Contract sinalagmatic. Simulaţie. Terţ faţă de actul secret, titular al acţiunii.

Dosar Nr. 2430 COM (06.10.2000)

Contract sinalagmatic. Simulatie. Tert fata de actul secret, titular al actiunii.

Fiind reglementata ca o exceptie de la principiul opozabilitatii efectelor contractului, simulatia are ca efect inopozabilitatea situatiei juridice create prin actul secret, fata de terti.

Asa fiind, un tert nu poate pretinde simularea actului public, câta vreme partile raportului juridic apreciat ca simulat sunt doar pârâtii, iar acestia neaga existenta unei întelegeri secrete între ei, anterior sau concomitent încheierii actului aparent.

Reclamantul DS a chemat în judecata pe pârâtii GM si SC. F S.A. Timisoara, solicitând ca pe baza probelor administrate sa se constate ca actul de vânzare-cumparare nr. 4379/ 15.09.1993, privind un imobil situat în localitatea Giarmata, jud. Timis, este simulat.

S-a sustinut ca prin actul mentionat pârâta – societate comerciala a înstrainat catre pârâtul GM imobilul mentionat (sectie de croit-cusut încaltaminte), pentru pretul de 37.450.000 lei. Cu toate ca prin înscris figureaza în calitate de cumparator pârâtul– persoana fizica, în realitate, adevaratul proprietar al spatiului este societatea reclamanta, în baza actului secret datat 12.09.1993, conform caruia s-a convenit asupra interpunerii, în acest raport juridic, a dobânditorului aparent.

Reclamantul a invocat faptul ca plata pretului imobilului vândut prin licitatie a fost achitat prin intermediul firmei S.C. M S.R.L. Constanta - unde acesta are calitatea de asociat - fiind emisa o dispozitie de plata pentru garantia de participare la licitatie si doua file CEC ulterioare, pentru pretul adjudecarii.

Pârâtul GM a respins sustinerile reclamantului, aratând ca înscrisul considerat ca act secret constituie dovada existentei unui împrumut ce i-a fost acordat tocmai pentru a participa la aceasta licitatie.

În cauza a fost formulata, în temeiul art. 49 cod proc.civila, o cerere de interventie în interes propriu a societatii comerciale M S.R.L. Constanta – în faliment, prin lichidator, al carei obiect l-a constituit constatarea dreptului sau de proprietate asupra imobilului.

Lichidatorul a apreciat ca bunul apartine în fapt societatii la care reclamantul DS a fost asociat, existând totodata si un drept de creanta fata de detinatorul actual al imobilului, materializat în valoarea îmbunatatirilor aduse imobilului.

Dupa admiterea în principiu a cererii intervenientei, instanta a retinut urmatoarele considerente:

În speta se invoca existenta uneia dintre formele simulatiei, cea a interpunerii de persoane si pe care doctrina a recunoscut-o în situatia încheierii între aceleasi parti a unui contract aparent, alaturi de actul secret, acordul de vointa fiind în sensul producerii fata de terti a efectelor juridice ale actului public.

Fiind reglementata ca o exceptie de la principiul opozabilitatii efectelor contractului, simulatia genereaza inopozabilitatea situatiei juridice create prin actul secret, fata de terti.

Aceasta ipoteza nu este aplicabila spetei.

Reclamantul care pretinde simularea actului are, în raport de asa-numitul act aparent, pozitia unui tert, astfel ca el nu poate invoca încheierea - în nume propriu ori ca reprezentant al S.C. M S.R.L. – a actului secret, cu una dintre partile înscrisului public.

Partile raportului juridic apreciat ca simulat sunt doar pârâtii, acestia negând existenta unei întelegeri secrete între ei, anterior sau concomitent încheierii actului aparent.

Înscrisul prezentat de reclamant, coroborat cu declaratiile testimoniale, confirma existenta unui alt raport juridic, fundamentat pe un împrumut banesc acordat de reclamant pârâtului GM.

Fata de aceste considerente, actiunea în simulatie va fi respinsa ca neîntemeiata.

Cât priveste cererea de interventie, aceasta este la rândul sau neîntemeiata, întrucât emiterea a doua file CEC si a altor documente de plata nu pot înlatura opozabilitatea fata de pârâta S.C. F S.R.L. – vânzatoarea imobilului – a actului de vânzare-cumparare încheiat cu pârâtul GM, în calitate de cumparator. Se va retine, totodata, ca lichidatorul nu a dovedit efectuarea unor îmbunatatiri imobilului si circumstantele în care acestea au fost realizate, în folosul unui tert, în masura în care se invoca în acelasi timp un drept real propriu asupra bunului.

(sentinta civila nr. 2430 COM/ 6.10.2000, definitiva conform deciziei civile nr. 205/2001 a Curtii de Apel Constanta-sectia comerciala)