Lege 2/1968 - Legea 2 din 16 februarie 1968

Lege 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania

*) Republicare in temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1981.

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    ART. 1
    Teritoriul Republicii Socialiste Romania este organizat in unitati administrativ-teritoriale: judetul, orasul si comuna.
    ART. 2
    Capitala Republicii Socialiste Romania este municipiul Bucuresti.
    ART. 3
    Judetul este alcatuit din orase si comune - unitati de baza ale organizarii administrativ-teritoriale a tarii - in functie de conditiile geografice, economice si social-politice, etnice si de legaturile culturale si traditionale ale populatiei.
    ART. 4
    Orasul este centrul de populatie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural si edilitar-gospodaresc.
    Orasele care au un numar mai mare de locuitori, o insemnatate deosebita in viata economica, social-politica si cultural-stiintifica a tarii sau care au conditii de dezvoltare in aceste directii pot fi organizate ca municipii.
    Orasele in care isi au sediul organele de conducere ale judetului sint orase-resedinta.
    ART. 5
    Comuna este unitatea administrativ-teritoriala care cuprinde populatia rurala unita prin comunitate de interese si traditii, fiind alcatuita din unu sau mai multe sate, in functie de conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea economica, social-culturala si gospodareasca a localitatilor rurale.
    Satele in care isi au sediul organele de conducere ale comunei sint sate-resedinta.
    ART. 6
    Orasele si comunele din imediata apropiere a municipiului Bucuresti, a celorlalte municipii si a oraselor mai importante pot apartine de acestea ca unitati administrativ-teritoriale distincte.
    Comunele ce apartin de municipiul Bucuresti, de celelalte municipii si orase sint comune suburbane.
    ART. 7
    Orasele si comunele care, datorita conditiilor climaterice, hidrologice sau asezarii lor, prezinta importanta pentru ocrotirea sanatatii si asigurarea odihnei cetatenilor, sint organizate ca statiuni balneoclimaterice.
    ART. 8
    Municipiul Bucuresti este organizat pe sectoare, numerotate.
    Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucuresti.
    ART. 9
    Unitatile administrativ-teritoriale, denumirea si componenta lor, municipiile resedinte de judete, precum si satele resedinte de comune, sint cele prevazute in anexa la prezenta lege.

    ANEXA 1

          ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A TERITORIULUI PE JUDETE

    MUNICIPIUL BUCURESTI

    Municipiul Bucuresti, Capitala Republicii Socialiste Romania, se compune din 6 sectoare:
    - Sectorul 1
    - Sectorul 2
    - Sectorul 3
    - Sectorul 4
    - Sectorul 5
    - Sectorul 6

    DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Sectorul 1
    Situat in partea de nord-vest a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si 6, are urmatoarea delimitare:
    Incepind de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii si bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmeaza traseul: piata Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pina la intersectia cu calea Victoriei, in continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pina la podul Elefterie.
    - Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dimbovita de la podul Elefterie pina la strada Stefan Furtuna, pe strada Stefan Furtuna (exclusiv) pina la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pina la intersectia soselei Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pina la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pina la linia caii ferate Bucuresti-Rosiori, linia caii ferate Bucuresti-Rosiori pina la linia caii ferate de centura.
    - Limita nord-vestica urmeaza calea ferata de centura pina la liziera vestica a padurii Tunari.
    - Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneste de la liziera vestica a padurii Tunari pina la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzind si gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pina la intersectia caii ferate Bucuresti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmeaza traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pina la piata Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pina la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pina la strada C.A. Rosetti, strada C.A. Rosetti pina la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pina la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv).

    Sectorul 2
    Situat in partea de nord-est a municipiului, cuprins intre sectoarele 1 si 3, are urmatoarea delimitare:
    Incepind de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmeaza traseul: piata Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pina la strada C.A. Rosetti, strada C.A. Rosetti pina la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pina la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pina la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pina la piata Alexandru Sahia, piata Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pina la intersectia cu calea ferata Bucuresti-Constanta.
    - Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferata Bucuresti-Constanta pina la gara Pantelimon (exclusiv).
    - Spre est limita urmeaza traseul caii ferate de legatura Pantelimon-Obor pina la lacul Fundeni, urmind apoi spre est cursul riului Colentina pina la soseaua Pantelimon.
    - Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pina la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pina la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pina la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piata Muncii (inclusiv), in continuare pe calea Calarasi pina la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pina la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pina la strada Negustori, strada Negustori pina la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pina la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pina la intersectia cu bulevardul 1848 si bulevardul Nicolae Balcescu, piata Nicolae Balcescu (toate exclusiv).

    Sectorul 3
    Situat in partea de sud-est a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si 4, are urmatoarea delimitare:
    Incepind de la intersectia bulevardului Republicii si bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmeaza traseul: bulevardul Republicii pina la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pina la strada Negustori, strada Negustori pina la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pina la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pina la calea Calarasi, calea Calarasi pina la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piata Muncii, in continuare bulevardul Muncii pina la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pina la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pina la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pina la riul Colentina, pe firul riului Colentina pina la strada Peles (toate inclusiv).
    - Spre est limita este formata de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucuresti-Oltenita, pe limita vestica a Intreprinderii de cabluri si materiale electroizolante si a Intreprinderii de mono si policristale de siliciu, pe Drumul intre Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pina la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmeaza limita de nord a satului Catelu pina la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Intreprinderii "Cartonajul" si Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze si a bazei de productie a Ministerului Constructiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se inscrie pina la riul Dimbovita.
    - Limita de sud urmeaza firul riului Dimbovita pina la piata Natiunile Unite (exclusiv).
    - Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pina la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej si bulevardul Republicii.

    Sectorul 4
    Situat in partea de sud a municipiului, cuprins intre sectoarele 3 si 5, are urmatoarea delimitare:
    Incepind din piata Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dimbovita pina la circa 1800 m est de podul de pe Dimbovita de pe soseaua Vitan-Birzesti.
    - Spre est limita o constituie o linie conventionala cu directia sud-vest pina la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pina la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pina la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzind si cimitirul Berceni.
    - Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzind si unitatea si depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.
    - Limita sud-vestica este conventionala, inscriindu-se de la linia de centura cu directia nord-vest pina la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pina la soseaua Giurgiului.
    - Limita de vest a sectorului se inscrie pe soseaua Giurgiului, calea Serban Voda pina la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pina la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucuresti (inclusiv), pina la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pina la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pina la strada Gazelei, strada Gazelei pina la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pina la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pina la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pina la piata Natiunile Unite (inclusiv).

    Sectorul 5
    Situat in partea de sud-est a municipiului, cuprins intre sectoarele 4 si 6, are urmatoarea delimitare:
    Incepind de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej si bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmeaza traseul: calea Victoriei pina la piata Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pina la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pina la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pina la calea Rahovei, calea Rahovei pina la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pina la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucuresti (exclusiv), strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pina la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pina la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Serban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv) pina la linia de cale ferata Bucuresti-Giurgiu.
    - Limita sud-estica este formata de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate Bucuresti-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pina la strada Orsova, pe strada Orsova (inclusiv) pina la soseaua Bucuresti-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei Bucuresti-Magurele cu strada Orsova, spre nord-vest pina la drumul ce face legatura cu gara Virteju; se continua pe acest drum cu directia nord-est pina la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pina la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legatura cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei in dreptul km 8, apoi statia de pompare a Intreprinderii canal-apa Bucuresti, urmeaza strada Ghidiceni spre sud-vest circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pina la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena cuprinzind si Statiunea experimentala de plante medicinale Bucuresti.
    - Spre nord limita sectorului urmeaza traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbena pina la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pina la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se inscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pina la riul Dimbovita (toate exclusiv), de unde urmeaza firul riului Dimbovita pina la podul Elefterie, in continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pina la intersectia cu calea Victoriei.

    Sectorul 6
    Situat in partea de vest a municipiului, cuprins intre sectoarele 1 si 5, are urmatoarea delimitare:
    Incepind de la intersectia riului Dimbovita cu strada Stefan Furtuna si soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmeaza traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pina la intersectia cu calea 13 Septembrie si bulevardul Ghencea.
    - Spre sud limita sectorului urmeaza traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pina la intrarea Floarea Galbena.
    - Spre vest limita o constituie o linie conventionala care porneste din dreptul intrarii Floarea Galbena pina la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud si de est a acestuia pina la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv) spre vest pina la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferata pina la canalul Arges, canalul Arges, pina la statia Intreprinderii canal-apa Bucuresti, de aici pe canalul deversor pina la riul Dimbovita, se continua pe riul Dimbovita pina la Drumul Morii.
    - Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate  Bucuresti-Rosiori, incepind de la Drumul Morii pina la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pina la intersectia cu soseaua Orhideelor, in continuare pe calea Plevnei pina la strada Stefan Furtuna, pe strada Stefan Furtuna pina la riul Dimbovita (toate inclusiv).

    SECTORUL AGRICOL ILFOV
    subordonat municipiului Bucuresti
    Orase  ........................  1
    Comune ........................ 26
    Sate   ........................ 73
    - din care, apartin orasului ... 1

    B. ORASE
    Denumirea orasului
    1. BUFTEA
    Sate ce apartin orasului
    1. Buciumeni

    C. COMUNE
______________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
______________________________________________
  0        1                    2
______________________________________________
  1. Afumati              1. Afumati
  2. Balotesti            1. Balotesti
                          2. Dumbraveni
                          3. Saftica
  3. Bragadiru            1. Bragadiru
  4. Branesti             1. Branesti
                          2. Islaz
                          3. Pasarea
                          4. Vadu Anei
  5. Cernica              1. Cernica
                          2. Balaceanca
                          3. Caldararu
                          4. Posta
                          5. Tinganu
  6. Chiajna              1. Chiajna
                          2. Dudu
                          3. Rosu
  7. Chitila              1. Chitila
                          2. Rudeni
  8. Ciolpani             1. Ciolpani
                          2. Izvorani
                          3. Luparia
                          4. Piscu
  9. Corbeanca            1. Corbeanca
                          2. Ostratu
                          3. Petresti
                          4. Tamasi
 10. Dascalu              1. Dascalu
                          2. Creata
                          3. Gagu
                          4. Runcu
 11. Dobroesti            1. Dobroesti
                          2. Fundeni
 12. Ganeasa              1. Ganeasa
                          2. Cozieni
                          3. Moara Domneasca
                          4. Piteasca
                          5. Sindrilita
 13. Glina                1. Glina
                          2. Catelu
                          3. Manolache
 14. Gruiu                1. Gruiu
                          2. Lipia
                          3. Silistea Snagovului
                          4. Santu-Floresti
 15. Jilava               1. Jilava
 16. Magurele             1. Magurele
                          2. Alunisu
                          3. Dumitrana
                          4. Pruni
                          5. Virteju
 17. Moara Vlasiei        1. Moara Vlasiei
                          2. Caciulati
 18. Mogosoaia            1. Mogosoaia
 19. Otopeni              1. Otopeni
                          2. Odaile
 20. Pantelimon           1. Pantelimon
 21. Peris                1. Peris
                          2. Balteni
                          3. Burias
 22. Popesti-Leordeni     1. Popesti-Leordeni
 23. Snagov               1. Snagov
                          2. Ciofliceni
                          3. Ghermanesti
                          4. Tincabesti
                          5. Vladiceasca
 24. Stefanestii de Jos   1. Stefanestii de Jos
                          2. Cretuleasca
                          3. Stefanestii de Sus
 25. Tunari               1. Tunari
                          2. Dimieni
 26. Voluntari            1. Voluntari

    JUDETUL ALBA
    cu resedinta in municipiul Alba Iulia
    Municipii ..........................    1
    Orase  .............................    8
    Localitati componente ale municipiilor
    si ale oraselor .....................  58
    Comune ..............................  67
    - din care, suburbane ...............   1
    Sate ................................ 658
    - din care, apartin oraselor ........  30

    A. MUNICIPII
    Denumirea municipiului
    1. ALBA IULIA
    Localitati componente ale municipiului
    1. ALBA IULIA
    2. Barabant
    3. Micesti
    4. Oarda
    5. Piclisa
    Comune                Sate componente ale comunei
    suburbane             suburbane
    1. Ciugud             1. Ciugud
                          2. Drimbar
                          3. Dumbrava
                          4. Hapria
                          5. Seusa
                          6. Teleac
    B. ORASE
    Denumirea            Localitati componente
    orasului             ale orasului
    1. ABRUD             1. ABRUD
                         2. Abrud-Sat
                         3. Gura Cornei
                         4. Soharu
                                                 Sate ce apartin
                                                 orasului
     2. AIUD             1. AIUD                 1. Ciumbrud
                         2. Aiudul de Sus        2. Girbova de Jos
                         3. Gimbas               3. Girbova de Sus
                         4. Magina               4. Girbovita
                         5. Pagida               5. Sincrai
                                                 6. Tifra
    3. BLAJ              1. BLAJ                 1. Manarade
                         2. Deleni-Obirsie       2. Spatac
                         3. Flitesti
                         4. Izvoarele
                         5. Petrisat
                         6. Tiur
                         7. Veza
    4. CIMPENI           1. CIMPENI
                         2. Boncesti
                         3. Borlesti
                         4. Botesti
                         5. Certege
                         6. Coasta Viscului
                         7. Dandut
                         8. Dealu Bistrii
                         9. Dealu Capsei
                        10. Dric
                        11. Fata Abrudului
                        12. Floresti
                        13. Furduiesti
                        14. Mihoesti
                        15. Motorasti
                        16. Peste Valea Bistrii
                        17. Poduri
                        18. Sorlita
                        19. Tomusesti
                        20. Valea Bistrii
                        21. Valea Caselor
                        22. Virsi
    5. CUGIR             1. CUGIR
                         2. Bocsitura
                         3. Bucuru
                         4. Calene
                         5. Feteni
                         6. Goasele
                         7. Mugesti
                         8. Vinerea
    6. OCNA MURES        1. OCNA MURES             1. Cisteiu de Mures
                         2. Uioara de Jos          2. Micoslaca
                         3. Uioara de Sus          3. Razboieni-Cetate
    7. SEBES             1. SEBES                  1. Rahau
                         2. Lancram
                         3. Petresti
    8. ZLATNA
                                                   1. Botesti
                                                   2. Budeni
                                                   3. Dealu Roatei
                                                   4. Dobrot
                                                   5. Dumbrava
                                                   6. Fenes
                                                   7. Galati
                                                   8. Izvoru Ampoiului
                                                   9. Patringeni
                                                  10. Pirita
                                                  11. Pirau Gruiului
                                                  12. Podu lui Paul
                                                  13. Runc
                                                  14. Rusi
                                                  15. Suseni
                                                  16. Trimpoiele
                                                  17. Valea Mica
                                                  18. Viltori

    C. COMUNE
__________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
__________________________________________________
  0        1                    2
__________________________________________________
  1. Albac                  1. Albac
                            2. Barasti
                            3. Budaiesti
                            4. Cionesti
                            5. Costesti
                            6. Dealu Lamasoi
                            7. Deve
                            8. Dupa Plese
                            9. Fata
                           10. Plesesti
                           11. Potionci
                           12. Rogoz
                           13. Rosesti
                           14. Rusesti
                           15. Sohodol
                           16. Tamboresti
  2. Almasu Mare            1. Almasu Mare
                            2. Almasu de Mijloc
                            3. Bradet
                            4. Cheile Cibului
                            5. Cib
                            6. Glod
                            7. Nadastia
  3. Arieseni               1. Arieseni
                            2. Avramesti
                            3. Bubesti
                            4. Casa de Piatra
                            5. Cobles
                            6. Dealu Bajului
                            7. Fata Cristesei
                            8. Fata Lapusului
                            9. Galbena
                           10. Hodobana
                           11. Izlaz
                           12. Pantesti
                           13. Patrahaitesti
                           14. Poienita
                           15. Ravicesti
                           16. Sturu
                           17. Stei-Arieseni
                           18. Vanvucesti
  4. Avram Iancu            1. Avram Iancu
                            2. Achimetesti
                            3. Avramesti
                            4. Badai
                            5. Boldesti
                            6. Calugaresti
                            7. Casoaia
                            8. Cindesti
                            9. Cirasti
                           10. Cirtulesti
                           11. Cocesti
                           12. Cocosesti
                           13. Coroiesti
                           14. Dealu Crisului
                           15. Dolesti
                           16. Dumacesti
                           17. Gojeiesti
                           18. Heleresti
                           19. Incesti
                           20. Jojei
                           21. Martesti
                           22. Orgesti
                           23. Patrutesti
                           24. Plai
                           25. Puselesti
                           26. Soicesti
                           27. Stertesti
                           28. Tirsa
                           29. Tirsa-Plai
                           30. Valea Maciului
                           31. Valea Utului
                           32. Verdesti
                           33. Vidrisoara
  5. Baia de Aries          1. Baia de Aries
                            2. Brazesti
                            3. Cioara de Sus
                            4. Muncelu
                            5. Sartas
                            6. Simulesti
  6. Berghin                1. Berghin
                            2. Ghirbom
                            3. Henig
                            4. Straja
  7. Bistra                 1. Bistra
                            2. Aronesti
                            3. Balesti
                            4. Balesti-Catun
                            5. Birlesti
                            6. Cheleteni
                            7. Ciuldesti
                            8. Cretesti
                            9. Dealu Muntelui
                           10. Dimbureni
                           11. Durasti
                           12. Ganesti
                           13. Girde
                           14. Hodisesti
                           15. Hudricesti
                           16. Lipaia
                           17. Lunca Larga
                           18. Lunca Merilor
                           19. Mihaiesti
                           20. Namas
                           21. Novacesti
                           22. Perjesti
                           23. Poiana
                           24. Poiu
                           25. Ratitis
                           26. Runcuri
                           27. Salagesti
                           28. Stefanca
                           29. Tolacesti
                           30. Tomnatec
                           31. Trisoresti
                           32. Taranesti
                           33. Virsi-Rontu
                           34. Virsii Mari
                           35. Virsii Mici
  8. Blandiana              1. Blandiana
                            2. Acmariu
                            3. Ibru
                            4. Poieni
                            5. Racatau
  9. Bucium                 1. Bucium
                            2. Anghelesti
                            3. Bisericani
                            4. Bucium-Sat
                            5. Cerbu
                            6. Ciuculesti
                            7. Coleseni
                            8. Dogaresti
                            9. Feresti
                           10. Floresti
                           11. Gura Izbitei
                           12. Helesti
                           13. Izbicioara
                           14. Izbita
                           15. Jurcuiesti
                           16. Lupulesti
                           17. Magura
                           18. Muntari
                           19. Petreni
                           20. Poiana
                           21. Poieni
                           22. Stilnisoara
                           23. Valea Abruzel
                           24. Valea Alba
                           25. Valea Cerbului
                           26. Valea Negrilesii
                           27. Valea Poienii
                           28. Valea Sesii
                           29. Valeni
                           30. Vilcea
 10. Cenade                 1. Cenade
                            2. Capu Dealului
                            3. Gorgan
 11. Cergau                 1. Cergau Mare
                            2. Cergau Mic
                            3. Lupu
 12. Ceru-Bacainti          1. Ceru-Bacainti
                            2. Bolovanesti
                            3. Bulbuc
                            4. Cucuta
                            5. Curpeni
                            6. Dumbravita
                            7. Fintinele
                            8. Grosi
                            9. Valea Mare
                           10. Viezuri
 13. Cetatea de Balta       1. Cetatea de Balta
                            2. Craciunelu de Sus
                            3. Sintamarie
                            4. Tatirlaua
 14. Ciuruleasa             1. Ciuruleasa
                            2. Bidigesti
                            3. Bodresti
                            4. Boglesti
                            5. Buninginea
                            6. Ghedulesti
                            7. Matisesti
                            8. Moraresti
                            9. Vulcan
 15. Cilnic                 1. Cilnic
                            2. Cut
                            3. Deal
 16. Cricau                 1. Cricau
                            2. Craiva
                            3. Tibru
 17. Craciunelu de Jos      1. Craciunelu de Jos
                            2. Bucerdea Grinoasa
                            3. Cornu
                            4. Padure
                            5. Pinca
 18. Daia Romana            1. Daia Romana
 19. Dostat                 1. Dostat
                            2. Boz
                            3. Dealu Dostatului
 20. Farau                  1. Farau
                            2. Heria
                            3. Medves
                            4. Sinbenedic
                            5. Silea
 21. Galda de Jos           1. Galda de Jos
                            2. Benic
                            3. Cetea
                            4. Galda de Sus
                            5. Lupseni
                            6. Magura
                            7. Mesentea
                            8. Oiejdea
                            9. Poiana Galdei
                           10. Raicani
                           11. Zagris
 22. Girbova                1. Girbova
                            2. Carpinis
                            3. Reciu
 23. Girda de Sus           1. Girda de Sus
                            2. Biharia
                            3. Dealu Frumos
                            4. Dealu Ordincusii
                            5. Dobresti
                            6. Ghetari
                            7. Girda Seaca
                            8. Hanasesti
                            9. Huzaresti
                           10. Izvoarele
                           11. Mununa
                           12. Ocoale
                           13. Plai
                           14. Plisti
                           15. Scoarta
                           16. Snide
                           17. Sucesti
 24. Hopirta                1. Hopirta
                            2. Silivas
                            3. Spalnaca
                            4. Turdas
                            5. Vama Seaca
 25. Horea                  1. Horea
                            2. Baba
                            3. Butesti
                            4. Dirlesti
                            5. Fericet
                            6. Giurgiut
                            7. Mancesti
                            8. Matisesti
                            9. Niculesti
                           10. Patrusesti
                           11. Petreasa
                           12. Preluca
                           13. Teiu
                           14. Trifesti
                           15. Zinzesti
 26. Ighiu                  1. Ighiu
                            2. Bucerdea Vinoasa
                            3. Ighiel
                            4. Sard
                            5. Telna
 27. Intregalde             1. Intregalde
                            2. Dealu Geoagiului
                            3. Ghioncani
                            4. Iliesti
                            5. Ivanis
                            6. Marinesti
                            7. Modolesti
                            8. Necrilesti
                            9. Popesti
                           10. Sfircea
                           11. Tecsesti
 28. Jidvei                 1. Jidvei
                            2. Balcaciu
                            3. Capilna de Jos
                            4. Feisa
                            5. Veseus
 29. Livezile               1. Livezile
                            2. Izvoarele
                            3. Poiana Aiudului
                            4. Valisoara
 30. Lopadea Noua           1. Lopadea Noua
                            2. Asinip
                            3. Beta
                            4. Bagau
                            5. Cicird
                            6. Ciuguzel
                            7. Ocnisoara
                            8. Odverem
 31. Lunca Muresului        1. Lunca Muresului
                            2. Gura Ariesului
 32. Lupsa                  1. Lupsa
                            2. Birdesti
                            3. Birzan
                            4. Curmatura
                            5. Dupa Deal
                            6. Geamana
                            7. Hadarau
                            8. Holobani
                            9. Lazuri
                           10. Lunca
                           11. Manastire
                           12. Margaia
                           13. Musca
                           14. Pitiga
                           15. Piriu-Carbunari
                           16. Posogani
                           17. Sasa
                           18. Trifesti
                           19. Valea Holhorii
                           20. Valea Lupsii
                           21. Valea Sesii
                           22. Vai
                           23. Vinta
 33. Metes                  1. Metes
                            2. Ampoita
                            3. Isca
                            4. Lunca Ampoitei
                            5. Lunca Metesului
                            6. Padurea
                            7. Poiana Ampoiului
                            8. Poiana Ursului
                            9. Presaca Ampoiului
                           10. Remetea
                           11. Tauti
                           12. Valeni
 34. Mihalt                 1. Mihalt
                            2. Cistei
                            3. Obreja
                            4. Zaries
 35. Miraslau               1. Miraslau
                            2. Cicau
                            3. Decea
                            4. Lopadea Veche
                            5. Ormenis
                            6. Rachis
 36. Mogos                  1. Mogos
                            2. Barbesti
                            3. Birlesti
                            4. Birlesti-Catun
                            5. Birzogani
                            6. Bocesti
                            7. Bogdanesti
                            8. Butesti
                            9. Cojocani
                           10. Cristesti
                           11. Mamaligani
                           12. Negresti
                           13. Oncesti
                           14. Poienile-Mogos
                           15. Tomesti
                           16. Valea Barnii
                           17. Valea Birlutesti
                           18. Valea Cocesti
                           19. Valea Giogesti
                           20. Valea Mlacii
                           21. Valea Tupilor
 37. Noslac                 1. Noslac
                            2. Captalan
                            3. Copand
                            4. Gabud
                            5. Stina de Mures
                            6. Valea Ciuciului
 38. Ocolis                 1. Ocolis
                            2. Lunca Larga
                            3. Runc
                            4. Vidolm
 39. Ohaba                  1. Ohaba
                            2. Colibi
                            3. Maghierat
                            4. Secasel
 40. Pianu                  1. Pianu de Sus
                            2. Pianu de Jos
                            3. Plaiuri
                            4. Purcareti
                            5. Strungari
 41. Poiana Vadului         1. Poiana Vadului
                            2. Costesti
                            3. Duduieni
                            4. Fagetu de Jos
                            5. Fagetu de Sus
                            6. Hanasesti
                            7. Lupaiesti
                            8. Morcanesti
                            9. Pastesti
                           10. Petelei
                           11. Stanesti
 42. Ponor                  1. Ponor
                            2. Dupa Deal
                            3. Geogel
                            4. Macaresti
                            5. Valea Bucurului
                            6. Vale in Jos
 43. Posaga                 1. Posaga de Jos
                            2. Cortesti
                            3. Incesti
                            4. Lunca
                            5. Orasti
                            6. Posaga de Sus
                            7. Sagagea
 44. Radesti                1. Radesti
                            2. Leorint
                            3. Mescreac
                            4. Soimus
 45. Rimetea                1. Rimetea
                            2. Coltesti
 46. Rimet                  1. Rimet
                            2. Botani
                            3. Bradesti
                            4. Cheia
                            5. Cotorasti
                            6. Floresti
                            7. Olteni
                            8. Valea Fagetului
                            9. Valea Inzelului
                           10. Valea Manastirii
                           11. Valea Poienii
                           12. Valea Uzei
                           13. Vladesti
 47. Rosia Montana          1. Rosia Montana
                            2. Balmosesti
                            3. Blidesti
                            4. Bunta
                            5. Carpinis
                            6. Coasta Hentii
                            7. Corna
                            8. Curaturi
                            9. Daroaia
                           10. Girda-Barbulesti
                           11. Gura Rosiei
                           12. Iacobesti
                           13. Ignatesti
                           14. Soal
                           15. Tarina
                           16. Virtop
 48. Rosia de Secas         1. Rosia de Secas
                            2. Tau
                            3. Ungurei
 49. Salciua                1. Salciua de Jos
                            2. Dealu Caselor
                            3. Dumesti
                            4. Salciua de Sus
                            5. Sub Piatra
                            6. Valea Larga
 50. Salistea               1. Salistea
                            2. Margineni
                            3. Salistea-Deal
                            4. Tartaria
 51. Sasciori               1. Sasciori
                            2. Capilna
                            3. Dumbrava
                            4. Laz
                            5. Loman
                            6. Plesi
                            7. Rachita
                            8. Sebesel
                            9. Tonea
 52. Scarisoara             1. Scarisoara
                            2. Birlesti
                            3. Botesti
                            4. Fata-Lazesti
                            5. Floresti
                            6. Lazesti
                            7. Lespezea
                            8. Matei
                            9. Negesti
                           10. Preluca
                           11. Runc
                           12. Sfoartea
                           13. Stiuleti
                           14. Trincesti
 53. Sincel                 1. Sincel
                            2. Iclod
                            3. Panade
 54. Sintimbru              1. Sintimbru
                            2. Coslariu
                            3. Dumitra
                            4. Galtiu
                            5. Totoi
 55. Sohodol                1. Sohodol
                            2. Bazesti
                            3. Bilanesti
                            4. Bobaresti
                            5. Bradeana
                            6. Burzonesti
                            7. Deoncesti
                            8. Dilimani
                            9. Furduiesti
                           10. Gura Sohodol
                           11. Hoanca
                           12. Joldisesti
                           13. Lazuri
                           14. Lehesti
                           15. Luminesti
                           16. Medresti
                           17. Moraresti
                           18. Munesti
                           19. Napaiesti
                           20. Nelegesti
                           21. Nicoresti
                           22. Peles
                           23. Poiana
                           24. Robesti
                           25. Sicoiesti
                           26. Surdesti
                           27. Sebisesti
                           28. Simocesti
                           29. Toci
                           30. Valea Verde
                           31. Vladosesti
 56. Stremt                 1. Stremt
                            2. Fata Pietrii
                            3. Geoagiu de Sus
                            4. Geomal
 57. Sibot                  1. Sibot
                            2. Balomiru de Cimp
                            3. Bacainti
                            4. Saracsau
 58. Sona                   1. Sona
                            2. Alecus
                            3. Biia
                            4. Doptau
                            5. Lunca Tirnavei
                            6. Sinmiclaus
                            7. Valea Sasului
 59. Spring                 1. Spring
                            2. Carpen
                            3. Carpenii de Sus
                            4. Cunta
                            5. Drasov
                            6. Vingard
 60. Sugag                  1. Sugag
                            2. Arti
                            3. Birsana
                            4. Dobra
                            5. Jidostina
                            6. Martinie
                            7. Tau Bistra
 61. Teius                  1. Teius
                            2. Beldiu
                            3. Capud
                            4. Coslariu Nou
                            5. Petelca
 62. Unirea                 1. Unirea
                            2. Ciugudu de Jos
                            3. Ciugudu de Sus
                            4. Dumbrava
                            5. Inoc
                            6. Mahaceni
 63. Vadu Motilor           1. Vadu Motilor
                            2. Bodesti
                            3. Burzesti
                            4. Dealu Frumos
                            5. Lazesti
                            6. Necsesti
                            7. Poduri-Bricesti
                            8. Popestii de Jos
                            9. Popestii de Sus
                           10. Tomutesti
                           11. Totesti
                           12. Viltori
 64. Valea Lunga            1. Valea Lunga
                            2. Faget
                            3. Glogovet
                            4. Lodroman
                            5. Lunca
                            6. Tauni
 65. Vidra                  1. Vidra
                            2. Bai
                            3. Bobaresti
                            4. Bogdanesti
                            5. Bordestii Poieni
                            6. Culdesti
                            7. Dealu Goiesti
                            8. Dos
                            9. Dosu Luncii
                           10. Dosu Vasesti
                           11. Dragoiesti-Lunca
                           12. Ficaresti
                           13. Gligoresti
                           14. Goiesti
                           15. Haiducesti
                           16. Harasti
                           17. Hoanca
                           18. Jeflesti
                           19. Lunca
                           20. Lunca Bisericii
                           21. Lunca de Jos
                           22. Lunca Goiesti
                           23. Lunca Vesesti
                           24. Modolesti
                           25. Nemesi
                           26. Oidesti
                           27. Pitarcesti
                           28. Plescuta
                           29. Poieni
                           30. Ponorel
                           31. Puiuletesti
                           32. Runc
                           33. Segaj
                           34. Urdes
                           35. Valea Morii
                           36. Vasesti
                           37. Vilcaneasa
                           38. Vilcesti
                           39. Virtanesti
 66. Vintu de Jos           1. Vintu de Jos
                            2. Ciocasu
                            3. Cimpu Goblii
                            4. Criseni
                            5. Dealu Ferului
                            6. Gura Cutului
                            7. Hategana
                            8. Inuri
                            9. Laz
                           10. Matacina
                           11. Mereteu
                           12. Pirau lui Mihai
                           13. Poienita
                           14. Stauini
                           15. Valea Goblii
                           16. Valea lui Mihai
                           17. Valea Vintului
                           18. Vurpar

    JUDETUL ARAD
    cu resedinta in municipiul Arad
    Municipii ...........................    1
    Orase ...............................    7
    Localitati componente ale municipiilor
    si ale oraselor ......................  10
    Comune ...............................  67
    - din care, suburbane ................   4
    Sate ................................. 273
    - din care, apartin oraselor .........   7

    A. MUNICIPII
    Denumirea municipiului   Comune suburbane  Sate componente
                                               ale comunei suburbane
    1. ARAD                  1. Fintinele        1. Fintinele
                                                 2. Alunis
                                                 3. Frumuseni
                                                 4. Tisa Noua
                             2. Livada           1. Livada
                                                 2. Sinleani
                             3. Sofronea         1. Sofronea
                                                 2. Sinpaul
                             4. Vladimirescu     1. Vladimirescu
                                                 2. Cicir
                                                 3. Horia
                                                 4. Mindruloc

    B. ORASE
    Denumirea orasului                           Sate ce apartin orasului
    1. CHISINEU-CRIS                             1. Nadab
    2. CURTICI                                   1. Dorobanti
    3. INEU                                      1. Mocrea
                          Localitati componente
                          ale orasului
    4. LIPOVA             1. LIPOVA
                          2. Radna
                          3. Soimos
    5. NADLAC
    6. PINCOTA                                   1. Maderat
    7. SEBIS                                     1. Donceni
                                                 2. Prunisor
                                                 3. Salajeni
    C. COMUNE
__________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
__________________________________________________
  0        1                    2
__________________________________________________
   1. Almas                   1. Almas
                              2. Cil
                              3. Joia Mare
                              4. Radesti
   2. Apateu                  1. Apateu
                              2. Berechiu
                              3. Motiori
  3. Archis                   1. Archis
                              2. Birzesti
                              3. Groseni
                              4. Nermis
  4. Bata                     1. Bata
                              2. Bacau de Mijloc
                              3. Bulci
                              4. Tela
  5. Beliu                    1. Beliu
                              2. Benesti
                              3. Bochia
                              4. Lunca Teuzului
                              5. Secaci
                              6. Tagadau
  6. Birchis                  1. Birchis
                              2. Capalnas
                              3. Ostrov
                              4. Virismort
  7. Birsa                    1. Birsa
                              2. Aldesti
                              3. Hodis
                              4. Voivodeni
  8. Birzava                  1. Birzava
                              2. Batuta
                              3. Capruta
                              4. Dumbravita
                              5. Grosii Noi
                              6. Lalasint
                              7. Monorostia
                              8. Slatina de Mures
  9. Bocsig                   1. Bocsig
                              2. Minerau
                              3. Rapsig
 10. Brazii                   1. Brazii
                              2. Buceava-Soimus
                              3. Iacobini
                              4. Madrigesti
                              5. Secas
 11. Buteni                   1. Buteni
                              2. Berindia
                              3. Cuied
                              4. Livada
 12. Carand                   1. Carand
                              2. Selistea
 13. Cermei                   1. Cermei
                              2. Avram Iancu
                              3. Somosches
 14. Chisindia                1. Chisindia
                              2. Paiuseni
                              3. Vasoaia
 15. Conop                    1. Conop
                              2. Belotint
                              3. Chelmac
                              4. Milova
                              5. Odvos
 16. Covasint                 1. Covasint
 17. Craiva                   1. Craiva
                              2. Chislaca
                              3. Ciuntesti
                              4. Coroi
                              5. Maraus
                              6. Rogoz de Beliu
                              7. Stoinesti
                              8. Susag
                              9. Siad
                             10. Talmaci
 18. Dezna                    1. Dezna
                              2. Buhani
                              3. Laz
                              4. Neagra
                              5. Slatina de Cris
 19. Dieci                    1. Dieci
                              2. Cociuba
                              3. Crocna
                              4. Revetis
                              5. Rosia
 20. Dorgos                   1. Dorgos
                              2. Bruznic
                              3. Patirs
                              4. Ususau
                              5. Zabalt
 21. Felnac                   1. Felnac
                              2. Bodrogu Nou
                              3. Calugareni
                              4. Zadareni
 22. Ghioroc                  1. Ghioroc
                              2. Cuvin
                              3. Minis
 23. Graniceri                1. Graniceri
                              2. Siclau
 24. Gurahont                 1. Gurahont
                              2. Bontesti
                              3. Dulcele
                              4. Fenis
                              5. Hontisor
                              6. Iosas
                              7. Mustesti
                              8. Pescari
                              9. Valea Mare
                             10. Zimbru
 25. Halmagiu                 1. Halmagiu
                              2. Banesti
                              3. Bodesti
                              4. Brusturi
                              5. Cristesti
                              6. Ionesti
                              7. Leasa
                              8. Lestioara
                              9. Poienari
                             10. Tisa
                             11. Tarmure
 26. Halmagel                 1. Halmagel
                              2. Luncsoara
                              3. Sirbi
                              4. Tirnavita
                              5. Tohesti
 27. Hasmas                   1. Hasmas
                              2. Agrisu Mic
                              3. Botfei
                              4. Clit
                              5. Comanesti
                              6. Urvisu de Beliu
 28. Ignesti                  1. Ignesti
                              2. Minead
                              3. Nadalbesti
                              4. Susani
 29. Iratosu                  1. Iratosu
                              2. Variasu Mare
                              3. Variasu Mic
 30. Macea                    1. Macea
                              2. Sinmartin
 31. Misca                    1. Misca
                              2. Satu Nou
                              3. Vinatori
                              4. Zerindu Mic
 32. Moneasa                  1. Moneasa
                              2. Ranusa
 33. Olari                    1. Olari
                              2. Sintea Mica
 34. Paulis                   1. Paulis
                              2. Baratca
                              3. Cladova
                              4. Simbateni
 35. Pecica                   1. Pecica
                              2. Bodrogu Vechi
                              3. Sederhat
                              4. Turnu
 36. Peregu Mare              1. Peregu Mare
                              2. Peregu Mic
 37. Petris                   1. Petris
                              2. Corbesti
                              3. Ilteu
                              4. Obirsia
                              5. Rosia Noua
                              6. Seliste
 38. Pilu                     1. Pilu
                              2. Varsand
 39. Plescuta                 1. Plescuta
                              2. Aciuta
                              3. Budesti
                              4. Dumbrava
                              5. Gura Vaii
                              6. Rostoci
                              7. Talagiu
 40. Savirsin                 1. Savirsin
                              2. Caprioara
                              3. Cuias
                              4. Halalis
                              5. Pirnesti
                              6. Temesesti
                              7. Toc
                              8. Troas
                              9. Valea Mare
 41. Secusigiu                1. Secusigiu
                              2. Munar
                              3. Satu Mare
                              4. Sinpetru German
 42. Seleus                   1. Seleus
                              2. Iermata
                              3. Moroda
 43. Semlac                   1. Semlac
 44. Sintea Mare              1. Sintea Mare
                              2. Adea
                              3. Tipar
 45. Sintana                  1. Sintana
                              2. Caporal Alexa
 46. Socodor                  1. Socodor
 47. Sagu                     1. Sagu
                              2. Cruceni
                              3. Firiteaz
                              4. Fiscut
                              5. Hunedoara Timisana
 48. Seitin                   1. Seitin
 49. Sepreus                  1. Sepreus
 50. Sicula                   1. Sicula
                              2. Cherelus
                              3. Gurba
 51. Silindia                 1. Silindia
                              2. Camna
                              3. Iercoseni
                              4. Luguzau
                              5. Satu Mic
 52. Simand                   1. Simand
 53. Siria                    1. Siria
                              2. Galsa
                              3. Misca
 54. Sistarovat               1. Sistarovat
                              2. Cuvesdia
                              3. Labasint
                              4. Varnita
 55. Taut                     1. Taut
                              2. Minisel
                              3. Minisu de Sus
                              4. Nadas
 56. Tirnova                  1. Tirnova
                              2. Agrisu Mare
                              3. Araneag
                              4. Chier
                              5. Draut
                              6. Dud
 57. Varadia de Mures         1. Varadia de Mures
                              2. Baia
                              3. Julita
                              4. Lupesti
                              5. Nicolae Balcescu
                              6. Stejar
 58. Vinga                    1. Vinga
                              2. Mailat
                              3. Manastur
 59. Virfurile                1. Virfurile
                              2. Avram Iancu
                              3. Grosi
                              4. Lazuri
                              5. Magulicea
                              6. Mermesti
                              7. Poiana
                              8. Vidra
 60. Zabrani                  1. Zabrani
                              2. Chesint
                              3. Neudorf
 61. Zarand                   1. Zarand
                              2. Cintei
 62. Zerind                   1. Zerind
                              2. Iermata Neagra
 63. Zimandu Nou              1. Zimandu Nou
                              2. Andrei Saguna
                              3. Zimandeuz

    JUDETUL ARGES
    cu resedinta in municipiul Pitesti
    Municipii .............................   1
    Orase .................................   4
    Localitati componente ale municipiilor
    si ale oraselor .......................   7
    Comune ................................  94
    - din care, suburbane .................   6
    Sate .................................. 578
    - din care, apartin oraselor ..........  10

    A. MUNICIPII
    Denumirea municipiului   Comune suburbane   Sate componente
                                                ale comunei suburbane
    1. PITESTI               1. Bascov            1. Bascov
                                                  2. Braileni
                                                  3. Glimbocu
                                                  4. Mica
                                                  5. Prislopu Mic
                                                  6. Schiau
                                                  7. Uiasca
                                                  8. Valea Ursului
                            2. Bradu              1. Bradu
                                                  2. Geamana
                            3. Colibasi           1. Mioveni
                                                  2. Clucereasa
                                                  3. Colibasi
                                                  4. Fagetu
                                                  5. Racovita
                            4. Maracineni         1. Maracineni
                                                  2. Argeselu
                            5. Stefanesti         1. Stefanesti
                                                  2. Enculesti
                                                  3. Golesti
                                                  4. Izvorani
                                                  5. Stefanestii Noi
                                                  6. Valea Mare-Podgoria
                                                  7. Viisoara
                                                  8. Zavoi

    B. ORASE
    Denumirea orasului            Localitati componente
                                  ale orasului
    1. CIMPULUNG                  1. CIMPULUNG
                                  2. Valea Rumanestilor
              Comune suburbane               Sate componente ale
                                             comunei suburbane
              1. Valea Mare-Pravat           1. Valea Mare-Pravat
                                             2. Bilcesti
                                             3. Colnic
                                             4. Fintinea
                                             5. Gura Pravat
                                             6. Namaesti
                                             7. Pietroasa
                                             8. Selari

                                             Sate ce apartin
                                             orasului
    2. COSTESTI                              1. Brosteni
                                             2. Laceni
                                             3. Pirvu Rosu
                                             4. Podu Brosteni
                                             5. Smei
                                             6. Stirci
    3. CURTEA DE ARGES        1. CURTEA DE ARGES
    4. TOPOLOVENI             2. Noaptes
                                             1. Botircani
                                             2. Crintesti
                                             3. Goranesti
                                             4. Tiganesti

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Albestii de Arges      1. Albestii Paminteni
                            2. Albestii Ungureni
                            3. Bratesti
                            4. Doblea
                            5. Dobrotu
                            6. Dumiresti
                            7. Florieni
  2. Albestii de Muscel     1. Bughea de Sus
                            2. Albesti
                            3. Cindesti
  3. Albota                 1. Albota
                            2. Cerbu
                            3. Fratesti
                            4. Gura Vaii
                            5. Mares
  4. Aninoasa               1. Aninoasa
                            2. Brosteni
                            3. Slanic
                            4. Valea Silistii
  5. Arefu                  1. Capatinenii Paminteni
                            2. Arefu
                            3. Capitinenii Ungureni
  6. Babana                 1. Babana
                            2. Bajanesti
                            3. Ciobanesti
                            4. Cotmenita
                            5. Grosi
                            6. Lupueni
                            7. Slatioarele
  7. Baiculesti             1. Baiculesti
                            2. Alunisu
                            3. Anghinesti
                            4. Argesani
                            5. Manicesti
                            6. Stejari
                            7. Tutana
                            8. Valea Brazilor
                            9. Valea lui Enache
                           10. Zigoneni
  8. Balilesti              1. Balilesti
                            2. Bajesti
                            3. Golesti
                            4. Poienita
                            5. Priboaia
                            6. Ulita
                            7. Valea Mare-Bratia
  9. Beleti-Negresti        1. Zgripcesti
                            2. Beleti
                            3. Lentea
                            4. Negresti
 10. Berevoesti             1. Berevoesti
                            2. Bratia
                            3. Gamacesti
                            4. Otelu
 11. Birla                  1. Birla
                            2. Afrimesti
                            3. Badesti
                            4. Brabeti
                            5. Ciocesti
                            6. Malu
                            7. Mindra
                            8. Mozaceni-Vale
                            9. Podisoru
                           10. Selareasca
                           11. Urlueni
                           12. Zuvelcati
 12. Bogati                 1. Bogati
                            2. Birloi
                            3. Bujoi
                            4. Chitesti
                            5. Dumbrava
                            6. Glimbocel
                            7. Glimbocelu
                            8. Suseni
 13. Boteni                 1. Boteni
                            2. Balabani
                            3. Lunca
                            4. Muscel
 14. Botesti                1. Botesti
                            2. Mosteni-Greci
 15. Bradulet               1. Bradulet
                            2. Alunisu
                            3. Bradetu
                            4. Cosaci
                            5. Galesu
                            6. Piatra
                            7. Slamnesti
                            8. Uleni
                            9. Ungureni
  16. Budeasa               1. Budeasa Mare
                            2. Budeasa Mica
                            3. Calotesti
                            4. Galasesti
                            5. Rogojina
                            6. Valea Marului
 17. Bughea de Jos          1. Bughea de Jos
 18. Buzoesti               1. Vulpesti
                            2. Bujoreni
                            3. Buzoesti
                            4. Cornatel
                            5. Curteanca
                            6. Ionesti
                            7. Podeni
                            8. Redea
                            9. Serboeni
                           10. Tomsanca
                           11. Vladuta
 19. Caldararu              1. Caldararu
                            2. Burdea
                            3. Strimbeni
 20. Calinesti              1. Vranesti
                            2. Calinesti
                            3. Ciocanesti
                            4. Cirstieni
                            5. Glodu
                            6. Gorganu
                            7. Radu Negru
                            8. Rincaciov
                            9. Udeni-Zavoi
                           10. Urlucea
                           11. Valea Corbului
                           12. Valeni-Podgoria
 21. Cateasca               1. Cateasca
                            2. Catanele
                            3. Ciresu
                            4. Coseri
                            5. Gruiu
                            6. Recea
                            7. Silistea
 22. Cepari                 1. Ceparii Paminteni
                            2. Carpenis
                            3. Ceparii Ungureni
                            4. Morasti
                            5. Sendrulesti
                            6. Urluiesti
                            7. Valea Magurei
                            8. Zamfiresti
 23. Cetateni               1. Cetateni
                            2. Laicai
                            3. Valea Cetatuia
 24. Cicanesti              1. Cicanesti
                            2. Barasti
                            3. Mioarele
                            4. Urechesti
 25. Ciofringeni            1. Ciofringeni
                            2. Burlusi
                            3. Lacurile
                            4. Piatra
                            5. Schitu-Matei
 26. Ciomagesti             1. Radutesti
                            2. Beculesti
                            3. Bratia
                            4. Ciomagesti
                            5. Cungrea
                            6. Dogari
                            7. Fedelesoiu
                            8. Giuclani
                            9. Paunesti
 27. Cocu                   1. Rachitele de Jos
                            2. Barbatesti
                            3. Cocu
                            4. Crucisoara
                            5. Facaletesti
                            6. Greabanu
                            7. Popesti
                            8. Rachitele de Sus
 28. Corbeni                1. Corbeni
                            2. Berindesti
                            3. Bucsenesti
                            4. Oestii Paminteni
                            5. Oestii Ungureni
                            6. Poienari
                            7. Rotunda
                            8. Turburea
 29. Corbi                  1. Corbi
                            2. Corbsori
                            3. Jgheaburi
                            4. Poduri
                            5. Poienarei
                            6. Stanesti
 30. Cosesti                1. Cosesti
                            2. Jupinesti
                            3. Lapusani
                            4. Leicesti
                            5. Pacioiu
                            6. Petresti
                            7. Priseaca
 31. Cotmeana               1. Cotmeana
                            2. Bascovele
                            3. Bunesti
                            4. Costesti
                            5. Dealu Padurii
                            6. Dragolesti
                            7. Lintesti
                            8. Negesti
                            9. Pielesti
                           10. Sandulesti
                           11. Spiridoni
                           12. Ursoaia
                           13. Virloveni
                           14. Zamfiresti
 32. Cuca                   1. Cuca
                            2. Baltata
                            3. Barbalani
                            4. Circesti
                            5. Cotu
                            6. Crivatu
                            7. Launele de Sus
                            8. Macai
                            9. Manesti
                           10. Sinesti
                           11. Stanicei
                           12. Teodoresti
                           13. Valea Cucii
                           14. Vonigeasa
 33. Davidesti              1. Davidesti
                            2. Contesti
                            3. Voroveni
 34. Dimbovicioara          1. Dimbovicioara
                            2. Ciocanu
                            3. Podu Dimbovitei
 35. Dirmanesti             1. Dirmanesti
                            2. Negreni
                            3. Piscani
                            4. Valea Nandrii
                            5. Valea Rizii
 36. Dobresti               1. Dobresti
                            2. Furesti
 37. Domnesti               1. Domnesti
 38. Dragoslavele           1. Dragoslavele
                            2. Valea Hotarului
 39. Draganu                1. Draganu-Olteni
                            2. Bacesti
                            3. Dumbravesti
                            4. Prislopu Mare
 40. Godeni                 1. Godeni
                            2. Bordeteni
                            3. Capu Piscului
                            4. Cotesti
                            5. Malu
 41. Hirsesti               1. Hirsesti
                            2. Ciobani
                            3. Martalogi
 42. Hirtiesti              1. Hirtiesti
                            2. Birzesti
                            3. Dealu
                            4. Huluba
                            5. Lespezi
                            6. Lucieni
                            7. Vulturesti
 43. Izvoru                 1. Izvoru
 44. Leordeni               1. Leordeni
                            2. Baloteasca
                            3. Baila
                            4. Bintau
                            5. Budisteni
                            6. Ciolcesti
                            7. Ciulnita
                            8. Circiumaresti
                            9. Cotu Malului
                           10. Glimbocata
                           11. Glimbocata-Deal
                           12. Glodu
                           13. Moara Mocanului
                           14. Schitu Scoicesti
 45. Leresti                1. Leresti
                            2. Pojorita
                            3. Voinesti
 46. Lunca Corbului         1. Lunca Corbului
                            2. Bumbueni
                            3. Catane
                            4. Ciesti
                            5. Langesti
                            6. Mirghia de Jos
                            7. Mirghia de Sus
                            8. Padureti
                            9. Silisteni
 47. Malureni               1. Malureni
                            2. Bunesti
                            3. Pauleasca
                            4. Toplita
                            5. Zarnesti
 48. Merisani               1. Merisani
                            2. Borlesti
                            3. Brateasca
                            4. Capu Piscului
                            5. Crimpotani
                            6. Dobrogostea
                            7. Malu Vinat
                            8. Varzaru
                            9. Vilcelele
 49. Micesti                1. Micesti
                            2. Brinzari
                            3. Pauleasca
                            4. Purcareni
 50. Mihaesti               1. Mihaesti
                            2. Draghici
                            3. Furnicosi
                            4. Rudeni
                            5. Valea Bradului
                            6. Valea Popii
                            7. Vacarea
 51. Mioarele               1. Matau
                            2. Alunis
                            3. Chilii
                            4. Cocenesti
                            5. Suslanesti
 52. Mirosi                 1. Mirosi
                            2. Surdulesti
 53. Moraresti              1. Moraresti
                            2. Dedulesti
                            3. Dealu Obejdeanului
                            4. Luminile
                            5. Mancioiu
                            6. Sapunari
 54. Mosoaia                1. Mosoaia
                            2. Batrini
                            3. Ciocanai
                            4. Dealu Viilor
                            5. Hintesti
                            6. Lazaresti
                            7. Smeura
 55. Mozaceni               1. Mozaceni
                            2. Babaroaga
                            3. Zidurile
 56. Musatesti              1. Vilsanesti
                            2. Bolovanesti
                            3. Costesti-Vilsan
                            4. Musatesti
                            5. Prosia
                            6. Robaia
                            7. Stroesti
                            8. Valea Faurului
                            9. Valea lui Mas
                           10. Valea Muscelului
 57. Negrasi                1. Negrasi
                            2. Birlogu
                            3. Buta
                            4. Mozacu
 58. Nucsoara               1. Nucsoara
                            2. Gruiu
                            3. Sboghitesti
                            4. Slatina
 59. Oarja                  1. Oarja
                            2. Ceausesti
 60. Pietrosani             1. Pietrosani
                            2. Badesti
                            3. Ganesti
                            4. Retevoiesti
                            5. Varzaroaia
 61. Poienarii de Arges     1. Poienari
                            2. Ceauresti
                            3. Ioanicesti
                            4. Tomulesti
 62. Poienarii de Muscel    1. Poienari
                            2. Grosani
                            3. Jugur
                            4. Serbanesti
                            5. Valea Indarat
 63. Poiana Lacului         1. Poiana Lacului
                            2. Catunasi
                            3. Cepari
                            4. Dealu Orasului
                            5. Dealu Viilor
                            6. Dinculesti
                            7. Galeteanu
                            8. Gardinesti
                            9. Gilcesti
                           10. Metofu
                           11. Paduroiu din Deal
                           12. Paduroiu din Vale
                           13. Samara
 64. Popesti                1. Popesti
                            2. Adunati
                            3. Bucov
                            4. Palanga
                            5. Purcareni
                            6. Rica
                            7. Slobozia
 65. Priboieni              1. Priboieni
                            2. Albotele
                            3. Paraschivesti
                            4. Samaila
                            5. Pitoi
                            6. Valea Mare
                            7. Valea Nenii
                            8. Valea Popii
 66. Ratesti                1. Ratesti
                            2. Ciupa-Manciulescu
                            3. Furduesti
                            4. Mavrodolu
                            5. Nejlovelu
                            6. Patuleni
                            7. Tigveni
 67. Recea                  1. Recea
                            2. Deagu de Jos
                            3. Deagu de Sus
                            4. Goleasca
                            5. Orodel
 68. Rociu                  1. Rociu
                            2. Gliganu de Jos
                            3. Gliganu de Sus
                            4. Serbanesti
 69. Rucar                  1. Rucar
                            2. Satic
 70. Salatrucu              1. Salatrucu
                            2. Valeni
 71. Sapata                 1. Mirtesti
                            2. Banaresti
                            3. Dealu Bradului
                            4. Draghicesti
                            5. Gainusa
                            6. Lipia
                            7. Popesti
                            8. Turcesti
 72. Schitu Golesti         1. Schitu Golesti
                            2. Burnesti
                            3. Costita
                            4. Lazaresti
                            5. Loturi
                            6. Valea Pechii
 73. Slobozia               1. Slobozia
                            2. Nigrisoara
 74. Stilpeni               1. Stilpeni
                            2. Dealu Frumos
                            3. Livezeni
                            4. Ogrezea
                            5. Opresti
                            6. Pitigaia
                            7. Radesti
 75. Stoenesti              1. Stoenesti
                            2. Badeni
                            3. Cotenesti
                            4. Lunca Girtii
                            5. Piatra
                            6. Slobozia
                            7. Valea Badenilor
 76. Stolnici               1. Stolnici
                            2. Cochinesti
                            3. Cotmeana
                            4. Filfani
                            5. Izbasesti
                            6. Vlascuta
 77. Suseni                 1. Suseni
                            2. Burdesti
                            3. Cersani
                            4. Chiritesti
                            5. Galesesti
                            6. Odaeni
                            7. Padureni
                            8. Strimbeni
                            9. Stefanesti
                           10. Tutulesti
 78. Stefan cel Mare        1. Stefan cel Mare
                            2. Glavacioc
 79. Suici                  1. Suici
                            2. Ianculesti
                            3. Paltenu
                            4. Pauleni
                            5. Rudeni
                            6. Valea Calului
 80. Teiu                   1. Teiu
                            2. Lesile
 81. Tigveni                1. Tigveni
                            2. Badislava
                            3. Balilesti
                            4. Balteni
                            5. Birsestii de Jos
                            6. Birsestii de Sus
                            7. Blaju
                            8. Vladesti
 82. Titesti                1. Titesti
                            2. Bucsenesti-Lotasi
                            3. Cismea
                            4. Valea Manastirii
                            5. Valea Stinii
 83. Uda                    1. Uda
                            2. Badulesti
                            3. Baranesti
                            4. Branistea
                            5. Chiritesti
                            6. Cotu
                            7. Dealu Bisericii
                            8. Dealu Tolcesii
                            9. Diconesti
                           10. Gorani
                           11. Greaban
                           12. Lungulesti
                           13. Miercani
                           14. Rijletu-Govora
                           15. Romana
                           16. Salistea
 84. Ungheni                1. Ungheni
                            2. Coltu
                            3. Gaujani
                            4. Goia
                            5. Humele
                            6. Satu Nou
 85. Valea Danului          1. Valea Danului
                            2. Banicesti
                            3. Bolculesti
                            4. Borobanesti
                            5. Vernesti
 86. Valea Iasului          1. Valea Iasului
                            2. Badila
                            3. Barbalatesti
                            4. Borovinesti
                            5. Cerbureni
                            6. Mustatesti
                            7. Ruginoasa
                            8. Ungureni
                            9. Valea Uleiului
 87. Vedea                  1. Vedea
                            2. Badicea
                            3. Blejani
                            4. Buretesti
                            5. Chiritesti
                            6. Chitani
                            7. Ciuresti
                            8. Dincani
                            9. Fata
                           10. Fratici
                           11. Izvoru de Jos
                           12. Izvoru de Sus
                           13. Lungani
                           14. Mogosesti
                           15. Prodani
                           16. Ratoi
                           17. Vata
                           18. Vetisoara
                           19. Virsesti
 88. Vladesti               1. Vladesti
                            2. Coteasca
                            3. Draghescu
                            4. Putina

