Ordin 458/2002 - Ordinul 458 din 27 martie 2002

Ordin 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    avand in vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, ale Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si ale Hotararii Guvernului nr. 768/1991 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                               Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national

    Scopul
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea conditiilor si criteriilor pe baza carora se elibereaza certificatele de clasificare pe categorii de confort si insemnele corespunzatoare clasificarii acordate autobuzelor si microbuzelor destinate transportului public de persoane prin servicii regulate in trafic national, in vederea protectiei pasagerilor si a cresterii calitatii serviciilor de transport public rutier de persoane.

    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    Clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor se face de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" pentru toate autobuzele si microbuzele inmatriculate in Romania, detinute de operatorii de transport, persoane juridice romane, utilizate in transport public de persoane prin servicii regulate in trafic national, potrivit prezentelor norme metodologice.

    Definitii, abrevieri
    a) autobuz - autovehicul destinat si echipat pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, avand cel putin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto.
    Dupa categoria de folosinta autobuzele se clasifica astfel:
    - clasa I - autobuze urbane - autobuze destinate transportului urban sau suburban de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, care asigura in statii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;
    - clasa a II-a - autobuze interurbane - autobuze destinate transportului interurban de pasageri, asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distante scurte al unui numar limitat de pasageri in picioare, pe culoar;
    - clasa a III-a - autocare - autobuze destinate transportului de persoane in conditii de confort deosebit, prevazute din constructie cu spatii special amenajate, in afara salonului, pentru depozitarea bagajelor si alte servicii;
    b) microbuz (minibuz) - autovehicul destinat prin constructie transportului a 10 - 17 persoane pe scaune, inclusiv al conducatorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune si in picioare;
    c) transport public de persoane - activitate de transport desfasurata contra plata sau echivalentul in natura ori servicii;
    d) comisia de clasificare - comisie insarcinata cu verificarea autobuzelor si microbuzelor in vederea acordarii clasificarii corespunzatoare;
    e) responsabilul comisiei de clasificare - persoana desemnata sa coordoneze activitatea comisiei de clasificare si sa semneze in numele acesteia documentele care se elibereaza, in conformitate cu prezentele norme metodologice;
    f) certificat de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se atesta gradul de confort al unui autobuz sau microbuz;
    g) insemne ale clasificarii acordate - panouri inscriptionate cu simbolurile clasei de confort, datele de identificare a emitentului si a autovehiculului, care se monteaza pentru a putea fi citite din exteriorul autobuzului/microbuzului;
    h) vigneta de valabilitate - ecuson autocolant de inspectie tehnica, prevazut in anexa nr. 7 la Reglementari si norme tehnice in transporturile rutiere (RNTR - 1);
    i) detinator - persoana juridica, care poate fi:
    - proprietarul autovehiculului;
    - utilizatorul autovehiculului, in baza unui contract (de inchiriere, de leasing) incheiat intre acesta si proprietarul autovehiculului, persoana fizica sau juridica;
    j) M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    k) A.R.R. - Autoritatea Rutiera Romana;
    l) R.A.R. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

    Reguli generale privind clasificarea autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national
    ART. 3
    (1) Clasificarea se efectueaza la sediul R.A.R. din Bucuresti sau la reprezentantele sale judetene de catre comisiile de clasificare formate din specialisti desemnati din cadrul R.A.R. si al A.R.R.
    (2) O comisie de clasificare este formata din 2 specialisti ai R.A.R., dintre care unul este responsabilul comisiei de clasificare, si un specialist din cadrul agentiei judetene a A.R.R.
    ART. 4
    (1) Comisiile de clasificare elibereaza rapoartele de verificare in baza carora se acorda certificatele de clasificare si insemnele aferente.
    (2) Insemnele aferente clasificarii acordate in urma verificarii autobuzelor/microbuzelor se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la data verificarii.
    ART. 5
    Verificarile se efectueaza pe baza cerintelor prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 6
    Documentele necesare clasificarii sunt:
    a) cererea de clasificare completata de catre detinator, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
    b) copie de pe licenta de transport rutier public;
    c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;
    d) copie de pe certificatul de inmatriculare al autovehiculului cu inspectia tehnica valabila;
    e) copie de pe contractul (leasing, inchiriere) incheiat intre titularul licentei de transport rutier public si detinatorul autovehiculului, dupa caz.
    ART. 7
    (1) Dupa primirea cererii de clasificare si dupa analizarea documentelor prevazute la art. 6 responsabilul comisiei de clasificare decide convocarea acesteia in maximum 7 zile, comunicandu-se solicitantului data, locul si tariful aferent verificarii autobuzelor/microbuzelor. Data programata pentru verificarea autovehiculelor se comunica, cu minimum doua zile in avans, specialistilor nominalizati din cadrul R.A.R. si A.R.R.
    (2) Pentru clasificarea autobuzelor/microbuzelor pe categorii verificarea se face la reprezentanta R.A.R. din judetul in care detinatorul isi are domiciliul sau sediul social ori unde are filiale, sucursale sau puncte de lucru pentru care detine exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public.
    (3) La data programata pentru verificarea autovehiculelor detinatorul acestora va face dovada achitarii tarifului aferent si va prezenta in original cartea de identitate a autovehiculului si certificatul de inmatriculare cu dovada inspectiei tehnice valabile.
    ART. 8
    Detinatorul autobuzului/microbuzului trebuie sa permita, in orice moment si fara aviz prealabil, efectuarea inspectiei de catre reprezentantii comisiei de clasificare si/sau de catre organele de control ale R.A.R. si ale A.R.R., indiferent de locul si de momentul controlului.

