Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă

Dosar Nr. 415 (18.02.2009)

JUDECATORIA MANGALIA

SENTINTA CIVILA NR.415/C /18.02.2009

Divort. Competenta teritoriala exclusiva. Instanta competenta.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Mangalia la data de 13.11.2008 reclamanta M. M. a chemat în judecata pe pârâtul M.G. solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea din culpa sotului pârât a casatoriei încheiate de parti, revenirea reclamantei la numele purtat anterior casatoriei, încredintarea catre reclamanta, spre crestere si educare, a minorei M. A. si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul în anul 1997 si din casatorie a rezultat minora M. A.

S-a aratat de catre reclamanta faptul ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila din culpa sotului pârât, care de la începutul casniciei a manifestat un dezinteres total fata de viata în comun si imediat dupa nasterea minorei a parasit domiciliul comun.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 38 Codul familiei.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Cererii i-au fost anexate înscrisuri.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei de judecata pentru combaterea cererii formulate de catre reclamanta.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri si a probei testimoniale, probe pe care instanta, apreciind ca sunt pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei, le-a încuviintat.

Din oficiu, în exercitarea rolului activ reglementat de dispozitiile art. 129 alin. 5 Cod procedura civila si în conformitate cu dispozitiile art. 42, art. 107 Codul familiei si art. 6161 Cod procedura civila, instanta a dispus efectuarea de verificari de catre organele de politie cu privire la domiciliul actual al pârâtului precum si efectuarea de anchete sociale de catre autoritatile tutelare de la domiciliile partilor.

Au fost depuse la dosarul cauzei referatele de ancheta sociala întocmite de Autoritatile Tutelare, adrese emise de organele de politie.

Au fost audiati martorii propusi de reclamanta.

În sedinta publica, fata de dispozitiile art. 607 Cod procedura civila si având în vedere împrejurarea ca, potrivit precizarilor reclamantei si declaratiilor date de martorii audiati în cauza, ultimul domiciliu comun al partilor s-a aflat pe raza localitatii S, jud. Constanta, iar din înscrisurile depuse la dosarul cauzei a rezultat ca pârâtul domiciliaza în comuna M., jud. Bacau, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Mangalia în solutionarea cauzei.

Potrivit art. 137 Cod procedura civila, instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

În vederea solutionari exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Mangalia instanta retine împrejurarea ca ultimul domiciliu comun al partilor s-a aflat în loc. Si., jud. Constanta, iar pârâtul domiciliaza în comuna M., jud. Bacau.

În drept, potrivit art. 607 Cod procedura civila, cererea de divort este de competenta judecatoriei în circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste în circumscriptia judecatoriei în care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea în circumscriptia careia îsi are domiciliul pârâtul.

Potrivit H.G. nr. 337/1993, comuna comuna M, jud. Bacau, se afla în circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Onesti.

Fata de dispozitiile legale anterior mentionate, care stabilesc o competenta teritoriala exclusiva în materia cererilor de divort, si având în vedere împrejurarea ca pârâtul domiciliaza în comuna M., jud. Bacau, instanta apreciaza ca exceptia invocata din oficiu este întemeiata si o va admite.

Pe cale de consecinta, în conformitate cu dispozitiile art. 158 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va declina competenta de solutionare a cererii de divort formulate de reclamanta în favoarea Judecatoriei Onesti, jud. Bacau.