Curtea De Apel Suceava din judetul Suceava

Sunt 19382 de procese la Curtea De Apel Suceava.

Domeniul:

Ultimele procese adaugate

Proces - Dosar nr. 10280/39/2005 (4266/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 977 Acţiuni de ieşire din indiviziune
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10273/39/2005 (4259/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 1084 Cereri de investire cu formula executorie a hotãrârilor judecãtoreşti
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10274/39/2005 (4260/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 1071 Cereri de încuviinţare a executãrii silite
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10275/39/2005 (4261/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 1084 Cereri de investire cu formula executorie a hotãrârilor judecãtoreşti
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10267/39/2005 (4252/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 977 Acţiuni pentru stabilirea masei succesorale
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10268/39/2005 (4253/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 977 Acţiuni pentru stabilirea masei succesorale
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10281/39/2005 (4267/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 977 Acţiuni de ieşire din indiviziune
Stadiu proces: Recurs

Proces - Dosar nr. 10282/39/2005 (4268/2005) din 15.12.2005

Obiect proces: 1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie
Stadiu proces: Recurs

Obiectul procesului

Toate obiectele proceselor >