Legi de tipul Hotarare emise in decembrie 2006

Lista actelor de tipul Hotarare din decembrie 2006

Hotarare 1919/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1919/2006 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotarare 1918/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1918/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Hotarare 1917/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1917/2006 privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Integrarii Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementarii Agendei locale 21 in Romania", semnat la Bucuresti la 12 mai 2006 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 898/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006
Hotarare 1916/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1916/2006 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si crese
Hotarare 1915/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
Hotarare 1914/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Hotarare 1913/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontiera Radauti Prut (Romania) - Lipcani (Republica Moldova)
Hotarare 1912/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1912/2006 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileste reguli comune privind compensarea si asistenta acordate pasagerilor in cazul refuzului la imbarcare si al anularii sau intarzierii zborurilor si care abroga Regulamentul (CEE) nr. 295/91
Hotarare 1911/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1911/2006 pentru aprobarea participarii Romaniei cu un pavilion national la Expozitia Internationala pentru Industrie Alimentara, Agricultura si Horticultura „Saptamana Verde", Berlin, 19-28 ianuarie 2007
Hotarare 1910/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1910/2006 privind stabilirea numarului de permise de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2007
Hotarare 1909/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrarii Europene a subprogramului multianual „Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala"
Hotarare 1908/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1908/2006 pentru extinderea regimului de zona libera pe unele suprafete din porturile Galati, Braila si Constanta
Hotarare 1907/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1907/2006 pentru aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006
Hotarare 1906/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1906/2006 pentru aprobarea efectuarii concedierilor colective in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, de catre Societatea Comerciala „Tractorul UTB" - S.A. Brasov
Hotarare 1905/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1905/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestari culturale si de diplomatie publica organizate la misiunile Romaniei in vederea marcarii aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
Hotarare 1904/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1904/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizarii in industria alimentara
Hotarare 1903/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1903/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub forma de prima de productie, acordat producatorilor de tutun in anul 2006 in scopul cresterii productiei si a calitatii tutunului
Hotarare 1902/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1902/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol
Hotarare 1901/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1901/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.268/2006 privind sprijinul financiar care se acorda producatorilor agricoli in anul 2006 pentru anumite cantitati de legume si fructe proaspete destinate prelucrarii industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producatorilor agricoli pentru unele legume si fructe proaspete destinate prelucrarii industriale, precum si pentru completarea art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.205/2004
Hotarare 1900/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1900/2006 pentru abrogarea unor acte normative din domeniul comertului exterior
Hotarare 1899/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1899/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotarare 1898/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1898/2006 pentru declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale „Romtelecom" - S.A.
Hotarare 1985/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1985/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Clubul Sportiv Municipal Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov
Hotarare 1897/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Hotarare 1896/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1896/2006 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
Hotarare 1894/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1894/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Agentia Domeniilor Statului in domeniul privat al comunei Icusesti si in administrarea Consiliului Local al Comunei Icusesti, judetul Neamt
Hotarare 1893/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1893/2006 privind stabilirea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat in municipiul Craiova, judetul Dolj
Hotarare 1892/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1892/2006 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului,din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Braila
Hotarare 1891/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1891/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor
Hotarare 1890/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1890/2006 privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Apararii in proprietatea privata a municipiului Caransebes si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin
Hotarare 1889/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1889/2006 privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului Romaniei in administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civila
Hotarare 1888/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1888/2006 privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
Hotarare 1887/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1887/2006 privind aprobarea Memorandumului de intelegere semnat la Atena la 20 octombrie 2006 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii privind dezvoltarea si finantarea proiectelor in cadrul prioritatilor de investitii ale Guvernului roman (2007-2013)
Hotarare 1886/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania
Hotarare 1885/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1885/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Caras-Severin in administrarea Comisariatului Regional Timis al Garzii Nationale de Mediu, respectiv in folosinta Comisariatului Judetean Caras-Severin al Garzii Nationale de Mediu
Hotarare 1884/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1884/2006 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
Hotarare 1883/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1883/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2006
Hotarare 1882/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1882/2006 privind infiintarea Centrului de Sanatate Urlati in orasul Urlati, judetul Prahova
Hotarare 1881/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1881/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment
Hotarare 1880/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1880/2006 privind aprobarea realizarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala Antidrog, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsa
Hotarare 1879/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1879/2006 pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac
Hotarare 1878/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1878/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Hotarare 1877/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1877/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Hotarare 1876/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1876/2006 pentru modificarea Normei nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei si a insemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din unitatile si institutiile subordonate acestuia
