Contestatie la legea 112/1995. Neindeplinirea conditiilor art.1 pt. imobilele revendicate preluate de stat in baza Decret nr. 111/1951.

Dosar Nr. 6050 (21.06.2009)

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU MURES JUDETUL MURES

DOSAR NR:7955/320/2007

SENTINTA CIVILA nr.6050

Sedinta publica din 21 iulie 2009

PRESEDINTE : Mirela Ianosi

GREFIER : XXXXXXXX

Pe rol solutionarea plângerii la Legea nr.112/1995 formulata de contestatorii XXXXXXXX si XXXXXXXX în contradictoriu cu intimata Consiliul Judetean – Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995 Mures s.a.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

S-au citit actele si lucrarile dosarului, dupa care:

Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor sunt consemnate în încheierea de sedinta din data de 20.05.2009, când s-a dispus amânarea pronuntarii pentru datele de 27.05.2009, 03.06.2009, 10.06.2009, 17.06.2009, 24.06.2009, 30.06.2009, 07.07.2009, 14.07.2009 si 21.07.2009 încheieri ce fac parte integranta din prezenta hotarâre.

J U D E C A T O R I E

Prin contestatia înregistrata sub nr.6766/1997 din 13.05.1997 la Judecatoria Târgu-Mures contestatorii XXXXXXXX si XXXXXXXX, au chemat în judecata Consiliul Judetean – Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995 Mures, ca intimata, împotriva Hotarârii nr.374 din 26.03.1997 pronuntata de Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995 în dosar nr.31.108.

La data de 10.11.1997, contestatorii au depus completare la actiune prin care au aratat ca cele 3 case pe care le revendica sunt situate în Târgu-Mures, prima pe str. Târgului, nr.6, a doua pe str.Calarasilor nr.67 si a treia pe str. Trebely nr.1, care se afla în proprietatea statului si sunt în administrarea RAGCL Târgu-Mures, de la care au încercat sa obtina date, indicându-li-se sa le ceara de la instanta.

În motivare au aratat ca aceste trei imobile au fost preluate dupa plecarea reclamantilor din tara, în anul 1962.

La data de 13.11.1997 , intervenienta XXXXXXXX, a formulat cerere de interventie în interes propriu, solicitând sa se constate ca este chiriasa apartamentului 1 din imobilul situat în str Trebely, nr 1 si ca are dreptul de a-l cumpara, potrivit art 9 din Legea nr 112/1995.

În motivarea actiunii sale aceasta a aratat ca locuieste cu chirie în acest imobil din Târgu-Mures str. Trebely nr.1 ap.1, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr. 154/22.01.1987 si 1009/21.03.1991 încheiat cu RAGCL Târgu-Mures.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât si a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mures de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpararea apartamentului închiriat si folosit din imobilul mai sus mentionat, la care nu a primit raspuns.

Se mai mentioneaza ca a contribuit la renovarea imobilului si la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând ca cererea depusa de reclamanti este nelegala si netemeinica, deci în mod corect a fost respinsa prin Hotarârea nr.374/26.03.1997 de catre Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotarât corect, respingând cererea reclamantilor, intervenienta considerând hotarârea ca fiind relevanta si corecta si ca actiunea reclamantilor are ca scos taraganarea solutionarii situatiei imobilului.

La aceeasi data, intervenienta XXXXXXXX a formulat cerere de interventie în nume propriu prin care a solicitat sa se constate ca, fiind chiriasa apartamentului nr.2 din acest imobil are dreptul de a-l cumpara, drept dobândit în baza art.9 din Legea nr.112/1995 urmând ca reclamantii sa fie obligati sa respecte acest drept si sa-i plateasca cheltuielile de judecata.

În motivarea actiunii sale aceasta a aratat ca locuieste cu chirie în acest imobil din Târgu-Mures str. Trebely nr.1 ap.2, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr.2897 din 28.10.1987 încheiat între ea si RAGCL Târgu-Mures.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât si a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mures de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpararea apartamentului închiriat si folosit din imobilul mai sus mentionat, la care nu a primit raspuns.