    JUDETUL BACAU
    cu resedinta in municipiul Bacau
    Municipii ...................................  2
    Orase .......................................  5
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor .................................... 18
    Comune  ..................................... 80
     - din care, suburbane ......................  6
    Sate ....................................... 491
     - din care, apartin oraselor ..............   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                      Sate componente
    municipiului    suburbane                   ale comunei suburbane
    1. BACAU        1. Hemeius                  1. Hemeius
                                                2. Fintinele
                                                3. Lilieci
                    2. Letea Veche              1. Letea Veche
                                                2. Holt
                                                3. Radomiresti
                                                4. Rusi-Ciutea
                                                5. Siretu
                    3. Magura                   1. Magura
                                                2. Crihan
                                                3. Dealu Mare
                                                4. Sohodol
                    4. Margineni                1. Margineni
                                                2. Barati
                                                3. Luncani
                                                4. Padureni
                                                5. Podis
                                                6. Poiana
                                                7. Trebes
                                                8. Valea Budului

                               Localitati
                               componente
                               ale municipiului
    2. GHEORGHE                1. GHEORGHE
       GHEORGHIU-DEJ              GHEORGHIU-DEJ
                               2. Borzesti
                               3. Slobozia
                Comune                          Sate componente
                suburbane                       ale comunei suburbane
               1. Gura Vaii                     1. Gura Vaii
                                                2. Capata
                                                3. Dumbrava
                                                4. Motocesti
                                                5. Paltinata
                                                6. Temelia
               2. Stefan cel Mare               1. Stefan cel Mare
                                                2. Bogdana
                                                3. Buciumi
                                                4. Gutinas
                                                5. Negoiesti
                                                6. Racauti
                                                7. Radeana
                                                8. Viisoara
    B. ORASE
    Denumirea                   Localitati
    orasului                    componente
                                ale orasului
    1. Buhusi                   1. BUHUSI
                                2. Marginea
                                3. Runcu
    2. COMANESTI                1. COMANESTI
                                2. Podei
                                3. Vermesti
    3. MOINESTI                 1. MOINESTI
                                2. Gazarie
    4. SLANIC-MOLDOVA           1. SLANIC-MOLDOVA
                                2. Cerdac
                                3. Ciresoaia
    5. TIRGU OCNA               1. TIRGU OCNA
                                2. Poieni
                                3. Vilcele

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei               componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Agas                    1. Agas
                             2. Beleghet
                             3. Cosnea
                             4. Cotumba
                             5. Diaconesti
                             6. Goioasa
                             7. Preluci
                             8. Sulta
  2. Ardeoani                1. Ardeoani
                             2. Leontinesti
  3. Asau                    1. Asau
                             2. Apa Asau
                             3. Ciobanus
                             4. Lunca Asau
                             5. Paltinis
                             6. Straja
  4. Balcani                 1. Balcani
                             2. Frumoasa
                             3. Ludasi
                             4. Schitu Frumoasa
  5. Beresti-Bistrita        1. Beresti-Bistrita
                             2. Brad
                             3. Ciumasi
                             4. Climesti
                             5. Dumbrava
                             6. Fagetel
                             7. Itesti
                             8. Padureni
  6. Beresti-Tazlau          1. Beresti-Tazlau
                             2. Bosoteni
                             3. Enachesti
                             4. Prisaca
                             5. Romanesti
                             6. Tescani
                             7. Turluianu
  7. Berzunti                1. Berzunti
                             2. Buda
                             3. Dragomir
  8. Birsanesti              1. Birsanesti
                             2. Albele
                             3. Bratesti
                             4. Caraclau
  9. Blagesti                1. Blagesti
                             2. Buda
                             3. Poiana Negustorului
                             4. Tirdenii Mari
                             5. Valea lui Ion
 10. Bogdanesti              1. Bogdanesti
                             2. Filipesti
 11. Brusturoasa             1. Brusturoasa
                             2. Buruienis
                             3. Buruienisu de Sus
                             4. Camenca
                             5. Cuchinis
                             6. Hinganesti
 12. Buhoci                  1. Buhoci
                             2. Bijghir
                             3. Buhocel
                             4. Coteni
                             5. Dospinesti
 13. Casin                   1. Casin
                             2. Curita
 14. Caiuti                  1. Caiuti
                             2. Blidari
                             3. Boistea
                             4. Floresti
                             5. Heltiu
                             6. Marcesti
                             7. Popeni
                             8. Pralea
                             9. Vrinceni
 15. Cleja                   1. Cleja
                             2. Somusca
                             3. Valea Mica
 16. Colonesti               1. Colonesti
                             2. Calini
                             3. Poiana
                             4. Satu Nou
                             5. Spria
                             6. Valea Mare
                             7. Zapodia
 17. Corbasca                1. Corbasca
                             2. Bacioiu
                             3. Marvila
                             4. Poglet
                             5. Rogoaza
                             6. Scarisoara
                             7. Vilcele
 18. Cotofanesti             1. Cotofanesti
                             2. Bilca
                             3. Boistea de Jos
                             4. Borsani
                             5. Tamasoaia
 19. Damienesti              1. Damienesti
                             2. Calugareni
                             3. Dragesti
                             4. Padureni
 20. Darmanesti              1. Darmanesti
                             2. Darmaneasca
                             3. Lapos
                             4. Pagubeni
                             5. Plopu
                             6. Salatruc
 21. Dealu Morii             1. Dealu Morii
                             2. Banca
                             3. Balanesti
                             4. Blaga
                             5. Bobos
                             6. Bodeasa
                             7. Bostanesti
                             8. Calapodesti
                             9. Cauia
                            10. Dorofei
                            11. Ghionoaia
                            12. Gradesti
                            13. Negulesti
                            14. Tavadaresti
 22. Dofteana                1. Dofteana
                             2. Bogata
                             3. Cucuieti
                             4. Haghiac
                             5. Larga
                             6. Seaca
                             7. Stefan Voda
 23. Faraoani                1. Faraoani
 24. Filipeni                1. Filipeni
                             2. Balaia
                             3. Brad
                             4. Fruntesti
                             5. Marasti
                             6. Padureni
                             7. Slobozia
                             8. Valea Botului
 25. Filipesti               1. Filipesti
                             2. Boanta
                             3. Cirligi
                             4. Cornesti
                             5. Cotu Grosului
                             6. Galbeni
                             7. Hirlesti
                             8. Oniscani
 26. Gaiceana                1. Gaiceana
                             2. Arini
                             3. Hutu
                             4. Popesti
 27. Ghimes-Faget            1. Faget
                             2. Bolovanis
                             3. Fagetu de Sus
                             4. Ghimes
                             5. Rachitis
                             6. Tarhausi
 28. Girleni                 1. Girlenii de Sus
                             2. Girleni
                             3. Lespezi
                             4. Surina
 29. Glavanesti              1. Glavanesti
                             2. Frumuselu
                             3. Muncelu
                             4. Putredeni
                             5. Razesu
 30. Helegiu                 1. Helegiu
                             2. Bratila
                             3. Deleni
                             4. Dragugesti
 31. Horgesti                1. Horgesti
                             2. Bazga
                             3. Galeri
                             4. Marascu
                             5. Racatau-Razesti
                             6. Racatau de Jos
                             7. Recea
                             8. Sohodor
 32. Huruiesti               1. Huruiesti
                             2. Capotesti
                             3. Floresti
                             4. Fundoaia
                             5. Ocheni
                             6. Perchiu
                             7. Pradais
 33. Izvoru Berheciului      1. Izvoru Berheciului
                             2. Antohesti
                             3. Baimac
                             4. Faghieni
                             5. Obirsia
                             6. Otelesti
                             7. Padureni
 34. Lipova                  1. Lipova
                             2. Milosu
                             3. Satu Nou
                             4. Valea Caselor
                             5. Valea Hogei
                             6. Valea Marului
                             7. Valea Mosneagului
 35. Livezi                  1. Livezi
                             2. Balaneasa
                             3. Orasa
                             4. Poiana
                             5. Prajoaia
                             6. Scariga
 36. Luizi-Calugara          1. Luizi-Calugara
                             2. Osebiti
 37. Magiresti               1. Magiresti
                             2. Prajesti
                             3. Stanesti
                             4. Sesuri
                             5. Valea Arinilor
 38. Manastirea Casin        1. Manastirea Casin
                             2. Lupesti
                             3. Pirvulesti
                             4. Scutaru
 39. Motoseni                1. Motoseni
                             2. Biclesti
                             3. Chetreni
                             4. Chicerea
                             5. Cociu
                             6. Cornatelu
                             7. Fintinele
                             8. Fundatura
                             9. Gura Craiesti
                            10. Poiana
                            11. Praja
                            12. Rotaria
                            13. Sendresti
                            14. Tepoaia
 40. Negri                   1. Negri
                             2. Brad
                             3. Calinesti
                             4. Migla
                             5. Poiana
                             6. Ursoaia
 41. Nicolae Balcescu        1. Nicolae Balcescu
                             2. Baltata
                             3. Buchila
                             4. Galbeni
                             5. Larguta
                             6. Sarata
                             7. Valea Seaca
 42. Oituz                   1. Oituz
                             2. Calcii
                             3. Ferestrau-Oituz
                             4. Hirja
                             5. Marginea
                             6. Poiana Sarata
 43. Oncesti                 1. Oncesti
                             2. Barboasa
                             3. Dealu Perjului
                             4. Oncestii Vechi
                             5. Satu Nou
                             6. Tarnita
                             7. Taula
 44. Orbeni                  1. Orbeni
                             2. Scurta
 45. Palanca                 1. Palanca
                             2. Cadaresti
                             3. Ciughes
                             4. Pajistea
                             5. Popoiu
 46. Parava                  1. Parava
                             2. Dragusani
                             3. Radoaia
                             4. Teius
 47. Parincea                1. Parincea
                             2. Barna
                             3. Milestii de Jos
                             4. Milestii de Sus
                             5. Nanesti
                             6. Nastaseni
                             7. Poieni
                             8. Satu Nou
                             9. Valeni
                            10. Vladnic
 48. Pincesti                1. Pincesti
                             2. Chilia Benei
                             3. Dienet
                             4. Fulgeris
                             5. Fundu Vaii
                             6. Motoc
                             7. Petresti
                             8. Soci
 49. Pirgaresti              1. Pirgaresti
                             2. Bahna
                             3. Nicoresti
                             4. Piriu Boghii
                             5. Satu Nou
 50. Pirjol                  1. Pirjol
                             2. Bahnaseni
                             3. Barnesti
                             4. Basasti
                             5. Cimpeni
                             6. Haineala
                             7. Pustiana
                             8. Tarita
 51. Plopana                 1. Plopana
                             2. Budesti
                             3. Dorneni
                             4. Fundu Tutovei
                             5. Itcani
                             6. Rusenii Razesi
                             7. Rusenii de Sus
                             8. Straminoasa
                             9. Tigira
 52. Podu Turcului           1. Podu Turcului
                             2. Balanesti
                             3. Cabesti
                             4. Fichitesti
                             5. Giurgioana
                             6. Hanta
                             7. Lehancea
                             8. Plopu
                             9. Racusana
                            10. Sirbi
 53. Poduri                  1. Poduri
                             2. Bucsesti
                             3. Cernu
                             4. Cornet
                             5. Negreni
                             6. Prohozesti
                             7. Valea Sosii
 54. Racova                  1. Racova
                             2. Gura Vaii
                             3. Halmacioaia
                             4. Iliesi
 55. Racaciuni               1. Racaciuni
                             2. Ciucani
                             3. Fundu Racaciuni
                             4. Gheorghe Doja
                             5. Gisteni
                             6. Rastoaca
 56. Rachitoasa              1. Rachitoasa
                             2. Barcana
                             3. Bucsa
                             4. Buda
                             5. Burdusaci
                             6. Danaila
                             7. Dumbrava
                             8. Farcasa
                             9. Fundatura Rachitoasa
                            10. Haghiac
                            11. Magazia
                            12. Movilita
                            13. Oprisesti
                            14. Putini
                            15. Tochilea
 57. Rosiori                 1. Rosiori
                             2. Misihanesti
                             3. Neguseni
                             4. Poieni
                             5. Valea Mare
                             6. Valea Mica
 58. Sascut                  1. Sascut
                             2. Beresti
                             3. Contesti
                             4. Pancesti
                             5. Sascut-Sat
                             6. Schineni
                             7. Valea Nacului
 59. Sanduleni               1. Sanduleni
                             2. Birzulesti
                             3. Coman
                             4. Mateiesti
                             5. Stufu
                             6. Tisa
                             7. Versesti
 60. Saucesti                1. Saucesti
                             2. Bogdan Voda
                             3. Costei
                             4. Schineni
                             5. Siretu
                             6. Serbesti
 61. Scorteni                1. Scorteni
                             2. Bogdanesti
                             3. Floresti
                             4. Grigoreni
                             5. Stejaru
                             6. Serpeni
 62. Secuieni                1. Secuieni
                             2. Balusa
                             3. Berbinceni
                             4. Chiticeni
                             5. Ciuturesti
                             6. Fundeni
                             7. Glodisoarele
                             8. Odobesti
                             9. Tisa-Silvestri
                            10. Valea Finatului
                            11. Valeni
 63. Solont                  1. Solont
                             2. Cucuieti
                             3. Sarata
 64. Stanisesti              1. Stanisesti
                             2. Balotesti
                             3. Belciuneasa
                             4. Benesti
                             5. Craiesti
                             6. Gorghesti
                             7. Slobozia
                             8. Slobozia Noua
                             9. Valeni
 65. Strugari                1. Strugari
                             2. Cetatuia
                             3. Iaz
                             4. Nadisa
                             5. Petricica
                             6. Rachitisu
 66. Tamasi                  1. Tamasi
                             2. Chetris
                             3. Furnicari
                             4. Gioseni
 67. Tatarasti               1. Tatarasti
                             2. Cornii de Jos
                             3. Cornii de Sus
                             4. Dragesti
                             5. Gherdana
                             6. Giurgeni
                             7. Ungureni
 68. Tirgu Trotus            1. Tirgu Trotus
                             2. Tuta
                             3. Viisoara
 69. Traian                  1. Traian
                             2. Bogdanesti
                             3. Hertioana de Jos
                             4. Hertioana-Razesi
                             5. Prajesti
                             6. Zapodia
 70. Ungureni                1. Ungureni
                             2. Bartasesti
                             3. Bibiresti
                             4. Bota
                             5. Botesti
                             6. Girla Anei
                             7. Viforeni
                             8. Zlatari
 71. Urechesti               1. Urechesti
                             2. Cornatel
                             3. Lunca Dochiei
                             4. Satu Nou
                             5. Slobozia
 72. Valea Seaca             1. Valea Seaca
                             2. Cucova
 73. Vultureni               1. Vultureni
                             2. Bosia
                             3. Dadesti
                             4. Dorneni
                             5. Ghilavesti
                             6. Godinestii de Jos
                             7. Godinestii de Sus
                             8. Lichitiseni
                             9. Medeleni
                            10. Nazarioaia
                            11. Reprivat
                            12. Tomozia
                            13. Tiganesti
                            14. Valea Lupului
                            15. Valea Merilor
                            16. Valea Salciei
 74. Zemes                   1. Zemes
                             2. Bolatau

    JUDETUL BIHOR
    cu resedinta in municipiul Oradea
    Municipii ..................................   1
    Orase ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................  21
    Comune .....................................  87
    - din care, suburbane ......................   3
    Sate ....................................... 435
    - din care, apartin oraselor ...............  -

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                       Sate componente
    municipiului    suburbane                    ale comunei suburbane
    1. ORADEA       1. Sinmartin                 1. Sinmartin
                                                 2. Betfia
                                                 3. Cihei
                                                 4. Cordau
                                                 5. Haieu
                                                 6. Rontau
                    2. Sintandrei                1. Sintandrei
                                                 2. Palota
    B. ORASE
    Denumirea                    Localitati
    orasului                     componente
                                 ale orasului
    1. ALESD                     1. ALESD
                                 2. Padurea Neagra
                                 3. Pestis
                                 4. Tinaud

                   Comune                        Sate componente
                   suburbane                     ale comunei suburbane
                   1. Astileu                    1. Astileu
                                                 2. Calatea
                                                 3. Chistag
                                                 4. Pestere
    2. BEIUS                     1. BEIUS
                                 2. Delani

    3. DR. PETRU GROZA
    4. MARGHITA                  1. MARGHITA
                                 2. Chet
                                 3. Ghenetea
    5. NUCET                     1. NUCET
                                 2. Baita
                                 3. Baita-Plai
    6. SALONTA
    7. VASCAU                    1. VASCAU
                                 2. Cimp
                                 3. Cimp-Moti
                                 4. Colesti
                                 5. Varzarii de Jos
                                 6. Varzarii de Sus

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Abram                   1. Abram
                             2. Cohani
                             3. Dijir
                             4. Iteu
                             5. Iteu Nou
                             6. Margine
                             7. Satu Barba
                             8. Suiug
  2. Abramut                 1. Abramut
                             2. Crestur
                             3. Fancica
                             4. Petreu
  3. Auseu                   1. Auseu
                             2. Cacuciu Vechi
                             3. Codrisoru
                             4. Gheghie
                             5. Grosi
                             6. Luncsoara
  4. Avram Iancu             1. Avram Iancu
                             2. Ant
                             3. Tamasda
  5. Balc                    1. Balc
                             2. Almasu Mare
                             3. Almasu Mic
                             4. Ghida
                             5. Saldabagiu de Barcau
  6. Batar                   1. Batar
                             2. Arpasel
                             3. Talpos
                             4. Taut
  7. Biharia                 1. Biharia
                             2. Cauaceu
                             3. Niuved
                             4. Parhida
                             5. Satu Nou
                             6. Tamaseu
  8. Boianu Mare             1. Boianu Mare
                             2. Corboaia
                             3. Huta
                             4. Pagaia
                             5. Rugea
  9. Borod                   1. Borod
                             2. Borozel
                             3. Cetea
                             4. Cornitel
                             5. Serani
                             6. Valea Mare de Cris
 10. Bors                    1. Bors
                             2. Santaul Mare
                             3. Santaul Mic
                             4. Sintion
 11. Bratca                  1. Bratca
                             2. Damis
                             3. Delureni
                             4. Lorau
                             5. Ponoara
                             6. Valea Crisului
 12. Brusturi                1. Brusturi
                             2. Cuiesd
                             3. Loranta
                             4. Orvisele
                             5. Paulesti
                             6. Picleu
                             7. Tiganestii de Cris
                             8. Varasau
 13. Budureasa               1. Budureasa
                             2. Burda
                             3. Saca
                             4. Saliste de Beius
                             5. Teleac
 14. Buduslau                1. Buduslau
                             2. Albis
 15. Bulz                    1. Bulz
                             2. Munteni
                             3. Remeti
 16. Buntesti                1. Buntesti
                             2. Bradet
                             3. Dumbravani
                             4. Ferice
                             5. Lelesti
                             6. Poienii de Jos
                             7. Poienii de Sus
                             8. Saud
                             9. Stincesti
 17. Cabesti                 1. Cabesti
                             2. Goila
                             3. Gurbesti
                             4. Josani
                             5. Sohodol
 18. Capilna                 1. Capilna
                             2. Ginta
                             3. Rohani
                             4. Saldabagiu Mic
                             5. Suplacu de Tinca
 19. Carpinet                1. Carpinet
                             2. Izbuc
                             3. Leheceni
                             4. Ponoarele
 20. Cefa                    1. Cefa
                             2. Ateas
                             3. Berechiu
                             4. Bicaci
                             5. Gepiu
                             6. Inand
                             7. Roit
                             8. Sinnicolau Roman
 21. Ceica                   1. Ceica
                             2. Bucium
                             3. Ceisoara
                             4. Corbesti
                             5. Cotiglet
                             6. Dusesti
                             7. Incesti
 22. Cetariu                 1. Cetariu
                             2. Paleu
                             3. Saldabagiu de Munte
                             4. Sisterea
                             5. Susturogi
                             6. Tautelec
                             7. Uileacu de Munte
 23. Cherechiu               1. Cherechiu
                             2. Chesereu
                             3. Tirgusor
 24. Chislaz                 1. Chislaz
                             2. Chiraleu
                             3. Haucesti
                             4. Misca
                             5. Poclusa de Barcau
                             6. Sarsig
                             7. Sinlazar
 25. Ciuhoi                  1. Ciuhoi
                             2. Cenalos
                             3. Siniob
                             4. Sfirnas
 26. Ciumeghiu               1. Ciumeghiu
                             2. Boiu
                             3. Ghiorac
 27. Cimpani                 1. Cimpani
                             2. Finate
                             3. Hirsesti
                             4. Sighistel
                             5. Valea de Sus
 28. Cociuba Mare            1. Cociuba Mare
                             2. Carasau
                             3. Chesa
                             4. Petid
 29. Copacel                 1. Copacel
                             2. Bucuroaia
                             3. Chijic
                             4. Poiana Tasad
                             5. Sarand
                             6. Surduc
 30. Cristioru de Jos        1. Cristioru de Jos
                             2. Bilc
                             3. Cristioru de Sus
                             4. Poiana
                             5. Saliste de Vascau
 31. Curatele                1. Curatele
                             2. Beiusele
                             3. Cresuia
                             4. Nimaiesti
                             5. Pocioveliste
 32. Curtuiseni              1. Curtuiseni
                             2. Vasad
 33. Derna                   1. Derna
                             2. Dernisoara
                             3. Sacalasau
                             4. Sacalasau Nou
                             5. Tria
 34. Diosig                  1. Diosig
                             2. Ianca
                             3. Mihai Bravu
                             4. Rosiori
                             5. Vaida
 35. Dobresti                1. Dobresti
                             2. Cornisesti
                             3. Crincesti
                             4. Hidisel
                             5. Luncasprie
                             6. Racas
                             7. Topa de Jos
                             8. Topa de Sus
 36. Draganesti              1. Draganesti
                             2. Belejeni
                             3. Gradinari
                             4. Livada Beiusului
                             5. Mizies
                             6. Pantasesti
                             7. Sebis
                             8. Talpe
                             9. Tiganestii de Beius
 37. Dragesti                1. Dragesti
                             2. Dicanesti
                             3. Stracos
                             4. Tasad
                             5. Topesti
 38. Finis                   1. Finis
                             2. Brusturi
                             3. Fizis
                             4. Ioanis
                             5. Suncuis
 39. Girisu de Cris          1. Girisu de Cris
                             2. Cheresig
                             3. Tarian
                             4. Toboliu
 40. Hidiselu de Sus         1. Hidiselu de Sus
                             2. Hidiselu de Jos
                             3. Mierlau
                             4. Sintelec
                             5. Sumugiu
 41. Holod                   1. Holod
                             2. Dumbrava
                             3. Dumbravita
                             4. Forosig
                             5. Hodis
                             6. Lupoaia
                             7. Valea Mare de Codru
                             8. Vintere
 42. Husasau de Tinca        1. Husasau de Tinca
                             2. Fonau
                             3. Miersig
                             4. Osand
                             5. Sititelec
 43. Ineu                    1. Ineu
                             2. Botean
                             3. Husasau de Cris
 44. Lazuri de Beius         1. Lazuri de Beius
                             2. Baleni
                             3. Cusuius
                             4. Hinchiris
 45. Lazareni                1. Lazareni
                             2. Bicacel
                             3. Calea Mare
                             4. Carandeni
                             5. Caranzel
                             6. Gepis
                             7. Gruilung
                             8. Miheleu
 46. Lungasu de Jos          1. Lugasu de Jos
                             2. Lugasu de Sus
                             3. Urvind
 47. Lunca                   1. Lunca
                             2. Briheni
                             3. Hotarel
                             4. Seghiste
                             5. Sirbesti
                             6. Sustiu
 48. Madaras                 1. Madaras
                             2. Homorog
                             3. Ianosda
                             4. Martihaz
 49. Magesti                 1. Magesti
                             2. Butani
                             3. Cacuciu Nou
                             4. Dobricionesti
                             5. Galaseni
                             6. Josani
                             7. Ortiteag
 50. Nojorid                 1. Nojorid
                             2. Apateu
                             3. Chisirid
                             4. Les
                             5. Livada de Bihor
                             6. Pausa
                             7. Sauaieu
 51. Olcea                   1. Olcea
                             2. Calacea
                             3. Hodisel
                             4. Ucuris
 59. Osorhei                 1. Osorhei
                             2. Alparea
                             3. Cheriu
                             4. Felcheriu
                             5. Fughiu
 53. Pietroasa               1. Pietroasa
                             2. Chiscau
                             3. Cociuba Mica
                             4. Giulesti
                             5. Gurani
                             6. Magura
                             7. Motesti
 54. Pocola                  1. Pocola
                             2. Feneris
                             3. Petrani
                             4. Poietari
                             5. Sinmartin de Beius
 55. Pomezeu                 1. Pomezeu
                             2. Cimpani de Pomezeu
                             3. Cosdeni
                             4. Hidis
                             5. Lacu Sarat
                             6. Sitani
                             7. Spinus de Pomezeu
                             8. Valani de Pomezeu
 56. Popesti                 1. Popesti
                             2. Bistra
                             3. Budoi
                             4. Cuzap
                             5. Varviz
                             6. Varzari
                             7. Voivozi
 57. Rabagani                1. Rabagani
                             2. Albesti
                             3. Bratesti
                             4. Saliste de Pomezeu
                             5. Saucani
                             6. Varaseni
 58. Remetea                 1. Remetea
                             2. Dragoteni
                             3. Meziad
                             4. Petreasa
                             5. Soimus
 59. Rieni                   1. Rieni
                             2. Cucuceni
                             3. Ghighiseni
                             4. Petrileni
                             5. Sudrigiu
                             6. Valea de Jos
 60. Rosia                   1. Rosia
                             2. Lazuri
 61. Sacadat                 1. Sacadat
                             2. Borsa
                             3. Sabolciu
 62. Sacueni                 1. Sacueni
                             2. Cadea
                             3. Ciocaia
                             4. Cubulcut
                             5. Olosig
                             6. Sinnicolau de Munte
 63. Salacea                 1. Salacea
                             2. Otomani
 64. Salard                  1. Salard
                             2. Hodos
                             3. Sintimreu
 65. Simbata                 1. Simbata
                             2. Copaceni
                             3. Ogesti
                             4. Rogoz
                             5. Rotaresti
                             6. Zavoiu
 66. Sirbi                   1. Sirbi
                             2. Almasu Mic
                             3. Burzuc
                             4. Chioag
                             5. Fegernic
                             6. Fegernicu Nou
                             7. Sarcau
 67. Spinus                  1. Spinus
                             2. Ciulesti
                             3. Gurbesti
                             4. Nadar
                             5. Saliste
 68. Suplacu de Barcau       1. Suplacu de Barcau
                             2. Borumlaca
                             3. Dolea
                             4. Foglas
                             5. Valea Cerului
                             6. Vilcelele
 69. Simian                  1. Simian
                             2. Silindru
                             3. Voivozi
 70. Sinteu                  1. Sinteu
                             2. Huta Voivozi
                             3. Socet
                             4. Valea Tirnei
 71. Soimi                   1. Soimi
                             2. Borz
                             3. Codru
                             4. Dumbravita de Codru
                             5. Poclusa de Beius
                             6. Sinnicolau de Beius
                             7. Ursad
                             8. Urvis de Beius
 72. Suncuius                1. Suncuius
                             2. Balnaca
                             3. Balnaca-Grosi
                             4. Zece Hotare
 73. Tarcea                  1. Tarcea
                             2. Adoni
                             3. Galospetreu
 74. Tarcaia                 1. Tarcaia
                             2. Mierag
                             3. Tarcaita
                             4. Totoreni
 75. Tauteu                  1. Tauteu
                             2. Bogei
                             3. Chiribis
                             4. Ciutelec
                             5. Poiana
 76. Tileagd                 1. Tileagd
                             2. Balaia
                             3. Calatani
                             4. Posoloaca
                             5. Tilecus
                             6. Uileacu de Cris
 77. Tinca                   1. Tinca
                             2. Belfir
                             3. Girisu Negru
                             4. Gurbediu
                             5. Ripa
 78. Tulca                   1. Tulca
                             2. Cauasd
 79. Tetchea                 1. Tetchea
                             2. Hotar
                             3. Subpiatra
                             4. Telechiu
 80. Uileacu de Beius        1. Uileacu de Beius
                             2. Forau
                             3. Prisaca
                             4. Valanii de Beius
 81. Vadu Crisului           1. Vadu Crisului
                             2. Birtin
                             3. Tomnatic
                             4. Topa de Cris
 82. Valea lui Mihai         1. Valea lui Mihai
 83. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Izvoarele
                             3. Padureni
                             4. Reghea
 84. Virciorog               1. Virciorog
                             2. Fisca
                             3. Surducel
                             4. Serghis

    JUDETUL BISTRITA-NASAUD
    cu resedinta in municipiul Bistrita
    Municipii ...................................  1
    Orase .......................................  3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................  14
    Comune .....................................  53
    - din care, suburbane ......................   -
    Sate  ...................................... 235
    - din care, apartin oraselor ...............   3

    A. MUNICIPII
    Denumirea                Localitati
    municipiului             componente
                             ale municipiului
    1. BISTRITA              1. BISTRITA
                             2. Ghinda
                             3. Sarata
                             4. Sigmir
                             5. Slatinita
                             6. Unirea
                             7. Viisoara
    B. ORASE
    Denumirea                                 Sate ce apartin
    orasului                                  orasului
    1. BECLEAN                                1. Coldau
                                              2. Figa
                                              3. Rusu de Jos
                        Localitati
                        componente
                        ale orasului
    2. NASAUD           1. NASAUD
                        2. Liviu Rebreanu
                        3. Lusca
    3. SANGEORZ-BAI     1. SANGEORZ-BAI
                        2. Cormaia
                        3. Valea Borcutului

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Bistrita Birgaului      1. Bistrita Birgaului
                             2. Colibita
  2. Branistea               1. Branistea
                             2. Ciresoaia
                             3. Malut
  3. Budacu de Jos           1. Budacu de Jos
                             2. Budus
                             3. Jelna
                             4. Monariu
                             5. Simionesti
  4. Budesti                 1. Budesti
                             2. Budesti-Finate
                             3. Tagu
                             4. Tagsoru
  5. Caianu Mic              1. Caianu Mic
                             2. Caianu Mare
                             3. Ciceu-Poieni
                             4. Dobric
                             5. Dobricel
                             6. Dumbravita
  6. Cetate                  1. Satu Nou
                             2. Budacu de Sus
                             3. Dumitrita
                             4. Orheiu Bistritei
                             5. Petris
                             6. Ragla
  7. Ciceu-Giurgesti         1. Ciceu-Giurgesti
                             2. Breaza
                             3. Dumbraveni
                             4. Negrilesti
                             5. Purcarete
  8. Chiochis                1. Chiochis
                             2. Apatiu
                             3. Bozies
                             4. Buza Catun
                             5. Chetiu
                             6. Jimbor
                             7. Manic
                             8. Sinnicoara
                             9. Strugureni
                            10. Tentea
  9. Chiuza                  1. Chiuza
                             2. Mires
                             3. Piatra
                             4. Sasarm
 10. Cosbuc                  1. Cosbuc
                             2. Bichigiu
 11. Dumitra                 1. Dumitra
                             2. Cepari
                             3. Tarpiu
 12. Feldru                  1. Feldru
                             2. Nepos
 13. Galatii Bistritei       1. Galatii Bistritei
                             2. Albestii Bistritei
                             3. Dipsa
                             4. Herina
                             5. Tonciu
 14. Ilva Mare               1. Ilva Mare
                             2. Ivaneasa
 15. Ilva Mica               1. Ilva Mica
 16. Josenii Birgaului       1. Josenii Birgaului
                             2. Mijlocenii Birgaului
                             3. Rusu Birgaului
                             4. Strimba
 17. Lechinta                1. Lechinta
                             2. Bungard
                             3. Chirales
                             4. Singeorzu Nou
                             5. Siniacob
                             6. Tigau
                             7. Vermes
 18. Lesu                    1. Lesu
                             2. Lunca Lesului
 19. Livezile                1. Livezile
                             2. Cusma
                             3. Dorolea
                             4. Dumbrava
                             5. Valea Poenii
 20. Lunca Ilvei             1. Lunca Ilvei
 21. Maieru                  1. Maieru
                             2. Anies
 22. Matei                   1. Matei
                             2. Bidiu
                             3. Corvinesti
                             4. Enciu
                             5. Fintinele
                             6. Morut
 23. Magura Ilvei            1. Magura Ilvei
                             2. Arsita
                             3. Poiana Ilvei
 24. Mariselu                1. Mariselu
                             2. Birla
                             3. Domnesti
                             4. Jeica
                             5. Magurele
                             6. Neteni
                             7. Sintioana
 25. Micestii de Cimpie      1. Micestii de Cimpie
                             2. Fintinita
                             3. Visuia
 26. Milas                   1. Milas
                             2. Comlod
                             3. Dupa Deal
                             4. Ghemes
                             5. Hirean
                             6. Orosfaia
 27. Monor                   1. Monor
                             2. Gledin
 28. Nimigea                 1. Nimigea de Jos
                             2. Floresti
                             3. Mintiu
                             4. Mititei
                             5. Mocod
                             6. Mogoseni
                             7. Nimigea de Sus
                             8. Taure
 29. Nuseni                  1. Nuseni
                             2. Beudiu
                             3. Dumbrava
                             4. Feleac
                             5. Malin
                             6. Rusu de Sus
                             7. Vita
 30. Parva                   1. Parva
 31. Petru Rares             1. Reteag
                             2. Bata
                             3. Ciceu-Corabia
                             4. Ciceu-Mihaiesti
                             5. Lelesti
 32. Prundu Birgaului        1. Prundu Birgaului
                             2. Susenii Birgaului
 33. Rebra                   1. Rebra
 34. Rebrisoara              1. Rebrisoara
                             2. Gersa I
                             3. Gersa II
                             4. Poderei
 35. Rodna                   1. Rodna
                             2. Valea Vinului
 36. Romuli                  1. Romuli
                             2. Dealu Stefanitei
 37. Salva                   1. Salva
                             2. Runcu Salvei
 38. Silivasu de Cimpie      1. Silivasu de Cimpie
                             2. Draga
                             3. Finatele Silivasului
                             4. Porumbenii
 39. Sinmihaiu de Cimpie     1. Sinmihaiu de Cimpie
                             2. Brateni
                             3. La Curte
                             4. Salcuta
                             5. Stupini
                             6. Zoreni
 40. Spermezeu               1. Spermezeu
                             2. Halmasau
                             3. Lunca Borlesei
                             4. Paltineasa
                             5. Sita
                             6. Sesuri Spermezeu-Vale
 41. Sant                    1. Sant
                             2. Valea Mare
 42. Sieu                    1. Sieu
                             2. Ardan
                             3. Posmus
                             4. Soimus
 43. Sieu-Magherus           1. Sieu-Magherus
                             2. Arcalia
                             3. Chintelnic
                             4. Crainimat
                             5. Podirei
                             6. Saratel
                             7. Valea Magherusului
 44. Sieu-Odorhei            1. Sieu-Odorhei
                             2. Agrisu de Jos
                             3. Agrisu de Sus
                             4. Bretea
                             5. Coasta
                             6. Cristur-Sieu
                             7. Sirioara
 45. Sieut                   1. Sieut
                             2. Lunca
                             3. Rustior
                             4. Sebis
 46. Sintereag               1. Sintereag
                             2. Blajenii de Jos
                             3. Blajenii de Sus
                             4. Caila
                             5. Cociu
                             6. Sieu-Sfintu
                             7. Sintereag-Gara
 47. Teaca                   1. Teaca
                             2. Archiud
                             3. Budurleni
                             4. Ocnita
                             5. Pinticu
                             6. Viile Tecii
 48. Telciu                  1. Telciu
                             2. Fiad
                             3. Telcisor
 49. Tiha Birgaului          1. Tiha Birgaului
                             2. Ciosa
                             3. Muresenii Birgaului
                             4. Piatra Fintinele
                             5. Tureac
 50. Tirlisua                1. Tirlisua
                             2. Agries
                             3. Agriesel
                             4. Borleasa
                             5. Cireasi
                             6. Lunca Sateasca
                             7. Moliset
                             8. Oarzina
                             9. Racatesu
                            10. Sendroaia
 51. Uriu                    1. Uriu
                             2. Cristestii Ciceului
                             3. Hasmasu Ciceului
                             4. Ilisua
 52. Urmenis                 1. Urmenis
                             2. Cimp
                             3. Coseriu
                             4. Delureni
                             5. Finate
                             6. Podenii
                             7. Scoabe
                             8. Sopteriu
                             9. Valea
                            10. Valea Mare
 53. Zagra                   1. Zagra
                             2. Alunisul
                             3. Perisor
                             4. Poienile Zagrei
                             5. Suplai

    JUDETUL BOTOSANI
    cu resedinta in municipiul Botosani
    Municipii ..................................    1
    Orase ......................................    3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................    7
    Comune .....................................   68
    - din care, suburbane ......................    3
    Sate .......................................  336
    - din care, apartin oraselor ...............    8

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                       Sate componente
    municipiului    suburbane                    ale comunei suburbane
    1. BOTOSANI     1. Curtesti                  1. Curtesti
                                                 2. Agafton
                                                 3. Baiceni
                                                 4. Hudum
                                                 5. Manastirea Doamnei
                                                 6. Oraseni-Deal
                                                 7. Oraseni-Vale
                    2. Rachiti                   1. Rachiti
                                                 2. Cismea
                                                 3. Costesti
                                                 4. Rosiori
                    3. Stauceni                  1. Stauceni
                                                 2. Silistea
                                                 3. Tocileni
                                                 4. Victoria
    B. ORASE
    Denumirea                                    Sate ce apartin
    orasului                                     orasului
    1. DARABANI                                  1. Bajura
                                                 2. Esanca
                                                 3. Lismanita
                                 Localitati
                                 componente
                                 ale orasului
    2. DOROHOI                   1. DOROHOI
                                 2. Dealu Mare
                                 3. Loturi Enescu
                                 4. Progresul
    3. SAVENI                                    1. Bodeasa
                                                 2. Bozieni
                                                 3. Chiscareni
                                                 4. Petricani
                                                 5. Sat Nou
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Albesti                 1. Albesti
                             2. Buimaceni
                             3. Costiugeni
                             4. Jijia
                             5. Mascateni
                             6. Tudor Vladimirescu
  2. Avrameni                1. Avrameni
                             2. Adaseni
                             3. Aurel Vlaicu
                             4. Dimitrie Cantemir
                             5. Ichimeni
                             6. Panaitoaia
                             7. Timus
                             8. Tudor Vladimirescu
                             9. Zoitani
  3. Baluseni                1. Baluseni
                             2. Balusenii Noi
                             3. Buzeni
                             4. Cosuleni
                             5. Draxini
                             6. Zaicesti
  4. Braesti                 1. Braesti
                             2. Poiana
                             3. Popeni
                             4. Vilcelele
  5. Broscauti               1. Broscauti
                             2. Slobozia
  6. Bucecea                 1. Bucecea
                             2. Bohoghina
                             3. Calinesti
  7. Calarasi                1. Calarasi
                             2. Libertatea
                             3. Plesani
  8. Concesti                1. Concesti
                             2. Movileni
  9. Copalau                 1. Copalau
                             2. Buda
                             3. Cerbu
                             4. Cosula
                             5. Cotu
                             6. Padureni
                             7. Supitca
 10. Cordareni               1. Cordareni
                             2. Grivita
 11. Corlateni               1. Corlateni
                             2. Carasa
                             3. Dimacheni
                             4. Mateieni
                             5. Podeni
                             6. Recia-Verbia
                             7. Vladeni
 12. Corni                   1. Corni
                             2. Balta Arsa
                             3. Mesteacan
                             4. Sarafinesti
 13. Cotusca                 1. Cotusca
                             2. Avram Iancu
                             3. Cotu Miculinti
                             4. Crasnaleuca
                             5. Ghireni
                             6. Mihail Kogalniceanu
                             7. Nichiteni
                             8. Nicolae Balcescu
                             9. Putureni
 14. Cristesti               1. Cristesti
                             2. Oneaga
                             3. Schit-Oraseni
                             4. Unguroaia
 15. Cristinesti             1. Cristinesti
                             2. Baranca
                             3. Dragalina
                             4. Fundu Hertii
                             5. Poiana
 16. Dersca                  1. Dersca
                             2. Lozna
                             3. Strateni
 17. Dingeni                 1. Dingeni
                             2. Hulub
                             3. Iacobeni
                             4. Strahotin
 18. Dobirceni               1. Dobirceni
                             2. Bivolari
                             3. Cismanesti
                             4. Livada
                             5. Murguta
                             6. Padureni
 19. Draguseni               1. Draguseni
                             2. Podriga
                             3. Sarata-Draguseni
 20. Durnesti                1. Durnesti
                             2. Babiceni
                             3. Birsanesti
                             4. Brosteni
                             5. Cucuteni
                             6. Guranda
 21. Flaminzi                1. Flaminzi
                             2. Chitoveni
                             3. Nicolae Balcescu
                             4. Poiana
                             5. Prisacani
 22. Frumusica               1. Frumusica
                             2. Boscoteni
                             3. Radeni
                             4. Storesti
                             5. Sendreni
                             6. Vladeni-Deal
 23. George Enescu           1. Dumeni
                             2. Arborea
                             3. George Enescu
                             4. Popeni
                             5. Stinca
 24. Gorbanesti              1. Gorbanesti
                             2. Batrinesti
                             3. George Cosbuc
                             4. Mihai Eminescu
                             5. Siliscani
                             6. Socrujeni
                             7. Viforeni
                             8. Vinatori
 25. Havirna                 1. Havirna
                             2. Balinti
                             3. Galbeni
                             4. Girbeni
                             5. Niculcea
                             6. Tataraseni
 26. Hanesti                 1. Hanesti
                             2. Borolea
                             3. Moara Jorii
                             4. Sarata-Basarab
                             5. Slobozia Hanesti
 27. Hiliseu-Horia           1. Hiliseu-Horia
                             2. Corjauti
                             3. Hiliseu-Closca
                             4. Hiliseu-Crisan
                             5. Iezer
 28. Hlipiceni               1. Hlipiceni
                             2. Dragalina
                             3. Victoria
 29. Hudesti                 1. Hudesti
                             2. Alba
                             3. Baranca
                             4. Mlenauti
 30. Ibanesti                1. Ibanesti
                             2. Dumbravita
 31. Leorda                  1. Leorda
                             2. Belcea
                             3. Costinesti
                             4. Dolina
                             5. Mitoc
 32. Lunca                   1. Lunca
                             2. Stroiesti
                             3. Zlatunoaia
 33. Manoleasa               1. Manoleasa
                             2. Bold
                             3. Flondora
                             4. Iorga
                             5. Liveni
                             6. Loturi
                             7. Manoleasa-Prut
                             8. Sadoveni
                             9. Serpenita
                            10. Zahoreni
 34. Mihai Eminescu          1. Ipotesti
                             2. Baisa
                             3. Catamaresti
                             4. Catamaresti-Deal
                             5. Cervicesti
                             6. Cervicesti-Deal
                             7. Cucorani
                             8. Manolesti
                             9. Stincesti
 35. Mihaileni               1. Mihaileni
                             2. Calinesti
                             3. Cindesti
                             4. Piriu Negru
                             5. Rogojesti
                             6. Talpa
                             7. Vitcani
 36. Mihalaseni              1. Mihalaseni
                             2. Caraiman
                             3. Nastase
                             4. Negresti
                             5. Paun
                             6. Sarata
                             7. Slobozia Siliscani
 37. Mileanca                1. Mileanca
                             2. Codreni
                             3. Scutari
                             4. Selistea
 38. Mitoc                   1. Mitoc
                             2. Horia
 39. Nicseni                 1. Nicseni
                             2. Dacia
                             3. Dorobanti
 40. Paltinis                1. Paltinis
                             2. Cuzlau
                             3. Horodistea
                             4. Slobozia
 41. Pomirla                 1. Pomirla
                             2. Hulubesti
                             3. Racovat
 42. Prajeni                 1. Prajeni
                             2. Cimpeni
                             3. Luparia
                             4. Miletin
 43. Radauti-Prut            1. Radauti-Prut
                             2. Miorcani
                             3. Rediu
 44. Rauseni                 1. Rauseni
                             2. Doina
                             3. Pogorasti
                             4. Rediu
                             5. Stolniceni
 45. Ripiceni                1. Ripiceni
                             2. Cinghiniia
                             3. Lehnesti
                             4. Movila Rupta
                             5. Popoaia
                             6. Ripicenii Vechi
                             7. Risca
 46. Roma                    1. Roma
                             2. Cotirgaci
 47. Romanesti               1. Romanesti
                             2. Damideni
                             3. Romanesti-Vale
                             4. Sarata
 48. Santa Mare              1. Santa Mare
                             2. Badarai
                             3. Berza
                             4. Bogdanesti
                             5. Durnesti
                             6. Iliseni
                             7. Ringhilesti
                             8. Ringhilesti-Deal
 49. Suharau                 1. Suharau
                             2. Izvoare
                             3. Lisna
                             4. Oroftiana
                             5. Plevna
                             6. Smirdan
 50. Sulita                  1. Sulita
                             2. Blindesti
                             3. Cerchejeni
                             4. Chelis
                             5. Dracsani
                             6. Soldanesti
 51. Sendriceni              1. Sendriceni
                             2. Horlaceni
                             3. Padureni
 52. Stefanesti              1. Stefanesti
                             2. Badiuti
                             3. Bobulesti
                             4. Stinca
                             5. Stefanesti-Sat
 53. Stiubieni               1. Stiubieni
                             2. Ibaneasa
                             3. Negreni
 54. Todireni                1. Todireni
                             2. Cernesti
                             3. Floresti
                             4. Girbesti
                             5. Iuresti
 55. Trusesti                1. Trusesti
                             2. Buhaceni
                             3. Ciritei
                             4. Drislea
                             5. Ionaseni
                             6. Pasateni
 56. Tudora                  1. Tudora
 57. Ungureni                1. Ungureni
                             2. Borzesti
                             3. Calugareni
                             4. Calugarenii Noi
                             5. Durnesti
                             6. Mihai Viteazu
                             7. Mindresti
                             8. Plopenii Mari
                             9. Plopenii Mici
                            10. Tautesti
                            11. Vicoleni
 58. Unteni                  1. Unteni
                             2. Burla
                             3. Burlesti
                             4. Minastireni
                             5. Soroceni
                             6. Valea Grajdului
                             7. Vultureni
 59. Vaculesti               1. Vaculesti
                             2. Gorovei
                             3. Saucenita
 60. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Cuza Voda
                             3. Viisoara Mica
 61. Virfu Cimpului          1. Virfu Cimpului
                             2. Ionaseni
                             3. Lunca
 62. Vladeni                 1. Vladeni
                             2. Brehuiesti
                             3. Hriscani
                             4. Hutani
                             5. Mindresti
 63. Vlasinesti              1. Vlasinesti
                             2. Miron Costin
                             3. Sirbi
 64. Vorniceni               1. Vorniceni
                             2. Davidoaia
                             3. Dealu Crucii
 65. Vorona                  1. Vorona
                             2. Icuseni
                             3. Joldesti
                             4. Poiana
                             5. Vorona Mare
                             6. Vorona-Teodoru

