Decret 134/1949 - Decretul 134 din 2 aprilie 1949

Decret 134/1949 pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii medicinale, depozite de medicamente si laboratoare de analize medicale

*) Text corectat conform rectificarilor aparute in Buletinul Oficial al R.P.R. Nr. 20 din 21 Aprilie 1949, pag. 144, si Nr. 31 din 21 Mai 1949, pag. 212.

    CAP. 1

    ART. 1
    Se nationalizeaza unitatile sanitare (farmaciile din comunele urbane, resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoarele chimico-farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente si laboratoarele de analize medicale), in functiune sau care si-au incetat functiunea partial sau total, fara a avea autorizatie de inchidere, fie ca sunt exploatate individual, de societati de orice fel sau de asociatii, astfel cum sunt enumerate in tabloul anexat, care face parte integranta din prezentul decret.
    Unitatile sanitare prevazute in tabloul anexat sunt considerate nationalizate, chiar daca sunt indicate partial sau inexact, sau daca si-au schimbat denumirea sau adresa*).
    Unitatile sanitare nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri comune ale intregului popor, libere de orice sarcini. Ele vor fi administrate prin Ministerul Sanatatii.
    Actiunile si partile sociale ale societatilor, asociatiilor care au exploatat unitatile sanitare nationalizate prin prezentul decret, trec, de asemenea in proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
    Dirigintii de farmacie, directorii, administratorii sau consiliile de administratie ale unitatilor sanitare nationalizate, isi inceteaza activitatea pe data publicarii decretului de fata, ramanand la dispozitia organelor Ministerului Sanatatii, precum si a organelor delegate pentru luarea in primire a unitatilor sanitare nationalizate, pe toata durata operatiunilor de luare in primire si inventariere.
------------
    *) Prin D. Nr. 176 din 29 Aprilie 1949, se introduce la art. 1, dupa alineatul 2, un nou alineat.

    ART. 2
    Odata cu unitatile sanitare se nationalizeaza orice instalatii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc in mod permanent activitatii unitatii sanitare nationalizate, indiferent daca apartin proprietarului unitatii sanitare nationalizate sau oricarui alt proprietar.
    ART. 3
    Societatile sau asociatiile nationalizate de orice fel, care poseda mai multe unitati sanitare, se nationalizeaza in intregime, chiar daca numai una din unitati se incadreaza in prevederile decretului de fata.
    ART. 4
    Incepand de la data publicarii prezentului decret, nici o unitate sanitara nu va putea instraina, nici in total, nici in parte si nici nu va putea muta utilajul, instalatiile sau mobilierul sau, sub orice titlu ar fi detinute, fara autorizatia Ministerului Sanatatii, orice instrainare sau alt act de dispozitie fiind nule de drept.
    ART. 5
    Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza unitatile sanitare sau partea din capital a acestora, care se gasesc in proprietatea unui Stat facand parte din Natiunile Unite, care a dobandit aceste bunuri sau drepturi, ca urmare a executarii Tratatului de Pace, sau prin achitarea unor obligatii de despagubiri izvorind din starea de razboi.
    Conventiunile incheiate de aceste State, sau de institutiuni ori intreprinderi ale acestor State, cu exploatatorii unitatilor sanitare nationalizate, trec asupra Ministerului Sanatatii si raman in vigoare, astfel cum au fost stipulate si vor fi executate de ambele parti.

    CAP. 2
    Efectele nationalizarii

    ART. 6
    Prin efectul nationalizarii, unitatile sanitare trec in proprietatea Statului cu fondul de comert si cu toate obligatiunile contractate in vederea functionarii lor; unitatile sanitare particulare, sub forma de societate sau asociatiuni, isi pastreaza patrimoniul, precum el va reiesi din bilantul incheiat in vederea predarii catre noua conducere desemnata de Stat, in urma nationalizarii; in activul si pasivul unitatilor sanitare nationalizate intrand:
    a) La activ, toate bunurile imobile si mobile, corporale si incorporale, precum: terenuri, cladiri, instalatiuni sanitare, hartii de valoare, cambii, numerar, sume datorate unitatii sanitare nationalizate, accesorii, materiale sanitare si farmaceutice;
    b) La pasiv totalitatea obligatiunilor unitatii sanitare.
    Prin efectul prezentului decret, unitatile sanitare nationalizate se substitue in toate drepturile si obligatiunile vechilor unitati sanitare.
    ART. 7
    Noua conducere a unitatii sanitare nationalizate va putea cere, in termen de 6 luni de zile de la publicarea prezentului decret, sa declare nule obligatiunile sau tranzactiunile incheiate de unitatile sanitare respective inainte de nationalizare, care au fost incheiate cu scopul vadit de a pagubi unitatea sanitara in folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice, straine.
    Judecarea acestor cereri este de competenta comisiei instituita prin art. 7 din Legea Nr. 119 din 1948*), care va judeca in aceleasi conditiuni.
------------
    *) L. Nr. 119 din 11 Iunie 1948, pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi.

    CAP. 3
    Procedura nationalizarii

    ART. 8
    La intrarea in vigoare a prezentului decret, Ministerul Sanatatii va numi directori sau administratori, care vor lua in primire unitatile sanitare nationalizate, pe baza inventarelor de la proprietarii sau reprezentantii ori imputernicitii acestora.
    Noii directori si administratori vor exercita toate atributiunile vechilor organe de conducere.
    In caz de lipsa a proprietarilor, reprezentantilor sau imputernicitilor lor, unitatea sanitara va fi preluata in prezenta autoritatilor militienesti, in comune urbane sau a autoritatilor comunale, in comunele rurale.
    ART. 9
    Pana in momentul preluarii unitatilor sanitare de catre noua conducere, conform inventarului si bilantului, pe care unitatile sanitare sunt obligate sa le incheie in acest scop, vechea conducere sta la dispozitia celei noi pentru orice lamuriri, fiind responsabila pentru lipsurile constatate, afara de lipsurile si pagubele provenite din acte de administratie ale noii conduceri.
    ART. 10
    La predarea unitatilor sanitare se va incheia un proces-verbal in triplu exemplar, la care se vor alatura copii de pe inventar si bilant. Un exemplar al procesului-verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va pastra de unitatea sanitara, ultimul se va inainta Ministerului Sanatatii.

    CAP. 4
    Despagubiri

    ART. 11
    Statul va acorda despagubiri proprietarilor si actionarilor unitatilor sanitare nationalizate, conform art. 11 din legea Nr. 119 din 1948.
    ART. 12
    Despagubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni functionand pe langa Curti, formate din 3 magistrati numiti de Ministerul de Justitie.
    Impotriva deciziunilor acestor comisiuni nu exista nici o cale de atac.
    ART. 13
    Din drepturile de despagubire se vor scadea datoriile unitatilor sanitare, prevazute in pasivul acestora, precum si cele izvorind din evaziuni fiscale, sau alte operatiuni contra legii, ca si pierderile provenite din reaua administratie a acestor unitati sanitare inainte de nationalizare.
    ART. 14
    Nu se acorda despagubiri:
    a) Acelora care, fiind in serviciul Statului, judetelor sau comunelor, s-au imbogatit in timpul cat erau in serviciu prin fapte ilicite constatate judecatoreste;
    b) Acelora care au plecat din tara in mod clandestin ori fraudulos, precum si acelora care nu se intorc in tara dupa expirarea termenului de valabilitate a actelor de calatorie, eliberate de autoritatile romane.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    ART. 15
    Se pedepsesc cu 5 - 10 ani munca silnica si confiscarea intregei averi, acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intentie, vor zadarnici sau incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret, vor tainui parte din patrimoniul institutiilor, sau vor vatama, nimici, instraina, muta, exporta sau micsora, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii.
    Cu aceeasi pedeapsa se vor sanctiona si acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.
    ART. 16
    Se pedepsesc cu inchisoare corectionala de la 4 - 10 ani si cu amenda de la 50.000 - 500.000 lei, functionarii publici sau persoanele imputernicite in temeiul prezentului decret, care nu vor executa sau vor zadarnici executarea insarcinarilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.
    ART. 17
    Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Populare Romane.

