Contraventii prev de art. 10lit b din og/21/1992 si art.6(1) lit.b şi d din legea 363/2007

Dosar Nr. 431 (20.01.2009)

Contraventii prev de art. 10lit b din OG/21/1992 si art.6(1) lit.b si d din legea 363/2007- s.c 431/20.01.2009, dosar nr.10593/301/2008

Prin plâgerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti la data de 27.08.2008, petenta SC… s-a îndreptat împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei nr… încheiat de intimata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, solicitând anularea procesului verbal anterior mentionat.

În motivarea plângerii petenta a aratat ca în temeiul art.10 lit.b din OG 21/1992 rep. intimata ANPC a dispus aplicarea unei amenzi contraventionale întrucât nu a informat-o pe numita Ghe C, la data semnarii contractului de credit pentru emiterea cardului.., despre nivelul comisioanelor percepute, respectiv despre comisionul anual de administrare a cardului.

Petenta a aratat ca a adus la cunostinta organului constatator ca informarea a fost realizata odata cu remiterea cardului, prin brosura care însotea cardul, denumita Ghidul Utilizatorului. Împrejurarea ca în contract, la pct.3.12 nu se mentioneaza cuantumul si tipul comisioanelor percepute de banca, a fost asociat drept contraventie de organul constatator.

Se precizeaza ca potrivit art.7 ( 3) din Reg. BNR nr.6/2006, contractul dintre emitent si destinatar se considera încheiat la momentul în care solicitantul instrumentului de plata electronic - detinatorul - primeste instrumentul de plata electronica si un exemplar la contractului semnat de ambele parti.

Mai precizeaza petenta ca detinatoarea nu a fost prejudiciata cu nimic, având în vedere ca a fost beneficiara unei promotii prin care, în primele 6 luni, nu datora acest comision si avea posibilitatea sa se informeze cu privire la existenta comisionului atât din brosura primita împreuna cu cardul, cât si ulterior, la sediul oricarei unitati a bancii.

Astfel, faptul ca beneficiara nu a înteles sa se foloseasca de card cât timp a beneficiat de gratuitate, depunând ulterior reclamatie, nu înseamna ca aceasta a fost lipsita de posibilitatea de informare privind existenta comisionului, în conditiile în care putea renunta la card în perioada de gratuitate, fara sa plateasca ceva.

Fata de cele aratate petenta arata ca nu sunt întrunite conditiile prev. de art. 10 lit.b din OG 217/1992 întrucât nu exista fapta sau conduita sanctionata de text, fapt ce atrage nulitatea sanctiunii aplicate.

O alta sanctiune ce a fost aplicata petentei este amenda de 5.000 lei, pentru motivul ca în data de 23.06.2008 banca a perceput un comision de 100 lei pentru emiterea unui document intitulat „confirmare de acord refinantare”, solicitat de Ghe C în scopul refinantarii creditului printr-un alt credit de la X Bank.

Petenta arata ca pentru aceeasi fapta a mai fost sanctionata si prin procesul verbal de contraventie nr…, împotriva caruia a formulat plângere contraventionala, fiind format dosarul cu nr… pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti, astfel ca se impunea amânarea luarii unei decizii de sanctionare pâna la solutionarea acestui dosar.

Mai arata petenta ca nu avea obligatia sa emita un astfel de document potrivit contractului de credit, astfel ca solicitarea comisionului de 100 lei nu poate fi calificata drept „obstacol oneros sau disproportionat” în sensul art. 9 lit.d din Legea 363/2007.

Fata de aceste motive se arata ca atât masura de aplicare a amenzii contraventionale, cât si masura de restituire a comisionului încasat, sunt nelegale si excesive.

Se arata ca a treia sanctiune aplicata petentei a fost amenda în suma de 15.000 lei pentru fapta de publicitate înselatoare reglementata de art.6(1) lit.b si d din legea 363/2007, constând în faptul ca partea audio a spotului nu concorda cu partea video, respectiv în faptul ca nu sunt „citite” toate mentiunile care apar în scris pe ecran, referitoare la DAE si la perioada de rambursare.