    JUDETUL BRASOV
    cu resedinta in municipiul Brasov
    Municipii ..................................    2
    Orase ......................................    7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................   14
    Comune .....................................   43
    - din care, suburbane ......................    1
    Sate .......................................  150
    - din care, apartin oraselor ...............    -

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                       Sate componente
    municipiului    suburbane                    ale comunei suburbane
    1. BRASOV       1. Ghimbav                   1. Ghimbav
    2. FAGARAS

    B. ORASE
    Denumirea                    Localitati
    orasului                     componente ale
                                 orasului
    1. CODLEA
    2. PREDEAL                   1. PREDEAL
                                 2. Piriul Rece
                                 3. Timisu de Jos
                                 4. Timisu de Sus
    3. RISNOV
    4. RUPEA                     1. RUPEA
                                 2. Fiser
    5. SACELE
    6. VICTORIA
    7. ZARNESTI                  1. ZARNESTI
                                 2. Tohanu Nou

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Apata                   1. Apata
  2. Beclean                 1. Beclean
                             2. Boholt
                             3. Calbor
                             4. Hurez
                             5. Luta
  3. Bod                     1. Bod
                             2. Colonia Bod
  4. Bran                    1. Bran
                             2. Predelut
                             3. Sohodol
                             4. Simon
  5. Budila                  1. Budila
  6. Bunesti                 1. Bunesti
                             2. Crit
                             3. Mesendorf
                             4. Roades
                             5. Viscri
  7. Cata                    1. Cata
                             2. Beia
                             3. Drauseni
                             4. Ionesti
                             5. Palos
  8. Cincu                   1. Cincu
                             2. Toarcla
  9. Comana                  1. Comana de Jos
                             2. Comana de Sus
                             3. Crihalma
                             4. Ticusu Nou
 10. Cristian                1. Cristian
 11. Dumbravita              1. Dumbravita
                             2. Vladeni
 12. Feldioara               1. Feldioara
                             2. Colonia Reconstructia
                             3. Rotbav
 13. Fundata                 1. Fundata
                             2. Fundatica
                             3. Sirnea
 14. Halchiu                 1. Halchiu
                             2. Crizbav
                             3. Cutus
                             4. Satu Nou
 15. Harman                  1. Harman
                             2. Podu Oltului
 16. Hirseni                 1. Hirseni
                             2. Copacel
                             3. Malinis
                             4. Margineni
                             5. Sebes
 17. Hoghiz                  1. Hoghiz
                             2. Bogata Olteana
                             3. Cuciulata
                             4. Dopca
                             5. Fintina
                             6. Lupsa
 18. Homorod                 1. Homorod
                             2. Jimbor
                             3. Mercheasa
 19. Jibert                  1. Jibert
                             2. Dacia
                             3. Grinari
                             4. Lovnic
                             5. Valeni
 20. Lisa                    1. Lisa
                             2. Breaza
                             3. Pojorta
 21. Maierus                 1. Maierus
                             2. Arini
 22. Mindra                  1. Mindra
                             2. Ileni
                             3. Riusor
                             4. Sona
                             5. Toderita
 23. Moieciu                 1. Moieciu de Jos
                             2. Cheia
                             3. Drumul Carului
                             4. Magura
                             5. Moieciu de Sus
                             6. Pestera
 24. Ormenis                 1. Ormenis
                             2. Augustin
 25. Parau                   1. Parau
                             2. Grid
                             3. Venetia de Jos
                             4. Venetia de Sus
 26. Poiana Marului          1. Poiana Marului
                             2. Paltin
                             3. Sinca Noua
 27. Prejmer                 1. Prejmer
                             2. Lunca Calnicului
                             3. Stupinii Prejmerului
 28. Racos                   1. Racos
                             2. Mateias
 29. Recea                   1. Recea
                             2. Berivoi
                             3. Dejani
                             4. Gura Vaii
                             5. Iasi
                             6. Sasciori
                             7. Savastreni
 30. Sercaia                 1. Sercaia
                             2. Halmeag
                             3. Vad
 31. Sinca                   1. Sinca Veche
                             2. Bucium
                             3. Ohaba
                             4. Persani
                             5. Sercaita
                             6. Vilcea
 32. Sinpetru                1. Sinpetru
 33. Soars                   1. Soars
                             2. Barcut
                             3. Felmer
                             4. Rodbav
                             5. Selistat
 34. Tarlungeni              1. Tarlungeni
                             2. Carpinis
                             3. Purcareni
                             4. Zizin
 35. Teliu                   1. Teliu
 36. Ticusu                  1. Ticusu Vechi
                             2. Cobor
 37. Ucea                    1. Ucea de Jos
                             2. Corbi
                             3. Feldioara
                             4. Ucea de Sus
 38. Ungra                   1. Ungra
                             2. Daisoara
 39. Vama Buzaului           1. Vama Buzaului
                             2. Acris
                             3. Buzaiel
                             4. Dalghiu
 40. Vistea                  1. Vistea de Jos
                             2. Dragus
                             3. Oltet
                             4. Rucar
                             5. Vistea de Sus
                             6. Vistisoara
 41. Voila                   1. Voila
                             2. Cincsor
                             3. Dridif
                             4. Ludisor
                             5. Simbata de Jos
                             6. Simbata de Sus
                             7. Statiunea Climaterica
                                Simbata
                             8. Voivodeni
 42. Vulcan                  1. Vulcan
                             2. Colonia 1 Mai
                             3. Holbav

    JUDETUL BRAILA
    cu resedinta in municipiul Braila
    Municipii ..................................    1
    Orase ......................................    1
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................    2
    Comune .....................................   41
    - din care, suburbane ......................    2
    Sate .......................................  142
    - din care, apartin oraselor ...............    -

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                       Sate componente
    municipiului    suburbane                    ale comunei suburbane
    1. BRAILA       1. Chiscani                  1. Chiscani
                                                 2. Lacu Sarat
                                                 3. Varsatura

    B. ORASE
    Denumirea      Comune                        Sate componente
    orasului       suburbane                     ale comunei suburbane
    1. FAUREI      1. Surdila-Greci              1. Surdila-Greci
                                                 2. Bratesu Vechi
                                                 3. Faurei-Sat
                                                 4. Horia

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Baraganul               1. Baraganul
  2. Bertestii de Jos        1. Bertestii de Jos
                             2. Bertestii de Sus
                             3. Gura Calmatui
                             4. Gura Girlutei
                             5. Nicolesti
                             6. Spiru Haret
  3. Bordei Verde            1. Bordei Verde
                             2. Constantin
                                Gabrielescu
                             3. Filiu
                             4. Liscoteanca
  4. Ciocile                 1. Ciocile
                             2. Chioibasesti
                             3. Odaieni
                             4. Stefan Gheorghiu
  5. Ciresu                  1. Ciresu
                             2. Batogu
                             3. Ionesti
                             4. Scarlatesti
                             5. Vultureni
  6. Dudesti                 1. Dudesti
                             2. Bumbacari
                             3. Tataru
  7. Frecatei                1. Frecatei
                             2. Agaua
                             3. Cistia
                             4. Salcia
                             5. Stoienesti
                             6. Titcov
  8. Galbenu                 1. Galbenu
                             2. Drogu
                             3. Pintecani
                             4. Satuc
                             5. Zamfiresti
  9. Gemenele                1. Gemenele
                             2. Gavani
 10. Gradistea               1. Gradistea
                             2. Ibrianu
                             3. Maraloiu
 11. Gropeni                 1. Gropeni
 12. Ianca                   1. Ianca
                             2. Berlesti
                             3. Gara Ianca
                             4. Oprisenesti
                             5. Perisoru
                             6. Plopu
                             7. Tirlele Filiu
 13. Insuratei               1. Insuratei
                             2. Lacu Rezii
                             3. Maru Rosu
                             4. Valea Calmatuiului
 14. Jirlau                  1. Jirlau
                             2. Bradeanca
 15. Marasu                  1. Marasu
                             2. Bandoiu
                             3. Magureni
                             4. Nedeicu
                             5. Plopi
                             6. Tacau
 16. Maxineni                1. Maxineni
                             2. Corbu Nou
                             3. Corbu Vechi
                             4. Latinu
                             5. Voinesti
 17. Mircea Voda             1. Mircea Voda
                             2. Dedulesti
 18. Movila Miresii          1. Movila Miresii
                             2. Esna
                             3. Tepes Voda
 19. Racovita                1. Racovita
                             2. Corbeni
                             3. Custura
 20. Rimnicelu               1. Rimnicelu
                             2. Boarca
                             3. Constantinesti
                             4. Mihail Kogalniceanu
 21. Romanu                  1. Romanu
                             2. Oancea
 22. Rosiori                 1. Rosiori
                             2. Coltea
                             3. Florica
                             4. Pribeagu
 23. Salcia Tudor            1. Salcia Tudor
                             2. Ariciu
                             3. Cuza Voda
                             4. Gulianca
                             5. Olaneasca
 24. Scortaru Nou            1. Scortaru Nou
                             2. Desirati
                             3. Gurguieti
                             4. Nicolae Balcescu
                             5. Pitulati
                             6. Sihleanu
 25. Silistea                1. Silistea
                             2. Cotu Lung
                             3. Cotu Mihalea
                             4. Martacesti
                             5. Muchea
                             6. Vamesu
 26. Stancuta                1. Stancuta
                             2. Cuza Voda
                             3. Polizesti
                             4. Stanca
 27. Surdila-Gaiseanca       1. Surdila-Gaiseanca
                             2. Filipesti
 28. Sutesti                 1. Sutesti
                             2. Mihail Kogalniceanu
 29. Tichilesti              1. Tichilesti
                             2. Albina
 30. Traian                  1. Traian
                             2. Caldarusa
                             3. Silistraru
                             4. Urleasca
 31. Tudor Vladimirescu      1. Tudor Vladimirescu
                             2. Cazasu
                             3. Comaneasca
                             4. Scortaru Vechi
 32. Tufesti                 1. Tufesti
 33. Ulmu                    1. Ulmu
                             2. Jugureanu
 34. Unirea                  1. Unirea
                             2. Morotesti
                             3. Valea Cinepii
 35. Vadeni                  1. Vadeni
                             2. Baldovinesti
                             3. Pietroiu
 36. Victoria                1. Victoria
                             2. Mihai Bravu
 37. Visani                  1. Visani
                             2. Ciineni-Bai
                             3. Plasoiu
 38. Viziru                  1. Viziru
                             2. Lanurile
 39. Zavoaia                 1. Zavoaia
                             2. Dudescu

    JUDETUL BUZAU
    cu resedinta in municipiul Buzau
    Municipii ..................................    1
    Orase ......................................    1
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ...................................    2
    Comune .....................................   83
    - din care, suburbane ......................    -
    Sate .......................................  485
    - din care, apartin oraselor ...............    -

    A. MUNICIPII
    Denumirea municipiului
    1. BUZAU

    B. ORASE
    Denumirea orasului
    RIMNICU SARAT

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Amaru                   1. Amaru
                             2. Cimpeni
                             3. Dulbanu
                             4. Lacu Sinaia
                             5. Lunca
                             6. Scorteanca
  2. Balta Alba              1. Balta Alba
                             2. Amara
                             3. Baile
                             4. Stavarasti
  3. Balaceanu               1. Balaceanu
  4. Beceni                  1. Beceni
                             2. Arbanasi
                             3. Carpinistea
                             4. Dogari
                             5. Floresti
                             6. Gura Dimienii
                             7. Izvoru Dulce
                             8. Margariti
                             9. Valea Parului
  5. Berca                   1. Berca
                             2. Baceni
                             3. Cojanu
                             4. Joseni
                             5. Minastirea Ratesti
                             6. Piclele
                             7. Plescoi
                             8. Plesesti
                             9. Ratesti
                            10. Satuc
                            11. Titirligu
                            12. Valea Nucului
                            13. Viforita
  6. Bisoca                  1. Bisoca
                             2. Baltagari
                             3. Lacurile
                             4. Lopatareasa
                             5. Plesi
                             6. Recea
                             7. Sarile
                             8. Sindrila
  7. Blajani                 1. Blajani
                             2. Soresti
  8. Boldu                   1. Boldu
  9. Bozioru                 1. Bozioru
                             2. Buduile
                             3. Fisici
                             4. Gavanele
                             5. Gresia
                             6. Izvoarele
                             7. Nucu
                             8. Scaeni
                             9. Ulmet
                            10. Vavalucile
 10. Bradeanu                1. Bradeanu
                             2. Mitropolia
                             3. Smirdan
 11. Braesti                 1. Braesti
                             2. Bratilesti
                             3. Goidesti
                             4. Ivanetu
                             5. Pinu
                             6. Pirscovelu
                             7. Ruginoasa
 12. Breaza                  1. Breaza
                             2. Badeni
                             3. Greceanca
                             4. Valeanca-Vilanesti
                             5. Vispesti
 13. Buda                    1. Buda
                             2. Alexandru Odobescu
                             3. Danulesti
                             4. Mucesti-Danulesti
                             5. Spidele
                             6. Toropalesti
                             7. Valea Larga
 14. Calvini                 1. Calvini
                             2. Biscenii de Jos
                             3. Biscenii de Sus
                             4. Frasinet
                             5. Olari
 15. C.A. Rosetti            1. C.A. Rosetti
                             2. Balteni
                             3. Bilhacu
                             4. Cotu Ciorii
                             5. Lunca
                             6. Vizireni
 16. Canesti                 1. Canesti
                             2. Gontesti
                             3. Negosina
                             4. Pacurile
                             5. Suchea
                             6. Valea Verzei
 17. Catina                  1. Catina
                             2. Corbu
                             3. Slobozia
                             4. Valea Catinei
                             5. Zeletin
 18. Cernatesti              1. Cernatesti
                             2. Aldeni
                             3. Baesti
                             4. Caldarusa
                             5. Fulga
                             6. Manasia
                             7. Vladeni
                             8. Zarnestii de Slanic
 19. Chiliile                1. Chiliile
                             2. Budesti
                             3. Crevelesti
                             4. Ghiocari
                             5. Glodu-Petcari
                             6. Poiana Pletari
                             7. Trestioara
 20. Chiojdu                 1. Chiojdu
                             2. Bisca Chiojdului
                             3. Catiasu
                             4. Lera
                             5. Plescioara
                             6. Poenitele
 21. Cilibia                 1. Cilibia
                             2. Gara Cilibia
                             3. Minzu
                             4. Movila Oii
                             5. Posta
 22. Cislau                  1. Cislau
                             2. Barasti
                             3. Buda Craciunesti
                             4. Gura Biscei
                             5. Scarisoara
 23. Cochirleanca            1. Cochirleanca
                             2. Boboc
                             3. Gara Bobocu
                             4. Rosioru
                             5. Tirlele
 24. Colti                   1. Colti
                             2. Alunis
                             3. Coltii de Jos
                             4. Muscelu Caramanesti
 25. Costesti                1. Costesti
                             2. Budisteni
                             3. Gomoesti
                             4. Grosani
                             5. Pietrosu
                             6. Spataru
 26. Cozieni                 1. Cozieni
                             2. Anini
                             3. Balanesti
                             4. Bercesti
                             5. Ciocanesti
                             6. Cocirceni
                             7. Colteni
                             8. Fata lui Nan
                             9. Glodurile
                            10. Izvoru
                            11. Lungesti
                            12. Nistoresti
                            13. Pietraru
                            14. Punga
                            15. Teisu
                            16. Trestia
                            17. Tulburea
                            18. Valea Banului
                            19. Valea Roatei
                            20. Zapodia
 27. Galbinasi               1. Galbinasi
                             2. Bentu
                             3. Tabarasti
 28. Gheraseni               1. Gheraseni
                             2. Suditi
 29. Ghergheasa              1. Ghergheasa
                             2. Salcioara
 30. Glodeanu Sarat          1. Glodeanu Sarat
                             2. Caldaruseanca
                             3. Ileana
                             4. Pitulicea
 31. Glodeanu-Silistea       1. Glodeanu-Silistea
                             2. Casota
                             3. Cirligu Mare
                             4. Cirligu Mic
                             5. Corbu
                             6. Cotorca
                             7. Satu Nou
                             8. Vacareasca
 32. Grebanu                 1. Grebanu
                             2. Homesti
                             3. Livada
                             4. Livada Mica
                             5. Plevna
                             6. Zaplazi
 33. Gura Teghii             1. Gura Teghii
                             2. Furtunesti
                             3. Nemertea
                             4. Paltinis
                             5. Secuiu
                             6. Vadu Oii
                             7. Varlaam
 34. Largu                   1. Largu
                             2. Scarlatesti
 35. Lopatari                1. Lopatari
                             2. Brebu
                             3. Fundata
                             4. Luncile
                             5. Pestritu
                             6. Plaiu Nucului
                             7. Plostina
                             8. Potecu
                             9. Sareni
                            10. Terca
                            11. Virteju
 36. Luciu                   1. Luciu
                             2. Caragele
 37. Magura                  1. Magura
                             2. Ciuta
                             3. Unguriu
 38. Maracineni              1. Maracineni
                             2. Capatinesti
                             3. Potoceni
 39. Margaritesti            1. Margaritesti
                             2. Cimpulungeanca
                             3. Fintinele
 40. Merei                   1. Merei
                             2. Ciobanoaia
                             3. Dealul Viei
                             4. Dobrilesti
                             5. Gura Saratii
                             6. Izvoru Dulce
                             7. Lipia
                             8. Nenciulesti
                             9. Ograzile
                            10. Sarata-Monteoru
                            11. Valea Putului Merei
 41. Mihailesti              1. Mihailesti
                             2. Coltaneni
                             3. Florica
                             4. Margineanu
                             5. Satu Nou
 42. Minzalesti              1. Minzalesti
                             2. Beslii
                             3. Bustea
                             4. Ciresu
                             5. Ghizdita
                             6. Gura Badicului
                             7. Jghiab
                             8. Plavatu
                             9. Poiana Vilcului
                            10. Satu Vechi
                            11. Trestioara
                            12. Valea Cotoarei
                            13. Valea Ursului
 43. Movila Banului          1. Movila Banului
                             2. Cioranca
                             3. Limpezis
 44. Murgesti                1. Murgesti
                             2. Batogu
                             3. Valea Ratei
 45. Naeni                   1. Naeni
                             2. Fintesti
                             3. Fintinele
                             4. Prosca
                             5. Virf
 46. Nehoiu                  1. Nehoiu
                             2. Bisca Rozilei
                             3. Chirlesti
                             4. Curmatura
                             5. Lunca Priporului
                             6. Mlajet
                             7. Nehoiasu
                             8. Paltineni
                             9. Stanila
                            10. Vinetisu
 47. Odaile                  1. Odaile
                             2. Capu Satului
                             3. Corneanu
                             4. Gorini
                             5. Lacu
                             6. Piatra Alba
                             7. Posobesti
                             8. Scorosesti
                             9. Valea Fintinei
                            10. Valea Stefanului
 48. Padina                  1. Padina
                             2. Tatulesti
 49. Pardosi                 1. Pardosi
                             2. Chiperu
                             3. Costomiru
                             4. Valea lui Lalu
                             5. Valea Schiopului
 50. Panatau                 1. Panatau
                             2. Begu
                             3. Lacu cu Anini
                             4. Maguricea
                             5. Plaisor
                             6. Ripile
                             7. Sibiciu de Jos
                             8. Tega
                             9. Zaharesti
 51. Patirlagele             1. Patirlagele
                             2. Calea Chiojdului
                             3. Cring
                             4. Fundaturile
                             5. Gornet
                             6. Lunca
                             7. Maruntisu
                             8. Manastirea
                             9. Muscel
                            10. Poienile
                            11. Sibiciu de Sus
                            12. Stroesti
                            13. Valea Lupului
                            14. Valea Sibiciului
                            15. Valea Viei
 52. Pietroasele             1. Pietroasele
                             2. Ciltesti
                             3. Clondiru de Sus
                             4. Dara
                             5. Pietroasa Mica
                             6. Saringa
 53. Pirscov                 1. Pirscov
                             2. Badila
                             3. Curcanesti
                             4. Lunca Frumoasa
                             5. Olesesti
                             6. Pirjolesti
                             7. Robesti
                             8. Runcu
                             9. Tircov
                            10. Tocileni
                            11. Trestieni
                            12. Valea Purcarului
 54. Podgoria                1. Podgoria
                             2. Cotatcu
                             3. Oratia
                             4. Plesesti
                             5. Tabacari
 55. Pogoanele               1. Pogoanele
                             2. Caldarasti
 56. Posta Cilnau            1. Posta Cilnau
                             2. Aliceni
                             3. Coconari
                             4. Potirnichesti
                             5. Suditi
                             6. Zilisteanca
 57. Puiesti                 1. Puiestii de Jos
                             2. Dascalesti
                             3. Lunca
                             4. Macrina
                             5. Nicolesti
                             6. Plopi
                             7. Puiestii de Sus
 58. Racoviteni              1. Racoviteni
                             2. Budrea
                             3. Petrisoru
 59. Rimnicelu               1. Rimnicelu
                             2. Colibasi
                             3. Fotin
                             4. Stiubei
 60. Robeasca                1. Robeasca
                             2. Mosesti
 61. Rusetu                  1. Rusetu
                             2. Sergent Ionel Stefan
 62. Sageata                 1. Sageata
                             2. Banita
                             3. Beilic
                             4. Bordusani
                             5. Dimbroca
                             6. Gavanesti
                             7. Movilita
 63. Sahateni                1. Sahateni
                             2. Gageni
                             3. Istrita de Jos
                             4. Vintileanca
 64. Sapoca                  1. Sapoca
                             2. Matesti
 65. Sarulesti               1. Sarulesti
                             2. Caratnau de Jos
                             3. Caratnau de Sus
                             4. Goicelu
                             5. Sarile-Catun
                             6. Valea Larga-Sarulesti
                             7. Valea Stinei
 66. Scortoasa               1. Scortoasa
                             2. Balta Tocila
                             3. Beciu
                             4. Deleni
                             5. Dilma
                             6. Golu Grabicina
                             7. Grabicina de Jos
                             8. Grabicina de Sus
                             9. Gura Vaii
                            10. Plopeasa
                            11. Policiori
 67. Scutelnici              1. Scutelnici
                             2. Arcanu
                             3. Bragareasa
                             4. Lipanescu
 68. Siriu                   1. Lunca Jaristei
                             2. Coltu Pietrii
                             3. Casoca
                             4. Gura Siriulul
                             5. Muscelusa
 69. Smeeni                  1. Smeeni
                             2. Albesti
                             3. Balaia
                             4. Caltuna
                             5. Moisica
                             6. Udati-Lucieni
                             7. Udati-Minzu
 70. Stilpu                  1. Stilpu
 71. Tisau                   1. Izvoru
                             2. Barbuncesti
                             3. Grajdana
                             4. Hales
                             5. Izvoranu
                             6. Leiculesti
                             7. Padurenii
                             8. Salcia
                             9. Strezeni
                            10. Tisau
                            11. Valea Salciilor
 72. Topliceni               1. Topliceni
                             2. Babeni
                             3. Ceairu
                             4. Dedulesti
                             5. Gura Fagetului
                             6. Posta
                             7. Raducesti
 73. Tintesti                1. Tintesti
                             2. Maxenu
                             3. Odaia Banului
                             4. Pogonele
 74. Ulmeni                  1. Ulmeni
                             2. Baltareti
                             3. Clondiru
                             4. Sarata
                             5. Vilcele
 75. Vadu Pasii              1. Vadu Pasii
                             2. Bajani
                             3. Focsanei
                             4. Gura Cilnaului
                             5. Scurtesti
                             6. Stancesti
 76. Valea Rimnicului        1. Valea Rimnicului
                             2. Oreavul
                             3. Rubla
 77. Valea Salciei           1. Valea Salciei
                             2. Modreni
                             3. Valea Salciei-Catun
 78. Vernesti                1. Vernesti
                             2. Bradeanca
                             3. Cindesti
                             4. Cirlomanesti
                             5. Mierea
                             6. Nenciu
                             7. Niscov
                             8. Sasenii Noi
                             9. Sasenii pe Vale
                            10. Sasenii Vechi
                            11. Zoresti
 79. Vintila Voda            1. Vintila Voda
                             2. Bodinesti
                             3. Coca-Antimiresti
                             4. Coca-Niculesti
                             5. Niculesti
                             6. Petrachesti
                             7. Podu Muncii
                             8. Sirbesti
                             9. Smeesti
 80. Viperesti               1. Viperesti
                             2. Muscel
                             3. Palici
                             4. Rusavat
                             5. Tronari
                             6. Ursoaia
 81. Vilcelele               1. Vilcelele
 82. Zarnesti                1. Fundeni
                             2. Comisoaia
                             3. Pruneni
                             4. Vadu Soresti
                             5. Zarnesti
 83. Ziduri                  1. Ziduri
                             2. Costieni
                             3. Cuculeasa
                             4. Heliade Radulescu
                             5. Lanurile
                             6. Zoita

    JUDETUL CARAS-SEVERIN
    cu resedinta in municipiul Resita
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  21
    Comune ......................................  69
    - din care, suburbane .......................   1
    Sate ........................................ 288
    - din care, apartin municipiilor si oraselor    7

    A. MUNICIPII
    Denumirea                         Localitati         Sate ce apartin
    municipiului                      componente         municipiului
                                      ale municipiului
    1. RESITA                         1. RESITA          1. Moniom
                                      2. Cilnic
                                      3. Cuptoare
                                      4. Doman
                                      5. Secu
                                      6. Terova
    2. ORASE
    Denumirea                         Localitati
    orasului                          componente
                                      ale orasului
    1. ANINA                          1. ANINA
                                      2. Steierdorf
    2. BAILE HERCULANE                1. BAILE HERCULANE
                                      2. Pecinisca

    3. BOCSA
                         Comune                          Sate componente ale
                         suburbane                       comunei suburbane
                         1. Ocna de Fier                 1. Ocna de Fier

                                                         Sate ce apartin
                                                         orasului
    4. CARANSEBES                                        1. Jupa
    5. MOLDOVA NOUA                 1. MOLDOVA NOUA
                                    2. Macesti
                                    3. Moldova Veche
                                    4. Moldovita
    6. ORAVITA                      1. ORAVITA         1. Agadici
                                    2. Ciclova Montana 2. Bradisoru de Sus
                                    3. Marila          3. Brosteni
                                                       4. Rachitova
    7. OTELU ROSU                   1. OTELU ROSU      1. Mal
                                    2. Ciresa

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Armenis                 1. Armenis
                             2. Fenes
                             3. Plopu
                             4. Sat Batrin
                             5. Sub Margine
  2. Bania                   1. Bania
                             2. Girbovat
  3. Bautar                  1. Bautar
                             2. Bucova
                             3. Cornisoru
                             4. Preveciori
  4. Berliste                1. Berliste
                             2. Iam
                             3. Milcoveni
                             4. Rusova Noua
                             5. Rusova Veche
  5. Berzasca                1. Berzasca
                             2. Bigar
                             3. Cozla
                             4. Drencova
                             5. Liubcova
  6. Berzovia                1. Berzovia
                             2. Fizes
                             3. Ghertenis
  7. Bolvasnita              1. Bolvasnita
                             2. Virciorova
  8. Bozovici                1. Bozovici
                             2. Poneasca
                             3. Prilipet
                             4. Valea Minisului
  9. Brebu                   1. Brebu
                             2. Apadia
                             3. Valeadeni
 10. Brebu Nou               1. Brebu Nou
                             2. Garina
 11. Buchin                  1. Buchin
                             2. Lindenfeld
                             3. Poiana
                             4. Prisian
                             5. Valea Timisului
 12. Bucosnita               1. Bucosnita
                             2. Golet
                             3. Petrosnita
                             4. Valisoara
 13. Carasova                1. Carasova
                             2. Iabalcea
                             3. Nermed
 14. Carbunari               1. Carbunari
                             2. Stinapari
 15. Ciclova Romana          1. Ciclova Romana
                             2. Ilidia
                             3. Socolari
 16. Ciuchici                1. Ciuchici
                             2. Macoviste
                             3. Nicolint
                             4. Petrilova
 17. Ciudanovita             1. Ciudanovita
                             2. Jitin
 18. Constantin Daicoviciu   1. Cavaran
                             2. Maciova
                             3. Mitnicu Mare
                             4. Pestere
                             5. Prisaca
                             6. Zagujeni
 19. Copacele                1. Copacele
                             2. Ohaba-Mitnic
                             3. Ruginosu
                             4. Zorile
 20. Cornea                  1. Cornea
                             2. Crusovat
                             3. Cuptoare
                             4. Macoviste
 21. Cornereva               1. Cornereva
                             2. Arsuri
                             3. Bogiltin
                             4. Bojia
                             5. Borugi
                             6. Camena
                             7. Ciresel
                             8. Costis
                             9. Cozia
                            10. Cracu Mare
                            11. Cracu Teiului
                            12. Dobraia
                            13. Dolina
                            14. Gruni
                            15. Hora Mare
                            16. Hora Mica
                            17. Inelet
                            18. Izvor
                            19. Lunca Florii
                            20. Lunca Zaicii
                            21. Mesteacan
                            22. Negiudin
                            23. Obita
                            24. Pogara
                            25. Pogara de Sus
                            26. Poiana Lunga
                            27. Prisacina
                            28. Prislop
                            29. Rustin
                            30. Scarisoara
                            31. Strugasca
                            32. Studena
                            33. Sub Cring
                            34. Sub Plai
                            35. Topla
                            36. Tatu
                            37. Zanogi
                            38. Zbegu
                            39. Zmogotin
                            40. Zoina
 22. Dalboset                1. Dalboset
                             2. Birz
                             3. Boina
                             4. Boinita
                             5. Prislop
                             6. Resita Mica
                             7. Sopotu Vechi
 23. Doclin                  1. Doclin
                             2. Binis
                             3. Tirol
 24. Dognecea                1. Dognecea
                             2. Calina
 25. Domasnea                1. Domasnea
                             2. Canicea
 26. Eftimie Murgu           1. Eftimie Murgu
 27. Ezeris                  1. Ezeris
                             2. Soceni
 28. Firliug                 1. Firliug
                             2. Dezesti
                             3. Duleu
                             4. Remetea-Poganici
                             5. Scaius
                             6. Valea Mare
 29. Forotic                 1. Forotic
                             2. Brezon
                             3. Comoriste
                             4. Surducu Mare
 30. Girnic                  1. Girnic
                             2. Padina Matei
 31. Glimboca                1. Glimboca
 32. Goruia                  1. Goruia
                             2. Giurgiova
                             3. Girliste
 33. Gradinari               1. Gradinari
                             2. Greoni
 34. Iablanita               1. Iablanita
                             2. Globu Craiovei
                             3. Petnic
 35. Lapusnicel              1. Lapusnicel
                             2. Pirvova
                             3. Sumita
 36. Lapusnicu Mare          1. Lapusnicu Mare
                             2. Moceris
 37. Luncavita               1. Luncavita
                             2. Verendin
 38. Lupac                   1. Lupac
                             2. Clocotici
                             3. Rafnic
                             4. Vodnic
 39. Marga                   1. Marga
                             2. Vama Marga
 40. Maureni                 1. Maureni
                             2. Sosdea
 41. Mehadia                 1. Mehadia
                             2. Globurau
                             3. Plugova
                             4. Valea Bolvasnita
 42. Mehadica                1. Mehadica
 43. Naidas                  1. Naidas
                             2. Lescovita
 44. Obreja                  1. Obreja
                             2. Ciuta
                             3. Iaz
                             4. Var
 45. Paltinis                1. Paltinis
                             2. Cornutel
                             3. Delinesti
                             4. Ohabita
                             5. Rugi
 46. Pescari                 1. Pescari
                             2. Sfinta Elena
 47. Pojejena                1. Pojejena
                             2. Belobresca
                             3. Divici
                             4. Radimna
                             5. Susca
 48. Prigor                  1. Prigor
                             2. Borlovenii Noi
                             3. Borlovenii Vechi
                             4. Patas
                             5. Putna
 49. Ramna                   1. Ramna
                             2. Barbosu
                             3. Valeapai
 50. Racasdia                1. Racasdia
                             2. Vraniut
 51. Rusca Montana           1. Rusca Montana
                             2. Ruschita
 52. Sacu                    1. Sacu
                             2. Salbagelu Nou
                             3. Tincova
 53. Sasca Montana           1. Sasca Montana
                             2. Bogodint
                             3. Potoc
                             4. Sasca Romana
                             5. Slatina-Nera
 54. Sichevita               1. Sichevita
                             2. Brestelnic
                             3. Camenita
                             4. Cirsie
                             5. Cracu Almaj
                             6. Crusovita
                             7. Curmatura
                             8. Frasinis
                             9. Gornea
                            10. Liborajdea
                            11. Lucacevat
                            12. Martinovat
                            13. Ogasu Podului
                            14. Streneac
                            15. Valea Orevita
                            16. Valea Ravensca
                            17. Valea Sichevitei
                            18. Zanou
                            19. Zasloane
 55. Slatina-Timis           1. Slatina-Timis
                             2. Ilova
                             3. Sadova Noua
                             4. Sadova Veche
 56. Socol                   1. Socol
                             2. Bazias
                             3. Cimpia
                             4. Pirneaura
                             5. Zlatita
 57. Sopotu Nou              1. Sopotu Nou
                             2. Cirsa Rosie
                             3. Dristie
                             4. Poienile Boinei
                             5. Ravensca
                             6. Rachita
                             7. Stancilova
                             8. Urcu
                             9. Valea Rachitei
                            10. Valea Rosie
 58. Teregova                1. Teregova
                             2. Rusca
 59. Ticvaniu Mare           1. Ticvaniu Mare
                             2. Cirnecea
                             3. Secaseni
                             4. Ticvaniu Mic
 60. Tirnova                 1. Tirnova
                             2. Bratova
 61. Toplet                  1. Toplet
                             2. Birza
 62. Turnu Ruieni            1. Turnu Ruieni
                             2. Borlova
                             3. Cicleni
                             4. Dalci
                             5. Zervesti
                             6. Zlagna
 63. Valiug                  1. Valiug
 64. Varadia                 1. Varadia
                             2. Mercina
 65. Vermes                  1. Vermes
                             2. Ersig
                             3. Izgar
 66. Vrani                   1. Vrani
                             2. Ciortea
                             3. Iertof
 67. Zavoi                   1. Zavoi
                             2. Magura
                             3. Maru
                             4. Poiana Marului
                             5. Valea Bistrei
                             6. Voislova
                             7. 23 August
 68. Zorlentu Mare           1. Zorlentu Mare
                             2. Zorlencior

    JUDETUL CALARASI
    cu resedinta in municipiul Calarasi
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   1
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   2
    Comune ......................................  50
    - din care, suburbane .......................   2
    Sate ........................................ 154
    - din care, apartin oraselor ................  -

    A. MUNICIPII
    Denumirea       Comune                          Sate componente ale
    municipiului    suburbane                       comunei suburbane
    1. CALARASI     1. Modelu                       1. Modelu
                                                    2. Radu Negru
                                                    3. Stoenesti
                                                    4. Tonea
    B. ORASE
    Denumirea
    orasului
    1. OLTENITA
                    Comune                          Sate componente ale
                    suburbane                       comunei suburbane
                    1. Mitreni                      1. Mitreni
                                                    2. Clatesti
                                                    3. Valea Rosie
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Alexandru Odobescu      1. Nicolae Balcescu
                             2. Alexandru Odobescu
                             3. Galatui
  2. Belciugatele            1. Belciugatele
                             2. Cindeasca
                             3. Cojesti
                             4. Mataraua
                             5. Mariuta
  3. Borcea                  1. Borcea
  4. Budesti                 1. Budesti
                             2. Aprozi
                             3. Buciumeni
                             4. Crivat
                             5. Gruiu
  5. Cascioarele             1. Cascioarele
  6. Chirnogi                1. Chirnogi
  7. Chiselet                1. Chiselet
  8. Ciocanesti              1. Ciocanesti
  9. Curcani                 1. Curcani
                             2. Salcioara
 10. Cuza Voda               1. Ceacu
                             2. Calarasii Vechi
                             3. Cuza Voda
 11. Dichiseni               1. Dichiseni
                             2. Coslogeni
                             3. Libertatea
                             4. Satnoeni
 12. Dor Marunt              1. Dor Marunt
                             2. Dilga
                             3. Duga-Gara
                             4. Infratirea
                             5. Ogoru
                             6. Pelinu
 13. Dorobantu               1. Dorobantu
                             2. Bosneagu
                             3. Varasti
 14. Dragalina               1. Dragalina
                             2. Constantin Brincoveanu
                             3. Drajna Noua
 15. Dragos Voda             1. Dragos Voda
                             2. Bogdana
                             3. Socoalele
 16. Frasinet                1. Frasinet
                             2. Curatesti
                             3. Danesti
                             4. Frasinetu de Jos
                             5. Luptatori
                             6. Tariceni
 17. Frumusani               1. Frumusani
                             2. Orasti
                             3. Pasarea
                             4. Padurisu
                             5. Pitigaia
                             6. Postavari
 18. Fundeni                 1. Fundeni
 19. Fundulea                1. Fundulea
                             2. Alexandru I. Cuza
                             3. Gostilele
 20. Gradistea               1. Gradistea
                             2. Bogata
                             3. Cunesti
                             4. Rasa
 21. Gurbanesti              1. Gurbanesti
                             2. Codreni
                             3. Cotofanca
                             4. Preasna
                             5. Preasna Veche
                             6. Valea Presnei
 22. Independenta            1. Independenta
                             2. Potcoava
                             3. Visinii
 23. Jegalia                 1. Jegalia
                             2. Gildau
                             3. Iezeru
 24. Lehliu                  1. Lehliu
                             2. Sapunari
 25. Lehliu-Gara             1. Lehliu-Gara
                             2. Buzoeni
                             3. Razvani
                             4. Valea Seaca
 26. Luica                   1. Luica
                             2. Valea Stinii
 27. Lupsanu                 1. Lupsanu
                             2. Nucetu
                             3. Plevna
                             4. Radu Voda
                             5. Valea Rusului
 28. Minastirea              1. Minastirea
                             2. Coconi
                             3. Sultana
 29. Nana                    1. Nana
 30. Nicolae Balcescu        1. Nicolae Balcescu
                             2. Fintina Doamnei
                             3. Paicu
 31. Perisoru                1. Perisoru
                             2. Marculesti-Gara
                             3. Tudor Vladimirescu
 32. Plataresti              1. Plataresti
                             2. Cucuieti
                             3. Dorobantu
                             4. Podu Pitarului
 33. Radovanu                1. Radovanu
                             2. Valea Popii
 34. Roseti                  1. Roseti
 35. Sarulesti               1. Sarulesti
                             2. Magureni
                             3. Polcesti
                             4. Sandulita
                             5. Sarulesti-Gara
                             6. Satucu
                             7. Solacolu
 36. Sohatu                  1. Sohatu
                             2. Progresu
 37. Spantov                 1. Spantov
                             2. Cetatea Veche
                             3. Stancea
 38. Soldanu                 1. Soldanu
                             2. Negoesti
 39. Stefan cel Mare         1. Stefan cel Mare
 40. Stefan Voda             1. Stefan Voda
 41. Tamadau Mare            1. Tamadau Mare
                             2. Calareti
                             3. Dirvari
                             4. Plumbuita
                             5. Sacele
                             6. Seinoiu
                             7. Tamadau Mic
 42. Ulmeni                  1. Ulmeni
 43. Ulmu                    1. Ulmu
                             2. Chirnogi
                             3. Faurei
                             4. Zimbru
 44. Unirea                  1. Unirea
                             2. Oltina
 45. Valea Argovei           1. Valea Argovei
                             2. Lunca
                             3. Ostrovu
                             4. Silistea
                             5. Vladiceasca
 46. Vasilati                1. Vasilati
                             2. Galbinasi
                             3. Nuci
                             4. Popesti
 47. Vilcelele               1. Vilcelele
                             2. Floroaica
 48. Vlad Tepes              1. Vlad Tepes
                             2. Mihai Viteazu

    JUDETUL CLUJ
    cu resedinta in municipiul Cluj-Napoca
    Municipii  ..................................   3
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  14
    Comune ......................................  74
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 420
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea
    municipiului
    1. CLUJ-NAPOCA
                                      Localitati
                                      componente
                                      ale municipiului
    2. DEJ                            1. DEJ
                                      2. Ocna Dejului
                                      3. Pestera
                                      4. Pintic
                                      5. Somcutu Mic
                       Comune                           Sate componente ale
                       suburbane                        comunei suburbane

                       1. Cuzdrioara                    1. Cuzdrioara
                                                        2. Manasturel
                                                        3. Valea Girboului
                       2. Jichisu de Jos                1. Jichisu de Jos
                                                        2. Codor
                                                        3. Jichisu de Sus
                                                        4. Sigau
                                                        5. Tarpiu
                       3. Mica                          1. Mica
                                                        2. Dimbu Mare
                                                        3. Manastirea
                                                        4. Nires
                                                        5. Sinmarghita
                                                        6. Valea Ciresoii
                                                        7. Valea Luncii
    3 TURDA            1. Mihai Viteazu                 1. Mihai Viteazu
                                                        2. Cheia
                                                        3. Cornesti
                       2. Sandulesti                    1. Sandulesti
                                                        2. Copaceni
    B. ORASE
    Denumirea                         Localitati
    orasului                          componente
                                      ale orasului
    1. CIMPIA TURZII
    2. GHERLA                          1. GHERLA
                                       2. Baita
                                       3. Hasdate
                                       4. Silivas
    3. HUEDIN                          1. HUEDIN
                                       2. Bicalatu
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Aghiresu                1. Aghiresu
                             2. Aghiresu-Fabrici
                             3. Arghisu
                             4. Bagara
                             5. Dincu
                             6. Doroltu
                             7. Inucu
                             8. Leghia
                             9. Macau
                            10. Ticu
                            11. Ticu-Colonie
  2. Aiton                   1. Aiton
                             2. Rediu
  3. Alunis                  1. Alunis
                             2. Corneni
                             3. Ghirolt
                             4. Pruneni
                             5. Vale
  4. Apahida                 1. Apahida
                             2. Bodrog
                             3. Cimpenesti
                             4. Corpadea
                             5. Dezmir
                             6. Pata
                             7. Sinnicoara
                             8. Sub Coasta
  5. Aschileu                1. Aschileu Mare
                             2. Aschileu Mic
                             3. Cristorel
                             4. Dorna
                             5. Fodora
  6. Baciu                   1. Baciu
                             2. Corusu
                             3. Mera
                             4. Popesti
                             5. Radaia
                             6. Salistea Noua
                             7. Suceagu
  7. Baisoara                1. Baisoara
                             2. Frasinet
                             3. Moara de Padure
                             4. Muntele Baisorii
                             5. Muntele Bocului
                             6. Muntele Cacovei
                             7. Muntele Filii
                             8. Muntele Sacelului
                             9. Sacel
  8. Belis                   1. Belis
                             2. Balcesti
                             3. Dealu Botii
                             4. Giurcuta de Jos
                             5. Giurcuta de Sus
                             6. Poiana Horea
                             7. Smida
  9. Bobilna                 1. Bobilna
                             2. Antas
                             3. Babdiu
                             4. Blidaresti
                             5. Cremenea
                             6. Maia
                             7. Osorhel
                             8. Pruni
                             9. Razbuneni
                            10. Suaras
                            11. Vilcelele
 10. Bontida                 1. Bontida
                             2. Coasta
                             3. Rascruci
                             4. Tauseni
 11. Borsa                   1. Borsa
                             2. Borsa-Catun
                             3. Borsa-Crestaia
                             4. Ciumafaia
                             5. Giula
 12. Buza                    1. Buza
                             2. Rotunda
 13. Caianu                  1. Caianu
                             2. Barai
                             3. Caianu Mic
                             4. Caianu-Vama
                             5. Vaida-Camaras
                             6. Valeni
 14. Calarasi                1. Calarasi
                             2. Bogata
                             3. Calarasi-Gara
 15. Calatele                1. Calatele
                             2. Calata
                             3. Dealu Negru
                             4. Finciu
                             5. Valeni
 16. Camarasu                1. Camarasu
                             2. Naoiu
                             3. Simboleni
 17. Capusu Mare             1. Capusu Mare
                             2. Agirbiciu
                             3. Balcesti
                             4. Capusu Mic
                             5. Dingau Mare
                             6. Dingau Mic
                             7. Dumbrava
                             8. Paniceni
                             9. Straja
 18. Caseiu                  1. Caseiu
                             2. Comorita
                             3. Coplean
                             4. Custura
                             5. Girbau Dejului
                             6. Guga
                             7. Leurda
                             8. Rugasesti
                             9. Salatruc
                            10. Urisor
 19. Catina                  1. Catina
                             2. Copru
                             3. Feldioara
                             4. Hagau
                             5. Hodaie
                             6. Valea Calda
 20. Ceanu Mare              1. Ceanu Mare
                             2. Andici
                             3. Boian
                             4. Boldut
                             5. Ciurgau
                             6. Dosu Napului
                             7. Finate
                             8. Hodai-Boian
                             9. Iacobeni
                            10. Mortesti
                            11. Stircu
                            12. Strucut
                            13. Valea lui Cati
 21. Chinteni                1. Chinteni
                             2. Deusu
                             3. Feiurdeni
                             4. Macicasu
                             5. Padureni
                             6. Satu Lung
                             7. Salistea Veche
                             8. Sinmartin
                             9. Vechea
 22. Chiuiesti               1. Chiuiesti
                             2. Dosu Bricii
                             3. Huta
                             4. Magoaja
                             5. Strimbu
                             6. Valea Caseielului
                             7. Valea lui Opris
 23. Ciucea                  1. Ciucea
                             2. Bucea
                             3. Negreni
                             4. Prelucele
                             5. Vinatori
 24. Ciurila                 1. Ciurila
                             2. Filea de Jos
                             3. Filea de Sus
                             4. Padureni
                             5. Prunis
                             6. Salicea
                             7. Saliste
                             8. Sutu
 25. Citcau                  1. Citcau
                             2. Muncel
                             3. Salisca
 26. Cojocna                 1. Cojocna
                             2. Boj-Catun
                             3. Boju
                             4. Cara
                             5. Huci
                             6. Iuriu de Cimpie
                             7. Moristi
                             8. Straja
 27. Cornesti                1. Cornesti
                             2. Birlea
                             3. Igritia
                             4. Lujerdiu
                             5. Morau
                             6. Stoiana
                             7. Tiocu de Jos
                             8. Tiocu de Sus
                             9. Tioltiur
 28. Dabica                  1. Dabica
                             2. Luna de Jos
                             3. Piglisa
 29. Feleacu                 1. Feleacu
                             2. Casele Micesti
                             3. Gheorghieni
                             4. Saradis
                             5. Vilcele
 30. Fizesu Gherlii          1. Fizesu Gherlii
                             2. Bont
                             3. Lunca Bontului
                             4. Nicula
                             5. Sacalaia
 31. Floresti                1. Floresti
                             2. Luna de Sus
                             3. Tauti
 32. Frata                   1. Frata
                             2. Berchiesu
                             3. Oas
                             4. Olariu
                             5. Padurea Iacobeni
                             6. Poiana Fratii
                             7. Razoare
                             8. Soporu de Cimpie
 33. Geaca                   1. Geaca
                             2. Chiris
                             3. Lacu
                             4. Legii
                             5. Puini
                             6. Sucutard
 34. Gilau                   1. Gilau
                             2. Somesu Cald
                             3. Somesu Rece
 35. Girbau                  1. Girbau
                             2. Cornesti
                             3. Nadaselu
                             4. Turea
                             5. Vistea
 36. Iara                    1. Iara
                             2. Agris
                             3. Borzesti
                             4. Buru
                             5. Cacova Ierii
                             6. Fagetu Ierii
                             7. Lungesti
                             8. Masca
                             9. Magura Ierii
                            10. Ocolisel
                            11. Surduc
                            12. Valea Agrisului
                            13. Valea Vadului
 37. Iclod                   1. Iclod
                             2. Fundatura
                             3. Iclozel
                             4. Livada
                             5. Orman
 38. Izvoru Crisului         1. Izvoru Crisului
                             2. Nadasu
                             3. Nearsova
                             4. Saula
 39. Jucu                    1. Jucu de Sus
                             2. Gadalin
                             3. Juc-Herghelie
                             4. Jucu de Mijloc
                             5. Visea
 40. Luna                    1. Luna
                             2. Gligoresti
                             3. Luncani
 41. Maguri-Racatau          1. Maguri-Racatau
                             2. Maguri
                             3. Muntele Rece
 42. Manastireni             1. Manastireni
                             2. Ardeova
                             3. Bedeciu
                             4. Bica
                             5. Dretea
                             6. Manasturu Romanesc
 43. Margau                  1. Margau
                             2. Bociu
                             3. Buteni
                             4. Ciuleni
                             5. Rachitele
                             6. Scrind-Frasinet
 44. Marisel                 1. Marisel
 45. Mintiu Gherlii          1. Mintiu Gherlii
                             2. Bunesti
                             3. Nima
                             4. Padurenii
                             5. Petresti
                             6. Salatiu
 46. Mociu                   1. Mociu
                             2. Boteni
                             3. Chesau
                             4. Criseni
                             5. Falca
                             6. Ghirisu Roman
                             7. Rosieni
                             8. Turmasi
                             9. Zorenii de Vale
 47. Moldovenesti            1. Moldovenesti
                             2. Badeni
                             3. Pietroasa
                             4. Plaiesti
                             5. Podeni
                             6. Stejeris
 48. Palatca                 1. Palatca
                             2. Bagaciu
                             3. Muresenii de Cimpie
                             4. Petea
                             5. Sava
 49. Panticeu                1. Panticeu
                             2. Catalina
                             3. Cublesu Somesan
                             4. Dirja
                             5. Sarata
 50. Petrestii de Jos        1. Petrestii de Jos
                             2. Craesti
                             3. Deleni
                             4. Livada
                             5. Petrestii de Mijloc
                             6. Petrestii de Sus
                             7. Plaiuri
 51. Ploscos                 1. Ploscos
                             2. Crairit
                             3. Lobodas
                             4. Valea Florilor
 52. Poieni                  1. Poieni
                             2. Bologa
                             3. Cerbesti
                             4. Hodisu
                             5. Lunca Visagului
                             6. Morlaca
                             7. Tranisu
                             8. Valea Draganului
 53. Recea-Cristur           1. Recea-Cristur
                             2. Caprioara
                             3. Ciubanca
                             4. Ciubancuta
                             5. Elciu
                             6. Escu
                             7. Jurca
                             8. Osoi
                             9. Pustuta
 54. Risca                   1. Risca
                             2. Dealu Mare
                             3. Lapustesti
                             4. Marcesti
 55. Sacuieu                 1. Sacuieu
                             2. Rogojel
                             3. Visagu
 56. Savadisla               1. Savadisla
                             2. Finisel
                             3. Hasdate
                             4. Lita
                             5. Liteni
                             6. Stolna
                             7. Valisoara
                             8. Vlaha
 57. Sic                     1. Sic
 58. Sincraiu                1. Sincraiu
                             2. Alunisu
                             3. Braisoru
                             4. Domosu
                             5. Horlacea
 59. Sinmartin               1. Sinmartin
                             2. Ceaba
                             3. Cutca
                             4. Diviciorii Mari
                             5. Diviciorii Mici
                             6. Mahal
                             7. Simboieni
                             8. Tirgusor
 60. Sinpaul                 1. Sinpaul
                             2. Berindu
                             3. Mihaiesti
                             4. Sumurducu
                             5. Sardu
                             6. Topa Mica
 61. Suatu                   1. Suatu
                             2. Aruncuta
                             3. Dimburile
 62. Tritenii de Jos         1. Tritenii de Jos
                             2. Clapa
                             3. Colonia
                             4. Padurenii
                             5. Tritenii de Sus
                             6. Tritenii-Hotar
 63. Tureni                  1. Tureni
                             2. Ceanu Mic
                             3. Comsesti
                             4. Martinesti
                             5. Micesti
 64. Taga                    1. Taga
                             2. Nasal
                             3. Sintejude
                             4. Sintejude-Vale
                             5. Sintioana
 65. Unguras                 1. Unguras
                             2. Batin
                             3. Darot
                             4. Sicfa
                             5. Valea Ungurasului
 66. Vad                     1. Vad
                             2. Bogata de Jos
                             3. Bogata de Sus
                             4. Calna
                             5. Cetan
                             6. Curtuiusu Dejului
                             7. Valea Grosilor
 67. Valea Ierii             1. Valea Ierii
                             2. Cerc
                             3. Plopi
 68. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Urca
 69. Vultureni               1. Vultureni
                             2. Babutiu
                             3. Badesti
                             4. Chidea
                             5. Faureni
                             6. Soimeni

