Hotarare 460/2001 - Hotararea 460 din 9 mai 2001

Hotarare 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 216/1998,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Se stabilesc noile tipuri de pasapoarte romanesti prezentate in anexele nr. 1 - 5.
    (2) Punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte se face de autoritatile abilitate prin lege, dupa epuizarea stocului existent la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    ART. 2
    (1) Pasapoartele eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, aflate asupra detinatorilor, vor fi retrase treptat din circulatie.
    (2) Valabilitatea pasapoartelor prevazute la alin. (1) nu se mai prelungeste dupa punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte.
    ART. 3
    (1) Pentru confectionarea noilor tipuri de pasapoarte se abiliteaza Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", in calitate de producator, sa organizeze licitatie publica internationala, in colaborare cu Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Licitatia publica se organizeaza, in conditiile legii, in vederea desemnarii unui furnizor unic care va asigura:
    a) confectionarea si livrarea unui prim lot de un milion de pasapoarte simple de tip nou, realizate in conformitate cu cerintele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrarii Romaniei in structurile acesteia;
    b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea si citirea optica a noilor tipuri de pasapoarte;
    c) livrarea utilajelor tipografice, tehnologiilor, materiilor prime si materialelor necesare in vederea producerii in Romania a noilor tipuri de pasapoarte, dupa epuizarea lotului de un milion de pasapoarte simple prevazut la lit. a).
    ART. 4
    Se aproba caietul de sarcini si instructiunile de participare la licitatia publica, prevazute in anexele nr. 6 si 7*).
------------
    *) Anexele nr. 6 si 7 se comunica institutiilor interesate.

    ART. 5
    Sumele necesare pentru finantarea operatiunilor prevazute la art. 3 alin. (2) se asigura de furnizorul declarat castigator in urma licitatiei publice si se restituie acestuia de producator, pe masura eliberarii pasapoartelor catre beneficiarii interni.
    ART. 6
    (1) Pasapoartele se elibereaza titularului dupa achitarea costului pasaportului, al operatiunilor de emitere a acestuia si a taxelor consulare, stabilite potrivit reglementarilor legale.
    (2) Costul pasapoartelor si taxele consulare percepute in lei pentru eliberarea pasapoartelor in tara sau in strainatate se incaseaza prin unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, prin Banca Comerciala Romana - S.A. si prin alte banci abilitate, in baza conventiilor incheiate cu acestea, precum si prin unitati ale trezoreriei statului.
    (3) Costul pasapoartelor si taxele consulare percepute in dolari S.U.A. sau in moneda tarii de resedinta pentru eliberarea pasapoartelor in strainatate se incaseaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe.
    (4) Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni, Banca Comerciala Romana - S.A. si celelalte banci abilitate, precum si unitatile trezoreriei statului si Ministerul Afacerilor Externe vireaza costul pasapoartelor in contul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", iar veniturile realizate din taxele consulare, in lei, la bugetul de stat, potrivit legii. Taxele consulare incasate in valuta pentru serviciile prestate in strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare se retin de Ministerul Afacerilor Externe si se utilizeaza in regim extrabugetar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 (aprobata si modificata prin Legea nr. 33/1997).
    ART. 7
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 757/1993 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 26 ianuarie 1994.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Mihnea Motoc,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         TIPUL DE PASAPORT SIMPLU

    Culoarea copertei:             - Rosu inchis
    Marimea:                       - 125 x 88 mm
    Numarul de pagini:             - 32
    Seria pasaportului:            - Perforata pe toate filele, exclusiv pe
                                     fila informatizata
                                   - Tiparita pe paginile 3 si 32
    Numerotarea paginilor:         - Tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
    Fila informatizata:            - Prinsa prin coasere in carnet in momentul
                                     confectionarii
                                   - Datele de identitate a titularului
                                     (numele, prenumele, data nasterii, locul
                                     nasterii, data si organul emitent, data
                                     valabilitatii, codul numeric personal -
                                     C.N.P.)
                                   - Cetatenia
                                   - Seria pasaportului
                                   - Semnatura titularului
                                   - Datele informatizate citibile optic
                                   - Fotografia titularului digitalizata direct
                                     pe fila informatizata
    Protectia filei informatizate: - Film special multistrat laminabil
    Pagini rezervate pentru
    mentiuni ale autoritatilor
    romane:                        - Semne particulare
                                   - Domiciliu
                                   - Prelungirea valabilitatii
                                   - Insotitori
    Pagini pentru vize
    Pagina cuprinzand
    instructiuni, obligatii
    Hartie:                        - Speciala, filigran, elemente de siguranta.