    Conditiile de clasificare pe categorii
    ART. 9
    Clasificarea este solicitata comisiei de clasificare de catre detinatorul autobuzului/microbuzului.
    ART. 10
    Se admit la clasificare numai autobuzele/microbuzele care sunt in stare tehnica buna, dupa urmatoarele criterii de apreciere:
    a) exterior - stare generala buna, in special absenta ruginei si a zgarieturilor vizibile, capacele portbagajului si cele de acces sa fie bine fixate si incuietorile sa fie functionale;
    b) interior - stare generala buna, in particular scaune, cotiere in stare buna (fara desirari, rupturi), invelisul de pe podea si de pe plafon nedeteriorat, capacele podelei sa fie etanse si bine fixate;
    c) curatenie - in mod deosebit invelisul scaunelor, invelisul interior, perdelele si parasolarele.
    ART. 11
    Pentru a putea fi clasificate autobuzele/microbuzele trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte legate de securitatea pasagerilor:
    a) iesirile de siguranta sa fie inscriptionate si echipate cu dispozitive corespunzatoare;
    b) treptele de acces in autovehicul, precum si treptele interioare (daca exista) sa fie iluminate, alimentate pe circuitul lanternelor de pozitie ale autobuzului/microbuzului;
    c) sa fie dotate cu stingatoare de incendiu si truse medicale.
    ART. 12
    Se resping de la clasificare autobuzele/microbuzele care nu indeplinesc urmatoarele cerinte tehnice:
    a) integritatea si etanseitatea instalatiei de evacuare;
    b) lipsa oricaror pierderi de lubrifianti, combustibil etc.;
    c) existenta marcajului de omologare a ferestrelor si executia acestora din geam securizat;
    d) integritatea instalatiei de iluminare si semnalizare luminoasa (inclusiv existenta catadioptrilor laterali).
    ART. 13
    (1) Comisia de clasificare procedeaza la verificarea autobuzului/microbuzului in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, se asigura ca acesta satisface conditiile prescrise si completeaza raportul de verificare.
    (2) Orice verificare sau reverificare a comisiei de clasificare este insotita de un raport de verificare.
    (3) In cazul indeplinirii cerintelor de clasificare comisia de clasificare elibereaza un certificat de clasificare, panourile corespunzatoare categoriei de confort acordate urmand a fi ridicate ulterior de la furnizorul agreat de R.A.R.
    ART. 14
    (1) Categoria de confort a autobuzului/microbuzului este atestata prin eliberarea unui certificat de clasificare al carui model este prevazut in anexa nr. 3. Certificatul de clasificare se va pastra la bordul autovehiculului.
    (2) In urma clasificarii se aplica pe autobuz/microbuz insemnul al carui model este prevazut in anexa nr. 4. Insemnele clasificarii vor avea inscriptionate numarul de inmatriculare al autovehiculului, numarul de locuri destinat transportului pasagerilor, simbolurile echipamentelor suplimentare, denumirea judetului in care s-a efectuat verificarea si perioada de valabilitate. Insemnele clasificarii acordate se vor amplasa unul pe partea dreapta, langa usa de acces al pasagerilor, si unul pe peretele din spate, astfel incat informatiile continute de acestea sa poata fi citite din exteriorul autovehiculului.
    (3) Simbolurile echipamentelor suplimentare sunt prevazute in anexa nr. 5.
    ART. 15
    Se elibereaza certificat de clasificare pe categorii numai autobuzelor/microbuzelor care indeplinesc cumulativ conditiile obligatorii corespunzatoare uneia dintre categoriile de confort, ale caror criterii de clasificare sunt prezentate in anexa nr. 1.
    ART. 16
    Certificatul de clasificare pe categorii are valabilitate un an de la data emiterii lui. Valabilitatea acestuia se poate prelungi pe durate de cate un an, in urma reverificarii conditiilor prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 17
    (1) Deciziile comisiilor de clasificare se consemneaza in raportul de verificare intocmit pentru fiecare autobuz/microbuz clasificat, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
    (2) Fiecare verificare se inregistreaza in registrul de evidenta al comisiei de clasificare, mentionandu-se urmatoarele: data verificarii, marca si tipul autobuzului/microbuzului, numarul de identificare, numarul de inmatriculare, numele si prenumele detinatorului, clasificarea acordata, numarul certificatului eliberat, problemele constatate la verificare.
    ART. 18
    Achitarea costului certificatelor de clasificare si al insemnelor (conform tarifelor stabilite de R.A.R.) se efectueaza dupa finalizarea verificarii si intocmirea raportului de verificare pe care se precizeaza decizia comisiei de clasificare.
    ART. 19
    Verificarile in vederea prelungirii termenului de valabilitate al certificatului de clasificare pe categorii se vor efectua in fiecare an. Vigneta de valabilitate aplicata pe insemnele de clasificare va fi valabila un an.
    ART. 20
    Daca rezultatul verificarilor este negativ, detinatorul autovehiculului poate cere o repetare a verificarilor, in termen de 30 de zile de la completarea raportului de verificare, in cadrul tarifului achitat, dupa ce a remediat neconformitatile mentionate in raport de catre comisia de clasificare. In cazul depasirii termenului de 30 de zile se achita din nou integral tariful de verificare.

    Prelungirea valabilitatii certificatului de clasificare
    ART. 21
    Cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii valabilitatii certificatului de clasificare detinatorul autobuzului/microbuzului trebuie sa solicite prelungirea valabilitatii acestuia. Prelungirea valabilitatii certificatului de clasificare se acorda in urma reverificarii autobuzului/microbuzului, daca comisia de clasificare constata ca acesta indeplineste conditiile si criteriile de clasificare prevazute in prezentele norme metodologice.
    ART. 22
    Prelungirea valabilitatii se mentioneaza de catre comisia de clasificare in certificatul de clasificare. De asemenea, comisia de clasificare inlocuieste vigneta de valabilitate acordata anterior, amplasata pe insemnele exterioare.
    ART. 23
    In cazul in care la verificarea pentru prelungirea valabilitatii certificatului de clasificare se constata ca autobuzul/microbuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicita rezolvarea deficientelor constatate in termen de maximum 30 de zile de la data constatarii neregulilor. In situatia in care la reverificare se constata in continuare neindeplinirea criteriilor, certificatul de clasificare se anuleaza si se retrag insemnele acordate anterior.

    Retragerea clasificarii acordate
    ART. 24
    In afara de cazul mentionat la art. 23, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare, precum si insemnele corespunzatoare in urmatoarele situatii:
    a) modificarea echiparii autobuzului/microbuzului, constatata la reverificare sau de catre organele de inspectie imputernicite, de o maniera care afecteaza modul de indeplinire a criteriilor de clasificare avute in vedere la data clasificarii;
    b) nesolicitarea prelungirii valabilitatii certificatului de clasificare a autobuzului/microbuzului in termenul prevazut la art. 21;
    c) inscrierea unor informatii false privind clasificarea obtinuta, in materialele de informare, promovare si reclama sau pe insemnele exterioare;
    d) la solicitarea organelor imputernicite ale M.L.P.T.L., cand se constata incalcari ale prevederilor prezentelor norme metodologice.
    ART. 25
    (1) La sediul R.A.R. comisia de clasificare poate retrage certificatele si insemnele de clasificare in cazul in care la verificare autobuzul/microbuzul nu mai intruneste conditiile initiale de clasificare.
    (2) In trafic inspectorii A.R.R. si/sau ai R.A.R. vor retine certificatul de clasificare, daca se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de clasificare, si il vor transmite imediat unitatii emitente in vederea reverificarii autobuzului/microbuzului de catre comisia de clasificare.
    ART. 26
    In cazul in care un autobuz/microbuz clasificat nu mai indeplineste criteriile pentru care a obtinut clasificarea, detinatorul nu il mai poate utiliza pentru transportul public de persoane in trafic national pana la remedierea defectiunilor constatate.
    ART. 27
    In cazul in care autobuzul/microbuzul isi schimba detinatorul, certificatul de clasificare se retrage, noul detinator fiind obligat sa solicite clasificarea autovehiculului in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    ART. 28
    Contestatiile privind retragerea clasificarii se adreseaza reprezentantei R.A.R. care a emis certificatul de clasificare. Solutionarea contestatiei se face conform procedurilor R.A.R. aplicabile. Decizia luata in solutionarea contestatiei poate fi atacata la instantele competente.

    Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare si/sau a insemnelor clasificarii acordate
    ART. 29
    Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare si/sau a insemnelor se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate dupa achitarea de catre detinator a contravalorii certificatului de clasificare si/sau a insemnelor. Comisia de clasificare poate sa solicite si o reverificare a autobuzului/microbuzului.

    Utilizarea materialelor de informare, promovare si reclama
    ART. 30
    In cazul in care detinatorul autobuzului/microbuzului clasificat pune la dispozitie pasagerilor transportati materiale de informare, acestea vor contine minimum urmatoarele date: identificarea agentului economic detinator, criteriile de confort pe care trebuie sa le satisfaca autovehiculul clasificat, informatii privind iesirile de siguranta din autobuz/microbuz si norme de comportament in situatii de incident/accident.
    ART. 31
    Suplimentar, materialele de informare pot sa cuprinda si alte informatii: date tehnice generale ale autobuzului/microbuzului, materiale de promovare cu referire la agentul economic detinator, reclame diverse.

    Dispozitii finale
    ART. 32
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                   CRITERII
          de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor
________________________________________________________________________________
Nr.                                                              Categoria
crt.  Criterii de apreciere*a) - conditii minimale*1)       --------------------
                                                            IV*)  III   II     I
________________________________________________________________________________
1.    Puterea motorului
1.1.  Raportul putere*b)/masa*c) - minimum (CPDIN/t)          7     7   10    10
2.    Franare*d)
2.1.  Sisteme de franare suplimentare - frane
      incetinitoare*2)                                        x     x    x     x
3.    Suspensie*e)
3.1.  Suspensie clasica                                       x     x    x
3.2.  Suspensie mixta sau integral pneumatica                                  x
4.    Confort de drum
4.1.  Spatiul dintre scaune*3) (cm)                          65    65   65    65
4.2.  Spatiul dintre scaunele amplasate fata in
      fata*f) (cm)                                          130   130  130   130
4.3.  Inaltimea minima a spatarului*g) (cm)                  50    50   52    52
4.4.  Numarul de cotiere*h)                                                    1
4.5.  Scaune moi, tapitate (sezut si spatar)                        x    x     x
4.6.  Scrumiere*i) (mai putin in zona de nefumatori)                x    x     x
5.    Climatizare*j)
5.1.  Sistem de ventilatie fortata
      (minimum 15 mc/h/pasager)                                            x sau
5.2.  Aer conditionat                                                          x
6.    Instalatie de incalzire
6.1.  Independenta de motor*k)                                           x     x
7.    Ferestre laterale
7.1.  Ferestre din geam securizat                             x     x    x     x
7.2.  Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)                             x
8.    Iluminare interioara
8.1.  Lampi de citit individuale                                               x
9.    Instalatie de sonorizare
9.1.  Un difuzor la minimum 8 locuri                                           x
9.2.  Microfon pentru sofer si ghid*l)                                         x
9.3.  Radio si casetofon sau CD player                                         x
10.   Portbagaje
10.1. Portbagaj interior pentru bagaje de mana*m)                   x    x     x
10.2. Capacitatea minima a portbagajului exterior*n)
      (dm^3/pasager)                                                    50    60
________________________________________________________________________________
    *) Categoria a IV-a se poate acorda si autobuzelor/microbuzelor care prin constructie sunt prevazute si amenajate inclusiv pentru transportul calatorilor in picioare, mentionandu-se in certificat numarul total de locuri pe scaune si in picioare.
    La cererea detinatorilor aceste autobuze/microbuze pot obtine categorie superioara (I - III), in functie de indeplinirea conditiilor impuse, luandu-se in considerare numai locurile pe scaune care vor fi mentionate in certificatul de clasificare.
    *1) Normele si echipamentele mentionate sunt obligatorii pentru obtinerea clasificarii in categoria indicata, mai putin in cazurile in care legislatia nu dispune altfel.
    *2) Frana incetinitoare (dispozitiv de franare constanta in panta, fara utilizarea franei de serviciu) este obligatorie pentru autobuzele/microbuzele avand o masa totala maxima autorizata de minimum 5,5 tone.
    *3) Numarul maxim de randuri de scaune nu poate fi mai mare de 15 pentru un autobuz standard de 12 m lungime, locurile suplimentare pentru ghizi sau conducatori auto nefiind incluse. Aceste limite pot fi proportional:
    - crescute, cand este vorba de un autobuz cu podea ridicata;
    - reduse, cand este vorba de un autocar cu o lungime mai mica de 12 m.
    In toate cazurile spatiul minim intre scaune, care rezulta din normele de baza pentru autobuzul standard de 12 m, trebuie sa fie acelasi in ceea ce priveste vehiculul considerat pentru absolut toate randurile de scaune, cu echipamentele din dotare (bar, frigider, incalzitor de apa, toaleta, vestiar, cuseta) si cu scarile cu care a fost amenajat.

