Contract de închiriere. Evacuare pentru încălcarea interdicţiei subînchirierii.

Dosar Nr. 8576 COM (06.12.2002)

Contract de închiriere. Evacuare pentru încalcarea interdictiei subînchirierii.

Încheierea de catre locatar a unor contracte de asociere în participatiune, în temeiul carora a pus la dispozitia unor terti parte din spatiul închiriat, pe o perioada care depasea termenul propriului contract, cu toate ca prin contractul de locatiune era interzisa cesionarea dreptului de folosinta asupra spatiului, îndreptateste cererea de evacuare a tertilor din spatiul comercial ocupat în baza unui titlu inopozabil locatorului.

Reclamanta S.C. C S.A. a chemat în judecata pe pârâtele S.C. EA S.R.L, S.C. RGT S.R.L. si S.C. LSO S.R.L., solicitând instantei sa dispuna evacuarea lor din spatiul comercial situat în mun. Constanta, B-dul Eliberarii nr. 10.

Reclamanta a aratat ca spatiul a fost închiriat pârâtei S.C. EA S.R.L., prin contractul nr. 1687/ 06.06.1996 a carui valabilitate a fost prelungita pâna la 10.06.1999.

Cu toate ca la data expirarii contractului, locatarul avea obligatia predarii ,,patrimoniului primit în buna stare de functionare’’, conform clauzei 3 lit. e). din contract, pârâta nu si-a îndeplinit aceasta obligatie. Mai mult, desi prin clauza 9 cesionarea dreptului de folosinta asupra spatiului era interzisa, pârâta a încheiat cu alte doua societati contracte de asociere în participatiune, conform carora a pus la dispozitia tertilor parte din spatiul închiriat, pe o perioada care depasea termenul propriului contract.

Actiunea este întemeiata.

Probele administrate sustin afirmatiile societatii reclamante, privind nerespectarea obligatiei de eliberare a spatiului comercial catre locator, la momentul expirarii contractului de închiriere, precum si încalcarea clauzei de interzicere a cesiunii dreptului de folosinta catre terti.

În consecinta, pârâta urmeaza a fi evacuata din spatiul comercial pentru a carui detinere si exploatare nu mai beneficiaza de vreun titlu.

Cât priveste pe pârâtele S.C. RGT S.R.L. si S.C. LSO S.R.L., instanta va retine ca acestora nu putea sa le fie transmis un drept de folosinta fara acordul proprietarului spatiului, dupa cum un asemenea drept nu poate supravietui dreptului chiriasului, stins prin împlinirea termenului contractual. Pentru aceste considerente, actiunea în evacuare va fi admisa si în privinta acestor doua societati.

(sentinta civila nr. 8576 COM/ 06.12.2002, irevocabila prin nerecurare)