Art.87 alin.1 oug 195/2002 şi art.86 alin.2 din oug.195/2002, ambele cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

Dosar Nr. 105 (29.05.2009)

SENTINTA PENALA NR. 105 Materie penala

Art.87 alin.1 OUG 195/2002 si art.86 alin.2 din OUG.195/2002, ambele cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lînga Judecatoria Bicaz nr. 79/P/2008 din 10.03.2008 s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului SV sub aspectul savârsirii, în concurs, în stare de recidiva postcondamnatorie, a infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat si cu o îmbibatie alcoolica în sânge ce depaseste limita legala, prev. de art.86 alin.2 si art. 87 alin 1 din OUG.195/2002 ®, cu aplicarea art.33 lit a C.pen. si a art.37 lit a C.pen.

Prin actul de sesizare s-a retinut, în fapt, ca în noaptea de 19 ianuarie 2008, în jurul orelor 23.15, inculpatul conducea autoturismul marca,,Dacia”, cu numarul de înmatriculare …pe raza comunei Tasca, pe DN 126, pe directia Tasca –Bicaz. Inculpatul a fost oprit în trafic de catre organele de politie si, întrucât mirosea în mod evident a alcool, i-au fost recoltate probe biologice în urma carora s-a constatat faptul ca la ora 23.45 avea o alcoolemie de 1,10g%oTotodata, s-a constatat ca învinuitul a avut permisul de conducere anulat la data de 19.04.2006 prin sent. pen. nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz, prin car a fost condamnat la 8(opt) luni închisoare cu suspendarea executarii pedepsei pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din OUG nr.195/2002

Actul de sesizare se probeaza cu înscrisurile aflate in dosarul de urmarire penala(d.u.p.): procesul-verbal de constatare( filele 5-7), buletinul de analiza toxicologica (fila 8), adresa IPJ Neamt nr.40211/2007(fila 9), declaratii martori(filele 10-13), fisa de cazier judiciar a inculpatului(f.14), recunoasterea învinuitului(filele 15-17),

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Bicaz la data de 18.03.2008 sub nr. 749/188/2008.

Inculpatul, legal citat, a fost aparat de un avocat ales.

La dosar s-a atasat fisa de cazier judiciar a inculpatului(f.27,43).

In cadrul cercetarii judecatoresti, la termenul din 12.11.2008, instanta a procedat la audierea inculpatului (declaratie fila 16) si a încuviintat cererile de probe formulate în cauza: pentru procuror, proba testimoniala - audierea martorilor din lucrari, BP si SE-, iar pentru inculpat, prin aparator, în circumstantiere, proba testimoniala - ascultarea unei martore, SM, si proba cu înscrisuri-acte acte medicale inculpat si certificat de încadrare în grad de handicap pentru numitul PI Proba testimoniala admisa a fost administrata în sedinta publica din data de 25.02.2009 (f.32-34).

Analizând în mod coroborat ansamblul materialului probator administrat în cauza, Judecatoria retine ca situatie de fapt:

Inculpatul a avut permisul de conducere (categ. B) anulat la data de 19.04.2006 prin sent.pen. nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz (definitiva prin neapelare) pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din OUG nr.195/2002.

Inculpatul este casatorit cu martora SE,mama unui copil major epileptic, numitul PI în vârsta de 18 ani. In seara zilei de 19 ianuarie 2008, în jurul orelor 18 împreuna cu sotia si cu un vecin inculpatul a consumat 2 litri de vin, apoi a dormit pâna la ora 23.00,când la cererea sotiei,a condus autovehiculul marca,,Dacia”nr. de înmatriculare …, pe o distanta de 3 km, pe DN 12 C, de la domiciliu pâna in localitatea Tasca,unde, la ora 23.15, a fost oprit în trafic pentru verificare, de catre organele de politie, si, întrucât mirosea a alcool, i-au fost recoltate probe biologice în urma carora s-a constatat faptul ca la ora 23.45 avea o alcoolemie de 1,10g%o.Inculpatul, împreuna cu sotia sa si cu fiul acesteia, se deplasau cu autoturismul spre locuinta martorei S. -din aceeasi comuna, pentru a lua unele lucruri personale ale fiului ei P I.G. si unele retete , cu scopul de a pleca pe 20 ian.2009, împreuna cu fratele martorei la Târgu Mures pentru un examen medical al fiului acesteia,epileptic; scopul vizat nu a fost atins , martora revenind asupra hotarârii.