    Note explicative asupra criteriilor de apreciere

    - Conditii minimale -

    I. Notele explicative nu modifica dispozitiile normelor metodologice privind conditiile de clasificare a autobuzelor si ale anexelor la acestea, ele precizandu-le doar continutul, semnificatia si importanta.
    II. Notele explicative permit aplicarea dispozitiilor mentionate mai sus, tinand seama de evolutia tehnica a cerintelor in ceea ce priveste constructia de autovehicule.
    *a) Normele se refera la autobuze cu o constructie normala. In cazul autobuzelor cu o constructie speciala comisia de clasificare va lua decizia in functie de fiecare situatie, asimiland anumite dotari interioare. Totusi, atunci cand executia speciala nu reprezinta mai mult de o treime din capacitatea totala a autobuzului si atunci cand detinatorul autobuzului solicita clasificarea intr-o singura categorie de confort, decizia va fi luata doar in functie de executia normala.
    *b) Puterea motorului este cea declarata de constructor.
    *c) Se ia in considerare masa maxima totala autorizata.
    *d) Norme obligatorii in functie de data de fabricatie a autobuzului si de prevederile Regulamentului nr. 13 C.E.E. - O.N.U.
    *e) Anumite tipuri de suspensii neconventionale vor putea fi asimilate cu unul dintre tipurile mentionate, dar calitatea acestora trebuie sa fie identica sau mai buna decat tipul mentionat (de exemplu: suspensia parabolica va fi asimilata suspensiei pneumatice).
    *f) Masurarea distantei minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, scaunul fiind in pozitia de baza. Pentru primele randuri de scaune situate in spatele unui perete masurarea se face intre perete si punctul fix de referinta al scaunului, distanta minima fiind redusa cu 30 mm.
    *g) Inaltimea minima a spatarului se masoara cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ in masurarea inaltimii. Totusi, daca o singura tetiera lipseste, clasificarea autobuzului va fi refuzata.
    *h) Numarul de cotiere este determinat pe randuri de doua scaune. Se intelege prin cotiera o cotiera plata si dreapta cu o captuseala obisnuita (cotiera standard).
    *i) Este vorba despre o scrumiera pentru doua scaune (cu exceptia zonei pentru nefumatori).
    *j) Capacitatea sa va fi atestata de constructor.
    *k) Instalatia trebuie sa fie dimensionata corespunzator capacitatii de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestata de constructor.
    *l) Pentru autobuzele echipate cu un singur microfon obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfacuta cu un al doilea microfon fara fir. Microfonul trebuie sa fie asezat pe un suport flexibil, la indemana conducatorului auto. Microfonul poate sa fie de tipul fara fir, cu conditia ca totusi conducatorul auto sa il poata fixa la gat sau de haine, asigurand conditiile de securitate rutiera. In mod exceptional, in cazul microbuzelor existenta microfonului la bord nu este obligatorie.
    *m) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru autovehiculele cu o capacitate de maximum 16 pasageri.
    *n) Cuseta pentru conducatorul auto va fi cuprinsa in calculul volumului total al portbagajului exterior. Se pot accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri, cu conditia ca fiecare sa ofere cel putin aceeasi capacitate pe pasager ca si compartimentele conventionale. Prin remorca integrata se intelege o remorca vopsita in aceleasi culori ca si autobuzul.