Petenta arata ca spotul are rolul de a transmite informatia despre lansarea unui nou tip de credit, iar consumatorul va aprecia numai dupa o informare la banca.

O lata critica adusa este aceea ca „se mentioneaza cu caractere foarte mici, ilizibil la prima vedere ca promotia 0% comision de acordare este valabila numai pentru creditul în RON si EURO, acordat pâna la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”.

Se arata ca aceasta critica nu este întemeiata, neexistând nici un text de lege care sa impuna marimea caracterelor folosite pentru mesajul scris.

Petenta mentioneaza ca spotul publicitar în discutie a facut obiectul analizei Consiliului National al Audiovizualului, care a recomandat completarea mesajului verbal cu suma împrumutata pentru care rata este de 18 lei/ luna. S-a completat spotul în acest sens, fiind respectate recomandarile CNA pentru evitarea unei publicatii înselatoare în sensul legii 158/2008.

În drept au fost invocate dispozitiile art.3 din OG 2/2001 si textele de lege indicate în procesul verbal contestat.

Intimata a depus intampinare prin care a aratat ca opinia petentei în sensul ca „Ghidul Utilizatorului„ este un document de natura a oferi clientilor cadrul legal în limitele caruia urmeaza a fi desfasurata întreaga relatie contractuala dintre ei si banca este gresita, întrucât atât doctrina cât si în practica juridica în materie au statuat faptul ca, orice document utilizat de o institutie în scop informativ nu poate fi primit ca document oficial, producator de efecte juridice.

Astfel, se arata ca în mod corect agentul constatator a apreciat drept aspect contraventional faptul ca banca a înteles sa impuna, în mod unilateral, clientilor clauze contractuale asupra carora acestia nu aveau posibilitatea sa-si exprime acordul de vointa.

Fata de situatia expusa se arata ca petenta nu poate invoca vreo încalcare a conditiilor înscrise expres si imperativ în art. 17 din OG 2/2001.

Cât priveste critica petentei referitoare la faptul ca agentul constatator i-ar fi aplicat acesteia, printr-un proces verbal de constatare a contraventiei încheiat anterior o sanctiune pecuniara pentru o fapta similara, se arata ca desi se poate vorbi de fapte contraventionale a caror continut este identic, elementul de diferentiere este caracterul de repetabilitate, fapt ce face pe deplin admisibila aplicarea unei astfel de sanctiuni.

Se mai arata ca nu poate fi retinut nici aspectul conform caruia, documentele emise de banca în completarea contractului de credit, neavând caracter de acte obligatorii, comporta costuri, atâta vreme cât contractul initial de credit nu face vorbire în cuprinsul sau de existenta acestor documete.

În drept, intimata a invocat prevederile OG 21/1992, Legea 363/2007, OG 2/2001.

La cererea partilor s-a administrat in cauza proba cu inscrisuri, in cadrul careia s-a dispus emiterea unei adrese catre CNA pentru a comunica raportul de monitorizare întocmit de Directia Monitorizare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin procesul verbal nr…petenta a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. la data semnarii contractului de credit pentru emitrea cardului in lei.., incheiat la data de 10.07.2007, numita C Ghe nu a fost informata asupra nivelului comisioanelor percepute de banca, conform pct. 3.12 din contract, fapta ce constituie contraventie potrivit art. 10 lit. b din OG 21/1992; 2. a perceput numitei G M, la data de 23.06.2008, pentru eliberarea unui document „ Acord de refinantare” , un comision de 100 lei, document care a fost solicitat in vederea refinantarii unui credit contractat de la X Bank, comisionul perceput nefiind mentionat in contractul de credit, fapta ce constituie contraventie potrivit art. 9 lit. b din Legea 363/2007; 3. spotul publicitar audio-video privind „…” difuzat prin intermediul canalelor de televiziune prezinta informatii referitoare la un credit pentru care consumatorul plateste 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati, informatie scrisa cu caractere foarte mari. In aceeasi pagina a spotului publicitar se mentioneaza cu litere foarte mici, ilizibil la prima vedere, faptul ca „promotia 0% comision de acordare este valabila numai pentru creditul în RON si EURO, acordat pâna la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”. In partea audio a spotului nu se face referire la DAE si la perioada de rambursare, ci numai la suma de 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati. Avand in vedere modul de prezentare al spotului publicitar, s-a considerat ca acesta poate induce in eroare consumatorii, nefiind mentionate in mod complet si precis toate consecintele esentiale ale acelui imprumut bancar, fiind incalcate prev art. 6 alin. 1 lit b din Legea 363/2007.