Fiind audiat, atât în cursul urmariri penale, cât si în etapa cercetarii judecatoresti, inculpatul a recunoscut savârsirea faptelor .

Comiterea faptelor si vinovatia inculpatului sunt dovedite cu cu probatoriul administrat in cursul urmaririi penale si in etapa cercetarii judecatoresti:

- în faza urmaririi penale - procesul-verbal de constatare a infractiunii, buletinul de analiza toxicologica nr.117/24.01.2008 al SML Neamt, adresa IPJ Neamt nr.40211/2007 prin care se atesta ca inculpatul avea permisul de conducere anulat, declaratii martori, fisa de cazier judiciar a inculpatului, recunoasterea inculpatului (filele 5-16 d.u.p,),

- în fata instantei - declaratiile martorilor din lucrari, declaratiile de recunoastere integrala a faptelor date de inculpat(f.16,32,34).

Din fisa de cazier judiciar (fila 14 d.u.p.) se ia act ca Judecatoria Bicaz, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006(definitiva la 19.03.2006,prin neapelare) l-a condamnat pe inculpat la 8 luni închisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei(art.81 c.pen.) pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala prevazute în art.79 alin 1 din OUG 195/2002,in vigoare la acea data, fapta incriminata în prezent în textul art. 87 alin.1 din acelasi act normativ;prin efectul art.82 alin 1 termenul de încercare are, în speta, o durata de 2 ani si 8 luni, împlinindu-se la 19 nov.2008,când,conform art. 86 C.pen., ar fi intervenit reabilitarea de drept a condamnatului SV,daca în cursul acestui termen acesta nu ar fi savârsit nici o infractiune si nici nu s-ar fi pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei potrivit art.83 C.pen, conditii neîndeplinite in cauza întrucât faptele pendinte, prev. in art.86 alin.2 siart87 alin 1 C.pen, au fost comise în 19 ian.2008, deci in interiorul termenului de încercare. Pe cale de consecinta, inculpatul a comis faptele în stare de recidiva mare postcondamnatorie prev. de art 37 lit a C.pen, în cauza nefiind incidente prevederile art.38 c.pen.

În drept, fapta inculpatului care, cu permisul de conducere anulat în 19.04.2006 si cu o îmbibatie alcoolica de 1,10 g%o, a condus în ziua de 19.01.2008, pe DN 12C, pe raza satului Tasca, comuna Tasca, judetul Neamt, autoturismul marca ,,Dacia”, nr. de înmatriculare …întruneste sub aspectul laturii obiective elementele constitutive ale infractiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana având permisul de conducere anulat si o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge,în concurs real, prevazute de art.86 alin.2 si art.87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 R, cu aplicarea pentru fiecare fapta a art.37 lit a C.pen, si apoi art. art.33 lit.a C.pen.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea subiectiva a inculpatului se caracterizeaza prin intentie indirecta, prevazuta de art. 19 pct. 1 lit. b din C. pen.

Astfel, inculpatul a prevazut urmarea imediata a faptei savârsite (starea de pericol social) si, desi nu a urmarit-o, a acceptat posibilitatea producerii ei.

Constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 345 alin. 2 din C.proc.pen., respectiv faptele exista, constituie infractiuni si sunt savârsite de inculpatul Scurtu Victor, instanta va dispune condamnarea inculpatului pentru savârsirea, în stare de recidiva mare postcondamnatorie si în concurs real, a infractiunilor prevazute si pedepsite de art.86 alin. 2 si de art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002 republicata,modificata si completata (conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana avand permisul de conducere anulat si o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge) cu aplicarea pentru fiecare infractiune a art.37 lit a C.pen. si apoi a art.33 lit.a, 34 lit b C.pen.