Hotarare 1875/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1875/2006 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 595/2000 privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea
Hotarare 1874/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1874/2006 pentru aprobarea Strategiei privind vanzarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Romania-Film"
Hotarare 1873/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1873/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog
Hotarare 1872/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1872/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Hotarare 1871/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1871/2006 privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare in transportul aerian si a Hotararii Guvernului nr. 251/2004 pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate in urma operarii aeronavelor civile in spatiul aerian national
Hotarare 1870/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1870/2006 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producatorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004
Hotarare 1869/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1869/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de calatorie care se elibereaza strainilor
Hotarare 1868/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1868/2006 privind plata contributiei Romaniei pentru anul 2007 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene
Hotarare 1867/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1867/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in sistemul de canalizare si alimentare cu apa din municipiul Bucuresti - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent - sectoarele 1 si 6"
Hotarare 1866/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1866/2006 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritatilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe baza de grant, pentru implementarea programului de infrastructura prevazut in Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Hotarare 1865/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
Hotarare 1864/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor lor de familie
Hotarare 1863/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1863/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor in unele circumscriptii electorale
Hotarare 1862/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1862/2006 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern in valoare de 100 milioane euro, destinat completarii finantarii acordate de Banca Japoneza pentru Cooperare Internationala prin imprumutul ROM P-3, pentru Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucuresti-Constanta, sectiunile Bucuresti -Bucuresti Baneasa si Fetesti-Constanta
Hotarare 1861/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Hotarare 1860/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului
Hotarare 1859/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1859/2006 privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judetului Iasi
Hotarare 1858/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1858/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala
Hotarare 1857/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1857/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.088/2006 privind infiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului"
Hotarare 1856/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute
Hotarare 1855/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1855/2006 privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in proportie de 80%, a unui imprumut intern contractat de Societatea Comerciala „Electrocentrale Deva" - S.A.in vederea asigurarii partiale a resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
Hotarare 1854/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1854/2006 privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in proportie de 80%, a imprumutului intern in valoare de maximum 26,8 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comerciala „Electrocentrale Galati" - S.A., in vederea completarii finantarii achizitiilor de resurse energetice din tara si din import pentru iarna 2006-2007
Hotarare 1853/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1853/2006 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe in valoare de 60 milioane euro si 10 milioane USD, destinate asigurarii partiale a necesarului de finantat pentru derularea unor proiecte din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Hotarare 1852/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1852/2006 privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a atribui contracte multianuale de furnizare de mijloace de transport pe baza de leasing financiar
Hotarare 1851/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1851/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor
Hotarare 1850/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Hotarare 1849/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1849/2006 privind aprobarea participarii Romaniei la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles,octombrie 2007 - februarie 2008
Hotarare 1848/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1848/2006 privind aprobarea contributiei voluntare a Romaniei pentru organizarea celei de-a 6-a Conferinte„Mediu pentru Europa", care se va desfasura in perioada 10-12 octombrie 2007 la Belgrad, Republica Serbia
Hotarare 1847/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1847/2006 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.061/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele in care s-au produs calamitati naturale - inundatii si/sau alunecari de teren
Hotarare 1846/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1846/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „UNIFARM" - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice
Hotarare 1845/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1845/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Rasirom"
Hotarare 1844/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1844/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotarare 1843/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1843/2006 privind modificarea in structura a sumelor alocate din credite externe in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2006
Hotarare 1842/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
Hotarare 1841/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Hotarare 1840/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1840/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1839/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1839/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi
Hotarare 1838/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1838/2006 pentru modificarea pozitiei nr. 21 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1837/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1837/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetele Ialomita si Neamt
Hotarare 1836/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1836/2006 privind suplimentarea plafonului maxim in limita caruia Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare va face compensari in anul 2006
Hotarare 1835/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1835/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A. si Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A., aflate in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
Hotarare 1834/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1834/2006 pentru aprobarea platii din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontiera la Misiunea de asistenta a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fasia Gaza si Egipt
Hotarare 1833/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1833/2006 pentru aprobarea efectuarii concedierilor colective in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, de catre Societatea Comerciala „Termica Vaslui" - S.A.
