Legi de tipul Ordin emise in noiembrie 2007

Lista actelor de tipul Ordin din noiembrie 2007

Ordin 9647/2007 - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin 9647/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
Ordin 933/2007 - Marea Adunare Nationala
Ordin 933/2007 privind aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pe baza caruia se calculeaza valoarea despagubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despagubirilor care se acorda pentru functiile de protectie asigurate de paduri, precum si pentru calculul obligatiilor banesti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier national
Ordin 921/2007 - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 921/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile in monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea in anul 2007
Ordin 2273/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2273/2007 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2007
Ordin 2071/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 2071/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
Ordin 199/2007 - Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimente
Ordin 199/2007 privind intocmirea listei nationale a mentiunilor de sanatate asociate alimentelor
Ordin 18/2007 - Banca Nationala a Romaniei
Ordin 18/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare
Ordin 1261/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1261/2007 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR - PM „Protectia mediului", editia 3/2007
Ordin 49/2007 - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin 49/2007 pentru modificarea si completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2007
Ordin 48/2007 - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin 48/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, in conditiile limitarii reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice
Ordin 356/2007 - Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Ordin 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Ordin 2052/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 2052/2007 privind intocmirea listei nationale a mentiunilor de sanatate asociate alimentelor
Ordin 197/2007 - Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimente
Ordin 197/2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 15/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate
Ordin 1897/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012
Ordin 918/2007 - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 918/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
Ordin 3042/2007 - Ministerul Justitiei
Ordin 3042/2007 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, pastrate si folosite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin 202/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 202/2007 pentru aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare
Ordin 1888/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1888/2007 privind aprobarea Listei cu substantele organohalogenate si metale grele, precum si a limitelor maxime admisibile pentru substantele organohalogenate si metale grele din apa si din substratul sedimentar
Ordin 1421/2007 - Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale
Ordin 1421/2007 pentru suplimentarea bugetului acordat organizarii editiei regionale a Targului intreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007 din orasul Constanta
Ordin 1035/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 1035/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1026/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 1026/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, in vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar
Ordin 927/2007 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 927/2007 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 700/2007
Ordin 2687/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2687/2007 privind aprobarea programelor revizuite pentru sustinerea examenelor de acordare a definitivarii in invatamant si a gradelor didactice II si I
Ordin 2230/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2230/2007 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 2a la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 196/2007 - Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimente
Ordin 196/2007 privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 200/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de protectie referitoare la exportul de ecvidee in statele membre ale Uniunii Europene
Ordin 13/2007 - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Ordin 13/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2008
Ordin 2029/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 2029/2007 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile
Ordin 2027/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 2027/2007 privind activitatea de inregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si infiintarea registrelor regionale de cancer
Ordin 1242/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1242/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2007 al Autoritatii Navale Romane
Ordin 353/2007 - Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Ordin 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Ordin 2181/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Ordin 2180/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006
Ordin 2173/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2173/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale „Loteria Romana" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor
Ordin 2168/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2168/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de Cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 2165/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2165/2007 pentru publicarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila
Ordin 1235/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1235/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Ordin 1019/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 1019/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
Ordin 921/2007 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 921/2007 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati
Ordin 2961/2007 - Ministerul Justitiei
Ordin 2961/2007 privind acordarea cetateniei romane unor persoane
Ordin 2251/2007 - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin 2251/2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati
Ordin 200/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 200/2007 privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activitati miniere de explorare
Ordin 2250/2007 - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin 2250/2007 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 2140/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2140/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare
Ordin 2138/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2138/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1830/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot
Ordin 1829/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1829/2007 pentru aprobarea Indrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic
Ordin 1823/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1823/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Ordin 1287/2007 - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Ordin 1287/2007 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
Ordin 1138/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1138/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 1010/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 1010/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare
Ordin 346/2007 - Agentia Nationala de Control al Exporturilor
Ordin 346/2007 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de control prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figureaza in lista de armamente, munitii si alte produse militare
Ordin 345/2007 - Agentia Nationala de Control al Exporturilor
Ordin 345/2007 privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la incadrarea unor produse in Lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni
Ordin 1214/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1214/2007 pentru aprobarea bugetului propriu devenituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008
Ordin 905/2007 - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 905/2007 pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007
Ordin 903/2007 - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin 903/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007
Ordin 2116/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
Ordin 1992/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
Ordin 1990/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1990/2007 pentru aprobarea Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane
Ordin 1989/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1989/2007 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.276/2006 pentru aprobarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finantarea sanatatii din contributiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin 1798/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
Ordin 10339/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10339/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Electroputere" - S.A. Craiova
Ordin 836/2007 - Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
Ordin 836/2007 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 2083/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2083/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a Padurilor- Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 2067/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), i) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
Ordin 1189/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1189/2007 privind aprobarea formei, modelului si continutului legitimatiilor speciale pentru personalul insarcinat cu investigarea accidentelor si incidentelor din sistemul feroviar
Ordin 1186/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1186/2007 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005
Ordin 2602/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2602/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxa
Ordin 2600/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2600/2007 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar la Istoria si traditiile minoritatii maghiare
Ordin 2028/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2028/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ordin 2027/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2027/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat
Ordin 2026/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2026/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 2025/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2025/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 1337/2007 - Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale
Ordin 1337/2007 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri
Ordin 917/2007 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 917/2007 pentru aprobarea modelului-cadru al actului aditional care se incheie la contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare aflate in derulare la data intrarii in vigoare a Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
Ordin 642/2007 - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Ordin 642/2007 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, 2007-2009, actiunea „Dezvoltarea FIU.NET"
Ordin 343/2007 - Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Ordin 343/2007 privind acordarea titlului de parc industrial membrilor asocierii constituite intre Societatea Comerciala „Automecanica" - S.A. si Societatea Comerciala „Automecanica Parc Industrial" - S.R.L.