La individualizarea si dozarea pedepsei, instanta va tine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevazute de art. 72 din C. pen., si anume:dispozitiile partii generale a codului penal,limitele de pedeapsa fixate în legea speciala - OUG 195/2002, art.86 alin 2, art.87 alin 1-, de gradul de pericol concret al faptelor savârsite (rezultat din modul si mijloacele de savârsire a faptelor, de scopul urmarit, de urmarea care s-ar fi putut produce-art.18 ind. 1 alin 2 C.pen), de persoana inculpatului( barbat casatorit, încadrat în munca, în vârsta de 54 de ani, diabetic, cu un comportament corespunzator în societate, bun crestin, cu un copil major epileptic în întretinere) si de împrejurarile care atenueaza raspunderea penala( în speta se va retine circumstanta circumstanta personala prev. de art.74 alin 1 lit c cu efectul statuat în art.76 alin1 lit e C.pen. motivat de atitudinea procesuala sincera de recunoastere a faptelor si regret pentru comiterea lor - avuta de inculpat atât în cursul urmariri penale, cât si al judecatii),precum si de împrejurarile care agraveaza raspunderea penala ( în cauza, starea de recidiva mare postcondamnatorie - având ca prim termen condamnarea prin s.p.98/06.03.2006, definitiva, a Judecatoriei Bicaz, la 8 luni închisoare,cu suspendare conditionata executarii pedepsei, pentru infractiunea prev si ped. actualmente de art.87 alin C.pen.1- iar ca termen secund concursul real de infractiuni-art.86 alin 2, art.87 alin 1 OUG 195/2002). Nu se justifica retinerea în favoarea inculpatului a circumstantei personale judiciare reglementate de art.74 lit. a C.pen. datorita perseverentei infractionale a acestuia dedusa din comiterea aceleiasi infractiuni care atrage starea de recidiva- fapta înscrisa in anul 2006 in art 79 alin.1din OUG 195/2002,iar în prezent în art.87 alin 1 din OUG 195/2002 republicata si modificata.).

Constatând concursul între cauzele de agravare( starea de recidiva,art.37 lit.a c.pen,si concursul de infractiuni-art.33 lit a C.pen) si cauza de atenuare (circumstanta atenuanta judiciara-art.74 lit. c c.pen), instanta va face aplicarea art.80 alin 1,dupa ce va stabili pentru fiecare fapta câte o pedeapsa principala cu închisoarea sub minimul special- dând efect art.52 c.pen si art.76 alin 1 lit e ,d C.pen; asfel, Judecatoria:

- va condamna pe inculpatul SV la 4 luni închisoare pentru comiterea faptei penale prev.de art.86 alin 2 din OUG 195/2002 raportat la art.37 lit a c.pen,cu aplicarea art.74 alin 1 lit c C.pen, art.76 alin 1 lit e c.pen. si art 80 c.pen.

- va condamna pe acelasi inculpat la 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii statuata în art.87 alin 1 din OUG195/2002 raportat la art.37 lit a c.pen,cu aplicarea art.74 alin 1 lit c C.pen, art.76 alin 1 lit d c.pen. si art 80 c.pen,

- va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta de 9 luni închisoare,cf.art 34 lit b C.pen,

- va revoca beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 8 luni închisoare aplicata prin s.p. 98/2006 a Judecatoriei Bicaz, pedeapsa pe care o va cumula cu pedeapsa rezultanta, inculpatul urmând sa execute în regim de detentie pedeapsa de 1(unu) an si 9 (noua) luni închisoare,in temeiul art.83 alin 1 c.pen,nemaiaplicând sporul ( art.39 c.pen.) pentru recidiva(art.83 alin 4 c.pen).

-sub aspectul pedepselor accesorii, va face aplicarea art.357 alin 3 C.proc.pen, interzicând inculpatului exercitarea drepturilor prev de art.64 alin 1 lit a teza II si lit b C.pen.în conditiile art.71 alin 2 C.pen. În aplicarea Dec.74/2007(RIL),la alegerea acestor pedepse accesorii au fost avute in vedere criteriile stabilite prin art.71 alin 3 C.pen.

Constatând culpa sa atât sub aspectul nasterii raportului juridic de drept penal substantial, dar si pe planul nasterii raportului juridic procesual penal, în temeiul art. 191 alin. 1 din C. p. p., îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 200 lei noi cheltuieli judiciare catre stat, tinând cont si de cheltuielile avansate de stat în faza de urmarire penala.