Hotarare 1832/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1832/2006 privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unitati de asistenta sociala
Hotarare 1831/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1831/2006 privind aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unitati de asistenta medico-sociala
Hotarare 1830/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1830/2006 privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Hotarare 1829/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1829/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1828/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1828/2006 privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1827/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1827/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1826/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1826/2006 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale „Loteria Romana" - S.A.,aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
Hotarare 1825/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Hotarare 1824/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1824/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor cheltuieli curente pentru unele judete
Hotarare 1823/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1823/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1822/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1822/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1821/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1821/2006 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotarare 1818/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1818/2006 privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane
Hotarare 52/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei
Hotarare 51/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 51/2006 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
Hotarare 50/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 50/2006 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 2/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrare Europeana
Hotarare 45/2006 - Senatul Romaniei
Hotarare 45/2006 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Hotarare 49/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 49/2006 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului
Hotarare 48/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 48/2006 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a presedintelui Romaniei, alegerile autoritatilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor
Hotarare 47/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 47/2006 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Hotarare 46/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 46/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007
Hotarare 38/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 38/2006 privind modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Hotarare 1/2006 - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
Hotarare 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
Hotarare 78/2006 - Camera Auditorilor din Romania
Hotarare 78/2006 privind cazurile de tentativa de frauda ale candidatilor la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar
Hotarare 77/2006 - Camera Auditorilor din Romania
Hotarare 77/2006 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Hotarare 76/2006 - Camera Auditorilor din Romania
Hotarare 76/2006 privind sanctionarea disciplinara a auditorilor financiari inspectati
Hotarare 75/2006 - Camera Auditorilor din Romania
Hotarare 75/2006 pentru modificarea formularelor de raport anual prevazute in Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 11/2001
Hotarare 44/2006 - Senatul Romaniei
Hotarare 44/2006 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Hotarare 2006 - Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare 2006 in Cauza Lupas si altii impotriva Romaniei
Hotarare 2006 - Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare 2006 in Cauza Dimitrie Dan Popescu impotriva Romaniei
Hotarare 43/2006 - Senatul Romaniei
Hotarare 43/2006 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) din Hotararea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia speciala pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului
Hotarare 42/2006 - Senatul Romaniei
Hotarare 42/2006 pentru infiintarea Comisiei de ancheta avand drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societatii Nationale a Petrolului „Petrom" - S.A.
Hotarare 37/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 37/2006 pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputatilor
Hotarare 36/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 36/2006 privind demisia din functie a unui chestor al Camerei Deputatilor
Hotarare 35/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 35/2006 cu privire la validarea unui mandat de deputat
Hotarare 1817/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1817/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Directia pentru Sport a Judetului Timis in domeniul public al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Hotarare 1816/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1816/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii
Hotarare 1815/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1815/2006 privind transmiterea fara plata a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Roman de Informatii in domeniul public al orasului Pucioasa si in administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa
Hotarare 1814/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1814/2006 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova in domeniul combaterii legalizarii („spalarii") veniturilor provenite din activitatea ilicita, semnat la Chisinau la 6 septembrie 2005
Hotarare 1813/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1813/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabila in cazurile in care este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama
Hotarare 1812/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1812/2006 privind inchiderea birourilor vamale situate la frontiera cu Republica Ungara si a unor birouri vamale situate la frontiera cu Republica Bulgaria
Hotarare 1811/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autoritati si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene
Hotarare 1810/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1810/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrarii Europene a asistentei tehnice pentru pregatirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013
Hotarare 1809/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1809/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate in administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj, in vederea efectuarii schimbului cu unele bunuri imobile aflate in proprietatea Societatii Comerciale „Macplast" - S.R.L. Craiova
Hotarare 1808/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1808/2006 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectueaza concedieri colective in anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1807/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central
Hotarare 1806/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1806/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare retea termoficare 2 DN 800 mm Calea Floreasca, Camin CS 12 Dinamo - Camin Stavilar", cuprins in Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti
Hotarare 1805/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1805/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni - Oltenita si Berceni - Giurgiu",cuprins in Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti
Hotarare 1804/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1804/2006 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Hotarare 1803/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1803/2006 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina
Hotarare 1802/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1802/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in Proiectul „Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti", etapa a II-a