Se mai mentioneaza ca a contribuit la renovarea imobilului si la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând ca cererea depusa de reclamanti este nelegala si netemeinica, deci în mod corect a fost respinsa prin Hotarârea nr.374/26.03.1997 de catre Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotarât corect, respingând cererea reclamantilor, intervenienta XXXXXXXX considerând hotarârea ca fiind relevanta si corecta si ca actiunea reclamantilor are ca scos taraganarea solutionarii situatiei imobilului.

La data de 25.01.1997, intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondata a contestatiei formulata de Baune Edith si XXXXXXXX.

În motivare, au aratat ca petentii nu au facut dovada preluarii sau trecerii în proprietatea statului a imobilelor, Ahron Lili si Ancsel Anton nu au facut dovada calitatii de mostenitor a fostului proprietar Ancsel Aron.

Din actele depuse nu rezulta ca imobilele au trecut în proprietatea statului prin decretul nr.111/1951.

Calitatea de cetatean român nu a dovedit-o decât Baume Edit.

Pentru termenul de judecata din 29.01.1998, în dosar Ahron Lili si Ahron Zaharia au depus completare la contestatie solicitând restituirea cotei de 1 din imobilele case si teren situate în Târgu-Mures str. Trebely nr.1 înscris în CF nr.7835 Târgu-Mures nr. top 2534/2/1, 2590/1, 2591/1, 2592/1 si 2590/2, casa si terenul aferent si imobilul din Târgu-Mures str. Calarasilor nr.67 înscris în CF 5475 Târgu-Mures nr. top 390 si a terenului aferent, foste proprietati ale bunicilor lor trecute în proprietatea statului abuziv în baza Decretului nr.111/1951.

În subsidiar solicita expertizarea acestor imobile la pret de circulatie si atribuirea lor a cotei de 1 ce li se cuvine.

Cealalta cota de 1 se cuvine contestatoarei XXXXXXXX conform testamentului din 4 aprilie 1993 emis de matusa lor Klerman Sara, decedata la 17.05.1994 în Haifa.

Se mai solicita introducerea în cauza a tuturor chiriasilor majori din cadrul acestor imobile precum si a unitatii economice acre detine în prezent aceste imobile.

De asemenea, se solicita respingerea cererii de interventie a chiriasilor XXXXXXXX si XXXXXXXX.

În fapt hotarârea atacata este nelegala si netemeinica constatând ca din actele existente la dosar nu rezulta trecerea în proprietatea statului a imobilelor revendicate, prin nationalizare, întrucât nu au prezentat titlul în baza caruia aceste imobile au fost trecute la stat, fara un just titlu.

Se mai arata ca din adresa nr.5613/20.01.1995 emisa de Consiliul judetean Mures, adresata avocatului lor din Israel, ca se cunosc imobilele, sentinta în baza careia au fost ele trecute la stat, decizia fostului comitet executiv al CP Târgu-Mures si decretele în baza carora au fost trecute la stat Decretul 111/1951 si Decretul nr.92/1950. Apoi din extrasele CF rezulta modul de trecere la stat a acestor imobile cu date exacte.

Intervenienta XXXXXXXX a formulat cerere de interventie în nume propriu prin care a solicitat sa se constate ca, fiind chiriasa apartamentului nr.2 din acest imobil are dreptul de a-l cumpara, drept dobândit în baza art.9 din Legea nr.112/1995 urmând ca reclamantii sa fie obligati sa respecte acest drept si sa-i plateasca cheltuielile de judecata.

În motivarea actiunii sale aceasta a aratat ca locuieste cu chirie în acest imobil din Târgu-Mures str. Trebely nr.1 ap.2, din anul 1987 pe baza contractului de închiriere nr.2897 din 28.10.1987 încheiat între ea si RAGCL Târgu-Mures.