    ANEXA 2

                       TIPUL DE PASAPORT DIPLOMATIC

    Culoarea copertei:             - Neagra
    Marimea:                       - 125 x 88 mm
    Numarul de pagini:             - 32
    Seria pasaportului:            - Perforata pe toate filele, exclusiv pe fila
                                     informatizata
                                   - Tiparita pe paginile 3 si 32
    Numerotarea paginilor:         - Tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
    Fila informatizata:            - Prinsa prin coasere in carnet in momentul
                                     confectionarii
                                   - Datele de identitate a titularului (numele,
                                     prenumele, data nasterii, locul nasterii,
                                     data si organul emitent, data
                                     valabilitatii, codul numeric personal -
                                     C.N.P.)
                                   - Cetatenia
                                   - Seria pasaportului
                                   - Semnatura titularului
                                   - Datele informatizate citibile optic
                                   - Fotografia titularului digitalizata direct
                                     pe fila informatizata
    Protectia filei informatizate: - Film special multistrat laminabil
    Pagini rezervate pentru
    mentiuni ale autoritatilor
    romane:                        - Prelungirea valabilitatii
                                   - Insotitori
    Pagini pentru vize
    Pagina cuprinzand
    instructiuni, obligatii
    Hartie:                        - Speciala, filigran, elemente de siguranta.

    ANEXA 3

                       TIPUL DE PASAPORT DE SERVICIU

    Culoarea copertei:             - Albastru inchis
    Marimea:                       - 125 x 88 mm
    Numarul de pagini:             - 32
    Seria pasaportului:            - Perforata pe toate filele, exclusiv pe fila
                                     informatizata
                                   - Tiparita pe paginile 3 si 32
    Numerotarea paginilor:         - Tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
    Fila informatizata:            - Prinsa prin coasere in carnet in momentul
                                     confectionarii
                                   - Datele de identitate a titularului (numele,
                                     prenumele, data nasterii, locul nasterii,
                                     data si organul emitent, data
                                     valabilitatii, codul numeric personal -
                                     C.N.P.)
                                   - Cetatenia
                                   - Seria pasaportului
                                   - Semnatura titularului
                                   - Datele informatizate citibile optic
                                   - Fotografia titularului digitalizata direct
                                     pe fila informatizata
    Protectia filei informatizate: - Film special multistrat laminabil
    Pagini rezervate pentru
    mentiuni ale autoritatilor
    romane:                        - Prelungirea valabilitatii
                                   - Insotitori
    Pagini pentru vize
    Pagina cuprinzand
    instructiuni, obligatii
    Hartie:                        - Speciala, filigran, elemente de siguranta.

    ANEXA 4

                       TIPUL DE PASAPORT CONSULAR

    Culoarea copertei:             - Verde inchis
    Marimea:                       - 125 x 88 mm
    Numarul de pagini:             - 12
    Seria pasaportului:            - Tiparita pe fiecare pagina in partea de jos
    Numerotarea paginilor:         - Tiparita pe fiecare pagina in partea de sus
    Pagina cu datele de
    identificare:                  - Fotografia titularului (aplicata pe pagina)
                                   - Numele, prenumele, data nasterii, locul
                                     nasterii
                                   - Organul emitent
                                   - Data expirarii
    Pagini rezervate pentru
    mentiuni ale autoritatilor
    romane:                        - Semne particulare
                                   - Semnatura titularului
                                   - Domiciliul
                                   - Prelungirea valabilitatii
                                   - Insotitori
    Pagini pentru vize
    Pagina cuprinzand
    instructiuni, obligatii
    Hartie:                        - Speciala, filigran, elemente de siguranta.

    ANEXA 5

    Figura 1, reprezentand tipul de pasaport simplu, se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, la pagina 8.

    Figura 2, reprezentand tipul de pasaport diplomatic, se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, la pagina 8.

    Figura 3, reprezentand tipul de pasaport de serviciu, se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, la pagina 8.

    Figura 4, reprezentand tipul de pasaport consular, se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, la pagina 8.