Legi emise de Guvernul Romaniei in decembrie 2009

Sunt 153 legi emise de Guvernul Romaniei in decembrie 2009

Hotarare 1635/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor
Hotarare 1634/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotarare 1633/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1633/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
Hotarare 1632/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014
Hotarare 1631/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Hotarare 1630/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1630/2009 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu deplasarile în strainatate pentru anul 2010
Hotarare 1629/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1629/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Botosani, Gorj si Harghita
Hotarare 1628/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1628/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din judetele Iasi si Suceava, în cadrul proiectului „Programul de incluziune sociala", investitii finantate în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4.825 RO încheiat între Romania si BIRD ?i ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului Romaniei de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si din cofinantare de catre Guvernul Romaniei
Hotarare 1627/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1627/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în Conditii deosebite
Hotarare 1626/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate în echivalent euro pentru 1.000 tigarete
Hotarare 1625/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1625/2009 pentru completarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitatile naturale
Hotarare 1624/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1624/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritatile administratiei publice locale
Hotarare 1623/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1623/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Tulcea de catre doamna Petrescu Laura-Catalina
Hotarare 1622/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1622/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Secretariatul General al Guvernului
Hotarare 1621/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1621/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Bistrita-Nasaud
Hotarare 1620/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Hotarare 1619/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordonanta Urgenta 117/2009 - Guvernul Romaniei
Ordonanta Urgenta 117/2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Ordonanta Urgenta 116/2009 - Guvernul Romaniei
Ordonanta Urgenta 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului
Rectificare 1432/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1432/2009 In cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.432/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, precum si a altor acte normative
Hotarare 1618/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1618/2009 privind finantarea unitatilor de învatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010
Hotarare 1617/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1617/2009 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar
Hotarare 1616/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1616/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1615/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1615/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Maramures
Hotarare 1614/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1614/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Timis
Hotarare 1613/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Rectificare 1387/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1387/2009 In cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.387/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Rectificare 1324/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1324/2009 In cuprinsul anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare
Ordonanta Urgenta 115/2009 - Guvernul Romaniei
Ordonanta Urgenta 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale
Ordonanta Urgenta 114/2009 - Guvernul Romaniei
Ordonanta Urgenta 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare
Rectificare 599/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 599/2009 In Hotararea Guvernului nr. 599/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta
Rectificare 1570/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1570/2009 In Hotararea Guvernului nr. 1.570/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Rectificare 1531/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1531/2009 La Hotararea Guvernului nr. 1.531/2009 privind finantarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unitati de învatamant preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritatile administratiei publice locale la unitati de învatamant preuniversitar de stat
Rectificare 98/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 98/2009 In cuprinsul Documentului atasat (anexa nr. 2) la Acordul de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, datat 1 septembrie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2009
Rectificare 1407/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1407/2009 In cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Rectificare 1307/2009 - Guvernul Romaniei
Rectificare 1307/2009 In cuprinsul anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.307/2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
Hotarare 1612/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1612/2009 pentru aprobarea platii contributiei anuale de participare a Romaniei la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestioneaza problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
Hotarare 1611/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din Romania
Hotarare 1610/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1610/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, precum si a Hotararii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
Hotarare 1609/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1609/2009 privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola
Hotarare 1608/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate în perioada 1974-1989
Hotarare 1607/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1607/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni
Hotarare 1606/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1606/2009 pentru completarea art. 39 din Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei
Hotarare 1605/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1605/2009 privind aprobarea platii contributiilor Romaniei pentru anul 2009 la bugetul „Fondului de baza" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, si la bugetul Fondului general de baza pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil în cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil în cunostinta de cauza, aplicabila anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998
Hotarare 1604/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1604/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
Hotarare 1603/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1603/2009 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru Clubul Copiilor Beceni
Hotarare 1602/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1602/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot olimpic- Bd. Garii nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov" - structura preluata, din cadrul Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Hotarare 1601/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1601/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Sala polivalenta 4.000 locuri" - structura preluata, bd. Stirbei Voda, municipiul Craiova, judetul Dolj, din cadrul Programului „Sali de sport", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Hotarare 1600/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1600/2009 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005