                   Tabelul farmaciilor din Bucuresti

    "Latina", Abovici Mesalina, b-dul Republicii Nr. 74.
    "Brezoianu", Abramovici Stefania, str. Brezoianu Nr. 4.
    "Niton", Adelstein Hermina, str. Gh. Cosbuc Nr. 4.
    "Concordia", Aftalion Henriette dr., b-dul Republicii Nr. 70.
    "Sft. Ion", Alexi Ion dr., sos. Stefan cel Mare Nr. 24.
    "Carmel", Alterovici, Ettingher si Fruchter, strada Cauzasi Nr. 1.
    Anastasiu Filareta, b-dul Banu Manta Nr. 61.
    Anca V. Elsa, strada Roma Nr. 57.
    Andries Gh., dr., calea Plevnei Nr. 244.
    Andreias Elena, calea Serban-Voda Nr. 147.
    Andreescu Roman, sos. Mihai Bravu Nr. 12.
    "Virginia", Andronache Nicolae, b-dul Gh. Dimitrov Nr. 119.
    Anghel Alexandru, str. Dr. Felix Nr. 10.
    "Romaneasca", Antonescu Gabriela, str. Viitor Nr. 194.
    Apateanu Dora, sos. Pantelimon Nr. 262.
    Apostolescu Mariana, calea Dudesti Nr. 183.
    Apotecher Hermeline, b-dul Pake Nr. 45.
    Arabin Isac, calea Vacaresti Nr. 83.
    Armasescu Alexandra, str. Carol Davila Nr. 100.
    "Panduri", Armasescu Sebastian, sos. Panduri Nr. 1.
    Armeanu Adina, calea Victoriei Nr. 100.
    Aronovici Aron, calea Vacaresti Nr. 47.
    Aronovici Roza, calea Rahovei Nr. 252.
    "Sanas", Aurian Arthur, b-dul Republicii Nr. 54.
    "Academiei", Aurian Jean, str. Academiei Nr. 2.
    "Stirbei Voda", Avram Frima, str. Stirbei Voda Nr. 36.
    Avram Solomon, Bacau, str. Brezoianu Nr. 10.
    "Sft. Gheorghe", Axente Georgeta, calea Calarasi Nr. 134.
    Axinte Alexandrina, calea Rahovei Nr. 410.
    Axler Marcel, str. Lanariei Nr. 47.
    "Ateneului", Babichian Garabet, str. C. A. Rosetti Nr. 4.
    Badila Nicolae, sos. Mihai Bravu Nr. 10.
    Badulescu Mircea, Piata Dorobantilor Nr. 5.
    Bainich Moise, str. Nerva Traian Nr. 98.
    Baluta Olga, str. Fabrica de Chibrituri Nr. 16.
    "Viitor", Bandel E. & Weissman T., strada Romana Nr. 180.
    Barad Lisnevischi Dora, calea Dorobanti Nr. 133.
    "Isbanda", Barad Iacob, calea Vacaresti Nr. 36.
    "Izvorul Tamaduirii", Barbieru Alexandrina, b-dul N. Titulescu Nr. 88.
    "Propasirea", Barbulescu & Elenescu, strada Laboratorului Nr. 1.
    Bardeanu Alex. si Ion, dr., sos. Giurgiului Nr. 138.
    Baron Zoe, calea 13 Septembrie Nr. 142.
    Barozii Vasile si Vlasceanu Barozzi Valeria, calea Calarasi Nr. 184.
    "Sft. Gheorghe", Bejan Aristita, calea Dudesti Nr. 133.
    Belcot Albert, calea Grivitei Nr. 176.
    Belcot Emil, dr., b-dul Gh. Dimitrov Nr. 59.
    "Pacii'" Bendel Ion, b-dul Schitu Magureanu Nr. 5.
    Bender Gheorghe, sos. Viilor Nr. 95.
    "Providenta", Bendorf Alexandru, calea Mosilor Nr. 225.
    "Hygea", Bente Georgeta, calea Grivitei Nr. 80.
    "La Crucea de Aur", Berbier Alexandru, b-dul Republicii Nr. 65.
    Berceanu Lucia, b-dul 1 Mai Nr. 397.
    "La Ingerul Pazitor", Bercovici Avram, b-dul Banu Manta Nr. 23.
    "Unirea", Berceanu Emilian (Bergman Emilian), calea Ferentari Nr. 63.
    "Salus", Bernthal Lazar, calea Rahovei Nr. 211 A.
    Bibescu Ion, dr., Pasajul Macca Nr. 2.
    Bitman Hana, str. Traian Nr. 75.
    Blimes Emanoil, sos. Colentina Nr. 6.
    "Cosmos", Blum Marta & Causanschi Ana, strada N. Pherekyde Nr. 5.
    Bors Dumitru, str. Vasile Lascar Nr. 42.
    Bors Gheorghe, dr., b-dul Gh. Dimitrov Nr. 106.
    "Radorin", Bradescu Jean, calea Dudesti Nr. 151.
    Braileanu Clement, dr., str. Romana Nr. 137.
    "Jeanina", Branover Antoinette, calea Dudesti Nr. 154.
    "Antiseptica", Brantz David, calea Trinitatii Nr. 29.
    Bronson Peisch, calea Mosilor Nr. 89.
    Brucker Rozalia, calea Dudesti Nr. 139.
    "Sft. Gheorghe Nou", Bulandra Gheorghe, calea Grivitei Nr. 506.
    "La Busuioc", Busuioc Aroneanu Viorica, b-dul Nic Balcescu Nr. 1 - 3.
    Buzescu Evdochia, str. Luterana Nr. 15.
    Cafegiu Alexandrina, str. Toamnei Nr. 68 bis.
    Calcan Dumitru, sos. Crangasi Nr. 49.
    "Cartierului", Calmanovici M., str. Romana Nr. 69.
    "Mihaela", Caluschi Stela, b-dul Dacia Nr. 22.
    "Luceafarul", Capitani Alina, sos. Colentina Nr. 36.
    Caracas Stefan, sos. Colentina Nr. 33.
    Caranica Nicolae, b-dul Pache Nr. 104.
    Carbunescu Olga, Piata Buzesti Nr. 2.
    "Flora", Cepleanu Alexandru, str. Carol Davila Nr. 33.
    "Vitamina", Cerchez, Ceacalopol si Leibovici, strada Halelor Nr. 26.
    Cernetzky Manase, calea Serban Voda Nr. 100.
    Chaland Oscar, b-dul Domnitei Nr. 14.
    Checiulescu Margareta, str. Ed. Quinett Nr. 13.
    Chiale Anastase, calea Serban Voda Nr. 258.
    "Trinitatii", Chiale Sterie, dr., calea Dudesti Nr. 64.
    "Rahova", Christide Ion, calea Rahovei Nr. 120.
    "Margareta", Ciochina Dochia, str. Uranus Nr. 24.
    Ciocoiu George, str. Stirbei Voda Nr. 55.
    Ciolacu Popa Aurelia, prel. Rahovei Nr. 86.
    Cionga Emil, dr., b-dul Brancoveanu Nr. 8.
    Cionga Traian, str. 30 Decembrie Nr. 17.
    "Aurora", Cireseanu Pinath Barlad, b-dul Republicii Nr. 25.
    Claudatu Petre, dr., b-dul Dacia Nr. 1.
    "Farmec", Clopotaru Ioana, b-dul Ipsilanti Nr. 10.
    "Junonna", Codel David, sos. Colentina Nr. 78.
    "Ferentari", Coeugniet Irina, calea Ferentari Nr. 108.
    "Florica", Cofler Herscovici Florica, calea Grivitei Nr. 238.
    Cola Ion, str. 30 Decembrie Nr. 33.
    Constantinescu Ana, str. Traian Nr. 202.
    Constantinescu Aurora, sos. Giurgiului Nr. 105.
    Constantinescu C. Buzau, calea Dorobanti Nr. 170.
    "Populara", Constantinescu Corina, sos. Giurgiului Nr. 38.
    Constantinescu Dan, str. Traian Nr. 186.
    Constantinescu Emilia, prel. Rahovei Nr. 4.
    Constantinescu Henriette, sos. Pantelimon Nr. 269.
    Constaninescu Lazar, str. Romana Nr. 3.
    "Sft. Anton", Constantinescu Lucia, sos. Mihai Bravu Nr. 203.
    Constantineseu Maria, dr. calea Calarasi Nr. 267.
    Constantinescu Marg., dr., b-dul Republicii Nr. 47.
    Cornea Reghina & Kampelmacher Maria, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 6.
    Coroleuca Alexandru, calea Mosilor Nr. 217.
    Costin Lucia, str. Popa Tatu Nr. 78.
    Cotani Ana, dr., b-dul Gh. Dimitrov Nr. 104.
    "Anion", Cotani Ion, dr. b-dul Gh. Dimitrov Nr. 93.
    Cotinghiu Ion, b-dul Banu Manta Nr. 7.
    Crasiuc Itic, calea Serban Voda Nr. 10.
    Crestinu Paula, str. Moruzi Voevod Nr. 23.
    Cricorian Stiopul Ana, b-dul 1 Mai Nr. 55.
    "Royal", Cristescu Elena, str, Brezoianu Nr. 24.
    Dafu Ecaterina, b-dul Gh. Dimitrov Nr. 146.
    Daianu Gheorghe, calea Rahovei Nr. 297.
    Damian Cecilia, b-dul Pache Nr. 19.
    Damian Maria, calea Grivitei Nr. 362.
    "Pelicanul de aur", Dan George, calea Grivitei Nr. 183.
    Davidescu Mircea, str. Viitor Nr. 207.
    "Tillia", Davidovici Matilda, b-dul Republicii Nr. 52.
    Deciu Ana, b-dul 1 Mai Nr. 120.
    Deciu Barbulescu Elena, str. Toamnei Nr. 43.
    Devetacov Boris, str. Andrei Muresanu Nr. 27 bis.
    Diaconescu Constanta, dr., b-dul Gh. Cosbuc Nr. 62.
    "Isv. Tam.", Dimulescu Constanta, sos. Crangasi Nr. 15.
    Dobrinescu Prelipceanu Maria, str. Popa Tatu Nr. 53.
    Donciu Zoe, str. Berzei Nr. 40.
    Donea Georgeta, sos. N. Titulescu Nr. 133.
    Doniga Vilag Emilia, sos. Iancului Nr. 82.
    Draghici Aglaia, str. Aristide Briand Nr. 12.
    Draghici Georgeta, calea Rahovei Nr. 151.
    Dragomir Alexandrina, str. Nerva Traian Nr. 120.
    Draganescu Victoria, str. Th. Speranta Nr. 77.
    "Sft. Maria", Dragus George, str. Viitor Nr. 114.
    "Noua", Duce Angela, str. Eremia Grigorescu Nr. 25.
    Duma Maria, str. Ziduri intre Vii Nr. 39.
    Dumitriu Constantin, calea Rahovei Nr. 5.
    Dumitrescu Cristina, str. G-ral Lahovary Nr. 6.
    "Santa", Eidingher Zora, str. Mihai Voda Nr. 18.
    "Berthelot", Enasescu Ana, str. G-ral Berthelot Nr. 86.
    Enescu Marcel, str. Doamnei Nr. 15.
    Enescu Soreni Elena, b-dul Pache Nr. 111.
    Epstein Rachela, calea Vacaresti Nr. 14.
    Epureanu Paulina, b-dul Cuza Nr. 1.
    Fait Vizanti Viorica, str. Sft. Vineri Nr. 11.
    "Gara de Nord", Farsirotu Elena, b-dul Dinicu Golescu Nr. 55.
    "Sanitas", Faingold Iosif, b-dul Gh. Cosbuc Nr. 29.
    "Pache", Fich Rubin, dr., b-dul Pache Nr. 52. Concesia stinsa, farmacia lichidata.
    "Corin", Finkelman I., str. A. Briand Nr. 19.
    "Bulevard", Finkelstein I., b-dul Republicii Nr. 29.
    Firica Elena, str. C. A. Rosetti Nr. 27.
    "Antim", Fiscman Nachman str. Sf. Apostoli Nr. 52.
    "Diana", Frederic, str. V. Lascar Nr. 109.
    Focsa Calcaiu Gabriela, b-dul N. Balcescu Nr. 22.
    Fondianer Betty, str. Th. Speranta Nr. 39.
    "Piata Natiunii", Friedman Abraham, b-dul Gh. Cosbuc Nr. 7.
    "Caritas", Friedman Jean, str. Biserica Enei Nr. 7.
    Fundoianu Izu, str. Sft. Vineri Nr. 37.
    Funt Arnold, str. Ronda Nr. 24.
    "Berzei", Ganea Ortansa, str. Berzei Nr. 26.
    Garcineanu Margareta, str. Sft. Ionica Nr. 5.
    Garotescu Nadejda, str. 11 Iunie Nr. 35.
    Garusa Nicolae, sos. Stefan cel Mare Nr. 56.
    Gavanescu Ion, str. Buzesti Nr. 17.
    "Dudesti", Georgeanu Niculae, str. Th. Speranta Nr. 1.
    Georgescu & Popescu, b-dul 1 Mai Nr. 137.
    Georgescu Eterie, calea Rahovei Nr. 50.
    Georgescu Viorel, dr., str. Edgar Quinet Nr. 2.
    Ghelber Simon, calea Vacaresti Nr. 163.
    Ghemaru Postelnicescu M., calea Grivitei Nr. 182.
    Gheorghiu Victor, str. Duiliu Zamfirescu Nr. 9.
    Gheorghiu Florica, sos. Panduri Nr. 98.
    Gheorghiu Evlampia, calea 13 Septembrie Nr. 2.
    Gheorghiu Cucu Paulina, str. Lizeanu Nr. 24.
    "Osmoza", Glassman & Nadler, sos. Pantelimon Nr. 103.
    Glesner Herman, calea Serban Voda Nr. 76.
    Goangea Enescu Aurelia, calea Grivitei Nr. 227.
    "Iubirea de Oameni", Golden Isac, calea Grivitei Nr. 267.
    "Tei", Goldenberg Izrael, str. Drumul Lac Tei Nr. 31.
    "Rex", Goldstein G. & Lauer Frederic, calea Dudesti Nr. 15.
    Goldenstein Henry, str. Serban Voda Nr. 2.
    Gotsman & Dimulescu, str. Petre Poni Nr. 2.
    Grigoriu Lavinia, sos. Giulesti Nr. 44.
    Grigorian Daniel Elena, b-dul 6 Martie Nr. 77.
    "Dacia", Grigoriu Victor, str. Lipscani Nr. 79.
    Grisaru Lazar, calea Rahovei Nr. 380.
    Grisaru Moscu, b-dul Schitu Magureanu Nr. 10.
    Grunbaum Mendel, str. Labirint, Nr. 22.
    "Batistei", Grunbergh S., str. Alex. Sahia Nr. 31.
    "Nirvana", Grunfeld Gustav, str. Lanariei Nr. 69.
    "Victoria", Guci Const., calea Victoriei Nr. 33.
    "Buna Vestire", Guttman Iosif, calea Grivitei Nr. 258.
    "Bella", Guttman Bela, calea Dudesti Nr. 119.
    "Cetateneasca", Haimovici & Abramovici, sos. Mihai Bravu Nr. 1.
    "Lucian", Haimovici Beno, sos. Mihai Bravu Nr. 47.
    Halpern Leon, str. Col. Orero Nr. 24.
    Hamat Dr. Sandulescu, calea 13 Septembrie Nr. 276.
    "Vulturul de aur", Hanes Victor, calea Victoriei Nr. 124
    Hanganu Ortansa, sos. Stefan cel Mare Nr. 238.
    "Dacia", Haralambov Dobri, str. Romana Nr. 85.
    Hartopeanu David, calea Serban Voda Nr. 128.
    "Lemaitre", Henzel Elias, calea Vacaresti Nr. 158.
    Herescu M., str. Brezoianu Nr. 11.
    "Terapia", Herscovici & Zager, b-dul 6 Martie Nr. 23.
    Herscovici Clara, str. Clemenceau Nr. 2.
    Hesselman Matilda, calea Victoriei Nr. 72.
    "Caritatea", Hettinger Clara, str. Popa Nan Nr. 119
    "Belvedere", Horn Moise, b-dul 6 Martie Nr. 19.
    Hotaranu Gheorghe, str. V. Lascar Nr. 76.
    "Pasteur", Hotineanu Boris, b-dul 6 Martie Nr. 8.
    Hunian Moise (Proton), str. 13 Decembrie Nr. 9, fosta Campineanu.
    Iancu Heler Marta, calea Mosilor Nr. 243.
    Iarchi Bercu, calea Vacaresti Nr. 107.
    Iliescu Lupa Eleonora, b-dul G-ral Magheru Nr. 43, fost Tache Ionescu.
    Iliescu Maria, dr. str. Teiul Doamnei Nr. 37.
    Iliescu Maria, sos. Mihai Bravu Nr. 27.
    Ionescu Alexandrescu Ana, sos. Giulesti Nr. 74.
    "Arta", Ionescu Athena Elly, calea Calarasi Nr. 88.
    Ionescu Angela, b-dul 6 Martie Nr. 15.
    "Sft. Dumitru", Ionescu Constantin, calea Grivitei Nr. 76.
    Ionescu Dimitrie M., str. Berzei Nr. 46.
    Ionescu Marius, calea Grivitei Nr. 235.
    Ionescu Serban, strada Fainari Nr. 28.
    Ionescu Tomescu Niculina, soseaua Stefan cel Mare Nr. 159.
    Ionescu Vasile, strada Buzesti Nr. 10.
    "Bayer", Ionescu Veturia, str. Berzei Nr. 74.
    Iordanescu-Dumitrescu Sofia, soseaua Giurgiului Nr. 259.
    Iorgulescu Dumitru, strada Lipscani Nr. 114.
    "Helios", Iosefsohn Iosef, calea Victoriei Nr. 50.
    Irescu Adela, calea Rahovei Nr. 46.
    Isac D. Constanta, soseaua Grozavesti Nr. 2.
    Ispir Virginia, calea Mosilor Nr. 181.
    Istrate Cornelia, soseaua Mihai Bravu Nr. 64.
    Izbasescu Constanta, b-dul Cuza Nr. 49.
    Jagolnita Lucretia, strada Academiei Nr. 16.
    Jellea Traian, calea Calarasi Nr. 28.
    Jurasek Lucia, bulevardul Gh. Dimitrov Nr. 137.
    Kahane Reveca, str. Colonel Papazoglu Nr. 57.
    "Sf. Imparati", Kijik Adolf si Constantinescu Lucia, sos. Mihai Bravu Nr. 221.
    Kivu Maria, calea Grivitei Nr. 166.
    Kleper Blima, piata Buzesti Nr. 6.
    Komornichi Brus, b-dul G-ral Magheru Nr. 2.
    Kulla Iulius, calea Victoriei Nr. 39.
    Lacser & Silberman, b-dul 1 Mai Nr. 334.
    "Gloria", Lagara Nicolae, calea Vacaresti Nr. 25.
    Landau Pepi, calea 13 Septembrie Nr. 53.
    "La Cerb", Lascar Octavian, Dr., strada Aristide Briand Nr. 8.
    "Savoy", Lascar Maria, Dr., strada Dobrogeanu Gherea Nr. 8.
    Lascar Romeo, Dr., calea Dorobanti Nr. 98.
    Lazarescu Olimpia, b-dul 1848 Nr. 16.
    Lazeanu Visinescu Maria, strada Sf. Apostoli Nr. 40.
    "Plevnei", Lederer Solomon, calea Plevnei Nr. 7.
    "Sorina", Lichiter Sorina, calea Vergului Nr. 3.
    "Aida", Leibovici Ernestina, b-dul 6 Martie Nr. 24.
    Leist Alexandru, b-dul 1 Mai Nr. 191.
    "Poporului", Leiblich & Averbuch, calea Grivitei Nr. 130.
    "Progresul", Livianu Bachman Clara, bulevardul 6 Martie Nr. 63.
    Lupovici Avram, strada Baratiei Nr. 48.
    Netty, bulevardul Dinicu Golescu Nr. 33.
    Macarie Ecaterina, b-dul Banu Manta Nr. 63.
    Macri Romulus, calea Grivitei Nr. 145.
    Malcescu Cristea, calea Serban Voda Nr. 9.
    "Peles", Maliner Leonora, calea Mosilor Nr. 297.
    "Prosana", Mandelbaum Victor, bulevardul Republicii Nr. 28.
    Manolescu Gheorghe, strada Scarlat Varnav Nr. 46.
    Manolescu Vasile, calea Victoriei Nr. 169.
    "Natiunii", Manoliu Carol, b-dul 1848 Nr. 39.
    Manoliu Mihai, calea Grivitei Nr. 217.
    "Juno Sana", Marcovici Lupu, strada Witting Nr. 1.
    "Viata", Marcovici Michel, strada Antim Nr. 69.
    "Vogan", Marcu Isac, calea Rahovei Nr. 237.
    Marcus Heinrich, calea Grivitei Nr. 23 bis.
    Marculescu Gheorghe, calea Serban Voda Nr. 18.
    Margineanu Corneliu, calea Crangasi Nr. 62.
    Marinescu Bratan Elena, strada Romana Nr. 121.
    "Sf. Const. si Elena", Matasaru Iacob, calea Victoriei Nr. 112.
    Mavromati Gheorghe, calea Victoriei Nr. 134.
    Maxinoiu Elena, parcul Rahova, strada L Nr. 2.
    Mazilu Ana, strada Av. Beller Nr. 13.
    Mendelsohn Emanoil, piata Dr. Botescu Nr. 2.
    Mendel Israel, calea Calarasi Nr. 135.
    "Splaiul", Menicovici Menica, splaiul Unirii Nr. 187.
    Micu Popescu Cristina, most., calea Vacaresti Nr. 299.
    Mihalovici & Crisan Viorica, calea Calarasi Nr. 34.
    "Dr. Davila", Mihalteanu Cornel, calea Mosilor Nr. 364.
    Mihailescu Victoria Maria, calea Victoriei Nr. 214.
    "Constanta", Mihailescu Ion, soseaua Stefan cel Mare Nr. 54.
    Mihailescu Ecaterina, calea Grivitei Nr. 431.
    "Fanica", Milovici Frida, calea Rahovei Nr. 393.
    Minter Rasela, calea Vacaresti Nr. 91.
    Mironescu Constantin, calea Rahovei Nr. 204.
    Molea Zoe, strada 11 Iunie Nr. 15.
    "Dr. Botescu", Moise Mina, piata Dr. Botescu Nr. 4.
    Moldoveanu Georgeta, bulevardul 1 Mai Nr. 337.
    Munteanu Georgeta, strada Cobalcescu Nr. 30.
    "Coroana de Otel", Munteanu Valeria, strada Mihai Voda Nr. 8.
    Murgescu Paula, calea Grivitei Nr. 23.
    "Elefterie", Musticu Alexandru, strada Sf. Elefterie Nr. 4.
    Nacu Margareta, calea Dorobanti Nr. 139.
    Nadu Chia, bulevardul N. Balcescu Nr. 25.
    Negoita Gheorghe, Dr., soseaua Viilor Nr. 49.
    Negoita Marga, calea Victoriei Nr. 18.
    "Neva", Nicolescu C-ta, calea Rahovei Nr. 216.
    Niculescu Lelia, strada Maica Domnului Nr. 7.
    "La Traian", Niculescu Stoenescu Alexandrina, calea Calarasi Nr. 126.
    Ionescu Alexandrina, bulevardul Pache Nr. 34.
    Niculescu Silvia, soseaua Mihai Bravu Nr. 46.
    "Grivita", Nistor Traian, calea Grivitei Nr. 112.
    Nitu F. Tinca, strada Popa Tatu Nr. 29.
    Nitescu Sebastian, b-dul Gh. Dimitrov Nr. 103.
    Oana Alexandru, soseaua Panduri Nr. 2.
    Ogasanu Gheorghiu Vasilichia, calea Mosilor Nr. 92.
    Opari Valeria, strada Izvor Nr. 48.
    "Ocrotirea", Opincar Baraf, calea 13 Septembrie Nr. 283.
    "D. Nicolau", Opreanu C-tin, calea Rahovei Nr. 79.
    Paleacu Mihail, bulevardul 1 Mai Nr. 103.
    Panea Stefan, calea Vacaresti Nr. 171.
    "Moderna", Papaianopol D-tru, bulevardul Nic. Balcescu Nr. 7.
    "Cuza-Voda", Papinian Sterie, strada Cuza-Voda Nr. 63.
    Pandele D. Pandele, calea Grivitei Nr. 308.
    Paraschivescu Eugen, calea Serban-Voda Nr. 81.
    Paraschivescu Victoria, soseaua Pantelimon Nr. 168.
    "Minerva", Paraschivescu Gheorghe, calea Dudesti Nr. 57.
    Paris Gh. & Milea Elena bulevardul 1 Mai Nr. 193.
    Patteli Eugenia, calea Victoriei Nr. 85.
    Patrascoiu Zuzuca, strada Matei Basarab Nr. 23.
    Patriche Lucia, soseaua Colentina Nr. 67.
    "Antoinette", Petrescu Antoinette, bulevardul 1 Mai Nr. 34.
    Petrescu Janeta si Petrescu Lelia, strada Aristide Briand Nr. 1.
    Petreseu Lucretia, Dr., soseaua Cotroceni Nr. 6.
    Petreseu Silvestru, calea 13 Septembrie Nr. 196.
    Perlman Benjamin, calea Grivitei Nr. 105.
    "Nationala", Pierre Andrei, calea Victoriei Nr. 14.
    Pistner Clarice, most., soseaua Colentina Nr. 72.
    Poenaru Nenisescu Elis., calea Grivitei Nr. 354.
    Pollak Mayer Rozental, soseaua Stefan cel Mare Nr. 252.
    Popa Ion C., bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 51.
    "Edison", Popa Vasile, calea Dudesti Nr. 1.
    Popescu Adela, calea Calarasi Nr. 230.
    "Fortuna", Popescu Frunza Elena, bulevardul Republicii Nr. 23.
    "Celsius", Popescu R. & Draghiceanu, strada Cazarmii Nr. 21.
    "Sf. Treime", Popovici Lucia, calea Grivitei Nr. 196.
    "Sf. Nicolae", Popovici Napoleon, calea Rahovei Nr. 265.
    Popovici Nicolae, Dr., bulevardul 1848 Nr. 27.
    Predoiu Stefan, bulevardul Nic. Balcescu Nr. 5.
    Preutescu Margareta, str. V. Lascar Nr. 129.
    Preutescu Popovici Cecilia, soseaua Stefan cel Mare Nr. 132.
    "Palas Atena", Prialnic Catalan, bulevardul General Magheru Nr. 24.
    Purcherea Florin, soseaua Iancului Nr. 67.
    "Cornelia", Rabinovici Ghizela, str. Halelor Nr. 5.
    "Oituz", Rabinovici F., Piata de Flori Nr. 30.
    "Dr. Ygrec", Rachbuch Moise, bulevardul Pache Nr. 60.
    "Colentina", Rachmuth Estera, soseaua Colentina Nr. 84.
    Radulescu Alexandru Lidia, soseaua Stefan cel Mare Nr. 224.
    "Salvarea", Radulescu Albu Maria, soseaua Panduri Nr. 81.
    Radulescu Claudia, Dr., strada Blanari Nr. 14.
    "Mirella", Popescu, bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 82.
    Radovici Leon, strada 30 Decembrie Nr. 59.
    Radu Nicolae, Dr., piata Rosetti Nr. 3.
    "Coroana de Aur", Romascanu Garabet, bulevardul 1848 Nr. 4.
    "Otetelesanu", Rapaport Iosif, strada Otetelesanu Nr. 5.
    Rapeanu Tache, strada Sf. Ionica Nr. 6.
    "Romulus", Raiculescu Romulus, Calea Giulesti Nr. 26 bis.
    "Cilla", Rascanu C. & Cila, calea Grivitei Nr. 395.
    Ratescu David, strada Th. Speranta Nr. 116.
    "La Arab", Ratiu Jean, strada 30 Decembrie Nr. 122.
    Ratescu Iosif, calea 13 Septembrie Nr. 111.
    Repanovici Iacob, calea 13 Septembrie Nr. 83.
    "Pantelimon", Reisner Blumenfeld, Debora, soseaua Pantelimon Nr. 201.
    "Astra", Rhoe Sofia, bulevardul General Magheru Nr. 32.
    "Infratirea", Rioseanu L., calea Vacaresti Nr. 174.
    "B. 11", Rohnlich F. & E., strada Batistei Nr. 11.
    "Centrala", Roman Ludovic Rintzler, bulevardul 1848 Nr. 38.
    "Basarab", Roncea Romi, bulevardul N. Titulescu Nr. 147.
    "Sf. Stefan", Roitman Luiza, calea Calarasi Nr. 85.
    "Filantropia", Rotstein Iosif, calea Calarasi Nr. 15.
    Ropcea Ana, soseaua Pantelimon Nr. 213.
    Rosman Suzana, strada Maica Domnului Nr. 15.
    "Zimbru", Rosenberg Emil, calea Mosilor Nr. 53.
    "Marconi", Rosenberg & Ghelber, calea Grivitei Nr. 98.
    Rosu Bart Melania, calea Dudesti Nr. 213.
    "Centrala", Rosu Constantin, calea Mosilor Nr. 45.
    "La Galen", Rosu Alexandru, calea Grivitei Nr. 78.
    Rusu Aurel, dr., b-dul G-ral Magheru Nr. 35.
    Rusu Mihail, sos. Giurgiului Nr. 9.
    "Steluta", Rusu Corneliu, calea Grivitei Nr. 398.
    "Alinarea", Rubinger Segal Clara, str. G-ral Mosoiu Nr. 61.
    "Coltei", Salianu Rennee, str. Coltei Nr. 33.
    Sandu Ana, sos. Vitan Nr. 108.
    "Zeus", Sandulescu Cornelia, calea Rahovei Nr. 63.
    "Credinta", Sapira Pinchas, str. Nerva Traian Nr. 25.
    Sarbu Eugenia, sos. Panduri Nr. 13.
    Savopol Emil, sos. Iancului Nr. 89.
    Savulescu Liuba, calea Calarasi Nr. 323.
    "Bonaparte", Savulescu Popovici Elena, sos. Bonaparte Nr. 9.
    Sbora Paul, b-dul 1 Mai Nr. 177.
    "Promereu", Schelssinger Izu, calea Mosilor Nr. 166.
    "Straja", Segal Sedy, calea Dudesti Nr. 91.
    "Uranus", Sendrea Carola, str. Uranus Nr. 85.
    "Vitan", Silberman C. & Voinea E., sos. Vitan Nr. 17.
    "Gaius", Silberman Grunbaum Mina, str. Sft. Apostoli Nr. 37.
    Sima Gheorghe, dr., calea Serban Voda Nr. 198.
    "Galileu", Simion Frederica, b-dul 1 Mai Nr. 1.
    "Adalemmo", Sor Calman, calea Vacaresti Nr. 4.
    Sotirescu Aurelia, sos. Stefan cel Mare Nr. 2.
    "Berzelius", Sotirescu & Polichroniade, b-dul 1 Mai Nr. 20.
    Spineanu Serafim Eugenia, calea Crangasi Nr. 66.
    Spiru Luzi, calea Mosilor Nr. 356.
    Spornic V. & Edu Vasile, b-dul 1 Mai Nr. 69.
    Stanescu George, str. Brezoianu Nr. 29.
    Stanescu Petre, b-dul N. Titulescu Nr. 8.
    "Lavoisier", Stanescu Popescu Rodica, b-dul Pache Nr. 159.
    "Justitiei", Stein Adolf, str. Halelor Nr. 1.
    Stefanescu Victor, dr., b-dul 6 Martie Nr. 2.
    Stefanescu Ketty, str. Agriculturii Nr. 142.
    Stefanescu Barsan Cornelia, b-dul Schitu Magureanu Nr. 3.
    "Esculap", Steinberg Marius, str. C. A. Rosetti Nr. 14.
    "Electra", Sceopol Marcela, str. Mendelejef Nr. 14, fosta N. Balcescu.
    Sterescu Mircea, b-dul 6 Martie Nr. 34.
    Stoenescu Margareta, str. Romana Nr. 206.
    Stoenescu Vasile, dr., calea Mosilor Nr. 169.
    "Sf. Elisabeta", Steflea Calugaru Sofia, calea Victoriei Nr. 142.
    "Frenkel", Stern Herman, calea Vacaresti Nr. 39.
    Sterie Enescu Evdochie, str. Occidentului Nr. 1.
    "Rodica", Stoian Ecaterina, calea Vacaresti Nr. 198.
    Strugure Tony, calea Rahovei Nr. 141.
    "Steaua", Szekely Eugen, str. Mantuleasa Nr. 22.
    Tabacu Surcel Gloria, spl. Unirii Nr. 132.
    Tatusescu Aurel, spl. Unirii Nr. 5.
    Tanase Zoe, str. Isvor Nr. 43.
    "Crucea Alba", Tanasescu Elena, str. Toamnei Nr. 132.
    Tapu Gheorghe, str. Popa Tatu Nr. 8.
    "Lipscani", Tarasonschi David, str. Lipscani Nr. 18.
    Tarnauceanu Leon, str. Lizeanu Nr. 6.
    "Bucovina", Turulescu Rotaru Eugenia, calea Victoriei Nr. 54.
    Teodosiu Valeriu, str. Filiti Nr. 1.
    "Speranta", Thaler Perel, Parc. Rahova, str. L Nr. 10.
    Theban Elena, str, Drumul Serii Nr. 108.
    Teodorescu Ecaterina, str. G-ral Stalin Nr. 21.
    Tigoianu Elena, calea Victoriei Nr. 2.
    "Lucaci", Tirilman Avram, str. Traian Nr. 114.
    Todea Alexandrina, calea Victoriei Nr. 91.
    "Norocel", Tomescu Nicolae, str. Romana Nr. 158.
    Trandafirescu Magdalena, sos. Colentina Nr. 131.
    Trifanescu Radulescu V., str. Th. Speranta Nr. 172.
    "Fainari", Tuckel & Barcescu, calea Mosilor Nr. 287.
    Ulea Elena, str. Maica Domnului Nr. 53.
    "Salvator", Ulmeanu Ludovic, str. Carol Davila Nr. 7.
    "Turia", Vaeni Constantin, str. Romana Nr. 17.
    "Avantul", Vais Sem. sos. Colentina Nr. 7.
    Vartejanu Papurica Eug., str. Uranus Nr. 108.
    Varcovici Herman, Piata Universitatii.
    Vasiliu Constantin, sos. Iancului Nr. 33.
    "Ortansa", Veleanu Ana, b-dul 1 Mai Nr. 53.
    "Sf. Ecaterina", Velescu George, calea Serban Voda Nr. 21.
    "La doua cruci de aur", Vespremeanu Emil, sos. Giulesti Nr. 117.
    "Sft. Spiridon", Vespremeanu Ion, calea Serban Voda Nr. 49.
    Vinesi Luiza, calea Rahovei Nr. 327.
    Voinescu & Gross, dr., str. Alex. Sahia Nr. 56.
    "Apollo", Voitinovici Arthur, dr., calea Victoriei Nr. 206.
    Wasserman Mihai, calea Mosilor Nr. 249.
    "Domnitei", Waserman Bernard, b-dul Domnitei Nr 29.
    "Soletta", Weiss Leizerovici Paulina, sos. Pantelimon Nr. 199.
    "Izvorul Sanatatii", Weber & Altheim, strada Doamnei Nr. 1.
    "Observatorului", Weinstein Sabina, calea Serban Voda Nr. 235.
    Weinstein Sabina, str. 30 Decembrie Nr. 13.
    "Muncii", Wilderman & Goldstein, b-dul 1848 Nr. 23.
    "Chirigiu", Zamfir David, strada Vistieri Nr. 1.
    "Remedia", Zarafu Zelma, strada Stirbey Voda Nr. 150
    "Lecuirea", Zilber & Cohn, prel. Rahovei Nr. 12.
    "Adria", Zlotescu Elena, calea Ferentari Nr. 143.
    Zuav Ioan, b-dul Gh. Cosbuc Nr. 1.
    "Zeita", Zucherman Ana, strada Baratiei Nr. 29.
    "La Urs", Iacobi Victor, strada Oituz Nr. 27.
    Pascu Vasile.

