Suspendarea judecăţii. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.

Decizie 944/R din 03.07.2009


Potrivit  art. 242, alin. 1, pct. 2 Cod procedura civila, „instanta va suspenda judecata, daca nici una din parti nu se înfatiseaza la judecarea pricinii iar potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, cu toate acestea pricina se judeca daca reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsa”.

Prin încheierea civila din 12 Mai 2009, Judecatoria Târgu Lapus a suspendat judecarea cauzei privind pe contestatoarea SC „R” SRL în contradictoriu cu intimatele B C si SC „C” SRL,  conform dispozitiilor art. 242 pct. 2 Cod procedura civila si a dispus trimiterea dosarului spre pastrare la arhiva instantei,  pâna la o noua staruinta a partilor.

Instanta de fond a retinut,  la termenul din 12 mai 2009, ca nici una din parti nu s-a prezentat si nici nu au solicitat judecarea cauzei în lipsa.

De asemenea, ca avocatii angajati aveau obligatia de-a asigura substituirea  pentru termenul de judecata stabilit, iar cererea de suspendare a cauzei în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedura civila, formulata de intimata, urmeaza a fi luata în discutie la o eventuala repunere pe rol a cauzei, în prezenta partilor.

Împotriva încheierii a declarat recurs contestatoarea SC “R” SRL, solicitând desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei aceleiasi instante, pentru continuarea judecatii.

Recurenta a sustinut ca încheierea atacata este pronuntata cu aplicarea gresita a legii, dat fiind faptul ca la termenul din 12 mai 2009, aparatorul contestatoarei-recurente a formulat o cerere de amânare a cauzei, motivat de imposibilitatea acestuia de a se prezenta la dezbatere, fiind plecat la Tribunalul Harghita, situatie în care nu se putea retine dezinteresul partilor,  în judecarea pricinii.

În drept a invocat prevederile art. 312 alin. 1 si 3 Cod procedura civila raportat la art. 304 pct. 9 din acelasi cod.

Examinând încheierea prin prisma celor invocate de recurenta si sub toate aspectele, în baza art. 304 indice 1 Cod procedura civila, tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 242 pct. 2 Cod procedura civila, „instanta va suspenda judecata daca nici una dintre parti nu se înfatiseaza la strigarea pricinii”.

Având în vedere ca prin cererea înregistrata la 11 mai 2009, fila 58 dosar fond, aparatorii contestatoarei au solicitat justificat amânarea cauzei, motivat de faptul ca nu se pot prezenta la dezbateri, deoarece sunt plecati la Tribunalul Harghita, unde reprezinta interesele intimatei SC “A D” SRL  în dosarul nr.  167/258/2008, iar intimata B C  a solicitat suspendarea cauzei, în baza art. 244 pct. 1 Cod procedura civila, instanta a procedat gresit la suspendarea solutionarii cauzei pentru lipsa partilor.

Mai mult, la dosar au fost depuse doua cereri de recuzare, care nu au fost solutionate.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, tribunalul constata ca încheierea atacata este pronuntata cu aplicarea gresita a legii, ipoteza în care recursul este fondat si va fi admis ca atare, în temeiul art. 304 pct. 9 raportat la art. 304 indice 1 coroborat cu art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, potrivit dispozitivului.