Hotarare 1801/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1801/2006 privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al comunei Peretu si in administrarea Consiliului Local al Comunei Peretu, judetul Teleorman
Hotarare 1800/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1800/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges
Hotarare 1799/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1799/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj
Hotarare 1798/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1798/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti" si „Sectiunea 5 Fetesti-Cernavoda" din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti-Cernavoda pe teritoriul localitatilor Borcea, Dragalina si Perisoru din judetul Calarasi si al localitatii Fetesti din judetul Ialomita
Hotarare 1797/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1797/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Reabilitare DN 1 C (E 576) km 38+000-61+528 Livada - Dej si DN 17 (E 576) Dej -limita judetului Cluj - Bistrita-Nasaud km 0+000-6+500"
Hotarare 1796/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1796/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national „Largire la 4 benzi a drumului national DN 5 Adunatii Copaceni - Giurgiu, km 23+200 - km 59+100"
Hotarare 1795/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1795/2006 privind transmiterea unor terenuri, proprietate privata a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA in administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor - Parohia Ortodoxa Salcea, in scopul construirii si organizarii unui camin de batrani si copii orfani
Hotarare 1794/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Cazarma 1833 Campia Turzii 2004-4-1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistenta tehnica terestra pentru navigatia aeriana (ATTNA)"
Hotarare 1793/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1793/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita, pentru Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca" Targoviste
Hotarare 1792/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1792/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm" in domeniul public al unor orase, municipii si/sau judete si in administrarea consiliilor locale sau, dupa caz, judetene ale acestora
Hotarare 1791/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1791/2006 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 616/1998 privind normarea parcului auto si a consumului maxim de carburanti pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii
Hotarare 1790/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1790/2006 privind aprobarea elementelor principale ale proiectului final al contractului de vanzare-cumparare a unui pachet de actiuni reprezentand 69,9% din capitalul social detinut de stat la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
Hotarare 1789/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1789/2006 privind plata contributiei Guvernului Romaniei potrivit Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul Romaniei, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agentia Internationala de Dezvoltare privind Fondul fiduciar sustinut de mai multi finantatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)
Hotarare 1788/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1788/2006 pentru reglementarea situatiei juridice a unui imobil
Hotarare 1787/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1787/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1786/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1786/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1785/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1785/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1784/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1784/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1783/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1783/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1782/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1782/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1781/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1781/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru completarea fondurilor proprii ale Episcopiei Caransebesului, in vederea continuarii lucrarilor de constructii la Catedrala Episcopala din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin
Hotarare 1780/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1780/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Manastirea Miclauseni, judetul Iasi
Hotarare 1779/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1779/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2006
Hotarare 1778/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1778/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1777/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1777/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor actiuni aferente Programului „Sibiu - capitala culturala europeana 2007"
Hotarare 1776/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1776/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
Hotarare 1775/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1775/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finalizarea statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi
Hotarare 1774/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1774/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1773/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1773/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1772/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1772/2006 pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, precum si pentru modificarea unor acte normative
Hotarare 1771/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1771/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru construirea, reabilitarea si consolidarea unor lacasuri de cult
Hotarare 1770/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1770/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1769/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1769/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii Craciunului
Hotarare 1768/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1768/2006 privind indexarea unor venituri ale populatiei incepand cu luna ianuarie 2007
Hotarare 1767/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1767/2006 privind eliberarea domnului Chirila Alexandru, la cerere, din functia publica de subprefect al judetului Timis
Hotarare 1766/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1766/2006 privind numirea domnului Barczi Gyozo Istvan in functia publica de subprefect al judetului Mures
Hotarare 1765/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1765/2006 privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judetului Mures
Hotarare 1764/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1764/2006 privind numirea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt in functia publica de subprefect al judetului Harghita
Hotarare 1763/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1763/2006 privind eliberarea domnului Dezsi Iosif Zoltan, la cerere, din functia publica de subprefect al judetului Harghita
Hotarare 1762/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1762/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judete
Hotarare 1761/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1761/2006 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.714/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 45/2006 - Parlamentul Romaniei
Hotarare 45/2006 privind aprobarea numirii unui ministru
Hotarare 34/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 34/2006 privind instituirea Comisiei de ancheta parlamentara pentru analiza activitatii Ministerului Economiei si Comertului
Hotarare 33/2006 - Adunarea(Camera) Deputatilor
Hotarare 33/2006 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 30/2006 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2007
Hotarare 1760/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1760/2006 privind transmiterea unor parti dintr-un imobil situat in municipiul Bucuresti, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A.