                                Suburbane

    Acherman I., Aparatorii Patriei, sos. Berceni Nr. 153.
    Bercu Ozias, Aparatorii Patriei, str. G-ral Praporgescu.
    Otopeanu Gheorghe, Aparatorii Patriei, str. Graului Nr. 39.
    Zaharescu Cornelia, Aparatorii Patriei, sos. Berceni Nr. 83.
    Butoianu Grossu Elena, Baneasa, sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 16.
    Radulescu Bestoiu Valeria, Baneasa, sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 19.
    Botez Constantin, Chiajna, str. Eroului Nr. 75.
    Storeseu Arifreanu Chiajna, str. Eroului Nr. 60.
    Anitescu Constanta, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 60.
    Diaconescu Dumitru, Colentina, strada 7 Noiembrie Nr. 102.
    Teodosiu Corneliu, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 4.
    Teodosiu Zitti Eugenia, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 13.
    Tomescu Steliana, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 63.
    Caltaru Cornelia, Dudesti-Cioplea, sos. Pulberariei Nr. 150.
    Dolinescu Maria, Dudesti-Cioplea.
    Buricovici B. si Burach Strul, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 153.
    Georgescu Milostivu Aurelia, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 167.
    Luca Valeria, Grivita, b-dul Bucurestii Noi Nr. 81.
    Parvan Lepadatu Elefterie, Grivita.
    Popescu Alexandrina, Grivita, b-dul Bucurestii Noi Nr. 183.
    Popescu Mehedinti Ecaterina, Grivita, b-dul Gloriei Nr. 5.
    Munteanu Gogosanu H. Elena, Grivita, Bucurestii Noi Nr. 59.
    Marinescu Maria, Grivita, sos. Chitilei Nr. 100.
    Dr. Dragan Paula, comuna Militari, strada Libertatii Nr. 72.
    Jealba Constantin, comuna Militari, b-dul Armata Poporului Nr. 190.
    Motoc Constantin, comuna Militari, b-dul Armata Poporului Nr. 20.
    Schomfeld Aizicovici Sah, comuna 30 Decembrie, prelungirea Pantelimon Nr. 40.
    Pascu Florica, Pantelimon, soseaua Brailei Nr. 1.
    Nastase Iacob, Popesti-Leordeni, sos. Olteniei Nr. 91.

               Tablou cu laboratoarele particulare din tara

    Analize Medicale, Bucuresti, P-ta Rosetti Nr. 7, Dr. Saragea Alice.
    Analize Medicale, Bucuresti, str. Batistei Nr. 16 A, Gh. Mandroiu.
    Analize Medicale, Bucuresti, str. Dionisie Lupu Nr. 2, Dr. Sandor.
    Analize Medicale, Bucuresti, b-dul Bratianu Nr. 24, M. Predescu & Co.
    Analize chimico-med., Bucuresti, str. Dianei Nr. 1, Nitescu Ioan.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Sagetei Nr. 6. Prof. Dr. Virgil Nitzulescu.
    Analize bio-hormon, Bucuresti, strada I. G. Duca Nr. 19. Prof. Dr. Alex. Creiniceanu.
    Analize medicale, Bucuresti, b-dul Domnitei Nr. 15, Dr. A. Teitel.
    Analize medicale, Bucuresti, calea Mosilor Nr. 60, Dr. Alex. Codreanu.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Mantuleasa Nr. 42, Patroianu Rodica.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Ioan Ghica Nr. 1, Danila Petru.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Decebal Nr. 9, Adelzberg Leon.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Radu Cristian Nr. 8, Willy Sufrim.
    Analize medicale, Bucuresti, b-dul 6 Martie Nr. 41, Constantin Ionescu.
    Analize medicale, Bucuresti, b-dul Republicii Nr. 18, Dr. Z. Margarit si C. Laurescu.
    Analize medicale, Bucuresti, strada Brezoianu Nr. 13, Dr. Moise.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Cazarmii Nr. 83, Dr. Eugeniu Obogeanu.
    Analize medicale, Bucuresti, str. Isvor Nr. 41, Ambard.
    Analize medicale, str. Popa Tatu Nr. 82, Dr. N. Cioara.
    Analize medicale, str. Lipscani Nr. 19, Coniver L.

                              Judetul Ilfov

    Laboratoare chimico-farmaceutice
    Bios (la Iromed), Abovici Leon, farm., Bucuresti, str. Matei Basarab Nr. 26.
    Ag. Rom. Franceza, Nichitovici Gabriela, farm., str. C. Moroiu Nr. 28.
    Amfar, S.A. R., Bucuresti, str. Principatele Unite Nr. 14.
    Alga, S.A. R., Bucuresti, str. Luteana Nr. 22.
    Prochimica, Farm., Andries Gh. Sapusnic, Bucuresti, calea Plevnei Nr. 244.
    Intrep. Stefan Balanescu, Bucuresti, str. Tepes Voda Nr. 92.
    Chimicos + cosmetic, Beighian Leon, Bucuresti, fund. Rondul Bisericii Nr. 9.
    Biol, S.A. R , Bucuresti, str. Octavian Nr. 23.
    Bart Jean, Bucuresti, aleea 6 Nr. 20, Parc. D-na Oltea.
    Bico & Biro, dr. chim. Daniel Biro, Bucuresti, calea Grivitei Nr. 136.
    Birtler Edith, Bucuresti, str. Duiliu Zamfirescu Nr. 6.
    Checiulescu C. + cosm., Bucuresti, b-dul Av. Popisteanu Nr. 10.
    Chinoin, (La Hyhea-Cluj), S.A. R., Bucuresti, Spl. Unirii Nr. 127.
    Chimico-Fortuna + cosm., Teofil Motoc si Victor Mayer, Bucuresti, str. Bacani Nr. 4.
    Inga, Cosmuta Nic., farm., Bucuresti, strada Lucaci Nr. 72.
    Farm. Copeea, dr. G. Gheorghiu, Bucuresti, calea Rahovei Nr. 169.
    Melrod, Chirculescu Melania, chimista, Bucuresti, b-dul Filantropia Nr. 339.
    Biosan + cosm., Cerchez Nicolae, Bucuresti, strada Romana Nr. 2.
    Clotil, ing. Gh. Gheorghiu, Lucian Popescu, Bucuresti, calea Grivitei Nr. 398.
    For Life + cosm., Celarianu Gh., str. Dr. Eugen Iosif Nr. 18.
    Ing. chim. Ciotan C. Maria, Bucuresti, str. N. Milescu Nr. 33.
    Etienne, Dumitrescu Glontz Ana, Bucuresti, calea Serban Voda Nr. 165.
    Dym, ing. Rosetti, Dan Horia, Bucuresti, calea Dorobanti Nr. 170.
    Regina Maria, chim. Damian A. George, Bucuresti, calea Grivitei Nr. 362.
    Fontachin, S.A.R., Bucuresti, calea Calarasi Nr. 11.
    Terapia, Freitag Sender User, Bucuresti, str. Cazarmii Nr. 41.
    Herbadrog. S.A.R., Bucuresti, str. Armeneasca Nr. 27.
    Farma-Tehnica, farm. Gottlieb Andrei, Bucuresti, str Cav. de Flondor Nr. 10.
    Gedeon Richter, S.A.R., Bucuresti, strada Logofatul Taut Nr. 99.
    Iromed, Gheorghiu Iorgu, Bucuresti, strada Matei Basarab Nr. 6.
    Galeno-Chimica + cosm., S.A. R., Bucuresti, str. V. Plesoianu Nr. 48.
    Hygea, S.A.R., Bucuresti, splaiul Unirii Nr. 127.
    Ifaco, Haas Ladislau, Bucuresti, aleea Rignault Nr. 4.
    Iteanu + cosm., Dacia Lupascu Barbulescu, Bucuresti, str. V. Lascar Nr. 5 - 7.
    Ifar + cosm., S.A., Bucuresti, strada Const. Balacescu Nr. 241.
    Intr. Cero-Chimice, S.A.R., Bucuresti, strada Paris.
    Incofarm., S.A.R., Bucuresti, prelungirea sos. Giurgiului Nr. 24.
    Ipac, S.A.R., Bucuresti, str. Agricultori Nr. 29.
    Farmarom, S.i.n.c., Ing. Nic. Ionescu, Farm. Mircea Ionescu, Bucuresti, strada Horatiu Nr. 8.
    I.G. Pharma, Intr. G-le Farm., Bucuresti, strada Dr. Teohari Nr. 7.
    Farm. Dr.C. Collo, Bucuresti, str. Sf. Gheorghe-Tei, Nr. 23.
    Helios, Lascar Octavian, calea Grivitei Nr. 70.
    Larif, S.A.R., Bucuresti, strada Th. Massarik Nr. 27.
    Lab. Dr. Pamfil, Bucuresti, strada Dionisie Lupu Nr. 39.
    Dr. Sarateanu, Bucuresti, strada Cpt. Gh. Demetriade Nr. 4.
    Lysoform Company, S.A.R., Bucuresti, calea Grivitei Nr. 136.
    Cosmed, Luca Octavian, Bucuresti str. Culcer Nr. 50.
    Marasesti, S.A., Bucuresti, str. Carageale Nr. 1 bis.
    Mirador, S.A.R., Bucuresti, strada Pictor Romano Nr. 22.
    Nifar, S.A.R., Bucuresti, com. Progresul, sos. Giurgiului Nr. 24.
    Nitrogen, S.A.R., Bucuresti, calea 13 Septembrie.
    Gnosse, Chim. Niculescu, Bucuresti, calea Plevnei Nr. 214.
    Odol-Pharma, S.A.R., Bucuresti, strada Ap. Margarit Nr. 22.
    Omnium, S.A.R., Bucuresti, soseaua Mihai Bravu Nr. 109.
    Organil, Farm. Economu Vladimir, Bucuresti, strada Romana Nr. 118 b.
    Progal, S.i.n.c., Gh. Balalau, H. Rosentweig, Bucuresti, strada Luterana Nr. 3.
    Dr. Popescu Marius + cosm., Bucuresti, strada Berzei Nr. 59.
    Parin, S.A.R., Bucuresti, strada Blanari Nr. 33.
    Dr. Papazoglu Const., Bucuresti, strada Bateriilor Nr. 30.
    Napoleon Popovici + cosm., Bucuresti, calea Rahovei Nr. 265.
    Prosan, S.A.R., Bucuresti, str. Orfeu Nr. 4.
    Codifer + cosm., Popa Ion, chimist, Bucuresti, str. Disescu Nr. 11.
    Alfa, Dr. Alex. Radu, Bucuresti, strada Porumbaru Nr. 22.
    Rusu Aurel, Bucuresti, soseaua Vitan Nr. 11.
    Rador, S.i.n.c., Bucuresti, strada General Angelescu Nr. 91.
    Sano, Radulescu Valeria, farm., Bucuresti, str. Barbu Catargiu Nr. 14.
    Rascanu C., chimist, Bucuresti, soseaua Pantelimon Nr. 111.
    Rofac, Rosenberg Lupu, Bucuresti 7, strada General Dragalina.
    Val, Prof. Dr. Dan Radulescu, strada Dumitrache Banul Nr. 32.
    Sarchifa, S.A.R., Bucuresti, strada N. Beldiceanu, cladirea M.U.
    Farm. Szekely, Roza + cosm., Bucuresti, intrarea Mosilor Nr. 4.
    Spic, S.A.R., Bucuresti, strada Ziduri intre Vii Nr. 11 - 17.
    S.P.I.P.A., S.A.R., Bucuresti, strada Frt. Mihai Cazan Nr. 5.
    Spephar, Marcel Hott, Bucuresti, strada Profesor I. Bogdan Nr. 2 b.
    Profarm, Saer Paula, farm., Bucuresti, strada Calomfirescu Nr. 5.
    Sarif, S.A.R., Bucuresti, strada Dr. L. Varhali Nr. 19.
    Tehnomoedix, S.A.R., Bucuresti, calea Grivitei Nr. 42.
    Cosmo-Chimica, S.A.R., Bucuresti, strada Gabroveni Nr. 20.
    Tehnologica, Georgeta Ghenea, Bucuresti, strada Ana Davila Nr. 5.
    Neofarm, Ticusan Ion, Bucuresti, soseaua Vitan Nr. 11.
    Farmaolt, S.A.R., Bucuresti, calea Grivitei Nr. 67.
    Vasiliu Maria, most., Bucuresti, calea Colentina Nr. 112.
    Logil, Farm. Virginia Vrabie Badulescu, Bucuresti, str. Pasteur Nr. 38.
    Specimed, Farm. Wohlfeld Isidor, Bucuresti, str. C.A. Rosetti Nr. 47.
    Vion, Farm. Zotta Victor, Bucuresti, strada Mierlei Nr. 5.
    Chemica, Chim. Dr. M. Zapan, Bucuresti, strada Cariade Nr. 19.
    Laromid, Lascar Romeo, farm., Bucuresti, strada Romana Nr. 2.
    Lafar, Farm. Dr. Balaceanu, Bucuresti, calea Rahovei Nr. 240.
    Farm. Negruzzi Petre, Bucuresti, strada Londra Nr. 44.
    Farm. Mihelits I.G., Bucuresti, strada Dristorului Nr. 102.
    Hexan, S.A.R., Bucuresti, soseaua Giurgiului Nr. 65.
    Remedia, Landes Liviu, Bucuresti, strada Dr. Clunet Nr. 3.
    Grupul Ind. Chimice, S.A.R., Bucuresti, strada Bucurestii Noi Nr. 111.
    Lafarm., S.A.R., Bucuresti, strada Mecet Nr. 8.

    Cosmetice
    Alma, S.A.R., Bucuresti, strada Bucur Nr. 14.
    Aprifar, Mosescu Octavian, Bucuresti, strada Bursei Nr. 3.
    Barclay, S.A.R., Bucuresti, bulevardul Filantropiei Nr. 42.
    Biorom, Bercovivi Osias, Bucuresti, E. Vacarescu Nr. 50.
    Cosplant, S.A.R., Bucuresti, strada Gramont Nr. 25.
    Synarom, fuzionat Duvary cu Iris, Bucuresti, strada Principatele Unite Nr. 35.
    Celica, S.A.R., Bucuresti, str. Transilvaniei Nr. 47.
    Carmol, S.i.n.c., Bucuresti, strada Sperantei Nr. 37.
    Dorian M.S., Bucuresti, bulevardul Take Ionescu Nr. 6.
    Dacia, S.A.R., Bucuresti, strada I.C. Robescu Nr. 26.
    Arcogin, Fainaru Jean, Bucuresti, strada Vatra Luminoasa.
    Afac, Aizig Fagadau, Bucuresti, strada Traian Nr. 69 b.
    Frimar, S.i.n.c., Bucuresti, strada V. Lascar Nr. 11.
    Antony, Eugenia Gruia, Bucuresti, strada Vistieri Nr. 1.
    Eldor, Ionescu Elena, Bucuresti, calea Rahovei Nr. 79.
    Catalex, Isopescu Catina, Bucuresti, strada Maria Ghiculeasa Nr. 45.
    Ionescu Gisele, Bucuresti, strada Jules Michelet Nr. 1, etajul I.
    Kassol, S. Schaffer, Bucuresti, strada Orzari Nr. 61.
    Legrain, S.i.n.c., Bucuresti, strada Octavian Nr. 2.
    Laval, Petre Mazilu, Bucuresti, strada I.G. Duca Nr. 4.
    Fremy, Lieblich Alex., Bucuresti, strada Cuza-Voda Nr. 17.
    Dropa, Farm. Lapusneanu Ecaterina, Bucuresti, str Tintasului Nr. 2.
    Ledicia, S.A.R., Bucuresti, strada Abrud Nr. 54.
    Monique, Lazarovici Simon, Bucuresti, strada Traian Nr. 87.
    Corel, Mateescu Coralia, Bucuresti, calea Vergului Nr. 8.
    Malo, Lobel S., Bucuresti, calea Serban Voda Nr. 7.
    Marwal, S.i.n.c., Bucuresti, strada Smardan Nr. 29.
    Parchil, Emil Perl Mendel, Bucuresti, strada Udricani Nr. 25.
    Malou, Mihail Cocorascu, Bucuresti, strada El. Pherechide Nr. 10.
    Myva, Iulian Capatana, Bucuresti, strada Anton Pan Nr. 4.
    Kato, Nemeth Ecaterina, Bucuresti, calea Victoriei Nr. 45.
    Griffar, Niculescu Violeta, Cecilia Grigorescu, Bucuresti, strada Poet Sihleanu Nr. 16 A.
    Alida, Oprea Alexandru, Bucuresti, calea Victoriei Nr. 59.
    Nortier, Ing. chim. A. Pascal, Bucuresti, strada Foisor Nr. 23 - 25.
    Ortochim, Haimovici Saia, Bucuresti, strada Vergului Nr. 30.
    Olivia, Olivia Aptovici, Bucuresti, strada I. G. Saita Nr. 4.
    Optimal, S.i.n.c., Bucuresti, piata Sf. Stefan Nr. 8.
    Haway, Pavlov Nicol, Bucuresti, bulevardul Regina Maria Nr. 48.
    Flamma, Popescu Elena, Bucuresti, bulevardul Basarab Nr. 12.
    Petraco, S.A.R., Bucuresti, calea Vacaresti Nr. 146.
    Radiosin, Ion Papaianas, Bucuresti, strada Frunzisului Nr. 3.
    Pinyar, P. Jaroslavitz, Bucuresti, strada Cantemir Nr. 23.
    Patty, S.A.R., Bucuresti, strada Romulus Nr. 68.
    Parfram, S.A.R., Bucuresti, strada Vasile Lascar Nr. 209.
    Rescherches, Marcu Moscovici, Bucuresti, strada A. Saguna Nr. 27.
    Rosenthal Const., Bucuresti, bulevardul Pache Nr. 15.
    Romaco, Dr. Maria Dumitrescu-Militari, Bucuresti, comuna Militari, bulevardul Regele Alexandru I.
    Raden, Stefan Trandafirescu, Bucuresti, strada Popa Nan Nr. 37.
    Stela, S.A.R., Bucuresti, calea Colentina Nr. 54.
    Schwadron Carol, Bucuresti, strada Brezoianu Nr. 7.
    S.P.A.C., Dr. Dragulanescu, Bucuresti, strada Delea Veche Nr. 15 b.
    Jerome Vizanti, Bucurelsti, strada Laborator Nr. 168.
    Loreal, Walter Ecat., Bucuresti, strada Al. Lahovary Nr. 5.
    Rivoli, Ing. Lupu I. si S. Hamer, Bucuresti, strada V. Adamachi Nr. 6.
    Hidrofila, Mois Behar, Bucuresti, strada Polona Nr. 23.
    Soc. de parfumerie si prod. chimice, Bucuresti, strada Coltei Nr. 9.
    Creation, Baltazar Narcise, Bucuresti, strada Calarasi Nr. 218.
    Biomil, Melun Solomon, Bucuresti, strada Vanatori Nr. 8.
    Cosmetica Romana, Munteanu C., Bucuresti, strada Sapientei Nr. 8.
    Elixir, Doicescu Elena-Sipoteanu, Bucuresti, calea Rahovei Nr. 40.
    Degen Carol, Bucuresti, strada Popa Savu Nr. 12.
    Cooperativa Igiena si Sanatate, Leibovici Adolf, Bucuresti, soseaua Pantelimon Nr. 40.
    Parmed, S.A.R., Bucuresti, strada V. Lascar Nr. 215.
    Salome, Cezianu, Bucuresti, strada Pictor Minea Nr. 16.
    Sorento, R. David, Bucuresti, strada Mitita Constantinescu.

    Depozite de medicamente
    S.I.N.C., Biaton, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 8.
    Comptoir European, S.A., Bucuresti, str. Lipscani.
    A.C.E.P.M.E.R., Consortiul International, Bucuresti, str. Dionisie Lupu Nr. 5.
    Cioara Leonida, drogherie, Bucuresti, str. Sperantei Nr. 37.
    S.A.R., Comerciala Farmaceutica, Bucuresti, str. General Berthelot Nr. 39.
    S.A.R., Codez, Bucuresti, str. Serban-Voda Nr. 41.
    Balcanica, depozit si import, Bucuresti, str. Sarindar Nr. 12.
    S.A.R., Comertul Techno-Chimic, depozit repr. si import, Bucuresti, str. Bursei Nr. 1, et. VI.
    Cohn Iacob, farmacist, Farcomed, Bucuresti, b-dul Filantropiei Nr. 66.
    S.A.R., Carbon, Bucuresti, str. Politiei Nr. 1.
    Depomed, Bucuresti, str. Sf. Apostoli Nr. 54.
    S.A.R., Depofar, Bucuresti, str. Academiei Nr. 4.
    S.I.N.C., Defarom, Bucuresti, str. Polizu Nr. 24.
    S.A.R., Farmacosmo, Bucuresti, str. General Cristescu Nr. 12.
    S.A.R., Centrala farmaceutica, fost Farmosar, Bucuresti, str. 30 Decembrie Nr. 54.
    S.A.R., Farmaceutica, Bucuresti, str. Episcop Chesarie Nr. 5.
    Depozit si reprez. Dr. Charlotte Hoffman, Bucuresti, str. Porumbacu Nr. 18.
    S.A.R., Hygeia, Bucuresti, str. Boteanu Nr. 5, et. 1.
    S.A.R. si reprezentanta, Hansere, Bucuresti, str. Boteanu Nr. 3.
    Herescu Dora, droghista, Pharmadrog, Bucuresti, str. Sarindar Nr. 14, et. 1.
    S.A.R., Herbadrog, Bucuresti, str. Armeneasca Nr. 27.
    Ing. Ionescu Nicolae, Ionescu George, farm., Bucuresti, str. Brancoveanu Nr. 11.
    Farm. Ionescu Mircea, Farmarom, Bucuresti, str. Horatiu Nr. 8.
    Farm. Kaufman Iosub, Minerva, Bucuresti, str. Dionisie Lupu Nr. 12.
    S.A.R., Medigen, Bucuresti, calea Mosilor Nr. 180.
    S.A.R., Mondichimica, Bucuresti, str. Lipscani Nr. 19.
    Moscovici Smil, farm., Bucuresti, str. Selari Nr. 9.
    Nichitovici Gabriela, farm., Agentia Romano-Franceza, Bucuresti, str. Const. Moroiu Nr. 28.
    S.A.R., Mex, Bucuresti, str. Dionisie Lupu Nr. 66.
    S.A.R, Merva, Bucuresti, str. Emil Garleanu Nr. 3.
    Most. Nestor D., Bucuresti, str. Lipscani Nr. 102.
    S.A.R., Oficiul Metalo-Chimic Roman, Bucuresti, b-dul Pache Nr. 8.
    Jack Pol, Bucuresti, str. Vrajitoarei Nr. 9.
    S.A.R., Romano-Americana, Bucuresti, calea Victoriei Nr. 126.
    Farm. Raiciu May Clementina, Vitamina, Bucuresti, str. General Budisteanu Nr. 1.
    S.I.N.C., Rador, Bucuresti, str. General Anghelescu Nr. 91.
    Israel Silberman, Sanidrog, Bucuresti, str. N. Filipescu Nr. 51.
    S.A.R., Sarchifa, Bucuresti, str. Deldiceanu, Vila Nr. 2.
    S.A.R., Sanitaria Romana, Bucuresti, b-dul Elisabeta Nr. 10.
    Drog. Soghios Nicolae, Althea, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu Nr. 6.
    Farm. Stanciu Alexandrina, Bucurensti, str. Av. Iliescu Nr. 42.
    Farm. Orenstein Marcu, Specidrog, Bucuresti, strada Smardan Nr. 43.
    S.A.R., Socofarm, Bucuresti, b-dul 6 Martie Nr. 23.
    S.A.R., si import-export, Salvarsar, Bucuresti, str. Doamnei Nr. 15.
    S.A.R., Sintex, A. Sohor, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc Nr. 30.
    S.A.R., Sarmed, Bucuresti, str. Carol Nr. 40.
    S.A.R., Transmare, Bucuresti, str. Nicolae Golescu Nr. 15.
    S.A.R., Techno-Medix, Bucuresti, calea Grivitei Nr. 71.
    Farm. Simon Schor, Unitas, Bucuresti, str. Doamnei Nr. 3.
    S.A.R., Vacum Oil Company, Bucuresti, str. Take Ionescu Nr. 28 - 32 (biroul), sos. Panduri Nr. 81 (depozit).
    Weisselberger Gross Cirl, farm., Cigromed, Bucuresti, str. Carol Nr. 32.

