Înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar poate fi cerută numai de comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia de creditorii societăţii debitoare, măsura putând fi dispusă şi din oficiu de judecătorul sindic, potrivit dispoziţiilo

Dosar Nr. 1298R (20.11.2008)

Înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar poate fi ceruta numai de comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia de creditorii societatii debitoare, masura putând fi dispusa si din oficiu de judecatorul sindic, potrivit dispozitiilor art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006.

O atare solicitare nu poate fi formulata de administratorul debitoarei, nefiind aplicabile prevederile art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.85/2006, care reglementeaza exclusiv solutionarea contestatiilor promovate împotriva masurilor luate de practicianul în insolventa.

Art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006

(Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala; Decizia Comerciala Nr.1298R din 20 noiembrie 2008)

Prin încheierea pronuntata în sedinta din Camera de Consiliu din data de 30.06.2008 în dosarul nr.2705/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII a Comerciala a respins cererea promovata de petitionarul B.R.F.D. prin care s-a solicitat înlocuirea lichidatorului judiciar S. SPRL desemnat în cadrul procedurii insolventei societatii debitoare SC A.S.P. S.R.L, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa, urmare admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active invocata din oficiu de catre instanta.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre judecatorul sindic a retinut în esenta ca, singurele persoane care pot solicita înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar conform prev. art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006 sunt creditorii sau comitetul creditorilor, masura putând fi dispusa din oficiu si de catre instanta, o atare solicitare neputând fi formulata de catre administratorul societatii debitoare.

Împotriva hotarârii fondului a declarat recurs reclamantul B.R.F.D., criticile formulate vizând nelegalitatea si netemeinicia acesteia, fiind motivate în drept pe dispozitiile art.304 pct.9 C.pr.civ.

Recurentul a sustinut în esenta ca, încheierea atacata a fost data cu aplicarea si interpretarea gresita a legii, în cauza impunându-se admiterea cererii formulate în conditiile în care, lichidatorul judiciar al societatii debitoare a dispus efectuarea unor expertize care nu au justificare si care au antrenat costuri exorbitante, care au condus la obligarea debitoarei la plati excesive; prin masurile dispuse de lichidator a fost diminuat intentionat patrimoniul societatii debitoare având drept consecinta prejudicierea intereselor creditorilor; lichidatorul nu a îndeplinit obligatia depunerii rapoartelor, iar în relatiile cu tertii s-a antepronuntat în sensul atragerii raspunderii patrimoniale a fostilor administratori, printre care si a recurentului, în sensul incidentei dispozitiilor art.138 din Legea nr.85/2006.

Recurentul a mai învederat ca cererea privind înlocuirea lichidatorului judiciar este întemeiata, în considerarea prevederilor art.11 literele e si i din Legea nr.85/2006, care stabilesc ca judecatorul sindic, comitetul creditorilor sau orice alta persoana interesata poate sa solicite pentru motive temeinice înlocuirea lichidatorului, petitionarul în calitate de fost administrator al debitoarei putând fi încadrat în categoria persoanelor interesate.

Recurentul a solicitat urmare admiterii caii de atac, modificarea încheierii instantei fondului în sensul admiterii cererii dedusa judecatii.

În calea de atac partile nu au solicitat administrarea de probe.

Examinând încheierea pronuntata de prima instanta prin prisma criticilor evocate prin calea de atac, Curtea urmeaza a respinge recursul pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.

Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art.11 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, una din principalele atributii ale judecatorului sindic o constituie, înlocuirea pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului.

Prevederile indicate trebuie coroborate cu dispozitiile art.22 alin.2 ale legii privind procedura insolventei, conform carora, formularea cererii de înlocuire a administratorului/lichidatorului judiciar, revine exclusiv comitetului creditorilor, masura putând fi dispusa si din oficiu de catre instanta.

Curtea constata deci, în considerarea cerintelor instituite prin art.11 alin.1 lit.e si art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, ca titular al cererii privind înlocuirea, pentru motive temeinice a practicianului în insolventa desemnat în calitate de administrator/lichidator judiciar, nu poate fi decât comitetul creditorilor, ori în lipsa constituirii acestuia, creditorii societatii debitoare, astfel cum în mod corect a retinut si prima instanta.

Prevederile art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.85/2006 invocate în sustinerea recursului, nu sunt aplicabile în prezenta speta, norma legala evocata reglementând exclusiv solutionarea contestatiilor formulate împotriva masurilor luate de administrator/lichidator judiciar, neputând fi extinse si pentru solicitarile având drept obiect înlocuirea practicianului în insolventa desemnat în cadrul procedurii.

Pentru considerentele expuse, constatând ca instanta fondului a facut o corecta interpretare a prevederilor art.22 alin.2 coroborate cu art.11 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, în mod justificat retinând prin încheierea atacata ca fostul administrator al societatii debitoare nu are calitatea procesuala activa de a solicita înlocuirea lichidatorului judiciar, Curtea în temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 C.pr.civ. a respins recursul ca nefondat.(E.M.)????