Antecontract de vanzare cumparare inscrisul sub semnatura privata este un antecontract de vanzare cumparare – neindepilnirea obligfatiei de catre o parte indreptateste pe cealalata parte care si-a executat obligatiile sa solicite in temeiul art.1021 cod

Dosar Nr. 823 (18.04.2008)

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

INSCRISUL SUB SEMNATURA PRIVATA ESTE UN ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE – NEINDEPILNIREA OBLIGATIEI DE CATRE O PARTE INDREPTATESTE PE CEALALATA PARTE CARE SI-A EXECUTAT OBLIGATIILE SA SOLICITE IN TEMEIUL ART.1021 COD CIVIL EXECUTAREA OBLIGATIILOR

DOSAR NR.963 /324 /2008

SENT. CIVILA NR.823/2008

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tecuci sub numarul de înregistrare 963/324/2008 din 19.03.2008, reclamantul I C a solicitat , în contradictoriu cu pârâtul C A, perfectarea vânzarii-cumpararii intervenita prin actul sub semnatura privata încheiat la data de 14.06.2005.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 14.06.2005 a încheiat cu pârâtul actul de vânzare-cumparare sub semnatura privata având ca obiect cumpararea unor terenuri situate în extravilanul satului I, com.G. La data încheierii acestui înscris nu au finalizat actele, întrucât pârâtul era batrân si bolnav.

A depus la dosar urmatoarele înscrisuri: înscrisul sub semnatura privata intitulat „act de vânzare-cumparare”, titlul de prop.nr.9002/10.12.2002 si documentatie tehnica cadastrala.

Pârâtul nu s-a înfatisat la instanta , însa a depus o cerere prin care a fost de acord cu actiunea.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

La data de 14.01.2005, între parti a fost încheiat înscrisul sub semnatura privata intitulat „ act de vânzare cumparare”, prin care reclamantul a cumparat de la pârât suprafetele de: 5600 mp, 1ha si 400 mp, 2200 mp si 1500 mp, toate situate în extravilanul satului I, com.G.

Pârâtul a înstrainat imobilele teren în calitate de proprietar, conform titlului de prop.nr.922/10.12.2002.

Instanta a constatat ca înscrisul sub semnatura privata încheiat la data de 14.02.2005 este un antecontract de vânzare-cumparare, partile contractante având obligatia sa încheie în viitor contractul de vânzare-cumparare, iar neîndeplinirea obligatiei de catre o parte, o îndreptateste pe cealalta parte care si-a executat obligatiile asumate sa solicite, în temeiul art.1021 C.civ., fie executarea obligatiei, fie desfiintarea conventiei cu daune-interese.

Potrivit art.969 C.civ., conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante, iar conform art.1073 C.civ.,creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei si numai daca aceasta obligatie nu se executa are dreptul la dezdaunari.

Antecontractul de vânzare-cumparare naste în sarcina partilor obligatia de a încheia contractul asumat, iar instanta are posibilitatea sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

Prin urmare, conventia intervenita între reclamant si pârât este legal încheiata.

Pentru aceste considerente , instanta a apreciat actiunea ca fiind întemeiata, urmând a o admite si a perfecta vânzarea-cumpararea intervenita între parti asupra imobilelor de mai sus.

Sentinta civila a ramas definitiva prin neapelare.