    Depozite cosmetice
    S.A.R., Concentra, Bucuresti, str. Lipscani Nr. 110, et. I, princip.
    Zary Heiner, Bucuresti, str. Prof. Dr. Georgeseu Nr. 19.
    Iosif Marcovici, Imar, Bucuresti, str. Adamache Nr. 2, et. II.
    Iuliu si Saul Istein, Bucuresti, str. V. Adamache Nr. 6.
    S.A.R., Imed, Bucuresti, str. Luterana Nr. 3 bis.
    M.A. Popovici si H. Cohn, Lumex, Bucuresti, strada Smardan Nr. 29.
    Adolf Losner Livianu, Bucuresti, str. Sborului Nr. 4.
    Farm. Froim Horatiu, Mona, Bucuresti, str. Romulus Nr. 59.
    Manasse Maiselman Maximilan, Bucuresti, calea Mosilor Nr. 44.
    Mihaescu Ioan, Bucuresti, str. Lipscani Nr. 29, et.
    S.I.N.C, Diveco, Bucuresti, str. Sf. Constantin Nr. 20.
    S.I.N.C., Primar, Bucuresti, str. V. Lascar Nr. 11.
    S. Nadler, Bucuresti, str. Soarelui Nr. 5.
    S.I.N.C., Parcosan, Bucuresti, str. Oituz Nr. 2.
    Rogea Dumitru, drog., Bucuresti, spl. Unirii Nr. 8.
    Antoinette Constantinescu, Revelom, Bucuresti, b-dul N. Balcescu Nr. 32.
    Marcel Regenstuff Teodorescu, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou Nr. 23.
    Dep. de vanzarea produs. din titei, Gryene, Bucuresti str. Princip.

    Firme de import si reprezentanta

    S.A.R., Arix, Bucuresti, str. Moise Nicoara Nr. 11.
    Reprezentanta Chemiroman, Bucuresti, str. T. Masarik Nr. 32.
    Forek Rudolf, droguist, Bucuresti, str. General E. Grigorescu Nr. 9.
    Dr. Folian, reprezent., Fricom, Bucuresti, str. Stela Nr. 9.
    S.A.R., Initiativa, Rucuresti, str. Doamnei Nr. 27.
    Marcel Robert Lercerc, Ciba, reprez. si depozit def. Bucuresti, str. Ruginoasa Nr. 1.
    Reprezentanta, Lusitania, Bucuresti, str. D. Teohari Nr. 16.
    Reprezentanta, Farm. dr. Eugen Roland Lupu, Bucuresti.
    S.I.N.C., Medica, Bucuresti, str. Domnita Ruxandra Nr. 1.
    Nicolae Roman, Omex, Bucuresti, str. General Berthelot Nr. 42.
    Birou de import, Farm. Pucerea Tascu, Bucuresti, str. Chisinau Nr. 12.
    Reprezentanta Radu Alexandru, Bucuresti, str. Sofia Nr. 30.
    Farm. Avram Solomon, import, Bucuresti, str. Brezoianu Nr. 10.
    S.A.R.D.A.B., S.A.R., de aprov. generala, Bucuresti, str. E. Vacarescu Nr. 3.
    Farm. Solomon Max, Bucuresti, str. Dr. Danielopol Nr. 3.
    Sud-Est Continental, import, Bucuresti, str. C.A. Rosetti Nr. 29.
    S.A.R., Sulcop, Bucuresti, str. N. Golescu Nr. 14.
    Reprez. Tauegne Charles, Bucuresti, str. Cosbuc Nr. 9.
    Reprez. Urania, Bucuresti, str. V. Lascar Nr. 8.
    Reprez. si lab. div., Verglas George, Bucuresti, str. Romana Nr. 203.
    Import, Farm. Wassermann, Bucuresti, b-dul Domnitei Nr. 29.
    S.A.R., Reprez. Wabag, Bucuresti, b-dul N. Balcescu Nr. 22, et. VIII.
    S.A.R., Reprez. Knoll, Bucuresti, str. Atena Nr. 29.

    Depozite de medicamente antorizate principal in Bucuresti

    Fonescu Ivanoiu Dorina, princip., Bucuresti, str. Paleologu Nr. 7.
    S.I.N.C., Froim Losack si Mayer Schwartz, Bucuresti, str. Brezoianu Nr. 24.
    S.A.R., Medrom, Bucuresti, str. Cazarmii Nr. 11.
    Victor C. Sacu, Retorta, Bucuresti, str. Virgiliu Nr. 35.
    S.A.R., Romigen, Bucuresti, str. Carol Nr. 10.
    Farm. Haim Lupu, Sf. Gheorghe, Bucuresti, str. Anton Pan Nr. 24.

    Drogherii
    Drog. Victor Ciupagea, med., strada Pieptanari Nr. 27.
    Drog. Elisab. Papaianopol, med., b-dul Tache Ionescu Nr. 7.
    Farm. Moise Kalmanovici, med.
    Drog. I. Danielescu, med., str. Academiei Nr. 1.
    Drog. N. Stanescu, med., calea Victoriei Nr. 177.
    Drog. D-tru Cionga, med., str. Carol Nr. 17.
    Drog. Grigoriu Traian, med., calea Grivitei Nr. 242.
    Drog. Roman Ion, med., cautare de local.
    Most. Marculescu, med., calea Calarasi Nr. 131.
    Drog. Dionisie Tetu, med.
    Drog Alex. Stanian, med., str. Academiei, colt cu str. 6 Martie.
    Drog. Handman S., med., Calea Dudesti Nr. 79.
    Drog. I. Arsenescu, med., calea Victoriei Nr. 122.
    Drog. Ifrim Popescu, med., str. 6 Martie Nr. 18.
    Farm. Paula Ornstein, med., str. Regala Nr. 19.
    Farm. Lucia Popescu, med., str. Doamnei Nr. 23.
    Drog. Ilie Marinescu, med., sos. Iancului Nr. 1 (evacuat).
    Drog. M. Ghinsberg, med., b-dul Elisabeta Nr. 1.
    Most. Nestor Dumitru, med., str. Lipscani Nr. 102.
    Drog. Iosif Tetu, med., str. Carol Nr. 50.
    Drog. Garibaldi D., med., str. Lipscani Nr. 24.
    Drog. Iordanovici Mileve, med., calea Mosilor Nr. 50.
    Drog. Sandu Braunstein, med., str. Porumbaru Nr. 47.
    Farm. Zuchi Ioan, med., calea Victoriei Nr. 2.
    Drog. Victor Manolescu, med., b-dul Pache Nr. 102.
    Farm. Mirela Manescu, med., str. N. Titulescu Nr. 92.
    Drog. C-tin Ionescu, med., calea Rahovei Nr. 109.
    Drog. Th. Dargean, med., str. Stavropoleos Nr. 3.
    Drog. Costea Gh., med., str. Carol Nr. 35.
    Drog. Gionga Gusa, med., str. Lipscani Nr. 25.
    Drog. Th. Gherman, med., calea Rahovei Nr. 232.
    Ajutor farm. A. Frisman, med., b-dul Filantropia Nr. 127.
    Farm. Anast. Garbialdi, med., str. Academiei Nr. 8.
    Farm. Ilie Bardeanu, med., str. 6 Martie Nr. 7.
    Drog. Goicea Mircea, med., str. Viitor Nr. 207.
    Drog. Gh. Mavragea, med., calea Rahovei Nr. 206.
    Drog. Fritz Guttman, med., str. M. Ferechide Nr. 13.
    Drog. Rasela Lichter, med., str. Carol Nr. 57.
    Drog. Ernest Hauffer, med., str. Lipscani Nr. 24.
    Drog. A. Silberman, med., str. Col. Orero Nr. 8 bis.
    Drog. Nengeru Aristofan, med., strada Banu Manta Nr. 68.
    Farm. N. Negrea, med., str. Brancoveanu Nr. 50.
    Drog. Victor Andreescu, med., calea Victoriei Nr. 36.
    Drog. Alex. Constantinescu, med., str. 6 Martie Nr. 6.
    Drog. Menglide Aristide, med., sos. Bonaparte Nr. 61.
    Farm. I. Tarnauceanu, med., strada Lipscani Nr. 87.
    Drog. Gh. Bratescu, med., str. Berzei Nr. 74.
    Drog. Leon Grunvald, med., str. Baratiei Nr. 29.
    Drog. P. Gheorghievici, med., str. Brancoveanu Nr. 32.
    Drog. C-tin Ciurda, med., sos. Colentina Nr. 30.
    Drog. Poenaru Aneta, med., str. Campineanu Nr. 8.
    Drog. Marculescu Ch., med., calea Serban-Voda Nr. 18.
    Drog. H. Cojocarescu, med., str. Cotroceni Nr. 15.
    Drog. Stelian Popescu, med., sos. Basarab Nr. 88.
    Drog. T. Radesiu, med., piata Ilie Pintilie Nr. 10.
    Drog. Virgil Popa, med., calea Victoriei, Mica.
    Drog. N. Stoian, med., str. Bozianu Nr. 11.
    Drog. D. Teodorescu, med., b-dul Regele Albert I Nr. 27.
    Farm. Eug. Grigorescu David, med., calea Grivitei Nr. 150.
    Drog. Clara Andries, med., calea Mosilor Nr. 129.
    Drog. N. Teodorescu, med., str. Brezoianu Nr. 24.
    Drog. Mara Sobieschi, med., str. Cpt. Cocorascu Nr. 56.
    Drog. Stelian Capsali, med., calea Rahovei Nr. 308.
    Drog. Ana Caragea, med., piata Kogalniceanu.
    Farm. Marg. Ratiu, med., str. Dorobanti Nr. 182.
    Drog. Gh. Ionescu, med., str. Tunari Nr. 85.
    Drog. C-tin Zamfirescu, med., sos. Colentina Nr. 2.
    Virgil Motoc, med., str. Sabinelor Nr. 16.

                Farmaciile particulare din judetul Alba

    Most. Alexe Rusan si Sabin Petrila, Alba-Iulia, strada Mihai Viteazul Nr. 4.
    Vlad Virgil, Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul Nr. 30.
    Gonezy Alexandru, Alba-Iulia, strada Mihai Viteazul Nr. 12.
    Hrusca Minodora, Alba-Iulia, str. Vasile Lucaci Nr. 7.
    Horvath Ladislau, Alba-Iulia, piata Mihai Viteazul Nr. 18.
    Rudlescu Virginia, Alba-Iulia, str. Unirii Nr. 3.
    Kovacs Andrei, Aiud, piata Elisabeta Nr. 20.
    Schuster Gustav, Aiud, piata Elisabeta Nr. 20.
    Hagi Constantin Flora, Aiud, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 34.
    Hagea Romul, Aiud, strada Mihai Viteazul Nr. 93.
    Blandea Petru, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 2.
    "Vulturul", Metz Walter, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 22.
    Alessi Oscar, Sebes, str. Libertatii Nr. 3.
    Rheinhardt Erna, Sebes, str. Libertatii Nr. 11.
    Schlett Oliver, Abrud, str. Reg. Ferdinand Nr. 16.
    Rude Romulus, Abrud, str. Avram Iancu Nr. 8.
    "Ingerul Pazitor", Gal Bela, Ocna-Muresului, str. Reg. Ferdinand Nr. 26.
    Rusu Valeriu, Ocna-Muresului.

                Farmaciile particulare din judetul Arad

    Roka Margareta, Arad, str. Marasesti Nr. 25.
    Szoloszy Arnold, Arad, str. Ivan Calvin Nr. 41.
    Reiner Alexandru, Arad, str. Moise Nicoara Nr. 1.
    Kain Emeric, Arad, aleea Banatului Nr. 1.
    Schramco Carol, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 213.
    Maria Jiga, Arad, piata Avram Iancu Nr. 2.
    Ludovic Calman, Arad, str. Duca Nr. 1.
    Adalbert Fulda, Arad, str. Eminescu Nr. 21.
    Alter Samoil, Arad, b-dul fost Reg. Maria Nr. 8.
    Stauble Gheorghe, Arad, str. fost Bratianu Nr. 2.
    Ludovic Karpati, Arad, b-dul fost Reg. Ferdinand Nr. 62.
    Ghinaciu Elena, Arad, b-dul fost Reg. Ferdinand Nr. 17.
    Binder Valeria, Arad, str. General Coanda Nr. 2.
    Niedermayer Francisc, Arad, piata Sf. Sava Nr. 6.
    "Hercules", Stefan Anghel, Arad, str. Catedrala Nr. 1.
    "Inima Domnului", Janka Eugen, Arad, b-dul fost Regele Ferdinand Nr. 23.
    "Duhul Sfant", Weisz Arnold, Arad, piata Avram Iancu.
    "La Steaua", Kestenbaum Enric, Arad, str. Marasesti Nr. 68.
    "Minerva", Omescu Corneliu, Arad, b-dul fost Regina Maria Nr. 16.
    "Hygeia", Danciu Alexandru, Arad, piata Mihai Viteazul Nr. 3.
    "Speranta", Frankel Ladislau, Arad, str. Aurel Nr. 70.
    "Apostol", Nistor Ioana, Arad, strada Petru Rares Nr. 2.
    Dick Iosif, Arad, str. Episcopiei Nr. 24.
    Weichelt Oscar, Arad, str. Metianu Nr. 7.
    Schreiber Ladislau Vasile, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 7.
    Zoltan Szepsy, Arad, strada fost Regele Ferdinand Nr. 65.
    Plincas Magdalena, Arad, str. Horia Nr. 1.
    Weinman Emeric, Arad, str. General Cernat Nr. 1.
    Winnand Ghizela, Arad, fost b-dul Ferdinand Nr. 49.
    Uueberall Adolf, Arad, str. Ioan Robu Nr. 2.
    Kower Edmund, Aradul-Nou.
    Donnborn Ladislau Vasile, Aradul-Nou.
    Hary Alexandru, Ineu.
    Motoasca Ilie, Ineu.
    Francisc Pap, Nadlac.
    Hedrich Rudolf, Nadlac.
    Roth Eugen, Nadlac.
    Hrianka Adalbert, Pecica.
    Motoc Gheorghe, Pecica.
    Edmund Sipos, Pecica.
    Geml Stefan, Pancota.
    Cucu Viorica, Pancota.
    Omescu Maria, Pancota.

    Laboratoare particulare
    Analize chimice, bacteriologice, Dr. A, Mayor si Kallos, Arad, calea Maresal Averescu Nr. 5.
    Analize medicale, Dr. Sever M. Pascutiu, Arad, str. R. Veliciu Nr. 2.

    Chimico-farmaceutice
    Schillinger Emeric, Arad, str. Grig. Comsa Nr. 42.
    S.I.N.C., Unichemia + cosm., chim. dr, Fericeanu, Arad, str. Grig. Comsa Nr. 60.
    Thergan, Nistor Ioana, Kosen Dietrich, Arad. strada Mihai Viteazul Nr. 1.

    Depozite de medicamente
    Pharmadepot, Czuker dr. Multas Rozalia, str. Ferdinand Nr. 14.

    Drogherii
    Drog. Ladislau Ordelt, medic, Arad, b-dul Republicii Nr. 24.
    Zeiner Emeric, medic, Arad, b-dul Republicii Nr. 26.
    Eugen Israel, medic, Arad, b-dul Republicii Nr. 9.

                Farmaciile particulare din judetul Arges

    Ionescu G. Petre, Pitesti, str. Craiovei Nr. 9.
    "Aquila", Nicolae Bobancu, Pitesti, str. D-na Balasa Nr. 1.
    "Rodica", Constantin Stavar, Pitesti str. Serban-Voda Nr. 16.
    "Victoria" Maria Udrescu, Pitesti, str. Serban-Voda Nr. 93.
    Ioan Haret, Pitesti, b-dul Elisabeta Nr. 51.
    Maria Pavlovici, Pitesti, b-dul Elisabeta Nr. 49.
    "Nova", Mariana Iliescu Stefanescu, Pitesti, Piata Episcopiei Nr. 11 bis.
    Most. Th Cerchez, str. Serban-Voda Nr. 58.
    Ion Galusca, Pitesti, str. D-na Balasa Nr. 9.
    Aurel Constantinescu, Pitesti, Serban-Voda Nr. 4.
    Eugenia Popa Teodorescu, Pitesti, str. Serban-Voda Nr. 80.
    Charlotta Goldner, Pitesti, str. Industrie Nr. 3.
    N. Nicolescu, Pitesti, str. Serban-Voda Nr. 67.
    Most. Schirkanyer - Vitzel Elena, Pitesti, str. Serban-Voda Nr. 62.
    Adelsborg Emanoil, Pitesti, Piata Episcopiei, pravalia, Nr. 1.
    Ivaceanu Iordache Elena, Pitesti, b-dul Elisabeta Nr. 73.
    Savulescu Lucretia, Pitesti, str. Bratianu Nr. 29.
    Eufrosina Utescu, Curtea de Arges, str. Negru-Voda.
    Adela Mitroiu, Curtea de Arges, str. Buna Vestire Nr. 2.
    Margareta Berbier Wangner, Curtea de Arges, strada Negru-Voda Nr. 31.
    Velicu Clementa, Curtea de Arges.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Pitesti, str. D-na Balasa Nr. 28, Dr. Cerchez.

    Drogherii
    Farm. N. Demetrescu, medic, Pitesti, str. Lascar Catargiu Nr. 58.
    Drog. Constantin Laibar, nemed., Pitesti, str. Serban-Voda Nr. 40.

                Farmaciile particulare din judetul Bacau

    Marcu Nachmansohn, Bacau, str. Porumbacu Nr. 1.
    Olga Silberman, Bacau, str. 10 Mai Nr. 1.
    Ioan Balaban, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 38.
    Most. Malhasovici, I. Malhasovici, Bacau.
    Dr. Eugen Iliescu, Bacau, str. Mihai Viteazul.
    Natalia Tanasescu, Bacau, str. Reg. Carol Nr. 10.
    Georgeta Cricopol Vesbianu, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 72.
    Ciortus Elena, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 112.
    Weissman Aronovici Tony, Bacau, calea Marasesti Nr. 28.
    Fainaru Zelda, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 34.
    Jehuda Silberman, Bacau.
    Ghidale Ghidalovici, Bacau, str. Aroneanu Nr. 1.
    Lazarovici Marcu, Bacau, str. Mihai Viteazul Nr. 4.
    Bucholtz Pizam Janeta, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 30.
    Mendel Segal, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 204.
    Grunberg Mauriciu, Bacau, str. Domneasca Nr. 17.
    Rintzler Frederic, Bacau, str. Reg. Ferdinand nr. 3.
    Barber Josepha Edith, Bacau, str. Buna Vestire Nr. 10.
    Sefler Iancu, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 105.
    Creteiner Cohn Haia, Bacau, str. Ionita Sturza Nr. 50.
    Rosner Avram, Bacau, str. 10 Mai Nr. 11.
    Vasiliu Ioan, Tg. Ocna.
    Most. Mazarin, Tg. Ocna.
    Leon Lesner, Tg. Ocna.
    Maria Bruha Abramovici, Tg. Ocna, str. Carol Nr. 8.
    Most. V. Teodorescu, oras Moinesti.
    Vasilescu Georgeta, oras Moinesti.
    Constantin Macri, Slanic.
    Constantinescu Gh. Florica, Slanic, oras.
    Michel Berman, com. Comanesti.
    Grunberg Lupu, oras Moinesti.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale chimice si bact., Bacau, calea Marasesti Nr. 6, Dr. Craciunescu Vasile.

    Depozite de medicamente
    Centrofarm, Cohn Leibu, str. M. Viteazul Nr. 11.

    Drogherii
    Most. drog. D. Florescu, med., Bacau, fost Voevod Mihai Nr. 8.
    Drog. Tibula Ion, nemed., Bacau.

                Farmaciile particulare din judetul Baia

    W. Ghelberg, Falticeni, str. Reg. Mihai Nr. 229.
    S. Schnittel, Falticeni, str. Reg. Mihai Nr. 233.
    Sulim Leibovici, Falticeni, str. Reg. Mihai Nr. 246.
    Lazar Offenberg, Falticeni, str. Sft. Ilie Nr. 8.
    E. Natansohn, Falticeni, str. Sft. Ilie Nr. 26.
    Constanta Mihaescu, Falticeni, str. Sft. Ilie Nr. 26.
    C. Dornescu, oras Pascani, str. Primariei.
    Eva Pincu Kettner, oras Pascani, str. Primariei.
    B. Zalmanovici, oras Pascani, str. Cuza-Voda.
    Moscovici Leiba, oras Pascani, str. Stefan cel Mare.

                Farmaciile particulare din judetul Bihor

    Horovitz Erna, Oradea, Piata Malinovschi Nr. 6.
    Masznyick Gheiza, Oradea, str. Teleki Paul Nr. 2.
    Pajor Paul, Oradea, str. L. Kossuth Nr. 2.
    Galosi Francisc, Oradea, Piata Malinovschi Nr. 5.
    Scharfer Wilhelm, Oradea, str. Matei Corvin Nr. 1.
    Suranyi Ervin, Oradea, Piata Stalin Nr. 1.
    Csanda Andrei, Oradea, str. Cuza-Voda Nr. 28.
    Sebestyen Artur, Oradea, strada Dimitrie Cantemir Nr. 10.
    Bernat Zoltan si Ratz Zsolt Agneta, Oradea, str. Ioszef Attila Nr. 1.
    Akos Ernest, Oradea, str. Reg. Ferdinand Nr. 2.
    Feder Wilhelm, Oradea, strada Episcopul Ciorogaru Nr. 20.
    Klein Emil, Oradea, str. Kalinin Nr. 14.
    Szabo Francisc, Oradea, str. Carol Marx Nr. 52.
    Most. Hegedus Emeric, Oradea, Piata Szacsvay Emeric Nr. 1.
    Most. Vertes Nicolae, Oradea, Piata Mihai Viteazul Nr. 3.
    Most. Nemeth Lorand, Oradea, str. Vasinsky Nr. 55.
    Szabo Theodor, most., Oradea, str. Aradului Nr. 35.
    Most. Barla Desideriu, Oradea, str. Vasinsky Nr. 42.
    Strutinschi Eugen, most., Oradea, b-dul Reg. Ferdinand Nr. 7.
    Kunea Pavel, most. Oradea, str. Karl Marx Nr. 22.
    Bartha Ladislau, most., Oradea, str. Vlahuta Nr. 50 (Brainer Bela).
    Stern Nicolae, most., Oradea, Piata M. Viteazul Nr. 2.
    Bonyhay Coloman, most., Oradea, strada Bolesznay Nr. 1.
    Somogyi Ladislau, most., Oradea, str. Kalinin Nr. 2.
    Blaga Liviu, most. oras Beius, Piata Ceardas Nr. 9.
    Ardeleanu Ion, oras Beius, Piata Dr. Ceardas Nr. 16.
    Schwimmer Andrei, oras. Beius, str. Horia Nr. 4.
    Cristescu Florica, oras. Beius, str. Scoalei Nr. 3.
    Kueres Carol, oras. Salonta, strada Reg. Ferdinand Nr. 33.
    Szekely Zoltan, oras. Salonta, Piata Libertatii Nr. 18.
    Papay Ioan, oras. Salonta, Piata Libertatii Nr. 11.
    Tomcsik Eugen, Oradea, str. Avram Iancu Nr. 2.
    Mihaly Ludovic, Oradea, Piata M. Viteazul Nr. 14.
    Gyudi Stefan, Oradea, strada Tudor Vladimirescu Nr. 40.
    Salceanu Mociani Elena, oras. Beius, str. Episcopul S. Vulcan Nr. 1.
    Engel Alexandru, oras. Salonta str. Libertatii Nr. 21.
    Laza Teoder Adalbert, com. Tinca, rurala.
    Messner Elisabeta, com. Tinca, rurala.
    Dobreanu Atena, com. Alesd.
    Kocsis Dezideriu, com. Alesd.
    Szabo Adalbert, com. Sacueni.
    Korpos Ludovic, com. Sacueni.
    Peneth Gavril, com. Marghita.
    Iordan Alexandru, com. Marghita.

    Laboratoare chimico-farmaceutice
    Neodym, Bitai Valentin, Oradea, Piata Bisericii Nr. 1.

    Drogherii
    Lowenstein Iosif, med., Oradea, b-dul Republicii Nr. 1.

                Farmaciile particulare din judetul Braila

    Rapaport Max, Braila, str. Galati Nr. 177.
    Iarosch Artur, Braila, calea Calarasi Nr. 120.
    Gherghicianu Eugenia, Braila, str. Galati Nr. 40.
    Lazarescu Romantoiu N., Braila, str. Galati Nr. 3.
    Malcoci Radulescu Viorica, Braila, str. fosta Regala Nr. 62.
    Panteli N., Braila, str. fosta Regala Nr. 24.
    Ionescu Berechet, Braila, str. fosta Regala Nr. 4.
    Negrescu I., Braila, str. fosta Regala Nr. 167.
    Jaja Ioan, Braila, farm. "Aurora Carpatilor".
    Dr. D. Faltis, Braila, str. Galati Nr. 29.
    Fink Abram, Braila, b-dul Cuza Nr. 20.
    Zaharia Nicolae, Braila, b-dul Cuza Nr. 147.
    Constantinescu Petre, Braila, str. fosta Regala Nr. 42.
    Meleaca Aurica, Braila, str. Victoriei Nr. 9.
    Isacu Dumitru, Braila, str. Stalin Nr. 12.
    Dr. Filipescu N., Braila, str. Calarasi Nr. 48.
    Clecner Pincu, Braila, str. Sf. Arhanghel Nr. 8.
    Balanescu Fotache, Braila, str. Victoriei Nr. 19.
    Rosenstein Solomon, Braila, str. fosta Regala Nr. 80.
    Vargolici Vasile, Braila, b-dul Cuza Nr. 155.
    Hillel Ella, Braila, str. Victoriei Nr. 10.
    Balescu Nastase Victoria, Braila str. Galati Nr. 47.
    Ioanid Nicolae, Braila, str. fosta Regala Nr. 132.
    Susman Charles, Braila, str. fosta Regala Nr. 25.
    Stoiculescu Flora, Braila.
    Rosenberg Ebner Carola, Braila, str. Rosie Nr. 2.
    Flandra Carol, Braila, str. Victoriei Nr. 46.
    Rarinca Constantin Braila, str. fosta Regala Nr. 113.
    Lobel Solomon, Braila, str. Galati Nr. 87.
    Dragoteanu Mira, suburb. Nedelcu Chercea.

    Laboratoare particulare
    Laborator analize medicale, Braila, b-dul Cuza Nr. 125, Dr. Mayer Henric.
    Analize medicale, Braila, str. Sft. Petru Nr. 6, Dr. Elena Moscu.

    Chimico-farmaceutice
    Farm. Clechner P., Braila, str. Sf. Arhangheli Nr. 8.
    Farm. Faltis I. D., Braila, str. Galati Nr. 27.
    Mecedonschi Victor, farm. Eugen Simata Makata, Braila, str. Marasesti Nr. 45.

    Depozite de medicamente
    Farm. Dr. Vargolici Vasile, Braila, str. Cuza Voda Nr. 155.

    Drogherii
    Gh. Paunescu Radu, med., Braila, str. Maresal Tolbukin Nr. 89.
    Most. Ion Popescu, med., Braila, str. Regala Nr. 57.
    Farm. Eug. Simatu Macata, med., Braila, str. Regala Nr. 61.
    Drog. Gh. Teodorescu, med., Braila, str. Regala Nr. 42.
    Most. St. Ionescu, med., Braila, str. Stalin Nr. 130.
    Drog. Iacob Hertanu, med., Braila, str. Regala Nr. 60.

                Farmaciile particulare din judetul Botosani

    Feiga Leibovici, Botosani, calea Nationala Nr. 200.
    Colina Malinescu, Botosani, calea Nationala Nr. 95.
    Alexandrina Sofian, Botosani, calea Grivitei Nr. 63.
    Lia Milian, Botosani, calea Nationala Nr. 293.
    Rubin Edelstein, Botosani, calea Nationala Nr. 209.
    Constantinescu Maria, Botosani, calea Nationala Nr. 323.
    Popovici Ortansa, Botosani, Piata Sft. Gheorghe Nr. 2.
    Itic Schloma Scharf, Botosani, str. Carol.
    David Roza, Botosani, str. Anton Pan Nr. 19
    Fuhrer Malvina, Botosani, calea Nationala Nr. 180.
    Summer Axelrad, Botosani, calea Nationala Nr. 222.
    Zis Sachs Elias, Botosani, str. Rosiori Nr. 28.
    Iancu Ernestina si Sigmund Segal, Botosani, str. V. Vasiliu Nr. 2.
    Wechsler Werner Hanora, Botosani, calea Nationala Nr. 202.
    Haim Herscu Strul Avram, Botosani, calea Nationala Nr. 371.
    Zaharia Rifca, Botosani, calea Nationala Nr. 427.
    Wechsler Solomon, Botosani, calea Nationala Nr. 269.
    Blumenfeld Hana, Botosani, calea Nationala Nr. 170.
    Schwartz Salia, Botosani, str. Alba Iulia Nr. 8.
    Buium Solomon, Botosani, str. Rosiori Nr. 14.
    Eugenia Hurduc Ionescu, oras Stefanesti.
    Lazarovici Roza, oras. Harlau, str. Stefan cel Mare Nr. 10.
    Schachter Moritz, oras Harlau, str. Stefan cel Mare Nr. 62.
    Bratila Cecilia, Botosani, calea Nationala Nr. 210.

    Depozite de medicamente
    Defar, Iosefsohn I., farmacist, Botosani, calea Nationala Nr. 130.

                Farmaciile particulare din judetul Brasov

    Tuliu Gheorghe, Brasov, piata Libertatii Nr. 1.
    Schuster Iosif, Brasov, strada, fosta Carol Nr. 56.
    Joos Emeric, Brasov, calea Victoriei Nr. 70.
    Cuteanu Gheorghe, Brasov, strada Lunga Nr. 1.
    Wagner Herman si Rusu Matilda, Brasov, piata Libertatii Nr. 5.
    Eichorn Albert, Brasov, calea Victoriei Nr. 59.
    Zeno Marcu, Brasov, strada General Mosoiu Nr. 20 A.
    Vociu Octav, Brasov, strada, fosta Regele Carol Nr. 6 a.
    Petrescu Angela, Brasov, strada Spitalul Militar Nr. 1.
    Picu Viorica si Calinescu Zefira, Brasov, strada fosta Regele Mihai Nr. 20.
    Phleps Erich, Brasov, strada fosta Regele Carol Nr. 17.
    Kugler Rudolf, Brasov, strada Lunga Nr. 81.
    Gyorgy Emod, Brasov, strada Brancoveanu Nr. 7.
    Marcea Elena, Brasov, strada fosta Carol Nr. 15.
    Domnariu Ioan, Brasov, piata Libertatii Nr. 15.
    Paveleanu Teodor, Brasov, strada Hirscher Nr. 16.
    Voith Iosif, Brasov, strada fosta I. Maniu Nr. 53.
    Tavitian Aram, Brasov, strada fosta Regina, Maria Nr. 18.
    Mumuianu Marce]a, Brasov, strada Lunga Nr. 99.
    Dr. Eug. Sianu Bulavischi, Brasov, strada Baritiu Nr. 8.
    Tomescu Ortansa, Brasov, strada Prundului Nr. 9.
    Urziceanu Iliescu Iulia, Brasov, strada Cuza Voda Nr. 50.
    Arpad Singer, Brasov, strada Smardan Nr. 2.
    Liebling Iuliana, Brasov, strada Lunga Nr. 42.
    Massu Aurora, Brasov, calea Victoriei Nr. 63.
    Ruchenstein Lupascu Henrieta, Brasov, str. Hirschner Nr. 3.
    Grigorescu Matilda, Brasov, strada N. Balcescu Nr. 23.
    Greif Leo, Brasov, piata Libertatii Nr. 4.
    Gavrilescu Lucian, Brasov, strada Cpt. Ilie Birt Nr. 2.
    Malinici Mandita, Brasov, strada Sf. Petru.
    Donnenfeld Segal Roza, suburb. Scheiu.
    Schaser Frederic, com. Rasnov.
    Baboie Adelina Viorica, com. Rasnov.
    Reiner Otto, com. Codlea.
    Muhsam Carol, com. Codlea.
    Nan Iancu, com. Zarnesti.
    Petho Ernest, com. Intorsatura Buzaului.
    Birea Aurel, com. Intorsatura Buzaului.
    Mihaila Filofteia, com. Satulung.
    Alfred Markovitz, com. Satulung.

    Laboratoare chimico-farmaceutice
    Chim. Isac Alexandrina, Brasov, str. fosta Bratianu Nr. 2.
    Inchirom, S.I.N.C., Brasov, str. M. Viteazu Nr. 8 bis.
    Pharmag, S.A., Brasov, str. Sf. Ion Nr. 2.
    Salvator, dr. Senea Oct., Brasov, str. fosta Carol Nr. 3.
    Vitax, S.A.R., Brasov, str. M. Viteazu Nr. 82.

    Cosmetice
    Chlorodont, S.A.R., Brasov, str. Lepadatu Nr. 2.

    Depozite de medicamente
    Optima, S.I.N.C., Brasov, str. Voevodul Mihai Nr. 3.
    Pharmag, drog. Gh. Roth, Brasov, str. Regina Maria Nr. 18.
    Mondialfarm, Victor Tudoran, com. Satulung.

    Drogherii
    Drog. Kurt Neustader, med., Brasov, strada Republicii Nr. 14.
    Drog. Mihail Kamner, med., Brasov, strada Republicii Nr. 18.
    Farm. Fl. Iordachescu, med., Brasov, str. 7 Noiembrie Nr. 9.
    Drog. Fromm Ervin, med., Brasov, str. Axente Sever Nr. 3.
    Drog. Petre Ayntzn, nemed., Brasov, piata Libertatii Nr. 3.

                Farmaciile particulare din judetul Buzau

    Taler Silvia, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 25.
    Agneze Nicolae, Buzau, str. Unirii Nr. 63.
    Arginteanu Anastasia, Buzau, str. Unirii Nr. 110.
    Catuneanu Maria si Spinescu Teodor, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 142.
    Dragu Vasile, Buzau, str. Alex. Marghiloman Nr. 9.
    Gerota Dumitru, Buzau, str. Targului Nr. 36.
    Israel si Mina Lupu Rauchwarger, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 26.
    Penculescu Ateny, Buzau, piata Daciei Nr. 16.
    Petrescu Maria, Buzau, str. Unirii Nr. 65.
    Romascanu Constantin, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 18.
    Dragomirescu Cristache, Buzau, piata Daciei Nr. 14.
    Serbanescu Mihail, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 98.
    Tomescu Gheorghe, Buzau, str. Unirii Nr. 128.
    Gatcoianu Ileana, Buzau, piata Daciei Nr. 10.
    Hoffman Aurel, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 72.
    Ana Vartan, Buzau, str. Carol Nr. 12.
    Ciolca Pohrib Elena, Buzau, str. C. Sarateanu Nr. 1.
    Tenescu Niculescu Elena, Buzau, str. Sft. Ingeri Nr. 6.
    Pascu Ana, Buzau, str. Marghiloman Nr. 23.
    Popa Ovidiu, Buzau, str. Marghiloman Nr. 30.
    Georgescu Mihaescu Margareta, Buzau, strada Unirii Nr. 100.
    Caleap Constantin, oras Mizil, str. Carol Nr. 75.
    Filoti Teodorescu Jeana, oras Mizil, str. Carol Nr. 92.
    Nica Teodor, oras Mizil.

    Drogherii
    Farm. Vicentiu Livovschi Roman, med., Buzau, str. Cuza Voda Nr. 24.

          Farmaciile particulare din judetul Campulung - Bucovina

    Friedman Abraham, C.-Lung-Bucovina.
    Garai Frieda, C.-Lung-Bucovina.
    Feuerstein Emil, C.-Lung-Bucovina, str. Reg. Mihai Nr. 71.
    Chitul Nicolae, C.-Lung-Bucovina.
    Shnarch Albin, C.-Lung-Bucovina, str. fost Reg. Mihai Nr. 81.
    Feuerstein Emil, C.-Lung Bucovina, str. fost. Reg. Mihai Nr. 71.
    Solo Schmidt, C.-Lung-Bucovina.
    Sielberg Herman, Vatra Dornei.
    Katz Mendel, Vatra Dornei.
    Lowin Ana, Gura Humorului.
    Heringer Leon, Gura Humorului.
    Kupferberg Isig, Gura Humorului.
    Glinschi Mihovan Vasile, oras Vama.

                Farmaciile particulare din judetul Caras

    Grose Emeric, Oravita, str. fosta Reg. Carol Nr. 37.
    Knoblauck Augustin, Oravita, farm., "Vulturul Negru".
    Bock David, Oravita, str. fosta Reg. Mihai Nr. 27.
    Brada Eduard Dezideriu, or. Resita, strada fosta Reg. Maria Nr. 4.
    Coama Pop Felicia, orasul Resita, str. fosta Carmen Sylva Nr. 41.
    Gruici Wilan Andrei, orasul Resita, str. Elvat Nr. 1.
    Farkas Francisc, orasul Resita, fosta Pr. Elisabeta Nr. 46.
    Korner Cornel, comuna Anina.

                Farmaciile particulare din judetul Ciuc

    Loffler Wilhelm, Miercurea Ciucului, str. Petofi Nr. 3.
    Ajiteny Ajvasz Arpad, Miercurea Ciucului, str. fosta Reg. Ferdinand.
    Antal Gavril, Miercurea Ciucului, str. Petofi Nr. 11.
    Lazar Victor Nicolae, oras Gheorgheni, Piata Libertatii Nr. 11.
    Ioana Kozma, oras Gheorgheni, Piata Libertatii Nr. 5.
    Coloman Deer, oras Gheorgheni, Piata Libertatii Nr. 15.

                Farmaciile particulare din judetul Cluj

    Sebessy Bella, Cluj, str. Dosza Gyorgy.
    Cretu Vasile, Cluj, str. G-ral Poetas Nr. 22.
    Elekes Elisabeta, Cluj, calea Motilor Nr. 110.
    Ioan Langer cu Handelsman Ladislau, Cluj, str. Gh. Dosza Nr. 36.
    Joel Schaffer si Schaffer Rebeca, Cluj, Piata M. Viteazu Nr. 22 - 23.
    Ana Rugea Burla, Cluj.
    Margareta Mathe Szabo, Cluj, Piata M. Viteazu Nr. 20.
    Iuliu Codarcea, Cluj, str. Reg. Maria Nr. 9.
    Eugen Czavassy, Cluj, str. Victor Babes Nr. 18.
    Maximilian Weissbrod, Cluj, calea Horia Nr. 50.
    Zostan Kovacs, Cluj, Piata Universitatii.
    Gh. Gh. Hintz, Cluj, Piata Libertatii Nr. 28.
    Teodor Goina, Cluj, Piata Libertatii Nr. 34.
    Most. Stefan Mircea, Cluj, calea Horia Nr. 13.
    Dr. Iuliu Csereszneyes, Cluj, Piata Malinovschi Nr. 13.
    Dr. Iuliu Kohn, Cluj, Piata Libertatii Nr. 10.
    Simon Maria si Barany Valentin, Cluj, str. Horia Nr. 6.
    Zoltan Sebestyen, Cluj, str. Budai Nagy Antal Nr. 55.
    Most. Weinrich Edmund, Cluj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 55.
    Most. Garda Clara, Cluj, Piata Libertatii Nr. 29.
    Gall Alexandru si dr. V. Ciocanelea, Cluj, Piata fosta M. Viteazu Nr. 32.
    Balasz Gheorghe, Cluj, str. Joky Nr. 2.
    Antal Sabin, Cluj, str. fosta Reg. Maria Nr. 10.
    Suranyi Zoltan, Cluj, str. Baritiu Nr. 16.
    Kovats Iolanda, Cluj, calea fosta Reg. Ferdinand Nr. 2.
    Karacsony Adalbert, Cluj, Piata fosta M. Viteazu Nr. 1.
    Berger Teodor, Cluj, Piata Malinovschi Nr. 1.
    Edith Laszlo Emiras, Cluj, str. Danto Nr. 1.
    Sara dr. Orient, dr. Tiberiu Orient si Kiraly Ludovic, Cluj, str. Marasesti Nr. 17.
    Brief Charlotte, Cluj, str. Horia Nr. 4.
    Solomon Atlasz Aurora, Cluj, str. Dosza Nr. 19.
    Szortaey Gall Margareta, Cluj, str. fosta Reg. Mihai Nr. 11.
    Panczel Geza cu Paradi Francisc, Cluj, Piata Marasti Nr. 14.
    David Ladislau, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 29.
    Risca Emil, Cluj, str. fost. Reg. Maria Nr. 16.
    Gorog Vasile, Cluj, str. fost. Reg. Mihai Nr. 2.
    Markovits Adalbert Bella, Cluj, calea Armatei Rosii Nr. 13.
    Virgil Sotropa, Cluj, piata Stefan cel Mare Nr. 1.
    Francisc Lukacs, Cluj, strada Dosza Gh. Nr. 37.
    Ladislau Martonfi, Cluj, strada N. Iorga Nr. 27.
    Tab Tiberiu, calea Deportatilor Nr. 60.
    Keresztessy Iosif, Cluj, str. Teofil Cipariu Nr. 13 - 15.
    Vass Paul, Cluj, calea Horia Nr. 1.
    Holicska Andrei, Cluj, calea Motilor Nr. 42.
    Schapira Bojum Cecilia, Cluj, piata Mihai Viteazul Nr. 40.
    Nagy Ioan, orasul Huedin.
    Rusu Valentin, orasul Huedin.
    Gheorghe Pop, orasul Huedin.

    Laboratoare particulare
    Bacteriologic medical, Dr. Elisabeta Elian, Cluj, str. Horca Nr. 2.

    Chimico-farmaceutice
    Antacid, S.I.N.C., Ing Andrei Berzeles si Dezideriu Mozes, Cluj, strada Kogalniceanu Nr. 21.
    Mikrom, cosm. Farm. Boros Valentin, Cluj, strada Marzescu Nr. 19.
    Farm. Dr. Ferencz Aron, Cluj, strada Dostoewski Nr. 63.
    Dr. Rozsa Gh., Cluj, piata Libertatii Nr. 27.
    Pharmachemia, Puscas Tiberiu, farm., Cluj, calea Regele Ferdinand Nr. 83.
    Lawrans, Buszttay Ioan, Cluj, str. fost Regina Maria Nr. 82.
    Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Cluj, strada Regala Nr. 47.
    Nova, S.I.N.C., Cluj, strada Fantanele Nr. 11.

    Depozite de medicamente
    F. Butyka, S.A., Cluj, strada 6 Martie Nr. 4.
    Sanodrog, Hirsch Alex., Cluj, piata Libertatii Nr. 32.
    Sicodrog, S.I.N.C., Cluj, piata Libertatii Nr. 32.

    Depozite cosmetice
    Mozes Desideriu, Central Chimic, Cluj, strada Molotov Nr. 18.

    Drogherii
    Drog. S. Leidersdorfer, med., Cluj, strada Dozsa Gheorghe Nr. 23.
    Drog. M. Rosza, med., Cluj, piata Libertatii Nr. 27.
    Drog. A. Weissberger, med., Cluj, piata Libertatii Nr. 29.
    Drog. N. I. Szegho, nemed., Cluj, Timotei Cipariu Nr. 5.

                Farmaciile particulare din judetul Constanta

    Barbulescu Nicolae, Constanta, bulevardul fost Regina Maria Nr. 140.
    Petroniu Sofia, Constanta, strada Moldovei Nr. 7.
    Vasiliu Andrei Andreina, Constanta, strada Carol Nr. 186.
    Mihailescu Cornelia, Constanta, str. fosta Carol Nr. 161.
    Ticusan Sultana, Constanta, strada Costache Negri.
    Wellea Ecaterina, Constanta, str. fosta Carol Nr. 111.
    Stanescu Stelian, Constanta, str. fosta Carol Nr. 136.
    Sorin Miga, Constanta, strada fosta Carol Nr. 80.
    Enachescu Dumitru, Constanta, strada Dragos-Voda Nr. 13.
    Marulis Dionisie, Constanta, str. fosta Carol Nr. 35.
    Vasilescu George, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 23.
    Berberianu Ion Nicolae, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 57.
    Sumedrea Victoria, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 65.
    Blumer Leon, Constanta, str. Stefan cel Mare Nr. 73.
    Alifante Anastase, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 78.
    Bitman Ghers, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 89.
    Nicolau Mitacu Dumitru, Constanta, strada Stefan cel Mare Nr. 100.
    Rosin Iosif, Constanta, str. Stefan cel Mare Nr. 153.
    Niculescu Rusali Ecaterina, fosta str. Carol Nr. 56.
    Garabetian Virginia, Constanta, str. Stefan cel Mare Nr. 54.
    Klinger Herman, Constanta, sos. Scarlat Varnav Nr. 20.
    Ghetu Victoria, Constanta, strada Stefan Mihailescu Nr. 24.
    Contoguri Panait, Constanta, strada fosta Carol Nr. 129.
    Teodora Oprica, Constanta, str. Stefan cel Mare.
    Tocila Petru Elena, Medgidia, Farm. "Sanatatea".
    Micu Nicolae, Medgidia, Farm. "Sf. Elena".
    Constantinescu Gh., Cernavoda, Farm. "Sf. Gheorghe".
    Sigmund Emil, Cernavoda, Farm. "Steaua Romaniei".
    Busuioc Nistor Cecilia si Scarlat Cinschi Maria, Mangalia, str. fosta Ferdinand Nr. 30.
    Bozianu Clara, V. Roaita.
    Wagner Andrei, V. Roaita.
    Constantin I. Gheorghe, Harsova, Farm. "Izvorul Tamaduirii".
    Badescu Maria, Ostrov.
    Leoncimidi Ana suburb. Anadalchioi.
    Pambucoglu Aurelia, Constanta, strada 23 August Nr. 90.
    Dicu G. Silvia, suburb. Filimon Sarbu.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Dr. Sachelarie N. Emilia, Constanta, str. Cuza-Voda Nr. 17.
    Analize medicale. Dr. C. Tunaru, Constanta, str. General Manu Nr. 35 bis.

    Drogherii
    Drog. Petre Tanasoca, med., Constanta, strada fosta Carol.
    Papaianus I., med, Constanta, strada fosta Carol Nr. 90.

                Farmaciile particulare din judetul Covurlui

    Ianculescu Teodor, Galati, str. Berthelot Nr. 7.
    Lupascu P. Florica, Galati, str. Brailei Nr. 40.
    Pavloff Petre, Galati, str. Brailei Nr. 146.
    Gerea Nicolae, Galati, str. Tecuci Nr. 69.
    Radu Paraschivescu Constanta, Galati, str. P. Negri Nr. 1.
    Pierro Florica, Galati, str. Traian Nr. 1.
    Schwartz Marcu, Galati, str. Tecuci Nr. 2.
    Silvester Marcel, Galati, str. Sft. Dumitru Nr. 9.
    Cancicov Margareta, Galati, str. Portului Nr. 99.
    Suciu Pop Angela, Galati, str. Traian Nr. 116.
    Stratmann Moise, Galati, str. Traian Nr. 34.
    Leibovici Sara, Galati, str. Independentei Nr. 20.
    M. Finkelstein, Galati, str. Brailei Nr. 9.
    Troia Valentina, Galati, str. Domneasca Nr. 110.
    Most. Scurtu Aurel, Galati, str. Domneasca Nr. 33.
    Pop Septimiu, Galati, str. Domneasca Nr. 56.
    S. Reingewurtz Sigismund Branda, Galati, str. Lahovary Nr. 40.
    Moloiu Alexandrina, Galati, str. Domneasca Nr. 30.
    Moloiu Elena, Galati, str. Berthelot Nr. 30.
    Gavrilescu Elvira, Galati, str. Domneasca Nr. 60.
    Smilovici Moise si Riven Smil, Galati, Piata Negri Nr. 63.
    Stefanescu Silvia, Galati, str. fosta Pr. Maria Nr. 12.
    Moscovici Avram, Galati, str. Movilei Nr. 2.
    Dimitrov Dacio, Galati, str. Traian Nr. 127.
    Fichman Juster Etela, Galati, str. Codreanu.
    Medeea Czleschi Ionescu, Galati, str. Tecuci Nr. 126.
    Wasserman Florica, Galati, str. Virgil Poenaru Nr. 52 bis.
    Wechsler Roza, Galati, str. Domneasca Nr. 44.
    Klinger Herman, Galati, str. Scarlat Varnav Nr. 20.
    Mendelsohn Anda, Galati, str. C. Negri Nr. 9.

    Laboratoare particulare
    Analize chimico-medicale, Galati, str. Traian Nr. 97, Dr. Laurentiu Caton.
    Analize medicale, Galati, str. Maior Fotea Nr. 13, Dr. D. Rupile.
    Analize chimico-medicale, Galati, Dr. Flax.

    Drogherii
    Drog. I. Mihailescu, med., Galati, str. Independentei Nr. 20.
    Drog. N. Busila, med., Galati, str. Traian Nr. 29.
    Farm. Titus Apfel, med., Galati, str. Portului Nr. 167.

                Farmaciile particulare din judetul Dambovita

    Greff Alexandrina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 17.
    Voronca Nicolae, Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 4.
    Cristescu Agripina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 37.
    Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
    Stefanescu Voiculescu Stela, Targoviste, str. C.A. Rosetti Nr. 22.
    Stoian Petre, Targoviste, str. I.C. Bratianu Nr. 27.
    Sana Freier, Targoviste, str. Filipescu Nr. 3.
    Rosenberg Samoil, Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 20.
    Zghibarta Trofin, Targoviste.
    Zelinschi Maximilian, oras Pucioasa, str. fosta Regala Nr. 61.
    Flanga Ioan, oras Pucioasa.
    Rusescu Ionescu Julieta, oras Gaesti.
    Banescu Marieta, oras Gaesti.
    Andreescu Maria, oras Gaesti, str. Olanescu Nr. 55.
    Bolos Ioachim, oras Racari.
    Caracas Florian, oras Racari.
    Banescu Rosanu Caliope, com. Pr. Mihai (Titu).
    Popescu Mihai Viorica, com. Titu sat.
    Dumitrescu A. Elena, com. Titu gara.
    Meltz Petre, com. Titu Nucet.

    Laboratoare particulare
    Analize chimice bacteriologice, Targoviste, str. Alex. Stanescu Nr. 6, Dr. N.T. Teodorescu.

                Farmaciile particulare din judetul Dolj

    Constantin C. Mihailescu, Craiova, strada Buzesti Nr. 35.
    Most. C. Pictorian, Craiova, str. Unirii Nr. 32.
    P. Crasnaru, Craiova, str. Unirii Nr. 58.
    Cizmarescu Marce]a, Craiova, b-dul fost Carol Nr. 126.
    Constantinescu Virgil, Craiova, str. Buzesti Nr. 9.
    Dumitriu Eustatiu, Craiova, str. Brostei Nr. 38.
    Ioanovici Ioan, Craiova, str. Cuza-Voda Nr. 44.
    Gheorghiu Stefan, Craiova, str. Cuza-Voda Nr. 18.
    Lazeanu Pandele Ivona, Craiova, str. Cuza-Voda Nr. 26.
    Munteanu Tulius, Craiova, str. Cuza-Voda Nr. 96.
    Most. dr. Missbach Costin, Craiova, strada Cuza-Voda Nr. 52.
    Vita Marinescu Ileana, Craiova, b-dul fost Carol Nr. 25.
    Most. Elvira Nadolu, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 21.
    Petrescu Mihail Paul, Craiova, str. Lipscani Nr. 65.
    Soimaru Carol, Craiova, str. Buzesti Nr. 26.
    Teodoru Vasile, Craiova, str. Bucurestilor Nr. 125.
    Hersohn H., Craiova, str. Unirii Nr. 2.
    Dan Codru Viorel si Ana Negritescu Dan, Craiova, str. Unirii Nr. 2.
    Lesovoi Elena, Craiova, str. Unirii Nr. 135.
    Paraschiva Carp Mateescu, Craiova, str. Severinului Nr. 1.
    Iuliana Costinescu, Craiova, str. Severinului Nr. 13.
    Bunea Elias, Craiova, str. Unirea Nr. 72.
    C. Popescu, Craiova, str. I.C. Bratianu.
    Levy Nissim, Craiova, str. Lipscani Nr. 5.
    Ilie Aronovici, Craiova, str. Buzesti Nr. 28.
    Kitscher Ana, Craiova, b-dul fost Carol Nr. 88.
    Alexandrescu Margareta, Craiova, str. Alexandru Lahovary Nr. 91.
    Cioica Alexandrina, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 2.
    Morgenstren Aurel, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 46.
    Stanescu Ionescu Ana, Craiova, calea Bucurestilor Nr. 109.
    Coplovici Samoil, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 61.
    Goldenberg Stern Eugenia, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 23.
    Scutelmicu Nicolae, Craiova, str. Cuza-Voda.
    Protopopescu Stefania, Craiova, calea Bucurestilor Nr. 255.
    Stefanescu Dumitru, Craiova, str. Imparatul Traian Nr. 104.
    Nicolescu Badita, Craiova, calea Breslei Nr. 33.
    User Haim Goldenberg, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 33.
    Petrescu Costin Emilia, suburb. Romanesti-Dolj.
    Most. Gheorghiu Sava, orasul Plenita.
    Cristescu Teofil, orasul Plenita.
    Chioralia Vintila, orasul Plenita.
    Lagara Anghel Olga, orasul Calafat, str. Cuza-Voda Nr. 43.

    Laboratoare patriculare
    Analize medicale, dr. Savopol - dr. Mogos, Craiova, str. C.A. Rosetti Nr. 6.
    Analize medicale, dr. E. Ratu, Craiova, str. Unirii Nr. 136.
    Analize medicale, Carausu Gheorghe, Craiova, strada Copertari Nr. 1.
    Analize medicale, dr. Ionescu Barzu, str. Generalisimul Stalin Nr. 2.

    Chimico-farmaceutice
    Farm. Dr. Mogos Marin, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.
    Osmoza, Schreibman Pinchas, Craiova, str. Pr. Nicolae Nr. 34.

    Cosmetice
    Chimicoza, chim. Lucia dr. Mogos, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.

    Depozite de medicamente
    Chimidrog, Ovidiu Dabulescu, farmacist, Craiova, str. Unirii Nr. 128.
    Farm. Goldemberg Haim User, Craiova, fost b-dul Carol I Nr. 126.
    Medidrag, farm. Gurau Maria, Craiova, strada Elca Nr. 19.
    Armedica, farm. Armand Penchas, Craiova, str. L. Catargiu Nr. 5.

    Drogherii
    Drog. D. Diulescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 95.
    Drog. Alex. Diulescu, med. Craiova, str. Cuza-Voda Nr. 3.
    Drog. most. Ercul Cristina, med., Craiova, str. Unirii Nr. 31.
    Drog.-farm Angela Dumitrescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 48.

                Farmaciile particulare din judetul Dorohoi

    Herscu Rosu, Dorohoi, str. Grigore Ghica Nr. 2.
    Hirsch Marcovici, Dorohoi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 24.
    Burah Solomon, Dorohoi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 73.
    Ciogolea Constantin, Dorohoi, str. Nonceru.
    Saly Segal, Dorohoi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 24.
    Rosner Eugen, Dorohoi, str. M.P. Moruzi Nr. 29.
    Fanny Haifler si Marcovici Roza, Dorohoi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 65.
    Vitianu Constantin, comuna Saveni.
    Sulimsohn Iulius, comuna Saveni.
    Wechsler Isac, comuna Saveni.
    Parvulescu Margareta, comuna Mihaileni.
    Serbanescu Marin Elena, Darabani.

    Laboratoare particulare
    Analize chimico-bacteorologice, Dr. Iahr. Iosif, str. Stefan cel Mare Nr. 1.

                Farmaciile particulare din judetul Fagaras
    Brumboiu Coriolan, Fagaras, Piata Unirii Nr. 25.
    Grigoriu Damianovici Olga, Fagaras, str. Aron Pumnul Nr. 1.
    Herman Ioan, Fagaras, Piata M. Viteazu Nr. 1.
    Dr. Konttesweller Carol si Duscha Iosif, Fagaras, Piata Unirii Nr. 2.
    Dr. Spirescu Grama Eliza, Fagaras, Piata Unirii Nr. 11.

                Farmaciile particulare din judetul Falciu

    Rodica Baesu, Husi, str. Ghica Voda Nr. 68.
    Herman Brandt, Husi, str. Ghica Voda, Nr. 66.
    Smil Smiovici, Husi, str. Lascar Catargiu Nr. 30.
    Eugenia Dobrescu Mircea, oras Tg. Falciu.

                Farmaciile particulare din judetul Gorj

    Titu Ivanoiu, Tg.-Jiu, str. Victoriei Nr. 3.
    Titu Topescu, Tg.-Jiu, str. Victoriei Nr. 44.
    Artur Poll, Tg.-Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 38.
    Zarchievici Victor, Tg.-Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 22.
    Natalia Dr. Lupescu, Tg.-Jiu, str. Victoriei Nr. 55.
    Argola Gheorghe, Tg.-Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 55.
    Parvulescu Puscariu Viorica, Tg.-Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 24.

    Drogherii
    Drog. I. Rasina, med., Tg.-Jiu, str. Victoriei Nr. 46.
    Drog. Grigore Crainic, med., Tg.-Jiu.

                Farmaciile particulare din judetul Hunedoara
    Nussbaum Nicolae, Deva, Piata Unirii Nr. 15.
    Eros Andrei, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 16.
    Pucerea Ionel, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 1.
    Schultz Paul, Deva, Piata Unirii Nr. 12.
    Szabo Iacob Samoila, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
    Reisman Pavel, Petrosani, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
    Georgescu Nicolae, Petrosani, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
    Reingewurtz Herman si Levy Coloman, Petroasni, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 60.
    "Vulturul Negru", Ferenezy Caza, Hunedoara, piata Libertatii Nr. 13.
    Turceanu Maria Lucretia, Hunedoara.
    Neuman Herman, oras. Hateg, piata fosta Reg. Ferdinand.
    Szabo Carol, oras. Hateg, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
    Crisan Traian, oras. Hateg, Piata fosta Reg. Ferdinand.
    Vad. Vlad Mariana, oras. Orastie, str. Ardeleanu Nr. 1.
    Dr. Crisan Cornel, oras. Orastie.
    Caimacan Elena, oras. Orastie.
    "Crucea Alba", Keleman Tiberiu, oras. Lupeni.
    "Sanatatea", Papp Titica, oras Lupeni.
    Stoica Ion, oras. Brad.
    "Sf. Gheorghe", Mihaly Carol, oras. Brad.

                Farmaciile particulare din judetul Ialomita

    Emil Gradinescu, Calarasi, str. Stirbey-Voda Nr. 56.
    Samuel Grunberg, Calarasi, str. Stirbey-Voda Nr. 9.
    Ovidiu Ghioca, Calarasi, str. Bucuresti Nr. 94.
    Dr. Maria Beroniade, Calarasi, str. Bucuresti, Nr. 147.
    Radu Dutescu, Calarasi, str. Bucuresti Nr. 153.
    Maria Furnica, Calarasi, str. Petre Enescu Nr. 8.
    Cristea Stefanescu Maria, Calarasi, str. Bucuresti Nr. 143.
    Marmureanu Teodora, Calarasi, str. Petre Enescu Nr. 28.
    Stancescu St. Marin, Calarasi, str. Bucuresti Nr. 213.
    Niculescu Florica, Calarasi, str. Bucuresti Nr. 132.
    Despina Serbanescu, orasul Urziceni, str. Ferdinand Nr. 26.
    Polixenia Turtureanu, orasul Urziceni, str. Teodoru Nr. 78.
    Mircea Dan Popescu, orasul Urziceni, str. fosta Carol Nr. 82.
    Margareta Georgescu, orasul Urziceni, str. Teodoru Nr. 40.
    Atanase Cupali, orasul Slobozia, str. Matei Basarab Nr. 107.
    Hristodor Luzi, orasul Slobozia, str. Matei Basarab Nr. 85.
    Georgeta Dr. Balasoiu, orasul Slobozia, str. Matei Basarab Nr. 176.
    Vanghele Dimica, orasul Fetesti, calea Calarasi Nr. 230.
    Dinulescu C-tin, orasul Fetesti, Gara.

    Drogherii
    Dr. vet. Th. Lucas, med., Calarasi.

                Farmaciile particulare din judetul Ilfov

    Urbane si rurale
    Ionescu Elvira, Oltenita.
    Azdril Leon, Oltenita.
    Gheorghe Manciulescu, Oltenita.
    Elena Paraschivescu, most., Budesti.
    Paulet Mika, Budesti.
    Vasilimas Bertleg, Buftea.

    Drogherii
    Niculescu Stelian, nemed., Oltenita str. fosta Carol Nr. 37.

                Farmaciile particulare din judetul Iasi

    Dr. D.G. Beceanu, Iasi, str. Anton Panu Nr. 32.
    Eliza Ghica Rateanu, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 83.
    Giosanu Ortansa, Iasi, str. Stefan cel Mare Nr. 65.
    Fichman Baruch, Iasi, str. Anton Pan, Nr. 35.
    Coroi Al. Maria, Iasi, str. Nicolina Nr. 29.
    Racovita Nicolae, Iasi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 109.
    Catrina Nieolae, Iasi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 52.
    Paun C. Constantin, Iasi, str. Elena Doamna Nr. 11.
    Terenzi Petre, Iasi, str. Lapusneanu Nr. 37.
    Braunstein Erna, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 6.
    Most. Werner, Iasi, str. Lapusneanu Nr. 34.
    Coman Lucia, Iasi, str. Socola Nr. 25.
    Popa Mihail Eugenia, Iasi, str. Bucsinescu Nr. 1.
    Martin Welt, Iasi, str. Cucu Nr. 12.
    Bercovici Iacob, Iasi, str. Nicolina Nr. 104.
    Tomescu C. Dumitru, Iasi, str. Stefan cel Mare Nr. 13.
    Irofte S. Maria, Iasi, b-dul fost Ferdinand Nr. 8.
    Adace Justin, Iasi, str. A.D. Xenopol Nr. 1.
    Dr. C. Ichiu, Iasi, str. Pacurari Nr. 1.
    Emilia Grozea Dr. Stavar, Iasi, str. Lapusneanu Nr. 15.
    Clara Bayer si Henrietta Haimovici Bayer, Iasi str. Pacurari Nr. 185.
    Abramovici Rebeca, Iasi, str. Vasile Conta Nr. 2.
    Moise Solomon si Leibovici M. Adela, Iasi, str. Maresal Malinovschi Nr. 34.
    Bercu Suzana, Iasi, str. Cuza Voda, Nr. 14.
    M. Segal Caritas si Miscovici Deutsch, Iasi, piata Cuza Voda Nr. 5.
    Sara Leibovici si Ghizela Nathansohn Marcovici, Iasi, str. Stefan cel Mare Nr. 35.
    Rennee Dr. Ochs, Iasi, str. Cismariei Nr. 5.
    Daniil Meierovici si Kaufman Iulia, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 42.
    Sirchis David, Iasi, str. Maresal Malinovschi Nr. 4.
    Goldenberg Golda, Iasi, str. Victor Place Nr. 9.
    Netty Guttmnln Haber si Pesea Elgurth Davidsohn, Iasi, piata Halei.
    Blumenfeld Jeaneta, Iasi, str. Anastasie Panu Nr. 50.
    Dichtear Ghizela, Iasi, str. C. Negri Nr. 15.
    Cupfer Edmund, Iasi, str. Palat Nr. 26.
    Iosub Herscovici si Cuperman Avram Iosub, Iasi, piata Sf. Spiridon.
    David Moise, Iasi, str. Socola Nr. 82.
    Moise Plopoi si Bander Feiga, Iasi, str. Costache Negri Nr. 41.
    Wittner Hugo, Iasi, b-dul fost Ferdinand Nr. 13.
    Haim Lazar si Netty Calmanovici, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 67 - 69.
    Caufman Betty, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 83.
    Bercu Bernard, Iasi, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 52.
    Idu Marius Sorin, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 30.
    Horovitz Moscovici Alexandrina, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 1.
    Carol Haimovici, com. Podul Iloaiei.
    Herman Alexandru, com. Podul Iloaiei.
    Steinic Meer, orasul Tg.-Frumos, str. Cuza Voda Nr. 73.
    Schonfeld Sofia, orasul Tg.-Frumos.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Dr. L. Wasserman, Iasi, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 16.
    Analize medicale, Dr. Diaca Lazar, Iasi, str. Lapusneanu Nr. 29.
    Analize medicale, Dr. Herdan, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 13.

    Chimico-farmaceutice
    Dr. Beceanu, Iasi, str. A. Panu Nr. 32.
    Veritas, Kiselevschi Vladimir, Iasi, str. Palat Nr. 49.
    Mikrosan, farm. Morgenstern, Iasi, str. Ghica Voda Nr. 12.

                           Judetul Iasi

    Depozite de medicamente
    Mercur, Coffman Meier, Iasi, str. Cuza Voda Nr. 6.
    Farm. Mardare.
    Irofte Mara, Iasi, b-dul Ferdinand Nr. 8.

                Farmaciile particulare din judetul Maramures

    Mandies Adalbert, Sighet, piata Unirii Nr. 23.
    Ioana Alexandru, Sighet, piata Unirii Nr. 439.
    Beres Anton, Sighet, str. Bogdan Voda Nr. 48.
    Beres Iosif, Sighet, str. Bogdan Voda Nr. 9.
    Rosenthal Ludovic, Sighet, str. Bogdan Voda Nr. 8.
    Vad. Nagy Adalbert, Sighet, piata Unirii Nr. 2.