Hotarare 1599/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1599/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 1598/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1598/2009 privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"
Hotarare 1597/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1597/2009 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009
Hotarare 1596/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1596/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 463 m2, trecuta în domeniul public al statului, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a lucrarii „Autostrada Brasov-Cluj-Bors, sector 2 Targu Mures-Cluj, sectiunea 2B Campia Turzii-Cluj Vest"
Hotarare 1595/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1595/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
Hotarare 1594/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1594/2009 privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 1593/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1593/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetaria Statului" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
Hotarare 1592/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1592/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A. în administrarea Consiliului Local Zlatna
Hotarare 1591/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1591/2009 privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publica a statului
Hotarare 1588/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate si a finantarii acestora în cadrul Programului national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati
Hotarare 1587/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1587/2009 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotarare 1586/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1586/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad
Hotarare 1585/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1585/2009 privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie Romania-Turcia" ca fiind de utilitate publica
Hotarare 1584/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1584/2009 pentru completarea anexei nr. 20 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
Hotarare 1583/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1583/2009 privind modificarea lungimii unui drum judetean, situat în judetul Braila
Hotarare 1582/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1582/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitatii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Hotarare 1581/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1581/2009 privind aprobarea organizarii în Romania a Conferintei europene la nivel înalt cu tema „O mai buna sanatate pentru vieti mai bune. Accelerarea dezvoltarii si bunastarii copiilor cu dizabilitati mentale"
Hotarare 1580/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1580/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate
Hotarare 1579/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1579/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen"
Hotarare 1578/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1578/2009 privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea unei unitati de asistenta sociala
Hotarare 1577/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1577/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor în anul 2010
Hotarare 1576/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1576/2009 privind încetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj
Hotarare 1575/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1575/2009 privind încetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de catre domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin
Hotarare 1574/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1574/2009 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009
Hotarare 1573/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1573/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1572/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1572/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Arad
Hotarare 1571/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1571/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele Hunedoara si Suceava
Hotarare 1570/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1570/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1569/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1569/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Neamt
Hotarare 1568/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1568/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Alba
Hotarare 1567/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1567/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Dambovita
Hotarare 1566/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1566/2009 privind modificarea anexelor nr. II-V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie împotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale în Romania
Decizie 774/2009 - Guvernul Romaniei
Decizie 774/2009 privind numirea domnului Nicolae-Lucian Duta în functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Hotarare 1564/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1564/2009 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învatamantul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2009-2010
Hotarare 1563/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1563/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Hotarare 1562/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1562/2009 privind înfiintarea Serviciului de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov
Hotarare 1561/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1561/2009 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
Hotarare 1560/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1560/2009 pentru modificarea art. 5 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta întreprinse în scopul înlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008.
Hotarare 1559/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1559/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute în etapa I de implementare a programului
Hotarare 1558/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1558/2009 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
Hotarare 1557/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1557/2009 privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni si Vedea, judetul Arges
Hotarare 1556/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1556/2009 pentru modificarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care sa îmbunatateasca conditiile de viata în special pentru grupurile dezavantajate din localitatile miniere
Hotarare 1555/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1555/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin învatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare
Hotarare 1554/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1554/2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj
Hotarare 1553/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1553/2009 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt
Hotarare 1552/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1552/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 6.649,18 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orastie la profil de autostrada"
Hotarare 1551/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1551/2009 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, pentru anul 2009
Hotarare 1550/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1550/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Hotarare 1549/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1549/2009 privind prelungirea pana la data de 31 martie 2010 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009
Hotarare 1548/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1548/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea platii contributiilor la salarizarea personalului neclerical
Hotarare 1547/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1547/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comerciala OLTCHIM - S.A.
