatea restituirii bunurilor confiscate printr-un proces verbal de contravenţie pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale prev. de art. 581 cod procedură civilă
Dosar 1793 (24.08.2009)
Ordonanţă preşedinţială. cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect evacuarea pârâtei din imobilul adjudecat de reclamantă. neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 581 cod procedură civilă
Dosar 1552 (23.06.2009)
Plângere contravenţională. Prezumţia relativă de adevăr a procesului verbal de contravenţie cu privire la situaţia de fapt constatată în mod nemijlocit de agentul constatator.
Dosar 178 (16.06.2009)
Ordonanţă de plată. Obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată în situaţia respingerii somaţiei ca rămasă fără obiect ca urmare a achitării debitului pe parcursul procesului.
Dosar 1057 (22.04.2009)
Contestaţie la executare. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor debitorului între creditori
Dosar 1274 (19.05.2009)
Încredinţare minor. Condiţii cerute pentru încredinţarea unui minor către o rudă apropiată.
Dosar 932 (07.04.2009)
Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect încredinţare provizorie a copilului minor în timpul căsătoriei. Condiţii de admisibilitate.
Dosar 1064 (30.07.2007)
Pretenţii civile
Dosar 6 (13.01.2009)
Reabilitare judecătorească. Condiţii de admisibilitate
Dosar 25 (14.01.2009)
Acţiune în pretenţii comerciale. Obligaţia agentului de a plăti societăţii de asigurare sumele de bani plătite de aceasta, în cazul nedepunerii primelor până la data producerii riscului asigurat.
Dosar 693 (10.03.2009)
Contestaţie ordonanţă de poprire pensie de întreţinereContestaţie la executare. Formularea unei plângeri penale împotriva creditorilor privind săvârşirea unor infracţiuni pentru obţinerea titlului executoriu.
Dosar 667 (06.03.2009)
Contestaţie ordonanţă de poprire pensie de întreţinere
Dosar 655 (05.03.2009)
Cerere de rectificare a schiţei cadastrale întocmită la intabularea imobilului în Cartea Funciară. Inadmisibilitate în absenţa unor aspecte litigioase între părţi
Dosar 753 (24.04.2007)
Reintegrare în domiciliu
Dosar 709 (18.04.2007)
Modificare titlu de proprietate
Dosar 187 (04.05.2007)
Reabilitare.condiţii
Dosar 194 (09.05.2007)
Vătămare corporală . individualizare pedeapsă.
Dosar 5297 (13.12.2005)
Plangere impotriva actelor procurorului
Dosar 5374 (19.12.2005)
Furt calificat
Dosar 4923 (21.11.2005)
Plangere prealabila
12