Hotarare 949/1990 - Hotararea 949 din 14 august 1990

Hotarare 949/1990 privind categoriile de cetateni romani carora li se elibereaza pasapoarte diplomatice si oficiale

Guvernul Romaniei hotaraste:

    ART. 1
    Pasaportul diplomatic se elibereaza urmatoarelor categorii de cetateni romani:
    a) presedintelui Romaniei;
    b) presedintelui Senatului;
    c) presedintelui Camerei Deputatilor;
    d) primului-ministru si membrilor Guvernului;
    e) membrilor Biroului permanent al Senatului, precum si membrilor Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
    f) presedintelui Curtii Supreme de Justitie si procurorului general;
    g) secretarilor de stat - sefi de departamente;
    h) presedintelui Academiei Romane.
    Persoanelor mentionate la lit. f)-h) li se elibereaza pasaport diplomatic cand calatoresc in scop oficial;
    i) sotiilor (sotilor) persoanelor prevazute la lit. a)-h), cand insotesc pe titular;
    j) functionarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplaseaza temporar in strainatate in interes de serviciu;
    k) personalului cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe langa organizatiile internationale si oficiilor consulare;
    l) membrilor de familie ai persoanelor prevazute la lit. j) si k), pentru perioada in care titularul se afla in misiune;
    m) curierilor diplomatici;
    n) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, daca natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.
    ART. 2
    Pasaportul oficial se elibereaza urmatoarelor categorii de cetateni romani care se deplaseaza in strainatate in misiune oficiala:
    a) senatorilor si deputatilor;
    b) prefectilor judetelor si primarului Capitalei;
    c) delegatilor ministerelor si institutiilor centrale ale administratiei de stat;
    d) personalului tehnico-administrativ si de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe langa organizatiile internationale, oficiilor consulare, precum si membrilor de familie ai acestora;
    e) membrilor comitetelor de conducere ale organizatiilor si asociatiilor profesionale la nivel republican, legal constituite;
    f) sotiilor (sotilor) persoanelor prevazute la literele a) si b), cand insotesc pe titular;
    g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, daca natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.
    ART. 3
    Potrivit prezentei hotarari sunt considerati membri de familie: sotul (sotia) si copiii minori ai acestora.
    ART. 4
    Incetarea calitatii oficiale, in baza careia a fost eliberat pasaportul diplomatic sau oficial, atrage dupa sine pierderea dreptului la pasaportul diplomatic sau oficial si retragerea acestuia de catre organul emitent.
    ART. 5
    Hotararea Guvernului nr. 29/1990 se abroga.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN