Instructiuni 1/2003 - Instructiunile 1 din 5 martie 2003

Instructiuni 1/2003 referitoare la obligatiile angajatorilor sau reprezentantilor acestora, precum si ale autorilor, realizatorilor de anunturi publicitare si reprezentantilor acestora cu privire la conditionarea prin anunt si/sau concurs a ocuparii unui post, precum si publicarea acestor anunturi

                    INSTRUCTIUNI   Nr. 1 din  5 martie 2003
referitoare la obligatiile angajatorilor sau reprezentantilor acestora, precum si ale autorilor, realizatorilor de anunturi publicitare si reprezentantilor acestora cu privire la conditionarea prin anunt si/sau concurs a ocuparii unui post, precum si publicarea acestor anunturi
ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI
              CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 235 din  7 aprilie 2003

    In temeiul prevederilor art. 1 si ale art. 7 alin. (2) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1.514/2002,
    luand in considerare dispozitiile art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i), art. 2 alin. (1) si (2), art. 3 lit. a), art. 4 si ale art. 5 coroborat cu art. 7 alin. (2) si (3) si cu art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002,

    Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii adopta prezenta instructiune.

    ART. 1
    Angajatorii sau reprezentantii acestora care anunta ocuparea unui post prin material publicitar si/sau mesaj publicitar, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, au obligatia, potrivit principiului egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii, de a asigura liberul acces la toate etapele procesului de angajare tuturor persoanelor, fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala sau apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, sex sau orientare sexuala, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
    ART. 2
    Autorii materialului publicitar si/sau mesajului publicitar si reprezentantii legali ai mijlocului de difuzare au obligatia de a nu difuza materiale publicitare si/sau mesaje publicitare ce contin anunturi privind ocuparea unui post, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, daca acestea restrang participarea persoanelor interesate, in baza criteriilor prevazute la art. 1.
    ART. 3
    Nerespectarea dispozitiilor art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002.
    ART. 4
    Prezenta instructiune intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Colegiul director:

    1. Jura Cristian             - presedinte
    2. Asztalos Csaba Ferenc     - membru
    3. Dumitrean Anamaria        - membru
    4. Ionita Gheorghe           - membru
    5. Macoveanu Corina Nicoleta - membru
    6. Truinea Roxana Paula        membru
    7. Vasile Ana Monica           membru