    Alte criterii
    1. In interiorul autovehiculului, langa usa din fata, cu pictograme sau litere de cel putin 15 mm inaltime (25 mm in cazul cifrelor), vor fi clar marcate si vizibile urmatoarele indicatii: numarul de locuri pe scaune, numarul total de locuri, numarul de scaune cu rotile pe care vehiculul il poate transporta, daca este cazul.
    2. Vehiculul va fi echipat cu cel putin un stingator de incendiu de clasa 8A sau 21B, situat in apropierea scaunului conducatorului auto si care respecta standardul national SR EN3 sau norma EN3.
    3. Autovehiculele avand o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone vor fi prevazute cu o cala de blocare a rotilor amplasata intr-un loc accesibil (pentru cele cu doua axe), respectiv cu doua cale de blocare (pentru cele cu 3 sau mai multe axe).
    4. Autovehiculul va fi echipat cu cel putin o trusa de prim ajutor, situata intr-un spatiu cu volum minim de 7 dm^3 si cu cea mai mica dimensiune de 80 mm.
    5. Stingatorul de incendiu si trusa de prim ajutor vor fi amplasate in locuri special amenajate, de unde pot fi extrase cu usurinta de catre pasageri, aceste locuri fiind marcate corespunzator.
    6. Fiecare iesire de siguranta este marcata cu inscriptia "IESIRE DE SIGURANTA", lizibila atat din interiorul, cat si din exteriorul autovehiculului.
    7. Modul de operare al iesirilor de siguranta va fi marcat in apropierea dispozitivelor de actionare.
    8. Inscriptionarile vor fi in limba romana.
    9. Culoarele si pasajele de acces vor fi acoperite cu material care nu prezinta risc de alunecare.
    10. Conducatorul auto va fi protejat de obiecte susceptibile de a cadea din plasele pentru bagaje in caz de franare brusca.
    11. Scaunele autovehiculelor care nu au in fata lor un alt scaun sau un dispozitiv de protectie (panou, bara etc.) vor fi in mod obligatoriu echipate cu centuri de siguranta cu doua sau trei puncte de ancorare.
    12. La autovehiculele cu scaune amplasate longitudinal fata de directia de mers (cu exceptia autobuzelor urbane) este obligatorie fie montarea de centuri de siguranta cu prindere in doua puncte de ancorare, fie montarea de cotiere la fiecare doua locuri.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                  CERERE
          de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor
 ______________________________________________________________________________
| Societatea Comerciala |                       | forma juridica |             |
|_______________________|_______________________|________________|_____________|
| nr. din registrul     |     | cod fiscal |    | localitatea    |             |
| comertului            |     |            |    |                |             |
|_______________________|_____|____________|____|________________|_____________|
| str. |                 | nr.|            |judet/sector |                     |
|______|_________________|____|____________|_____________|_____________________|
| nr. cont bancar |                        | banca    |                        |
|_________________|________________________|__________|________________________|
| telefon         |        | fax    |      | in calitate de detinator al       |
|                 |        |        |      | vehiculului                       |
|_________________|________|________|______|___________________________________|
| marca |                  | tipul  |          | anul de fabricatie   |        |
|_______|__________________|________|__________|______________________|________|
| capacitate      | serie  |                   | Nr. de inmatriculare |        |
| de transport    | sasiu  |                   |                      |        |
|_________________|________|___________________|______________________|________|
| solicita efectuarea verificarii autobuzului/microbuzului la data programata  |
| de comisia de clasificare, in conformitate cu reglementarile in vigoare,     |
| eliberarea certificatului si a insemnelor corespunzatoare                    |
|______________________________________________________________________________|
| categoriei      |  I  |  II | III |  IV | (se anuleaza celelalte categorii)  |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____________________________________|
| Declaram ca am luat la cunostinta continutul Normelor metodologice privind   |
| clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru     |
| transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national   |
| si ne obligam:                                                               |
| - sa nu utilizam certificatul de clasificare si insemnele aferente pe alt    |
| autobuz/microbuz sau sa permitem utilizarea acestora de catre terti;         |
| - sa comunicam imediat comisiei de clasificare orice modificari ale          |
| autobuzului/microbuzului;                                                    |
| - sa retragem din activitate autovehiculul care nu mai indeplineste          |
| criteriile care au stat la baza clasificarii initiale si sa solicitam o noua |
| clasificare inainte de repunerea acestuia in exploatare;                     |
| - sa prezentam autobuzul/microbuzul la data stabilita pentru verificare in   |
| vederea prelungirii valabilitatii certificatului de clasificare;             |
| - sa permitem reprezentantilor R.A.R. sau A.R.R. sa verifice in orice moment |
| si fara preaviz autobuzul/microbuzul clasificat, in traseu sau la locul de   |
| parcare.                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Autobuzul/microbuzul este disponibil pentru verificare incepand |            |
| cu data                                                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| Achitarea costului verificarii autobuzului/microbuzului, eliberarii          |
| certificatului si a insemnelor aferente se face prin:                        |
|______________________________________________________________________________|
| dispozitie de plata |   | cec |    | numerar |   | (se mentioneaza varianta) |
|_____________________|___|_____|____|_________|___|___________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura    |  Numele si prenumele      |          Functia                  |
| autorizata   |___________________________|___________________________________|
| si stampila  |                           |                                   |
|______________|___________________________|___________________________________|

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                CERTIFICAT
             de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor
 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||                       |                         |                          ||
||                       | AVIZ IMPORTANT          |                          ||
||PRELUNGIRE VALABILITATE|                         |                          ||
||CERTIFICAT DE          |                         |                          ||
||CLASIFICARE            |                         |                          ||
||(5) Se atesta          |                         |                          ||
||respectarea conditiilor|1. Prezentul Certificat  |                          ||
||impuse autobuzelor     |de clasificare a fost    |                          ||
||utilizate pentru       |eliberat in baza         |                          ||
||transporturile publice |examinarilor efectuate de|                          ||
||de persoane prin       |Comisia de clasificare a |   Registrul Auto Roman   ||
||servicii regulate in   |R.A.R. in conformitate cu|                          ||
||trafic national.       |"Normele metodologice    |                          ||
||Modificari ale         |privind clasificarea pe  |  Comisia de clasificare  ||
||dotarilor suplimentare.|categorii a autobuzelor  |                          ||
||                       |utilizate pentru         |                          ||
||                       |transporturile publice de|                          ||
|| _____________________ |persoane prin servicii   |                          ||
||                       |regulate in trafic       |                          ||
|| _____________________ |national".               |                          ||
||                       |                         |                          ||
|| _____________________ |2. Dreptul de a utiliza  |                          ||
||                       |prezentul Certificat de  |                          ||
|| _____________________ |clasificare inceteaza    |                          ||
||                       |atunci cand:             |                          ||
||                       |- autobuzul pentru care a| CERTIFICAT DE CLASIFICARE||
||Semnatura si stampila  |fost eliberat nu mai     |                          ||
||responsabil comisie    |indeplineste conditiile  |                          ||
|| _____________________ |tehnice care au fost     |                          ||
||                       |atestate la verificare;  |                          ||
||Data eliberarii ______ |- autovehiculul isi      |                          ||
||Valabil pana la ______ |schimba detinatorul.     |                          ||
|| _____________________ |                         |                          ||
||                       |3. Certificatul de       |   CATEGORIA ____________ ||
||                       |clasificare este valabil |                          ||
||PRELUNGIRE VALABILITATE|un an, cu posibilitatea  |                          ||
||CERTIFICAT DE          |prelungirii pe durate de |                          ||
||CLASIFICARE            |cate 1 an, in urma       |                          ||
||(6) Se atesta          |reverificarii conditiilor|                          ||
||respectarea conditiilor|tehnice.                 |                          ||
||impuse autobuzelor     |                         | Certificat nr. _________ ||
||utilizate pentru       |4. In cazul in care      |                          ||
||transporturile publice |autobuzul isi schimba    |                          ||
||de persoane prin       |detinatorul, se          |                          ||
||servicii regulate in   |elibereaza un nou        |            REGISTRUL AUTO||
||trafic national.       |Certificat de            |            ROMAN R.A.    ||
||Modificari ale         |clasificare.             |Eliberat de ______________||
||dotarilor suplimentare.|                         |            Reprezentanta ||
||                       |5. Detinatorul           |            RAR emitenta  ||
|| _____________________ |autovehiculului raspunde |            judetul       ||
||                       |de starea tehnica a      |                          ||
|| _____________________ |acestuia, de efectuarea  |                          ||
||                       |I.T.P. la periodicitatea |                          ||
|| _____________________ |prevazuta de lege si de  |                          ||
||                       |informarea R.A.R. cu     |                          ||
|| _____________________ |privire la modificarile  |Detinator ________________||
||                       |ce se aduc autobuzului.  |          Numele si adresa||
||Semnatura si stampila  |                         |           detinatorului  ||
||responsabil comisie    |                         |                          ||
|| _____________________ |                         | ________________________ ||
||                       |                         |                          ||
||Data eliberarii ______ |                         |                          ||
||Valabil pana la ______ |                         |                          ||
||                       |                         |                          ||
||_______________________|_________________________|__________________________||
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||                       |                         |                          ||
||CARACTERISTICI TEHNICE |PRELUNGIRE VALABILITATE  |PRELUNGIRE VALABILITATE   ||
||ALE AUTOBUZULUI        |CERTIFICAT DE CLASIFICARE|CERTIFICAT DE CLASIFICARE ||
||                       |(1) Se atesta respectarea|(3) Se atesta respectarea ||
||                       |conditiilor impuse       |conditiilor impuse        ||
||                       |autobuzelor utilizate    |autobuzelor utilizate     ||
||                       |pentru transporturile    |pentru transporturile     ||
||                       |publice de persoane prin |publice de persoane prin  ||
||Marca autobuzului      |servicii regulate in     |servicii regulate in      ||
|| _____________________ |trafic national.         |trafic national.          ||
||                       |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||Tip __________________ |                         |                          ||
||                       |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||Nr. de inmatriculare   |                         |                          ||
|| _____________________ |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||Nr. de identificare    |                         |                          ||
|| _____________________ |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||Nr. de locuri pentru   |                         |                          ||
||pasageri _____________ |Semnatura si stampila    |Semnatura si stampila     ||
||                       |responsabil comisie      |responsabil comisie       ||
||Amplasare portbagaj    | _______________________ | ________________________ ||
||exterior volum (dm^3)  |                         |                          ||
|| _____________________ |Data eliberarii ________ |Data eliberarii _________ ||
||                       |Valabil pana la ________ |Valabil pana la _________ ||
|| _____________________ | _______________________ | ________________________ ||
||Dotari suplimentare    |                         |                          ||
||pentru confortul       |                         |                          ||
||pasagerilor            |                         |                          ||
||                       |PRELUNGIRE VALABILITATE  |PRELUNGIRE VALABILITATE   ||
|| _____________________ |CERTIFICAT DE CLASIFICARE|CERTIFICAT DE CLASIFICARE ||
||                       |(2) Se atesta respectarea|(4) Se atesta respectarea ||
||                       |conditiilor impuse       |conditiilor impuse        ||
||                       |autobuzelor utilizate    |autobuzelor utilizate     ||
||                       |pentru transporturile    |pentru transporturile     ||
|| _____________________ |publice de persoane prin |publice de persoane prin  ||
||                       |servicii regulate in     |servicii regulate in      ||
||                       |trafic national.         |trafic national.          ||
||                       |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||Se atesta respectarea  |                         |                          ||
||conditiilor tehnice    |                         |                          ||
||impuse autobuzelor     | _______________________ | ________________________ ||
||utilizate pentru       |                         |                          ||
||transporturile publice |                         |                          ||
||de persoane prin       | _______________________ | ________________________ ||
||servicii regulate in   |                         |                          ||
||trafic national.       |                         |                          ||
||                       | _______________________ | ________________________ ||
||                       |                         |                          ||
||Semnatura si stampila  |Semnatura si stampila    |Semnatura si stampila     ||
||responsabil comisie    |responsabil comisie      |responsabil comisie       ||
|| _____________________ | _______________________ | ________________________ ||
||                       |                         |                          ||
||Data eliberarii ______ |Data eliberarii ________ |Data eliberarii _________ ||
||Valabil pana la ______ |Valabil pana la ________ |Valabil pana la _________ ||
||                       |                         |                          ||
||_______________________|_________________________|__________________________||
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                      INSEMNE
            de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||                                                                            ||
|| MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,                  REGISTRUL AUTO ROMAN       ||
|| TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI                                               ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
||                              AUTOBUZ/MICROBUZ                              ||
||   Pentru transport public de persoane prin servicii regulate in trafic     ||
||                     national si international                              ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
||                                Categoria I                                 ||
||                                                                            ||
||       _______________________________________________________________      ||
||      |         |        |        |        |        |        |        |     ||
||      |         | (Simbolurile echipamentelor suplimentare)  |        |     ||
||      |_________|________|________|________|________|________|________|     ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
|| Nr. de inmatriculare:                                                      ||
|| Capacitatea de transport:                                                  ||
||                                                          ___________       ||
|| Eliberat de REGISTRUL AUTO ROMAN                       /             \     ||
||                                                      /     Locul de    \   ||
|| Comisia de clasificare                              |     amplasare     |  ||
|| (se mentioneaza denumirea judetului)                |   pentru vigneta  |  ||
||                                                      \ de valabilitate /   ||
||                                                        \_____________/     ||
||____________________________________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                   SIMBOLURI
            ale echipamentelor atasate panourilor de clasificare
 ______________________________________________________________________________
| Nr. |  Simbol  |                     Observatii                              |
| crt.|          |                                                             |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 1.  |          | Aer conditionat - capacitate minima: 300 kcal/h/pasager     |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 2.  |          | Frigider - volum minim disponibil: 0,5 dm^3/pasager         |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 3.  |          | Restaurant bord - dispozitiv pentru incalzirea apei in      |
|     |          | vederea prepararii de bauturi calde, supe, sosuri etc.      |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 4.  |          | WC/spalator - toaleta cu apa (sau chimica) si spalator      |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 5.  |          | Vestiar - compartiment separat de restul portbagajului      |
|     |          | prevazut cu o bara de min. 1 m lungime pe care pot fi       |
|     |          | agatate umerase cu haine                                    |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 6.  |          | Instalatie video/TV - pentru autobuze standard de 12 m      |
|     |          | lungime sunt necesare minim 2 monitoare                     |
|_____|__________|_____________________________________________________________|
| 7.  |          | Telefon mobil - telefon mobil la care au acces si pasagerii |
|     |          | (eventual contra cost)                                      |
|_____|__________|_____________________________________________________________|

