Comercial : Poliţă de asigurare facultativă „Casco Ful”. Producerea riscului asigurat în afara teritoriului României. Interpretarea unor prevederi ale Condiţiilor generale contractuale privind : formularul „constat amiabil” şi termenul de avizare

Dosar Nr. (14.04.2009)

Prin actiunea înregistrata la nr. 212/200/2008 din 16.01.2008, reclamanta OCA. a chemat în judecata pe pârâtii SC O SA Bucuresti si SC O SA Bucuresti – Sucursala Buzau, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligate în solidar la plata sumei de 34,553,144 lei reprezentând echivalentul sumei de 9.312,01 Euro, la cursul BNR din 15.01.2008 cu titlu de despagubiri, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a învederat ca la data de 19.12.2006, a încheiat cu Sucursala Buzau a SC O SA Bucuresti contractul de asigurare Casco Full seria C nr.344659 , pentru autoturismul detinut în proprietate: Ford înmatriculat sub nr. BZ-05-URZ.

În baza procurii autentificate sub nr. 1004/21.12.2006, a încredintat autoturismul tatalui sau OD pentru a-l conduce în tara si în strainatate. În acest context, la data de 10.04.2007, în timp ce se afla în trafic pe o sosea din localitatea Capena (RM) din Italia, autoturismul condus de tatal sau a fost implicat într-un accident de circulatie, în sensul ca pentru a evita o coliziune frontala cu un alt autoturism care circula cu viteza într-o curba periculoasa, acesta a virat brusc la dreapta, iesind de pe carosabil, dupa care s-a izbit frontal de pomii ornamentali de pe margine, întrucât soseaua era umeda.

Datorita avariilor produse, autoturismul a fost transportat pe o platforma într-un service, remediindu-se însa numai avariile strict necesare pentru continuarea calatoriei. Organele de politie din localitatea respectiva nu au încheiat un înscris, întrucât un asemenea act se încheie numai când accidentele s-au soldat cu victime, potrivit legislatiei statului italian.

La revenirea în tara au fost anuntate cele doua societati de asigurare întocmindu-se dosarul de daune nr. 159/23.04.2007, dar acestea nu i-au acordat despagubirile solicitate si dovedite cu acte, motiv pentru care s-a impus sesizarea instantei.

Pârâta SC O SA Bucuresti a formulat întâmpinare în temeiul art.115 Cod procedura civila, invocând pe cale de exceptie neîndeplinirea de catre reclamanta a procedurii prealabile de conciliere, conform art.7201 Cod procedura civila . Pe fond, a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, întrucât nu s-au respectat obligatiile ce decurg din art.16.12 lit.a), b), g) si h), art. 17.4 si art. 8.2 lit.a) din Conditiile generale contractuale privind asigurarea facultativa casco (filele 39-41 dosar).

Prin sentinta nr. 1488 din 14.03.2008 s-a admis exceptia invocata de pârâta SC O SA Bucuresti si în consecinta s-a respins actiunea în pretentii formulata de reclamanta ca fiind prematur introdusa.

Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut ca reclamanta nu a facut dovada îndeplinirii procedurii prealabile directe instituita prin art. 7201 Cod procedura civila, din înscrisurile atasate la dosar lipsind convocarea la conciliere, dovada de primire a convocarii si procesul verbal încheiat cu prilejul convocarii. S-a apreciat ca somatia din 20.07.2007 nu poate fi calificata drept dovada a îndeplinirii procedurii prealabile a concilierii, în sensul textului de lege invocat anterior.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art.301 Cod procedura civila, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303 Cod procedura civila.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat, în esenta, ca instanta a facut o apreciere gresita a probatoriului administrat în cauza sub aspectul efectuarii procedurii prealabile a concilierii directe, considerând ca notificarea din 20.07.2007, rezolutionata de primire sub nr. 489 din 25.07.2007 de câtre pârâta SC O SA – Sucursala Buzau atesta îndeplinirea cerintelor art.7201 Cod procedura civila.

În completarea probelor administrate la fond, reclamanta a depus în recurs si convocarea la conciliere emisa sub nr.19/18.03.2008, înregistrata la SC O SA – Sucursala Buzau sub nr. 247/18.03.2008, însotita de adresa nr. 343/4.04.2008, ce se constituie în raspunsul pârâtei (filele 10,11 dosar recurs).

Prin decizia nr. 588 din 27.06.2008 s-a admis ca întemeiat recursul declarat de reclamanta, dispunându-se casarea sentintei nr. 1488 din 14.03.2008 pronuntata de Judecatoria Buzau si trimiterea cauzei aceleasi instante pentru a se pronunta pe fond.

Hotarând astfel, tribunalul a retinut ca reclamanta a îndeplinit procedura concilierii directe, în raport de notificarea emisa la 20.07.2007 si rezolutionata de primite de catre pârâta SC O S.A. – Sucursala Buzau sub nr. 489 din 25.07.2007, depusa la fila 50 dosar fond.

Din cuprinsul notificarii mentionate, rezulta ca reclamanta si-a precizat în scris pretentiile si a determinat cuantumul lor, temeiul izvorând din contractul de asigurare : art. 17.3, dar si prevederile art.109 Cod procedura civila referitoare la procedura prealabila, anexând totodata actele doveditoare pe care se sprijina acestea, iar de la data primirii notificarii si pâna la data înregistrarii actiunii,pârâta nu i-a dat curs acesteia.

De contestat, prevederile art. 7201 Cod procedura civila privind efectuarea concilierii prealabile, în litigii comerciale evaluabile în bani, sunt obligatorii, în schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cât si continutul concret al înscrisurilor sunt recomandate în articolul mentionat începând cu alineatul 2, dar nu reprezinta conditii cerute imperios de lege, astfel ca nerespectarea unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile, ci numai daca partea dovedeste o vatamare.

Cauza s-a reînregistrat la Judecatoria Buzau la data de 5.09.2008, iar prin sentinta nr.6159 din 7.11.2008 s-a respins actiunea ca neîntemeiata.

Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut în fapt si în drept:

Prin înstiintarea de dauna înregistrata sub nr. 159/23.04.2007, O D – tatal reclamantei a anuntat pârâtei O SA – Sucursala Buzau producerea unui eveniment rutier la data de 14.04.2008 pe teritoriul Italiei, cu autoturismul Ford Mondeo BZ-05-URZ, ce face obiectul politei de asigurare facultativa Casco seria C nr.344659 încheiata cu reclamanta.

În baza înstiintarii evenimentului s-a deschis dosarul de dauna nr.CA/BZ/07/0211, acesta fiind trimis spre competenta solutionare SC O SA Bucuresti, care a refuzat plata daunelor solicitate pentru neîndeplinirea conditiilor prevazute de legislatia în materie în vigoare.

Instanta fondului a apreciat ca refuzul la plata a daunelor este justificat în raport de nerespectarea prevederilor Conditiilor generale contractuale, astfel cum se prevede la art.8.2. lit.a) si anume: art.16.12 lit. a), b), g), h) si art.17.3, în sensul ca nu a avizat asiguratorul în termen de 48 de ore despre producerea daunei, nu a întocmit formularul Constat Amiabil cu celelalte persoane implicate în eveniment si nici nu a depus documentatia completa în vederea instrumentarii daunei.

S-a retinut ca desi prin declaratia data de O D la data de 23.04.2007 face vorbire despre martorul „Sergio” (un prieten italian), la dosar s-a depus declaratia altui martor: C N; la intrarea în tara nu a fost anuntata vama asupra evenimentului produs; nu s-a produs dovada înregistrarii conducatorului auto la vrei unitate spitaliceasca; s-a efectuat reparatia capitala în strainatate, în lipsa reprezentantilor asiguratorului la constatarea pagubei.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civila, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar, în baza art.303 din acelasi cod.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat în esenta ca instanta a facut în mod gresit aplicarea prevederilor art. 16.2 din Conditiile generale contractuale, desi cauzei îi sunt incidente dispozitiile art.17.4 teza a II- referitoare la producerea riscului asigurat în afara teritoriului României.

În contextul expus, s-au efectuat doar reparatiile strict necesare continuarii calatoriei, prezentând asiguratorului la cererea acestuia declaratiile celor trei martori cu privire la cauzele, împrejurarile si vinovatia în producerea evenimentului asigurat.

Nu s-a întocmit formulat Constat Amiabil întrucât în accident nu au fost implicate doua autoturisme de natura sa impuna încheierea unui asemenea act între conducatori, iar legislatia în vigoare în Italia nu permite întocmirea unui act constatator cu privire la un eventual accident rutier în cazul în care acesta nu s-a soldat cu victime.

Nici o clauza contractuala nu impune avizarea riscului asigurat produs în strainatate în termen de 48 de ore sau anuntarea acestuia la vama, la intrarea în tara.

Cu facturile prezentate în original si în copie, emise de serviciul din Italia: Carrozzeria Mustang a facut dovada reparatiilor efectuate, în care sunt incluse piesele înlocuite si manopera, în valoare totala de 9.312,01 Euro.

Intimata SC O.I.G. SA Bucuresti a depus la întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat.

A sustinut ca nu au fost respectate normele din conditiile generale prevazute la art.16.12. lit. a), b), g), h), art.17.4 si art.8.2 lit. a) în sensul ca asiguratul nu a anuntat evenimentul în 48 de ore, nu a prezentat nici un document de la politia italiana, nu a întocmit formularul atestat amiabil, nu a anuntat evenimentul la vama la intrarea în tara, nu avea dreptul sa efectueze reparatiile în strainatate, iar declaratiile martorilor sunt contradictorii.

Prin decizia nr. 231 din 20.03.2009 s-a admis recursul declarat de reclamanta, modificându-se sentinta atacata în sensul admiterii actiunii si obligarii pârâtelor în solidar la plata sumei de 34.553,144 lei cu titlu de despagubiri civile (echivalentul a 9.312,01 Euro).

Hotarând astfel, tribunalul a retinut :

La data de 21.12.2006, reclamanta O C a încheiat cu S.C. O SA – Sucursala Buzau polita de asigurare facultativa Casco Full seria C nr. 344659, cu valabilitate 21.12.2006 – 20.12.2007 privind asigurarea autoturismului detinut în proprietate marca Ford Mondeo, înmatriculat sub nr. BZ-05-URZ, an de fabricatie 2002.

Prin înstiintarea de dauna înregistrata sub nr. 159/23.04.2007, tatal reclamantei O D a anuntat asiguratorului producerea unui eveniment rutier pe teritoriul Italiei la data de 14.04.2007 cu autoturismul ce face obiectul politei de asigurare, context în care s-a deschis dosarul de dauna nr. CA/BZ/07/0211, trimis spre competenta solutionare SC O SA Bucuresti,

Despagubirea în valoare de 9.312,01 Euro solicitata de asigurat a fost refuzata, invocându-se de catre asigurator încalcarea prevederilor art.16.12 lit.a), b),g) h), art.17.4 si art.8.2. lit.a) din Conditiile generale contractuale ce fac parte integranta din politia de asigurare, apararile pârâtelor fiind confirmate în tot de instanta fondului.

Contrar considerentelor sentintei atacate, tribunalul a apreciat ca refuzul la plata a daunei de catre pârâte nu se justifica.

În acest sens s-a avut în vedere:

1)- Referitor la dinamica de producere a evenimentului asigurat:

La data de 14.04.2007 autoturismul ce face obiectul politei de asigurare casco full, condus de O D, tatal reclamantei, în baza procurii autentificate sub nr. 1004/21.12.2006, a fost implicat într-un accident rutier în urmatoarele împrejurari:

În timp ce se deplasa pe o sosea din localitatea Capena (RM), Italia, pentru a evita o coliziune frontala cu un alt autoturism care circula cu viteza într-o curba periculoasa, O D a efectuat manevra viraj brusc dreapta, moment în care a iesit de pe partea carosabila si în conditiile în care soseaua era umeda (alunecoasa) a intrat în derapaj , izbându-se frontal de pomii ornamentali de pe margine.

În urma coliziunii autoturismul a fost avariat în partea din fata, fiind transportat cu platforma la Service Carrozeria Mustang, Via Stradone Maralanca SNC 00060 Capena (RM).

Solicitând interventia organelor de politie din localitate în vederea constatarii evenimentului rutier, acestea nu au dat curs sesizarii, fiind de notorietate faptul ca legislatia în vigoare din Italia impune întocmirea unor astfel de acte numai în cazul în care accidentul s-a soldat cu victime.

Prin consecinta, avariile au fost constatate de catre service-ul respectiv, care a si procedat la remedierea lor, conform devizului estimativ din 12.04.2007 si facturii nr.4/19.04.2007, depuse la filele 21, 22 dosar fond, valoarea reparatiilor circumscriindu-se sumei de 9.312,05 Euro.

2) – Referitor la incidenta prevederilor art.16.12 lit. a) liniuta a II –a, lit. b), lit. g) si lit. h) din Conditiile generale contractuale:

2.1.) – Conform art.16.12 lit.a) liniuta a II-a, „În afara României… asiguratul va întocmi cu celelalte persoane implicate în eveniment formularul de Constat Amiabil, va obtine declaratii de la eventualii martori din care sa rezulte cauzele, împrejurarile si vinovatia în producerea evenimentului asigurat”.

Urmare adresei nr. 343/4.04.2008 emisa de asigurator pe fondul încercarii concilierii prealabile directe impusa de art.7201 din Codul de procedura civila, reclamanta a pus la dispozitia asiguratorului, în completarea dosarului de dauna, declaratiile martorilor C N si C M – domiciliati în Roma si a martorei O A- sotia conducatorului auto, care îl însoteau pe acesta din urma în autoturism, ei percepând nemijlocit dinamica de producere a evenimentului asigurat, astfel cum a fost expus la punctul 1) din prezentele considerente, (filele 11,12,23 dosar fond nr. 6671/200/2008).

Potrivit declaratiei data de O D la 23.04.2007, autoturismul avariat a fost transportat la service cu o platforma, fiind ajutat de prietenul sau din Italia. Faptul ca l-a denumit pe prietenul sau „Sergio” este nerelevant cauzei, în conditiile în care acesta, sub numele oficial de „C N” a confirmat prin declaratia data modul de producere a accidentului si nici nu s-a dovedit ca nu ar fi una si aceeasi persoana.

În raport de împrejurarile în care s-a produs accidentul, astfel cum rezulta neechivoc din declaratiile celor 3 martori, în sensul ca impactul nu s-a produs intre doua autoturisme, este fireasca neîntocmirea formularului de Constat Amiabil, neexistând o alta persoana implicata în eveniment.

Tribunalul a retinut prin urmare ca în cauza nu au fost încalcate normele legale invocate.

2.2.) – Conform art.16.12 lit. b), „Asiguratul are obligatia sa avizeze O. , în scris, in termen de 48 ore, despre producerea daunei …”.

S-a apreciat ca din modul de redactare a unor norme: art.16.12. si respectiv art.17.4, rezulta ca s-au prevazut obligatii în sarcina asiguratului, în mod distinct, în raport de producerea evenimentului asigurat fie pe teritoriul României, fie în afara teritoriului României (termen care în principiu nici nu poate fi calificat decât ca un termen de recomandare).

S-au exemplificat în acest sens normele instituite la art.16.12 lit. a) liniuta a II-a (în afara României: constat amiabil, declaratii martori) si respectiv normele instituite la art.17.4 teza a II-a (în afara teritoriului României: reparatii provizorii).

Or, în cuprinsul Conditiilor generale contractuale nu se instituie nici o clauza prin care sa se prevada în mod expres obligatia asiguratului de avizare a asiguratorului, în scris, în 48 de ore, despre producere a evenimentului asigurat în afara teritoriului României (termen care, de altfel nu poate fi calificat decât ca un termen de recomandare).

Pe de alta parte, probele administrate în cauza atesta faptul ca reparatia a fost finalizata la data de 19.04.2007 si ca autoturismul a intrat în tara la data de 21.04.2007, astfel ca înstiintarea asiguratorului s-a facut în termen util si anume la data de 23.04.2007.

S-a retinut, prin urmare, ca în cauza nu au fost încalcate normele legale invocate.

2.3) – Conform art.16.12 lit. g), ”Asiguratul are obligatia sa depuna la O. documentele întocmite de autoritatile care au cercetat evenimentul …”.

Din declaratiile celor trei martori care au perceput nemijlocit dinamica de producere a accidentului, rezulta neechivoc faptul ca desi sesizate, organele de politie din teritoriu nu s-au deplasat la fata locului pentru a întocmi un eventual act de constatare, întrucât evenimentul nu s-a soldat cu victime.

De altfel, aceasta solutie legislativa este de notorietate în Italia, iar asiguratorul ar fi trebuit sa se documenteze mai înainte de a-si fundamenta refuzul la plata a daunei si pe acest text de lege.

Tribunalul, a retinut prin urmare, ca nici aceste norme legale nu au fost încalcate.

2.4.) – Conform art.16.12 lit. h), ”Asiguratul are obligatia, la solicitarea reprezentantului O, sa prezinte documente din care sa rezulte ca persoana care a condus autovehiculul în timpul producerii evenimentului, avea acest drept si nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, respectiv documente care atesta ca autovehiculul putea fi pus în circulatie pe drumurile publice conform legii”.

Din probele administrate în cauza, rezulta ca asiguratul a pus la dispozitia asiguratorului documentele referitoare la dreptul conducatorului auto O D de a utiliza autoturismul asigurat în strainatate, precum si documentele prin care se atesta ca autoturismul putea fi pus în circulatie pe drumurile publice conform legii.

Tribunalul a apreciat ca declaratiile celor 3 martori care au perceput nemijlocit dinamica de producere a evenimentului asigurat pot fi asimilate unor documente de natura sa ateste ca O D nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare.

Faptul ca demersurile întreprinse de asigurator, pe teritoriul Italiei, prin intermediul unui cabinet privat de avocatura nu s-au soldat cu identificarea vreunei unitati spitalicesti în cadrul careia sa fi fost consultat conducatorul auto, este nerelevant cauzei întrucât acestea nu pot fi calificate drept probe împotriva asiguratului.

S-a retinut, prin urmare, ca normele legale în materie nu au fost încalcate de asigurat.

3) – Referitor la incidenta prevederilor art.17.3 din Conditiile generale contractuale.

Conform art. 17.3 teza a II-a, „În cazul riscurilor asigurate produse în afara teritoriului României, se pot efectua în strainatate, cu respectarea prevederilor din prezentele conditii, numai reparatiile strict necesare continuarii calatoriei (reparatii provizorii), reparatiile definitive urmând a se efectua în România.

În cauza dedusa judecatii, astfel cum rezulta din probele administrate în cauza: declaratiile celor trei martori, devizul estimativ emis de Rienzi Auto SNC si factura emisa de Carrozzeria Mustang Capena SNC, autoturismul a fost accidentat frontal.

Avariile în service au vizat: capota fata, bara fata, far stânga/dreapta, radiator apa, radiator clima, airbarg sofer si pasager, planseu de bord si proiector stânga/dreapta.

În contextul expus, tribunalul a apreciat ca înlocuirea pieselor avariate echivaleaza cu o reparatie strict necesara continuarii calatoriei în conditii de securitate, astfel ca nici aceste norme legale nu au fost încalcate de asigurat.

4) – Din analiza punctuala a normelor legale expuse, raportat la situatia în fapt dedusa judecatii, tribunalul a retinut ca raporturilor juridice ce fac obiectul cauzei nu le sunt incidente dispozitiile art.8.2. lit.a) din Conditiile generale contractuale potrivit carora „O. este îndreptatit sa nu acorde despagubiri în cazul în care asiguratul nu si-a îndeplinit obligatiile decurgând din polita si din conditiile generale contractuale”.

????

7