    JUDETUL CONSTANTA
    cu resedinta in municipiul Constanta
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  17
    Comune ......................................  49
    - din care, suburbane .......................   4
    Sate ........................................ 190
    - din care, apartin oraselor ................   2

    A. MUNICIPII
    Denumirea                            Localitati
    municipiului                         componente
                                         ale municipiului
    1. CONSTANTA                         1. CONSTANTA
                                         2. Mamaia
                                         3. Palazu Mare
    Orase ce apartin                     Localitati
    de municipiu                         componente
                                         ale orasului
    1. EFORIE                            1. Eforie Sud
                                         2. Eforie Nord
    2. MANGALIA
    3. NAVODARI                          1. NAVODARI
                                         2. Mamaia-Sat
                                                            Sate ce apartin
                                                            orasului
    1. TECHIRGHIOL                    1. TECHIRGHIOL         1. Agigea
                                      2. Sanatoriul Agigea   2. Lazu
                                      3. Statiunea Zoologica
                                         Marina
                   Comune suburbane                         Sate componente
                   ce apartin                               ale comunei
                   municipiului                             suburbane
                   1. 23 August                             1. 23 August
                                                            2. Dulcesti
                                                            3. Mosneni
                   2. Limanu                                1. Limanu
                                                            2. Hagieni
                                                            3. 2 Mai
                                                            4. Vama Veche
                   3. Ovidiu                                1. Ovidiu
                                                            2. Lumina
                                                            3. Poiana
                   4. Tuzla                                 1. Tuzla
                                                            2. Costinesti
                                                            3. Schitu

    B. ORASE
    Denumirea                            Localitati
    orasului                             componente
                                         ale orasului
    1. CERNAVODA
    2. HIRSOVA                           1. HIRSOVA
                                         2. Vadu Oii
    3. MEDGIDIA                          1. MEDGIDIA
                                         2. Remus Opreanu
                                         3. Valea Dacilor

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Adamclisi               1. Adamclisi
                             2. Abrud
                             3. Hateg
                             4. Urluia
                             5. Zorile
  2. Albesti                 1. Albesti
                             2. Arsa
                             3. Coroana
                             4. Cotu Vaii
                             5. Virtop
  3. Aliman                  1. Aliman
                             2. Dunareni
                             3. Floriile
                             4. Vlahii
  4. Basarabi                1. Basarabi
                             2. Siminoc
  5. Baneasa                 1. Baneasa
                             2. Faurei
                             3. Negureni
                             4. Tudor Vladimirescu
  6. Castelu                 1. Castelu
                             2. Cuza Voda
                             3. Nisipari
  7. Cerchezu                1. Cerchezu
                             2. Cascioarele
                             3. Magura
                             4. Viroaga
  8. Chirnogeni              1. Chirnogeni
                             2. Credinta
                             3. Plopeni
  9. Ciobanu                 1. Ciobanu
                             2. Miorita
 10. Ciocirlia               1. Ciocirlia
                             2. Ciocirlia de Sus
 11. Cobadin                 1. Cobadin
                             2. Conacu
                             3. Curcani
                             4. Negresti
                             5. Viisoara
 12. Cogealac                1. Cogealac
                             2. Fintinele
                             3. Gura Dobrogei
                             4. Rimnicu de Jos
                             5. Rimnicu de Sus
                             6. Tariverde
 13. Comana                  1. Comana
                             2. Casicea
                             3. General Scarisoreanu
                             4. Pelinu
                             5. Tataru
 14. Corbu                   1. Corbu
                             2. Luminita
                             3. Vadu
 15. Crucea                  1. Crucea
                             2. Baltagesti
                             3. Crisan
                             4. Galbiori
                             5. Stupina
                             6. Siriu
 16. Cumpana                 1. Cumpana
                             2. Baraganu
                             3. Potirnichea
                             4. Straja
 17. Deleni                  1. Deleni
                             2. Petrosani
                             3. Pietreni
                             4. Sipotele
 18. Dobromir                1. Dobromir
                             2. Cetatea
                             3. Dobromiru din Deal
                             4. Lespezi
                             5. Padureni
                             6. Valeni
 19. Girliciu                1. Girliciu
 20. Horia                   1. Horia
                             2. Closca
                             3. Ghindaresti
                             4. Tichilesti
 21. Independenta            1. Independenta
                             2. Dumbraveni
                             3. Fintina Mare
                             4. Furnica
                             5. Movila Verde
                             6. Olteni
                             7. Tufani
 22. Ion Corvin              1. Ion Corvin
                             2. Brebeni
                             3. Cringu
                             4. Raristea
                             5. Viile
 23. Istria                  1. Istria
                             2. Nuntasi
 24. Lipnita                 1. Lipnita
                             2. Canlia
                             3. Carvan
                             4. Coslugea
                             5. Cuiugiuc
                             6. Goruni
                             7. Izvoarele
 25. Mereni                  1. Mereni
                             2. Ciobanita
                             3. Lanurile
                             4. Miristea
                             5. Osmancea
 26. Mihail Kogalniceanu     1. Mihail Kogalniceanu
                             2. Oituz
                             3. Palazu Mic
                             4. Piatra
                             5. Sibioara
 27. Mihai Viteazu           1. Mihai Viteazu
                             2. Sinoie
 28. Mircea Voda             1. Mircea Voda
                             2. Faclia
                             3. Gherghina
                             4. Saligny
                             5. Satu Nou
                             6. Stefan cel Mare
                             7. Tibrinu
 29. Negru Voda              1. Negru Voda
                             2. Darabani
                             3. Graniceru
                             4. Vilcelele
 30. Nicolae Balcescu        1. Nicolae Balcescu
                             2. Dorobantu
                             3. Dropia
 31. Oltina                  1. Oltina
                             2. Razoarele
                             3. Satu Nou
                             4. Strunga
 32. Ostrov                  1. Ostrov
                             2. Almalau
                             3. Bugeac
                             4. Esechioi
                             5. Galita
                             6. Girlita
 33. Pantelimon              1. Pantelimon
                             2. Calugareni
                             3. Nistoresti
                             4. Pantelimon de Jos
                             5. Runcu
                             6. Vulturu
 34. Pecineaga               1. Pecineaga
                             2. Vinatori
 35. Pestera                 1. Pestera
                             2. Ivrinezu Mare
                             3. Ivrinezu Mic
                             4. Izvoru Mare
                             5. Veteranu
 36. Poarta Alba             1. Poarta Alba
                             2. Nazarcea
 37. Rasova                  1. Rasova
                             2. Cochirleni
 38. Saraiu                  1. Saraiu
                             2. Dulgheru
                             3. Stejaru
 39. Sacele                  1. Sacele
                             2. Traian
 40. Seimeni                 1. Seimeni
                             2. Dunarea
                             3. Seimenii Mici
 41. Silistea                1. Silistea
                             2. Tortoman
                             3. Tepes Voda
 42. Tirgusor                1. Tirgusor
                             2. Casian
                             3. Cheia
                             4. Gradina
                             5. Mireasa
 43. Topalu                  1. Topalu
                             2. Capidava
 44. Topraisar               1. Topraisar
                             2. Amzacea
                             3. Biruinta
                             4. Movilita
 45. Valu lui Traian         1. Valu lui Traian

    JUDETUL COVASNA
    cu resedinta in municipiul Sfintu Gheorghe
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   6
    Comune ......................................  23
    - din care, suburbane .......................   3
    Sate ........................................ 122
    - din care, apartin municipiilor si
      oraselor ..................................  11

    A. MUNICIPII
    Denumirea                                         Sate ce apartin
    municipiului                                      municipiului
    1. SFINTU GHEORGHE                                1. Chilieni
                                                      2. Coseni
    B. ORASE
    Denumirea                                         Sate ce apartin
    orasului                                          orasului
    1. BARAOLT                                        1. Biborteni
                                                      2. Bodos
                                                      3. Capeni
                                                      4. Miclosoara
                                                      5. Racosul de Sus
                                  Localitati
                                  componente
                                  ale orasului
    2. COVASNA                    1. COVASNA
                                  2. Chiurus
                 Comune                               Sate componente ale
                 suburbane                            comunei suburbane
                 1. Comandau                          1. Comandau

                                                      Sate ce apartin
                                                      orasului
    3. INTORSURA BUZAULUI                             1. Bradet
                                                      2. Floroaia
                                                      3. Scradoasa
                                                      Sate componente
                                                      ale comunei
                                                      suburbane
                 1. Barcani                           1. Barcani
                                                      2. Ladauti
                                                      3. Saramas
                                                      4. Valea Mare
                 2. Sita Buzaului                     1. Sita Buzaului
                                                      2. Crasna
                                                      3. Merisor
                                                      4. Zabratau
 
                                                      Sate ce apartin
                                                      orasului
    4. TIRGU SECUIESC                                 1. Lunga

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Aita Mare               1. Aita Mare
                             2. Aita Medie
  2. Batani                  1. Batanii Mari
                             2. Aita Seaca
                             3. Batanii Mici
                             4. Herculian
                             5. Ozunca-Bai
  3. Belin                   1. Belin
                             2. Belin-Vale
  4. Bodoc                   1. Bodoc
                             2. Olteni
                             3. Zalan
  5. Borosneu Mare           1. Borosneu Mare
                             2. Borosneu Mic
                             3. Dobolii de Sus
                             4. Let
                             5. Tufalau
                             6. Valea Mica
  6. Brates                  1. Brates
                             2. Pachia
                             3. Telechia
  7. Bradut                  1. Bradut
                             2. Doboseni
                             3. Filia
                             4. Talisoara
  8. Bretcu                  1. Bretcu
                             2. Martanus
                             3. Oituz
  9. Catalina                1. Catalina
                             2. Hatuica
                             3. Imeni
                             4. Marcusa
                             5. Martineni
 10. Cernat                  1. Cernat
                             2. Albis
                             3. Icafalau
 11. Chichis                 1. Chichis
                             2. Bacel
 12. Dobirlau                1. Dobirlau
                             2. Lunca Marcusului
                             3. Marcus
                             4. Valea Dobirlaului
 13. Ghelinta                1. Ghelinta
                             2. Harale
 14. Ghidfalau               1. Ghidfalau
                             2. Anghelus
                             3. Fotos
                             4. Zoltan
 15. Haghig                  1. Haghig
                             2. Iaras
 16. Ilieni                  1. Ilieni
                             2. Dobolii de Jos
                             3. Sincraiu
 17. Lemnia                  1. Lemnia
                             2. Lutoasa
                             3. Mereni
 18. Malnas                  1. Micfalau
                             2. Bixad
                             3. Malnas
                             4. Malnas-Bai
                             5. Valea Zalanului
 19. Moacsa                  1. Moacsa
                             2. Dalnic
                             3. Padureni
 20. Ojdula                  1. Ojdula
                             2. Hilib
 21. Ozun                    1. Ozun
                             2. Bicfalau
                             3. Lisnau
                             4. Lisnau-Vale
                             5. Lunca Ozunului
                             6. Magherus
                             7. Sintionlunca
 22. Poian                   1. Poian
                             2. Belani
                             3. Carpinenii
                             4. Estelnic
                             5. Valea Scurta
 23. Reci                    1. Reci
                             2. Aninoasa
                             3. Bita
                             4. Saciova
 24. Sinzieni                1. Sinzieni
                             2. Casinu Mic
                             3. Petriceni
                             4. Valea Seaca
 25. Turia                   1. Turia
                             2. Alungeni
 26. Valea Crisului          1. Valea Crisului
                             2. Arcus
                             3. Calnic
 27. Vilcele                 1. Araci
                             2. Ariusd
                             3. Hetea
                             4. Vilcele
 28. Virghis                 1. Virghis
 29. Zagon                   1. Zagon
                             2. Papauti
 30. Zabala                  1. Zabala
                             2. Peteni
                             3. Surcea
                             4. Tamasfalau

    JUDETUL DIMBOVITA
    cu resedinta in municipiul Tirgoviste
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   5
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  13
    Comune ......................................  76
    - din care, suburbane .......................  11
    Sate ........................................ 361
    - din care, apartin oraselor ................   7

    A. MUNICIPII
    Denumirea                            Localitati
    municipiului                         componente
                                         ale municipiului
    1. TIRGOVISTE                        1. TIRGOVISTE
                                         2. Priseaca

                     Comune                            Sate componente ale
                     suburbane                         comunei suburbane
                     1. Aninoasa                       1. Aninoasa
                                                       2. Sateni
                                                       3. Viforita
                     2. Doicesti                       1. Doicesti
                     3. Razvad                         1. Razvad
                                                       2. Gorgota
                                                       3. Valea Voievozilor
                     4. Sotinga                        1. Sotinga
                                                       2. Teis
                     5. Ulmi                           1. Ulmi
                                                       2. Colanu
                                                       3. Dimoiu
                                                       4. Dumbrava
                                                       5. Matraca
                                                       6. Nisipurile
                                                       7. Udresti
                                                       8. Viisoara
    B. ORASE
    Denumirea                                         Sate ce apartin
    orasului                                          orasului
    1. FIENI                                          1. Berevoesti
                                                      2. Costesti
                      Comune                          Sate componente
                      suburbane                       ale comunei
                                                      suburbane
                     1. Motaieni                      1. Motaieni
                                                      2. Cucuteni
    2. GAESTI        1. Gura Foii                     1. Gura Foii
                                                      2. Bumbuia
                                                      3. Catanele
                                                      4. Fagetu
                     2. Petresti                      1. Petresti
                                                      2. Coada Izvorului
                                                      3. Gherghesti
                                                      4. Greci
                                                      5. Ionesti
                                                      6. Potlogeni-Deal
                                                      7. Puntea de Greci
    3. MORENI        1. Iedera                        1. Iedera de Jos
                                                      2. Colibasi
                                                      3. Cricovu Dulce
                                                      4. Iedera de Sus
                                   Localitati
                                   componente
                                   ale orasului
    4. PUCIOASA                    1. PUCIOASA
                                   2. Bela
                                   3. Diaconesti
                                   4. Glodeni
                                   5. Malurile
                                   6. Miculesti
                                   7. Pucioasa-Sat
                   1. Branesti                        1. Branesti
                                                      2. Gura Vulcanei
                                                      3. Laculete-Gara
                                                      4. Priboiu
                                                      5. Toculesti
                                                      6. Vulcana-Pandele
                                                      Sate ce apartin
                                                      orasului
    5. TITU                                           1. Fusea
                                                      2. Hagioaica
                                                      3. Mereni
                                                      4. Plopu
                                                      5. Salcuta
                                                      Sate componente
                                                      ale comunei
                                                      suburbane
                   1. Branistea                       1. Branistea
                                                      2. Dimbovicioara
                                                      3. Savesti
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Baleni                  1. Baleni-Romani
                             2. Baleni-Sirbi
  2. Barbuletu               1. Gura Barbuletului
                             2. Alunis
                             3. Barbuletu
                             4. Cetatuia
                             5. Dupa Deal
                             6. Pietrari
                             7. Riu Alb de Jos
                             8. Riu Alb de Sus
                             9. Sipot
                            10. Valea
  3. Bezdead                 1. Bezdead
                             2. Brosteni
                             3. Costisata
                             4. Magura
                             5. Tunari
                             6. Valea Morii
  4. Bilciuresti             1. Bilciuresti
                             2. Suseni-Socetu
  5. Brezoaele               1. Brezoaele
                             2. Brezoaia
  6. Buciumeni               1. Buciumeni
                             2. Dealu Mare
                             3. Valea Leurzii
  7. Bucsani                 1. Bucsani
                             2. Habeni
                             3. Racovita
                             4. Ratoaia
  8. Butimanu                1. Butimanu
                             2. Barbuceanu
                             3. Lucianca
                             4. Ungureni
  9. Ciocanesti              1. Ciocanesti
                             2. Cretu
                             3. Decindea
                             4. Urziceanca
                             5. Vizuresti
 10. Cindesti                1. Cindesti-Vale
                             2. Aninosani
                             3. Cindesti-Deal
                             4. Dragodanesti
                             5. Valea Mare
 11. Cobia                   1. Gherghitesti
                             2. Blidari
                             3. Calugareni
                             4. Capsuna
                             5. Cobiuta
                             6. Craciunesti
                             7. Frasin-Deal
                             8. Frasin-Vale
                             9. Manastirea
                            10. Mislea
 12. Cojasca                 1. Cojasca
                             2. Fintinele
                             3. Iazu
 13. Comisani                1. Comisani
                             2. Lazuri
 14. Contesti                1. Contesti
                             2. Balteni
                             3. Boteni
                             4. Calugareni
                             5. Cringasi
                             6. Gamanesti
                             7. Helesteu
                             8. Mereni
 15. Corbii Mari             1. Corbii Mari
                             2. Baraceni
                             3. Grozavesti
                             4. Moara din Groapa
                             5. Petresti
                             6. Podu Corbencii
                             7. Satu Nou
                             8. Ungureni
                             9. Vadu Stanchii
 16. Cornatelu               1. Cornatelu
                             2. Alunisu
                             3. Bolovani
                             4. Corni
                             5. Slobozia
 17. Cornesti                1. Cornesti
                             2. Bujoreanca
                             3. Catunu
                             4. Cristeasca
                             5. Crivatu
                             6. Frasinu
                             7. Hodarasti
                             8. Ibrianu
                             9. Postirnacu
                            10. Ungureni
 18. Costestii din Vale      1. Costestii din Vale
                             2. Maruntisu
                             3. Tomsani
 19. Crevedia                1. Crevedia
                             2. Cocani
                             3. Dirza
                             4. Minastirea
                             5. Samurcasi
 20. Cringurile              1. Badulesti
                             2. Cringurile de Jos
                             3. Cringurile de Sus
                             4. Patroaia-Deal
                             5. Patroaia-Vale
                             6. Potlogeni-Vale
                             7. Ratesti
                             8. Voia
 21. Darmanesti              1. Darmanesti
                             2. Marginenii de Sus
                             3. Vladeni
 22. Dobra                   1. Dobra
                             2. Marcesti
 23. Dragodana               1. Dragodana
                             2. Boboci
                             3. Burduca
                             4. Cuparu
                             5. Padureni
                             6. Picior de Munte
                             7. Straosti
 24. Dragomiresti            1. Dragomiresti
                             2. Decindeni
                             3. Geangoesti
                             4. Mogosesti
                             5. Rincaciov
                             6. Ungureni
 25. Finta                   1. Finta Mare
                             2. Bechinesti
                             3. Finta Veche
                             4. Gheboaia
 26. Glodeni                 1. Glodeni
                             2. Gusoiu
                             3. Laculete
                             4. Livezile
                             5. Malu Mierii
                             6. Schela
 27. Gura Ocnitei            1. Gura Ocnitei
                             2. Adinca
                             3. Ochiuri
                             4. Sacueni
 28. Gura Sutii              1. Gura Sutii
                             2. Sperieteni
 29. Hulubesti               1. Hulubesti
                             2. Butoiu de Jos
                             3. Butoiu de Sus
                             4. Magura
                             5. Valea Dadei
 30. I.L. Caragiale          1. Ghirdoveni
                             2. I.L. Caragiale
                             3. Mija
 31. Lucieni                 1. Lucieni
                             2. Olteni
                             3. Raciu
                             4. Silistea
                             5. Suta Seaca
 32. Ludesti                 1. Ludesti
                             2. Milosari
                             3. Potocelu
                             4. Scheiu de Jos
                             5. Scheiu de Sus
                             6. Telesti
 33. Lunguletu               1. Lunguletu
                             2. Oreasca
                             3. Serdanu
 34. Malu cu Flori           1. Malu cu Flori
                             2. Capu Coastei
                             3. Copaceni
                             4. Miclosanii Mari
                             5. Miclosanii Mici
 35. Manesti                 1. Manesti
                             2. Dragaesti-Paminteni
                             3. Dragaesti-Ungureni
 36. Matasaru                1. Tetcoiu
                             2. Cretulesti
                             3. Matasaru
                             4. Odaia Turcului
                             5. Poroinica
                             6. Putu cu Salcie
                             7. Salcioara
 37. Mogosani                1. Mogosani
                             2. Chirca
                             3. Cojocaru
                             4. Merii
                             5. Zavoiu
 38. Moroeni                 1. Moroeni
                             2. Dobresti
                             3. Glod
                             4. Lunca
                             5. Muscel
                             6. Pucheni
 39. Morteni                 1. Morteni
                             2. Neajlovu
 40. Niculesti               1. Niculesti
                             2. Ciocanari
                             3. Movila
 41. Nucet                   1. Nucet
                             2. Cazaci
                             3. Ilfoveni
 42. Ocnita                  1. Ocnita
 43. Odobesti                1. Odobesti
                             2. Brincoveanu
                             3. Crovu
                             4. Miulesti
                             5. Zidurile
 44. Pietrosita              1. Pietrosita
                             2. Dealu Frumos
 45. Poiana                  1. Poiana
                             2. Poienita
 46. Potlogi                 1. Potlogi
                             2. Pitaru
                             3. Podu Cristinii
                             4. Romanesti
                             5. Vlasceni
 47. Produlesti              1. Produlesti
                             2. Brosteni
                             3. Costestii din Deal
 48. Pucheni                 1. Pucheni
                             2. Bradatel
                             3. Meisoare
                             4. Valea Larga
                             5. Virfureni
 49. Racari                  1. Racari
                             2. Balanesti
                             3. Colacu
                             4. Ghergani
                             5. Ghimpati
                             6. Mavrodin
                             7. Sabiesti
                             8. Stanesti
 50. Runcu                   1. Runcu
                             2. Badeni
                             3. Brebu
                             4. Ferestre
                             5. Piatra
                             6. Silistea
 51. Salcioara               1. Banesti
                             2. Catunu
                             3. Cuza Voda
                             4. Ghinesti
                             5. Mircea Voda
                             6. Moara Noua
                             7. Movila
                             8. Podu Rizii
                             9. Salcioara
 52. Slobozia Moara          1. Slobozia Moara
 53. Selaru                  1. Selaru
                             2. Fierbinti
                             3. Glogoveanu
 54. Tartasesti              1. Tartasesti
                             2. Bildana
                             3. Gulia
 55. Tatarani                1. Tatarani
                             2. Caprioru
                             3. Gheboieni
                             4. Priboiu
 56. Uliesti                 1. Uliesti
                             2. Croitori
                             3. Hanu lui Pala
                             4. Jugureni
                             5. Minastioara
                             6. Olteni
                             7. Ragu
                             8. Stavropolia
 57 Valea Lunga              1. Valea Lunga-Cricov
                             2. Bacesti
                             3. Izvoru
                             4. Mosia Mica
                             5. Serbaneasa
                             6. Stubeie Tisa
                             7. Valea lui Dan
                             8. Valea Lunga-Gorgota
                             9. Valea Lunga-Ogrea
                            10. Valea Mare
 58. Valea Mare              1. Valea Mare
                             2. Feteni
                             3. Girleni
                             4. Livezile
                             5. Saru
                             6. Stratonesti
                             7. Valea Caselor
 59. Vacaresti               1. Vacaresti
                             2. Bratestii de Jos
                             3. Bungetu
                             4. Persinari
 60. Valeni-Dimbovita        1. Valeni-Dimbovita
                             2. Mesteacan
 61. Visina                  1. Visina
                             2. Brosteni
                             3. Izvoru
                             4. Rascaeti
                             5. Vultureanca
 62. Visinesti               1. Visinesti
                             2. Dospinesti
                             3. Sultanu
                             4. Urseiu
 63. Virfuri                 1. Virfuri
                             2. Cirlanesti
                             3. Cojoiu
                             4. Merisoru
                             5. Statesti
                             6. Suvita
                             7. Ulmetu
 64. Voinesti                1. Voinesti
                             2. Gemenea-Bratulesti
                             3. Izvoarele
                             4. Lunca
                             5. Manga
                             6. Minjina
                             7. Oncesti
                             8. Suduleni
 65. Vulcana-Bai             1. Vulcana-Bai
                             2. Nicolaesti
                             3. Vulcana de Sus

    JUDETUL DOLJ
    cu resedinta in municipiul Craiova
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  10
    Comune ......................................  95
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 380
    - din care, apartin oraselor ................   9

    A. MUNICIPII
    Denumirea                       Localitati
    municipiului                    componente
                                    ale municipiului
    1. CRAIOVA                      1. CRAIOVA
                                    2. Facai
                                    3. Mofleni
                                    4. Popoveni
                                    5. Simnicu de Jos
                    Comune                             Sate componente ale
                    suburbane                          comunei suburbane
                    1. Bucovat                         1. Bucovat
                                                       2. Cirligei
                                                       3. Italieni
                                                       4. Leamna de Jos
                                                       5. Leamna de Sus
                                                       6. Palilula
                                                       7. Sarbatoarea
                    2. Cernele                         1. Cernele
                                                       2. Cernelele de Sus
                                                       3. Izvorul Rece
                                                       4. Rovine
                    3. Isalnita                        1. Isalnita
                    4. Podari                          1. Podari
                                                       2. Balta Verde
                                                       3. Braniste
                                                       4. Gura Vaii
                                                       5. Livezi
                    5. Simnicu de Sus                  1. Simnicu de Sus
                                                       2. Albesti
                                                       3. Cornetu
                                                       4. Deleni
                                                       5. Dudovicesti
                                                       6. Dutulesti
                                                       7. Floresti
                                                       8. Izvor
                                                       9. Jieni
                                                      10. Lesile
                                                      11. Milesti
                                                      12. Romanesti
    B. ORASE
    Denumirea                          Localitati
    orasului                           componente
                                       ale orasului
    1. BAILESTI                        1. BAILESTI
                                       2. Balasan
                                                      Sate ce apartin
                                                      orasului
    2. CALAFAT                                        1. Basarabi
                                                      2. Ciupercenii Vechi
                                                      3. Golenti
    3. FILIASI                                        1. Almajel
                                                      2. Bilta
                                                      3. Braniste
                                                      4. Fratostita
                                                      5. Racarii de Sus
                                                      6. Uscaci
    4. SEGARCEA

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Afumati                 1. Afumati
                             2. Boureni
                             3. Covei
  2. Almaj                   1. Almaj
                             2. Beharca
                             3. Bogea
                             4. Cotofenii din Fata
                             5. Mosneni
                             6. Sitoaia
  3. Amarastii de Jos        1. Amarastii de Jos
                             2. Ocolna
                             3. Prapor
  4. Amarastii de Sus        1. Amarastii de Sus
                             2. Dobrotesti
                             3. Nisipuri
                             4. Zvorsca
  5. Apele Vii               1. Apele Vii
  6. Argetoaia               1. Argetoaia
                             2. Baranu
                             3. Berbesu
                             4. Iordachesti
                             5. Leordoasa
                             6. Malumnic
                             7. Novac
                             8. Piria
                             9. Poiana Fintinii
                            10. Salcia
                            11. Teascu din Deal
                            12. Ursoaia
  7. Bechet                  1. Bechet
  8. Bistret                 1. Bistret
                             2. Bistretu Nou
                             3. Brindusa
                             4. Plosca
  9. Birca                   1. Birca
 10. Botosesti-Paia          1. Botosesti-Paia
 11. Brabova                 1. Brabova
                             2. Caraiman
                             3. Mosna
                             4. Rachita de Jos
                             5. Urdinita
                             6. Voita
 12. Bradesti                1. Bradesti
                             2. Bradestii Batrini
                             3. Meteu
                             4. Piscani
                             5. Racarii de Jos
                             6. Tatomiresti
 13. Bralostita              1. Bralostita
                             2. Ciocanele
                             3. Racovita
                             4. Schitu
                             5. Sfircea
                             6. Valea Fintinilor
 14. Bratovoesti             1. Bratovoesti
                             2. Badosi
                             3. Georocu Mare
                             4. Prunet
                             5. Rojiste
                             6. Timburesti
 15. Breasta                 1. Breasta
                             2. Cotu
                             3. Crovna
                             4. Faget
                             5. Obedin
                             6. Rosieni
                             7. Valea Lungului
 16. Bulzesti                1. Prejoi
                             2. Bulzesti
                             3. Fratila
                             4. Gura Racului
                             5. Infratirea
                             6. Piscu Lung
                             7. Poienile
                             8. Saliste
                             9. Seculesti
                            10. Stoicesti
 17. Calopar                 1. Calopar
                             2. Belcinu
                             3. Bizdina
                             4. Panaghia
                             5. Salcuta
 18. Caraula                 1. Caraula
 19. Carpen                  1. Carpen
                             2. Cleanov
                             3. Geblesti
 20. Castranova              1. Castranova
                             2. Puturi
 21. Calarasi                1. Calarasi
                             2. Sarata
 22. Celaru                  1. Celaru
                             2. Ghizdavesti
                             3. Marotinu de Jos
                             4. Marotinu de Sus
                             5. Soreni
 23. Cerat                   1. Cerat
                             2. Malaica
 24. Cernatesti              1. Cernatesti
                             2. Cornita
                             3. Rasnicu Batrin
                             4. Rasnicu Oghian
                             5. Tiu
 25. Cetate                  1. Cetate
                             2. Moreni
 26. Cioroiasi               1. Cioroiasi
                             2. Cetatuia
                             3. Cioroiu Nou
 27. Ciupercenii Noi         1. Ciupercenii Noi
                             2. Smirdan
 28. Cosoveni                1. Cosoveni
                             2. Circea
 29. Cotofenii din Dos       1. Cotofenii din Dos
                             2. Mihaita
                             3. Potmeltu
 30. Daneti                  1. Daneti
                             2. Brabeti
                             3. Braniste
                             4. Locusteni
 31. Dabuleni                1. Dabuleni
                             2. Chiasu
 32. Desa                    1. Desa
 33. Diosti                  1. Diosti
                             2. Ciocanesti
                             3. Radomir
 34. Dobresti                1. Dobresti
                             2. Caciulatesti
                             3. Georocel
                             4. Murta
                             5. Toceni
 35. Dragotesti              1. Dragotesti
                             2. Benesti
                             3. Bobeanu
                             4. Buzduc
                             5. Popinzalesti
                             6. Viisoara
 36. Dranic                  1. Dranic
                             2. Booveni
                             3. Foisor
                             4. Padea
 37. Farcas                  1. Farcas
                             2. Amarasti
                             3. Golumbelu
                             4. Golumbu
                             5. Moflesti
                             6. Nistoi
                             7. Plopu-Amarasti
                             8. Putinei
                             9. Soceni
                            10. Talpas
 38. Galicea Mare            1. Galicea Mare
 39. Ghercesti               1. Ghercesti
                             2. Girlesti
                             3. Luncsoru
                             4. Ungureni
                             5. Ungurenii Mici
 40. Gighera                 1. Gighera
                             2. Nedeia
                             3. Zaval
 41. Giubega                 1. Giubega
                             2. Galiciuica
 42. Giurgita                1. Giurgita
                             2. Curmatura
                             3. Filaret
 43. Gingiova                1. Gingiova
                             2. Comosteni
 44. Gogosu                  1. Gogosu
                             2. Gogosita
                             3. Stefanel
 45. Goicea                  1. Goicea
                             2. Dunareni
 46. Goiesti                 1. Goiesti
                             2. Adincata
                             3. Fintini
                             4. Gruita
                             5. Malaesti
                             6. Mogosesti
                             7. Muereni
                             8. Pioresti
                             9. Pometesti
                            10. Popeasa
                            11. Tandara
                            12. Vladimir
                            13. Zlatari
 47. Grecesti                1. Grecesti
                             2. Barboi
                             3. Busu
                             4. Busuletu
                             5. Gradistea
                             6. Gropanele
 48. Izvoare                 1. Izvoare
                             2. Corlate
                             3. Domnu Tudor
 49. Leu                     1. Leu
                             2. Zanoaga
 50. Lipovu                  1. Lipovu
                             2. Lipovu de Sus
 51. Macesu de Jos           1. Macesu de Jos
                             2. Sapata
 52. Macesu de Sus           1. Macesu de Sus
 53. Maglavit                1. Maglavit
                             2. Hunia
 54. Malu Mare               1. Malu Mare
                             2. Ghindeni
                             3. Preajba
 55. Melinesti               1. Melinesti
                             2. Bodaiesti
                             3. Bodaiestii de Sus
                             4. Godeni
                             5. Muierusu
                             6. Negoiesti
                             7. Odoleni
                             8. Ohaba
                             9. Plostina
                            10. Popesti
                            11. Spineni
                            12. Valea Mare
                            13. Valea Muierii de Jos
 56. Mischii                 1. Mischii
                             2. Calinesti
                             3. Gogosesti
                             4. Mlecanesti
                             5. Motoci
                             6. Urechesti
 57. Mirsani                 1. Mirsani
 58. Motatei                 1. Motatei
                             2. Dobridor
                             3. Motatei-Gara
 59. Murgasi                 1. Balota de Jos
                             2. Balota de Sus
                             3. Busteni
                             4. Gaia
                             5. Murgasi
                             6. Picaturile
                             7. Rupturile
                             8. Velesti
 60. Negoi                   1. Negoi
                             2. Catane
                             3. Catanele Noi
 61. Orodel                  1. Orodel
                             2. Bechet
                             3. Calugarei
                             4. Cornu
                             5. Teiu
 62. Ostroveni               1. Ostroveni
                             2. Listeava
 63. Perisor                 1. Perisor
                             2. Maracinele
 64. Pielesti                1. Pielesti
                             2. Cimpeni
                             3. Linga
 65. Piscu Vechi             1. Piscu Vechi
                             2. Ghidici
                             3. Pisculet
 66. Plenita                 1. Plenita
                             2. Castrele Traiane
 67. Poiana Mare             1. Poiana Mare
                             2. Tunarii Noi
                             3. Tunarii Vechi
 68. Predesti                1. Predesti
                             2. Bucicani
                             3. Cirstovani
                             4. Frasin
                             5. Milovan
                             6. Plesoi
                             7. Predestii Mici
 69. Radovan                 1. Radovan
                             2. Fintinele
                             3. Intorsura
                             4. Tirnava
 70. Rast                    1. Rast
 71. Robanesti               1. Robanestii de Jos
                             2. Bojoiu
                             3. Golfin
                             4. Lacrita Mare
                             5. Lacrita Mica
                             6. Robanestii de Sus
 72. Sadova                  1. Sadova
                             2. Piscu Sadovei
 73. Salcuta                 1. Salcuta
                             2. Mirza
                             3. Plopsor
                             4. Tencanau
 74. Scaesti                 1. Scaesti
                             2. Valea lui Patru
 75. Seaca de Cimp           1. Seaca de Cimp
                             2. Piscu Nou
 76. Seaca de Padure         1. Seaca de Padure
                             2. Rachita de Sus
                             3. Veleni
 77. Secu                    1. Secu
                             2. Comanicea
                             3. Smadovicioara de Secu
                             4. Sumandra
 78. Silistea Crucii         1. Silistea Crucii
 79. Sopot                   1. Sopot
                             2. Bascov
                             3. Belot
                             4. Cernat
                             5. Pereni
                             6. Pietroaia
                             7. Sirsca
 80. Teasc                   1. Teasc
                             2. Secui
 81. Terpezita               1. Terpezita
                             2. Caruia
                             3. Caciulatu
                             4. Floran
                             5. Lazu
 82. Teslui                  1. Teslui
                             2. Cosereni
                             3. Fintinele
                             4. Preajba de Jos
                             5. Preajba de Padure
                             6. Tartal
                             7. Urieni
                             8. Viisoara-Mosneni
 83. Tuglui                  1. Tuglui
                             2. Jiul
 84. Unirea                  1. Unirea
 85. Urzicuta                1. Urzicuta
                             2. Urzica Mare
 86. Valea Stanciului        1. Valea Stanciului
                             2. Horezu-Poenari
 87. Vela                    1. Vela
                             2. Bucovicior
                             3. Cetatuia
                             4. Desnatui
                             5. Gubaucea
                             6. Seglet
                             7. Suharu
                             8. Stiubei
 88. Verbita                 1. Verbita
                             2. Verbicioara
 89. Virtop                  1. Virtop
 90. Virvoru de Jos          1. Virvoru de Jos
                             2. Bujor
                             3. Ciutura
                             4. Criva
                             5. Dobromira
                             6. Dragoaia
                             7. Gabru
                             8. Virvor

    JUDETUL GALATI
    cu resedinta in municipiul Galati
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   2
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   4
    Comune ......................................  56
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 180
    - din care, apartin oraselor ................   2

    A. MUNICIPII
    Denumirea      Comune                            Sate componente ale
    municiupiului  suburbane                         comunei suburbane
    1. GALATI      1. Sendreni                       1. Sendreni
                                                     2. Movileni
                                                     3. Serbestii Vechi
                   2. Vinatori                       1. Vinatori
                                                     2. Costi
                                                     3. Odaia Manolache
    2. TECUCI      1. Draganesti                     1. Draganesti
                                                     2. Malu Alb
                   2. Munteni                        1. Munteni
                                                     2. Frunzeasca
                                                     3. Negrilesti
                                                     4. Slobozia Blaneasa
                                                     5. Tiganesti
                                                     6. Ungureni

    B. ORASE
    Denumire      Comune                            Sate componente ale
    orasului      suburbane                         comunei suburbane
    1. BERESTI   1. Beresti-Meria                   1. Beresti-Meria
                                                    2. Aldesti
                                                    3. Balintesti
                                                    4. Onciu
                                                    5. Plesa
                                                    6. Prodanesti
                                                    7. Puricani
                                                    8. Saseni
                                                    9. Slivna
                                                   10. Sipote
                                                   Sate ce apartin
                                                   orasului
    2. TIRGU BUJOR                                 1. Moscu
                                                   2. Umbraresti
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Barcea                  1. Barcea
                             2. Podoleni
  2. Balabanesti             1. Balabanesti
                             2. Bursucani
                             3. Cruceanu
                             4. Lungesti
                             5. Radesti
                             6. Zimbru
  3. Balasesti               1. Balasesti
                             2. Ciuresti
                             3. Ciurestii Noi
                             4. Pupezeni
  4. Baleni                  1. Baleni
  5. Baneasa                 1. Baneasa
                             2. Roscani
  6. Branistea               1. Branistea
                             2. Lozova
                             3. Traian
                             4. Vasile Alecsandri
  7. Brahasesti              1. Brahasesti
                             2. Corcioveni
                             3. Cositeni
                             4. Toflea
  8. Buciumeni               1. Buciumeni
                             2. Hantesti
                             3. Tecucelu Sec
                             4. Vizuresti
  9. Cavadinesti             1. Cavadinesti
                             2. Comanesti
                             3. Ganesti
                             4. Vadeni
 10. Certesti                1. Certesti
                             2. Cirlomanesti
                             3. Cotoroaia
 11. Corod                   1. Corod
                             2. Blinzi
                             3. Bratulesti
                             4. Carapcesti
 12. Corni                   1. Corni
                             2. Maciseni
                             3. Urlesti
 13. Cosmesti                1. Cosmesti
                             2. Baltareti
                             3. Cosmestii-Vale
                             4. Furcenii Noi
                             5. Furcenii Vechi
                             6. Satu Nou
 14. Costache Negri          1. Costache Negri
 15. Cuca                    1. Cuca
 16. Cudalbi                 1. Cudalbi
 17. Draguseni               1. Draguseni
                             2. Adam
                             3. Cauiesti
                             4. Fundeanu
                             5. Ghinghesti
                             6. Nicopole
                             7. Stietesti
 18. Firtanesti              1. Firtanesti
                             2. Viile
 19. Foltesti                1. Foltesti
                             2. Stoicani
 20. Frumusita               1. Frumusita
                             2. Ijdileni
                             3. Tamaoani
 21. Fundeni                 1. Fundenii Noi
                             2. Fundeni
                             3. Hanu Conachi
                             4. Lungoci
 22. Ghidigeni               1. Ghidigeni
                             2. Gara Ghidigeni
                             3. Gefu
                             4. Girbovat
                             5. Gura Girbovatului
                             6. Slobozia Corni
                             7. Talpigi
                             8. Taplau
 23. Gohor                   1. Gohor
                             2. Gara Berheci
                             3. Ireasca
                             4. Nartesti
                             5. Posta
 24. Grivita                 1. Grivita
                             2. Calmatui
 25. Independenta            1. Independenta
 26. Ivesti                  1. Ivesti
                             2. Bucesti
 27. Jorasti                 1. Jorasti
                             2. Lunca
                             3. Zarnesti
 28. Liesti                  1. Liesti
 29. Matca                   1. Matca
 30. Mastacani               1. Mastacani
                             2. Chiraftei
 31. Movileni                1. Movileni
 32. Namoloasa               1. Namoloasa
                             2. Cringeni
                             3. Namoloasa-Sat
 33. Nicoresti               1. Nicoresti
                             2. Branistea
                             3. Coasta Lupei
                             4. Dobrinesti
                             5. Fintini
                             6. Grozavesti
                             7. Ionasesti
                             8. Malureni
                             9. Piscu Corbului
                            10. Poiana
                            11. Sirbi
                            12. Visina
 34. Oancea                  1. Oancea
                             2. Slobozia Oancea
 35. Pechea                  1. Pechea
                             2. Lupele
 36. Piscu                   1. Piscu
                             2. Vames
 37. Priponesti              1. Priponesti
                             2. Ciorasti
                             3. Hustiu
                             4. Liesti
                             5. Priponestii de Jos
 38. Rediu                   1. Rediu
                             2. Plevna
                             3. Suhurlui
 39. Scinteiesti             1. Scinteiesti
                             2. Fintinele
 40. Schela                  1. Schela
                             2. Negrea
 41. Slobozia Conachi        1. Slobozia Conachi
                             2. Cuza Voda
                             3. Izvoarele
 42. Smirdan                 1. Smirdan
                             2. Cismele
                             3. Mihail Kogalniceanu
 43. Smulti                  1. Smulti
 44. Suceveni                1. Suceveni
                             2. Rogojeni
 45. Tudor Vladimirescu      1. Tudor Vladimirescu
 46. Tulucesti               1. Tulucesti
                             2. Sivita
                             3. Tatarca
 47. Tepu                    1. Tepu
                             2. Tepu de Sus
 48. Umbraresti              1. Umbraresti
                             2. Condrea
                             3. Salcia
                             4. Silistea
                             5. Torcesti
                             6. Vasile Roaita
 49. Valea Marului           1. Valea Marului
                             2. Mindresti
 50. Virlezi                 1. Virlezi
                             2. Craiesti
 51. Vladesti                1. Vladesti
                             2. Branesti

    JUDETUL GIURGIU
    cu resedinta in municipiul Giurgiu
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   -
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   1
    Comune ......................................  57
    - din care, suburbane .......................   1
    Sate ........................................ 187
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea      Comune                             Sate componente ale
    municipiului   suburbane                          comunei suburbane
    1. GIURGIU    1. Slobozia                         1. Slobozia

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Adunatii-Copaceni       1. Adunatii-Copaceni
                             2. Darasti-Vlasca
                             3. Mogosesti
                             4. Varlaam
  2. Baneasa                 1. Baneasa
                             2. Frasinu
                             3. Pietrele
                             4. Sfintu Gheorghe
  3. Berceni                 1. Berceni
  4. Bolintin-Deal           1. Bolintin-Deal
                             2. Mihai Voda
  5. Bolintin-Vale           1. Bolintin-Vale
                             2. Crivina
                             3. Malu Spart
                             4. Suseni
  6. Bucsani                 1. Bucsani
                             2. Anghelesti
                             3. Goleasca
                             4. Obedeni
                             5. Podisor
                             6. Uiesti
                             7. Vadu Lat
  7. Bulbucata               1. Bulbucata
                             2. Coteni
                             3. Facau
                             4. Teisori
  8. Buturugeni              1. Buturugeni
                             2. Padureni
                             3. Podu Ilfovatului
                             4. Posta
  9. Calugareni              1. Calugareni
                             2. Branistari
                             3. Crucea de Piatra
                             4. Hulubesti
                             5. Uzunu
 10. Ciorogirla              1. Ciorogirla
                             2. Dirvari
 11. Clejani                 1. Clejani
                             2. Neajlovu
                             3. Podu Doamnei
                             4. Sterea
 12. Clinceni                1. Clinceni
                             2. Olteni
                             3. Ordoreanu
 13. Colibasi                1. Colibasi
                             2. Cimpurelu
 14. Comana                  1. Comana
                             2. Budeni
                             3. Falastoaca
                             4. Gradistea
                             5. Vlad Tepes
 15. Cornetu                 1. Cornetu
                             2. Buda
 16. Crevedia Mare           1. Crevedia Mare
                             2. Crevedia Mica
                             3. Dealu
                             4. Gaiseanca
                             5. Priboiu
                             6. Sfintu Gheorghe
 17. Daia                    1. Daia
                             2. Plopsoru
 18. Darasti-Ilfov           1. Darasti-Ilfov
 19. 30 Decembrie            1. 30 Decembrie
                             2. Copaceni
 20. Domnesti                1. Domnesti
                             2. Teghes
 21. Dragomiresti-Vale       1. Dragomiresti-Vale
                             2. Dragomiresti-Deal
                             3. Zurbaua
 22. Floresti-Stoenesti      1. Stoenesti
                             2. Floresti
                             3. Palanca
 23. Fratesti                1. Fratesti
                             2. Cetatea
                             3. Remus
 24. Gaiseni                 1. Gaiseni
                             2. Carpenisu
                             3. Cascioarele
                             4. Podu Popa Nae
 25. Gaujani                 1. Gaujani
                             2. Cetatuia
                             3. Pietrisu
 26. Ghimpati                1. Ghimpati
                             2. Copaciu
                             3. Naipu
                             4. Valea Plopilor
 27. Gogosari                1. Gogosari
                             2. Draghiceanu
                             3. Izvoru
                             4. Ralesti
 28. Gostinu                 1. Gostinu
 29. Gostinari               1. Gostinari
                             2. Mironesti
 30. Gradinari               1. Gradinari
                             2. Tintava
                             3. Zorile
 31. Greaca                  1. Greaca
                             2. Putu Greci
                             3. Zboiu
 32. Hotarele                1. Hotarele
                             2. Herasti
                             3. Izvoarele
                             4. Milosesti
                             5. Teiusu
 33. Iepuresti               1. Iepuresti
                             2. Banesti
                             3. Chirculesti
                             4. Gorneni
                             5. Stilpu
                             6. Valter Maracineanu
 34. Izvoarele               1. Izvoarele
                             2. Chiriacu
                             3. Dimitrie Cantemir
                             4. Petru Rares
                             5. Radu Voda
                             6. Valea Bujorului
 35. Joita                   1. Joita
                             2. Bicu
                             3. Cosoba
                             4. Sabareni
 36. Letca Noua              1. Letca Noua
                             2. Letca Veche
                             3. Milcovatu
 37. Mihai Bravu             1. Mihai Bravu
 38. Mihailesti              1. Mihailesti
                             2. Draganescu
                             3. Novaci
                             4. Popesti
 39. Mirsa                   1. Mirsa
 40. Ogrezeni                1. Ogrezeni
                             2. Hobaia
 41. Oinacu                  1. Oinacu
                             2. Branistea
 42. Prundu                  1. Prundu
                             2. Puieni
 43. Putineiu                1. Putineiu
                             2. Hodivoaia
                             3. Vieru
 44. Rasuceni                1. Rasuceni
                             2. Carapancea
                             3. Cucuruzu
                             4. Satu Nou
 45. Roata de Jos            1. Roata de Jos
                             2. Cartojani
                             3. Roata Mica
                             4. Sadina
 46. Schitu                  1. Schitu
                             2. Bila
                             3. Camineasca
                             4. Vlasin
 47. Singureni               1. Singureni
                             2. Cringuri
                             3. Stejaru
 48. Stanesti                1. Stanesti
                             2. Balanu
                             3. Ghizdaru
                             4. Oncesti
 49. Stoenesti               1. Stoenesti
                             2. Ianculesti
                             3. Mirau
 50. Toporu                  1. Toporu
                             2. Tomulesti
 51. Ulmi                    1. Ulmi
                             2. Cascioarele
                             3. Draganeasca
                             4. Ghionea
                             5. Icoana
                             6. Mosteni
                             7. Poenari
                             8. Trestieni
 52. Valea Dragului          1. Valea Dragului
 53. Varasti                 1. Varasti
                             2. Dobreni
 54. Vedea                   1. Vedea
                             2. Malu
 55. Vidra                   1. Vidra
                             2. Cretesti
                             3. Sintesti
 56. Vinatorii Mici          1. Vinatorii Mici
                             2. Corbeanca
                             3. Cupele
                             4. Izvoru
                             5. Poiana lui Stinga
                             6. Vilcelele
                             7. Vinatorii Mari
                             8. Zadariciu

    JUDETUL GORJ
    cu resedinta in municipiul Tirgu Jiu
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  18
    Comune ......................................  64
    - din care, suburbane .......................   3
    Sate ........................................ 416
    - din care, apartin oraselor ................  17