În conformitate cu prevederile Legii 112/1995 cât si a normelor metodologice de aplicare a legii au depus la Comisia Târgu-Mures de aplicare a Legii 112/1995 cerere privind cumpararea apartamentului închiriat si folosit din imobilul mai sus mentionat, la care nu a primit raspuns.

Se mai mentioneaza ca a contribuit la renovarea imobilului si la modernizarea acestuia în anul 1986 posedând acte în acest sens.

Considerând ca cererea depusa de reclamanti este nelegala si netemeinica, deci în mod corect a fost respinsa prin Hotarârea nr.374/26.03.1997 de catre Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995.

Comisia judeteana de aplicare a Legii nr.112/1995 a hotarât corect, respingând cererea reclamantilor, intervenienta XXXXXXXX considerând hotarârea ca fiind relevanta si corecta si ca actiunea reclamantilor are ca scos taraganarea solutionarii situatiei imobilului.

La data de 01.10.1999, intervenientul XXXXXXXX prin cererea sa de interventie în interes propriu, a aratat ca imobilul din str.Târgului nr.5 a fost parasit de proprietara Baumzweig Edit în anul 1961 ramânând fratele acesteia, numitul Baumzweig Iosif, în apartamentul 3 care a încasat chiria fara a achita impozitul pe casa, ramânând restant pe o perioada de 5 ani la finante. Ulterior a parasit tara, stabilindu-se în SUA în anul 1964, imobilul fiind luat în evidenta pentru restanta se afla într-o stare avansata de degradare, instalatiile de gaz, curent electric treceau prin podul casei, IJGCL-ul trecând la reparatia capitala.

O alta reparatie s-a efectuat în anul 1996, fiind reparate acoperisul si capriorii, s-au schimbat tiglele, strasina.

Dupa cumpararea imobilului s-a trecut la reparatii capitale, s-a vândut numitilor XXXXXXXX, ap.1, XXXXXXXX, ap.2, XXXXXXXX, ap.3, solicitând de a fi citat în proces, considerând ca are mai multe drepturi decât proprietarul.

Prin sentinta civila nr.7643/3.12.1999 pronuntata în dosar nr.6766/1997 a Judecatoriei Târgu-Mures, a respins contestatia formulata de contestatorii Baune Edith si XXXXXXXX, si totodata a respins si cererile de interventie formulata de intervenienti.

Prin decizia nr.848 din 28.01.2000 pronuntata în dosar nr.1659/2000 a Tribunalului Mures, s-a admis apelurile declarate de contestatorii Baune Edith si XXXXXXXX, a desfiintat sentinta atacata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de fond, respectiv Judecatoriei Târgu-Mures.

În rejudecare, prin precizarea de actiune depusa la data de 8.11.2006, contestatarii XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ancel Claire si Ancel Antony cheama în judecata pe Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures-Centrul de Plasament nr. 1, SC Instaldi SRL, Placintar Nelu, Ghirlanda Letitia Georgeta, Merisescu Grigore , Merisescu Claudia, Fulop Ilona, Nyomati Ferencz si sotia Nyomati Erika,-SC Locativ SA.

În motivare a aratat ca intimatii sunt chiriasi sau proprietari ai imobilelor în discutie.

La data de 31.01.2007, intimata SC Instaldi SRL, a formulat întâmpinare invocând exceptia tardivitatii precizarii de contestatie si exceptia inadmisibilitatii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii precizarii contestatiei formulata de contestatorii XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX si XXXXXXXX, invocata de SC Instaldi SRL, instanta retine ca este dreptul contestatorilor de a extinde în cadrul contestatiei formulate cadrul procesual privind chemarea în judecata si a altor persoane ce au legatura cu obiectul cauzei, si în consecinta va respinge exceptia invocata.

