Înlocuirea judecătorului sindic şi a lichidatorului judiciar. Situaţiile diferite.

Dosar Nr. 516 (16.06.2004)

Potrivit art.12 din Legea nr.64/1995R , în orice stadiu al procedurii, tribunalul poate înlocui un judecator sindic cu altul, prin încheiere data în camera de consili , motivata, fiind vorba de o înlocuire administrativa si care nu poate avea la baza nemultumirile legate de modul de solutionare a cererilor sau masurile dispuse pe perioada cât se deruleaza procedura reorganizarii ori falimentului pe care legea le da în competenta sa. Situatiile în care se poate dispune înlocuirea judecatorului sindic nu sunt aceleasi cu cele în care se poate înlocui lichidatorul judiciar.

Prin Încheierea din Camera de Consiliu de la 9 aprilie 2004, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, s-a respins cererea formulata de catre petentul M. S. cu privire la înlocuirea judecatorului-sindic si a lichidatorului judiciar SC C.E SA.

Pentru a hotarî astfel, Tribunalul a retinut ca nu sunt motive de înlocuire a judecatorului-sindic, nemultumirile exprimate de catre petent putând fi valorificate în caile de atac prevazute de lege. De altfel, astfel de nemultumiri au mai fost invocate printr-o cerere de înlocuire a judecatorului-sindic, respinsa prin Încheierea din Camera de Consiliu din 5 martie 2004. Cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar nu poate fi adresata decât judecatorului-sindic, în cazurile si pentru motivele prevazute de lege.

Împotriva acestei Încheieri a declarat recurs petentul M. S

Recursul este nefondat.

Art. 12 din Legea 64/1995 prevede ca, în orice stadiu al procedurii, tribunalul poate înlocui un judecator-sindic cu altul, prin încheiere data în camera de consiliu, motivata.

Judecatorul-sindic poate fi înlocuit pe cale administrativa, dar si ca urmare a recuzarii sale, în conditiile art. 27 C.p.civ., deoarece art. 128 din Legea 64/1995 prevede ca dispozitiile procedurii reorganizarii judiciare si falimentului se completeaza, în masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila.

Dispozitiile Titlului V - referitoare la incompatibilitate, abtinere si recuzare - nu sunt pe deplin compatibile cu legea speciala, în care judecatorul-sindic nu pronunta o singura hotarâre judecatoreasca, ca în dreptul comun, ci toate hotarârile derivând din exercitarea atributiilor prevazute în art. 10 din Legea 64/1995. Ca urmare, încheierea prin care s-a respins recuzarea judecatorului-sindic poate fi atacata prin recurs separat, nu doar odata cu fondul, asa cum prevede art. 34 alin. 2 C.p.civ.

Pe fond, cazurile de recuzare sunt cele expres prevazute de art. 27 C.p.civ., iar în speta se constata ca motivele cererii de înlocuire a judecatorului-sindic nu se încadreaza în nici una dintre ipotezele prevazute de text, tribunalul apreciind în mod corect ca, întrucât nemultumirile exprimate de catre petent vizeaza judecata diverselor cereri si masuri din timpul procedurii, pot fi valorificate în caile de atac prevazute de lege. De asemenea, Cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar nu poate fi adresata decât judecatorului-sindic, în cazurile si pentru motivele prevazute de lege.

Fata de considerentele expuse, recursul va fi respins ca nefondat, potrivit art. 312 alin. 1 C.p.civ.