Hotarare 1546/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1546/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
Hotarare 1545/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1545/2009 pentru aprobarea listei cuprinzand 3 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare
Hotarare 1544/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1544/2009 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare si modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative
Hotarare 1543/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1543/2009 privind aprobarea platii contributiei anuale pentru participarea Inspectoratului General al Politiei Romane, prin Agentia Nationala Antidrog, la Fundatia Europeana Helpline (FESAT)
Hotarare 1542/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1542/2009 privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 1541/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului interinstitutional, înfiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în Romania a sanctiunilor internationale
Hotarare 1540/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1540/2009 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures
Hotarare 1539/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1539/2009 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
Hotarare 1538/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1538/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1537/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1537/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1536/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1536/2009 privind acordarea de sprijin umanitar de urgenta pentru Republica Moldova, în vederea prevenirii îmbolnavirilor prin gripa A/H1N1
Hotarare 1535/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1535/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003
Hotarare 1534/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1534/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe amil 2009
Hotarare 1533/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1533/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1532/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1532/2009 privind unele masuri necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor partiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 din Circumscriptia Electorala nr. 42 - Municipiul Bucuresti, din data de 17 ianuarie 2010
Hotarare 1531/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1531/2009 privind finantarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unitati de învatamant preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritatile administratiei publice locale la unitati de învatamant preuniversitar de stat
Hotarare 1530/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1530/2009 privind acordarea de sprijin umanitar de urgenta pentru Ucraina si Republica Macedonia în vederea prevenirii îmbolnavirilor prin gripa A/H1N1
Hotarare 1527/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1527/2009 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Valcea si preluarea acesteia prin absorbtie de catre Universitatea din Craiova
Hotarare 1526/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1526/2009 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din Bucuresti si din judetele Constanta si Iasi si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru victimele violentei în familie - Programe de asistenta sociala, parte a Proiectului privind incluziunea sociala finantat din Imprumutul 4825-RO, ratificat potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006
Hotarare 1525/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1525/2009 pentru aprobarea Acordului de coproducte în domeniul cinematografiei între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009
Hotarare 1524/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1524/2009 pentru modificarea art. 42 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 81/2003
Hotarare 1523/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1523/2009 privind aprobarea Planului de actiuni pentru situatii de urgenta pentru anul gazier 2009-2010
Hotarare 1522/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1522/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Hotarare 1521/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1521/2009 privind unele masuri în vederea înfiintarii Institutului Regional de Oncologie Timisoara
Hotarare 1520/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1520/2009 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Sinteu, judetul Bihor
Hotarare 1519/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1519/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii" si a componentei nominale a Consiliului stiintific
Hotarare 1518/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1518/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotararii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice
Hotarare 1517/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1517/2009 privind stabilirea unor masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013
Hotarare 1516/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
Hotarare 1515/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1515/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, între Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand în calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004
Hotarare 1514/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1514/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Strazii", din judetele Bihor si Galati
Hotarare 1513/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1513/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 55A km 0+000 - km 92+000"
Hotarare 1512/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1512/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375"
Hotarare 1511/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1511/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale „Editura Scrisul Romanesc" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Hotarare 1510/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1510/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Barlad"
Hotarare 1509/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1509/2009 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor
Hotarare 1508/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1508/2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj
Hotarare 1507/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1507/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
Hotarare 1506/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1506/2009 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
Hotarare 1505/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1505/2009 privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 1504/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1504/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Sania Film" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Hotarare 1503/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1503/2009 privind reorganizarea Agentiei Domeniilor Statului
Hotarare 1502/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania în anul 2011
Hotarare 1501/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1501/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 între Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
Hotarare 1500/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1500/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000-km 12+000, judetul Arad
Hotarare 1499/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1499/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii „Largire la 4 benzi a drumului national DN 5 Adunatii Copaceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100"
Hotarare 1498/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1498/2009 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apararii din Republica Bulgaria, ministrul apararii nationale din Canada, Ministerul Apararii din Republica Ceha, Ministerul Apararii din Regatul Danemarcei, Ministerul Apararii din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apararii din Republica Federala Germania, Ministerul Apararii din Republica Italiana, Ministerul Apararii din Republica Letonia, Ministerul Apararii Nationale din Republica Lituania, ministrul apararii din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apararii din Regatul Norvegiei, Ministerul Apararii Nationale din Romania, Ministerul Apararii al Republicii Slovacia, Ministerul Apararii din Republica Slovenia si Departamentul Apararii din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestra (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de catre partea romana la Bruxelles la 12 iunie 2009
Hotarare 1497/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1497/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009
Hotarare 1495/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1495/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii Craciunului si a Anului Nou
Hotarare 1494/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1494/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Palatul de Justitie Neamt"
Hotarare 1493/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1493/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2009
Hotarare 1492/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1492/2009 pentru aprobarea continuarii actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevazute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa le puna în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010
Hotarare 1491/2009 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1491/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor