Anularea titlurilor de proprietate

Dosar Nr. 840 (15.12.2008)

Decizie

840/15.12.2008

Anularea titlurilor de proprietate

Anularea titlurilor de proprietate emise în temeiul art. 23, 24 din Legea 18/1991 solicitata de unul dintre mostenitori, pe motiv ca terenul a apartinut anterior cooperativizarii autorului comun.

- Actiune respinsa ca nefondata -

Tribunalul Giurgiu - Sectia civila

Decizia civila nr. 840 din 15 decembrie 2008

Prin sentinta civila nr.2059/30 mai 2008 pronuntata de Judecatoria Bolintin Vale a fost respinsa ca nefondata actiune formulata de reclamantul C. M. în contradictoriu cu pârâtii C. I.V., C. St. V. , Comisia judeteana de fond funciar Giurgiu si Comisia locala de fond funciar Floresti - Stoenesti, judetul Giurgiu.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele;

Defunctul Gh. I. a figurat în registrul agricol din perioada 1951-1963 cu suprafata de 2,88 ha si la cererea mostenitorilor a fost emis titlul de proprietate nr.44043/1994, pentru 2,99 ha.

Deasemeni au fost emise titluri de proprietate pârâtilor pentru terenurile intravilane ca urmare a cererilor depuse de acestia în nume propriu si nu ca mostenitori ai defunctului Gh. I. .

Astfel pârâtul C. St. V. a cumparat de la fostul CAP în anul 1968 , 800 m.p. teren pe care si-a edificat casa de locuit.

In aceleasi conditii a dobândit si pârâtul C. I.V. suprafata de 1000 m.p. în anul 1973, pentru construirea unei locuinte.

Titlurile acestora au fost emise în baza deciziei civile nr.1037/2001 a Curtii de Apel Bucuresti.

Si reclamantul a obtinut separat titlul de proprietate pentru suprafata de 300 m.p. teren intravilan astfel cum a solicitat în temeiul Legii 18/1991.

Chiar daca terenurile din aceste titluri au apartinut cândva defunctului Gh. I., întrucât au fost atribuire în vederea construirii de locuinte se înscriu în proprietatea actualilor detinatori potrivit art.24 din legea 18/1991.

împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, criticând-o ca nelegala si netemeinica, întrucât s-a verificat legalitatea doar a doua titluri, cele emise pârâtilor, desi a solicitat sa se anuleze si titlul sau si sa se emita un titlu comun pentru terenul intravilan.

Instanta de fond nu a tinut cont de toate actele dosarului, de cererile de reconstituire formulate de pârâti, care nu au aratat ca terenul aferent gospodariilor acestora provine de la autorul lor Gh. I., retinând astfel ca Ie-a fost atribuit de fostul CAP pentru construirea de locuinte.

Tribunalul a respins recursul formulat ca nefondat, cu urmatoarea motivare:

Recurentul reclamant a solicitat anularea titlurilor de proprietate emise acestuia si pârâtilor pentru terenurile intravilane aferente constructiilor, pe motiv ca aceste terenuri au apartinut autorului comun defunctului Gh. I. si pe cale de consecinta emiterea unui titlu comun pe numele tuturor mostenitorilor.

Interesul recurentului reclamant este ca acest teren intravilan sa se împarta în parti egale. Acesta a mai promovat o actiune anterior, prin care, pentru realizarea aceluiasi interes, a solicitat modificarea titlului de proprietate 44043/10.06.1994, emis pe numele tuturor mostenitorilor pentru terenul extravilan de 2,87 ha si intravilan 0,12 ha în sensul de a se înscrie si terenul intravilan în suprafata de 2169 m.p., însa aceasta cerere a fost respinsa în mod irevocabil în trei grade de jurisdictie. Aprecierea unanima a instantelor a fost aceea ca din terenul în discutie pentru 300 m.p. s-a emis titlul separat recurentului reclamant iar restul a fost atribuit în proprietate pârâtilor potrivit art.23 din legea 18/1991, fiind teren aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti si deci ramân în proprietatea acestora.

Recurentul reclamant a încercat sa obtina o parte din acest teren si prin promovarea unei actiuni de partaj.

La aparitia legii fondului funciar, toti mostenitorii lui Gh. I. au solicitat prin cereri scrise reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,88 ha cu care autorul acestora a figurat anterior cooperativizarii în registrul agricol, reconstituindu-se chiar mai mult decât au cerut, respectiv 2,99 ha.

Fiecare a solicitat separat teren intravilan aferent gospodariilor personale si li s-au emis titluri separate.

Pârâtii au obtinut acest teren de la fostul CAP, în anii 1968 - 1973 pentru constructie de locuinte si coincidenta a facut ca terenul atribuit atunci acestora sa provina tocmai de la autorul comun, însa, era posibil sa fie atribuit în acelasi scop altor persoane si atunci rezultatul demersurilor facute de recurentul reclamant era

acelasi, Legea 18/1991 prevazând prin art. 23 ca aceste terenuri revin proprietarilor constructiilor.

Pentru restituirea terenului intravilan, ce pretinde recurentul ca a apartinut autorului sau si care a fost atribuit altor persoane pentru constructie de locuinte, acesta avea posibilitatea sa formuleze cerere în temeiul legilor succesive ale fondului funciar,si sa poata beneficia de reconstituire pe un alt amplasament în intravilan, în imediata apropiere a intravilanului dar în extravilan, sau sa solicite despagubiri, în masura în care restituirea în natura era imposibila .

Recurentul reclamant nu a facut dovada ca a formulat o cerere în acest sens.

Prin art. III din Legea 169/1997, s-au stabilit cazurile limitative în care un titlu de proprietate este lovit de nulitate, ori în speta nu este cazul întrucât din analiza celor trei titluri de proprietate a caror nulitate o solicita recurentul reclamant, rezulta ca acestea au fost emise cu respectarea legii.