    Figura 1, reprezentand simbolurile echipamentelor atasate panourilor de clasificare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 13 septembrie 2002, la pagina 12.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                                     RAPORT
                     de verificare a autobuzelor/microbuzelor

    REGISTRUL AUTO ROMAN

    Comisia de clasificare pe categorii     Raport de verificare*1) nr. ........
    a autobuzelor/microbuzelor

    Informatii generale
    1.1. Numele si adresa detinatorului autovehiculului ........................
................................................................................
    1.2. Numarul de inmatriculare ..............................................
................................................................................
    1.3. Numarul de identificare ...............................................
................................................................................
    1.4. Marca autovehiculului .................................................
................................................................................
    1.5. Tipul autovehiculului .................................................
................................................................................
    1.6. Numarul de scaune (fara conducator auto si ghid) ......................
    1.7. Numarul de randuri de scaune ..........................................
    1.8. Alte informatii .......................................................

    Starea de intretinere a autovehiculului
                           _                  _
    2.1. Exterior         |_| buna           |_| nesatisfacatoare
                           _                  _
    2.2. Interior         |_| buna           |_| nesatisfacatoare
                           _                  _
    2.3. Curatenie        |_| buna           |_| nesatisfacatoare

    Categoria autovehiculului

    Autobuzul/microbuzul indeplineste conditiile categoriei:
                   _       _        _         _
                  |_| I   |_| II   |_| III   |_| IV

    astfel cum sunt definite in prezentul raport.

    Echipament special
     _                        _                        _
    |_| frigider             |_| WC/lavoar            |_| suport de pahare
     _                        _                        _
    |_| restaurant de bord   |_| video                |_| masute rabatabile
     _                        _                        _
    |_| vestiar              |_| numar de monitoare   |_| telefon
     _
    |_| climatizare

________________________________________________________________________________
                                _                      _
    Decizia                    |_| pozitiva           |_| negativa

    Locul si data                      Stampila si semnatura responsabilului
                                             comisiei de clasificare
------------
    *1) Pentru a fi valabil raportul de verificare trebuie completat in intregime.

    ANEXA 6a)

                                                Raport de verificare nr. .......

                          Conditiile minimale verificate

    Categoria: IV                                             CORESPUNDE
                                                                  _        _
    6.1. Raport puterea motorului/masa - cel putin 7 CP/t        |_| da   |_| nu
    6.2. Sistem suplimentar de franare:                           _        _
         - frana incetinitoare*1)                                |_| da   |_| nu
    6.3. Spatiul dintre:                                          _        _
         - scaunele amplasate in acelasi sens - minimum 65 cm*2) |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
         - scaunele amplasate vizavi - minimum 130 cm            |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.4. Inaltimea spatarului - minimum 50 cm                    |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.5. Ferestre din geam securizat                             |_| da   |_| nu
------------
    *1) Obligatorie in cazul autobuzelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5.500 kg.
    *2) Spatiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sa fie acelasi pentru absolut toate randurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanta dintre scaunele amplasate vizavi se masoara la o inaltime de 15 cm deasupra sezuturilor scaunelor, de la un spatar la celalalt.

    Observatii: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Stampila si semnatura responsabilului comisiei de clasificare
    Membrii comisiei de clasificare        ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................

    ANEXA 6b)

                                                Raport de verificare nr. .......

                          Conditiile minimale verificate

    Categoria: III                                                  CORESPUNDE
                                                                  _        _
    6.1. Raport puterea motorului/masa - cel putin 7 CP/t        |_| da   |_| nu
    6.2. Sistem suplimentar de franare:                           _        _
         - frana incetinitoare*1)                                |_| da   |_| nu
    6.3. Spatiul dintre:                                          _        _
         - scaunele amplasate in acelasi sens - minimum 65 cm*2) |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
         - scaunele amplasate vizavi - minimum 130 cm            |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.4. Inaltimea spatarului - minimum 50 cm                    |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.5. Scaune moi, tapitate                                    |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.6. Scrumiere (mai putin in zona pentru nefumatori)         |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.7. Ferestre din geam securizat                             |_| da   |_| nu
                                                                  _        _
    6.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mana                |_| da   |_| nu
------------
    *1) Obligatorie in cazul autobuzelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5.500 kg.
    *2) Spatiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sa fie acelasi pentru absolut toate randurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanta dintre scaunele amplasate vizavi se masoara la o inaltime de 15 cm deasupra sezuturilor scaunelor, de la un spatar la celalalt.

    Observatii: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Stampila si semnatura responsabilului comisiei de clasificare
    Membrii comisiei de clasificare        ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................

    ANEXA 6c)

                                                Raport de verificare nr. .......

                          Conditiile minimale verificate

    Categoria: II                                                   CORESPUNDE
                                                                   _       _
     6.1. Raport puterea motorului/masa - cel putin 10 CP/t       |_| da  |_| nu
     6.2. Sistem suplimentar de franare:                           _       _
          - frana incetinitoare*1)                                |_| da  |_| nu
     6.3. Spatiul dintre:                                          _       _
          - scaunele amplasate in acelasi sens - minimum 65 cm*2) |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
          - scaunele amplasate vizavi - minimum 130 cm            |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.4. Inaltimea spatarului - minimum 50 cm                    |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.5. Scaune moi, tapitate                                    |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.6. Scrumiere (mai putin in zona pentru nefumatori)         |_| da  |_| nu
     6.7. Incalzire independenta de motor, functionand si atunci   _       _
          cand autocarul este oprit                               |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.8. Ferestre din geam securizat                             |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.9. Portbagaj interior pentru bagaje de mana                |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.10. Portbagaj exterior - capacitate minima: 50 dm^3/loc     |_| da  |_| nu
------------
    *1) Obligatorie in cazul autobuzelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5.500 kg.
    *2) Spatiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sa fie acelasi pentru absolut toate randurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanta dintre scaunele amplasate vizavi se masoara la o inaltime de 15 cm deasupra sezuturilor scaunelor, de la un spatar la celalalt.

    Observatii: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Stampila si semnatura responsabilului comisiei de clasificare
    Membrii comisiei de clasificare        ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................

    ANEXA 6d)

                                                Raport de verificare nr. .......

                          Conditiile minimale verificate

    Categoria: I                                                    CORESPUNDE
                                                                   _       _
     6.1. Raport puterea motorului/masa - cel putin 10 CP/t       |_| da  |_| nu
     6.2. Sistem suplimentar de franare:                           _       _
          - frana incetinitoare*1)                                |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.3. Suspensie mixta sau integral pneumatica                 |_| da  |_| nu
     6.4. Spatiul dintre:                                          _       _
          - scaunele amplasate in acelasi sens - minimum 65 cm*2) |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
          - scaunele amplasate vizavi - minimum 130 cm            |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.5. Inaltimea spatarului - minimum 52 cm                    |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.6. Scaune moi, tapitate                                    |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.7. Numarul de cotiere, minimum 1                           |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
     6.8. Scrumiere (mai putin in zona pentru nefumatori)         |_| da  |_| nu
     6.9. Sistem de ventilatie fortata (capacitate
          minima: 15 mc/h/loc) reglabil individual, functionand
          si atunci cand autocarul este oprit,                     _       _
          sau aer conditionat (minimum 300 kcal/h/loc)            |_| da  |_| nu
    6.10. Incalzire independenta de motor, functionand si atunci   _       _
          cand autocarul este oprit                               |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.11. Ferestre din geam securizat                             |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.12. Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)            |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.13. Lampi de citit individuale                              |_| da  |_| nu
    6.14. Instalatie de sonorizare (minimum 1 difuzor la           _       _
          8 locuri, microfon pentru conducatorul auto si ghid)    |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.15. Radio si casetofon sau CD player                        |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.16. Portbagaj interior pentru bagaje de mana                |_| da  |_| nu
                                                                   _       _
    6.17. Portbagaj exterior - capacitate minima: 60 dm^3/loc     |_| da  |_| nu
------------
    *1) Obligatorie in cazul autobuzelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5.500 kg.
    *2) Spatiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sa fie acelasi pentru absolut toate randurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanta dintre scaunele amplasate vizavi se masoara la o inaltime de 15 cm deasupra sezuturilor scaunelor, de la un spatar la celalalt.

    Observatii: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Stampila si semnatura responsabilului comisiei de clasificare
    Membrii comisiei de clasificare        ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................
                                           ...............................