Lege 58/2000 - Legea 58 din 24 aprilie 2000

Lege 58/2000 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolventilor invatamantului particular liceal, profesional si postliceal de a sustine examenul de finalizare a studiilor la unitati similare din invatamantul de stat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Articolul 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolventilor invatamantului particular liceal, profesional si postliceal de a sustine examenul de finalizare a studiilor la unitati similare din invatamantul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 11 noiembrie 1998, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Absolventii invatamantului particular liceal in promotiile 1994 - 2000, precum si cei ai invatamantului profesional si postliceal din promotiile 1993 - 2000 pot sustine examenul de finalizare a studiilor, bacalaureat sau absolvire, la o unitate de invatamant sau la o institutie de stat similara din reteaua Ministerului Educatiei Nationale, in sesiunile organizate pentru absolventii invatamantului de stat, in conditiile legii.
    (2) Diploma de bacalaureat sau de absolvire se elibereaza de unitatea de invatamant sau de institutia de stat din reteaua Ministerului Educatiei Nationale la care s-a sustinut examenul respectiv."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             MIRON TUDOR MITREA