Anulare proces-verbal de contravenţie

Dosar Nr. 1926 (03.11.2009)

Prin sentinta civila nr.1926 din 03 noiembrie 2009, instanta a admis, în parte, plângerea la contraventie formulata de petentul SC “X” SRL- reprezentant legal de O.I., împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de I.T.M. Teleorman prin care i-a fost aplicata o amenda contraventionala în cuantum de 1500 lei în contradictoriu cu agentul constatator Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman si a redozat sanctiunea dispusa prin procesul verbal seria TR, nr.0005812 din 10 august 2009 emis de ITM Teleorman, aplicând sanctiunea ”avertisment”.

Pentru a pronunta o asemenea solutie, instanta a retinut ca, prin procesul verbal de contraventie de constatare si sanctionare a contraventiilor seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de ITM, petenta a fost sanctionata contraventional cu o amenda în cuantum de 1500 lei, pentru savârsirea contraventiei prev.de art. 276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003, constând în aceea ca ,,la data controlului, 5 august 2009, ora 12.30, la vulcanizarea apartinând societatii petente, a fost gasit lucrând domnul V.I., fara a avea întocmit contract individual de munca, în forma scrisa, anterior începerii activitatii de catre administratora societatii, fiind încalcate prevederile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003, cu completarile si modificarile ulterioare”.

Plângerea a fost formulata în termenul prev. de art.31 din O.G 2/2001, retinându-se ca petentul a primit procesul verbal de contraventie în data întocmirii, 10 august 2009 si a depus plângerea la instanta la 21 august 2009.

Din oficiu, instanta a constatat îndeplinirea conditiilor expres prev. de art.16 si 17 din O.G nr.2/2001, mentiunile a caror lipsa atrage nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie fiind prezente.

S-a constatat ca nu sunt împlinite termenele prev. de art.13 si 14 din O.G nr.2/2001, care atrag prescrierea aplicarii si executarii sanctiunii amenzii contraventionale, procesul verbal de contraventie fiind întocmit la 5 zile de la data savârsirii faptei si comunicat petentului în termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii.

Cu contractul individual de munca nr. 22431 înregistrat la 17 august 2009 la ITM Teleorman, petenta a facut dovada ca a angajat în scurt timp persoana ce a fost gasita fara contract de munca desfasurându-si activitatea la punctul de lucru al societatii, în termenul fixat de catre agentul constatator, (anexa I la procesul-verbal de contraventie- aflata la dosar) iar cu înscrisurile depuse (acte medicale) a facut dovada celor sustinute în procesul-verbal de contraventie, ca a apelat la serviciile numitului V.I., întrucât a fost plecata la spital, sa-l însoteasca pe socrul sau.

instanta a constatat ca petenta nu a facut dovada ca nu ar fi savârsit fapta pentru care a fost sanctionata contraventional, însa fata de pericolul social al acesteia, aspectul ca nu a mai fost sanctionata contraventional, instanta a apreciat ca se impune aplicarea sanctiunii avertisment în locul sanctiunii amenda si în consecinta, conform art.5 si 34 din OG nr.2/2001 a admis în parte plângerea formulata de petenta si a redozat sanctiunea dispusa în procesul verbal de contraventie seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de ITM Teleorman aplicând petentei, sanctiunea „avertisment” în loc de amenda în cuantum de 1500 lei.