    A. MUNICIPII
    Denumirea                           Localitati
    municipiului                        componente
                                        ale municipiului
    1. TIRGU JIU                        1. TIRGU JIU
                                        2. Birsesti
                                        3. Dragoeni
                                        4. Iezureni
                                        5. Polata
                                        6. Preajba Mare
                                        7. Romanesti
                                        8. Slobozia
                                        9. Ursati
                  Comune                              Sate componente ale
                  suburbane                           comunei suburbane
                  1. Balesti                          1. Balesti
                                                      2. Ceauru
                                                      3. Cornesti
                                                      4. Gavanesti
                                                      5. Rasova
                                                      6. Stolojani
                                                      7. Talpasesti
                                                      8. Tamasesti
                                                      9. Voinigesti
                   2. Dragutesti                      1. Dragutesti
                                                      2. Cirbesti
                                                      3. Dimbova
                                                      4. Iasi-Gorj
                                                      5. Tilvesti
                                                      6. Urechesti
                   3. Turcinesti                      1. Turcinesti
                                                      2. Cartiu
                                                      3. Horezu
                                                      4. Rugi
    B. ORASE
    Denumirea                     Localitati          Sate ce apartin
    orasului                      componente          orasului
                                  ale orasului
    1. MOTRU                      1. MOTRU            1. Lupoita
                                  2. Dealu Pomilor    2. Rosiuta
                                  3. Horasti          3. Ripa
                                  4. Insuratei
                                  5. Leurda
                                  6. Plostina
    2. NOVACI                                         1. Bercesti
                                                      2. Hirisesti
                                                      3. Pociovalistea
                                                      4. Sitesti
    3. TIRGU CARBUNESTI                               1. Blahnita de Jos
                                                      2. Carbunesti-Sat
                                                      3. Cojani
                                                      4. Cretesti
                                                      5. Curteana
                                                      6. Floresteni
                                                      7. Macesu
                                                      8. Pojogeni
                                                      9. Rogojeni
                                                     10. Stefanesti
    4. TICLENI

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Albeni                  1. Albeni
                             2. Birzeiu de Gilort
                             3. Bolbocesti
                             4. Doseni
                             5. Mirosloveni
                             6. Prunesti
  2. Alimpesti               1. Alimpesti
                             2. Ciupercenii de Oltet
                             3. Corsoru
                             4. Nistoresti
                             5. Sirbesti
  3. Aninoasa                1. Aninoasa
                             2. Bobaia
                             3. Costesti
                             4. Groserea
                             5. Sterpoaia
  4. Arcani                  1. Arcani
                             2. Cimpofeni
                             3. Sanatesti
                             4. Stroiesti
  5. Baia de Fier            1. Baia de Fier
                             2. Cernadia
  6. Balanesti               1. Voitestii din Vale
                             2. Balanesti
                             3. Blidari
                             4. Cinepesti
                             5. Glodeni
                             6. Ohaba
                             7. Voitestii din Deal
  7. Barbatesti              1. Barbatesti
                             2. Musculesti
                             3. Petresti
                             4. Socu
  8. Bengesti-Ciocadia       1. Bengesti
                             2. Balcesti
                             3. Bircii
                             4. Ciocadia
  9. Berlesti                1. Berlesti
                             2. Birzeiu
                             3. Gilcesti
                             4. Lihulesti
                             5. Piriu Viu
                             6. Scrada
                             7. Scurtu
 10. Bilteni                 1. Bilteni
                             2. Cocoreni
                             3. Moi
                             4. Pesteana-Jiu
                             5. Rovinari
                             6. Vladuleni
 11. Bolbosi                 1. Bolbosi
                             2. Balacesti
                             3. Bolboasa
                             4. Igirosu
                             5. Miclosu
                             6. Ohaba-Jiu
                             7. Valea
 12. Borascu                 1. Borascu
                             2. Baniu
                             3. Calaparu
                             4. Gura-Menti
                             5. Mentii din Dos
                             6. Miluta
                             7. Scorusu
 13. Branesti                1. Branesti
                             2. Badesti
                             3. Brebenei
                             4. Capu Dealului
                             5. Gilortu
                             6. Piriu
 14. Bumbesti-Jiu            1. Bumbesti-Jiu
                             2. Curtisoara
                             3. Lazaresti
                             4. Plesa
                             5. Tetila
 15. Bumbesti-Pitic          1. Bumbesti-Pitic
                             2. Cirligei
                             3. Poienari
 16. Bustuchin               1. Bustuchin
                             2. Cionti
                             3. Motorgi
                             4. Namete
                             5. Poiana-Seciuri
                             6. Poienita
                             7. Pojaru
                             8. Valea Pojarului
 17. Capreni                 1. Capreni
                             2. Alunis
                             3. Bratesti
                             4. Bulbuceni
                             5. Cetatea
                             6. Cornetu
                             7. Dealu Spirei
                             8. Satu Nou
 18. Catunele                1. Catunele
                             2. Dealu Viilor
                             3. Lupoaia
                             4. Steic
                             5. Valea Minastirii
                             6. Valea Perilor
 19. Ciuperceni              1. Ciuperceni
                             2. Boboiesti
                             3. Pesteana-Vulcan
                             4. Priporu
                             5. Strimba-Vulcan
                             6. Virtopu
                             7. Zorzila
 20. Cilnic                  1. Cilnic
                             2. Cilnicu de Sus
                             3. Didilesti
                             4. Galesoaia
                             5. Hodoreasca
                             6. Pieptani
                             7. Pinoasa
                             8. Stejerei
                             9. Vilceaua
 21. Crasna                  1. Crasna
                             2. Aninisu din Deal
                             3. Aninisu din Vale
                             4. Buzesti
                             5. Carpinis
                             6. Crasna din Deal
                             7. Dragoiesti
                             8. Dumbraveni
                             9. Radosi
 22. Cruset                  1. Cruset
                             2. Bojinu
                             3. Marinesti
                             4. Maiag
                             5. Mierea
                             6. Miericeaua
                             7. Slamnesti
                             8. Slavuta
                             9. Urda de Jos
                            10. Valuta
 23. Danciulesti             1. Danciulesti
                             2. Bibulesti
                             3. Halangesti
                             4. Obirsia
                             5. Petrachei
                             6. Radinesti
                             7. Zaicoiu
 24. Danesti                 1. Danesti
                             2. Barza
                             3. Botorogi
                             4. Bratuia
                             5. Bucureasa
                             6. Merfulesti
                             7. Sasa
                             8. Trocani
                             9. Tirculesti
                            10. Ungureni
                            11. Vacarea
 25. Dragotesti              1. Dragotesti
                             2. Corobai
                             3. Trestioara
 26. Farcasesti              1. Farcasesti
                             2. Farcasesti-Mosneni
                             3. Pesteana de Jos
                             4. Rogojel
                             5. Rosia-Jiu
                             6. Timiseni
                             7. Valea cu Apa
 27. Glogova                 1. Iormanesti
                             2. Camuiesti
                             3. Clesnesti
                             4. Glogova
                             5. Olteanu
 28. Godinesti               1. Godinesti
                             2. Arjoci
                             3. Chiliu
                             4. Cilcesti
                             5. Piriu de Pripor
                             6. Piriu de Vale
                             7. Ratez
 29. Hurezani                1. Hurezani
                             2. Busuioci
                             3. Pegeni
                             4. Plopu
                             5. Totea de Hurezani
 30. Ionesti                 1. Ionesti
                             2. Gura Susitei
                             3. Iliesti
                             4. Picu
 31. Jupinesti               1. Jupinesti
                             2. Boia
                             3. Piriu Boia
                             4. Vidin
                             5. Viersani
 32. Lelesti                 1. Lelesti
                             2. Fratesti
                             3. Rasovita
 33. Licurici                1. Licurici
                             2. Frumusei
                             3. Negreni
                             4. Totea
 34. Logresti                1. Tirgu Logresti
                             2. Coltesti
                             3. Frunza
                             4. Logresti-Mosteni
                             5. Maru
                             6. Popesti
                             7. Seaca
 35. Matasari                1. Matasari
                             2. Bradet
                             3. Bradetel
                             4. Croici
                             5. Runcurel
 36. Musetesti               1. Musetesti
                             2. Arseni
                             3. Bircaciu
                             4. Gamani
                             5. Grui
                             6. Stancesti
                             7. Stancesti-Larga
 37. Negomir                 1. Negomir
                             2. Artanu
                             3. Bohorel
                             4. Condeiesti
                             5. Nucetu
                             6. Orzu
                             7. Paltinu
                             8. Raci
                             9. Ursoaia
                            10. Valea Racilor
 38. Pades                   1. Calugareni
                             2. Apa Neagra
                             3. Cerna-Sat
                             4. Closani
                             5. Motru Sec
                             6. Orzesti
                             7. Pades
                             8. Vaieni
 39. Pestisani               1. Pestisani
                             2. Borosteni
                             3. Bradiceni
                             4. Frincesti
                             5. Gureni
                             6. Hobita
                             7. Seuca
 40. Plopsoru                1. Plopsoru
                             2. Brosteni
                             3. Brostenii de Sus
                             4. Ceplea
                             5. Cursaru
                             6. Deleni
                             7. Izvoarele
                             8. Olari
                             9. Piscuri
                            10. Sardanesti
                            11. Valeni
 41. Polovragi               1. Polovragi
                             2. Racovita
 42. Prigoria                1. Prigoria
                             2. Bucsana
                             3. Burlani
                             4. Calugareasa
                             5. Dobrana
                             6. Negoiesti
                             7. Zorlesti
 43. Rosia de Amaradia       1. Rosia de Amaradia
                             2. Becheni
                             3. Dealu Viei
                             4. Ruget
                             5. Seciurile
                             6. Stejaru
                             7. Sitoaia
 44. Runcu                   1. Runcu
                             2. Bilta
                             3. Biltisoara
                             4. Dobrita
                             5. Rachiti
                             6. Suseni
                             7. Valea Mare
 45. Samarinesti             1. Samarinesti
                             2. Bazavani
                             3. Boca
                             4. Duculesti
                             5. Larga
                             6. Tirioi
                             7. Valea Bisericii
                             8. Valea Mica
                             9. Valea Poienii
 46. Sacelu                  1. Sacelu
                             2. Blahnita de Sus
                             3. Haiesti
                             4. Jeristea
                             5. Magheresti
 47. Saulesti                1. Saulesti
                             2. Bibesti
                             3. Dolcesti
                             4. Purcaru
 48. Scoarta                 1. Scoarta
                             2. Bobu
                             3. Budieni
                             4. Ceratu de Copacioasa
                             5. Cimpu Mare
                             6. Colibasi
                             7. Copacioasa
                             8. Lazuri
                             9. Lintea
                            10. Mogosani
                            11. Pistestii din Deal
 49. Schela                  1. Simbotin
                             2. Arsuri
                             3. Gornacel
                             4. Pajistele
                             5. Schela
 50. Slivilesti              1. Slivilesti
                             2. Cojmanesti
                             3. Miculesti
                             4. Strimtu
                             5. Sura
                             6. Siacu
                             7. Stiucani
                             8. Tehomir
 51. Stanesti                1. Stanesti
                             2. Alexeni
                             3. Balani
                             4. Calesti
                             5. Curpen
                             6. Mazaroi
                             7. Obreja
                             8. Pirvulesti
                             9. Vaidei
                            10. Valari
 52. Stejari                 1. Stejari
                             2. Balosani
                             3. Bacesti
                             4. Dealu Leului
                             5. Piscoiu
                             6. Popesti-Stejari
 53. Stoina                  1. Stoina
                             2. Ciorari
                             3. Mielusei
                             4. Paisani
                             5. Toiaga
                             6. Ulmet
                             7. Urda de Sus
 54. Telesti                 1. Telesti
                             2. Buduhala
                             3. Somanesti
 55. Tismana                 1. Tismana
                             2. Celei
                             3. Costeni
                             4. Gornovita
                             5. Isvarna
                             6. Pocruia
                             7. Racoti
                             8. Sohodol
                             9. Topesti
                            10. Vilcele
                            11. Vinata
 56. Turburea                1. Turburea
                             2. Cocorova
                             3. Poiana
                             4. Spahii
                             5. Sipotu
 57. Turceni                 1. Turceni
                             2. Girbovu
                             3. Jiltu
                             4. Murgesti
                             5. Strimba-Jiu
                             6. Valea Viei
 58. Tintareni               1. Tintareni
                             2. Arpadia
                             3. Chiciora
                             4. Floresti
 59. Urdari                  1. Urdari
                             2. Fintinele
                             3. Hotaroasa
 60. Vagiulesti              1. Vagiulesti
                             2. Circiu
                             3. Covrigi
                             4. Murgilesti
                             5. Valea Motrului
 61. Vladimir                1. Andreesti
                             2. Frasin
                             3. Valea Desului
                             4. Vladimir

    JUDETUL HARGHITA
    cu resedinta in municipiul Miercurea-Ciuc
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  28
    Comune ......................................  49
    - din care, suburbane .......................   3
    Sate ........................................ 236
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea                           Localitati
    municipiului                        componente
                                        ale municipiului
    1. MIERCUREA-CIUC                   1. MIERCUREA-CIUC
                                        2. Ciba
                                        3. Harghita-Bai
                                        4. Jigodin-Bai
                                                         
                      Comune                             Sate componente ale
                      suburbane                          comunei suburbane
                     1. Pauleni-Ciuc                      1. Pauleni-Ciuc
                                                          2. Delnita
                                                          3. Soimeni
    2. ODORHEIU      1. Bradesti                          1. Bradesti
       SECUIESC                                           2. Satu Mare
                                                          3. Tirnovita
                     2. Feliceni                          1. Feliceni
                                                          2. Alexandrita
                                                          3. Arvateni
                                                          4. Cireseni
                                                          5. Forteni
                                                          6. Hoghia
                                                          7. Oteni
                                                          8. Polonita
                                                          9. Taureni
                                                         10. Teleac
                                                         11. Valeni
    B. ORASE
    Denumirea                           Localitati
    orasului                            componente
                                        ale orasului
    1. BAILE TUSNAD                     1. BAILE TUSNAD
                                        2. Carpitus
    2. BALAN
    3. BORSEC
    4. CRISTURU SECUIESC                1. CRISTURU SECUIESC
                                        2. Filias
    5. GHEORGHENI                       1. GHEORGHENI
                                        2. Covacipeter
                                        3. Lacu Rosu
                                        4. Vargatac
                                        5. Visafolio
    6. TOPLITA                          1. TOPLITA
                                        2. Calimanel
                                        3. Luncani
                                        4. Magherus
                                        5. Moglanesti
                                        6. Secu
                                        7. Vale
                                        8. Vigani
                                        9. Zencani
    7. VLAHITA                          1. VLAHITA
                                        2. Baile Homorod
                                        3. Minele Lueta

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Atid                    1. Atid
                             2. Criseni
                             3. Cusmed
                             4. Inlaceni
                             5. Siclod
  2. Avramesti               1. Avramesti
                             2. Andreeni
                             3. Cechesti
                             4. Goagiu
                             5. Firtanus
                             6. Laz-Firtanus
                             7. Laz-Soimus
                             8. Medisoru Mic
  3. Bilbor                  1. Bilbor
                             2. Rachitis
  4. Capilnita               1. Capilnita
  5. Ciucsingeorgiu          1. Ciucsingeorgiu
                             2. Armaseni
                             3. Armasenii Noi
                             4. Bancu
                             5. Ciobanis
                             6. Cotormani
                             7. Eghersec
                             8. Ghiurche
                             9. Potiond
  6. Ciumani                 1. Ciumani
  7. Cirta                   1. Cirta
                             2. Ineu
                             3. Tomesti
  8. Corbu                   1. Corbu
                             2. Capu Corbului
  9. Corund                  1. Corund
                             2. Atia
                             3. Calonda
                             4. Fintina Brazilor
                             5. Valea lui Pavel
 10. Danesti                 1. Danesti
                             2. Madaras
 11. Dealu                   1. Dealu
                             2. Fincel
                             3. Sincrai
                             4. Tamasu
                             5. Tibod
                             6. Ulcani
                             7. Valea Rotunda
 12. Ditrau                  1. Ditrau
                             2. Jolotca
                             3. Tengheler
 13. Dirjiu                  1. Dirjiu
                             2. Mujna
 14. Frumoasa                1. Frumoasa
                             2. Birzava
                             3. Fagetel
                             4. Nicolesti
 15. Galautas                1. Galautas
                             2. Dealu Armanului
                             3. Galautas-Pirau
                             4. Nuteni
                             5. Plopis
                             6. Preluca
                             7. Toleseni
                             8. Zapodea
 16. Joseni                  1. Joseni
                             2. Borzont
                             3. Bucin
 17. Lazarea                 1. Lazarea
                             2. Ghidut
 18. Lueta                   1. Lueta
                             2. Baile Chirui
 19. Lunca de Jos            1. Lunca de Jos
                             2. Baratcos
                             3. Poiana Fagului
                             4. Puntea Lupului
                             5. Valea lui Antaloc
                             6. Valea Boros
                             7. Valea Capelei
                             8. Valea Intunecoasa
                             9. Valea Rece
 20. Lunca de Sus            1. Lunca de Sus
                             2. Comiat
                             3. Izvorul Trotusului
                             4. Paltinis-Ciuc
                             5. Valea Girbea
                             6. Valea Ugra
 21. Lupeni                  1. Lupeni
                             2. Bisericani
                             3. Bulgareni
                             4. Firtusu
                             5. Morareni
                             6. Paltinis
                             7. Pauleni
                             8. Satu Mic
                             9. Sincel
 22. Martinis                1. Martinis
                             2. Aldea
                             3. Badeni
                             4. Calugareni
                             5. Chinusu
                             6. Comanesti
                             7. Ghipes
                             8. Locodeni
                             9. Oraseni
                            10. Petreni
                            11. Rares
                            12. Sinpaul
 23. Meresti                 1. Meresti
 24. Mihaileni               1. Mihaileni
                             2. Livezi
                             3. Nadejdea
                             4. Vacaresti
 25. Mugeni                  1. Mugeni
                             2. Alunis
                             3. Beta
                             4. Betesti
                             5. Dejutiu
                             6. Dobeni
                             7. Lutita
                             8. Matiseni
                             9. Porumbenii Mari
                            10. Porumbenii Mici
                            11. Taietura
 26. Ocland                  1. Ocland
                             2. Craciunel
                             3. Satu Nou
 27. Plaiesii de Jos         1. Plaiesii de Jos
                             2. Casinu Nou
                             3. Iacobeni
                             4. Imper
                             5. Plaiesii de Sus
 28. Praid                   1. Praid
                             2. Becas
                             3. Bucin
                             4. Ocna de Jos
                             5. Ocna de Sus
                             6. Sasveres
 29. Remetea                 1. Remetea
                             2. Fagetel
                             3. Martonca
                             4. Sineu
 30. Sacel                   1. Sacel
                             2. Soimusu Mare
                             3. Soimusu Mic
                             4. Uilac
                             5. Vidacut
 31. Sarmas                  1. Sarmas
                             2. Fundoaia
                             3. Hodosa
                             4. Platonesti
                             5. Runc
 32. Secuieni                1. Secuieni
                             2. Bodogaia
                             3. Eliseni
 33. Siculeni                1. Siculeni
                             2. Ciaracio
                             3. Ciceu
                             4. Racu
                             5. Satu Nou
 34. Sincraieni              1. Sincraieni
                             2. Fitod
                             3. Hosasau
                             4. Leliceni
                             5. Misentea
                             6. Sintimbru
                             7. Sintimbru-Bai
 35. Sindominic              1. Sindominic
 36. Sinmartin               1. Sinmartin
                             2. Ciucani
                             3. Cozmeni
                             4. Lazaresti
                             5. Valea Uzului
 37. Sinsimion               1. Sinsimion
                             2. Cetatuia
 38. Subcetate               1. Subcetate
                             2. Calnaci
                             3. Duda
                             4. Filpea
 39. Suseni                  1. Suseni
                             2. Chileni
                             3. Liban
                             4. Senetea
                             5. Valea Strimba
 40. Simonesti               1. Simonesti
                             2. Bentid
                             3. Cadaciu Mare
                             4. Cadaciu Mic
                             5. Cehetel
                             6. Chedia Mare
                             7. Chedia Mica
                             8. Cobatesti
                             9. Medisoru Mare
                            10. Mihaileni
                            11. Nicoleni
                            12. Ruganesti
                            13. Tarcesti
                            14. Turdeni
 41. Tulghes                 1. Tulghes
                             2. Hagota
                             3. Pintic
                             4. Recea
 42. Tusnad                  1. Tusnad
                             2. Tusnadu Nou
                             3. Vrabia
 43. Ulies                   1. Ulies
                             2. Daia
                             3. Iasu
                             4. Ighiu
                             5. Nicolesti
                             6. Obranesti
                             7. Petecu
                             8. Vasileni
 44. Varsag                  1. Varsag
 45. Voslabeni               1. Voslabeni
                             2. Izvoru Muresului
 46. Zetea                   1. Zetea
                             2. Desag
                             3. Izvoare
                             4. Poiana Tirnavei
                             5. Sicasau
                             6. Sub Cetate

    JUDETUL HUNEDOARA
    cu resedinta in municipiul Deva
    Municipii  ..................................   3
    Orase  ......................................   9
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  28
    Comune ......................................  57
    - din care, suburbane .......................   8
    Sate ........................................ 459
    - din care, apartin municipiilor si
    oraselor ....................................  31

    A. MUNICIPII
    Denumirea                         Localitati         Sate ce apartin
    municipiului                      componente         municipiului
                                      ale municipiului
    1. DEVA                           1. DEVA            1. Archia
                                      2. Sintuhalm       2. Bircea Mica
                                                         3. Cristur
                 Comune                                 Sate componente ale
                 suburbane                              comunei suburbane
                 1. Cirjiti                             1. Cirjiti
                                                        2. Almasu Sec
                                                        3. Cherghes
                                                        4. Cozia
                                                        5. Popesti
                 2. Soimus                              1. Soimus
                                                        2. Balata
                                                        3. Boholt
                                                        4. Bejan
                                                        5. Bejan-Tirnavita
                                                        6. Cainelu de Jos
                                                        7. Chiscadaga
                                                        8. Fornadia
                                                        9. Paulis
                                                       10. Sulighete
                  3. Vetel                              1. Vetel
                                                        2. Boia Birzii
                                                        3. Bretelin
                                                        4. Caoi
                                                        5. Herepeia
                                                        6. Lesnic
                                                        7. Mintia
                                                        8. Muncelu Mare
                                                        9. Muncelu Mic
                                                       10. Runcu Mic
    2. HUNEDOARA                    1. HUNEDOARA        1. Bos
                                    2. Racastia         2. Gros
                                                        3. Hasdat
                                                        4. Pestisu Mare
                  Comune                                Sate componente
                  suburbane                             ale comunei
                                                        suburbane
                 1. Ghelari                             1. Ghelari
                                                        2. Govajdia
                                                        3. Plop
                                                        4. Ruda
                 2. Teliucu Inferior                    1. Teliucu Inferior
                                                        2. Cincis-Cerna
                                                        3. Izvoarele
                                                        4. Teliucu Superior
    3. PETROSANI                    1. PETROSANI
                                    2. Dilja Mare
                                    3. Dilja Mica
                                    4. Pestera
                                    5. Slatinioara
                 1. Aninoasa                              1. Aninoasa
                                                          2. Iscroni
                 2. Banita                                1. Banita
                                                          2. Crivadia
                                                          3. Merisor
    Orase ce apartin
    municipiului
    1. LUPENI
                                     Localitati
                                     componente
                                     ale orasului
    2. PETRILA                       1. PETRILA
                                     2. Cimpa
                                     3. Jiet
                                     4. Rascoala
                                     5. Tirici
    3. URICANI                       1. URICANI
                                     2. Cimpu lui Neag
                                     3. Valea de Brazi
    4. VULCAN                        1. VULCAN
                                     2. Dealu Babii
                                     3. Jiu-Paroseni
    B. ORASE

    Denumirea orasului                                   Sate ce apartin
                                                         orasului
    1. BRAD                                            1. Mesteacan
                                                       2. Potingani
                                                       3. Ruda-Brad
                                                       4. Taratel
                                                       5. Valea Bradului
                                                        Sate componente
                       Comune                           ale comunei
                       suburbane                        suburbane
                      1. Criscior                      1. Criscior
                                                       2. Barza
                                                       3. Valea Arsului
                                                       4. Zdrapti
                                 Localitati
    Denumirea                    componente             Sate ce apartin
    orasului                     ale orasului           orasului
    2. CALAN                    1. CALAN               1. Batiz
                                2. Streisingeorgiu     2. Calanu Mic
                                                       3. Grid
                                                       4. Nadastia de Jos
                                                       5. Nadastia de Sus
                                                       6. Ohaba Streiului
                                                       7. Sincrai
                                                       8. Sintamaria de
                                                          Piatra
                                                       9. Strei
                                                      10. Strei-Sacel
                                                      11. Valea
                                                          Singeorgiului
    3. HATEG                   1. HATEG                1. Silvasu de Jos
                               2. Nalatvad             2. Silvasu de Sus
    4. ORASTIE
    5. SIMERIA                                         1. Bircea Mare
                                                       2. Carpinis
                                                       3. Simeria Veche
                                                       4. Sintandrei
                                                       5. Saulesti
                                                       6. Uroi

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Baia de Cris            1. Baia de Cris
                             2. Baldovin
                             3. Caraci
                             4. Carastau
                             5. Lunca
                             6. Risca
                             7. Risculita
                             8. Tebea
                             9. Valeni
  2. Balsa                   1. Balsa
                             2. Almasu Mic de Munte
                             3. Ardeu
                             4. Bunesti
                             5. Galbina
                             6. Mada
                             7. Oprisesti
                             8. Poiana
                             9. Poienita
                            10. Rosia
                            11. Stauini
                            12. Techereu
                            13. Valisoara
                            14. Voia
  3. Baru                    1. Baru
                             2. Livadia
                             3. Petros
                             4. Valea Lupului
  4. Bacia                   1. Bacia
                             2. Petreni
                             3. Timpa
                             4. Totia
  5. Baita                   1. Baita
                             2. Barbura
                             3. Cainelu de Sus
                             4. Craciunesti
                             5. Fizes
                             6. Hartagani
                             7. Lunca
                             8. Ormindea
                             9. Pestera
                            10. Saliste
                            11. Trestia
  6. Batrina                 1. Batrina
                             2. Fata Rosie
                             3. Piatra
                             4. Rachitaua
  7. Beriu                   1. Beriu
                             2. Castau
                             3. Cucuis
                             4. Magureni
                             5. Orastioara de Jos
                             6. Poieni
                             7. Sereca
                             8. Sibisel
  8. Blajeni                 1. Blajeni
                             2. Blajeni-Vulcan
                             3. Cris
                             4. Dragu-Brad
                             5. Grosuri
                             6. Plai
                             7. Ret
                             8. Salatruc
  9. Bosorod                 1. Bosorod
                             2. Alun
                             3. Bobaia
                             4. Chitid
                             5. Cioclovina
                             6. Luncani
                             7. Prihodiste
                             8. Ursici
                             9. Tirsa
 10. Branisca                1. Branisca
                             2. Boz
                             3. Barastii Iliei
                             4. Cabesti
                             5. Gialacuta
                             6. Furcsoara
                             7. Rovina
                             8. Tirnava
                             9. Tirnavita
 11. Bretea Romana           1. Bretea Romana
                             2. Batalar
                             3. Bercu
                             4. Bretea Streiului
                             5. Covragiu
                             6. Gintaga
                             7. Maceu
                             8. Ocolisu Mare
                             9. Plopi
                            10. Rusi
                            11. Vilcele
                            12. Vilcelele Bune
                            13. Vilceluta
 12. Buces                   1. Buces
                             2. Buces-Vulcan
                             3. Dupa Piatra
                             4. Grohotele
                             5. Mihaileni
                             6. Stanija
                             7. Tarnita
 13. Bucuresci               1. Bucuresci
                             2. Curechiu
                             3. Merisor
                             4. Rovina
                             5. Sesuri
 14. Bulzestii de Sus        1. Bulzestii de Sus
                             2. Bulzestii de Jos
                             3. Giurgesti
                             4. Grohot
                             5. Paulesti
                             6. Rusesti
                             7. Stanculesti
                             8. Ticera
                             9. Tomnatec
 15. Bunila                  1. Bunila
                             2. Alun
                             3. Cernisoara Florese
                             4. Poienita Voinii
                             5. Vadu Dobrii
 16. Burjuc                  1. Burjuc
                             2. Bradatel
                             3. Glodghilesti
                             4. Petresti
                             5. Tatarasti
                             6. Tisa
 17. Cerbal                  1. Cerbal
                             2. Aranies
                             3. Feregi
                             4. Merisoru de Munte
                             5. Poienita Tomii
                             6. Poiana Rachitelii
                             7. Socet
                             8. Ulm
 18. Certeju de Sus          1. Certeju de Sus
                             2. Bocsa Mare
                             3. Bocsa Mica
                             4. Hondol
                             5. Magura-Toplita
                             6. Nojag
                             7. Sacarimb
                             8. Toplita Muresului
                             9. Varmaga
 19. Densus                  1. Densus
                             2. Criva
                             3. Hatagel
                             4. Pesteana
                             5. Pestenita
                             6. Poieni
                             7. Stei
 20. Dobra                   1. Dobra
                             2. Abucea
                             3. Bujoru
                             4. Fagetel
                             5. Lapusnic
                             6. Mihaiesti
                             7. Panc
                             8. Panc-Saliste
                             9. Radulesti
                            10. Roscani
                            11. Stincesti
                            12. Stincesti-Ohaba
                            13. Stretea
 21. Geoagiu                 1. Geoagiu
                             2. Aurel Vlaicu
                             3. Baciia
                             4. Bozes
                             5. Cigmau
                             6. Gelmar
                             7. Geoagiu-Bai
                             8. Homorod
                             9. Mermezeu-Valeni
                            10. Renghet
                            11. Valeni
 22. Gurasada                1. Gurasada
                             2. Boiu de Jos
                             3. Boiu de Sus
                             4. Carmazanesti
                             5. Cimpuri de Sus
                             6. Cimpuri-Surduc
                             7. Danulesti
                             8. Gothatea
                             9. Runcsor
                            10. Ulies
                            11. Vica
 23. Harau                   1. Harau
                             2. Banpotoc
                             3. Birsau
                             4. Chimindia
 24. Ilia                    1. Ilia
                             2. Bacea
                             3. Bretea Muresana
                             4. Briznic
                             5. Cuies
                             6. Dumbravita
                             7. Sacamas
                             8. Sirbi
                             9. Valea Lunga
 25. Lapugiu de Jos          1. Lapugiu de Jos
                             2. Bastea
                             3. Cosesti
                             4. Fintoag
                             5. Grind
                             6. Holdea
                             7. Lapugiu de Sus
                             8. Lasau
                             9. Ohaba
                            10. Teiu
 26. Lelese                  1. Lelese
                             2. Cerisor
                             3. Runcu Mare
                             4. Sohodol
 27. Lunca Cernii de Jos     1. Lunca Cernii de Jos
                             2. Ciumita
                             3. Fintina
                             4. Gura Bordului
                             5. Lunca Cernii de Sus
                             6. Meria
                             7. Negoiu
                             8. Valea Babii
 28. Luncoiu de Jos          1. Luncoiu de Jos
                             2. Dudesti
                             3. Luncoiu de Sus
                             4. Podele
                             5. Stejarel
 29. Martinesti              1. Martinesti
                             2. Dincu Mare
                             3. Dincu Mic
                             4. Jeledinti
                             5. Magura
                             6. Tamasasa
                             7. Turmas
 30. Orastioara de Sus       1. Orastioara de Sus
                             2. Bucium
                             3. Costesti
                             4. Costesti-Deal
                             5. Gradistea de Munte
                             6. Ludestii de Jos
                             7. Ludestii de Sus
                             8. Ocolisu Mic
 31. Pestisu Mic             1. Pestisu Mic
                             2. Almasu Mic
                             3. Ciulpaz
                             4. Cutin
                             5. Dumbrava
                             6. Josani
                             7. Manerau
                             8. Nandru
                             9. Valea Nandrului
  32. Pui                    1. Pui
                             2. Baiesti
                             3. Federi
                             4. Fizesti
                             5. Galati
                             6. Hobita
                             7. Ohaba-Ponor
                             8. Ponor
                             9. Riu Barbat
                            10. Rusor
                            11. Serel
                            12. Uric
 33. Rapoltu Mare            1. Rapoltu Mare
                             2. Bobilna
                             3. Boiu
                             4. Folt
                             5. Rapoltel
 34. Rachitova               1. Rachitova
                             2. Boita
                             3. Ciula Mare
                             4. Ciula Mica
                             5. Gotesti
                             6. Mesteacan
                             7. Valioara
 35. Ribita                  1. Ribita
                             2. Crisan
                             3. Dumbrava de Jos
                             4. Dumbrava de Sus
                             5. Ribicioara
                             6. Uibaresti
 36. Riu de Mori             1. Riu de Mori
                             2. Brazi
                             3. Clopotiva
                             4. Ohaba-Sibisel
                             5. Ostrov
                             6. Ostrovel
                             7. Ostrovu Mic
                             8. Sibisel
                             9. Suseni
                            10. Unciuc
                            11. Valea Diljii
 37. Romos                   1. Romos
                             2. Ciungu Mare
                             3. Pischinti
                             4. Romosel
                             5. Vaidei
 38. Sarmizegetusa           1. Sarmizegetusa
                             2. Breazova
                             3. Hobita-Gradiste
                             4. Paucinesti
                             5. Zeicani
 39. Salasu de Sus           1. Salasu de Sus
                             2. Coroiesti
                             3. Malaiesti
                             4. Nucsoara
                             5. Ohaba de sub Piatra
                             6. Paros
                             7. Pestera
                             8. Riu Alb
                             9. Riu Mic
                            10. Salasu de Jos
                            11. Zavoi
 40. Sintamaria-Orlea        1. Sintamaria-Orlea
                             2. Balomir
                             3. Barastii Hategului
                             4. Bucium-Orlea
                             5. Ciopeia
                             6. Sacel
                             7. Sinpetru
                             8. Subcetate
                             9. Vadu
 41. Tomesti                 1. Tomesti
                             2. Dobrot
                             3. Leaut
                             4. Livada
                             5. Obirsa
                             6. Steia
                             7. Tiulesti
                             8. Valea Mare de Cris
 42. Toplita                 1. Toplita
                             2. Curpenii Silvasului
                             3. Dealu Mic
                             4. Dabica
                             5. Goles
                             6. Hasdau
                             7. Mosoru
                             8. Valari
 43. Totesti                 1. Totesti
                             2. Cirnesti
                             3. Copaci
                             4. Paclisa
                             5. Reea
 44. Turdas                  1. Turdas
                             2. Pricaz
                             3. Ripas
                             4. Spini
 45. Unirea                  1. Unirea
                             2. Craguis
                             3. Farcadin
                             4. Livezi
                             5. Tustea
 46. Vata de Jos             1. Vata de Jos
                             2. Basarabasa
                             3. Birtin
                             4. Brotuna
                             5. Cazanesti
                             6. Ciungani
                             7. Ocisor
                             8. Ociu
                             9. Pravaleni
                            10. Prihodiste
                            11. Tatarastii de Cris
                            12. Tirnava de Cris
                            13. Vata de Sus
 47. Valisoara               1. Valisoara
                             2. Dealu Mare
                             3. Salistioara
                             4. Stoieneasa
 48. Vorta                   1. Vorta
                             2. Certeju de Jos
                             3. Coaja
                             4. Dumesti
                             5. Luncsoara
                             6. Valea Poienii
                             7. Visca
 49. Zam                     1. Zam
                             2. Almas-Saliste
                             3. Almasel
                             4. Braseu
                             5. Cerbia
                             6. Deleni
                             7. Godinesti
                             8. Micanesti
                             9. Poganesti
                            10. Pojoga
                            11. Salciva
                            12. Tamasesti
                            13. Valea

    JUDETUL IALOMITA
    cu resedinta in municipiul Slobozia
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   9
    Comune ......................................  53
    - din care, suburbane .......................   2
    Sate ........................................ 150
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea                              Localitati
    municipiului                           componente
                                           ale municipiului
    1. SLOBOZIA                            1. SLOBOZIA
                                           2. Bora
                                           3. Slobozia Noua

    B. ORASE
    Denumirea                              Localitati
    orasului                               componente
                                           ale orasului
    1. FETESTI                             1. FETESTI
                                           2. Buliga
                                           3. Fetesti-Gara
                                           4. Vlasca
    2. TANDAREI
    3. URZICENI
                    Comune                               Sate componente ale
                    suburbane                            comunei suburbane
                    1. Ciocirlia                          1. Ciocirlia
                                                          2. Cotorca
                    2. Manasia                            1. Manasia

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Adincata                1. Adincata
                             2. Patru Frati
  2. Albesti                 1. Albesti
                             2. Bataluri
                             3. Buesti
                             4. Marsilieni
  3. Alexeni                 1. Alexeni
  4. Amara                   1. Amara
                             2. Amara Noua
  5. Andrasesti              1. Andrasesti
                             2. Orboesti
  6. Armasesti               1. Armasesti
                             2. Barbulesti
                             3. Malu Rosu
                             4. Nenisori
  7. Axintele                1. Axintele
                             2. Barbatescu
                             3. Horia
  8. Balaciu                 1. Balaciu
                             2. Copuzu
                             3. Crasanii de Jos
                             4. Crasanii de Sus
                             5. Sarateni
  9. Barcanesti              1. Barcanesti
                             2. Condeesti
 10. Bordusani               1. Bordusani
                             2. Cegani
 11. Brazii                  1. Brazii
                             2. Maia
                             3. Movileanca
                             4. Rasimnicea
 12. Bucu                    1. Bucu
                             2. Ograda
 13. Cazanesti               1. Cazanesti
 14. Ciochina                1. Ciochina
                             2. Borduselu
                             3. Orezu
                             4. Piersica
 15. Ciulnita                1. Ciulnita
                             2. Ion Ghica
                             3. Ivanesti
                             4. Poiana
 16. Cocora                  1. Cocora
                             2. Colelia
 17. Cosimbesti              1. Cosimbesti
                             2. Gimbasani
                             3. Marculesti
 18. Cosereni                1. Cosereni
                             2. Boranesti
                             3. Sintesti
 19. Dragoesti               1. Dragoesti
                             2. Chiroiu-Paminteni
                             3. Chiroiu-Satu Nou
                             4. Chiroiu-Ungureni
                             5. Valea Bisericii
 20. Dridu                   1. Dridu
                             2. Dridu-Snagov
                             3. Moldoveni
 21. Facaeni                 1. Facaeni
                             2. Progresu
 22. Fierbinti-Tirg          1. Fierbinti-Tirg
                             2. Fierbintii de Jos
                             3. Fierbintii de Sus
                             4. Grecii de Jos
 23. Gheorghe Doja           1. Gheorghe Doja
 24. Gheorghe Lazar          1. Gheorghe Lazar
 25. Giurgeni                1. Giurgeni
 26. Girbovi                 1. Girbovi
 27. Gradistea               1. Gradistea
                             2. Sitaru
 28. Grindu                  1. Grindu
 29. Grivita                 1. Grivita
                             2. Smirna
                             3. Traian
 30. Ileana                  1. Ileana
                             2. Artari
                             3. Florica
                             4. Podari
                             5. Rasurile
                             6. Razoarele
                             7. Satu Nou
                             8. Stefanesti
                             9. Vlaiculesti
 31. Ion Roata               1. Ion Roata
                             2. Brosteni
 32. Jilavele                1. Jilavele
                             2. Slatioarele
 33. Mihail Kogalniceanu     1. Mihail Kogalniceanu
                             2. Gura Ialomitei
                             3. Hagieni
                             4. Luciu
 34. Milosesti               1. Milosesti
                             2. Nicolesti
                             3. Tovarasia
 35. Movila                  1. Movila
 36. Movilita                1. Movilita
                             2. Bitina-Paminteni
                             3. Bitina-Ungureni
                             4. Rosiori
 37. Munteni-Buzau           1. Munteni-Buzau
 38. Nuci                    1. Nuci
                             2. Balta Neagra
                             3. Merii Petchii
                             4. Micsunestii Mari
                             5. Micsunestii-Moara
 39. Perieti                 1. Perieti
                             2. Fundata
                             3. Misleanu
                             4. Paltinisu
                             5. Stejaru
 40. Petrachioaia            1. Petrachioaia
                             2. Maineasca
                             3. Surlari
                             4. Vinatori
 41. Reviga                  1. Reviga
                             2. Crunti
                             3. Mircea cel Batrin
                             4. Rovine
 42. Salcioara               1. Salcioara
                             2. Rasi
 43. Saveni                  1. Saveni
                             2. Fratilesti
                             3. Lacusteni
                             4. Platonesti
 44. Scinteia                1. Scinteia
                             2. Iazu
 45. Sfintu Gheorghe         1. Sfintu Gheorghe
                             2. Butoiu
                             3. Malu
 46. Sinesti                 1. Sinesti
                             2. Boteni
                             3. Catrunesti
                             4. Hagiesti
                             5. Lilieci
                             6. Livedea
 47. Stelnica                1. Stelnica
                             2. Maltezi
                             3. Retezatu
 48. Suditi                  1. Suditi
                             2. Gura Vaii
 49. Valea Ciorii            1. Valea Ciorii
                             2. Bucsa
                             3. Dumitresti
                             4. Murgeanca
 50. Valea Macrisului        1. Valea Macrisului
                             2. Grindasi
 51. Vladeni                 1. Vladeni

    JUDETUL IASI
    cu resedinta in municipiul Iasi
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   9
    Comune ......................................  85
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 420
    - din care, apartin oraselor ................   1

    A. MUNICIPII
    Denumirea         Comune                             Sate componente ale
    municipiului      suburbane                          comunei suburbane
    1. IASI           1. Birnova                         1. Birnova
                                                         2. Cercu
                                                         3. Paun
                                                         4. Pietraria
                                                         5. Todirel
                                                         6. Visan
                      2. Holboca                         1. Holboca
                                                         2. Cristesti
                                                         3. Dancu
                                                         4. Orzeni
                                                         5. Rusenii Noi
                                                         6. Rusenii Vechi
                                                         7. Valea Lunga
                     3. Rediu                            1. Rediu
                                                         2. Breazu
                                                         3. Horlesti
                                                         4. Tautesti
                                                         5. Valea Lupului
                     4. Tomesti                          1. Tomesti
                                                         2. Chicerea
                                                         3. Goruni
                                                         4. Vladiceni
    B. ORASE
    Denumirea                                         Sate ce apartin
    orasului                                          orasului
    1. HIRLAU                                         1. Pircovaci
                                      Localitati
                                      componente
                                      ale orasului
    2. PASCANI                        1. PASCANI
                                      2. Blagesti
                                      3. Bosteni
                                      4. Gistesti
                                      5. Lunca
                                      6. Sodomeni
    Denumirea          Comune                          Sate componente
    orasului           suburbane                       ale comunei suburbane
    3. TIRGU FRUMOS    1. Tirgu Frumos*)               1. Bals
                                                       2. Boureni
                                                       3. Buznea
                                                       4. Coasta Magurii
                                                       5. Costesti
                                                       6. Dadesti
                                                       7. Ganesti
                                                       8. Giurgesti
                                                       9. Ion Neculce
                                                      10. Prigoreni
                                                      11. Razboieni
------------
    *) Resedinta comunei suburbane Tirgu Frumos este orasul Tirgu Frumos.

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Alexandru I. Cuza       1. Alexandru I. Cuza
                             2. Kogalniceni
                             3. Scheia
                             4. Volintiresti
  2. Andrieseni              1. Andrieseni
                             2. Buhaeni
                             3. Draganesti
                             4. Fintinele
                             5. Glavanesti
                             6. Iepureni
                             7. Spineni
  3. Aroneanu                1. Aroneanu
                             2. Dorobant
                             3. Rediu Aldei
                             4. Sorogari
  4. Baltati                 1. Baltati
                             2. Cotirgaci
                             3. Filiasi
                             4. Madirjesti
                             5. Podisu
                             6. Sirca
                             7. Valea Oilor
  5. Belcesti                1. Belcesti
                             2. Liteni
                             3. Munteni
                             4. Satu Nou
                             5. Tansa
                             6. Ulmi
  6. Bivolari                1. Bivolari
                             2. Buruienesti
                             3. Solonet
                             4. Tabara
                             5. Traian
  7. Bosia                   1. Bosia
                             2. Coada Stincii
                             3. Minzatesti
                             4. Ungheni
  8. Braesti                 1. Braesti
                             2. Albesti
                             3. Buda
                             4. Cristesti
                             5. Rediu
  9. Butea                   1. Butea
                             2. Miclauseni
 10. Ceplenita               1. Ceplenita
                             2. Buhalnita
                             3. Poiana Marului
                             4. Zlodica
 11. Ciortesti               1. Ciortesti
                             2. Coropceni
                             3. Deleni
                             4. Rotaria
                             5. Serbesti
 12. Ciurea                  1. Ciurea
                             2. Curaturi
                             3. Dumbrava
                             4. Hlincea
                             5. Lunca Cetatuii
                             6. Picioru Lupului
                             7. Slobozia
 13. Coarnele Caprei         1. Coarnele Caprei
                             2. Arama
                             3. Petrosica
 14. Comarna                 1. Osoi
                             2. Comarna
                             3. Curagau
                             4. Stinca
 15. Costuleni               1. Costuleni
                             2. Covasna
                             3. Cozia
                             4. Hilita
 16. Cotnari                 1. Cotnari
                             2. Bahluiu
                             3. Cireseni
                             4. Cirjoaia
                             5. Faget
                             6. Hodora
                             7. Horodistea
                             8. Iosupeni
                             9. Luparia
                            10. Valea Racului
                            11. Zbereni
 17. Cozmesti                1. Cozmesti
                             2. Podolenii de Jos
                             3. Podolenii de Sus
 18. Cristesti               1. Cristesti
                             2. Homita
 19. Cucuteni                1. Cucuteni
                             2. Baiceni
                             3. Barbatesti
                             4. Sacaresti
 20. Dagita                  1. Dagita
                             2. Balusesti
                             3. Boatca
                             4. Buzdug
                             5. Manastirea
                             6. Piscu Rusului
                             7. Poienile
                             8. Tarnita
                             9. Zece Prajini
 21. Deleni                  1. Deleni
                             2. Feredeni
                             3. Leahu-Nacu
                             4. Maxut
                             5. Poiana
                             6. Slobozia
 22. Dobrovat                1. Dobrovat
 23. Dolhesti                1. Dolhesti
                             2. Bradicesti
                             3. Pietris
 24. Dumesti                 1. Dumesti
                             2. Banu
                             3. Chilisoaia
                             4. Hoisesti
                             5. Pausesti
 25. Erbiceni                1. Erbiceni
                             2. Birlesti
                             3. Spinoasa
                             4. Sprinceana
                             5. Totoesti
 26. Focuri                  1. Focuri
                             2. Fintinele
 27. Golaiesti               1. Golaiesti
                             2. Bran
                             3. Cilibiu
                             4. Cotu lui Ivan
                             5. Gradinari
                             6. Medeleni
                             7. Petresti
                             8. Podu Jijiei
 28. Gorban                  1. Gorban
                             2. Gura Bohotin
                             3. Podu Hagiului
                             4. Scoposeni
                             5. Zberoaia
 29. Grajduri                1. Grajduri
                             2. Carbunari
                             3. Corcodel
                             4. Lunca
                             5. Padureni
                             6. Poiana cu Cetate
                             7. Valea Satului
 30. Gropnita                1. Gropnita
                             2. Bulbucani
                             3. Forasti
                             4. Malaesti
                             5. Saveni
                             6. Singeri
 31. Grozesti                1. Grozesti
                             2. Coltu Cornii
                             3. Salageni
 32. Halaucesti              1. Halaucesti
                             2. Luncasi
 33. Helesteni               1. Helesteni
                             2. Harmaneasa
                             3. Movileni
                             4. Oboroceni
 34. Horlesti                1. Horlesti
                             2. Bogdanesti
                             3. Scoposeni
 35. Ipatele                 1. Ipatele
                             2. Alexesti
                             3. Bicu
                             4. Cuza Voda
 36. Lespezi                 1. Lespezi
                             2. Buda
                             3. Bursuc-Deal
                             4. Bursuc-Vale
                             5. Dumbrava
                             6. Heci
 37. Letcani                 1. Letcani
                             2. Bogonos
                             3. Cogeasca
                             4. Cucuteni
 38. Lungani                 1. Lungani
                             2. Crucea
                             3. Goesti
                             4. Zmeu
 39. Madirjac                1. Madirjac
                             2. Bojila
                             3. Frumusica
 40. Mircesti                1. Mircesti
                             2. Iugani
                             3. Izvoarele
                             4. Rachiteni
                             5. Ursaresti
 41. Mironeasa               1. Mironeasa
                             2. Schitu Hadimbului
                             3. Ursita
 42. Miroslava               1. Miroslava
                             2. Balciu
                             3. Bratuleni
                             4. Ciurbesti
                             5. Cornesti
                             6. Dancas
                             7. Gaureni
                             8. Horpaz
                             9. Proselnici
                            10. Uricani
                            11. Valea Adinca
                            12. Valea Ursului
                            13. Vorovesti
 43. Miroslovesti            1. Miroslovesti
                             2. Ciohorani
                             3. Mitesti
                             4. Soci
                             5. Verseni
 44. Mogosesti               1. Mogosesti
                             2. Budesti
                             3. Hadimbu
                             4. Minjesti
 45. Mogosesti-Siret         1. Mogosesti-Siret
                             2. Muncelu de Sus
                             3. Tudor Vladimirescu
 46. Mosna                   1. Mosna
 47. Motca                   1. Motca
                             2. Boureni
 48. Movileni                1. Movileni
                             2. Iepureni
                             3. Larga-Jijia
                             4. Potingeni
 49. Oteleni                 1. Oteleni
                             2. Hindresti
 50. Plugari                 1. Plugari
                             2. Borosoaia
                             3. Onesti
 51. Podu Iloaiei            1. Podu Iloaiei
                             2. Budai
                             3. Cositeni
                             4. Holm
                             5. Scobilteni
 52. Popesti                 1. Popesti
                             2. Doroscani
                             3. Harpasesti
                             4. Obrijeni
                             5. Padureni
                             6. Vama
 53. Popricani               1. Popricani
                             2. Cirlig
                             3. Cotu Morii
                             4. Cuza Voda
                             5. Moimesti
                             6. Rediu Mitropoliei
                             7. Tipilesti
                             8. Vinatori
                             9. Vulturi
 54. Prisacani               1. Prisacani
                             2. Macaresti
                             3. Moreni
 55. Probota                 1. Probota
                             2. Balteni
                             3. Perieni
 56. Raducaneni              1. Raducaneni
                             2. Bohotin
                             3. Isaiia
                             4. Rosu
 57. Romanesti               1. Romanesti
                             2. Avintu
                             3. Ursoaia
 58. Ruginoasa               1. Ruginoasa
                             2. Dumbravita
                             3. Rediu
                             4. Vascani
 59. Schitu Duca             1. Schitu Duca
                             2. Blaga
                             3. Dumitrestii Galatii
                             4. Pocreaca
                             5. Poiana
                             6. Poieni
                             7. Satu Nou
                             8. Slobozia
 60. Scinteia                1. Scinteia
                             2. Bodesti
                             3. Borosesti
                             4. Ciocirlesti
                             5. Lunca Rates
                             6. Rediu
                             7. Tufestii de Sus
 61. Scobinti                1. Scobinti
                             2. Badeni
                             3. Fetesti
                             4. Sticlaria
                             5. Zagavia
 62. Sinesti                 1. Sinesti
                             2. Bocnita
                             3. Osoi
                             4. Stornesti
 63. Siretel                 1. Siretel
                             2. Berezlogi
                             3. Humosu
                             4. Satu Nou
                             5. Slobozia
 64. Stolniceni-Prajescu     1. Stolniceni-Prajescu
                             2. Bratesti
                             3. Cozmesti
 65. Strunga                 1. Strunga
                             2. Bratulesti
                             3. Crivesti
                             4. Cucova
                             5. Farcaseni
                             6. Fedeleseni
                             7. Gura Vaii
                             8. Habasesti
 66. Scheia                  1. Scheia
                             2. Cauesti
                             3. Cioca-Boca
                             4. Draguseni
                             5. Frenciugi
                             6. Poiana Scheii
                             7. Satu Nou
 67. Sipote                  1. Sipote
                             2. Chiscareni
                             3. Halceni
                             4. Iazu Nou
                             5. Iazu Vechi
                             6. Mitoc
 68. Tansa                   1. Tansa
                             2. Suhulet
 69. Tatarusi                1. Tatarusi
                             2. Iorcani
                             3. Pietrosu
                             4. Uda
                             5. Vilcica
 70. Todiresti               1. Todiresti
                             2. Baiceni
                             3. Boldesti
                             4. Harmanestii Noi
                             5. Harmanestii Vechi
                             6. Stroesti
 71. Trifesti                1. Trifesti
                             2. Lunca Prutului
                             3. Radeni
                             4. Roscani
                             5. Vladomira
                             6. Zaboloteni
 72. Tibana                  1. Tibana
                             2. Alexeni
                             3. Domnita
                             4. Girbesti
                             5. Moara Ciornei
                             6. Oproaia
                             7. Poiana de Sus
                             8. Poiana Manastirii
                             9. Runcu
                            10. Vadu Vejei
 73. Tibanesti               1. Tibanesti
                             2. Glodenii Gindului
                             3. Griesti
                             4. Jigoreni
                             5. Rasboieni
                             6. Recea
                             7. Tungujel
                             8. Valenii
 74. Tiganasi                1. Tiganasi
                             2. Cirniceni
                             3. Mihail Kogalniceanu
                             4. Stejarii
 75. Tutora                  1. Tutora
                             2. Chiperesti
                             3. Opriseni
 76. Valea Seaca             1. Valea Seaca
                             2. Contesti
                             3. Topile
 77. Victoria                1. Victoria
                             2. Frasuleni
                             3. Icuseni
                             4. Luceni
                             5. Sculeni
                             6. Stinca
                             7. Sendreni
 78. Vinatori                1. Vinatori
                             2. Crivesti
                             3. Gura Bidilitei
                             4. Hirtoape
                             5. Vladnicut
 79. Vladeni                 1. Vladeni
                             2. Alexandru cel Bun
                             3. Borsa
                             4. Brosteni
                             5. Iacobeni
                             6. Vilcelele
 80. Voinesti                1. Voinesti
                             2. Lungani
                             3. Schitu Stavnic
                             4. Slobozia
                             5. Vocotesti