    Drogherii
    Stern Jeaneta, med., Sighet, str. N. Filipescu Nr. 66.

                Farmaciile particulare din judetul Mehedinti

    Bojneagu Viorica, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 97.
    Teodor Popescu, Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 1.
    Pacuraru Pavel, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 91.
    "Coroana Romaniei", Blaga Simion, Tr.-Severin, str. Traian.
    Hacika Eugen, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 159.
    Stiopul Mihail Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 9.
    Marcu Fluerasu Florica, Tr.-Severin, str. Adrian 153.
    Mandru Viorica, Tr.-Severin.
    Dudescu Constanta, Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 10.
    Dr. Virgil Torjescu, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 107.
    Popescu Florian, orasul Baia de Arama, str. Victoriei Nr. 38.
    Cismarescu Gheorghe, orasul Strehaia.

    Drogherii
    Mih. Nanu, med. Tr.-Severin, str. Maior Strehaianu Nr. 3.
    Drog. M. Torjescu, med., Tr. Severin, str. Traian Nr. 97.

    Depozite cosmetice
    Drog. Cristescu Ioan, Tr.-Severin, str. Smardan Nr. 1.

                Farmaciile particulare din judetul Mures

    Osvath Carol Tg.-Mures, str. Stefan cel Mare Nr. 107.
    Nagy Eugen, Tg.-Mures, str. Constantin Roman Nr. 2.
    Gyalui Rosenberg Paul, Tg.-Mures, str. Calarasilor Nr. 1.
    Ismael Martin, Tg.-Mures, str. Calarasilor Nr. 55.
    Holicska Stefan Andrei, Tg.-Mures, Piata Stalin Nr. 52.
    Konari Iosif, Tg.-Mures, str. St. A. Popovici Nr. 4.
    David Ioan, Tg.-Mures, Piata Stalin Nr. 38.
    Sandor Zoltan, Tg.-Mures, str. Calarasilor Nr. 97.
    Adela Suciu, Tg.-Mures.
    Ferdinand Grosz, Tg.-Mures, Piata Unirii Nr. 28.
    Kovacs Andrei, Tg.-Mures, Piata Unirii Nr. 6.
    Widder Andrei, Tg.-Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 2.
    Sabin Neagos, Tg.-Mures, str. Eminescu Nr. 2.
    Berkemery Iosif, Tg.-Mures, Piata Stalin Nr. 22.
    Ajtay Mihail, Tg.-Mures, str. I.G. Duca Nr. 1.
    Elekes Emeric, Tg.-Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 56.
    Florescu Genoiu Olimpia, oras Reghin.
    Lutsch Hugo, oras Reghin, str. fosta Reg. Mihai Nr. 30.
    Mera Victor, oras Reghin, Piata Lenin Nr. 2.
    Eugenia Vasiliu Mittelman, oras  Reghin, str. Mihai Viteazu Nr. 8.
    Galler Mordko, oras. Reghin, soseaua Mihai Bravu Nr. 32.
    Maria Teodoru Cornea, oras Reghin, str. Karl Marx Nr. 20.
    Klinger Gottlieb Jeaneta, oras. Reghin, calea Mihai Bravu Nr. 41.
    Ghelman Sara, oras. Reghin.

    Laboratoare chimico-farmaceutice

    Imhotep, Hadnagy Csaba, Tg.-Mures, Piata Stalin.
    Uran, S.A.R., Tg.-Mures, strada Tudor Vladimirescu Nr. 44.

    Depozite de medicamente
    Medicina, S.A., Tg.-Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 20.

    Drogherii
    Most. Drog. I. Fekete, med., Tg.-Mures, Piata Stalin Nr. 21.

                Farmaciile particulare din judetul Muscel

    Dimitriu Maria Agnes, Campulung, str. Negru Voda Nr. 152.
    Dumitrescu Welcescu Florica, Campulung, str. Negru Voda Nr. 128.
    Armasescu Octavian Sever, Campulung, str. Negru Voda Nr. 110.
    Stanescu Ioan, Campulung, str. Negru Voda Nr. 107.
    Popovici Adrian, Campulung, str. Negru Voda Nr. 124.
    Ciorascu C-tin, Campulung, str. Negru Voda Nr. 182.
    Stefanescu Ganea, Alba Iulia, Campulung, str. Negru Voda Nr. 162.
    Chirita Gheorghe, Campulung, str. fosta Reg. Mihai Nr. 65.

    Drogherii
    Drog. I. Stanisan, med., C.-Lung.
    Drog. Dumitru Suicescu, med., C.-Lung.

                Farmaciile particulare din judetul Nasaud

    Dr. Zaharia Sutu, Bistrita, str. fosta Carol Nr. 29.
    Sangeorzan Mihailovici Salina, Bistrita, Piata Stalin Nr. 39, farm. orasului.
    Farm. Crucea Alba, Aurelia Minciuna, Bistrita, strada fosta Carol Nr. 29.
    "Minerva", Silvia Greaba, Bistrita, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 25.
    Druga Gheorghe, Nasaud, Piata Unirii.
    Jiga Marius, Nasaud, str. Gh. Cosbuc Nr. 194.

                Farmaciile particulare din judetul Neamt

    Lieber Isidor, Piatra Neamt, Piata Kogalniceanu Nr. 28.
    Mayer Baruch, Piatra Neamt, str. L. Catargiu Nr. 51.
    Iancu Schwartz, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 215.
    Marcu Siegler, Piatra Neamt, str. Podoleanu Nr. 7.
    Lozinca Ioan, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 331.
    C. Vorel, Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare Nr. 31.
    Clement Cezar si Petre Balin, Piatra Neamt, str. Alex. cel Bun Nr. 10.
    Estera Fichman, Piatra Neamt, Piata Carol.
    Tiberiu Popescu, Piatra Neamt, str. Carol Nr. 6.
    Maria Blumenfeld Bucareschi, Piatra Neamt.
    Aizig Segal, Piatra Neamt, str. Elena Cuza Nr. 14.
    Beraru Iosupovici Sofia, Piatra Neamt, str. fosta Carol Nr. 10.
    Papa Sotir Constantin, Piatra Neamt, str. Al. Lapusneanu Nr. 10.
    Ilie Silberman, Tg.-Neamt, str. Stefan cel Mare Nr. 56.
    Iosif Grunberg, Tg.-Neamt, str. Stefan cel Mare Nr. 40.
    Bercovici Strul, Tg.-Neamt, str. fosta Reg. Ferdinand.
    Marcu Maria, Tg.-Neamt, Piata Kogalniceanu Nr. 1.
    Jetty Gurman, Tg.-Buhusi, str. fosta Reg. Carol Nr. 5.
    Mehel Iosub, Tg.-Buhusi, str. fosta Reg. Carol Nr. 25.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Dr. Micu Ilie, P. Neamt, str. I.V. Stalin Nr. 2.

    Chimico-farmaceutice
    Farm. Vorel Constantin, Piatra Neamt.

    Drogherii
    Most. Hanganu, med., Tg.-Neamt.

                Farmaciile particulare din judetul Odorheiu

    Koncz Andrei, Odorhei, str. fosta Reg. Maria Nr. 15.
    Hecser Coloman Pavel si Dr. Vilma Ferencz Hecser, Odorhei, Piata Stalin Nr. 22.
    Csucsi Carol, Odorhei, str. Kossuth Nr. 15.
    Vary Sigismund, Odorhei, str. Kossuth Nr. 12.

    Drogherii
    Drog. Lautzky Alex., nemed., Odorhei, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 31.

                Farmaciile particulare din judetul Prahova

    Vasilescu Nicolaescu Steliana, Ploiesti.
    Stoicescu Viorica, Ploiesti.
    Dragomirescu Basarab, Ploiesti, str. Romana Nr. 45.
    Carol Schuller, Ploiesti.
    Alexardra Ludwig, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 5.
    Alexandru Canstantinescu, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 72.
    Most. Pericle Demetriade si Emil Friedsam, Ploiesti, str. Fructelor Nr. 1.
    Gh. Comanescu, Ploiesti, b-dul Ferdinand Nr. 28.
    Gheorghe Pacala, Ploiesti, str. Regina Maria Nr. 5.
    Most. Romulus Pop, Ploiesti, calea Campinei Nr. 44.
    Marin Demetrescu si Anghel M. Demetrescu, Ploiesti, str. N. Filipescu Nr. 28.
    Mircea P. Dan, Ploiesti, str. Romana, Nr. 31.
    Radu Buciumeanu, Ploiesti, str. Valeni Nr. 3.
    Maria Popa Steflea, Ploiesti, str. Gh. Dobrescu Nr. 14.
    Speranta Niculescu, Ploiesti, str. Unirii Nr. 7.
    Dr. Elvira Ionescu Bordeianu, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 7.
    Sergiu Torjescu, Ploiesti, str. Basarab Nr. 1.
    Alexe Nan, Ploiesti, calea Campinei Nr. 78.
    Stefaneseu Simion, Ploiesti.
    Homoraceanu Speranta, Ploiesti, str. Oilor Nr. 143.
    Jack Locker si Rosenberg Israel, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 29.
    Alexandrina Curcaneanu, Ploiesti, str. Brasoveni, Nr. 4.
    M. Schwartz, Ploiesti, str. I.G. Duca, Nr. 22.
    Marcel Gruia, Ploiesti, str. Unirii Nr. 3.
    Enescu Petre, Ploiesti, str. Alex. Vlahuta Nr. 49.
    Cherter Mehel si Cherter Leo, Ploiesti, str. Lahovary Nr. 12.
    Teodor Hirsch si Blanche Posmantir, Dr. Vaisler, Ploiesti, str. Dr. Radovici Nr. 10.
    Ioan Plosca, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 29.
    Eugenia Aldea Atanasiu, Ploiesti, Halele Centrale Nr. 39.
    Adelberg Emanoil, Ploiesti, str. N. Kogalniceanu Nr. 10.
    Nedelcu Negrescu Florica, Ploiesti, Halele Centrale.
    Pasulis Sechelarie Eugenia, Ploiesti.
    Lak Rudo f. Ploiesti str. Romana Nr. 108.
    Rosenberg Eugen, Ploiesti, b-dul Ferdinand Nr. 46.
    Dobrescu Henriette, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 39.
    Negrea Rotaru Constanta, Ploiesti, str. Banu Manta Nr. 62.
    Solomon Itic, str. Romana Nr. 105.
    Consantinescu Demetriade Penelopa, Ploiesti, strada Dragalina Nr. 92.
    Dimian Ion, Ploiesti, str. Unirii Nr. 18.
    Popescu Maria, Ploiesti, str. Barbu Delavrancea Nr. 77.
    Stanciulescu Georgeta Botez, Ploiesti, str. G-ral Dragalina Nr. 161.
    Nicolae Macri, Campina, str. Carol Nr. 80.
    Hrubes Mircioiu Alina, Campina, str. Carol Nr. 57.
    Voiculescu Ioan, Campina, str. Carol Nr. 91.
    Procopiu Marinescu Henrieta, Campina, str. Grivitei Nr. 36.
    Missir Coman Eftimie, Campina, str. fost Carol Nr. 64.
    Draga Stefanescu Totolo, Campina, str. fost Carol Nr. 75.
    Popovici Dobrescu Elena, Campina, str. Clujului Nr. 1.
    Patron N. Gheorghe, Moreni.
    Maria Moisescu, Moreni.
    Mihai Radu, Moreni.
    Iacob I. Ion, Moreni.
    Zotter Emilie, Valenii de Munte.
    Most. C. Muller, Valenii de Munte.
    Pascu Iordachescu Maria, Predeal.
    "Carmen-Sylva", farm., Russe Stanescu, Sinaia.
    Gheorghe Gomoiu, Sinaia, b-dul Ghica Nr. 45.
    Staicovici Bradisteanu Laurentia, Sinaia, b-dul Ghica Nr. 19.
    Berechet Florica, Slanic, str. fost Carol Nr. 5.
    Smarandescu Daniel Maria, Slanic.
    Fores Ema, Filipestii de Targ.
    Ciortus Marius, Urlati.
    Iuliu Gugiuanu, Busteni.
    Tevanov Eva, Busteni.
    Iliescu Gh. Maria, Busteni.
    Ioan Iacobescu, Urlati.
    Voiculescu Ana, com. Breaza.
    Petre Munteanu, com. Breaza.
    Sovaiala Constantin, com. Breaza, sos. Nationala Nr. 96.
    Iliescu Maria, com. Comarnic.
    Ploesoianu Maria, com. Comarnic.
    Most. I. Fich, com. Azuga.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Dr. Gh. Diculescu si Dr. Tr. Dogaru, Ploiesti, b-dul Republicii Nr. 8.
    Analize medicale, Botescu Gamelia, Ploiesti, str. Take Ionescu Nr. 3.
    Analize medicale, Somer Solomovici, Ploiesti, Targsor Nr. 8 bis.

    Chimico-farmaceutice
    Unna, Badescu Provian si David Pantelimon, Ploiesti, str. Targsor Nr. 35.
    Farm. Milculescu Paul, Ploiesti, str. Nucilor Nr. 29.
    Cyrene + cosm., Chim. Ion Popescu, Ploiesti, str. Marasesti Nr. 33.

    Depozite de medicamente
    Cofarm, Duduica Viorica, farm., Ploiesti, str. Cantacuzino Nr. 12.
    Farm. Ecaterina Nicolaide, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 38.
    Prosana, Farm. Tudic Sofina, Ploiesti, Brasoveni Nr. 6.

    Drogherii
    Drog. M. Tilenschi, med., Ploiesti, str. Romana Nr. 32.
    Farm. Alex. Lazarescu Muresan, med., Ploiesti, strada Romana Nr. 26.
    Drog. Th. Ionescu, med., Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 6.

                   Farmaciile particulare din judetul Putna

    Dranga Petre, Focsani, str. Mare Nr. 24.
    Penu Andrei, Focsani, str. Mare Nr. 51.
    Rudic Aureliu, Focsani, str. Mare Nr. 72.
    Secarescu Stefan, Focsani, str. Mare Nr. 167.
    Dr. Ionescu Iulia, Focsani, str. Mare Nr. 217.
    Dumitrescu Constantin, Focsani, str. Mare Nr. 240.
    Huzum Virgil, Focsani, str. Mare Nr. 280.
    Bucur Lucia, Focsani, str. Mare Nr. 325.
    Kovacs Florica, Focsani, str. Mare Nr. 285.
    Bernstein Davidel si Bervstein Jean, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 119.
    Mandroiu Valeriu, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 85.
    Martinescu Petre, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 60.
    Bernstein Davidel si Bernstein Jean, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 28.
    Scorteanu Fany, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 45.
    Rebeca Becher si Berger Avram, Focsani, str. I. Gh. Ciurea Nr. 8.
    Marcus M. Rosenstein, Focsani, str. Mare Nr. 214.
    Iacobsohn Iosif, Focsani, piata Moldovei Nr. 9.
    Saulescu Tomida Teodora, Focsani, piata Independentei Nr. 10.
    Popescu Mitica, Panciu, str. Cuza Voda Nr. 45.
    Capatana Adolf, Panciu, str. Ferdinand Nr. 3.
    Comsa Constantin, Panciu, str. Tazlaoanu Nr. 3.
    David H. Cru, Panciu.
    Boiu Trifan, Adjud, str. Mare Nr. 87.
    Tasica Rotaru, Adjud.
    Munteanu Gheorghe, Odobesti, str. fosta Carol.
    Maziliu Ecaterina, Odobesti, str. fosta Carol Nr. 77.
    Robinsohn Moise, Odobesti, str. fosta Carol Nr. 85.
    Contantinescu Corneliu, Odobesti, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 33.
    Maria Dr. Rosianu Radianu, Odobesti, str. fosta Carol Nr. 119.
    Ionescu Petre, Marasesti.

    Laboratoare particulare
    Analize chimico-medicale, Goldenberg Roza, Putna.
    Analize bacteorologie, chimie biologica, Dr. Cazan Constantin, Focsani, str. Stefan cel Mare Nr. 33.

    Chimico-farmaceutice
    Billa, farm. Al. Radulescu, Focsani, str. Maior Sava Nr. 10.

    Depozite de medicamente
    Farm. Dimitriu Serban, Focsani, str. Mare a Unirii Nr. 225.

    Drogherii
    Farm. Emilia Georgescu Cernatescu, med., Focsani, str. Mare Nr. 140.
    Farm. Iacob Idelovici, med., Focsani, str. Mare Nr. 103.
    Farm. Alex. Radulescu, med., Focsani, str, Mare Nr. 113.

                 Farmaciile particulare din judetul Radauti

    Schwind Phoebus, Radauti, piata Unirii.
    Dr. Mechel Adolf, Radauti, piata fosta Elisabeta.
    Umt Valeriu, Radauti, piata Unirii Nr. 12.
    "La Inger", Mecz Maria, Radauti, piata Unirii.
    Dr. Bernstein Haim, Radauti, piata Unirii Nr. 38.
    Carciu Felicia, Radauti, str. Palatul Primariei Nr. 12.
    Frenkel Samoil, Radauti, str. Stefan cel Mare Nr. 36.
    Deutsch Carol, Radauti, str. Unirii.
    Abramovici Spreier Berta, Radauti, str. Stefan cel Mare Nr. 9.
    Artur Geber, Radauti, piata fosta Princ. Elisabeta Nr. 4.
    Surkes Mina si most. Silberbusch Elias, Siret, str. Mihai Viteazul Nr. 9.

    Drogherii
    Vaduva Erna Vagner, med., Radauti, str. Stefan cel Mare.

                Farmaciile particulare din judetul Ramnicu-Sarat

    Gheorghiu Aristotel, R.-Sarat, str. Victoriei.
    Zuchi Gheorghe, R.-Sarat, str. Victoriei.
    Ramniceanu Negrea Marcel, R.-Sarat, str. Victoriei.
    Mihailescu Elena, R.-Sarat, str. Victoriei.
    Lowensohn Ghizela, R.-Sarat, str. Victoriei.
    Macarie Dumitru, R.-Sarat, str. Victoriei Nr. 5.
    Berger Frima, R.-Sarat, str. Victoriei Nr. 113.
    Guttman Isav, R.-Sarat, str. Victoriei Nr. 114.
    Dr. Adriano Virginia, R.-Sarat, str. fosta Ferdinand Nr. 34.
    Constantinescu Radu Valeria, R.-Sarat, str. V. Cristoforeanu Nr. 17.

                Farmaciile particulare din judetul Roman

    Victor Stefanescu, Roman, b-dul fost Carol Nr. 27.
    Horovitz Iosif, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 92.
    Bogza Margareta, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 138.
    Gluckman I., Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 156.
    Dr. V. Tebinca, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 54.
    Bruckmayer Zalman, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 65.
    Iosipovici Solomon, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 30.
    I. Posmantir, Roman, str. Stefan cel Mare.
    Steinberg Liuba, Roman, str. Aprodul Arbore Nr. 28.
    Coifman Feiga, Roman, str. fosta L. Catargiu Nr. 7.
    Bercu Lobel, Roman, str. Principatele Unite Nr. 2.
    Flexer Lipa, Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 199.
    Maries Elisabeta, Roman, str. Bogdan Dragos Nr. 69.
    Hildegard Stern, Roman, str. Anastasia Doamna.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Flexer L., Roman, str. Stefan cel Mare Nr. 19.

                Farmaciile particulare din judetul Romanati

    Constantinescu Eftimie, Caracal, str. Beroineanu Nr. 1.
    Most. Teodor I. Schwartz, Caracal, str. Unirii.
    Traian Aiteanu si Ana Slaniceanu, Caracal, str. Serban Jianu Nr. 4.
    Ricman Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 38.
    Blebea Ana, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 7.
    Buiculescu C. Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Mr. 27.
    Florescu Ioan, Caracal, Hotelul Minerva, compart. 3.
    Juta Aurel, Caracal, str. Unirii Nr. 10.
    Daniile Alexandru Ruxandra Magdalena, Corabia, str. fosta Bratianu Nr. 97.
    Stoenescu Ecaterina, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 74.
    Naftali Negru Maria, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 64.
    Grigorescu Ionescu Maria, Corabia, b-dul fost Carol Nr. 10.
    Decebal Ivanus, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 69.
    Nicolaescu Constanta, Bals, str. fosta Reg. Mihai Nr. 2.
    Stoenica F. Ioan, Bals, str. G-ral Dragalina Nr. 29.

    Drogherii
    Drog Diaconescu, med., Caracal, str. Unirii.

                Farmaciile particulare din judetul Satu-Mare

    Guttman Ecaterina, Satu-Mare, str. Maresal Malinovschi Nr. 4.
    Schlett Gheza, Satu-Mare, piata fosta Bratianu Nr. 17.
    Dr. Barkovitz Artur, Satu-Mare, str. Lucaci Nr. 10.
    Barbu Suzana, Satu-Mare, piata Libertatii Nr. 28.
    Tabajdi Gheorghe, Satu-Mare, str. T. Florescu Nr. 13.
    Molnar Mihail, Satu-Mare, str. fosta Regele Ferdinand Nr. 21.
    Voisa Stefan, Satu-Mare, str. Avram Iancu Nr. 42.
    Ordinul Mizericordian, Satu-Mare, piata Libertatii Nr. 1.
    Berall Edith, Satu-Mare, str. Decebal Nr. 1.
    Horvath Iosif, Satu-Mare, str. Berthelot Nr. 3.
    Bernath Ileana, Satu-Mare, piata Libertatii Nr. 6.
    Kovatz Ioan, Satu-Mare, calea Viilor Nr. 1.
    Arpad Iacob, Satu-Mare, piata Libertatii Nr. 11.
    Gall Ioan, Baia Mare.
    Fodor Alecu, Baia Mare, piata Libertatii Nr. 28.
    Szantirmay Geza, Baia Mare, str. Closca Nr. 27.
    Bajnoczi Alexandru, most. Baia Mare, str. Malinovschi Nr. 5.
    Klein Nicolae si Sarlota, Baia Mare, piata Libertatii Nr. 5.
    Dolny, Baia Mare, piata Libertatii Nr. 5.
    Fig Emeric, Baia Mare, str. 17 Octomvrie Nr. 1.
    Karandt Desideriu, Baia Sprie.
    Hadnagy Anton, com. Negresti, rurala.
    Gerber Adalbert, com. Seini, rurala.
    Kreiger Stefan, com. Seini, rurala.
    Foltinek Aurel, com. Somcuta Mare, rurala.
    Costin Mircea Victor, com. Somcuta Mare, rurala.