Prin Hotarârea nr.374 din 26.03.1997, pronuntata de Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosar nr.31108. au fost respinse cererile contestatorilor Baume Edit , XXXXXXXX , prin mandatar Muscan Pavel si Ahron Lili, prin care se solicita restituirea în natura sau acordarea de despagubiri pentru imobilele trecute în proprietatea statului sutuate în TG Mures, str Trebely, nr 1 , înscris în CF nr 7835 Tg Mures, str Calarasilor, nr 67, înscris în CF nr 5475 Tg Mures si str Tîrgului, nr 5, înscris în CF 5747 Tg Mures.

Împotriva acestei hotarâri a formulat contestatie în termenul legal doar contestatorii Baune Edith si XXXXXXXX.

Contestatoarea XXXXXXXX nu a formulat contestatie în termenul legal si pe cale de consecinta, fata de obiectul prezentei cauze nu are calitate procesuala activa, instanta urmând sa respinga cererea ulterioara a acesteia intitulata ,, completare la contestatie" ca formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Instanta constata ca din eroare a fost citata XXXXXXXX în calitate de contestatoare, atât timp cât aceasta nu a formulat contestatie împotriva Hotarârii nr.374 din 26.03.1997, pronuntata de Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosarul nr.31108.

Cu privire la contestatia formulata de contestatorii Baune Edith si XXXXXXXX, instanta retine urmatoarele:

Din actele depuse în cauza, respectiv copii carti funciare astfel:

- pentru imobilul situat în Tg Mures, str Trebely, nr 1, CF nr. 7835 Tg Mures (f 38 vol I),

- pentru imobilul situat în Tg Mures, str Calarasi, nr 67, CF nr. 5475 Tg Mures (f 79 vol I),

- pentru imobilul situat în Tg Mures, str Dragalina, nr 6, CF nr. 5747 Tg Mures (f 108-109 vol I),

rezulta ca imobilele au trecut în proprietatea statului prin decretul nr.111/1951, respectiv prin sentintele civile nr 2055/1960 si 4617/1963 pronuntate în baza acestui act normativ.

Din dispozitiile art.1 din Legea nr. 112/1995 rezulta ca acest act normativ reglementeaza regimul restituirii catre fostii proprietari a imobilelor ce întrunesc cumulativ doua conditii:

- sa fi avut, la data preluarii de catre stat, destinatia de locuinta;

- preluarea de catre stat sa fi fost facuta cu titlu.

În cauza instanta retine ca imobilele în discutie nu au fost preluate de stat cu titlu, actul normativ ce s-a adus în discutie ca reprezentând titlul statului – Decretul nr 111/1951, privind reglementarea situatiei bunurilor fara stapân - prevazând proceduri judiciare pentru a se constata preluarea bunurilor în proprietatea statului.

Nu s-a facut dovada ca în legatura cu imobilele în discutie s-ar fi desfasurat procedurile judiciare prevazute de actul normativ, astfel încât simplele mentiuni în evidentele organelor administrative ca s-au aplicat aceste decrete nu pot fi retinute ca constituind titlu valabil, de trecere în proprietatea statului.

La data formularii contestatiei erau aplicabile dispozitiile art 1 alin. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr 112/1995, astfel cum au fost modificate prin HG nr 11/1997 , potrivit caruia imobilele care nu intra sub incidenta Legii nr 112/1995 si pentru care nu exista titlul valabil constituit în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau acordare a despagubirilor, formulate de persoanele îndreptatite pe cale judecatoreasca potrivit dreptului comun.

În prezent, a fost reglementata aceasta situatie a preluarii fara titlu de catre stat a imobilelor, fiind adoptata legea nr 10/2001.

În situatia din speta, sunt aplicabile prevederile legii nr 10/2001, art. 2 lit. e) potrivit caruia : imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarâri judecatoresti pronuntate în temeiul Decretului 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, sunt considerate în sensul acestei legi, ca imobile preluate în mod abuziv.

Fata de retinerile mai sus indicate, este de prisos analizarea de catre instanta a restului conditiilor impuse de legiuitor si analizate în hotarârea atacata privind calitatea de cetatean român a contestatorului sau a calitatii de mostenitori, a cotelor cuvenite, instanta constatând ca hotarârea nr.374 din 26.03.1997, pronuntata de Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995, în dosarul nr.31108 este legala, contestatorii neindicând titlul în baza caruia a intrat în proprietatea statului imobilele în litigiu.

Instanta urmeaza sa respinga contestatia precizata formulata de XXXXXXXX si XXXXXXXX , ca neîntemeiata.

Pe cale de consecinta, vor fi respinse si cererile de interventie formulate de : XXXXXXXX, XXXXXXXX si XXXXXXXX, continuata de mostenitorii: XXXXXXXX, si XXXXXXXX, în contradictoriu cu celelalte parti, acestia neputând sa-si valorifice dreptul de cumparare a locuintei în baza legii nr 112/1995, decât dupa stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor în litigiu, prin urmare cererea acestora este neîntemeiata.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge exceptia inadmisibilitatii precizarii contestatiei formulata de contestatorii XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX si XXXXXXXX, invocata de SC Instaldi SRL.

Respinge contestatia precizata formulata de contestatorii: XXXXXXXX si XXXXXXXX, ambii cu domiciliul în Australia Sydney,11 Cooper Park Road Bellevue Hill NSW 2023, continuata prin mostenitorii XXXXXXXX, XXXXXXXX si XXXXXXXX, cu domiciliul ales în Tg Mures, str Izvorului, nr 2 jud Mures în contradictoriu cu intimatii:

-Comisia Judeteana Mures pentru aplicarea legii nr. 112/1995, cu sediul în Tg Mures, jud. Mures,

-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures-Centrul de Plasament nr. 1, cu sediul în Tg Mures, str. Trebely, nr. 7, jud Mures,

-SC Instaldi SRL, cu sediul în Tg Mures, str Calarasilor, nr.69, jud Mures,

-Placintar Nelu, domiciliat în Tg Mures, str Târgului, nr.5, ap.4, jud Mures,

-Ghirlanda Letitia Georgeta, domiciliata în Tg Mures, str Târgului, nr. 5, ap. 5, jud Mures,

-Merisescu Grigore , domiciliat în Tg Mures, str Târgului, nr.5, ap.3, jud Mures,

- Merisescu Claudia domiciliata în Tg Mures, str Târgului, nr.5, ap.3, jud Mures,

-Fulop Ilona, domiciliata în Tg Mures, str Târgului, nr.5, ap.2, jud Mures,

- Nyomati Ferencz si sotia Nyomati Erika, domiciliati în Tg Mures, str Târgului, nr 5 ap.1 jud Mures,

-SC Locativ Sa cu sediul în Tg Mures, str Bartok Bela, nr 2/A, jud Mures, ca neîntemeiata.

Respinge contestatia formulata de XXXXXXXX domiciliata în Israel, Hedera, str Berman, nr.6, continuata prin mostenitorii: XXXXXXXX, cu domiciliul ales în com Cotesti, Budesti, jud Vrancea la fam Gherache Marinela si Ahron Sara prin reprezentant Dimus Cristina, domiciliata în Golesti, str. Pasunii, nr 12, jud Vrancea si XXXXXXXX, domiciliul ales în com Cotesti, Budesti, jud Vrancea la fam Gherache Marinela , ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa.

Respinge cererile de interventie formulate de : XXXXXXXX, domiciliata în Tg Mures, str Trebely,nr.1, ap. 1, jud Mures, XXXXXXXX domiciliata în Tg Mures, str Trebely,nr.1, ap. 2, jud Mures si XXXXXXXX, domiciliat în Tg Mures, str Târgului, nr.5, jud Mures continuata de mostenitorii: XXXXXXXX, domiciliat în Tg Mures,str Târgului, nr. 14, jud Mures si XXXXXXXX, domiciliata în Cristesti, nr 675, jud Mures., în contradictoriu cu celelalte parti.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 21.07.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Mirela Ianosi XXXXXXXX