Ordin 2599/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante in invatamantul preuniversitar pentru profesori documentaristi
Ordin 2014/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2014/2007 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive
Ordin 1955/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1955/2007 privind achizitia de servicii pentru reabilitarea, modernizarea si automatizarea instalatiilor de sterilizare tip ISM, nominalizarea unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, care beneficiaza de aceste servicii, precum si derularea contractelor de furnizare
Ordin 190/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 190/2007 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier
Ordin 17/2007 - Banca Nationala a Romaniei
Ordin 17/2007 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii
Ordin 16/2007 - Banca Nationala a Romaniei
Ordin 16/2007 privind raportarea indicatorilor prudentiali ai institutiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exercitiul financiar al anului 2007
Ordin 13012/2007 - Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Ordin 13012/2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007
Ordin 977/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 977/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele Romane"
Ordin 975/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 975/2007 pentru modificarea anexelor nr. 10,11, 12 si 13 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 974/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria miniera
Ordin 914/2007 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 914/2007 privind aprobarea repartizarii pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2008 din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, din padurile proprietate privata a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national
Ordin 2002/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 2002/2007 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
Ordin 188/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 188/2007 privind aprobarea tarifelor de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului
Ordin 1173/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1173/2007 pentru inlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Ordin 2575/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2575/2007 privind aprobarea Metodologiei si criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin 2574/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2574/2007 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004
Ordin 2573/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2573/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
Ordin 2572/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2572/2007 privind aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009
Ordin 1969/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
Ordin 186/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 186/2007 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid pentru anul 2008
Ordin 1172/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1172/2007 privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP"
Ordin 47/2007 - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin 47/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale
Ordin 46/2007 - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin 46/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor de masurare a energiei electrice in Sistemul energetic national
Ordin 1957/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1957/2007 pentru modificarea anexelor nr. 10,11, 12 si 13 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
Ordin 1956/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1956/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria miniera
Ordin 960/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 960/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ordin 959/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 959/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 958/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 957/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 957/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat
Ordin 955/2007 - Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse
Ordin 955/2007 privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele si lucratorii de pe navele de pescuit maritime
Ordin 912/2007 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin 912/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002
Ordin 5/2007 - Ordinul Geodezilor din Romania
Ordin 5/2007 pentru modificarea modelului certificatului de autorizare a dreptului de semnatura, aprobat prin Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din Romania si de exercitare a profesiei de geodez
Ordin 1952/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1952/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Ordin 1946/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1946/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
Ordin 10316/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10316/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „NITROCONTROL" - S.A. Fagaras
Ordin 10315/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10315/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „NITROFERTILIZER" - S.A. Fagaras
Ordin 10314/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10314/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „NITROEXPLOSIVES" - S.A. Fagaras
Ordin 10313/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10313/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „NITROTRANS" - S.A. Fagaras
Ordin 10312/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10312/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „NITROSERVICE" - S.A. Fagaras
Ordin 61314/2007 - Autoritatea Nationala a Vamilor
Ordin 61314/2007 privind lista codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
Ordin 2195/2007 - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin 2195/2007 privind procedura de solutionare a contestatiilor inregistrate la Directia generala de administrare a marilor contribuabili pana la data de 1 octombrie 2007 si nesolutionate
Ordin 1919/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1919/2007 privind nominalizarea spitalelor generale care asigura asistenta medicala de urgenta pentru adulti si copii, pe sectoarele municipiului Bucuresti
Ordin 1917/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1917/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti
Ordin 1147/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1147/2007 pentru modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata
Ordin 1907/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1907/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.169/2007 privind achizitia de aparate pentru radiologie fixe si repartizarea acestora pe unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si derularea contractelor de furnizare
Ordin 1903/2007 - Ministerul Sanatatii
Ordin 1903/2007 privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 1886/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1886/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii
Ordin 188/2007 - Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimente
Ordin 188/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele masuri de protectie privind influenta aviara produsa de subtipul H5N1 inalt patogen la pasarile crescute in scop comercial
Ordin 1879/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1879/2007 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizeaza activitatea de esantionare
Ordin 180/2007 - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin 180/2007 privind prelungirea unui termen de depunere a ofertelor pentru concesionarea de activitati de explorare
Ordin 1147/2007 - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Ordin 1147/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Asistenta tehnica" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
Ordin 1140/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1140/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ordin 1139/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1139/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 1137/2007 - Ministerul Transporturilor
Ordin 1137/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat
Ordin 44/2007 - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin 44/2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in unitati de productie calificate pentru productii prioritare
Ordin 2538/2007 - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Ordin 2538/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor conducerilor academice din invatamantul superior acreditat
Ordin 1865/2007 - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Ordin 1865/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti
Ordin 1857/2007 - Ministerul Economiei si Finantelor
Ordin 1857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
Ordin 1710/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1710/2007 privind aprobarea documentatiei necesare in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national
Ordin 1707/2007 - Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Ordin 1707/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele Romane"
Ordin 1141/2007 - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Ordin 1141/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura" in cadrul axei prioritare „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
Ordin 10303/2007 - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordin 10303/2007 privind incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Vinalcool Bihor" - S.A. Oradea