Hotarare 1076/2000 - Hotararea 1076 din 9 noiembrie 2000

Hotarare 1076/2000 privind suplimentarea parcului normat de autovehicule si stabilirea consumului de carburanti pentru unele activitati specifice Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Se aproba detinerea si utilizarea de catre aparatul central al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a 3 autoturisme, suplimentar fata de parcul normat de autovehicule aprobat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatilor de organizare a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, a retelei caselor teritoriale de pensii, predarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si preluarea de catre casa a activitatii si bunurilor care apartin asigurarilor sociale, pe baza de inventar si bilant contabil.
    (2) Cheltuielile cu achizitionarea, intretinerea si utilizarea autovehiculelor mentionate la alin. (1) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 2
    Consumul normat de carburanti este cel prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare.
    ART. 3
    In termen de 30 de zile de la data adoptarii Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale autoturismele mentionate la art. 1 alin. (1) intra in administrarea acesteia.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes