Jurisprudenta Partaj

Sunt 299 spete in domeniul Partaj

Dosar 194 (07.04.2010)
Partaj bunuri comune
Dosar 224 (23.02.2010)
Partaj succesoral
Dosar 3572 (23.04.2010)
Partaj judiciar
Dosar 119 (24.02.2010)
Partaj bunuri comune; bun donat in timpul căsătoriei unuia dintre soţi; cotă de contribuţie pentru soţia care nu a obţinut venituri din muncă.
Dosar 596 (30.04.2009)
Partaj judiciar
Dosar 720 (25.05.2009)
Partaj judiciar
Dosar 606 (04.05.2009)
Partaj judiciar
Dosar 8178 (01.10.2008)
Ieşire din indiviziune
Dosar 516 (12.04.2010)
Stabilirea termenului de plată a sultei trebuie să fie un termen rezonabil care să aibă în vedere şi prejudiciul la care coproprietarii cărora bunul nu le-a revenit în lot s-ar expune şi totodată să preîntâmpine cererea nejustificată a celui căruia bunul i
Dosar 369 (15.03.2010)
Regimul bunurilor cumpărate de soţi, cu plata în rate, în perioada căsătoriei. Plata ratelor în timpul şi după desfacerea căsătoriei.
Dosar 3 (07.01.2010)
Partaj bunuri comune. Atribuirea bunurilor mobile unui singur coproprietar.
Dosar 1/2009 (03.05.2010)
Chiar dacă Statul Român a rămas în indiviziune cu suprafaţa de 205 m.p., având în vedere că acesta nu mai deţine părţi din construcţie şi că, la atribuirea, prin ordin, către proprietarii apartamentelor din casă, s-a determinat pe schiţă terenul aferent
Dosar 170 (15.04.2009)
Partaj bunuri comune
Dosar 71 (25.02.2010)
Nulitate titlu proprietate
Dosar 127 (18.02.2010)
Drept de proprietate. Partaj de folosinţă. Despăgubiri.
Dosar 232 (08.03.2010)
Partaj succesoral
Dosar 50 (25.01.2010)
Ieşire din indiviziune
Dosar 89 (21.01.2010)
Partaj bunuri comune .Drept de creanţa
Dosar 54 (26.01.2010)
-partaj judiciar-
Dosar 328/2009 (09.06.2009)
Minori şi familie - divorţ - fără copii
Dosar 245 (22.02.2010)
Partaj. Prescripţia dreptului la acţiune privind constatarea existenţei dreptului de creanţă al unui soţ, împotriva celuilalt soţ. Data de la care începe să curgă.