Jurisprudenta Taxă de timbru

Sunt 40 spete in domeniul Taxă de timbru

Dosar 11 (12.01.2010)
Art. 318 teza i Cod procedură civilă. Greşeală materială în înţelesul textului de lege arătat.
Dosar 20 (03.02.2010)
Taxă judiciară de timbru. interpretarea dispoziţiilor art. 17 din legea nr. 146/1997.
Dosar 6 (11.01.2010)
Recurs contencios administrativ. cerere anulată ca netimbrată. culpa apărătorului ALES. -art.20 alin.3 din Legea 147/1997.
Dosar 183/R/2010 (28.01.2010)
Acţiune în revendicarea unui teren reconstituit în baza Legii nr. 10/2001. Exonerare de la plata taxei de timbru
Dosar 90 (14.01.2010)
Ajutor public judiciar
Dosar 1843 (29.10.2009)
Ajutor public judiciar
Dosar 486 (11.03.2010)
Taxa de timbru
Dosar 97 (26.01.2010)
Aspecte privind taxa judiciară de timbru calculată la cererile având ca obiect daune morale
Dosar 336 (16.11.2009)
Timbru judiciar
Dosar 523 (30.03.2009)
Contestaţie la executare - reexaminare taxă timbru.
Dosar 486 (24.03.2009)
Contestaţie la executare – reexaminare
Dosar 103 (09.06.2009)
Restrângerea dreptului la libera circulaţie în baza legii nr. 248/2005. aplicarea dispoziţiilor art. 11 din legea nr. 146/1997
Dosar 734 (28.05.2009)
Taxa de timbru . Nedepunerea chitantei justificative echivaleaza cu refuzul de a achita taxa de timbru conform l 146/1997 numai in cazul in care partea a cunoscut masura dispusa de instanta .Lipsa aparatorului ales la termenul la care s-a invo
Dosar 51/R (22.01.2009)
Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinţe
Dosar 145 (25.02.2009)
Obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru. Apelant arestat. Anularea apelului ca netimbrat în condiţiile în care apelantul este încarcerat determină încălcarea art.6 din cedo.
Dosar (10.03.2009)
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitaţi pentru plata taxelor judiciare.
Dosar 398 (25.06.2008)
Scutire taxa de timbru si timbru judiciar pentru cereri formulate de a.v.a.s.
Dosar 79 (11.03.2009)
Acţiune în constatarea dreptului de autor pentru realizarea unei creaţii tehnice. Taxă de timbru.
Dosar 11.03.2009 (11.03.2009)
Cerere de ajutor public judiciar - oug nr.51/21.04.2008
Dosar 55 (03.02.2009)
Taxă de timbru. Instituţie publică. Inaplicabilitatea prevederilor art.17 din Legea nr.146/1997 modificată.
Dosar 22 (12.01.2009)
Obligatia achitarii taxei de timbru in cuantumul prevazut de lege nu reprezinta o obligatie cu caracter personal
Dosar 174 (13.02.2008)
Taxă de timbru. Ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001
Dosar 354 (14.05.2008)
Taxe de timbru. Anularea cererii ca netimbrată. Instanţa va dispune anularea cererii ca netimbrată numai după ce în prealabil a calculat taxa ce urmează a se achita şi a pus în vedere reclamanţilor la termen sau prin citaţie să achite taxa judiciară de tim
Dosar 129 (15.02.2006)
Incidenţa concomitentă în cauză a dispoziţiilor art. 242 pct. 2 cod procedură civilă
Dosar (11.11.2008)
Comercial: Cheltuieli de judecată făcute într-un proces anterior, solicitate printr-o cerere principală. Taxe de timbru.
Dosar 85 (16.04.2008)
Scutire taxă timbru acţiune în revendicare imobiliară( art. 15, lit. r, Legea nr. 146/1997)
Dosar 124 (06.02.2008)
Taxă de timbru. Contract de închiriere a apartamentului restituit conform Legii nr. 10/2001
Dosar 242 (11.02.2008)
Actiune in pretentii. Obligativitatea timbrarii cererii de recurs de catre institutii publice in cazul in care obiectul cauzei nu este reprezentat de venituri publice – art. 17 din Legea 146/14997.
Dosar 254 (30.05.2007)
Taxe de timbru. Parte în proces aflată în executarea pedepsei închisorii
Dosar 215 (05.07.2007)
Despăgubiri solicitate Statului Român. Taxă judiciară de timbru. Situaţie în care scutirea prevăzută de art.15 lit.o din Legea nr.146/1997 nu operează
12