    Laboratoare particulare
    Analize medicale, Dr. Fejes Vasile, Satu Mare, str. Mihai Viteazul Nr. 31.
    Analize medieale, Grunfeld Auli, Satu-Mare, str. Malinovschi Nr. 4.

    Depozite de medicamente
    Medicheima, fasm. Iacob Arpad, Satu-Mare, str. Mihai Viteazul Nr. 31.
    Dr. Ernest Klein, Satu-Mare, str. Mihai Viteazul Nr. 39.

    Drogherii
    Drog. A. Papoleny, nemed., Satu-Mare, str. Mihai Viteazul Nr. 27 B.

                  Farmaciile particulare din judetul Salaj

    Cosma Corneliu, Zalau, piata Libertatii.
    Berches Rozalia, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
    Boozanczy Ana, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
    Alexandru Keleman, Zalau, str. Mihai Viteazul Nr. 17.
    Redesz Suzana, Zalau, piata Libertatii Nr. 2.
    Pop Aurel, Careii Mari, calea Dacia Nr. 16.
    Wachter Ioan, Careii Mari, piata Stalin Nr. 8.
    Nonu Ioan, Careii Mari, calea Lenin Nr. 24.
    Princzinger Anton, Careii Mari, calea Lenin Nr. 2.
    Fugel Stefan, Careii Mari, piata Libertatii Nr. 6.
    Kiss Iosif, orasul Simleul Silvaniei, str. Libertatii Nr. 8.
    Czermak Ludovic, orasul Simleul Silvaniei, piata Libertatii Nr. 6.
    Trager Carol, comuna Tasnad, rurala.
    Bran Gheorghe, comuna Tasnad, rurala.
    Balasz Iolanda, com. Valea lui Mihai.
    Marcovits Henric, com. Valea lui Mihai.
    Nan Carol, com. Valea lui Mihai.
    Husovschi Iosif, com. Jibou.
    Fekete Anderi, com. Jibou.

    Drogherii
    Most. Drog. Papp Zoltan, med., Zalau, piata Libertatii.

                 Farmaciile particulare din judetul Suceava

    Caba Nicolae, Suceava, strada fosta Reg. Ferdinand Nr. 28.
    Brillantt Otto Ernest, Suceava, strada Parcalabului Nr. 5.
    Schwerberger Maximilian, Suceava, str. fosta Regina Maria Nr. 37.
    Besler Berta, Suceava, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 59.
    Denker Bernthal Paula si Knobler Kimelman Gusta, Suceava, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 25.
    Burchis Zwilling Beila, Suceava, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 15.
    Fromm Eva, Suceava, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 7.
    Sperber Korner Fina, Suceava, str. Paharnicului Nr. 18.

                  Farmaciile particulare din judetul Severin

    Otto Ficher, Lugoj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 5.
    Vertes Felician, Lugoj, str. Brediceanu Nr. 1 (Splai).
    Vertes Carol, Lugoj, str. Saguna Nr. 2.
    Sturza Fotescu Florica, Lugoj.
    Turcu Teodor, Lugoj, piata fosta Reg. Maria Nr. 4.
    Mayer Carol, Lugoj, str. Victor Mihali Nr. 1.
    Folbert Carol, Lugoj, str. Timisoarei Nr. 4.
    Tamas Tiberiu, Lugoj, str. fosta Reg. Maria Nr. 5.
    Nicolescu Radita, Lugoj, piata Unirii Nr. 15.
    Cabuz Gheorghe, orasul Caransebes.
    Muller Eduard, orasul Caransebes, piata Unirii Nr. 457.
    Demeter Iuliu, orasul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 11.
    Patrascanu Mihail, orasul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 14.
    Patrascanu Paul Dorin, orasul Caransebes, str. Unirii Nr. 2.
    Panayoth Ladislau, orasul Orsova, str. fosta Reg. Maria Nr. 100.
    Mihailescu Dumitru, orasul Orsova.
    Hossu Adalbert, Baile Herculane.

    Laboratoare particulare
    Analize bact.-chim., Dr. Caciolua Ion, Lugoj, str. Vasile Goldis Nr. 33.
    Analize bact.-chim., Adrian Greceanu, Caransebes, Ana Puker Nr. 26.

    Drogherii
    Drog. Iuliu Popeti, nemed., Lugoj, str. fosta Ferdinand Nr. 5.

                Farmaciile particulare din judetul Sibiu

    Dr. Binder Ioan, Sibiu, str. Avram Iancu Nr. 9.
    Boeru Aurel, Sibiu, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 14.
    Butta Traian, Sibiu, str. fosta Reg. Maria Nr. 37.
    Jantea Marioara, Sibiu, Piata fost Reg. Ferdinand Nr. 20.
    Marinescu Constantin, Sibiu, b-dul fost Carmen Sylva Nr. 12.
    Muller Erich, Sibiu, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 10.
    Moga Stefan, most., Sibiu, str. Elisabeta Nr. 6.
    Niculescu Ion, Sibiu, str. Ocnei Nr. 11 A.
    Dr. Lefer Ioan, Sibiu, str. fost Reg. Maria Nr. 59 - 61.
    Pop Victor, Sibiu, str. fosta Reg. Maria Nr. 36.
    Timak Siegfried, Sibiu, str. Turnisorului Nr. 18.
    Wermescher Emil, most., Sibiu, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
    Zobel Fritz, Sibiu, str. Ocnei Nr. 2.
    Albescu Horatiu, Sibiu, str. Turnului Nr. 33.
    Genanaru Erailia, Sibiu, str. Avram Iancu Nr. 36.
    Dragomirescu Olga, Sibiu, str. Octavian Goga Nr. 3.
    Posticescu Veronica, Sibiu, str. Tg. Vinului Nr. 6.
    Metz Alfred, Sibiu, str. Elisabeta Nr. 56.
    Herbert Iuliu, oras, Cisnadie.

    Laboratoare chimico-farmaceutice
    Biofarm. Farm. Macavei Augustin, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.
    Pharmagen, Farm. Spech Gunther, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.

    Cosmetice
    Albert Schaffer, Sibiu, Aleea Filosofilor Nr. 18.
    Marcu Ilie, droghist, Sibiu, str. Andrei Saguna Nr. 19.

    Fire de import si reprezentanta
    Loew & Co., reprezentanta, Sibiu, str. Gh. Cosbuc Nr. 11.

    Drogherii
    Farm. Victor Loew, med., Sibiu, str. I.V. Stalin Nr. 32.

                  Farmaciile particulare din judetul Tarnava Mica

    Busoiu Victor, Blaj, Piata I.M. Klein Nr. 7.
    Schieszl Carol, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4.
    Salzer Friderich, com. Dumbraveni, Piata fosta Reg. Ferdinand, Farm. Elisabeta.
    Vertes Dezideriu, com. Dumbraveni, Piata fosta Reg. Ferdinand.
    Winter Stefan, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4 - 6.
    Szaitz Carol, Blaj, str. Petru Maior Nr. 5.
    Csionka Iosif, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand.
    Most. Gall Ladislau, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Mihai.
    Czitron Elena, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 99.

                 Farmaciile particulare din judetul Tarnava Mare

    Moga Octavian, Sighisoara, str. Andrei Muresanu Nr. 2.
    Frideric Ernest, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 21.
    Martin Alexandru si Constantinescu Margareta, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 28.
    Ligner Helmut, Sighisoara, Piata Unirii Nr. 28.
    Salman Augustin, Sighisoara, Piata Unirii Nr. 45.
    Daianu Gheorghe, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 1.
    Tontsch Herman (most.) si Otto Kremer, Medias, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
    Dr. Oberth Iosif, Medias, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 23.
    Lupu Romulus, Medias, str. Ludvig Roth Nr. 3.
    Folberth Herman, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 32.
    Kolonte Ghizela, Medias, str. I.G. Duca Nr. 7.
    Schwartz Eduard, com. Agnita, str. 23 August Nr. 15.
    Dieszko Gertrud, com. Agnita, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 14.
    Mederus, Walther, com. Rupea.
    Otto Fehdenfeld, comuna Rupea.

    Laboratoare particulare
    Analize chimice, bacteorologice, Medias, str. I.V. Stalin Nr. 37, Dr. Filomena Radasanu.

    Chimico-farmaceutice
    Chemofarm., most. Maria Teutsch si Frieda Segall, Medias, str. Barbierilor Nr. 10.

    Cosmetice
    Freda, Alfred Auner, Medias, str. Honterus Nr. 4.

    Drogherii
    Drog. Hermina Silbernagel, med, Medias, Piata fosta Ferdinand Nr. 5.

                  Farmaciile particulare din judetul Tecuci

    Sachelarie Constantin, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 253.
    Iofciulescu Profira, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 184.
    Marcus David, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 189.
    Hasnas Eleonora, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 130.
    Bossie George, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 157.
    Stratulat Florica, Tecuci, str. I.G. Duca Nr. 17 - 19.
    Scortaru Silvia, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 134.
    Schaffer Israel, Tecuci, str. Cuza Voda Nr. 8.
    Saraga Clara, Tecuci, str. Stefan cel Mare Nr. 210.

               Farmaciile particulare din judetul Trei-Scaune

    Stanescu Liviu, Sf. Gheorghe, Plata fosta Reg. Maria Nr. 2.
    Feder Alfred, Sf. Gheorghe, str. General Averescu Nr. 2.
    Csutak Stefan, Sf. Gheorghe.
    Bernath Jakab, Sf. Gheorghe, str. Cuza Voda Nr. 4.
    Zakarias Stefan, Sf. Gheorghe, Piata Malinovschi Nr. 3.
    Cerghi Pop Victor, Sf. Gheorghe, str. fosta Carol Nr. 1.
    Cozac Aurelian, Tg. Secuesc, str. Gabor Aron Nr. 4.
    Bajnok Jeno, Tg.-Secuesc, Piata fosta Reg. Maria Nr. 29.
    Szini Andrei, Tg.-Secuesc, Piata fosta Reg. Maria Nr. 16.
    Ernest Csiszar, Tg.-Secuesc, str. Armatei Rosii Nr. 27.

    Drogherii
    Farm. St. Deak, med., Sf. Gheorghe, Piata Libertatii Nr. 2.

                  Farmaciile particulare din judetul Teleorman

    Cernea Liviu Titu, Tr.-Magurele, str. Independentei Nr. 54 - 56.
    Divitari Spiru, Tr.-Magurele.
    Heberling Carol, Tr.-Magurele, strada Independentei Nr. 82.
    Heberling Aurel, Tr.-Magurele, strada Independentei Nr. 21.
    Cleopatra Alexandratos, R.-de-Vede, str. Dunarii Nr. 28.
    Mihail Biltz, R.-de-Vede, str. General Manu Nr. 48.
    Zaharescu Cristea, R.-de-Vede, str. Marasesti Nr. 3.
    Davidescu Blatz Elena, R.-de-Vede.
    Isarescu Vladescu Irina si Alexandrina Gutu Panculescu R.-de-Vede.
    Lenos Cocos Irina, R.-de-Vede, str. General Mamu Nr. 18 - 20.
    Turbatu Muller Valentina, Alexandria, strada fosta Carol Nr. 227.
    Teodorescu N. Anghel, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 267.
    Henga Teodor, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 145.
    Serbanescu Victoria, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 215.
    Paul Levi Cociu, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 301.
    Popescu Ciocarlan Eug., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 224.
    Bunea Stefan, Zimnicea, str. Alexandria.
    Dumitrescu Eufrosina, Zimnicea.
    Vasiliu Lascar Coina, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 237.
    Georgescu Nicolae, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 319.

    Depozite de medicamente
    Farm. Divitari Manasse, Alexandria.

    Drogherii
    Farm. Ionescu Viorica, med., Tr.-Magurele, str. Independentei Nr. 29.
    Dumitru Blatz, med., R.-de-Vede.
    Drog Most. Th. Serbanescu, med., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 14.

                 Farmaciile particulare din judetul Tulcea

    Voinescu Surmasu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 42.
    Sapusnic Herman, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 36.
    Boganov Ghers, Tulcea, str. Babadag Nr. 3.
    Leibovici Isidor, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 68.
    Zosmer Feigold Coca, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 106.
    Morareanu Blum Virginia, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 26.
    Niculescu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 102.
    Feldman Maria, Tulcea, str. Sft. Nicolae Nr. 9.
    Negrescu Maria, orasul Macin, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 40.
    Edelsten Bercovici Ana, orasul Babadag, str. fosta Carol Nr. 66.
    Gheorghiu Caliopi, orasul Babadag, str. fosta Carol.
    Radulian Eugen, orasul Isaccea.

                    Farmaciile particulare din judetul Tutova

    Goldsteiin User (Bucureanu Aurel), Barlad, str. fosta Regala Nr. 117.
    Smilovici Milu, Barlad, str. fosta Regala Nr. 101.
    Sachter Isac, Barlad, str. fosta Regala Nr. 71.
    Seharf Leib, Barlad, str. fosta Regala Nr. 62.
    Marcel Aron, Barlad, str. fosta Regala Nr. 41.
    Schein Emil, Barlad, str. N. Grigoriade Nr. 23.
    Perlmutter Leon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 125.
    Goldenstein Simon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 112.
    Rotaru Maria, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 30.
    Marcovici Samuil, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 43.

    Drogherii
    Eva Rapaport, med., Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 44.

                    Farmaciile particulare din judetul Turda

    Sauteanu Ioan, Turda, Piata Mihai Vitezu Nr. 21.
    Dr. Nanu I. Ion, Turda, Piata Saguna Nr. 13.
    Murgau Scarlat Margareta, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 53.
    Ghitezen Cosinzeana, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 10.
    Velitz Carol, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 37.
    Inczeffy Carol, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 7.
    Cornea Iarab, Turda, str. Andrei Muresanu Nr. 46.
    Popescu I. Constantin, Turda, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 37.
    Denes Edith, Campia Turzii, rurala.
    Bozsos Vasile, Campia Turzii, rurala.
    Stanescu Vasile, comuna Campeni, rurala.
    Cristu Grigorov Cosma, comuna Campeni, rurala.
    Palade Botog Ileana, comuna Campeni, rurala.

    Laboratoare chimico-farmaceutice
    Gligor Ioan, dr., Turda, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 49.

             Farmaciile particulare din judetul Timis-Torontal

    Paraschiva Alexa si Marian Mincu, Timisoara, str. Alba Iulia Nr. 7.
    Oscar Berger, Timisoara, str. Barbu Delavrancea.
    Ionas Alexandru, Timisoara, str. Alba Iulia.
    Livia Dr. David, Timisoara, str. Stefan cel Mare Nr. 2.
    Goldner Alexandru si Ovidiu Popovici, Timisoara, Piata Dragalina Nr. 4.
    Schreyer Albert, Timisoara, b-dul Diaconovici Loga Nr. 46.
    Stefan Bohm, Timisoara, Piata Libertatii colt cu V. Alexandri.
    Matei Getz, Timisoara, Piata fosta Bratianu Nr. 5.
    Viorica Ionescu Hayer, Timisoara, Piata Unirii Nr. 2.
    Tiberiu Weiss, Timisoara, str. Merezy Nr. 9.
    Leo Blumberg, Timisoara, str. 10 Mai Nr. 1.
    Ioan Schiller, Timisoara, str. Stefan cel Mare Nr. 3.
    Arcadie Zeiner, Timisoara, str. Stefan cel Mare Nr. 27.
    Adolf Low, Timisoara, str. 23 August Nr. 33.
    Keller Stefan, Timisoara, str. Zlatna Nr. 2.
    Czermak Ludovic, Timisoara, Piata Petru Maior Nr. 2.
    Tiberiu Pap, Timisoara, Piata Train Nr. 6.
    Aladar Kowacs, Timisoara, Piata Dacilor Nr. 10.
    Czegka Sandovici Maria, Timisoara, intre str. Dacilor si Splaiul Draghici.
    Leopold Schul, Timisoara, str. Maresal Joffre Nr. 4.
    Sarbu Marinescu Ana, Timisoara, str. Maresal Joffre Nr. 4.
    Iosif Maszalits, Timisoara, Piata Badea Cartan Nr. 5.
    Stefan Peter Keler, Timisoara, b-dul fost Carol Nr. 27.
    Iuliu Sarga, Timisoara, str. Ciprian Porumbescu Nr. 1.
    Solomon Eugen, Timisoara, b-dul fost Carol Nr. 4.
    Dr. Renee Bibescu, Timisoara, Piata General Dragalina Nr. 9.
    Bela Xuhn, Timisoara, str. Alba Iulia Nr. 5.
    Dr. Lupea Virgil, Timisoara, str. 10 Mai Nr. 5, colt cu str. Merczy.
    Merkler Desideriu, Timisoara, b-dul Berthelot Nr. 9.
    Bianu Vasile, Timisoara, str. Miron Costin Nr. 1.
    Braun Andrei si Farrber Francisc, Timisoara, Piata Dragalina Nr. 15.
    Iosif Roxin Bibescu, Timisoara, Piata Kutla Nr. 5.
    Maria Dr. Cristea, Timisoara, Piata Lahovary Nr. 1.
    Tiberiu V. Chioreanu, Timisoara, str. Closca Nr. 18.
    Meszalits Emeric, Timisoara, str. fosta Bratianu Nr. 41.
    Roxin Ioan, Timisoara, str. fosta Bratianu Nr. 23.
    Eugen Hirschenhauser, Timisoara, str. Frobel Nr. 1.
    Victor Ujfalasey, Timisoara, b-dul fost Carol Nr. 32.
    Vida Nicolae Timisoara, str. Berthelot Nr. 16.
    Debora Zwirn Timisoara, str. Preyer Nr. 25.
    Doba Barbara, Timisoara, calea Sagului Nr. 30.
    Taborszky Alfred, Timisoara, piata Avram Iancu Nr. 4.
    Spitzer Andrei, Timisoara, piata V. Adamachi.
    Gall Ernest, Timisoara, str. Frobl Nr. 39.
    Fazakas Ludovic, Timisoara, piata Libertatii Nr. 1.
    Iosif Ungvary si Scgwartzman Adolf, Timisoara, str. Prayer Nr. 1.
    Gotterbarn Petru, Timisoara, b-dul fost Bratianu Nr. 29.
    Andrei Victor, Timisoara, str. Iancu Vacarescu Nr. 37.
    Iosif Hrianka, orasul Lipova.
    Francisc Ihm, orasul Lipova.
    Stanescu Alexandrina, orasul Lipova.
    Iosif Galsz, orasul Sannicolaul Mare, str. Vulturului Nr. 730.
    Petru Bender, orasul Sannicolaul Mare, str. Traian Nr. 3.
    "Salvator", dr. Traian Petrovici, orasul Sannicolaul Mare.
    Burcavschi Zoe, orasul Sannicolaul Mare.
    Nicolae Moga, com. Buzias.
    Emil Negru, com. Buzias.
    Naphtapail Pulca. com. Deta.
    Adam Holtz (inchisa), com. Periam.
    Ana Pasca Moldovan, com. Periam.
    Most. Augustin Pop, com. Periam.
    Fischer Alim, com. Jimbolia.
    Matei Holtz, com. Jimbolia.
    Svetozar Constantinovici, com. Vinga.
    Popovici Valeriu, com. Deta.

    Laboratoare Chimico-farmaceutice
    Banat (la Gea Krayer), S.A.R., Timisoara, str. Gh. Lazar Nr. 10.
    Chemocolon + cosm., S.A., Timisoara, str. Cezar Boliac Nr 7.
    Gotterbarm Petre, Timisoara. str. Vacarescu Nr. 33.
    Galasanu Petre, Timsoara, str. Goliat Nr. 13.
    Marginea Resita, S.A.R., Timisoara, str. Paulescu Nr. 2.
    Medichemia, S.A.R. Timisoara, str. Solderer Nr. 5.
    Farma. Dr. Steiner. Timisoara, b-dul Berthelot Nr. 16.
    Vila S.A. com. Ceacova-Timis.
    Chemicos, Timisoara, str. Preyer Nr. 7.

    Cosmetice
    Baeder-Lenor, Statislava, Lesze Bien Kowska, Timisoara, str. Galati Nr. 1.
    Dore, Ungereider Ladislau, Timisoara, str. Penes Curcanul Nr. 3.
    Cosmetica, Farm. Parva Avram, Timisoara, str. Iosif Gall Nr. 4.

    Depozite de medicamente
    Medrog, Brauch Bruno, farm., Timisoara, str. Bediceanu Nr. 2.
    Chemind., S.A.R., Timisoara, str. Prayer Nr. 7.
    Singer Ladislau, farm., Timisoara, str. Saguna Nr. 7.
    Stardrog, S.A., Timsoara, str. Ady Nr. 2.
    Ufa-Demed, Timisoara, str. Preyer Nr. 7.

    Drogherii
    Drog Honig Magd., med., Timisoara, str. Stefan cel Mare Nr. 4.
    Drog. Krayer Elemer, med., Timisoara, str. fosta Bratianu Nr. 3.
    Farm. aj. R. Blumberg, med. Timisoara, str. Bowat Nr. 2.
    Farm. Eug. Popescu Hrabel, med., Timisoara, str. Traian Nr. 9.

              Farmaciile particulare din judetul Vlasca

    Pantu Nicolae, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 20.
    Dr. Irina Moga, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 56.
    Gheorghiu Octavia, Giurgiu, str. Olari Nr. 2.
    Voinea Marcela, Giurgiu, Piata fosta Carol Nr. 26.
    Catafane Vasiliu, Giurgiu, str. Olari Nr. 44.
    Grosz Simon, Giurgiu, str. Octavian Goga Nr. 17.
    Dobre Stefan, Giurgiu, str. fosta Princ. Nicolae Nr. 101.
    Harles Alexandru, Giurgiu, str. Olari Nr. 26.
    Botos Octavian, Giurgiu, strada Comertului Nr. 1.
    Boiagan Chircor, Giurgiu, strada Comertului Nr. 30.
    Niculescu Viorica, comuna Videle.
    Stoianovici Nicolae, comuna Videle.

    Drogherii
    Drog. Remus Popescu, med., Giurgiu, str. Ghica Nr. 37.

                  Farmaciile paticulare din judetul Vaslui

    Iosephsohn Solomon Rasela, Vaslui, str. Hagi Chiriac Nr. 63.
    Stefanescu Elza Paula, Vaslui, Farm. "Ingerul".
    Nicolau Nicu, Vaslui, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 41.
    Segal Cahanc Rasela, Vaslui, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 25.
    Mucenic Leocovschi Ita, Vaslui, str. fosta Principesa Nr. 7.