Cerere de reexaminare. Inadmisibilitatea recursului.

Dosar Nr. 113/R/2010 (16.02.2010)

Curtea de Apel Cluj, Sectia penala si de minori, decizia nr.113/R/16.02.2010

Prin sentinta penala nr. 289 din 9 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Zalau, s-a dispus în baza art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e), g) si i) si alin. 2 lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a) si b), art. 74 alin. 1 lit. c) si art. 80 alin. 2 C.pen., condamnarea inculpatului K.A., la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit. b) C.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. e) si g) si alin. 2 lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit.b), art. 33 lit. a), art. 74 alin. 1 lit. c) si art. 80 alin. 2 C.pen., s-a condamnat inculpatul K.A. la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit.b) C.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 217 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b), art. 33 lit. a), art. 74 alin. 1 lit. c) si art. 80 alin. 2 C.pen., a fost condamnat inculpatul K.A. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infractiunii de distrugere în dauna partii vatamate S.C.L.P. S.RL. Zalau.

În baza art. 71 alin. 1 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit.b) C.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

S-a constatat ca inculpatul K.A. se afla în executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani închisoare, aplicata prin Sentinta Penala nr. 232/07.07.2009 a Judecatoriei Zalau, definitiva prin neapelare, pedeapsa a carei executare a început la data de 12.12.2008.

S-a constatat revocat beneficiul liberarii conditionate prin sentinta penala nr. 635/26.11.2003 a Judecatoriei Zalau în privinta restului de pedeapsa ramas neexecutat de 644 zile.

S-a descontopit pedeapsa aplicata prin Sentinta Penala nr. 232/ 07.07.2009 a Judecatoriei Zalau si s-a repus în individualitatea lor pedepsele aplicate de 4 ani si 4 ani închisoare, pe care le contopeste cu pedepsele de 6 ani, 6 ani si 2 ani închisoare aplicate prin prezenta hotarâre, în baza art. 33 lit. a) C.pen., raportat la art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., coroborat cu art. 39 alin. 1 C.pen. si art. 36 alin. 1 C.pen., urmând ca în final inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 6 (sase) ani închisoare, cu privare de libertate.

În baza art. 71 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit. b) C.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 88 si art. 36 alin. 3 C.pen., s-a dedus din durata pedepsei aplicate partea din pedeapsa executata anterior, de la 12.12.2008 la zi.

S-a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 347/2009 din 11.08.2009 emis de Judecatoria Zalau pentru punerea în executare a pedepsei aplicate prin sentinta penala nr. 232/07.07.2009, pronuntata de Judecatoria Zalau, ramasa definitiva prin neapelare si dispune emiterea unor forme noi de executare.

S-a luat act ca partea civila S.C.G.A. S.A. a renuntat la constituirea de parte civila formulata în cursul urmaririi penale, desi prejudiciul suferit nu a fost recuperat.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e) C.pen., s-a dispus confiscarea speciala de la inculpatul K.A. a sumei de 2.500 lei, dobândite prin savârsirea infractiunii.

S-a luat act ca partea civila S.C. L.P. S.R.L. a renuntat la constituirea de parte civila formulata în cursul urmaririi penale.

S-a luat act ca partile vatamate nu s-au constituit parti civile în cauza, desi prejudiciul suferit nu a fost recuperat.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e) C.pen., s-a dispus confiscarea speciala de la inculpatul K.A. a sumei de 7.784 lei, dobândite prin savârsirea infractiunii.

În baza art. 14 C.proc.pen. raportat la art. 346 C.proc.pen. si art. 998 Cod civil, s-a admis actiunile civile formulate de partile civile C.A.C., T.N., S.C.R. S.A. Zalau, S.C. C. S.R.L., M. M.M., S.C. S. S.R.L.Zalau, L.D.T. si S.C. V. S.A. România si a fost obligat inculpatul K.A. la plata sumelor de 200 lei în favoarea partii civile C.A.C., 2.500 lei în favoarea partii civile T.N., 244 lei în favoarea partii civile S.C.R. S.A. Zalau, 7.769 lei în favoarea partii civile S.C. C. S.R.L., 830 lei în favoarea partii civile M.M.M., 1.300 lei în favoarea partii civile S.C. S. S.R.L. Zalau, 1.250 lei în favoarea partii civile L.D.T. si 1.026,92 lei în favoarea partii civile S.C. V. S.A.România, reprezentând prejudiciu cauzat si nerecuperat.

În baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen., a fost obligat inculpatul K.A. la plata sumei de 1.480 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 400 lei a fost avansata din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Salaj pentru aparatorul din oficiu, av.P.C. (200 lei pentru faza de judecata si 200 lei pentru faza de urmarire penala).

Prin decizia penala nr. 110 pronuntata la data de 25 noiembrie 2009 de Tribunalul Salaj s-au respins ca nefondate apelurile declarate de inculpatul K.A. si de avocatul P.C., cu motivarea ca hotarârea atacata este temeinica si legala.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs avocatul P.C. solicitând admiterea recursului, casarea hotarârilor atacate si trimiterea cauzei la instanta de fond în vederea rejudecarii.

În motivarea recursului s-a aratat ca prin încheierea pronuntata în sedinta publica din data de 02 septembrie 2009, Judecatoria Zalau a sanctionat-o pe recurenta, în calitate de avocat, cu amenda judiciara în cuantum de 500 lei, în temeiul art. 198 alin. 3 C.proc.pen., pentru lipsa nejustificata în calitate de aparator din oficiu pentru inculpatul arestat în prezenta cauza.

Cererea de scutire sau de reducere a amenzii formulata de recurenta a fost respinsa de Judecatoria Zalau prin încheierea penala pronuntata la data de 07.10.2009 cu motivarea ca desi avocatul se afla în concediu de odihna era obligat sa-si asigure substituirea.

Recursul declarat în cauza este inadmisibil.

Potrivit art. 199 alin. 1 si 2 C.proc.pen., amenda judiciara se poate aplica de instanta de judecata prin încheiere, iar persoana amendata poate cere scutirea de amenda ori reducerea amenzii.

Instanta de judecata poate dispune scutirea sau reducerea amenzii daca apreciaza ca persoana amendata justifica de ce nu a putut îndeplini obligatia.

Or, este lesne de observat ca amenda judiciara se aplica printr-o încheiere ce poate fi atacata separat prin cererea aratata mai sus care se judeca de instanta care a aplicat amenda judiciara.

O astfel de cerere de scutire de amenda ori reducere a amenzii este, în realitate, o cerere de reexaminare – o varietate a unei cereri de retractare – si se solutioneaza printr-o încheiere irevocabila de catre instanta care a aplicat amenda judiciara.

În consecinta, încheierea prin care instanta de judecata solutioneaza cererea de scutire de amenda sau reducerea amenzii, nu poate fi atacata cu apel si/sau recurs, fiind irevocabila urmare a unei proceduri speciale care se finalizeaza în fata instantei care a aplicat amenda, singura în masura sa-si retracteze hotarârea.

Aceasta interpretare este confirmata si de dispozitiile art. 382/2 si art. 362 C.proc.pen. privind persoanele care pot face recurs/apel care limiteaza dreptul aparatorului în exercitarea cailor de atac la cheltuielile judiciare cuvenite acestuia, amenda judiciara fiind exclusa.

În fine, este de mentionat ca motivele invocate în recurs nu se încadreaza în nici unul din cazurile prevazute de art. 385/9 C.proc.pen. care sa atraga casarea hotarârilor atacate.

Asa fiind, în temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. a C.proc.pen., Curtea va respinge recursul declarat de avocat P.C. ca inadmisibil, obligând-o, conform art. 192 alin. 2 C.pr.civ. la 200 lei în favoarea statului reprezentând cheltuieli judiciare în recurs.