    JUDETUL MARAMURES
    cu resedinta in municipiul Baia Mare
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   5
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  19
    Comune ......................................  62
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 227
    - din care, apartin oraselor ................  14

    A. MUNICIPII
    Denumirea                         Localitati
    municipiului                      componente
                                      ale municipiului
    1. BAIA MARE                      1. BAIA MARE
                                      2. Blidari
                                      3. Firiza
                                      4. Valea Neagra
                    Comune                              Sate componente ale
                    suburbane                           comunei suburbane
                    1. Grosi                            1. Grosi
                                                        2. Ocolis
                                                        3. Satu Nou de Jos
                    2. Recea                            1. Recea
                                                        2. Bozinta Mica
                                                        3. Lapusel
                                                        4. Mocira
                                                        5. Sasar
                    3. Tautii-Magheraus                 1. Tautii-Magheraus
                                                        2. Baita
                                                        3. Bozinta Mare
                                                        4. Busag
                                                        5. Merisor
                                                        6. Nistru
                                                        7. Ulmoasa

    2. SIGHETU                      1. SIGHETU MARMATIEI
       MARMATIEI                    2. Iapa
                                    3. Lazu Baciului
                                    4. Sugau
                                    5. Valea Cufundoasa
                                    6. Valea Hotarului
                   1. Sarasau                            1. Sarasau
                   2. Vadu Izei                          1. Vadu Izei
                                                         2. Valea Stejarului
    B. ORASE
    Denumirea                        Localitati          Sate ce apartin
    orasului                         componente          orasului
                                     ale orasului
    1. BAIA SPRIE                    1. BAIA SPRIE       1. Satu Nou de Sus
                                     2. Chiuzbaia
                                     3. Tautii de Sus
    2. BORSA                         1. BORSA
                                     2. Baile Borsa
    3. CAVNIC
    4. TIRGU LAPUS                                       1. Boiereni
                                                         2. Borcut
                                                         3. Cufoaia
                                                         4. Damacuseni
                                                         5. Dobricu Lapusului
                                                         6. Dumbrava
                                                         7. Fintinele
                                                         8. Groape
                                                         9. Inau
                                                        10. Razoare
                                                        11. Rogoz
                                                        12. Rohia
                                                        13. Stoiceni
    5. VISEU DE SUS                  1. VISEU DE SUS
                                     2. Viseu de Mijloc

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Ardusat                 1. Ardusat
                             2. Ariesu de Cimp
                             3. Coltirea
  2. Arinis                  1. Arinis
                             2. Rodina
                             3. Tamasesti
  3. Asuaju de Sus           1. Asuaju de Sus
                             2. Asuaju de Jos
  4. Baita de sub Codru      1. Baita de sub Codru
                             2. Odesti
                             3. Urmenis
  5. Baiut                   1. Baiut
                             2. Poiana Botizii
                             3. Strimbu-Baiut
  6. Basesti                 1. Basesti
                             2. Saliste
                             3. Stremt
  7. Bicaz                   1. Bicaz
                             2. Ciuta
                             3. Corni
  8. Bistra                  1. Bistra
                             2. Crasna Viseului
                             3. Valea Viseului
  9. Birsana                 1. Birsana
                             2. Nanesti
                             3. Oncesti
 10. Bocicoiu Mare           1. Bocicoiu Mare
                             2. Craciunesti
                             3. Lunca la Tisa
                             4. Tisa
 11. Bogdan Voda             1. Bogdan Voda
                             2. Bocicoel
 12. Boiu Mare               1. Boiu Mare
                             2. Frincenii Boiului
                             3. Prislop
                             4. Romanesti
 13. Botiza                  1. Botiza
                             2. Poienile Izei
 14. Budesti                 1. Budesti
                             2. Sirbi
 15. Calinesti               1. Calinesti
                             2. Cornesti
                             3. Valeni
 16. Cernesti                1. Cernesti
                             2. Brebeni
                             3. Ciocotis
                             4. Finate
                             5. Izvoarele
                             6. Magureni
                             7. Trestia
 17. Cicirlau                1. Cicirlau
                             2. Birgau
                             3. Handalu Ilbei
                             4. Ilba
 18. Cimpulung la Tisa       1. Cimpulung la Tisa
 19. Copalnic-Manastur       1. Copalnic-Manastur
                             2. Berinta
                             3. Carpinis
                             4. Copalnic
                             5. Copalnic-Deal
                             6. Curtuiusu Mic
                             7. Fauresti
                             8. Laschia
                             9. Preluca Noua
                            10. Preluca Veche
                            11. Rusor
                            12. Vad
 20. Coroieni                1. Coroieni
                             2. Baba
                             3. Dealu Mare
                             4. Draghia
                             5. Valenii Lapusului
 21. Cupseni                 1. Cupseni
                             2. Costeni
                             3. Libotin
                             4. Ungureni
 22. Desesti                 1. Desesti
                             2. Harnicesti
                             3. Mara
 23. Dragomiresti            1. Dragomiresti
 24. Drumbravita             1. Dumbravita
                             2. Carbunari
                             3. Chechis
                             4. Rus
                             5. Sindresti
                             6. Unguras
 25. Farcasa                 1. Farcasa
                             2. Buzesti
                             3. Sirbi
                             4. Tamaia
 26. Giulesti                1. Giulesti
                             2. Berbesti
                             3. Feresti
                             4. Manastirea
 27. Ieud                    1. Ieud
 28. Lapus                   1. Lapus
 29. Leordina                1. Leordina
 30. Miresu Mare             1. Miresu Mare
                             2. Danestii Chioarului
                             3. Iadara
                             4. Lucacesti
                             5. Remeti pe Somes
                             6. Stejera
                             7. Tulghies
 31. Moisei                  1. Moisei
 32. Oarta de Jos            1. Oarta de Jos
                             2. Oarta de Sus
                             3. Ortita
 33. Ocna Sugatag            1. Ocna Sugatag
                             2. Breb
                             3. Hoteni
                             4. Sat-Sugatag
 34. Petrova                 1. Petrova
 35. Poienile de sub Munte   1. Poienile de sub Munte
 36. Remetea Chioarului      1. Remetea Chioarului
                             2. Berchez
                             3. Berchezoaia
                             4. Posta
                             5. Remecioara
 37. Remeti                  1. Remeti
                             2. Piatra
                             3. Teceu Mic
 38. Repedea                 1. Repedea
 39. Rona de Jos             1. Rona de Jos
 40. Rona de Sus             1. Rona de Sus
                             2. Costiui
 41. Rozalvea                1. Rozalvea
                             2. Sieu
 42. Ruscova                 1. Ruscova
 43. Satulung                1. Satulung
                             2. Ariesu de Padure
                             3. Fersig
                             4. Finteusu Mic
                             5. Hideaga
                             6. Mogosesti
                             7. Pribilesti
 44. Sacalaseni              1. Sacalaseni
                             2. Catalina
                             3. Coas
                             4. Coltau
                             5. Coruia
                             6. Culcea
                             7. Intreriuri
 45. Sacel                   1. Sacel
 46. Salistea de Sus         1. Salistea de Sus
 47. Salsig                  1. Salsig
                             2. Girdani
 48. Sapinta                 1. Sapinta
 49. Seini                   1. Seini
                             2. Sabisa
                             3. Viile Apei
 50. Strimtura               1. Strimtura
                             2. Glod
                             3. Slatioara
 51. Suciu de Sus            1. Suciu de Sus
                             2. Grosii Tiblesului
                             3. Larga
                             4. Suciu de Jos
 52. Sisesti                 1. Sisesti
                             2. Bontaieni
                             3. Cetatele
                             4. Danesti
                             5. Negreia
                             6. Plopis
                             7. Surdesti
 53. Somcuta Mare            1. Somcuta Mare
                             2. Buciumi
                             3. Buteasa
                             4. Ciolt
                             5. Codru Butesii
                             6. Finteusu Mare
                             7. Hovrila
                             8. Valenii Somcutei
 54. Ulmeni                  1. Ulmeni
                             2. Arduzel
                             3. Chelinta
                             4. Minau
                             5. Somes-Uileac
                             6. Tohat
                             7. Ticau
                             8. Vicea
 55. Valea Chioarului        1. Valea Chioarului
                             2. Curtuiusu Mare
                             3. Durusa
                             4. Fericea
                             5. Mesteacan
                             6. Varai
 56. Vima Mica               1. Vima Mica
                             2. Aspra
                             3. Dealu Corbului
                             4. Jugastreni
                             5. Peteritea
                             6. Salnita
                             7. Vima Mare
 57. Viseu de Jos            1. Viseu de Jos

    JUDETUL MEHEDINTI
    cu resedinta in municipiul Drobeta-Turnu Severin
    Municipii ...................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  14
    Comune ......................................  59
    - din care, suburbane .......................   2
    Sate ........................................ 344
    - din care, apartin oraselor ................  15

    A. MUNICIPII
    Denumirea                        Localitati
    municipiului                     componente
                                     ale municipiului
    1. DROBETA-                      1. DROBETA-
       TURNU SEVERIN                    TURNU SEVERIN
                                     2. Dudasu Schelei
                                     3. Gura Vaii
                                     4. Schela Cladovei
                     Comune                              Sate componente ale
                     suburbane                           comunei suburbane
                     1. Simian                            1. Simian
                                                          2. Cerneti
                                                          3. Dedovita Noua
                                                          4. Dedovita Veche
                                                          5. Dudasu
                                                          6. Erghevita
                                                          7. Poroina
                                                          8. Valea Copcii
    B. ORASE
    Denumirea                                            Sate ce apartin
    orasului                                             orasului
    1. BAIA DE ARAMA                                     1. Bratilovu
                                                         2. Brebina
                                                         3. Dealu Mare
                                                         4. Marasesti
                                                         5. Negoesti
                                                         6. Pistrita
                                                         7. Stanesti
                                                         8. Titerlesti
                      Comune                             Sate componente
                      suburbane                          ale comunei
                                                         suburbane
                      1. Obirsia-Closani                 1. Obirsia-Closani
                                                         2. Godeanu
    Denumirea                           Localitati
    orasului                            componente
                                        ale orasului
    2. ORSOVA                           1. ORSOVA

                                                          Sate ce apartin
                                                          orasului
    3. STREHAIA                         1. STREHAIA      1. Mentii din Fata
                                        2. Ciochiuta     2. Motruleni
                                        3. Comanda       3. Stancesti
                                        4. Hurducesti
                                        5. Lunca Banului
                                        6. Slatinicu Mare
                                        7. Slatinicu Mic
    4. VINJU MARE                                        1. Bucura
                                                         2. Nicolae Balcescu
                                                         3. Orevita Mare
                                                         4. Traian

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Bala                    1. Bala
                             2. Bala de Sus
                             3. Bratesul
                             4. Brativoesti
                             5. Cimpu Mare
                             6. Cirsu
                             7. Comanesti
                             8. Crainici
                             9. Dilma
                            10. Iupca
                            11. Molani
                            12. Rudina
                            13. Runcusoru
                            14. Sardanesti
                            15. Vidimiresti
  2. Balta                   1. Balta
                             2. Coada Cornetului
                             3. Costesti
                             4. Gornovita
                             5. Nevatu
                             6. Prejna
                             7. Sfodea
  3. Balacita                1. Balacita
                             2. Dobra
                             3. Gvardinita
  4. Bicles                  1. Bicles
                             2. Corzu
                             3. Giura
                             4. Petra
                             5. Podu Grosului
                             6. Selistiuta
                             7. Smadovita
  5. Bilvanesti              1. Bilvanesti
                             2. Bilvanestii de Jos
                             3. Calinestii de Jos
                             4. Calinestii de Sus
                             5. Pirlagele
  6. Breznita-Motru          1. Breznita-Motru
                             2. Cosovat
                             3. Deleni
                             4. Fauroaia
                             5. Plai
                             6. Talapanu
                             7. Valea Teiului
  7. Breznita-Ocol           1. Breznita-Ocol
                             2. Jidostita
                             3. Magheru
                             4. Susita
  8. Brosteni                1. Brosteni
                             2. Capatinesti
                             3. Luncsoara
                             4. Lupsa de Jos
                             5. Lupsa de Sus
                             6. Meris
  9. Burila Mare             1. Burila Mare
                             2. Crivina
                             3. Izvoru Frumos
                             4. Tiganasi
                             5. Vrancea
 10. Butoiesti               1. Butoiesti
                             2. Arginesti
                             3. Buicesti
                             4. Gura Motrului
                             5. Jugastru
                             6. Pluta
                             7. Radutesti
                             8. Tintaru
 11. Cazanesti               1. Cazanesti
                             2. Ercea
                             3. Girbovatu de Sus
                             4. Govodarva
                             5. Ilovu
                             6. Jignita
                             7. Paltinisu
                             8. Poiana
                             9. Rosia
                            10. Severinesti
                            11. Suharu
                            12. Valea Cosustei
 12. Ciresu                  1. Ciresu
                             2. Bunoaica
                             3. Jupinesti
                             4. Negrusa
 13. Corcova                 1. Corcova
                             2. Breta
                             3. Cernaia
                             4. Cordun
                             5. Croica
                             6. Girbovatu de Jos
                             7. Imoasa
                             8. Jirov
                             9. Maru Rosu
                            10. Pirvulesti
                            11. Puscasu
                            12. Stejaru
                            13. Vladasesti
 14. Corlatel                1. Corlatel
                             2. Valea Anilor
 15. Cujmir                  1. Cujmir
                             2. Aurora
                             3. Cujmiru Mic
 16. Devesel                 1. Devesel
                             2. Batoti
                             3. Bistretu
                             4. Dunarea Mica
                             5. Scapau
                             6. Tismana
 17. Dirvari                 1. Dirvari
                             2. Gemeni
 18. Dubova                  1. Dubova
                             2. Baia Noua
                             3. Eibenthal
 19. Dumbrava                1. Dumbrava de Jos
                             2. Albulesti
                             3. Brigleasa
                             4. Dumbrava de Mijloc
                             5. Dumbrava de Sus
                             6. Golineasa
                             7. Higiu
                             8. Rocsoreni
                             9. Valea Marcului
                            10. Varodia
                            11. Vladica
 20. Floresti                1. Floresti
                             2. Copacioasa
                             3. Girdoaia
                             4. Livezi
                             5. Mosneni
                             6. Pesteana
                             7. Pestenuta
                             8. Stroesti
                             9. Zegujani
 21. Girla Mare              1. Girla Mare
                             2. Vrata
 22. Godeanu                 1. Godeanu
                             2. Marga
                             3. Paunesti
                             4. Siroca
 23. Gogosu                  1. Gogosu
                             2. Balta Verde
                             3. Burila Mica
                             4. Ostrovu Mare
 24. Greci                   1. Greci
                             2. Biltanele
                             3. Blidaru
                             4. Salatruc
                             5. Valea Petrii
                             6. Visina
 25. Grozesti                1. Grozesti
                             2. Circeni
                             3. Pasarani
                             4. Susita
 26. Gruia                   1. Gruia
                             2. Izvoarele
                             3. Poiana Gruii
 27. Hinova                  1. Hinova
                             2. Bistrita
                             3. Cirjei
                             4. Ostrovu Corbului
 28. Husnicioara             1. Husnicioara
                             2. Alunisul
                             3. Baditesti
                             4. Borogea
                             5. Celnata
                             6. Dumbravita
                             7. Marmanu
                             8. Opranesti
                             9. Peri
                            10. Priboiesti
                            11. Selisteni
 29. Ieselnita               1. Ieselnita
 30. Ilovat                  1. Ilovat
                             2. Budanesti
                             3. Cracu Lung
                             4. Dilbocita
                             5. Firizu
                             6. Racova
 31. Ilovita                 1. Ilovita
                             2. Bahna
                             3. Moisesti
 32. Isverna                 1. Isverna
                             2. Busesti
                             3. Cerna-Virf
                             4. Draghesti
                             5. Giurgiani
                             6. Nadanova
                             7. Selistea
                             8. Turtaba
 33. Izvoru Birzii           1. Izvoru Birzii
                             2. Balotesti
                             3. Halinga
                             4. Putinei
                             5. Rascolesti
                             6. Schinteiesti
                             7. Schitu Topolnitei
 34. Jiana                   1. Jiana
                             2. Cioroboreni
                             3. Danceu
                             4. Jiana Mare
                             5. Jiana Veche
 35. Livezile                1. Livezile
                             2. Izvoralu de Jos
                             3. Izvoru Anestilor
                             4. Petris
                             5. Valea Izvorului
 36. Malovat                 1. Malovat
                             2. Bobaita
                             3. Colibasi
                             4. Lazu
                             5. Negresti
                             6. Pitulasi
                             7. 23 August
 37. Obirsia de Cimp         1. Obirsia de Cimp
                             2. Izimsa
 38. Oprisor                 1. Oprisor
                             2. Prisaceaua
 39. Padina                  1. Padina Mare
                             2. Biban
                             3. Iablanita
                             4. Olteanca
                             5. Padina Mica
                             6. Slasoma
 40. Patulele                1. Patulele
                             2. Viasu
 41. Podeni                  1. Podeni
                             2. Gornenti
                             3. Malarisca
 42. Ponoarele               1. Ponoarele
                             2. Baluta
                             3. Biriiacu
                             4. Brinzeni
                             5. Buicani
                             6. Ceptureni
                             7. Cracu Muntelui
                             8. Delureni
                             9. Gardaneasa
                            10. Gheorghesti
                            11. Ludu
                            12. Proitesti
                            13. Raiculesti
                            14. Sipotu
                            15. Valea Ursului
 43. Poroina Mare            1. Poroina Mare
                             2. Fintinile Negre
                             3. Stignita
                             4. Sipotu
 44. Pristol                 1. Pristol
                             2. Cozia
 15. Prunisor                1. Prunisor
                             2. Arvatesti
                             3. Balota
                             4. Biltanele
                             5. Cervenita
                             6. Dragotesti
                             7. Fintina Domneasca
                             8. Ghelmegioaia
                             9. Girnita
                            10. Gutu
                            11. Igiroasa
                            12. Lumnic
                            13. Mijarca
                            14. Prunaru
                            15. Zegaia
 46. Punghina                1. Punghina
                             2. Cearingu
                             3. Drincea
                             4. Magurele
                             5. Recea
                             6. Satu Nou
 47. Rogova                  1. Rogova
                             2. Poroinita
 48. Salcia                  1. Salcia
 49. Stingaceaua             1. Stingaceaua
                             2. Birlogeni
                             3. Breznicioara
                             4. Ceringanul
                             5. Fata Motrului
                             6. Posta Veche
                             7. Satu Mare
                             8. Tirsa
 50. Svinita                 1. Svinita
 51. Sisesti                 1. Sisesti
                             2. Caramidaru
                             3. Ciovirnasani
                             4. Cocorova
                             5. Craguesti
                             6. Noaptesa
 52. Sovarna                 1. Sovarna
                             2. Ohaba
                             3. Studina
 53. Timna                   1. Timna
                             2. Adunatii Teiului
                             3. Boceni
                             4. Colaret
                             5. Cremenea
                             6. Fata Cremenii
                             7. Izvoralu
                             8. Manu
                             9. Pavat
                            10. Plopi
                            11. Valea Ursului
 54. Vinatori                1. Vinatori
                             2. Branistea
                             3. Goanta
                             4. Rosiori
 55. Vinjulet                1. Vinjulet
                             2. Hotarani
 56. Vladaia                 1. Vladaia
                             2. Almajel
                             3. Scorila
                             4. Stircovita
 57. Voloiac                 1. Voloiac
                             2. Cotoroaia
                             3. Lac
                             4. Ruptura
                             5. Sperlesti
                             6. Titirigi
                             7. Valea Buna
                             8. Voloicel

    JUDETUL MURES
    cu resedinta in municipiul Tirgu Mures
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  26
    Comune ......................................  91
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 487
    - din care, apartin oraselor ................   3

    A. MUNICIPII

                                  Localitati
    Denumirea                     componente
    municipiului                  ale municipiului
    1. TIRGU MURES                1. TIRGU MURES
                                  2. Mureseni
                                  3. Remetea
                    Comune                            Sate componente ale   
                    suburbane                         comunei suburbane
                    1. Cristesti                      1. Cristesti
                                                      2. Valureni
                    2. Sincraiu                       1. Sincraiu de Mures
                       de Mures                       2. Nazna
                    3. Singeorgiu                     1. Singeorgiu de Mures
                       de Mures                       2. Cotus
                                                      3. Tofalau
                    4. Sintana                        1. Sintana de Mures
                       de Mures                       2. Bardesti
                                                      3. Chinari
                                                      4. Curteni
                                                      Sate ce apartin
                                                      municipiului
    2. SIGHISOARA                  1. SIGHISOARA      1. Hetiur
                                   2. Angofa
                                   3. Aurel Vlaicu
                                   4. Rora
                                   5. Soromiclea
                                   6. Venchi
                                   7. Viilor
                    Comune                             Sate componente ale
                    suburbane                          comunei suburbane
                    1. Albesti                         1. Albesti
                                                       2. Birlibasoaia
                                                       3. Boiu
                                                       4. Jacu
                                                       5. Sapartoc
                                                       6. Topa
                                                       7. Valea Albestiului
                                                       8. Valea Daii
                                                       9. Valea Sapartocului

    B. ORASE
                              Localitati
    Denumirea                 componente
    orasului                  ale orasului
    1. LUDUS                  1. LUDUS
                              2. Avramesti
                              3. Cioarga
                              4. Ciurgau
                              5. Fundatura
                              6. Gheja
                              7. Rosiori
    2. REGHIN                 1. REGHIN
                              2. Apalina
                              3. Iernuteni
                                                       Sate ce apartin
                                                       orasului
    3. SOVATA                 1. SOVATA                1. Sarateni
                              2. Capeti
                              3. Iliesi
                              4. Sacadat
    4. TIRNAVENI              1. TIRNAVENI             1. Bobohalma
                              2. Botorca

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Acatari                 1. Acatari
                             2. Corbesti
                             3. Gaiesti
                             4. Gruisor
                             5. Murgesti
                             6. Roteni
                             7. Stejeris
                             8. Suveica
                             9. Valenii
  2. Adamus                  1. Adamus
                             2. Chincius
                             3. Cornesti
                             4. Craiesti
                             5. Dimbau
                             6. Herepea
  3. Alunis                  1. Alunis
                             2. Fitcau
                             3. Lunca Muresului
  4. Apold                   1. Apold
                             2. Daia
                             3. Saes
                             4. Vulcan
  5. Atintis                 1. Atintis
                             2. Botez
                             3. Cecalaca
                             4. Istihaza
                             5. Maldaoci
                             6. Siniacob
  6. Bahnea                  1. Bahnea
                             2. Bernadea
                             3. Cund
                             4. Daia
                             5. Gogan
                             6. Idiciu
                             7. Lepindea
  7. Band                    1. Band
                             2. Draculea Bandului
                             3. Finate
                             4. Finatele Madarasului
                             5. Istan-Tau
                             6. Madaras
                             7. Marasesti
                             8. Negrenii de Cimpie
                             9. Oroiu
                            10. Petea
                            11. Tiptelnic
                            12. Valea Mare
                            13. Valea Rece
  8. Batos                   1. Batos
                             2. Dedrad
                             3. Goreni
                             4. Uila
  9. Bagaciu                 1. Bagaciu
                             2. Delenii
 10. Bala                    1. Bala
                             2. Ercea
 11. Balauseri               1. Balauseri
                             2. Agristeu
                             3. Chendu
                             4. Dumitreni
                             5. Filitelnic
                             6. Senereus
 12. Beica de Jos            1. Beica de Jos
                             2. Beica de Sus
                             3. Cacuciu
                             4. Nadasa
                             5. Sinmihai de Padure
                             6. Serbeni
 13. Bichis                  1. Bichis
                             2. Gimbut
                             3. Nandra
                             4. Ozd
 14 Bogata                   1. Bogata
                             2. Ranta
 15. Breaza                  1. Breaza
                             2. Filpisu Mare
                             3. Filpisu Mic
 16. Brincovenesti           1. Brincovenesti
                             2. Idicel
                             3. Idicel-Padure
                             4. Sacalu de Padure
                             5. Valenii de Mures
 17. Ceuasu de Cimpie        1. Ceuasu de Cimpie
                             2. Bozed
                             3. Cimpenita
                             4. Culpiu
                             5. Herghelia
                             6. Porumbeni
                             7. Sabed
                             8. Voiniceni
 18. Chetani                 1. Chetani
                             2. Coasta Grindului
                             3. Cordos
                             4. Giurgis
                             5. Grindeni
                             6. Hadareni
                             7. Lint
 19. Chiheru de Jos          1. Chiheru de Jos
                             2. Chiheru de Sus
                             3. Urisiu de Jos
                             4. Urisiu de Sus
 20. Coroisinmartin          1. Coroisinmartin
                             2. Coroi
                             3. Odrihei
                             4. Soimus
 21. Cozma                   1. Cozma
                             2. Finatele Socolului
                             3. Socolu de Cimpie
                             4. Valea Sasului
                             5. Valea Ungurului
 22. Craciunesti             1. Craciunesti
                             2. Budiu Mic
                             3. Cinta
                             4. Cornesti
                             5. Tirimioara
 23. Craiesti                1. Craiesti
                             2. Lefaia
                             3. Milasel
                             4. Nima Milaselului
 24. Cucerdea                1. Cucerdea
                             2. Bord
                             3. Seulia de Mures
 25. Cuci                    1. Cuci
                             2. Dataseni
                             3. Dupa Deal
                             4. Orosia
                             5. Petrilaca
 26. Danes                   1. Danes
                             2. Cris
                             3. Seleus
                             4. Stejarenii
 27. Deda                    1. Deda
                             2. Bistra Muresului
                             3. Filea
                             4. Pietris
 28. Eremitu                 1. Eremitu
                             2. Calugareni
                             3. Cimpu Cetatii
                             4. Damieni
                             5. Matrici
 29. Ernei                   1. Ernei
                             2. Caluseri
                             3. Dumbravioara
                             4. Icland
                             5. Sacareni
                             6. Singeru de Padure
 30. Faragau                 1. Faragau
                             2. Finate
                             3. Hodaia
                             4. Onuca
                             5. Poarta
                             6. Tonciu
 31. Fintinele               1. Fintinele
                             2. Bordosiu
                             3. Calimanesti
                             4. Cibu
                             5. Roua
                             6. Viforoasa
 32. Galesti                 1. Galesti
                             2. Adrianu Mare
                             3. Adrianu Mic
                             4. Bedeni
                             5. Maiad
                             6. Troita
 33. Ganesti                 1. Ganesti
                             2. Custelnic
                             3. Paucisoara
                             4. Sub Padure
 34. Gheorghe Doja           1. Gheorghe Doja
                             2. Ilieni
                             3. Leordeni
                             4. Satu Nou
                             5. Tirimia
 35. Ghindari                1. Ghindari
                             2. Abud
                             3. Ceie
                             4. Chibed
                             5. Solocma
                             6. Trei Sate
 36. Glodeni                 1. Glodeni
                             2. Merisor
                             3. Moisa
                             4. Pacureni
                             5. Paingeni
 37. Gornesti                1. Gornesti
                             2. Iara de Mures
                             3. Ilioara
                             4. Mura Mare
                             5. Mura Mica
                             6. Padureni
                             7. Peris
                             8. Petrilaca de Mures
                             9. Teleac
 38. Grebenisu de Cimpie     1. Grebenisu de Cimpie
                             2. Leorinta
                             3. Valea Sinpetrului
 39. Gurghiu                 1. Gurghiu
                             2. Adrian
                             3. Casva
                             4. Comori
                             5. Fundoaia
                             6. Glajarie
                             7. Larga
                             8. Orsova
                             9. Orsova-Padure
                            10. Pauloaia
 40. Hodac                   1. Hodac
                             2. Arsita
                             3. Bicasu
                             4. Dubistea de Padure
                             5. Mirigioaia
                             6. Toaca
                             7. Uricea
 41. Hodosa                  1. Hodosa
                             2. Ihod
                             3. Isla
                             4. Simbrias
 42. Ibanesti                1. Ibanesti
                             2. Blidireasa
                             3. Bradetelu
                             4. Dulcea
                             5. Ibanesti-Padure
                             6. Lapusna
                             7. Piriu Mare
                             8. Tireu
                             9. Tisieu
                            10. Zimti
 43. Iclanzel                1. Iclanzel
                             2. Capusu de Cimpie
                             3. Chisalita
                             4. Dupa Deal
                             5. Finate                               
                             6. Finatele Capusului
                             7. Ghidasteu
                             8. Iclandu Mare
                             9. Madaraseni
                            10. Tablaseni
                            11. Valea Iclandului
 44. Ideciu de Jos           1. Ideciu de Jos
                             2. Deleni
                             3. Ideciu de Sus
 45. Iernut                  1. Iernut
                             2. Cipau
                             3. Deag
                             4. Lechinta
                             5. Oarba de Mures
                             6. Porumbac
                             7. Racamet
                             8. Salcud
                             9. Sfintu Gheorghe
 46. Livezeni                1. Livezeni
                             2. Bozeni
                             3. Corunca
                             4. Ivanesti
                             5. Poienita
                             6. Sinisor
 47. Lunca                   1. Lunca
                             2. Baita
                             3. Frunzeni
                             4. Logig
                             5. Sintu
 48. Lunca Bradului          1. Lunca Bradului
                             2. Neagra
                             3. Salard
 49. Magherani               1. Magherani
                             2. Bereni
                             3. Bira
                             4. Cindu
                             5. Drojdii
                             6. Eremieni
                             7. Maia
                             8. Marculeni
                             9. Silea Nirajului
                            10. Torba
 50. Mica                    1. Mica
                             2. Abus
                             3. Capilna de Sus
                             4. Ceuas
                             5. Deaj
                             6. Haranglab
                             7. Somostelnic
 51. Miercurea               1. Miercurea Nirajului
     Nirajului               2. Beu
                             3. Dumitrestii
                             4. Laureni
                             5. Mosuni
                             6. Sardu Nirajului
                             7. Timpa
                             8. Veta
 52. Mihesu de Cimpie        1. Mihesu de Cimpie
                             2. Bujor
                             3. Cirhagau
                             4. Groapa Radaii
                             5. Mogoaia
                             6. Razoare
                             7. Saulita
                             8. Stefanca
 53. Nades                   1. Nades
                             2. Magherus
                             3. Pipea
                             4. Tigmandru
 54. Neaua                   1. Neaua
                             2. Ghinesti
                             3. Rigmani
                             4. Sinsimion
                             5. Vadas
 55. Ogra                    1. Ogra
                             2. Dileu Vechi
                             3. Giulus
                             4. Lascud
                             5. Vaideiu
 56. Papiu Ilarian           1. Papiu Ilarian
                             2. Dobra
                             3. Merisoru
                             4. Sandru
                             5. Ursoaia
 57. Panet                   1. Panet
                             2. Berghia
                             3. Cuiesd
                             4. Hartau
                             5. Sintioana de Mures
 58. Pasareni                1. Pasareni
                             2. Bolintineni
                             3. Galateni
 59. Petelea                 1. Petelea
                             2. Habic
 60. Pogaceaua               1. Pogaceaua
                             2. Bologaia
                             3. Ciulea
                             4. Deleni
                             5. Fintina Babii
                             6. Piriu Crucii
                             7. Scurta
                             8. Sicele
                             9. Valea Sinpetrului
                            10. Valeni
 61. Rastolita               1. Rastolita
                             2. Andreneasa
                             3. Borzia
                             4. Galaoaia
                             5. Iod
 62. Riciu                   1. Riciu
                             2. Caciulata
                             3. Coasta Mare
                             4. Cotorinau
                             5. Curete
                             6. Hagau
                             7. Lenis
                             8. Nima Riciului
                             9. Obirsie
                            10. Piriu Crucii
                            11. Sinmartinu de Cimpie
                            12. Ulies
                            13. Valea Seaca
                            14. Valea Sinmartinului
                            15. Valea Uliesului
 63. Rusii-Munti             1. Rusii-Munti
                             2. Maioresti
                             3. Morareni
                             4. Sebes
 64. Saschiz                 1. Saschiz
                             2. Cloasterf
                             3. Mihai Viteazu
 65. Sarmasu                 1. Sarmasu
                             2. Balda
                             3. Larga
                             4. Morut
                             5. Sarmasel
                             6. Sarmasel-Gara
                             7. Titiana
                             8. Visinelu
 66 Singeorgiu de Padure     1. Singeorgiu de Padure
                             2. Bezid
                             3. Bezidu Nou
                             4. Lotu
 67. Singer                  1. Singer
                             2. Birza
                             3. Chimitelnic
                             4. Dalu
                             5. Pripoare
                             6. Valisoara
                             7. Zapodea
 68. Sinpaul                 1. Sinpaul
                             2. Chirileu
                             3. Dileu Nou
                             4. Sinmarghita
                             5. Valea Izvoarelor
 69. Sinpetru de Cimpie      1. Sinpetru de Cimpie
                             2. Birlibas
                             3. Dimbu
                             4. Satu Nou
                             5. Singeorgiu de Cimpie
                             6. Tusinu
 70. Solovastru              1. Solovastru
                             2. Jabenita
 71. Stinceni                1. Stinceni
                             2. Ciobotani
                             3. Mestera
 72. Suplac                  1. Suplac
                             2. Idrifaia
                             3. Laslau Mare
                             4. Laslau Mic
                             5. Vaidacuta
 73. Suseni                  1. Suseni
                             2. Luieriu
 74. Saulia                  1. Saulia
                             2. Leorinta-Saulia
                             3. Macicasesti
                             4. Padurea
 75. Sincai                  1. Sincai
                             2. Lechincioara
                             3. Pusta
                             4. Sincai-Finate
 76. Taureni                 1. Taureni
                             2. Finate
                             3. Moara de Jos
 77. Ungheni                 1. Ungheni
                             2. Cerghid
                             3. Cerghizel
                             4. Moresti
                             5. Recea
                             6. Sausa
                             7. Vidrasau
 78. Valea Larga             1. Valea Larga
                             2. Gradini
                             3. Malaesti
                             4. Poduri
                             5. Valea Fratiei
                             6. Valea Glodului
                             7. Valea Padurii
                             8. Valea Surii
                             9. Valea Uriesului
 79. Vargata                 1. Vargata
                             2. Griusorul
                             3. Mitresti
                             4. Vadu
                             5. Valea
 80. Vatava                  1. Vatava
                             2. Dumbrava
                             3. Ripa de Jos
 81. Vetca                   1. Vetca
                             2. Jacodu
                             3. Salasuri
 82. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Ormenis
                             3. Sintioana
 83. Vinatori                1. Vinatori
                             2. Archita
                             3. Feleag
                             4. Mureni
                             5. Soard
 84. Voivodeni               1. Voivodeni
                             2. Toldal
 85. Zagar                   1. Zagar
                             2. Seleus
 86. Zau de Cimpie           1. Zau de Cimpie
                             2. Barbosi
                             3. Botei
                             4. Bujor-Hodaie
                             5. Ciretea
                             6. Gaura Singerului
                             7. Malea
                             8. Stefaneaca
                             9. Tau

    JUDETUL NEAMT
    cu resedinta in municipiul Piatra-Neamt
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   2
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  13
    Comune ......................................  70
    - din care, suburbane .......................   4
    Sate ........................................ 347
    - din care, apartin oraselor ................   3

    A. MUNICIPII
    Denumirea                             Localitati
    municipiului                          componente
                                          ale municipiului
    1. PIATRA-NEAMT                       1. PIATRA-NEAMT
                                          2. Ciritei
                                          3. Doamna
                                          4. Valeni
                      Comune                            Sate componente ale
                      suburbane                         comunei suburbane
                     1. Dumbrava Rosie                  1. Dumbrava Rosie
                                                        2. Brasauti
                                                        3. Cut
                                                        4. Izvoare
                     2. Savinesti                       1. Savinesti
                                                        2. Dumbrava-Deal
    2. ROMAN         1. Cordun                          1. Cordun
                                                        2. Pildesti
                                                        3. Simionesti
                     2. Horia                           1. Horia
                                                        2. Cotu Vames
    B. ORASE
    Denumirea                    Localitati             Sate ce apartin
    orasului                     componente             orasului
                                 ale orasului
    1. BICAZ                     1. BICAZ               1. Izvoru Alb
                                 2. Capsa               2. Potoci
                                 3. Dodeni              3. Secu
                                 4. Izvoru Muntelui
    2. TIRGU-NEAMT               1. TIRGU-NEAMT
                                 2. Blebea
                                 3. Humulesti
                                 4. Humulestii Noi
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Agapia                  1. Agapia
                             2. Filioara
                             3. Sacalusesti
                             4. Varatec
  2. Bahna                   1. Bahna
                             2. Aramesti
                             3. Bahnisoara
                             4. Brosteni
                             5. Izvoare
                             6. Liliac
                             7. Tutcanii din Deal
                             8. Tutcanii din Vale
  3. Baltatesti              1. Baltatesti
                             2. Ghindaoani
                             3. Valea Arini
                             4. Valea Seaca
  4. Bicaz-Chei              1. Bicaz-Chei
                             2. Birnadu
                             3. Gherman
                             4. Ivanes
  5. Bicazu Ardelean         1. Bicazu Ardelean
                             2. Telec
                             3. Ticos
  6. Bira                    1. Bira
                             2. Boghicea
                             3. Causeni
                             4. Negresti
                             5. Nistria
                             6. Rediu
                             7. Slobozia
  7. Birgauani               1. Birgauani
                             2. Bahna Mare
                             3. Baratca
                             4. Balanesti
                             5. Breaza
                             6. Certieni
                             7. Chilia
                             8. Dirloaia
                             9. Ghelaiesti
                            10. Hirtop
                            11. Homiceni
                            12. Talpa
                            13. Vladiceni
  8. Bodesti                 1. Bodesti
                             2. Bodestii de Jos
                             3. Corni
                             4. Oslobeni
  9. Borca                   1. Borca
                             2. Lunca
                             3. Madei
                             4. Piriul Cirjei
                             5. Piriul Pintei
                             6. Sabasa
                             7. Soci
 10. Borlesti                1. Borlesti
                             2. Nechit
                             3. Mastacan
                             4. Ruseni
                             5. Sovoaia
 11. Botesti                 1. Botesti
                             2. Barticesti
                             3. David
                             4. Moreni
                             5. Munteni
                             6. Nisiporesti
                             7. Valeni
 12. Bozieni                 1. Bozieni
                             2. Baneasa
                             3. Craiesti
                             4. Cuci
                             5. Iucsa
 13. Brusturi-Draganesti     1. Brusturi
                             2. Draganesti
                             3. Grosi
                             4. Ortasti
                             5. Poiana
                             6. Risca
                             7. Soimaresti
                             8. Tirzia
 14. Ceahlau                 1. Ceahlau
                             2. Bistricioara
                             3. Piriul Mare
 15. Cindesti                1. Cindesti
                             2. Barcanesti
                             3. Dragova
                             4. Padureni
                             5. Tirdenii Mici
                             6. Vadurele
 16. Costisa                 1. Costisa
                             2. Dornesti
                             3. Frunzeni
                             4. Manoaia
 17. Cracaoani               1. Cracaoani
                             2. Cracaul Negru
                             3. Magazia
                             4. Mitocu Balan
                             5. Poiana Cracaoani
 18. Damuc                   1. Damuc
                             2. Huisurez
                             3. Trei Fintini
 19. Dobreni                 1. Dobreni
                             2. Casaria
                             3. Negresti
                             4. Poiana
                             5. Sarata
 20. Doljesti                1. Doljesti
                             2. Buhonca
                             3. Buruienesti
                             4. Rotunda
 21. Dragomiresti            1. Dragomiresti
                             2. Bornis
                             3. Hlapesti
                             4. Mastacan
                             5. Unghi
                             6. Vad
 22. Dulcesti                1. Dulcesti
                             2. Bozienii de Sus
                             3. Britcani
                             4. Cirlig
                             5. Corhana
                             6. Poiana
                             7. Rosiori
                             8. Ruginoasa
 23. Farcasa                 1. Farcasa
                             2. Busmei
                             3. Frumosu
                             4. Popesti
                             5. Stejaru
 24. Faurei                  1. Faurei
                             2. Budesti
                             3. Climesti
                             1. Micsunesti
 25. Gheraesti               1. Gheraesti
                             2. Gheraestii Noi
                             3. Tetcani
 26. Girov                   1. Girov
                             2. Balusesti
                             3. Botesti
                             4. Caciulesti
                             5. Danesti
                             6. Dochia
                             7. Doina
                             8. Gura Vaii
                             9. Popesti
                            10. Turturesti
                            11. Versesti
 27. Gircina                 1. Gircina
                             2. Almas
                             3. Cuejdiu
 28. Grinties                1. Grinties
                             2. Bradu
                             3. Poiana
 29. Grumazesti              1. Grumazesti
                             2. Curechistea
                             3. Netezi
                             4. Topolita
 30. Hangu                   1. Hangu
                             2. Buhalnita
                             3. Chiriteni
                             4. Grozavesti
                             5. Ruginesti
 31. Icusesti                1. Icusesti
                             2. Balusesti
                             3. Batrinesti
                             4. Chilii
                             5. Mesteacan
                             6. Rocna
                             7. Spiridonesti
                             3. Tabara
 32. Ion Creanga             1. Ion Creanga
                             2. Averesti
                             3. Izvoru
                             4. Muncelu
                             5. Recea
                             6. Stejaru
 33. Margineni               1. Margineni
                             2. Hirtesti
                             3. Hoisesti
                             4. Itrinesti
 34. Moldoveni               1. Moldoveni
                             2. Hociungi
 35. Oniceni                 1. Oniceni
                             2. Ciornei
                             3. Gorun
                             4. Linsesti
                             5. Lunca
                             6. Marmureni
                             7. Pietrosu
                             8. Poiana Humei
                             9. Pustieta
                            10. Solca
                            11. Valea Enei
 36. Pastraveni              1. Pastraveni
                             2. Lunca Moldovei
                             3. Radeni
                             4. Spiesti
 37. Petricani               1. Petricani
                             2. Boistea
                             3. Tirpesti
                             4. Tolici
 38. Piatra Soimului         1. Piatra Soimului
                             2. Luminis
                             3. Negulesti
                             4. Poieni
 39. Pipirig                 1. Pipirig
                             2. Boboiesti
                             3. Dolhesti
                             4. Leghin
                             5. Pitiligeni
                             6. Pluton
                             7. Stinca
 40. Pingarati               1. Pingarati
                             2. Oantu
                             3. Pingaracior
                             4. Poiana
                             5. Preluca
                             6. Scaricica
                             7. Stejaru
 41. Podoleni                1. Podoleni
                             2. Negritesti
 42. Poienari                1. Poienari
                             2. Bunghi
                             3. Ciurea
                             4. Holm
                             5. Patricheni
                             6. Pincesti
                             7. Sacaleni
                             3. Talpalai
 43. Poiana Teiului          1. Poiana Teiului
                             2. Calugareni
                             3. Dreptu
                             4. Galu
                             5. Petru Voda
                             6. Piriul Fagului
                             7. Poiana Largului
                             8. Roseni
                             9. Ruseni
                            10. Savinesti
                            11. Topoliceni
 44. Raucesti                1. Raucesti
                             2. Oglinzi
                             3. Savesti
                             4. Ungheni
 45. Razboieni               1. Razboienii de Jos
                             2. Borseni
                             3. Razboieni
                             4. Valea Alba
                             5. Valea Mare
 46. Rediu                   1. Rediu
                             2. Betesti
                             3. Poloboc
                             4. Socea
 47. Romani                  1. Romani
                             2. Gosmani
                             3. Silistea
 48. Roznov                  1. Roznov
                             2. Chintinici
                             3. Slobozia
 49. Sagna                   1. Sagna
                             2. Gidinti
                             3. Lutca
                             4. Vulpasesti
 50. Sabaoani                1. Sabaoani
                             2. Traian
 51. Secuieni                1. Secuieni
                             2. Basta
                             3. Birjoveni
                             4. Bogzesti
                             5. Butnaresti
                             6. Giulesti
                             7. Prajesti
                             8. Secuienii Noi
                             9. Uncesti
 52. Stanita                 1. Stanita
                             2. Chicerea
                             3. Ghidion
                             4. Poienile Oancei
                             5. Todireni
                             6. Veja
                             7. Vladnicele
 53. Stefan cel Mare         1. Stefan cel Mare
                             2. Bordea
                             3. Cirligi
                             4. Deleni
                             5. Dusesti
                             6. Ghigoiesti
                             7. Soci
 54. Tarcau                  1. Tarcau
                             2. Ardeluta
                             3. Brates
                             4. Cazaci
                             5. Schitu Tarcau
                             6. Straja
 55. Tasca                   1. Tasca
                             2. Hamzoaia
                             3. Neagra
                             4. Ticos-Floarea
 56. Tazlau                  1. Tazlau
 57. Tamaseni                1. Tamaseni
                             2. Adjudeni
 58. Timisesti               1. Timisesti
                             2. Dumbrava
                             3. Plaiesu
                             4. Preutesti
                             5. Zvoranesti
 59. Trifesti                1. Trifesti
                             2. Miron Costin
 60. Tupilati                1. Tupilati
                             2. Aramoaia
                             3. Hanul Ancutei
                             4. Totoiesti
 61. Tibucani                1. Tibucani
                             2. Davideni
                             3. Tibucanii de Jos
 62. Urecheni                1. Urecheni
                             2. Ingaresti
                             3. Plugari
 63. Valea Ursului           1. Valea Ursului
                             2. Bucium
                             3. Giurgeni
                             4. Muncelu de Jos
 64. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Agircia
                             3. Bisericani
                             4. Bistrita
                             5. Scaricica
                             6. Vaduri
                             7. Vadurele
 65. Vinatori-Neamt          1. Vinatori-Neamt
                             2. Lunca
                             3. Minastirea Neamt
                             4. Nemtisor
 66. Zanesti                 1. Zanesti
                             2. Traian

    JUDETUL OLT
    cu resedinta in municipiul Slatina
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   9
    Comune ......................................  96
    - din care, suburbane .......................   3
    Sate ........................................ 380
    - din care, apartin oraselor ................   3

    A. MUNICIPII
    Denumirea                          Localitati
    municipiului                       componente
                                       ale municipiului
    1. SLATINA                         1. SLATINA
                                       2. Cireasov

                     Comune                             Sate componente ale
                     suburbane                          comunei suburbane
                     1. Slatioara                       1. Slatioara
                                                        2. Salcia
    B. ORASE
    Denumirea                          Localitati       Sate ce apartin
    orasului                           componente       orasului
                                       ale orasului
    1. BALS                            1. BALS           1. Teis
                                       2. Corbeni
                                       3. Romana
                     Comune                             Sate componente
                     suburbane                          ale comunei
                                                        suburbane
    2. CARACAL       1. Draghiceni                      1. Draghiceni
                                                        2. Grozavesti
                                                        3. Liiceni
                                                        Sate ce apartin
                                                        orasului
    3. CORABIA                          1. CORABIA      1. Virtopu
                                        2. Tudor
                                           Vladimirescu
                                                        Sate componente ale
                                                        comunei suburbane
                     1. Gircov                          1. Gircov
                                                        2. Ursa
                                                        Sate ce apartin
                                                        orasului
    4. DRAGANESTI-OLT                                   1. Comani

