Jurisprudenta Succesiuni, moşteniri

Sunt 179 spete in domeniul Succesiuni, moşteniri

Dosar 167 (15.04.2010)
Existenţa unei convenţii între succesibili, în sensul de a nu pretinde drepturi succesorale după defunct, în timpul vieţii unui succesibil ( soţul supravieţuitor), nu poate valora acceptare tacită a succesiunii
Dosar 45 (25.01.2010)
Acţiune in constatarea calităţii de moştenitor; cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in condiţiile Legii 247/2005;repunerea in termenul de acceptare a succesiunii in conformitate cu dispoziţiile art. 13 din legea 18/1991; efectele acestei
Dosar 734 (26.05.2009)
Stabilire masa succesorala
Dosar 738 (26.05.2009)
Stabilire masa succesorala
Dosar 1415 (25.11.2009)
Stabilire Masa Succesorala
Dosar 758 (26.08.2009)
Acţiune în constatare vânzare-cumpărare. Acţiune în revendicare. Acţiune în constatare accesiune
Dosar 273/C (03.03.2010)
Contestaţie Legea 10/2001. Art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 care stipulează condiţiile în care operează dreptul de acrescământ în favoarea moştenitorului care depune cerere de restituire, are aplicabilitate în situaţia celor care nu au acceptat moşteni
Dosar 495/2010 (05.05.2010)
Sentinţa civilă nr. 495/2010
Dosar 1024 (14.10.2009)
Sentinţa civilă nr. 1024/14.10.2009 pronunţată în dosarul nr. 58/322/2005
Dosar 126 (24.02.2010)
Partaj succesoral
Dosar 132 (20.01.2010)
Anulare certificat moştenitor
Dosar 2183 (22.10.2008)
Calitatea procesuală pasivă în cadrul Prestaţiei tabulare
Dosar 7316 (19.11.2009)
Succesiuni, moşteniri
Dosar 829 (17.12.2009)
Succesiune. Joncţiunea posesiilor.
Dosar 178/C/ (13.05.2009)
Anulare certificat de mostenitor. Valoarea certificatului de mostenitor. Efecte fata de terti.
Dosar 169/2010 (16.02.2010)
Succesiune. Admis cererea. Dispus intabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantilor, în cota de 1/1 parte ca bun comun.
Dosar 2540 (08.07.2009)
Actiune in constatare a dreptului de proprietate .Actiune in constatarea calitatii de unic mostenitor
Dosar 425 (15.03.2010)
Drept civil,rezoluţiune contract de întreţinere
Dosar 272/C/ (25.11.2009)
Legea nr. 10/2001. Valoarea certificatului de mostenitor. Coexistenta calitatii de succesor testamentar cu cea de succesor legal. Valoarea notificarii. Repunerea in termenul legal de acceptare a succesiunii.
Dosar 109R (05.02.2010)
Succesiune. dreptul la un proces echitabil. acordarea de către instanţă a mai mult decât s-a cerut (plus petite).
Dosar 162 (12.02.2010)
Drept procesual civil. Calitatea procesuală. Justificarea interesului legitim şi a calităţii procesuale pasive în acţiunea în constatarea deschiderii succesiunii
Dosar 59 (14.01.2010)
Partaj judiciar şi ieşire din indiviziune
Dosar 40 (19.01.2010)
Data deschiderii unei succesiuni. Vocaţia succesorală.