Instanta constata ca apararea petentei in ceea ce priveste prima contraventie retinuta in sarcina acesteia prin procesul verbal nu este intemeiata.

Astfel, imprejurarea ca ulterior incheierii contractului, o data cu cardul a fost inmanat clientului si Ghidul Utilizatorului, nu implica un acord din partea acestuia cu privire la o clauza contractuala nementionata in contract si in legatura cu care nu si-a putut manifesta vointa. Simpla informare continuta in respectivul ghid nu poate produce efecte juridice, cata vreme in contractul semnat de parti nu exista nici o referire cu privire la nivelul comisionului anual de administrare a cardului.

In drept instanta retine ca, potrivit art. 10 lit. b din OG 21/1992, consumatorii au dreptul la incheierea contractelor, de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobanzilor.

Coroborand situatia de fapt cu textul de lege mentionat, instanta constata ca in mod corect s-a dispus sanctionarea petentei pentru savarsirea faptei prev de art. 10 lit. b din OG 21/1992.

Cu privire la cea de-a doua contraventie retinuta in sarcina petentei, instanta retine ca, potrivit art. 6 lit. c pct. 1 din Legea 289/2004, inainte de incheierea contractului, creditorul trebuie sa informeze consumatorul despre documentatia de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei. Cum refinantarea creditului reprezinta o modalitate pe care o are la dispozitie consumatorul pentru a inceta contractul, a schimba produsul sau a se adresa altui comerciant, perceperea comisionului pentru acordul de refinantare reprezinta un obstacol oneros sau disproportionat si care nu a fost prevazut in contract, constituind astfel o practica comerciala incorecta.

Instanta nu va retine sustinerea petentei cum ca a mai fost sanctionata pentru aceeasi fapta printr-un alt proces verbal, intrucat acest aspect nu are relevanta in cauza, fiind vorba despre o contraventie continua.

In legatura cu cea de-a treia contraventie pentru care a fost sanctionata petenta, instanta retine ca potrivit art. 6 alin. 1 lit. b si d din Legea 363/2007, o practica comerciala este considerata ca fiind actiune înselatoare daca aceasta contine informatii false sau, în orice situatie, inclusiv în prezentarea generala, induce în eroare sau este susceptibila sa induca în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente: principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului.

Potrivit raportului de monitorizare întocmit de directia de specialitate privind difuzarea de catre posturile de televiziune a spotului publicitar „..” oferit de banca X, acesta prezinta informatii referitoare la un credit pentru care consumatorul plateste 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati, informatie scrisa pe un afis cu caractere foarte mari. In josul afisului se mentioneaza cu litere foarte mici, faptul ca „promotia 0% comision de acordare este valabila numai pentru creditul în RON si EURO, acordat pâna la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”.

Coroborand situatia de fapt cu textul de lege retinute mai sus instanta apreciaza ca intradevar, spotul publicitar „..”, in prezentarea generala contine informatii care pot induce in eroare consumatorul mediu, fiind scos in evidenta, prin mesajul scris cu caractere mari si cel audio, doar faptul ca, pentru fiecare 1000 lei imprumutati acesta va trebui sa plateasca 18 lei pe luna, fiindu-i distrasa astfel atentia de la informatiile afisate cu caractere foarte mici, referitoare la DAE.

Pentru aceste considerente instanta, in baza art. 32 si urm. din OG 2/2001 va respinge plangerea ca neintemeiata.