Legi de tipul Hotarare emise in ianuarie 2011

Lista actelor de tipul Hotarare din ianuarie 2011

Hotarare 11/2011 - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Hotarare 11/2011 pentru aprobarea elaborarii si publicarii standardului profesional „Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiza contabila sau de contabilitate"
Hotarare 79/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 79/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1/2006
Hotarare 77/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
Hotarare 76/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 76/2011 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 75/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 75/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Hotarare 74/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 74/2011 privind siguranta jucariilor
Hotarare 72/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 72/2011 privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 71/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 71/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara
Hotarare 68/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 68/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila
Hotarare 67/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 67/2011 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 66/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 66/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curtii de Conturi a Romaniei în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Hotarare 65/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 65/2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata în agricultura
Hotarare 64/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila
Hotarare 63/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 63/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
Hotarare 62/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 62/2011 pentru modificarea art. 1 din Normele privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.193/2004
Hotarare 61/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 61/2011 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Buzau si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau
Hotarare 60/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 60/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei -Administratia Nationala a Penitenciarelor- Penitenciarul Targu Jiu, în vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
Hotarare 58/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 58/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR" - S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucuresti, în vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
Hotarare 57/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 57/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei
Hotarare 56/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 56/2011 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010
Hotarare 55/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 55/2011 privind stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic
Hotarare 54/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 54/2011 privind suplimentarea numarului de posturi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Ministerului Public
Hotarare 53/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Hotarare 52/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Hotarare 51/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 51/2011 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Botosani
Hotarare 50/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotarare 50/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotarare 49/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia în echipa multidisciplinara si în retea în situatiile de violenta asupra copilului si de violenta în familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati în situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state
Hotarare 48/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 48/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
Hotarare 47/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 47/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
Hotarare 46/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 46/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba
Hotarare 45/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
Hotarare 44/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 44/2011 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010
Hotarare 43/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 43/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Hotarare 42/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 42/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare", judetul Maramures, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecatoria Viseu de Sus", judetul Maramures
Hotarare 41/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 41/2011 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 40/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 40/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa"
Hotarare 39/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 39/2011 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
Hotarare 38/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Hotarare 37/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 37/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Hotarare 3/2011
Hotarare 3/2011 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe în anul 2011 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 si depunerea declaratiilor în anul 2011
Hotarare 2/2011
Hotarare 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal
Hotarare 1/2011
Hotarare 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2011 si al nivelului taxei de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala
Hotarare 36/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 36/2011 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in domeniul public al orasului Brosteni si in administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava
Hotarare 35/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 35/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 34/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 34/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 33/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 33/2011 privind aprobarea participarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociatiei Panta Rhei constituite din agentiile de plati care activeaza în domeniul agriculturii
Hotarare 32/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, în calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor în domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile
Hotarare 31/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 31/2011 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautica
Hotarare 30/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 30/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 66, tronson Petrosani-Simeria, km 136+000-km 210+516"
Hotarare 29/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 29/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Centru de primire in regim de urgenta „Print si Cersetor" din judetul Covasna, din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Strazii"
Hotarare 28/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 28/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperarii în domeniul taxei pe valoarea adaugata, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010
Hotarare 27/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 27/2011 privind aprobarea amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 11 iunie 2010 si la Londra la 4 octombrie 2010, între Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005
Hotarare 7/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 7/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 6/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 6/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
Hotarare 5/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 5/2011 privind modificarea alin. (11) al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
Hotarare 4/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 4/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor
Hotarare 3/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 3/2011 privind rechemarea unui consul general
Hotarare 26/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 26/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003
Hotarare 25/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 25/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare si pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicarii Deciziei 2008/615/JAl a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, în ceea ce priveste transferul automatizat al profilelor genetice
Hotarare 24/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 24/2011 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Arges si Botosani si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
Hotarare 23/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 23/2011 privind aprobarea stemei comunei Lumina, judetul Constanta
Hotarare 22/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 22/2011 privind aprobarea stemei comunei Chirnogi, judetul Calarasi
Hotarare 21/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 21/2011 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Hotarare 20/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 20/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 19/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 19/2011 privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare 18/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 18/2011 privind darea in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unui imobil situat in orasul Santana, judetul Arad, trecut in domeniul public al statului
Hotarare 17/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 17/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti"
Hotarare 16/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre"
Hotarare 15/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Hotarare 14/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
Hotarare 13/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la razboi
Hotarare 12/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 12/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Dambovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Salaj, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala
Hotarare 11/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 11/2011 privind aprobarea platii contributiei financiare a Romaniei la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2010 si 2011
Hotarare 10/2011 - Guvernul Romaniei
Hotarare 10/2011 privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii