Decizie 304/2001 - Decizia 304 din 8 noiembrie 2001

Decizie 304/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

Nicolae Popa       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Nicolae Cochinescu - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Petre Ninosu       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Ioan Vida          - judecator
    Paula C. Pantea    - procuror
    Florentina Geangu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Psiho Vest" - S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 191/2001 al Curtii de Apel Oradea.
    La apelul nominal se prezinta Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Anca Marin, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul partii prezente solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru imposibilitatea de prezentare a consilierului juridic, depunand la dosarul cauzei delegatia de reprezentare in fata altei instante de judecata.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea cererii de amanare a judecarii cauzei.
    Curtea, deliberand, respinge cererea privind amanarea judecarii cauzei.
    Reprezentantul Ministerului Public, considerand ca dispozitiile legale criticate nu incalca prevederile constitutionale invocate, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 5 februarie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 191/2001, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Psiho Vest" - S.R.L. din Oradea.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, conform carora statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Or, se arata in continuare, in baza dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 Ministerul Transporturilor a emis Ordinul nr. 412 din 8 iunie 2000, potrivit caruia examinarile psihologice urmeaza sa se faca numai in unitatile specializate din reteaua ministerului respectiv, situatie in care se ajunge "la practicarea unei concurente neloiale, prin atragerea si orientarea clientelei numai in aceasta directie, urmarind astfel eliminarea altor agenti economici, care au si ei acest obiect de activitate".
    Curtea de Apel Oradea, exprimandu-si opinia, apreciaza ca dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 sunt neconstitutionale. Se arata, in acest sens, ca "examinarile medicale si psihologice sunt activitati de prestari servicii intelectuale si astfel intra in sfera activitatii comerciale, iar aceste servicii se presteaza prin forma organizata de societati comerciale". De asemenea, se sustine ca prin textul de lege criticat "se restrange sfera de exercitare a acestor prestatii numai in favoarea specialistilor incadrati in unitatile sanitare din cadrul Ministerului Transporturilor, excluzand posibilitatea ca specialistii, indiferent de pregatirea lor si conditiile indeplinite, sa poata efectua aceste servicii".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, arata ca, spre deosebire de activitatea de transport care constituie o activitate comerciala, controlul medical si psihologic al personalului din transporturi nu constituie o asemenea activitate, cu atat mai mult cu cat nu are ca scop realizarea unui profit. Avizele medicale si psihologice de aptitudine pentru functiile tinand de siguranta circulatiei se valideaza si se elibereaza nu de agentii economici aflati in relatii de concurenta comerciala, ci de catre comisiile medicale si psihologice din policlinicile si spitalele din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor, constituite in acest scop. In fine, se arata in punctul de vedere al Guvernului, avand in vedere interesul public major ocrotit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998, ca activitatea medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei se finanteaza - potrivit art. 7 din ordonanta - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. Guvernul apreciaza, in aceste conditii, ca dispozitiile criticate nu impiedica pe autorul exceptiei sa isi desfasoare in continuare activitatea comerciala, potrivit obiectului acesteia si in raport cu "clientela", formata in conditiile economiei de piata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998. Aceste dispozitii au urmatorul continut: "Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin avize de aptitudine medicala si psihologica, eliberate in urma examinarii medicale si/sau psihologice efectuate in unitatile apartinand retelei sanitare a Ministerului Transporturilor."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca aceste prevederi legale contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit carora "Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata pentru considerentele ce urmeaza.
    Efectuarea transporturilor de calatori si marfuri in conditii de siguranta deplina a circulatiei impune crearea unui cadru juridic unitar, necesar atat pentru organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica de specialitate pentru personalul cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei, cat si pentru asistenta medicala curenta acordata intregului personal din transporturi.
    Sistemul organizat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 are un caracter "inchis", in care activitatile de asistenta medicala si psihologica se desfasoara ca o expresie a dreptului la ocrotirea sanatatii, garantat prin art. 33 din Constitutie. Unitatile din transporturi ce folosesc personal care concura la siguranta circulatiei - unitati ce functioneaza fie in subordinea, fie sub autoritatea ministerului de resort - sunt obligate sa asigure prezentarea personalului respectiv la examinarea periodica si sa respecte recomandarile unitatilor sanitare, inscrise in avizele medicale si psihologice de aptitudine, privind mentinerea sau retragerea din functie [art. 6 alin. (2) din ordonanta]. In cadrul acestui sistem, in care Ministerul Transporturilor finanteaza intreaga activitate cu fonduri primite de la buget, unitatile medicale ce asigura asistenta sunt - si ele - unitati din sistemul ministerului respectiv. Aceasta cu atat mai mult cu cat ministerul are raspunderea generala a sigurantei circulatiei si a navigatiei si trebuie sa dispuna de totalitatea parghiilor organizatorice care sa-i asigure suportul acestei raspunderi. Beneficiarii nemijlociti ai activitatilor astfel organizate nu au calitatea de "clienti", intrucat nu ne aflam in prezenta unor raporturi de drept comercial, ale economiei de piata, in care statul sa vegheze la libera exercitare a concurentei. Asa fiind, nu se poate sustine ca activitatea de control medical si psihologic al personalului din transporturi, avand scopul de a asigura siguranta circulatiei, ar constitui o activitate comerciala si astfel ar fi incalcate dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Psiho Vest" - S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 191/2001 al Curtii de Apel Oradea.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 noiembrie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina Geangu