Art. 24 alin. 1 lit.a din Lg. 50/1991

Dosar Nr. 48 (23.02.2009)

Constata ca prin sentinta penala nr. 615 din 05.11.2008 pronuntata de Judecatoria Sibiu, în baza art. 24 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, a fost condamnat inculpatul B. V., la o pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a si b Cpen.

În baza art. 81 alin. 1 C.pen. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art. 82 alin. 1 Cpen.

În baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cpen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale s-a suspendat si executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 32 alin. 1 lit. b, 2 si 4 din Legea nr. 50/1991 s-a dispus desfiintarea etajelor construite fara autorizatie de constructie la imobilul situat în S. în termen de 6 luni de la data ramânerii definitive a hotarârii.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut în fapt ca, la data de 16.05.2006, urmare a cererii inculpatul B. V. adresate Primariei Sibiu, a fost eliberat certificatul de urbanism cu nr. 951 din 16.05.2006 prin care s-a certificat emiterea autorizatiei de constructie pentru imobilul teren situat în S. La data de 10.11.2006 Primaria Sibiu a oferit Acordul unic inculpatului B. V. pentru lucrarile construite Pensiune S+P+E+M conform H.C.L. nr. 227 din 27.07.2007 a Consiliului Local Sibiu situat în S.

La data de 13.11.2006 inculpatul B. V. a obtinut de la Primaria Sibiu autorizatie de constructie nr. 1210 din 13.11.2006 prin care în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, s-a permis construirea unui imobil în S., cu destinatia pensiune cu regimul de înaltime S+P+E+M, conform H.C.L. nr. 227 din 27.07.2006.

La data de 20.07.2007 numita S. C. în calitate de agent constatator din cadrul Serviciului Public Cadastru, Agricultura si Disciplina în Constructii s-a deplasat pe str. B. unde a constatat ca inculpatul B. V. în luna octombrie 2006 a început lucrarile de realizare a unei Pensiuni în baza autorizatiei de construire nr. AC 1210/2006 (S+P+E+M).

Autorizatia nu a fost respectata, imobilul fiind format la acea data din S+P+2E+M, motiv pentru care a fost încheiat procesul verbal de sanctionare contraventionala nr. 38, fiind aplicat o amenda de 3.000,00l lei si dispusa masura opririi lucrarilor si încadrarea în prevederile autorizatiei de construire în termen de 30 de zile.

Contrar celor dispuse prin procesul verbal de sanctionare contraventionala nr. 38 din 20.07.2007, inculpatul B. V. a continuat lucrarile de construire a imobilului, iar la data urmatorului control, respectiv 24.08.2007 s-a constatat ca inculpatul a mai construit un etaj, deci regimul de înaltime al acestuia era de S+P+2E+M, imobilul având doua etaje mai mult fata de proiectul aprobat.

Pozitia inculpatului din faza de urmarire penala a fost ca, desi cunostea ca a depasit proiectul initial si a luat la cunostinta ca s-a dispus sistarea lucrarilor, a considerat ca pe terenul sau poate sa faca ce vrea, fortând ulterior Primaria Sibiu sa emita Autorizatie de constructie pentru cele doua etaje construite, ce exced proiectul initial.

Conform adresei Primariei Sibiu – Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului conform PUG Sibiu 1999 aprobat cu H.C.L. nr. 94/1991, s-a retinut de catre instanta de fond ca zona ce face obiectul prezentului dosar se afla în unitatea teritoriala de referinta UTR LV 1 - sub zona de locuinte cu cartiere de vile, având regimul de înaltime P; P6M; P+1 sau P+2 etaje.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul B. V., solicitând admiterea acestuia, desfiintarea sentintei si aplicarea unei amenzi penale si a nu se dispune aplicarea art. 32 alin. 1 lit. b, 2, si 4 din Legea nr. 50/1991 privind desfiintarea etajului construit fara autorizatie.

Analizând sentinta atacata sub aspectul motivelor invocate si din oficiu, conform art. 371 – 373 C.pr.pen., Tribunalul, în baza art. 379 pct. 1 lit. b C.pr.pen., va respinge apelul formulat, ca nefondat, pe urmatoarele considerente:

Conform art. 24 lit. b din Legea nr. 50/1991 R, constituie infractiune, continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control.

Ori în cauza inculpatul B. V. a fost sanctionat contraventional de agentul constatator din cadrul Serviciului Public Cadastru, Agricultura si Disciplina în Constructii, dispunându-se încetarea lucrarilor de construire ale unui imobil situat în mun. S., deoarece a depasit autorizatia de constructie, ridicând un etaj în plus. Cu toate acestea, inculpatul a continuat lucrarile, si mai mult, a construit doua etaje fata de proiectul initial.

Astfel, apare legala si temeinica solutia instantei de fond care a facut o corecta încadrare juridica, în baza starii de fapt retinuta, fiind fara nici un dubiu dovedita vinovatia inculpatului, care de altfel, a avut o atitudine sincera pe tot parcursul procesului, recunoscând faptele.

Individualizarea pedepsei s-a facut tinând cont de dispozitiile art. 52 si 72 C.pen., cuantumul acesteia fiind temeinic, astfel încât nu se impune o redozare a acestuia.

Fata de cel de-al doilea motiv de apel invocat, Tribunalul constata ca sunt întrunite dispozitiile art. 32 pct. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, astfel încât în mod corect prima instanta, constatând ca nici initial, nici ulterior, nu i s-a eliberat autorizatia de constructie pentru nivelele suplimentar construite, ca la acest moment nimeni nu poate garanta securitatea si rezistenta întregii constructii, precum si faptul ca neîncadrându-se în P.U.G. al orasului, nici nu i se va putea elibera o autorizatie de constructie în viitor pentru etajele suplimentare, a dispus desfiintarea etajelor construite fara autorizatie de constructie la imobilul în litigiu.

Ca atare, în baza considerentelor evidentiate, tinând cont de dispozitiile art. 379 alin. 1 lit. b C.pr.pen., se va respinge apelul inculpatului, ca nefondat.

Având în vedere culpa procesuala, în baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., va fi obligat apelantul – inculpat sa plateasca statului suma de 120 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare.