Cooperativă de consum. Modificarea actelor constitutive.

Dosar Nr. 5445 COM (03.09.2002)

Cooperativa de consum. Modificarea actelor constitutive.

Cooperativa de consum existenta la data intrarii în vigoare a Legii nr. 109/1996 are calitate de comerciant, iar modificarea actelor constitutive se realizeaza de catre tribunal, în aceleasi conditii în care are loc înfiintarea persoanei juridice.

Federalcoop Constanta a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna modificarea actelor constitutive, conform actului aditional încheiat în baza hotarârii A.G.A. din 30.03.2001 privind compunerea consiliului de administratie si a comisiei de cenzori.

S-a solicitat, totodata, sa se încuviinteze înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Constanta, a acestor mentiuni.

Dispozitiile art. 2 din Legea nr. 109/1996 definesc organizatiile cooperatiste de consum ca societati autonome, apolitice si neguvernamentale, al caror scop principal este organizarea de activitati bazate pe principiul întrajutorarii membrilor lor.

Cooperativele de consum existente la data intrarii în vigoare a acestei legi aveau obligatia de a-si adopta propriiile statute, pe baza statutelor cadru.

Statutele proprii sunt aprobate de consiliul de administratie al fiecarei organizatii cooperatiste si confirmate de prima adunare generala a acesteia.

Aceste statute, precum si modificarile lor ulterioare, sunt supuse regimului juridic prevazut de art. 10 din Legea nr. 109/1996.

Conform acestui text, cooperativa de consum dobândeste personalitate juridica în temeiul hotarârii judecatoresti definitive, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu si poate functiona dupa înmatricularea la Registrul comertului.

În cauza, urmare a modificarilor statutului cooperativei de consum, intervenite prin actul aditional cu dare de data certa, instanta va autoriza aceste modificari si va dispune înregistrarea lor la registrul comertului.

(sentinta civila nr. 5445 COM/ 03.09.2002, irevocabila prin nerecurare)