Hotarare 1759/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1759/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2006 si 19 iunie 2006 si la Zagreb la 7 iunie 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii
Hotarare 1758/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1758/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Hotarare 1757/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1757/2006 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare
Hotarare 1756/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Hotarare 1755/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1755/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat in domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Rasirom" in administrarea Serviciului Roman de Informatii
Hotarare 1754/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1754/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer" al Academiei Romane prin reorganizarea Centrului de Cercetari Antropologice al Academiei Romane
Hotarare 1753/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1753/2006 pentru aprobarea Protocolului celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte romano-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997
Hotarare 1752/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1752/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iulie 2006 si la Zagreb la 2 august 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurala
Hotarare 1751/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1751/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comun?*) semnata la Zagreb la 12 septembrie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 5 octombrie 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004
Hotarare 1750/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1750/2006 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
Hotarare 1749/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1749/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacau", judetul Bacau
Hotarare 1748/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1748/2006 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate in comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi
Hotarare 1747/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1747/2006 pentru aprobarea efectuarii concedierilor colective in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, de catre Societatea Comerciala „Termoprest" - S.A. Petrila
Hotarare 1746/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1746/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete
Hotarare 1745/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1745/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale
Hotarare 1744/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1744/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a caii ferate Bucuresti-Constanta, sectiunea Bucuresti Baneasa-Fetesti
Hotarare 1743/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1743/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate in statia C.F. Giurgiu - Grupa Frontiera, date in concesiune Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A.
Hotarare 1742/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1742/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a mijlocului fix pod cale ferata amplasat pe linia C.F. Bucuresti-Constanta la km 7+068 (pasaj inferior Miorita)
Hotarare 1741/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1741/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate in statia C.F. Astra si a liniei curente 315 de racord la statia Brasov-Triaj, date in concesiune Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A.
Hotarare 1740/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1740/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A., in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov
Hotarare 1739/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
Hotarare 1738/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1738/2006 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor judetene a unui drum comunal situat in judetul Alba
Hotarare 1737/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1737/2006 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor
Hotarare 1736/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1736/2006 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza
Hotarare 1735/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1735/2006 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
Hotarare 1734/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1734/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea contractului de executie a lucrarii „Largire la patru benzi a DN 5 de la Adunatii Copaceni la Giurgiu, km 23+200 - km 59+100" si a contractului de executie a lucrarii „Varianta de ocolire Adunatii Copaceni si reabilitarea drumului existent in localitatea Adunatii Copaceni"
Hotarare 1733/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Varianta de ocolire Cluj Est"
Hotarare 1732/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1732/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agentia Nationala pentru Sport
Hotarare 1731/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1731/2006 pentru aprobarea tarifelor de autorizare si acreditare pe programe de studiu ale institutiilor de invatamant superior si de evaluare externa a calitatii educatiei percepute de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
Hotarare 1730/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1730/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1729/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1729/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1728/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1728/2006 privind modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia sociala acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comerciala „Romplumb" - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme
Hotarare 1727/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1727/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru Parohia Ortodoxa Baile Govora din cadrul Episcopiei Ramnicului
Hotarare 1726/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1726/2006 pentru modificarea anexelor nr. 8 si 9 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe
Hotarare 1724/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1724/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar
Hotarare 1723/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1723/2006 privind transmiterea unei suprafete de 25,04 ha teren agricol din domeniul public al statului si din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Dej in domeniul privat al comunei Mica si in administrarea Consiliului Local al Comunei Mica, judetul Cluj
Hotarare 1722/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1722/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani
Hotarare 1721/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1721/2006 privind numirea unui consul general
Hotarare 1720/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1720/2006 privind aprobarea Planului national de actiune 2006-2007 in vederea implementarii Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010
Hotarare 1719/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1719/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1718/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1718/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1717/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1717/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru finalizarea lucrarilor de constructie la biserica din satul Gusitei, comuna Dimitrie Cantemir, judetul Vaslui
Hotarare 1716/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1716/2006 privind organizarea in Romania a celei de-a V-a Conferinte Clearing House pentru statele din sud-estul Europei
Hotarare 1715/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1715/2006 pentru aprobarea efectuarii concedierilor colective in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, de catre Societatea Comerciala „Apa Prod" - S.A. Deva, judetul Hunedoara
Hotarare 1714/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1714/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1713/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1713/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006
Hotarare 1712/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1712/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare
Hotarare 1711/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1711/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotarare 1710/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1710/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat in domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Public
Hotarare 1709/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1709/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea in Romania, in perioada 18-19 decembrie 2006, a Summit-ului CEFTA
Hotarare 1708/2006 - Guvernul Romaniei
Hotarare 1708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2006, in vederea achizitionarii unor bunuri culturale de patrimoniu
Hotarare 74/2006 - Camera Auditorilor din Romania
Hotarare 74/2006 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat