Cont.adm.: Contravenţie prevăzută de art. 100 alin.3 lit.e) din oug nr. 195/2002 , constând în efectuarea unei depăşiri neregulamentare . Neaudierea , la fond , a martorului solicitat în apărare

Dosar Nr. (03.03.2010)

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Rm. Sarat sub nr. X/X/2009, petentul T.T.D. a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau sa se dispuna, în principal, anularea procesului verbal de contraventie seria X nr. X/2009 în baza caruia a fost sanctionat cu 4 puncte amenda în cuantum de 240 lei corelativ cu retinerea permisului în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, pentru pretins comiterea contraventiei prevazute la art.100 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art.120 alin.1 lit.i) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, iar în subsidiar, înlocuirea cu avertisment a amenzii si masurii tehnico administrative aplicata.

În motivarea plângerii, petentul a sustinut ca la data de 4.07.2009, în timp ce se deplasa cu autoturismul B-X-X, pe DN2 E85, din directia localitatii X catre municipiul X, la intrarea în aceasta localitate, s-a angajat regulamentar în depasirea autoturismului marca X înmatriculat sub nr. PH-X-X care circula pe prima banda de mers, cu o viteza de maximum 40 Km/h. În momentul în care a efectuat manevra de depasire , aflându-se la jumatatea distantei de depasire a autoturismului respectiv, a observat ca acesta a virat usor stânga, îndreptându-se spre autoturismul sau. În contextul expus, pentru a evita o eventuala coliziune a celor doua autoturisme , a efectuat la rândul sau o manevra spre stânga carosabilului, trecând foarte putin peste marcajul longitudinal continuu. Reusind sa depaseasca celalalt autoturism, s-a încadrat corect pe banda a doua de mers, iar la aproximativ 100-150 m a fost oprit de un agent de politie care a întocmit procesul verbal de contraventie.

Considera ca nu a savârsit contraventia retinuta în sarcina sa, întrucât : fapta savârsita nu a creat un pericol si nici nu a fost intentionata, dimpotriva a depasit foarte putin linia care desparte sensurile de mers, speriat de faptul ca celalalt autovehicul efectuase un usor viraj spre stînga, neobservând probabil ca intrase deja în depasirea sa

Intimatul a formulat întâmpinare în conditiile art. 115-118 din Codul de procedura civila, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiata.

Prin sentinta civila nr. X/2009 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins plângerea ca neîntemeiata.

Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut în baza probatoriului administrat ca petentul se face vinovat de savârsirea contraventiei prevazute la art. 100 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 120 alin.1 lit.i) din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

S-a avut în vedere în acest sens ca la data de 4.07.2009, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca X înmatriculat sub nr. B-X-X, pe DN2 E85, din directia localitatii X catre municipiul X, la intrarea în localitatea respectiva, a efectuat o manevra de depasire a autoturismului marca V nr. PH-X-X, încalcând marcajul longitudinal continuu care desparte cele doua sensuri de circulatie.

Retinând ca petentul a recunoscut savârsirea faptei prin plângerea introductiva, instanta a înlaturat apararea formulata, apreciind ca nu este sustinuta de nici o proba si nici nu este confirmata de agentul constatator care a perceput nemijlocit savârsirea contraventiei.

În raport de gradul de pericol social ridicat al faptei retinute în sarcina petentului si de criteriile prevazute la art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 instanta nu a primit nici cererea de înlocuire cu avertisment a sanctiunilor aplicate.

Împotriva sentintei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticînd-o pentru nelegalitate si netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

În expunerea motivelor de critica, reluînd punctual motivatia facuta prin plîngerea introductiva, petentul a invocat în esenta ca instanta fondului nu a tinut cont de împrejurarea ca fapta savîrsita nu a creat un pericol si nici nu a fost intentionata, ci, dimpotriva, a încalcat linia care desparte sensurile de mers, speriat de manevra viraj usor spre stînga, respectiv spre banda a doua de circulatie în directia de mers, efectuata de celalalt autoturism, probabil neobservînd ca intrase deja în depasirea lui.

Prin decizia civila nr. X/2010 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a admis recursul ca întemeiat, dispunându-se casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În acest sens s-a avut în vedere :

Prin procesul verbal contestat, petentul a fost sanctionat pentru comiterea contraventiei prevazute la art. art.100 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art.120 alin.1 lit.i) din HG nr. 195/2006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195-2002, constând în efectuarea unei manevre de depasire prin încalcarea marcajului continuu.

Atît prin plîngerea introductiva cît si prin motivele de recurs, petentul s-a aparat în mod constant în sensul ca împrejurarile concrete pe care le-a expus punctual, nu a savîrsit fapta cu intentie, încalcînd marcajul continuu la momentul exercitarii depasirii, speriat de manevra usor viraj spre stînga, respectiv spre banda a doua de circulatie în directia de mers, efectuata de conducatorul celuilalt autoturism, care probabil nu a observat ca intrase în depasirea lui.

Contrar apararii formulate de petent, prin raportul depus la fila 10 dosar fond, agentul constatator a apreciat ca « depasirea s-a efectuat datorita vitezei sporite pe care o avea autoturismul marca H înmatriculat sub nr. B-X-X ».

Prin considerentele sentintei pronuntate, înlaturând apararea formulata de petent, instanta fondului a retinut ca nu este sustinuta de nici o proba si nici nu este confirmata de agentul constatator, acesta percepînd nemijlocit fapta savîrsita.

Tribunalul a apreciat, ca fata de precizarea facuta în cuprinsul procesului verbal de contraventie, dar si în raportul din 31.07.2009 întocmit de agentul constatator, în sensul identificarii conducatorului autoturismului PH-X-X, depasit, ca fiind B.V.A., CNP X, domiciliat în localitatea X ( str. … nr. … bl. … scara … ap…, judetul X).

Se impunea ca instanta, în exercitarea rolului activ pe care i-l confera dispozitiile art. 129 din Codul de procedura civila în sensul de a starui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului, în scopul pronuntarii unei hotarîri legale si temeinice, sa procedeze la audierea martorului identificat, urmînd ca pe fondul unui probatoriu complet sa aprecieze daca pricinii îi sunt incidente sau nu dispoz. art. 11 din OG nr. 2/2001 sub aspectul existentei vreunei împrejurari de natura sa înlature caracterul contraventional al faptei.