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Babiciu                 1. Babiciu
  2. Baldovinesti            1. Baleasa
                             2. Baldovinesti
                             3. Brosteni
                             4. Dimburile
                             5. Gavanesti
                             6. Gubandru
                             7. Pietris
  3. Barasti                 1. Barastii de Vede
                             2. Barastii de Cepturi
                             3. Boroesti
                             4. Ciocanesti
                             5. Lazaresti
                             6. Mereni
                             7. Motoesti
                             8. Popesti
  4. Birza                   1. Birza
                             2. Branet
  5. Bobicesti               1. Bobicesti
                             2. Bechet
                             3. Belgun
                             4. Chintesti
                             5. Comanesti
                             6. Govora
                             7. Leotesti
                             8. Mirila
  6. Brastavatu              1. Brastavatu
                             2. Crusovu
  7. Brebeni                 1. Brebeni
                             2. Teiusu
  8. Brincoveni              1. Brincoveni
                             2. Margheni
                             3. Ociogi
                             4. Valeni
  9. Bucinisu                1. Bucinisu
                             2. Bucinisu Mic
 10. Cezieni                 1. Cezieni
                             2. Bondrea
                             3. Corlatesti
 11. Cilieni                 1. Cilieni
 12. Cirlogani               1. Cirlogani
                             2. Beculesti
                             3. Cepari
                             4. Scorbura
                             5. Stupina
 13. Colonesti               1. Colonesti
                             2. Barasti
                             3. Batareni
                             4. Chelbesti
                             5. Cirstani
                             6. Guesti
                             7. Maruntei
                             8. Navirgeni
                             9. Vlaici
 14. Corbu                   1. Corbu
                             2. Burdulesti
                             3. Buzesti
                             4. Ciuresti
                             5. Milcoveni
 15. Coteana                 1. Coteana
 16. Crimpoia                1. Crimpoia
                             2. Buta
 17. Curtisoara              1. Curtisoara
                             2. Dobrotinet
                             3. Linia din Vale
                             4. Pietrisu
                             5. Proaspeti
                             6. Raitiu
 18. Cungrea                 1. Cungrea
                             2. Cepesti
                             3. Ibanesti
                             4. Miesti
                             5. Otestii de Jos
                             6. Otestii de Sus
                             7. Spataru
 19. Daneasa                 1. Daneasa
                             2. Berindei
                             3. Cioflanu
                             4. Pestra
                             5. Zanoaga
 20. Deveselu                1. Deveselu
                             2. Comanca
 21. Dobretu                 1. Dobretu
                             2. Curtisoara
                             3. Horezu
 22. Dobrosloveni            1. Dobrosloveni
                             2. Frasinetu
                             3. Potopinu
                             4. Resca
                             5. Rescuta
 23. Dobroteasa              1. Dobroteasa
                             2. Batia
                             3. Cimpu Mare
                             4. Vulpesti
 24. Dobrun                  1. Osica de Jos
                             2. Bobu
                             3. Chilii
                             4. Dobrun
                             5. Rosienii Mari
                             6. Rosienii Mici
                             7. Ulmet
 25. Fagetelu                1. Fagetelu
                             2. Bigesti
                             3. Chilia
                             4. Gruiu
                             5. Isaci
                             6. Pielcani
 26. Falcoiu                 1. Falcoiu
                             2. Cioroiasu
                             3. Cioroiu
 27. Farcasele               1. Farcasele
                             2. Farcasu de Jos
                             3. Ghimpati
                             4. Hotarani
 28. Ganeasa                 1. Ganeasa
                             2. Dranovatu
                             3. Gradistea
                             4. Izvoru
                             5. Oltisoru
 29. Giuvarasti              1. Giuvarasti
 30. Gostavatu               1. Gostavatu
                             2. Slaveni
 31. Gradinarii              1. Gradinari
                             2. Petculesti
                             3. Runcu Mare
                             4. Satu Nou
 32. Grojdibodu              1. Grojdibodu
                             2. Hotaru
 33. Ianca                   1. Ianca
                             2. Potelu
 34. Iancu Jianu             1. Iancu Jianu
                             2. Dobriceni
                             3. Preotesti
 35. Icoana                  1. Icoana
                             2. Floru
                             3. Ursoaia
 36. Izbiceni                1. Izbiceni
 37. Izvoarele               1. Izvoarele
                             2. Alimanesti
 38. Leleasca                1. Leleasca
                             2. Afumati
                             3. Greeresti
                             4. Mierlicesti
                             5. Tonesti
                             6. Tufaru
                             7. Ursi
 39. Maruntei                1. Maruntei
                             2. Balanesti
                             3. Malu Rosu
 40. Mihaesti                1. Mihaesti
                             2. Busca
 41. Milcov                  1. Ulmi
                             2. Ipotesti
                             3. Milcovu din Deal
                             4. Milcovu din Vale
                             5. Stejaru
 42. Morunglav               1. Morunglav
                             2. Barasti
                             3. Ghiosani
                             4. Morunesti
                             5. Poiana Mare
 43. Movileni                1. Movileni
                             2. Bacea
 44. Nicolae Titulescu       1. Nicolae Titulescu
                             2. Ghimpeteni
                             3. Ghimpetenii Noi
 45. Obirsia                 1. Obirsia
                             2. Cimpu Parului
                             3. Coteni
                             4. Obirsia Noua
                             5. Tabonu
 46. Oboga                   1. Oboga
                             2. Calui
                             3. Gura Caluiu
 47. Oporelu                 1. Oporelu
                             2. Beria de Jos
                             3. Beria de Sus
                             4. Radesti
 48. Optasi-Magura           1. Optasi
                             2. Vitanesti
 49. Orlea                   1. Orlea
                             2. Gura Padinii
                             3. Orlea Noua
                             4. Satu Nou
 50. Osica de Sus            1. Vladuleni
                             2. Greci
                             3. Osica de Sus
                             4. Ostrov
                             5. Peretu
                             6. Tomeni
 51. Perieti                 1. Perieti
                             2. Balteni
                             3. Magura
                             4. Mierlestii de Sus
 52. Piatra-Olt              1. Piatra-Olt
                             2. Bistrita Noua
                             3. Criva de Jos
                             4. Criva de Sus
                             5. Enosesti
                             6. Piatra
 53. Pirscoveni              1. Pirscoveni
                             2. Butoi
                             3. Olari
                             4. Sopirlita
 54. Plesoiu                 1. Plesoiu
                             2. Arcesti
                             3. Arcesti-Cot
                             4. Cocorasti
                             5. Doba
                             6. Schitu din Deal
                             7. Schitu din Vale
 55. Poboru                  1. Poboru
                             2. Albesti
                             3. Cornatelu
                             4. Creti
                             5. Seaca
                             6. Surpeni
 56. Potcoava                1. Potcoava
                             2. Potcoava-Falcoeni
                             3. Sinesti
                             4. Trufinesti
                             5. Valea Merilor
 57. Priseaca                1. Priseaca
                             2. Buicesti
                             3. Saltanesti
 53. Radomiresti             1. Radomiresti
                             2. Calinesti
                             3. Craciunei
                             4. Poiana
 59. Redea                   1. Redea
                             2. Redisoara
                             3. Valea Soarelui
 60. Rotunda                 1. Rotunda
 61. Rusanesti               1. Rusanesti
                             2. Jieni
 62. Scarisoara              1. Scarisoara
                             2. Plaviceni
                             3. Rudari
 63. Schitu                  1. Schitu
                             2. Catanele
                             3. Greci
                             4. Lisa
                             5. Mosteni
 64. Scornicesti             1. Scornicesti
                             2. Baltati
                             3. Bircii
                             4. Chiteasca
                             5. Constantinesti
                             6. Jitaru
                             7. Margineni-Slobozia
                             8. Mihailesti-Popesti
                             9. Mogosesti
                            10. Negreni
                            11. Piscani
                            12. Rusciori
                            13. Suica
                            12. Teius
 65. Seaca                   1. Seaca
 66. Simburesti              1. Simburesti
                             2. Cerbeni
                             3. Ionicesti
                             4. Launele
                             5. Manulesti
                             6. Stanuleasa
                             7. Tonesti
 67. Spineni                 1. Alunisu
                             2. Cuza Voda
                             3. Davidesti
                             4. Optasani
                             5. Profa
                             6. Spineni
                             7. Vineti
 68. Sprincenata             1. Sprincenata
                             2. Birsestii de Sus
                             3. Frunzaru
                             4. Uria
 69. Stoenesti               1. Stoenesti
 70. Stoicanesti             1. Stoicanesti
 71. Strejesti               1. Strejesti
                             2. Colibasi
                             3. Mamura
                             4. Strejestii de Sus
 72. Studina                 1. Studina
                             2. Arvateasca
                             3. Gradinile
                             4. Plaviceanca
                             5. Studinita
 73. Serbanesti              1. Serbanesti
                             2. Strugurelu
                             3. Serbanestii de Sus
 74. Stefan cel Mare         1. Stefan cel Mare
                             2. Ianca Noua
 75. Tatulesti               1. Tatulesti
                             2. Barbalai
                             3. Lunca
                             4. Magura
                             5. Mircesti
                             6. Momaiu
 74. Teslui                  1. Teslui
                             2. Cherlestii din Deal
                             3. Cherlestii Mosteni
                             4. Comanita
                             5. Corbu
                             6. Deleni
                             7. Schitu Deleni
 77. Tia Mare                1. Tia Mare
                             2. Doanca
                             3. Potlogeni
 78. Topana                  1. Topana
                             2. Ciorica
                             3. Cindelesti
                             4. Cojgarei
                             5. Ungureni
 79. Traian                  1. Traian
 80. Tufeni                  1. Tufeni
                             2. Barza
                             3. Stoborasti
 81. Urzica                  1. Urzica
                             2. Stavaru
 82. Valea Mare              1. Valea Mare
                             2. Birca
                             3. Recea
                             4. Turia
                             5. Zorleasca
 83. Vadastra                1. Visina Noua
                             2. Vadastra
 84. Vadastrita              1. Vadastrita
 85. Valeni                  1. Valeni
                             2. Mandra
                             3. Popesti
                             4. Tirisneag
 86. Verguleasa              1. Verguleasa
                             2. Cazanesti
                             3. Cucueti
                             4. Dumitresti
                             5. Poganu
                             6. Valea Fetei
                             7. Vinesti
 87. Visina                  1. Visina
 88. Vitomiresti             1. Vitomiresti
                             2. Bulimanu
                             3. Dejesti
                             4. Donesti
                             5. Stanuleasa
                             6. Trepteni
 89. Vilcele                 1. Vilcele
                             2. Barcanesti
                             3. Vilcelele de Sus
 90. Vladila                 1. Vladila
                             2. Frasinet-Gara
                             3. Vladila Noua
 91. Voineasa                1. Voineasa
                             2. Blaj
                             3. Margaritesti
                             4. Racovita
                             5. Rusanestii de Sus
 92. Vulpeni                 1. Vulpeni
                             2. Cotorbesti
                             3. Gropsani
                             4. Mardale
                             5. Pescaresti
                             6. Plopsorelu
                             7. Prisaca
                             8. Simniceni
                             9. Tabaci
                            10. Valea Satului
 93. Vulturesti              1. Vulturesti
                             2. Dienci
                             3. Valea lui Alb
                             4. Vlangaresti

    JUDETUL PRAHOVA
    cu resedinta in municipiul Ploiesti
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................  13
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  53
    Comune ......................................  86
    - din care, suburbane .......................  10
    Sate ........................................ 405
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea          Comune                       Sate componente
    municipiului       suburbane                    ale comunei suburbane
    1. PLOIESTI        1. Barcanesti                1. Barcanesti
                                                    2. Ghighiu
                                                    3. Puscasi
                                                    4. Romanesti
                                                    5. Tatarani
                       2. Berceni                   1. Berceni
                                                    2. Cartierul Dimbu
                                                    3. Catunu
                                                    4. Corlatesti
                                                    5. Moara Noua
                      3. Blejoi                     1. Blejoi
                                                    2. Ploiestiori
                                                    3. Tintareni
                      4. Brazi                      1. Brazii de Sus
                                                    2. Batesti
                                                    3. Brazii de Jos
                                                    4. Negoiesti
                                                    5. Popesti
                                                    6. Stejaru
                       5. Bucov                     1. Bucov
                                                    2. Bighilin
                                                    3. Chitorani
                                                    4. Pleasa
                                                    5. Valea Orlei
                       6. Paulesti                  1. Paulesti
                                                    2. Cocosesti
                                                    3. Gageni
                                                    4. Paulestii Noi
                       7. Tirgsoru Vechi            1. Strejnicu
                                                    2. Stancesti
                                                    3. Tirgsoru Vechi
                                                    4. Zahanaua
    B. ORASE
    Denumirea                         Localitati
    orasului                          componente
                                      ale orasului
    1. AZUGA
    2. BAICOI                        1. BAICOI
                                     2. Dimbu
                                     3. Liliesti
                                     4. Schela
                                     5. Tufeni
                                     6. Tintea
    3. BOLDESTI-SCAENI               1. BOLDESTI-SCAENI
                                     2. Seciu
    4. BREAZA                        1. Breaza de Jos
                                     2. Breaza de Sus
                                     3. Frasinet
                                     4. Gura Beliei
                                     5. Irimesti
                                     6. Nistoresti
                                     7. Podu Corbului
                                     8. Podu Vadului
                                     9. Surdesti
                                    10. Valea Tirsei
    5. BUSTENI                       1. BUSTENI
                                     2. Poiana Tapului
                     Comune                            Sate componente ale
                     suburbane                         comunei suburbane
    6. CIMPINA     1. Poiana Cimpina                   1. Poiana Cimpina
                                                       2. Bobolia
                                                       3. Pietrisu
                                                       4. Ragman
    7. COMARNIC                     1. COMARNIC
                                    2. Ghiosesti
                                    3. Podu Lung
                                    4. Poiana
                                    5. Posada
    8. MIZIL                        1. MIZIL
                                    2. Fefelei
    9. PLOPENI    1. Dumbravesti                       1. Dumbravesti
                                                       2. Gavanel
                                                       3. Malaestii de Jos
                                                       4. Malaestii de Sus
                                                       5. Plopeni
                                                       6. Sfirleanca
    10. SINAIA
    11. SLANIC                      1. SLANIC
                                    2. Grosani
                                    3. Prajani
    12. URLATI                      1. URLATI
                                    2. Arionestii Noi
                                    3. Arionestii Vechi
                                    4. Cherba
                                    5. Jercalai
                                    6. Maruntis
                                    7. Orzoaia de Jos
                                    8. Orzoaia de Sus
                                    9. Schiau
                                   10. Ulmi
                                   11. Valea Bobului
                                   12. Valea Cringului
                                   13. Valea Mieilor
                                   14. Va]ea Nucetului
                                   15. Valea Pietrei
                                   16. Valea Seman
                                   17. Valea Urloii
    Denumirea       Comune                              Sate componente ale
    orasului        suburbane                           comunei suburbane
    13. VALENII DE  1. Gura Vitioarei                   1. Gura Vitioarei
        MUNTE                                           2. Bughea de Jos
                                                        3. Fagetu
                                                        4. Fundeni
                                                        5. Poiana Copaceni
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Adunati                 1. Adunati
                             2. Ocina de Jos
                             3. Ocina de Sus
  2. Albesti-Paleologu       1. Albesti-Paleologu
                             2. Albesti-Muru
                             3. Cioceni
                             4. Vadu Parului
  3. Alunis                  1. Alunis
                             2. Ostrovu
  4. Apostolache             1. Apostolache
                             2. Buzota
                             3. Mirlogea
                             4. Udresti
                             5. Valea Cricovului
  8. Aricestii Rahtivani     1. Aricestii Rahtivani
                             2. Buda
                             3. Nedelea
                             4. Stoenesti
                             5. Tirgsoru Nou
  6. Aricestii Zeletin       1. Aricestii Zeletin
                             2. Albinari
  7. Baba Ana                1. Baba Ana
                             2. Ciresanu
                             3. Conduratu
                             4. Cringurile
                             5. Satu Nou
  8. Balta Doamnei           1. Balta Doamnei
                             2. Bira
                             3. Curcubeu
                             4. Lacu Turcului
  9. Baltesti                1. Baltesti
                             2. Izesti
                             3. Podenii Vechi
 10. Banesti                 1. Banesti
                             2. Urleta
 11. Bertea                  1. Bertea
                             2. Lutu Rosu
 12. Boldesti-Gradistea      1. Boldesti
                             2. Gradistea
 13. Brebu                   1. Brebu Minastirei
                             2. Brebu Megiesesc
                             3. Pietriceaua
                             4. Podu Cheii
 14. Calugareni              1. Calugareni
                             2. Valea Scheilor
 15. Carbunesti              1. Carbunesti
                             2. Gogeasca
 16. Ceptura                 1. Ceptura de Jos
                             2. Ceptura de Sus
                             3. Malu Rosu
                             4. Rotari
                             5. Soimesti
 17. Cerasu                  1. Cerasu
                             2. Slon
                             3. Valea Borului
                             4. Valea Bradetului
                             5. Valea Lespezii
                             6. Valea Tocii
 18. Chiojdeanca             1. Chiojdeanca
                             2. Nucet
                             3. Trenu
 19. Ciorani                 1. Cioranii de Jos
                             2. Cioranii de Sus
 20. Cocorastii Mislii       1. Cocorastii Mislii
                             2. Goruna
                             3. Tiparesti
 21. Colceag                 1. Colceag
                             2. Inotesti
                             3. Parepa-Rusani
                             4. Vilcelele
 22. Cornu                   1. Cornu de Jos
                             2. Cornu de Sus
                             3. Valea Oprii
 23. Cosminele               1. Cosmina de Jos
                             2. Cosmina de Sus
                             3. Draghicesti
                             4. Poiana Trestiei
 24. Drajna                  1. Drajna de Sus
                             2. Catunu
                             3. Ciocrac
                             4. Drajna de Jos
                             5. Faget
                             6. Ogretin
                             7. Piatra
                             8. Pitigoi
                             9. Plai
                            10. Podurile
                            11. Poiana Mierlei
 25. Draganesti              1. Draganesti
                             2. Baraitaru
                             3. Belciug
                             4. Cornu de Jos
                             5. Hatcarau
                             6. Meri
                             7. Tufani
 26. Dumbrava                1. Dumbrava
                             2. Ciupelnita
                             3. Cornu de Sus
                             4. Trestienii de Jos
                             5. Trestienii de Sus
                             6. Zanoaga
 27. Filipestii de Padure    1. Filipestii de Padure
                             2. Ditesti
                             3. Minieri
                             4. Silistea Dealului
 28. Filipestii de Tirg      1. Filipestii de Tirg
                             2. Bratasanca
                             3. Ezeni
                             4. Marginenii de Jos
                             5. Ungureni
 29. Fintinele               1. Fintinele
                             2. Bozieni
                             3. Ghinoaica
                             4. Ungureni
                             5. Vadu Sapat
 30. Floresti                1. Floresti
                             2. Cap Rosu
                             3. Calinesti
                             4. Catina
                             5. Novacesti
 31. Fulga                   1. Fulga de Jos
                             2. Fulga de Sus
 32. Gherghita               1. Gherghita
                             2. Finari
                             3. Independenta
                             4. Malamuc
                             5. Olari
                             6. Olarii Vechi
                             7. Ungureni
 33. Gorgota                 1. Gorgota
                             2. Crivina
                             3. Finari
                             4. Poienarii Apostoli
                             5. Potigrafu
 34. Gornet                  1. Gornet
                             2. Bogdanesti
                             3. Cuib
                             4. Nucet
 35. Gornet-Cricov           1. Gornet-Cricov
                             2. Coserele
                             3. Dobrota
                             4. Priseaca
                             5. Tarculesti
                             6. Valea Seaca
 36. Gura Vadului            1. Gura Vadului
                             2. Persunari
                             3. Tohani
 37. Iordacheanu             1. Iordacheanu
                             2. Mocesti
                             3. Plavia
                             4. Straosti
                             5. Valea Cucului
                             6. Varbila
 38. Izvoarele               1. Izvoarele
                             2. Cernesti
                             3. Chiritesti
                             4. Homoriciu
                             5. Malu Vinat
                             6. Schiulesti
 39. Jugureni                1. Jugureni
                             2. Boboci
                             3. Marginea Padurii
                             4. Valea Unghiului
 40. Lapos                   1. Lapos
                             2. Glod
                             3. Laposel
                             4. Pietricica
 41. Lipanesti               1. Lipanesti
                             2. Satu Nou
                             3. Sipotu
                             4. Zamfira
 42. Magurele                1. Magurele
                             2. Coada Malului
                             3. Iazu
 43. Magureni                1. Magureni
                             2. Cocorastii Caplii
                             3. Lunca Prahovei
 44. Maneciu                 1. Maneciu-Ungureni
                             2. Cheia
                             3. Chiciureni
                             4. Costeni
                             5. Facaieni
                             6. Gheaba
                             7. Maneciu-Paminteni
                             8. Minastirea Suzana
                             9. Plaietu
 45. Manesti                 1. Manesti
                             2. Baltita
                             3. Chesnoiu
                             4. Coada Izvorului
                             5. Cocorastii Colt
                             6. Cocorastii Grind
                             7. Coltu de Jos
                             8. Ghioldum
                             9. Gura Crivatului
                            10. Persunari
                            11. Piatra
                            12. Satu de Sus
                            13. Zalhanaua
 46. Pacureti                1. Pacureti
                             2. Barzila
                             3. Curmatura
                             4. Matita
                             5. Slavu
 47. Plopu                   1. Plopu
                             2. Gilmeia
                             3. Hirsa
                             4. Nisipoasa
 48. Podenii Noi             1. Podenii Noi
                             2. Ghiocel
                             3. Mehedinta
                             4. Nevesteasca
                             5. Podu lui Galben
                             6. Popesti
                             7. Rahova
                             8. Salcioara
                             9. Sfacaru
                            10. Valea Dulce
 49. Poienarii Burchii       1. Poienarii Burchii
                             2. Carbunari
                             3. Ologeni
                             4. Pioresti
                             5. Podu Valeni
                             6. Poienarii-Rali
                             7. Poienarii Vechi
                             8. Tatarai
 50. Posesti                 1. Posestii-Paminteni
                             2. Bodesti
                             3. Merdeala
                             4. Nucsoara de Jos
                             5. Nucsoara de Sus
                             6. Posestii-Ungureni
                             7. Tirlesti
                             8. Valea Plopului
                             9. Valea Screzii
                            10. Valea Stupinii
 51. Predeal-Sarari          1. Predeal
                             2. Bobicesti
                             3. Poienile
                             4. Sarari
                             5. Saratel
                             6. Tulburea
                             7. Tulburea-Valeni
                             8. Vitioara de Sus
                             9. Zimbroaia
 52. Provita de Jos          1. Provita de Jos
                             2. Draganeasa
                             3. Piatra
 53. Provita de Sus          1. Provita de Sus
                             2. Izvoru
                             3. Plaiu
                             4. Valea Bradului
 54. Puchenii Mari           1. Puchenii Mari
                             2. Miroslavesti
                             3. Moara
                             4. Odaile
                             5. Pietrosani
                             6. Puchenii Mici
                             7. Puchenii-Mosneni
 55. Rifov                   1. Rifov
                             2. Antofiloaia
                             3. Buchilasi
                             4. Buda
                             5. Goga
                             6. Malaiesti
                             7. Moara Domneasca
                             8. Palanca
                             9. Sicrita
 56. Salcia                  1. Salcia
 57. Salciile                1. Salciile
 58. Scorteni                1. Scorteni
                             2. Bordenii Mari
                             3. Bordenii Mici
                             4. Mislea
                             5. Sirca
 59. Secaria                 1. Secaria
 60. Singeru                 1. Singeru
                             2. Butuci
                             3. Miresu Mare
                             4. Miresu Mic
                             5. Piatra Mica
                             6. Tisa
 61. Starchiojd              1. Starchiojd
                             2. Batrini
                             3. Bradet
                             4. Gresia
                             5. Poiana Mare
                             6. Rotarea
                             7. Valea Anei
                             8. Zmeuret
 62. Surani                  1. Surani
                             2. Pacuri
 63. Sirna                   1. Sirna
                             2. Bratesti
                             3. Coceana
                             4. Habud
                             5. Tariceni
                             6. Varnita
 64. Soimari                 1. Soimari
                             2. Lopatnita
                             3. Magura
 65. Sotrile                 1. Sotrile
                             2. Lunca Mare
                             3. Plaiu Cimpinei
                             4. Plaiu Cornului
                             5. Seciuri
                             6. Vistieru
 66. Stefesti                1. Stefesti
                             2. Scurtesti
                             3. Tirsoreni
 67. Talea                   1. Talea
                             2. Plaiu
 68. Tataru                  1. Tataru
                             2. Podgoria
                             3. Silistea
 69. Teisani                 1. Teisani
                             2. Bughea de Sus
                             3. Olteni
                             4. Stubeiu
                             5. Valea Stilpului
 70. Telega                  1. Telega
                             2. Bosilcesti
                             3. Bustenari
                             4. Doftana
                             5. Melicesti
                             6. Tontesti
 71. Tinosu                  1. Tinosu
                             2. Predesti
                             3. Pisculesti
 72. Tomsani                 1. Tomsani
                             2. Loloiasca
                             3. Magula
                             4. Satucu
 73. Valea Calugareasca      1. Valea Calugareasca
                             2. Arva
                             3. Coslegi
                             4. Dirvari
                             5. Pantazi
                             6. Rachieri
                             7. Radila
                             8. Schiau
                             9. Valea Larga
                            10. Valea Mantei
                            11. Valea Nicovani
                            12. Valea Poienii
                            13. Valea Popii
                            14. Valea Ursoii
                            15. Virfurile
 74. Valea Doftanei          1. Tesila
                             2. Traisteni
 75. Varbilau                1. Varbilau
                             2. Cotofenesti
                             3. Livadea
                             4. Podu Ursului
                             5. Poiana Varbilau
 76. Vilcanesti              1. Vilcanesti
                             2. Cirjari
                             3. Trestioara

    JUDETUL SATU MARE
    cu resedinta in municipiul Satu Mare
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   8
    Comune ......................................  56
    - din care, suburbane .......................   1
    Sate ........................................ 226
    - din care, apartin oraselor ................   5

    A. MUNICIPII
    Denumirea                       Localitati
    municipiului                    componente
                                    ale municipiului
    1. SATU MARE                    1. SATU MARE
                                    2. Satmarel

    B. ORASE
    Denumirea                       Localitati
    orasului                        componente
                                    ale orasului
    1. CAREI                        1. CAREI
                                    2. Ianculesti
                      Comune                           Sate componente ale
                      suburbane                        comunei suburbane
                      1. Capleni                       1. Capleni
                                                       2. Camin
    2. NEGRESTI-OAS                1. NEGRESTI-OAS
                                   2. Luna
                                   3. Tur
                                                       Sate ce apartin
                                                       orasului
    3. TASNAD                                          1. Blaja
                                                       2. Cig
                                                       3. Ratiu
                                                       4. Sarauad
                                                       5. Valea Morii
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Acis                    1. Acis
                             2. Ganas
                             3. Mihaieni
                             4. Unimat
  2. Andrid                  1. Andrid
                             2. Dindesti
                             3. Irina
  3. Apa                     1. Apa
                             2. Lunca Apei
                             3. Someseni
  4. Ardud                   1. Ardud
                             2. Ardud-Vii
                             3. Baba Novac
                             4. Gerausa
                             5. Madaras
                             6. Saratura
  5. Batarci                 1. Batarci
                             2. Comlausa
                             3. Sirlau
                             4. Tamaseni
  6. Beltiug                 1. Beltiug
                             2. Bolda
                             3. Ghirisa
                             4. Giungi
                             5. Ratesti
                             6. Sandra
  7. Berveni                 1. Berveni
                             2. Lucaceni
  8. Bixad                   1. Bixad
                             2. Boinesti
                             3. Trip
  9. Birsau                  1. Birsau de Sus
                             2. Birsau de Jos
 10. Bogdand                 1. Bogdand
                             2. Babta
                             3. Corund
                             4. Ser
 11. Botiz                   1. Botiz
                             2. Agris
                             3. Ciuperceni
 12. Calinesti-Oas           1. Calinesti-Oas
                             2. Coca
                             3. Lechinta
                             4. Pasunea Mare
 13. Camarzana               1. Camarzana
 14. Cauas                   1. Cauas
                             2. Ady Endre
                             3. Ghenci
                             4. Ghilesti
                             5. Hotoan
                             6. Radulesti
 15. Cehal                   1. Cehalut
                             2. Cehal
                             3. Orbau
 16. Certeze                 1. Certeze
                             2. Huta-Certeze
                             3. Moiseni
 17. Craidorolt              1. Craidorolt
                             2. Criseni
                             3. Eriu-Sincrai
                             4. Satu Mic
                             5. Teghea
 18. Crucisor                1. Crucisor
                             2. Iegheriste
                             3. Poiana Codrului
 19. Culciu                  1. Culciu Mare
                             2. Apateu
                             3. Caraseu
                             4. Corod
                             5. Culciu Mic
                             6. Lipau
 20. Doba                    1. Doba
                             2. Boghis
                             3. Dacia
                             4. Paulian
                             5. Traian
 21. Dorolt                  1. Dorolt
                             2. Atea
                             3. Dara
                             4. Petea
 22. Foieni                  1. Foieni
 23. Gherta Mica             1. Gherta Mica
 24. Halmeu                  1. Halmeu
                             2. Babesti
                             3. Cidreag
                             4. Dobolt
                             5. Halmeu-Vii
                             6. Mesteacan
                             7. Porumbesti
 25. Hodod                   1. Hodod
                             2. Giurtelecu Hododulul
                             3. Lelei
                             4. Nadisu Hododului
 26. Homoroade               1. Homorodu de Mijloc
                             2. Chilia
                             3. Homorodu de Jos
                             4. Homorodu de Sus
                             5. Necopoi
                             6. Solduba
 27. Lazuri                  1. Lazuri
                             2. Bercu
                             3. Nisipeni
                             4. Noroieni
                             5. Peles
                             6. Pelisor
 28. Livada                  1. Livada
                             2. Adrian
                             3. Dumbrava
                             4. Livada Mica
 29. Mediesu Aurit           1. Mediesu Aurit
                             2. Babasesti
                             3. Iojib
                             4. Medies-Rituri
                             5. Medies-Vii
                             6. Potau
                             7. Romanesti
 30. Micula                  1. Micula
                             2. Bercu Nou
                             3. Micula Noua
 31. Moftin                  1. Moftinu Mic
                             2. Domanesti
                             3. Ghilvaci
                             4. Ghirolt
                             5. Istrau
                             6. Moftinu Mare
                             7. Sinmiclaus
 32. Odoreu                  1. Odoreu
                             2. Berindan
                             3. Cucu
                             4. Eteni
                             5. Martinesti
                             6. Vinatoresti
 33. Orasu Nou               1. Orasu Nou
                             2. Orasu Nou-Vii
                             3. Prilog
                             4. Prilog-Vii
                             5. Racsa
                             6. Racsa-Vii
                             7. Remetea Oasului
 34. Paulesti                1. Paulesti
                             2. Amati
                             3. Ambud
                             4. Hrip
                             5. Petin
                             6. Ruseni
 35. Petresti                1. Petresti
                             2. Dindestiu Mic
 36. Pir                     1. Pir
                             2. Piru Nou
                             3. Sarvazel
 37. Piscolt                 1. Piscolt
                             2. Resighea
                             3. Scarisoara Noua
 38. Pomi                    1. Pomi
                             2. Aciua
                             3. Bicau
                             4. Borlesti
 39. Sanislau                1. Sanislau
                             2. Berea
                             3. Ciumesti
                             4. Horea
                             5. Marna Noua
                             6. Viisoara
 40. Santau                  1. Santau
                             2. Chereusa
                             3. Sudurau
 41. Sacaseni                1. Sacaseni
                             2. Chegea
 42. Sauca                   1. Sauca
                             2. Becheni
                             3. Cean
                             4. Chisau
                             5. Silvas
 43. Socond                  1. Socond
                             2. Cuta
                             3. Hodisa
                             4. Soconzel
                             5. Stina
 44. Supur                   1. Supuru de Jos
                             2. Dobra
                             3. Giorocuta
                             4. Hurezu Mare
                             5. Racova
                             6. Secheresa
                             7. Supuru de Sus
 45. Tarna Mare              1. Tarna Mare
                             2. Bocicau
                             3. Valea Seaca
                             4. Vagas
 46. Terebesti               1. Terebesti
                             2. Aliza
                             3. Gelu
                             4. Piscari
 47. Tiream                  1. Tiream
                             2. Portita
                             3. Vezendiu
 48. Tirsolt                 1. Tirsolt
                             2. Aliceni
 49. Turt                    1. Turt
                             2. Gherta Mare
                             3. Turt-Bai
 50. Turulung                1. Turulung
                             2. Draguseni
                             3. Turulung-Vii
 51. Urziceni                1. Urziceni
                             2. Urziceni-Padure
 52. Valea Vinului           1. Valea Vinului
                             2. Marius
                             3. Rosiori
                             4. Sii
 53. Vama                    1. Vama
 54. Vetis                   1. Vetis
                             2. Decebal
                             3. Oar
 55. Viile Satu Mare         1. Viile Satu Mare
                             2. Cionchesti
                             3. Medisa
                             4. Tataresti
                             5. Tireac

    JUDETUL SALAJ
    cu resedinta in municipiul Zalau
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   8
    Comune ......................................  54
    - din care, suburbane .......................   -
    Sate ........................................ 281
    - din care, apartin oraselor ................   8

    A. MUNICIPII
    Denumirea                          Localitati
    municipiului                       componente
                                       ale municipiului
    1. ZALAU                           1. ZALAU
                                       2. Stina
    B. ORASE
    Denumirea                                            Sate ce apartin
    orasului                                             orasului
    1. CEHU SILVANIEI                                    1. Horoatu Cehului
                                                         2. Motis
                                                         3. Nadis
                                                         4. Ulciug
    2. JIBOU                                             1. Cuceu
                                                         2. Husia
                                                         3. Rona
                                                         4. Var
                                      Localitati
                                      componente
                                      ale orasului
    3. SIMLEU SILVANIEI              1. SIMLEU SILVANIEI
                                     2. Bic
                                     3. Cehei
                                     4. Pusta
    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Agrij                   1. Agrij
                             2. Bozna
                             3. Rastoltu Desert
                             4. Treznea
  2. Almasu                  1. Almasu
                             2. Babiu
                             3. Cutis
                             4. Jebucu
                             5. Mesteacanu
                             6. Petrinzel
                             7. Sfaras
                             8. Stana
                             9. Taudu
  3. Babeni                  1. Babeni
                             2. Ciocmani
                             3. Clit
                             4. Pirosa
                             5. Poienita
  4. Balan                   1. Balan
                             2. Chechis
                             3. Chendrea
                             4. Galpiia
                             5. Gilgau Almasului
  5. Banisor                 1. Banisor
                             2. Ban
                             3. Peceiu
  6. Benesat                 1. Benesat
                             2. Alunis
                             3. Biusa
  7. Bobota                  1. Bobota
                             2. Dersida
                             3. Zalnoc
  8. Bocsa                   1. Bocsa
                             2. Borla
                             3. Cimpia
                             4. Salajeni
  9. Buciumi                 1. Buciumi
                             2. Bodia
                             3. Bogdana
                             4. Huta
                             5. Rastolt
                             6. Singeorgiu de Meses
 10. Camar                   1. Camar
                             2. Padureni
 11. Carastelec              1. Carastelec
                             2. Dumuslau
 12. Chiesd                  1. Chiesd
                             2. Colonia Sighetu Silvaniei
                             3. Sighetu Silvaniei
 13. Cizer                   1. Cizer
                             2. Plesca
                             3. Pria
 14. Coseiu                  1. Coseiu
                             2. Archid
                             3. Chilioara
 15. Crasna                  1. Crasna
                             2. Huseni
                             3. Marin
                             4. Ratin
 16. Creaca                  1. Creaca
                             2. Borza
                             3. Brebi
                             4. Brusturi
                             5. Ciglean
                             6. Jac
                             7. Lupoaia
                             8. Prodanesti
                             9. Viile Jacului
 17. Cristolt                1. Cristolt
                             2. Muncel
                             3. Poiana Ontii
                             4. Valeni
 18. Criseni                 1. Criseni
                             2. Cristur-Criseni
                             3. Girceiu
 19. Cuzaplac                1. Cuzaplac
                             2. Cublesu
                             3. Galaseni
                             4. Mierta
                             5. Petrindu
                             6. Ruginoasa
                             7. Stoboru
                             8. Tamasa
 20. Dobrin                  1. Dobrin
                             2. Deleni
                             3. Doba
                             4. Naimon
                             5. Sincraiu Silvaniei
                             6. Verveghiu
 21. Dragu                   1. Dragu
                             2. Adalin
                             3. Fintinele
                             4. Ugrutiu
                             5. Voivodeni
 22. Fildu de Jos            1. Fildu de Jos
                             2. Fildu de Mijloc
                             3. Fildu de Sus
                             4. Tetisu
 23. Gilgau                  1. Gilgau
                             2. Birsau Mare
                             3. Capilna
                             4. Chizeni
                             5. Dobrocina
                             6. Fodora
                             7. Frincenii de Piatra
                             8. Glod
                             9. Gura Vladesei
 24. Girbou                  1. Girbou
                             2. Bezded
                             3. Calacea
                             4. Cernuc
                             5. Fabrica
                             6. Popteleac
                             7. Solomon
 25. Halmasd                 1. Halmasd
                             2. Aleus
                             3. Cerisa
                             4. Drighiu
                             5. Fufez
 26. Hereclean               1. Hereclean
                             2. Badon
                             3. Bocsita
                             4. Diosod
                             5. Guruslau
                             6. Panic
 27. Hida                    1. Hida
                             2. Baica
                             3. Miluani
                             4. Paduris
                             5. Racis
                             6. Sinpetru Almasului
                             7. Stupini
                             8. Trestia
 28. Horoatu Crasnei         1. Horoatu Crasnei
                             2. Hurez
                             3. Stirciu
                             4. Seredeiu
 29. Ileanda                 1. Ileanda
                             2. Bizusa-Bai
                             3. Birsauta
                             4. Dabiceni
                             5. Dolheni
                             6. Luminisu
                             7. Maleni
                             8. Negreni
                             9. Perii Vadului
                            10. Podisu
                            11. Rastoci
                            12. Rogna
                            13. Sasa
 30. Ip                      1. Ip
                             2. Cosniciu de Jos
                             3. Cosniciu de Sus
                             4. Zauan
                             5. Zauan-Bai
 31. Letca                   1. Letca
                             2. Ciula
                             3. Cozla
                             4. Cuciulat
                             5. Lemniu
                             6. Purcaret
                             7. Soimuseni
                             8. Toplita
                             9. Valisoara
 32. Lozna                   1. Lozna
                             2. Cormenis
                             3. Preluci
                             4. Valea Lesului
                             5. Valea Loznei
 33. Marca                   1. Marca
                             2. Lesmir
                             3. Marca-Huta
                             4. Port
                             5. Sumal
 34. Maeriste                1. Maeriste
                             2. Cristelec
                             3. Doh
                             4. Giurtelecu Simleului
                             5. Maladia
                             6. Uileacu Simleului
 35. Mesesenii de Jos        1. Mesesenii de Jos
                             2. Aghires
                             3. Fetindia
                             4. Mesesenii de Sus
 36. Mirsid                  1. Mirsid
                             2. Firminis
                             3. Moigrad
                             4. Popeni
 37. Napradea                1. Napradea
                             2. Cheud
                             3. Somes-Guruslau
                             4. Tranis
                             5. Vadurele
 38. Nusfalau                1. Nusfalau
                             2. Bilghez
                             3. Boghis
                             4. Bozies
 39. Pericei                 1. Pericei
                             2. Badacin
                             3. Periceiu Mic
                             4. Sici
 40. Plopis                  1. Plopis
                             2. Fagetu
                             3. Iaz
 41. Poiana Blenchii         1. Poiana Blenchii
                             2. Falcusa
                             3. Gostila
                             4. Magura
 42. Romanasi                1. Romanasi
                             2. Chichisa
                             3. Ciumarna
                             4. Pausa
                             5. Poarta Salajului
                             6. Romita
 43. Rus                     1. Rus
                             2. Buzas
                             3. Fintinele-Rus
                             4. Hasmas
                             5. Simisna
 44. Salatig                 1. Salatig
                             2. Bulgari
                             3. Deja
                             4. Mineu
                             5. Notig
 45. Sig                     1. Sig
                             2. Fizes
                             3. Mal
                             4. Sirbi
                             5. Tusa
 46. Sinmihaiu Almasului     1. Sinmihaiu Almasului
                             2. Bercea
                             3. Sinta Maria
 47. Somes-Odorhei           1. Somes-Odorhei
                             2. Birsa
                             3. Domnin
                             4. Inau
                             5. Soimus
 48. Surduc                  1. Surduc
                             2. Briglez
                             3. Cristoltel
                             4. Solona
                             5. Testioara
                             6. Tihau
                             7. Turbuta
 49. Samsud                  1. Samsud
                             2. Valea Pomilor
 50. Sarmasag                1. Sarmasag
                             2. Ilisua
                             3. Lompirt
                             4. Moiad
                             5. Poiana Magura
                             6. Tarmure
 51. Valcau de Jos           1. Valcau de Jos
                             2. Lazuri
                             3. Preoteasa
                             4. Ratovei
                             5. Sub Cetate
                             6. Valcau de Sus
 52. Virsolt                 1. Virsolt
                             2. Recea
                             3. Recea Mica
 53. Zalha                   1. Zalha
                             2. Ceaca
                             3. Ciureni
                             4. Valea Ciurenilor
                             5. Valea Hranei
                             6. Valea Lunga
                             7. Virtesca
 54. Zimbor                  1. Zimbor
                             2. Chendremal
                             3. Dolu
                             4. Sutoru
                             5. Sincraiu Almasului

    JUDETUL SIBIU
    cu resedinta in municipiul Sibiu
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   5
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  13
    Comune ......................................  55
    - din care, suburbane .......................   5
    Sate ........................................ 175
    - din care, apartin oraselor ................   2

    A. MUNICIPII
    Denumirea                          Localitati
    municipiului                       componente
                                       ale municipiului
    1. SIBIU                           1. SIBIU
                                       2. Paltinis
                Comune                                  Sate componente ale
                suburbane                               comunei suburbane
                1. Cristian                             1. Cristian
                2. Poplaca                              1. Poplaca
                3. Rasinari                             1. Rasinari
                                                        2. Prislop
                4. Selimbar                             1. Selimbar
                                                        2. Bungard
                                                        3. Mohu
                                                        4. Vestem
                                                        Sate ce apartin
                                                        municipiului
    2. MEDIAS                                           1. Ighisu Nou
                                                        Sate componente
                                                        ale comunei
                                                        suburbane
                1. Tirnava                              1. Tirnava
                                                        2. Colonia Tirnava

    B. ORASE
    Denumirea                       Localitati
    orasului                        componente
                                    ale orasului
    1. AGNITA                       1. AGNITA
                                    2. Coves
                                    3. Ruja
    2. CISNADIE                     1. CISNADIE
                                    2. Cisnadioara
    3. COPSA MICA
    4. DUMBRAVENI                   1. DUMBRAVENI
                                    2. Ernea
                                    3. Saros pe Tirnave
                                                         Sate ce apartin
                                                         orasului
    5. OCNA SIBIULUI                                     1. Topircea

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Altina                  1. Altina
                             2. Benesti
                             3. Ghijasa de Sus
  2. Apoldu de Jos           1. Apoldu de Jos
                             2. Singatin
  3. Arpasu de Jos           1. Arpasu de Jos
                             2. Arpasu de Sus
                             3. Nou Roman
  4. Atel                    1. Atel
                             2. Alma
                             3. Dupus
                             4. Giacas
                             5. Smig
  5. Avrig                   1. Avrig
                             2. Bradu
                             3. Glimboaca
                             4. Mirsa
                             5. Sacadate
  6. Axente Sever            1. Axente Sever
                             2. Agirbiciu
                             3. Soala
  7. Bazna                   1. Bazna
                             2. Boian
                             3. Velt
  8. Biertan                 1. Biertan
                             2. Copsa Mare
                             3. Richis
  9. Birghis                 1. Birghis
                             2. Apos
                             3. Ighisu Vechi
                             4. Pelisor
                             5. Vecerd
                             6. Zlagna
 10. Blajel                  1. Blajel
                             2. Paucea
                             3. Romanesti
 11. Brateiu                 1. Brateiu
                             2. Buzd
 12. Bradeni                 1. Bradeni
                             2. Retis
                             3. Teline
 13. Bruiu                   1. Bruiu
                             2. Gherdeal
                             3. Somartin
 14. Chirpar                 1. Chirpar
                             2. Sasaus
                             3. Vard
                             4. Veseud
 15. Cirta                   1. Cirta
                             2. Poienita
 16. Cirtisoara              1. Cirtisoara
 17. Dirlos                  1. Dirlos
                             2. Curciu
                             3. Valea Lunga
 18. Gura Riului             1. Gura Riului
 19. Hoghilag                1. Hoghilag
                             2. Prod
                             3. Valchid
 20. Iacobeni                1. Iacobeni
                             2. Movile
                             3. Netus
                             4. Noistat
                             5. Stejarisu
 21. Jina                    1. Jina
 22. Laslea                  1. Laslea
                             2. Floresti
                             3. Malincrav
                             4. Nou Sasesc
                             5. Roandola
 23. Loamnes                 1. Loamnes
                             2. Alamor
                             3. Armeni
                             4. Hasag
                             5. Mindra
                             6. Sadinca
 24. Ludos                   1. Ludos
                             2. Gusu
 25. Marpod                  1. Marpod
                             2. Ilimbav
 20. Miercurea Sibiului      1. Miercurea Sibiului
                             2. Apoldu de Sus
                             3. Dobirca
 27. Merghindeal             1. Merghindeal
                             2. Dealu Frumos
 28. Micasasa                1. Micasasa
                             2. Chesler
                             3. Tapu
                             4. Valeni
 29. Mihaileni               1. Mihaileni
                             2. Metis
                             3. Moardas
                             4. Ravasel
                             5. Salcau
 30. Mosna                   1. Mosna
                             2. Alma Vii
                             3. Nemsa
 31. Nocrich                 1. Nocrich
                             2. Fofeldea
                             3. Ghijasa de Jos
                             4. Hosman
                             5. Tichindeal
 32. Orlat                   1. Orlat
 33. Pauca                   1. Pauca
                             2. Bogatu Roman
                             3. Brosteni
                             4. Presaca
 34. Poiana Sibiului         1. Poiana Sibiului
 35. Porumbacu de Jos        1. Porumbacu de Jos
                             2. Colun
                             3. Porumbacu de Sus
                             4. Sarata
                             5. Scoreiu
 36. Racovita                1. Racovita
                             2. Sebesu de Sus
 37. Riu Sadului             1. Riu Sadului
 38. Rosia                   1. Rosia
                             2. Casolt
                             3. Cornatel
                             4. Daia
                             5. Nou
                             6. Nucet
 39. Sadu                    1. Sadu
 40. Saliste                 1. Saliste
                             2. Aciliu
                             3. Amnas
                             4. Crint
                             5. Gales
                             6. Fintinele
                             7. Mag
                             8. Sacel
                             9. Sibiel
                            10. Vale
 41. Slimnic                 1. Slimnic
                             2. Albi
                             3. Padureni
                             4. Rusi
                             5. Veseud
 42. Seica Mare              1. Seica Mare
                             2. Boarta
                             3. Buia
                             4. Mighindoala
                             5. Petis
                             6. Stenea
 43. Seica Mica              1. Seica Mica
                             2. Sorostin
 44. Sura Mare               1. Sura Mare
                             2. Hamba
 45. Sura Mica               1. Sura Mica
                             2. Rusciori
 46. Talmaciu                1. Talmaciu
                             2. Boita
                             3. Colonia Talmaciu
                             4. Lazaret
                             5. Lotrioara
                             6. Paltin
                             7. Talmacel
 47. Tilisca                 1. Tilisca
                             2. Rod
 48. Turnu Rosu              1. Turnu Rosu
                             2. Sebesu de Jos
 49. Valea Viilor            1. Valea Viilor
                             2. Motis
 50. Vurpar                  1. Vurpar

    JUDETUL SUCEAVA
    cu resedinta in municipiul Suceava
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  16
    Comune ......................................  90
    - din care, suburbane .......................   4
    Sate ........................................ 396
    - din care, apartin oraselor ................   1

    A. MUNICIPII
    Denumirea         Comune                            Sate componente ale
    municipiului      suburbane                         comunei suburbane
    1. SUCEAVA        1. Ipotesti                       1. Ipotesti
                                                        2. Lisaura
                                                        3. Tisauti
                      2. Mitocu Dragomirnei             1. Mitocu Dragomirnei
                                                        2. Dragomirna
                                                        3. Lipoveni
                                                        4. Mitocasi
                      3. Salcea                         1. Salcea
                                                        2. Mereni
                                                        3. Plopeni
                                                        4. Prelipca
                                                        5. Varatec
                      4. Scheia                         1. Scheia
                                                        2. Florinta
                                                        3. Mihoveni
                                                        4. Sfintu Ilie
                                                        5. Trei Movile
    B. ORASE
    Denumirea                               Localitati
    orasului                                componente
                                            ale orasului
    1. CIMPULUNG
       MOLDOVENESC
    2. FALTICENI                            1. FALTICENI
                                            2. Soldanesti
                                            3. Tarna Mare
    3. GURA HUMORULUI                       1. GURA HUMORULUI
                                            2. Voronet
    4. RADAUTI
    5. SIRET                                1. SIRET
                                            2. Manastioara
                                            3. Padureni
                                                            Sate ce apartin
                                                            orasului
    6. SOLCA                                                1. Poieni-Solca
    7. VATRA DORNEI                         1. VATRA DORNEI
                                            2. Argestru
                                            3. Rosu
                                            4. Todireni

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Adincata                1. Adincata
                             2. Artari
                             3. Beresti
                             4. Calugareni
                             5. Fetesti
                             6. Hantesti
  2. Arbore                  1. Arbore
                             2. Bodnareni
                             3. Clit
  3. Baia                    1. Baia
                             2. Bogata
  4. Balcauti                1. Balcauti
                             2. Gropeni
                             3. Negostina
  5. Bilca                   1. Bilca
  6. Bogdanesti              1. Bogdanesti
  7. Boroaia                 1. Boroaia
                             2. Barasti
                             3. Giulesti
                             4. Moisa
                             5. Sacuta
  8. Bosanci                 1. Bosanci
                             2. Cumparatura
  9. Botosana                1. Botosana
                             2. Comanesti
                             3. Humoreni
 10. Breaza                  1. Breaza
                             2. Breaza de Sus
                             3. Piriu Negrei
 11. Brodina                 1. Brodina
                             2. Brodina de Jos
                             3. Cununschi
                             4. Dubiusca
                             5. Ehreste
                             6. Falcau
                             7. Norocu
                             8. Paltin
                             9. Sadau
                            10. Zalomestra
 12. Brosteni                1. Rrosteni
                             2. Cotirgasi
                             3. Dirmoxa
                             4. Frasin
                             5. Haleasa
                             6. Holda
                             7. Holdita
                             8. Lungeni
                             9. Neagra
                            10. Pietroasa
 13. Bunesti                 1. Bunesti
                             2. Petia
                             3. Podeni
                             4. Ses
                             5. Uncesti
 14. Cacica                  1. Pirtestii de Sus
                             2. Cacica
                             3. Maidan
                             4. Runcu
                             5. Solonetu Nou
 15. Calafindesti            1. Calafindesti
                             2. Botosanita Mare
                             3. Calinesti
                             4. Serbauti
 16. Cajvana                 1. Cajvana
                             2. Codru
 17. Ciprian Porumbescu      1. Ilisesti
                             2. Balaceana
                             3. Brasca
                             4. Ciprian Porumbescu
 18. Cirlibaba               1. Cirlibaba
                             2. Cirlibaba Noua
                             3. Iedu
                             4. Sesuri
                             5. Tibau
                             6. Valea Stinei
 19. Cornu Luncii            1. Cornu Luncii
                             2. Baisesti
                             3. Braiesti
                             4. Dumbrava
                             5. Paiseni
                             6. Sasca Mare
                             7. Sasca Mica
                             8. Sasca Noua
                             9. Sinca
 20. Crucea                  1. Crucea
                             2. Chiril
                             3. Cojoci
                             4. Satu Mare
 21. Darmanesti              1. Maritei
                             2. Danila
                             3. Darmanesti
                             4. Calinesti
                             5. Calinesti-Vasilache
                             6. Mariteia Mica
 22. Dolhasca                1. Dolhasca
                             2. Budeni
                             3. Gulia
                             4. Poiana
                             5. Poienari
                             6. Probota
                             7. Silistea Noua
                             8. Valea Poienei
 23. Dolhesti                1. Dolhestii Mari
                             2. Dolhestii Mici
                             3. Valea Bourei
 24. Dorna-Arini             1. Cozanesti
                             2. Dorna-Arini
                             3. Gheorghiteni
                             4. Ortoaia
                             5. Rusca
                             6. Sunatori
 25. Dorna Candrenilor       1. Dorna Candrenilor
                             2. Cosna
                             3. Dealu Floreni
                             4. Poiana Negrii
                             5. Podu Cosnei
                             6. Romanesti
                             7. Tesna
                             8. Valea Bancului
 26. Dornesti                1. Dornesti
                             2. Iaz
 27. Dragoiesti              1. Mazanaesti
                             2. Berchisesti
                             3. Corlata
                             4. Dragoiesti
                             5. Lucacesti
 28. Draguseni               1. Draguseni
                             2. Brosteni
                             3. Gara Leu
 29. Dumbraveni              1. Dumbraveni
                             2. Salageni
 30. Emil Bodnaras           1. Badeuti
                             2. Gara
                             3. Iaslovat
                             4. Lunca
                             5. Milisauti
 31. Fintinele               1. Fintinele
                             2. Banesti
                             3. Cotu Dobei
                             4. Slobozia
                             5. Stamate
 32. Forasti                 1. Forasti
                             2. Antoceni
                             3. Boura
                             4. Manolea
                             5. Oniceni
                             6. Rosiori
                             7. Rusi
                             8. Tolesti
                             9. Uidesti
 33. Frasin                  1. Frasin
                             2. Bucsoaia
                             3. Doroteia
                             4. Plutonita
 34. Fratautii Noi           1. Fratautii Noi
                             2. Costisa
 35. Fratautii Vechi         1. Fratautii Vechi
                             2. Maneuti
 36. Frumosu                 1. Frumosu
                             2. Deia
                             3. Dragosa
 37. Fundu Moldovei          1. Fundu Moldovei
                             2. Botusel
                             3. Botus
                             4. Branistea
                             5. Colacu
                             6. Delnita
                             7. Delut
                             8. Obcina
                             9. Plai
                            10. Smida Ungurenilor
 38. Galanesti               1. Galanesti
                             2. Hurjuieni
                             3. Voitinel
 39. Gramesti                1. Gramesti
                             2. Balinesti
                             3. Botosanita Mica
                             4. Rudesti
                             5. Verbia
 40. Granicesti              1. Granicesti
                             2. Dumbrava
                             3. Gura Solcii
                             4. Iacobesti
                             5. Romanesti
                             6. Slobozia Sucevei
 41. Horodniceni             1. Horodniceni
                             2. Botesti
                             3. Bradatel
                             4. Mihaiesti
                             5. Rotopanesti
 42. Horodnic                1. Horodnic de Jos
                             2. Horodnic de Sus
 43. Iacobeni                1. Iacobeni
                             2. Botos
                             3. Ciocanesti
                             4. Mestecanis
 44. Izvoarele Sucevei       1. Izvoarele Sucevei
                             2. Bobeica
                             3. Brodina
 45. Liteni                  1. Liteni
                             2. Corni
                             3. Roscani
                             4. Rotunda
                             5. Silistea
                             6. Vercicani
 46. Marginea                1. Marginea
 47. Malini                  1. Malini
                             2. Iesle
                             3. Piraie
                             4. Poiana Marului
                             5. Valeni-Stinisoara
 48. Manastirea Humorului    1. Manastirea Humorului
                             2. Plesa
                             3. Poiana Micului
 49. Moara                   1. Moara Nica
                             2. Bulai
                             3. Frumoasa
                             4. Groapa Vladichii
                             5. Liteni
                             6. Moara Carp
                             7. Vornicenii Mari
                             8. Vornicenii Mici
 50. Moldova-Sulita          1. Moldova-Sulita
                             2. Benia
 51. Moldovita               1. Moldovita
                             2. Argel
                             3. Demacusa
                             4. Rasca
 52. Musenita                1. Bainet
                             2. Bancesti
                             3. Climauti
                             4. Musenita
                             5. Vascauti
                             6. Vicsani
 53. Ostra                   1. Ostra
                             2. Tarnicioara
 54. Panaci                  1. Panaci
                             2. Catrinari
                             3. Coverca
                             4. Dragoiasa
                             5. Glodu
                             6. Paltinis
 55. Paltinoasa              1. Paltinoasa
                             2. Capu Codrului
 56. Pirtestii de Jos        1. Pirtestii de Jos
                             2. Deleni
                             3. Varvata
                             4. Virfu Dealului
 57. Patrauti                1. Patrauti
 58. Poiana Stampei          1. Poiana Stampei
                             2. Casoi
                             3. Dornisoara
                             4. Pilugani
                             5. Praleni
                             6. Tataru
                             7. Tesna
 59. Pojorita                1. Pojorita
                             2. Valea Putnei
 60. Preutesti               1. Preutesti
                             2. Arghira
                             3. Basarabi
                             4. Bahna Arin
                             5. Hirtop
                             6. Husi
                             7. Leucusesti
 61. Putna                   1. Putna
                             2. Gura Putnei
 62. Radaseni                1. Radaseni
                             2. Lamaseni
                             3. Pocoleni
 63. Risca                   1. Risca
                             2. Buda
                             3. Dumbraveni
                             4. Jahalia
                             5. Slatioara
 64. Sadova                  1. Sadova
 65. Satu Mare               1. Satu Mare
                             2. Tibeni
 66. Siminicea               1. Siminicea
                             2. Grigoresti
 67. Slatina                 1. Slatina
                             2. Gainesti
                             3. Herla
 68. Straja                  1. Straja
 69. Stroiesti               1. Stroiesti
                             2. Vilcelele
                             3. Zaharesti
 70. Stulpicani              1. Stulpicani
                             2. Gemenea
                             3. Negrileasa
                             4. Slatioara
                             5. Vadu Negrilesei
 71. Sucevita                1. Sucevita
                             2. Voievodeasa
 72. Saru Dornei             1. Neagra Sarului
                             2. Gura Haitii
                             3. Plaiu Sarului
                             4. Sarisor
                             5. Sarisoru Mare
                             6. Saru Bucovinei
                             7. Saru Dornei
 73. Todiresti               1. Todiresti
                             2. Costina
                             3. Parhauti
                             4. Sirghiesti
                             5. Solonet
 74. Udesti                  1. Udesti
                             2. Chiliseni
                             3. Luncusoara
                             4. Manastioara
                             5. Plavalari
                             6. Poieni-Suceava
                             7. Racova
                             8. Reuseni
                             9. Rusii-Manastioara
                            10. Securiceni
                            11. Stirbat
 75. Ulma                    1. Ulma
                             2. Costileva
                             3. Lupcina
                             4. Magura
                             5. Nisipitu
 76. Vadu Moldovei           1. Vadu Moldovei
                             2. Camirzani
                             3. Ciumulesti
                             4. Cotu Baii
                             5. Dumbravita
                             6. Fintina Mare
                             7. Ioneasa
                             8. Mesteceni
                             9. Movileni
                            10. Nigotesti
                            11. Praxia
                            12. Spataresti
 77. Valea Moldovei          1. Valea Moldovei
                             2. Capu Cimpului
                             3. Mironu
 78. Vama                    1. Vama
                             2. Molid
                             3. Prisaca Dornei
                             4. Strimtura
 79. Vatra Moldovitei        1. Vatra Moldovitei
                             2. Ciumirna
                             3. Paltinu
 80. Veresti                 1. Veresti
                             2. Bursuceni
                             3. Corocaiesti
                             4. Hancea
 81. Vicovu de Jos           1. Vicovu de Jos
 82. Vicovu de Sus           1. Vicovu de Sus
                             2. Bivolaria
 83. Volovat                 1. Volovat
                             2. Burla
 84. Vulturesti              1. Plesesti
                             2. Giurgesti
                             3. Hreatca
                             4. Jacota
                             5. Meresti
                             6. Osoi
                             7. Valea Glodului
                             8. Vulturesti
 85. Zamostea                1. Zamostea
                             2. Badragi
                             3. Ciomirtan
                             4. Cojocareni
                             5. Corpaci
                             6. Lunca
                             7. Nicani
                             8. Rauteni
                             9. Tautesti
 86. Zvoristea               1. Zvoristea
                             2. Buda
                             3. Dealu
                             4. Poiana
                             5. Slobozia
                             6. Stinca
                             7. Stincuta
                             8. Serbanesti

    JUDETUL TELEORMAN
    cu resedinta in municipiul Alexandria
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   3
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   5
    Comune ......................................  83
    - din care, suburbane .......................   6
    Sate ........................................ 231
    - din care, apartin oraselor ................   1

    A. MUNICIPII
    Denumirea           Comune                           Sate componente ale
    municipiului        suburbane                        comunei suburbane
    1. ALEXANDRIA      1. Nanov                          1. Nanov
                       2. Poroschia                      1. Poroschia
                                                         2. Calomfiresti
    2. TURNU MAGURELE  1. Ciuperceni                     1. Ciuperceni
                                                         2. Poiana
                       2. Islaz                          1. Islaz
                                                         2. Moldoveni
                       3. Lita                           1. Lita

    B. ORASE
    Denumirea
    orasului
    1. ROSIORII DE VEDE
                                                         Sate de apartin
                                                         orasului
    2. VIDELE                                            1. Cosoaia

                         Comune                          Sate componente
                         suburbane                       ale comunei
                                                         suburbane
                       1. Crevenicu                      1. Crevenicu
                                                         2. Radulesti
    3. ZIMNICEA

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Balaci                  1. Balaci
                             2. Burdeni
                             3. Tecuci
  2. Babaita                 1. Babaita
                             2. Clanita
                             3. Frasinet
                             4. Merisani
  3. Blejesti                1. Blejesti
                             2. Baciu
                             3. Sericu
  4. Bogdana                 1. Bogdana
                             2. Brosteanca
                             3. Ulmeni
                             4. Urluiu
  5. Botoroaga               1. Botoroaga
                             2. Stejaru
                             3. Tirnava
                             4. Tunari
                             5. Valea Ciresului
  6. Bragadiru               1. Bragadiru
  7. Brinceni                1. Brinceni
  8. Bujoreni                1. Bujoreni
                             2. Darvas
                             3. Prunaru
  9. Bujoru                  1. Bujoru
 10. Buzescu                 1. Buzescu
 11. Calinesti               1. Calinesti
                             2. Antonesti
                             3. Izvoarele
                             4. Licuriciu
                             5. Marita
 12. Calmatuiu               1. Calmatuiu
                             2. Bujoru
                             3. Caravaneti
                             4. Nicolae Balcescu
 13. Calmatuiu de Sus        1. Calmatuiu de Sus
                             2. Bacalesti
                             3. Ionascu
 14. Cervenia                1. Cervenia
 15. Ciolanesti              1. Ciolanestii din Deal
                             2. Baldovinesti
                             3. Ciolanestii din Vale
 16. Contesti                1. Contesti
 17. Cosmesti                1. Cosmesti
                             2. Ciuperceni
 18. Cringeni                1. Cringeni
                             2. Balta Sarata
                             3. Dorobantu
                             4. Stejaru
 19. Cringu                  1. Cringu
                             2. Dracea
                             3. Florica
                             4. Secara
                             5. Zlata
 20. Didesti                 1. Didesti
                             2. Insuratei
                             3. Satu Nou
 21. Dobrotesti              1. Dobrotesti
                             2. Merisani
 22. Dracsenei               1. Dracsenei
                             2. Beuca
                             3. Dracsani
                             4. Odobeasca
                             5. Plopi
                             6. Satul Vechi
 23. Draganesti de Vede      1. Draganesti de Vede
                             2. Magura cu Liliac
                             3. Vacaresti
 24. Draganesti-Vlasca       1. Draganesti-Vlasca
                             2. Comoara
                             3. Vaceni
 25. Furculesti              1. Furculesti
                             2. Mosteni
                             3. Spatarei
                             4. Voievoda
 26. Frumoasa                1. Frumoasa
                             2. Pauleasca
 27. Galateni                1. Galateni
                             2. Biscoveni
                             3. Gradisteanca
 28. Gratia                  1. Gratia
                             2. Ciurari-Deal
                             3. Draghinesti
 29. Izvoarele               1. Izvoarele
 30. Lisa                    1. Lisa
                             2. Vinatori
 31. Lunca                   1. Lunca
                             2. Pleasov
                             3. Prundu
                             4. Saelele
 32. Movrodin                1. Mavrodin
                             2. Nenciulesti
                             3. Paru Rotun
 33. Magura                  1. Magura
                             2. Guruieni
 34. Maldaeni                1. Maldaeni
 35. Mereni                  1. Merenii de Jos
                             2. Merenii de Sus
                             3. Stefeni
 36. Mirzanesti              1. Mirzanesti
                             2. Cernetu
                             3. Teleormanu
                             4. Valea Parului
 37. Mosteni                 1. Mosteni
 38. Nasturelu               1. Nasturelu
                             2. Zimnicele
 39. Necsesti                1. Necsesti
                             2. Belciug
                             3. Girdesti
 40. Olteni                  1. Olteni
                             2. Perii Brosteni
 41. Orbeasca                1. Orbeasca de Jos
                             2. Laceni
                             3. Orbeasca de Sus
 42. Peretu                  1. Peretu
 43. Piatra                  1. Piatra
 44. Pietrosani              1. Pietrosani
 45. Plosca                  1. Plosca
 46. Plopii-Slavitesti       1. Plopii-Slavitesti
                             2. Beciu
                             3. Birsestii de Jos
                             4. Brincoveanca
                             5. Dudu
                             6. Smirdan
 47. Poeni                   1. Poeni
                             2. Banov
                             3. Bratesti
                             4. Catunu
                             5. Preajba
                             6. Tavirlau
                             7. Vatasi
 48. Purani                  1. Purani
                             2. Schitu Poienari
                             3. Silistea
                             4. Vitanesti
 49. Putineiu                1. Putineiu
                             2. Baduleasa
                             3. Cirlomanu
 50. Radoiesti               1. Radoiesti-Vale
                             2. Cetatea
                             3. Radoiesti-Deal
 51. Rasmiresti              1. Rasmiresti
                             2. Ludaneasca
 52. Salcia                  1. Salcia
                             2. Baneasa
                             3. Tudor Vladimirescu
 53. Saceni                  1. Saceni
                             2. Butculesti
                             3. Ciurari
 54. Scrioastea              1. Scrioastea
                             2. Brebina
                             3. Cucueti
                             4. Viile
 55. Scurtu Mare             1. Scurtu Mare
                             2. Albeni
                             3. Dracesti
                             4. Negrilesti
                             5. Scurtu-Slavesti
                             6. Valea Postei
 56. Seaca                   1. Seaca
                             2. Navodari
 57. Sfintesti               1. Sfintesti
 58. Segarcea-Vale           1. Segarcea-Vale
                             2. Olteanca
                             3. Segarcea-Deal
 59. Silistea                1. Silistea
                             2. Butesti
                             3. Purani
                             4. Puranii de Sus
                             5. Silistea Mica
 60. Silistea Noua           1. Silistea Noua
 61. Sirbeni                 1. Sirbenii de Jos
                             2. Sirbeni
                             3. Udeni
 62. Slobozia Mindra         1. Slobozia Mindra
                             2. Uda-Clocociov
                             3. Uda-Paciurea
 63. Smirdioasa              1. Smirdioasa
                             2. Soimu
 64. Stejaru                 1. Stejaru
                             2. Bratcovu
                             3. Gresia
                             4. Socetu
 65. Suhaia                  1. Suhaia
                             2. Fintinele
 66. Storobaneasa            1. Storobaneasa
                             2. Beiu
 67. Talpa                   1. Talpa-Ograzile
                             2. Linia Costii
                             3. Rotaresti
                             4. Talpa-Biscoveni
                             5. Talpa Postei
 68. Tatarastii de Jos       1. Tatarastii de Jos
                             2. Lada
                             3. Negreni
                             4. Negrenii de Sus
                             5. Negrenii-Osebiti
                             6. Obirtu
                             7. Slavesti
 69. Tatarastii de Sus       1. Tatarastii de Sus
                             2. Dobreni
                             3. Udupu
 70. Traian                  1. Traian
 71. Trivalea-Mosteni        1. Trivalea-Mosteni
                             2. Bratasani
                             3. Schela
 72. Troianul                1. Troianul
                             2. Dulceni
                             3. Vatra
 73. Tiganesti               1. Tiganesti
 74. Vedea                   1. Vedea
                             2. Albesti
                             3. Cosoteni
                             4. Dulceanca
                             5. Meri
 75. Viisoara                1. Viisoara
 76. Virtoape                1. Virtoapele de Sus
                             2. Garagau
                             3. Virtoapele de Jos
 77. Zimbreasca              1. Zimbreasca

    JUDETUL TIMIS
    cu resedinta in municipiul Timisoara
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   7
    Comune ......................................  76
    - din care, suburbane .......................   3
    Sate ........................................ 318
    - din care, apartin oraselor ................   4

    A. MUNICIPII
    Denumirea           Comune                             Sate componente
    municipiului        suburbane                          ale comunei
                                                           suburbane
    1. TIMISOARA        1. Dumbravita                      1. Dumbravita
                        2. Ghiroda                         1. Ghiroda
                                                           2. Giarmata-Vii
                        3. Giroc                           1. Giroc
                                                           2. Chisoda

                                                           Sate ce apartin
                                                           municipiului
    2. LUGOJ                                               1. Maguri
                                                           2. Tapia
    B. ORASE
    Denumirea                              Localitati      Sate ce apartin
    orasului                               componente      orasului
                                           ale orasului
    1. BUZIAS                              1. BUZIAS       1. Bacova
                                           2. Silagiu
    2. DETA                                                1. Opatita
    3. JIMBOLIA
    4. SINNICOLAU MARE

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Balint                  1. Balint
                             2. Bodo
                             3. Fadimac
                             4. Tirgoviste
  2. Banloc                  1. Banloc
                             2. Dolat
                             3. Livezile
                             4. Ofsenita
                             5. Partos
                             6. Soca
  3. Bara                    1. Bara
                             2. Dobresti
                             3. Lapusnic
                             4. Radmanesti
                             5. Spata
  4. Beba Veche              1. Beba Veche
                             2. Cherestur
                             3. Pordeanu
  5. Becicherecu Mic         1. Becicherecu Mic
                             2. Dudestii Noi
  6. Belint                  1. Belint
                             2. Babsa
                             3. Chizatau
                             4. Gruni
  7. Bethausen               1. Bethausen
                             2. Cladova
                             3. Cliciova
                             4. Cutina
                             5. Leucusesti
                             6. Nevrincea
  8. Biled                   1. Biled
                             2. Sandra
                             3. Uihei
  9. Birna                   1. Birna
                             2. Botesti
                             3. Botinesti
                             4. Drinova
                             5. Juresti
                             6. Poganesti
                             7. Sarazani
 10. Bogda                   1. Bogda
                             2. Altringen
                             3. Buzad
                             4. Charlotenburg
                             5. Comeat
                             6. Sintar
 11. Boldur                  1. Boldur
                             2. Jabar
                             3. Ohaba-Forgaci
                             4. Sinersig
 12. Brestovat               1. Brestovat
                             2. Cosarii
                             3. Hodos
                             4. Lucaret
                             5. Tes
 13. Carpinis                1. Carpinis
                             2. Iecea Mare
                             3. Iecea Mica
 14. Cenad                   1. Cenad
 15. Cenei                   1. Cenei
                             2. Bobda
                             3. Checea
 16. Cheveresu Mare          1. Cheveresu Mare
                             2. Dragsina
                             3. Vucova
 17. Ciacova                 1. Ciacova
                             2. Cebza
                             3. Gad
                             4. Ghilad
                             5. Macedonia
                             6. Obad
                             7. Petroman
 18. Comlosu Mare            1. Comlosu Mare
                             2. Comlosu Mic
                             3. Lunga
 19. Costeiu                 1. Costeiu
                             2. Hezeris
                             3. Paru
                             4. Tipari
                             5. Valea Lunga Romana
 20. Criciova                1. Criciova
                             2. Ciresu
                             3. Ciresu Mic
                             4. Jdioara
 21. Curtea                  1. Curtea
                             2. Cosava
                             3. Homojdia
 22. Darova                  1. Darova
                             2. Hodos
                             3. Sacosu Mare
 23. Denta                   1. Denta
                             2. Brestea
                             3. Rovinita Mare
                             4. Rovinita Mica
 24. Dudestii Vechi          1. Dudestii Vechi
                             2. Cheglevici
                             3. Colonia Bulgara
                             4. Valcani
 25. Dumbrava                1. Dumbrava
                             2. Bucovat
                             3. Rachita
 26. Faget                   1. Faget
                             2. Batesti
                             3. Begheiu Mic
                             4. Bichigi
                             5. Branesti
                             6. Bunea Mare
                             7. Bunea Mica
                             8. Colonia Mica
                             9. Jupinesti
                            10. Povirgina
                            11. Temeresti
 27. Firdea                  1. Firdea
                             2. Dragsinesti
                             3. Gladna Montana
                             4. Gladna Romana
                             5. Hauzesti
                             6. Mitnicu Mic
                             7. Zolt
 28. Foeni                   1. Foeni
                             2. Cruceni
 29. Gavojdia                1. Gavojdia
                             2. Jena
                             3. Lugojel
                             4. Salbagel
 30. Gataia                  1. Gataia
                             2. Berecuta
                             3. Birda
                             4. Butin
                             5. Minastire
                             6. Percosova
                             7. Sculia
                             8. Singeorge
                             9. Semlacu Mare
                            10. Semlacu Mic
 31. Ghizela                 1. Ghizela
                             2. Hisias
                             3. Paniova
                             4. Sanovita
 32. Giarmata                1. Giarmata
                             2. Cerneteaz
 33. Giera                   1. Giera
                             2. Granicerii
                             3. Toager
 34. Giulvaz                 1. Giulvaz
                             2. Crai Nou
                             3. Ivanda
                             4. Rudna
 35. Jamu Mare               1. Jamu Mare
                             2. Clopodia
                             3. Ferendia
                             4. Gherman
                             5. Latunas
 36. Jebel                   1. Jebel
                             2. Padureni
 37. Lenauheim               1. Lenauheim
                             2. Bulgarus
                             3. Grabat
 33. Liebling                1. Liebling
                             2. Cerna
                             3. Iosif
 39. Lovrin                  1. Lovrin
                             2. Gottlob
                             3. Tomnatic
                             4. Vizejdia
 40. Margina                 1. Margina
                             2. Breazova
                             3. Bulza
                             4. Cosevita
                             5. Costeiu de Sus
                             6. Grosi
                             7. Nemesesti
                             8. Sintesti
                             9. Zorani
 41. Masloc                  1. Masloc
                             2. Alios
                             3. Fibis
                             4. Remetea Mica
 42. Manastiur               1. Manastiur
                             2. Padurani
                             3. Remetea-Lunca
                             4. Topla
 43. Moravita                1. Moravita
                             2. Dejan
                             3. Galu Mic
                             4. Stamora Germana
 44. Mosnita Noua            1. Mosnita Noua
                             2. Albina
                             3. Mosnita Veche
                             4. Rudicica
                             5. Urseni
 45. Nadrag                  1. Nadrag
                             2. Crivina
 46. Nitchidorf              1. Nitchidorf
                             2. Blajova
                             3. Duboz
 47. Ohaba Lunga             1. Ohaba Lunga
                             2. Dubesti
                             3. Iersnic
                             4. Ohaba Romana
 48. Ortisoara               1. Ortisoara
                             2. Calacea
                             3. Cornesti
                             4. Seceani
 49. Peciu Nou               1. Peciu Nou
                             2. Dinias
                             3. Sinmartinu Sirbesc
 50. Periam                  1. Periam
                             2. Pesac
 51. Pietroasa               1. Pietroasa
                             2. Crivina de Sus
                             3. Farasesti
                             4. Poieni
 59. Pischia                 1. Pischia
                             2. Bencecu de Jos
                             3. Bencecu de Sus
                             4. Murani
                             5. Salciua Noua
 53. Racovita                1. Racovita
                             2. Capat
                             3. Dragoiesti
                             4. Ficatar
                             5. Hitias
                             6. Sirbova
 54. Recas                   1. Recas
                             2. Bazos
                             3. Herneacova
                             4. Izvin
                             5. Nadas
                             6. Petrovaselo
                             7. Stanciova
 55. Remetea Mare            1. Remetea Mare
                             2. Bazosu Nou
                             3. Bucovat
                             4. Ianova
 56. Sacosu Turcesc          1. Sacosu Turcesc
                             2. Berini
                             3. Icloda
                             4. Otvesti
                             5. Stamora Romana
                             6. Uliuc
                             7. Unip
 57. Satchinez               1. Satchinez
                             2. Barateaz
                             3. Hodoni
 58. Sacalaz                 1. Sacalaz
                             2. Beregsau Mare
                             3. Beregsau Mic
 59. Secas                   1. Secas
                             2. Cheches
                             3. Crivobara
                             4. Vizma
 60. Sinandrei               1. Sinandrei
                             2. Carani
                             3. Covaci
 61. Sinmihaiu Roman         1. Sinmihaiu Roman
                             2. Sinmihaiu German
                             3. Utvin
 62. Sinpetru Mare           1. Sinpetru Mare
                             2. Igris
                             3. Saravale
 63. Sag                     1. Sag
                             2. Parta
 64. Stiuca                  1. Stiuca
                             2. Dragomiresti
                             3. Olosag
                             4. Zgribesti
 65. Teremia Mare            1. Teremia Mare
                             2. Nerau
                             3. Teremia Mica
 66. Tomesti                 1. Tomesti
                             2. Balosesti
                             3. Colonia Fabricii
                             4. Luncanii de Jos
                             5. Luncanii de Sus
                             6. Romanesti
 67. Topolovatu Mare         1. Topolovatu Mare
                             2. Cralovat
                             3. Ictar-Budinti
                             4. Iosifalau
                             5. Sustra
                             6. Topolovatu Mic
 68. Tormac                  1. Tormac
                             2. Cadar
                             3. Sipet
 69. Traian Vuia             1. Sudrias
                             2. Jupani
                             3. Saceni
                             4. Surducu Mic
                             5. Susani
                             6. Traian Vuia
 70. Uivar                   1. Uivar
                             2. Iohanisfeld
                             3. Otelec
                             4. Pustinis
                             5. Rauti
                             6. Sinmartinu Maghiar
 71. Varias                  1. Varias
                             2. Gelu
                             3. Sinpetru Mic
 72. Victor Vlad Delamarina  1. Victor Vlad Delamarina
                             2. Herendesti
                             3. Honorici
                             4. Padureni
                             5. Petroasa Mare
                             6. Pini
                             7. Visag
 73. Voiteg                  1. Voiteg
                             2. Folea

    JUDETUL TULCEA
    cu resedinta in municipiul Tulcea
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   4
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   8
    Comune ......................................  43
    - din care, suburbane .......................   -
    Sate ........................................ 133
    - din care, apartin oraselor ................   -

    A. MUNICIPII
    Denumirea                           Localitati
    municipiului                        componente
                                        ale municipiului
    1. TULCEA                           1. TULCEA
                                        2. Tudor Vladimirescu
    B. ORASE
    Denumirea                           Localitati
    orasului                            componente
                                        ale orasului
    1. BABADAG
    2. ISACCEA                          1. ISACCEA
                                        2. Tichilesti
                                        3. Revarsarea
    3. MACIN
    4. SULINA

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Baia                    1. Baia
                             2. Camena
                             3. Caugagia
                             4. Ceamurlia de Sus
                             5. Panduru
  2. Beidaud                 1. Beidaud
                             2. Neatirnarea
                             3. Sarighiol de Deal
  3. C.A. Rosetti            1. C.A. Rosetti
                             2. Cardon
                             3. Letea
                             4. Periprava
                             5. Sfistofca
  4. Carcaliu                1. Carcaliu
  5. Casimcea                1. Casimcea
                             2. Cismeaua Noua
                             3. Corugea
                             4. Haidar
                             5. Rahman
                             6. Razboieni
                             7. Stinca
  6. Ceatalchioi             1. Ceatalchioi
                             2. Patlageanca
                             3. Plauru
                             4. Salceni
  7. Ceamurlia de Jos        1. Ceamurlia de Jos
                             2. Lunca
  8. Cerna                   1. Cerna
                             2. General Praporgescu
                             3. Mircea Voda
                             4. Traian
  9. Chilia Veche            1. Chilia Veche
                             2. Cislita
                             3. Ostrovu Tataru
                             4. Tatanir
 10. Ciucurova               1. Ciucurova
                             2. Atmagea
                             3. Fintina Mare
 11. Crisan                  1. Crisan
                             2. Caraorman
                             3. Mila 23
 12. Daeni                   1. Daeni
 13. Dorobantu               1. Dorobantu
                             2. Ardealu
                             3. Cirjelari
                             4. Fintina Oilor
                             5. Mesteru
 14. Frecatei                1. Frecatei
                             2. Cataloi
                             3. Posta
                             4. Telita
 15. Greci                   1. Greci
 16. Grindu                  1. Grindu
 17. Hamcearca               1. Hamcearca
                             2. Balabancea
                             3. Caprioara
                             4. Nifon
 18. Horia                   1. Horia
                             2. Closca
                             3. Floresti
 19. Izvoarele               1. Izvoarele
                             2. Alba
                             3. Iulia
                             4. Valea Teilor
 20. Jijila                  1. Jijila
                             2. Garvan
 21. Jurilovca               1. Jurilovca
                             2. Visina
                             3. 6 Martie
 22. Luncavita               1. Luncavita
                             2. Rachelu
                             3. Vacareni
 23. Mahmudia                1. Mahmudia
                             2. Baltenii de Jos
                             3. Baltenii de Sus
                             4. Bestepe
 24. Maliuc                  1. Maliuc
                             2. Ilganii de Sus
                             3. Gorgova
                             4. Partizani
                             5. Vulturu
 25. Mihai Bravu             1. Mihai Rravu
                             2. Satu Nou
                             3. Turda
 26. Mihail Kogalniceanu     1. Millail Kogalniceanu
                             2. Lastuni
                             3. Rindunica
 27. Murighiol               1. Murighiol
                             2. Colina
                             3. Dunavatu de Jos
                             4. Dunavatu de Sus
                             5. Plopul
                             6. Sarinasuf
                             7. Uzlina
 28. Nalbant                 1. Nalbant
                             2. Nicolae Balcescu
                             3. Trestenic
 29. Niculitel               1. Niculitel
 30. Nufaru                  1. Nufaru
                             2. Ilganii de Jos
                             3. Malcoci
                             4. Victoria
 31. Ostrov                  1. Ostrov
                             2. Piatra
 32. Pardina                 1. Pardina
 33. Peceneaga               1. Peceneaga
 34. Sarichioi               1. Sarichioi
                             2. Enisala
                             3. Sabangia
                             4. Visterna
                             5. Zebil
 35. Sfintu Gheorghe         1. Sfintu Gheorghe
 36. Slava Cercheza          1. Slava Cercheza
                             2. Slava Rusa
 37. Smirdan                 1. Smirdan
 38. Somova                  1. Somova
                             2. Mineri
                             3. Parches
 39. Stejaru                 1. Stejaru
                             2. Mina Altin Tepe
                             3. Vasile Alecsandri
 40. Topolog                 1. Topolog
                             2. Calfa
                             3. Cerbu
                             4. Fagarasu Nou
                             5. Luminita
                             6. Magurele
                             7. Simbata Noua
 41. Turcoaia                1. Turcoaia
 42. Valea Nucarilor         1. Valea Nucarilor
                             2. Agighiol
                             3. Iazurile
 43. 23 August               1. 23 August

    JUDETUL VASLUI
    cu resedinta in municipiul Vaslui
    Municipii  ..................................   2
    Orase  ......................................   2
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................   9
    Comune ......................................  71
    - din care, suburbane .......................   -
    Sate ........................................ 456
    - din care, apartin oraselor ................   6

    A. MUNICIPII
    Denumirea                           Localitati
    municipiului                        componente
                                        ale municipiului
    1. VASLUI                           1. VASLUI
                                        2. Bahnari
                                        3. Brodoc
                                        4. Moara Grecilor
                                        5. Rediu
                                        6. Viisoara
    2. BIRLAD

    B. ORASE
    Denumirea
    orasului
    1. HUSI                                              Sate de apartin
                                                         orasului
    2. NEGRESTI                                          1. Cazanesti
                                                         2. Cioatele
                                                         3. Glodeni
                                                         4. Parpanita
                                                         5. Poiana
                                                         6. Valea Mare

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Albesti                 1. Albesti
                             2. Corni-Albesti
                             3. Crasna
                             4. Gura Albesti
  2. Alexandru Vlahuta       1. Alexandru Vlahuta
                             2. Buda
                             3. Ghicani
                             4. Ibanesti
                             5. Minzati
                             6. Morareni
                             7. Putu Olarului
  3. Arsura                  1. Arsura
                             2. Fundatura
                             3. Mihail Kogalniceanu
                             4. Pihnesti
  4. Banca                   1. Gara Banca
                             2. Banca
                             3. Ghermanesti
                             4. Miclesti
                             5. Mitoc
                             6. Satu Nou
                             7. Salcioara
                             8. Sirbi
                             9. Stoisesti
                            10. Strimtura-Mitoc
                            11. Tifu
                            12. 30 Decembrie
  5. Bacani                  1. Bacani
                             2. Baltateni
                             3. Drujesti
                             4. Suseni
                             5. Vulpaseni
  6. Bacesti                 1. Bacesti
                             2. Armaseni
                             3. Babusa
                             4. Paltinis
                             5. Tibanestii Buhlii
                             6. Vovriesti
  7. Balteni                 1. Balteni
                             2. Balteni-Deal
                             3. Chetresti
  8. Berezeni                1. Berezeni
                             2. Musata
                             3. Rinceni
                             4. Satu Nou
                             5. Stuhulet
  9. Blagesti                1. Blagesti
                             2. Igesti
                             3. Sipeni
 10. Bogdana                 1. Bogdana
                             2. Arsita
                             3. Fintina Blanarului
                             4. Gavanu
                             5. Lacu Babei
                             6. Plopeni
                             7. Similisoara
                             8. Suceveni
                             9. Verdes
 11. Bogdanesti              1. Bogdanesti
                             2. Buda
                             3. Horoiata
                             4. Hupca
                             5. Orgoiesti
                             6. Ulea
                             7. Untesti
                             8. Visinari
                             9. Vladesti
 12. Bogdanita               1. Bogdanita
                             2. Cepesti
                             3. Cirtibasi
                             4. Coroiesti
                             5. Radaesti
                             6. Schitu
                             7. Tunsesti
 13. Botesti                 1. Botesti
                             2. Ganesti
                             3. Gugesti
                             4. Talpigeni
 14. Bunesti-Averesti        1. Averesti
                             2. Armaseni
                             3. Bunesti
                             4. Plopi
                             5. Podu Oprii
                             6. Rosiori
                             7. Tabalaiesti
 15. Codaesti                1. Codaesti
                             2. Ghergheleu
                             3. Pribesti
                             4. Rediu Galian
 16. Coroiesti               1. Coroiesti
                             2. Chilieni
                             3. Coroiestii de Sus
                             4. Hreasca
                             5. Mireni
                             6. Movileni
                             7. Pacuraresti
 17. Costesti                1. Costesti
                             2. Chitcani
                             3. Dinga
                             4. Pirvesti
                             5. Puntiseni
                             6. Radesti
 18. Cretesti                1. Cretesti
                             2. Budesti
                             3. Cretestii de Sus
                             4. Satu Nou
 19. Danesti                 1. Danesti
                             2. Bereasa
                             3. Botoaia
                             4. Emil Racovita
                             5. Rascani
                             6. Tatarani
 20. Deleni                  1. Deleni
                             2. Bulboaca
                             3. Moreni
                             4. Zizinca
 21. Delesti                 1. Delesti
                             2. Albesti
                             3. Balesti
                             4. Cozmesti
                             5. Fistici
                             6. Fundatura
                             7. Hirsova
                             8. Hordilesti
                             9. Minastirea
                            10. Raduiesti
 22. Dimitrie Cantemir       1. Hurdugi
                             2. Grumezoaia
                             3. Gusitei
                             4. Plotonesti
                             5. Urlati
 23. Dragomiresti            1. Dragomiresti
                             2. Babuta
                             3. Belzeni
                             4. Botoi
                             5. Ciuperca
                             6. Doagele
                             7. Poiana Pietrei
                             8. Popesti
                             9. Radeni
                            10. Semenea
                            11. Tulesti
                            12. Vladia
 24. Drinceni                1. Ghermanesti
                             2. Albita
                             3. Baile Drinceni
                             4. Drinceni
                             5. Risesti
                             6. Sopirleni
 25. Duda-Epureni            1. Epureni
                             2. Bobesti
                             3. Duda
                             4. Valea Grecului
 26. Dumesti                 1. Dumesti
                             2. Dumestii Vechi
                             3. Schinetea
                             4. Valea Mare
 27. Epureni                 1. Epureni
                             2. Birlalesti
                             3. Bursuci
                             4. Horga
 28. Falciu                  1. Falciu
                             2. Bogdanesti
                             3. Bozia
                             4. Copaceana
                             5. Odaia Bogdana
                             6. Rinzesti
 29. Gagesti                 1. Gagesti
                             2. Giurcani
                             3. Peicani
                             4. Popeni
                             5. Tupilati
 30. Gherghesti              1. Gherghesti
                             2. Chetrosu
                             3. Corodesti
                             4. Dragomanesti
                             5. Draxeni
                             6. Lazu
                             7. Lunca
                             8. Soci
                             9. Valea Lupului
 31. Girceni                 1. Girceni
                             2. Dumbraveni
                             3. Racova
                             4. Racovita
                             5. Slobozia
                             6. Trohan
 32. Grivita                 1. Grivita
                             2. Fruntiseni
                             3. Grajdeni
                             4. Odaia Bursucani
                             5. Trestiana
 33. Hoceni                  1. Hoceni
                             2. Barbosi
                             3. Deleni
                             4. Oteleni
                             5. Rediu
                             6. Siscani
                             7. Tomsa
 34. Iana                    1. Iana
                             2. Halaresti
                             3. Recea
                             4. Silistea
                             5. Vadurile
 35. Ivanesti                1. Ivanesti
                             2. Albina
                             3. Blesca
                             4. Brosteni
                             5. Buscata
                             6. Cosca
                             7. Cosesti
                             8. Fundatura Mare
                             9. Fundatura Mica
                            10. Hirsoveni
                            11. Iezerel
                            12. Ursoaia
                            13. Valea Mare
                            14. Valea Oanei
 36. Ivesti                  1. Ivesti
                             2. Belcesti
                             3. Pogonesti
                             4. Polocin
 37. Laza                    1. Laza
                             2. Bejenesti
                             3. Poiana lui Alexa
                             4. Puscasi
                             5. Risnita
                             6. Sauca
                             7. Teisoru
                             8. Valea Tirgului
 38. Lipovat                 1. Lipovat
                             2. Capusneni
                             3. Chitoc
                             4. Corbu
                             5. Fundu Vaii
 39. Lunca Banului           1. Lunca Banului
                             2. Broscosesti
                             3. Condrea
                             4. Focsa
                             5. Lunca Veche
                             6. Otetoaia
                             7. Raducani
 40. Malusteni               1. Malusteni
                             2. Ghireasca
                             3. Lupesti
                             4. Minastirea
                             5. Minzatesti
                             6. Tutcani
 41. Miclesti                1. Miclesti
                             2. Chircesti
                             3. Popesti
 42. Muntenii de Jos         1. Muntenii de Jos
                             2. Bacaoani
                             3. Minjesti
                             4. Secuia
 43. Murgeni                 1. Murgeni
                             2. Cirja
                             3. Latesti
                             4. Sarateni
                             5. Schineni
                             6. Vadeni
                             7. 23 August
 44. Oltenesti               1. Oltenesti
                             2. Curteni
                             3. Pihna
                             4. Tirzii
                             5. Vinetesti
                             6. Zgura
 45. Osesti                  1. Osesti
                             2. Buda
                             3. Padureni
                             4. Vilcele
 46. Padureni                1. Padureni
                             2. Capotesti
                             3. Davidesti
                             4. Ivanesti
                             5. Leosti
                             6. Rusca
                             7. Todireni
                             8. Valeni
 47. Perieni                 1. Perieni
                             2. Ciocani
                             3. Cring
                             4. Cringu Nou
                             5. Podu Petris
 48. Poienesti               1. Poienesti
                             2. Dealu Secarii
                             3. Floresti
                             4. Frasinu
                             5. Fundu Vaii
                             6. Oprisita
                             7. Poienesti-Deal
 49. Pogana                  1. Pogana
                             2. Bogesti
                             3. Cirjoani
                             4. Mascurei
                             5. Tomesti
 50. Puiesti                 1. Puiesti
                             2. Bartalus-Mocani
                             3. Bartalus-Razesi
                             4. Calimanesti
                             5. Cetatuia
                             6. Cristesti
                             7. Fintinele
                             8. Fulgu
                             9. Giltesti
                            10. Iezer
                            11. Lalesti
                            12. Rotari
                            13. Rusi
 51. Pungesti                1. Pungesti
                             2. Armasoaia
                             3. Cursesti-Deal
                             4. Cursesti-Vale
                             5. Hordila
                             6. Rapsa
                             7. Silistea
                             8. Stejaru
                             9. Toporasti
 52. Rebricea                1. Rebricea
                             2. Bolati
                             3. Craciunesti
                             4. Draxeni
                             5. Macresti
                             6. Ratesu Cuzei
                             7. Sasova
                             8. Tatomiresti
                             9. Tufestii de Jos
 53. Rosiesti                1. Rosiesti
                             2. Codreni
                             3. Gara Rosiesti
                             4. Gura Idrici
                             5. Idrici
                             6. Rediu
                             7. Valea lui Darie
 54. Solesti                 1. Solesti
                             2. Bousori
                             3. Iaz
                             4. Satu Nou
                             5. Serbotesti
                             6. Stioborani
                             7. Valea Silistei
 55. Stanilesti              1. Stanilesti
                             2. Bogdana-Voloseni
                             3. Budu Cantemir
                             4. Chersacosu
                             5. Gura Vaii
                             6. Poganesti
                             7. Saratu
 56. Stefan cel Mare         1. Stefan cel Mare
                             2. Birzesti
                             3. Brahasoaia
                             4. Calugareni
                             5. Cantalaresti
                             6. Maraseni
                             7. Muntenesti
 57. Suletea                 1. Suletea
                             2. Fedesti
                             3. Jigalia
                             4. Rascani
 58. Tanacu                  1. Tanacu
                             2. Benesti
                             3. Muntenii de Sus
                             4. Satu Nou
 59. Tacuta                  1. Tacuta
                             2. Cujba
                             3. Dumasca
                             4. Focseasca
                             5. Mircesti
                             6. Protopopesti
                             7. Sofieni
 60. Tatarani                1. Tatarani
                             2. Baltati
                             3. Crasnaseni
                             4. Giurgesti
                             5. Leosti
                             6. Mantu
                             7. Stroiesti
                             8. Valea lui Bosie
                             9. Valea Seaca
 61. Todiresti               1. Todiresti
                             2. Cotic
                             3. Dragesti
                             4. Huc
                             5. Plopoasa
                             6. Rafaila
                             7. Silistea
                             8. Sofronesti
                             9. Valea Popii
                            10. Viisoara
 62. Tutova                  1. Tutova
                             2. Badeana
                             3. Borodesti
                             4. Ciortolom
                             5. Coroiu
                             6. Crivesti
                             7. Pochidia
                             8. Satu Nou
                             9. Salceni
                            10. Vizureni
 63. Valeni                  1. Valeni
                             2. Feresti
                             3. Moara Domneasca
 64. Vetrisoaia              1. Vetrisoaia
                             2. Bumbata
 65. Viisoara                1. Viisoara
                             2. Dodesti
                             3. Halta Dodesti
                             4. Urdesti
                             5. Valeni
                             6. Viltotesti
 66. Vinderei                1. Vinderei
                             2. Bradesti
                             3. Docani
                             4. Docaneasa
                             5. Gara Docaneasa
                             6. Gara Talasman
                             7. Obirseni
                             8. Valea Lunga
 67. Voinesti                1. Voinesti
                             2. Avramesti
                             3. Bancesti
                             4. Corobanesti
                             5. Girdesti
                             6. Marasesti
                             7. Obirseni
                             8. Obirsenii Lingurari
                             9. Rugaria
                            10. Stincaseni
                            11. Uricari
 68. Vulturesti              1. Vulturesti
                             2. Buhaiesti
                             3. Podeni
                             4. Voinesti
 69. Vutcani                 1. Vutcani
                             2. Malaiesti
                             3. Posta Elan
 70. Zapodeni                1. Zapodeni
                             2. Butucaria
                             3. Ciofeni
                             4. Delea
                             5. Dobroslovesti
                             6. Macresti
                             7. Portari
                             8. Telejna
                             9. Uncesti
 71. Zorleni                 1. Zorleni
                             2. Dealu Mare
                             3. Popeni
                             4. Simila

    JUDETUL VILCEA
    cu resedinta in municipiul Rimnicu Vilcea
    Municipii  ..................................   1
    Orase  ......................................   7
    Localitati componente ale municipiilor si ale
    oraselor ....................................  41
    Comune ......................................  78
    - din care, suburbane .......................   1
    Sate ........................................ 568
    - din care, apartin oraselor ................  14

    A. MUNICIPII
    Denumirea                           Localitati
    municipiului                        componente
                                        ale municipiului
    1. RIMNICU VILCEA                   1. RIMNICU VILCEA
                                        2. Aranghel
                                        3. Cazanesti
                                        4. Copacelu
                                        5. Dealu Malului
                                        6. Poenari
                                        7. Priba
                                        8. Riureni
                                        9. Stolniceni
                                       10. Troian
                       Comune                            Sate componente ale
                       suburbane                         comunei suburbane
                       1. Goranu                         1. Goranu
                                                         2. Feteni
                                                         3. Lespezi
                                                         4. Salistea

    B. ORASE
    Denumirea                          Localitati
    orasului                           componente
                                       ale orasului
    1. BAILE GOVORA                    1. Curaturile
                                       2. Gatejesti
                                       3. Prajila
    2. BAILE OLANESTI                  1. Cheia
                                       2. Comanca
                                       3. Gurguiata
                                       4. Livadia
                                       5. Mosoroasa
                                       6. Olanesti
                                       7. Pietrisu
                                       8. Tisa
                                                       Sate ce apartin
                                                       orasului
    3. BREZOI                                          1. Calinesti
                                                       2. Corbu
                                                       3. Draganesti
                                                       4. Golotreni
                                                       5. Pascoaia
                                                       6. Proieni
                                                       7. Valea lui Stan
                                                       8. Varatica
                                       Localitati
                                       componente
                                       ale orasului
    4. CALIMANESTI                     1. CALIMANESTI
                                       2. Caciulata
                                       3. Jiblea Noua
                                       4. Jiblea Veche
                                       5. Pausa
                                       6. Seaca
    5. DRAGASANI                       1. DRAGASANI
                                       2. Valea Caselor
                                       3. Zarneni
                                       4. Zlatarei
    6. HOREZU                                             1. Ifrimesti
                                                          2. Rimesti
                                                          3. Romanii de Jos
                                                          4. Romanii de Sus
                                                          5. Tanasesti
                                                          6. Ursani
    7. OCNELE MARI                     1. Buda
                                       2. Cosota
                                       3. Facai
                                       4. Gura Suhasului
                                       5. Lunca
                                       6. Ocnita
                                       7. Slatioarele
                                       8. Teica

    C. COMUNE
_____________________________________________________
 Nr.    Denumirea             Satele
 crt.   comunei              componente
_____________________________________________________
  0        1                    2
_____________________________________________________
  1. Alunu                   1. Alunu
                             2. Bodesti
                             3. Coltesti
                             4. Igoiu
                             5. Ilaciu
                             6. Ocracu
                             7. Rosia
  2. Amarasti                1. Amarasti
                             2. Meresesti
                             3. Nemoiu
                             4. Padina
                             5. Palanga
                             6. Teiul
  3. Babeni                  1. Babeni
                             2. Bonciu
                             3. Capu Dealului
                             4. Paduretu
                             5. Romani
                             6. Tatarani
                             7. Valea Mare
  4. Balcesti                1. Balcesti
                             2. Benesti
                             3. Chirculesti
                             4. Cirlogani
                             5. Gorunesti
                             6. Irimesti
                             7. Otetelisu
                             8. Preotesti
                             9. Satu Poieni
  5. Barbatesti              1. Bodesti
                             2. Barbatesti
                             3. Birzesti
                             4. Negrulesti
  6. Berbesti                1. Berbesti
                             2. Damteni
                             3. Dealu Alunis
                             4. Rosioara
                             5. Tirgu Gingulesti
                             6. Valea Mare
  7. Berislavesti            1. Stoenesti
                             2. Berislavesti
                             3. Bradisor
                             4. Dingesti
                             5. Radacinesti
                             6. Robaia
                             7. Scaueni
  8. Boisoara                1. Boisoara
                             2. Bumbuesti
                             3. Gaujani
  9. Budesti                 1. Budesti
                             2. Barza
                             3. Bercioiu
                             4. Birsesti
                             5. Linia
                             6. Piscu Pietrei
                             7. Racovita
                             8. Ruda
 10. Bujoreni                1. Olteni
                             2. Bogdanesti
                             3. Bujoreni
                             4. Gura Vaii
                             5. Lunca
                             6. Malu Alb
                             7. Malu Virtop
 11. Bunesti                 1. Bunesti
                             2. Coasta Mare
                             3. Firesti
                             4. Ripanesti
                             5. Teiusu
                             6. Titireci
 12. Cernisoara              1. Armasesti
                             2. Cernisoara
                             3. Grosi
                             4. Madulari
                             5. Modoia
                             6. Obirsia
                             7. Sarsanesti
 13. Ciineni                 1. Ciinenii Mici
                             2. Ciinenii Mari
                             3. Greblesti
                             4. Priloage
                             5. Riu Vadului
                             6. Robesti
 14. Copaceni                1. Ulmetu
                             2. Balteni
                             3. Bondoci
                             4. Copaceni
                             5. Hotarasa
                             6. Vetelu
 15. Costesti                1. Costesti
                             2. Bistrita
                             3. Pietreni
                             4. Varatici
 16. Creteni                 1. Creteni
                             2. Izvoru
                             3. Mrenesti
                             4. Streminoasa
 17. Daesti                  1. Daesti
                             2. Babuesti
                             3. Fedelesoiu
                             4. Sinbotin
 18. Danicei                 1. Dealu Launele
                             2. Badeni
                             3. Ceretu
                             4. Ciresul
                             5. Dealu Scheiului
                             6. Dobresti
                             7. Dragulesti
                             8. Glodu
                             9. Gura Crucilor
                            10. Launele de Jos
                            11. Linia pe Vale
                            12. Udresti
                            13. Valea Scheiului
 19. Dragoesti               1. Dragoesti
                             2. Buciumeni
                             3. Geamana
 20. Fauresti                1. Milesti
                             2. Babeni-Oltetu
                             3. Budesti
                             4. Bungetani
                             5. Colelia
                             6. Diculesti
                             7. Fauresti
                             8. Gainesti
                             9. Marcusu
 21. Firtatesti              1. Firtatesti
                             2. Afinata
                             3. Becsani
                             4. Catetu
                             5. Cuci
                             6. Dancai
                             7. Dejoi
                             8. Dozesti
                             9. Giulesti
                            10. Giulestii de Sus
                            11. Girnicet
                            12. Maricesti
                            13. Nisipi
                            14. Popesti
                            15. Rusanesti
                            16. Seciu
                            17. Stanculesti
                            18. Sotani
                            19. Tanislavi
                            20. Valea Ursului
 22. Frincesti               1. Frincesti