Evacuare provizorie parat pana solutionare dosar divort

Dosar Nr. 73 (01.03.2010)

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. _, disjunsa din dosarul nr. _ al Judecatoriei Vaslui, având ca obiect divort si evacuare, reclamanta _ a chemat în judecata pe pârâtul _ pentru ca, pe cale de ordonanta presedintiala, sa se dispuna evacuarea pârâtului din locuinta situata în _, pâna la solutionarea partajului de bunuri comune dintre parti.

În motivarea cererii reclamanta arata ca partile sunt casatorite de mai multi ani si locuiesc în imobilul situat în _ împreuna cu copiii, dintre care unul este minor. Pârâtul are viciul betiei, este violent fizic si verbal fata de sotie, provoaca scandaluri si tulbura linistea familiei. Toata casnicia a fost presarata cu momente deosebit de violente din partea pârâtului, dar comportamentul sau din ultimul timp face imposibila convietuirea.

În drept s-au invocat disp. art. 581 si 613 ind. 2 Cod procedura civila.

Cererea a fost legal timbrata.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare dar a aratat ca este de acord cu evacuarea sa din domiciliul comun pâna la solutionarea irevocabila a actiunii de divort.

În dovedirea actiunii reclamanta a solicitat proba cu acte si martori, probe încuviintate si administrate de instanta, iar pârâtul nu a solicitat probe în aparare.

La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: certificat de casatorie, contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. _, certificate nastere copii, sentinte civile ale Judecatoriei Vaslui, decizia civila nr. _ a Tribunalului Vaslui.

La termenul din _ reclamanta a aratat ca solicita evacuarea pârâtului pâna la solutionarea irevocabila a actiunii de divort.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile sunt casatorite si locuiesc în imobilul proprietatea lor din Vaslui, împreuna cu copiii, iar pe rolul Judecatoriei Vaslui este înregistrat dosarul nr. _ ce are ca obiect divort.

Martora audiata în cauza la solicitarea reclamantei a aratat ca între soti au aparut neîntelegeri în urma cu 3-4 ani deoarece pârâtul nu contribuia la cheltuielile gospodariei si era dezinteresat de viata de familie.

Din sustinerile reclamantei si probele administrate în cauza, respectiv martora audiata si actele depuse rezulta ca pârâtul are un comportament violent fizic si verbal fata de sotie, consuma bauturi alcoolice în exces si a provocat scandaluri, convietuirea sotilor fiind imposibila. Pârâtul a aratat ca este de acord cu evacuarea sa din imobilul proprietate comuna pâna la solutionarea irevocabila a actiunii de divort.

Potrivit art. 613 ind. 2 Cod procedura civila instanta poate lua, pe tot timpul procesului de divort, prin ordonanta presedintiala, masuri vremelnice cu privire la folosirea locuintei.

În raport de aceste dispozitii legale, pentru a fi admisibila, cererea de ordonanta presedintiala trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii: urgenta, masura luata sa aiba un caracter vremelnic si sa nu prejudece fondul.

În cauza de fata instanta de judecata apreciaza ca cele trei conditii sunt îndeplinite, fiind dovedite în urma administrarii probatoriului. Astfel, conditia urgentei este prezumata a fi îndeplinita chiar din formularea textului de lege atâta timp cât exista un proces de divort pe rolul instantei, nemaifiind necesara dovedirea acesteia. Reclamanta nu a pus în discutie dreptul de proprietate asupra apartamentului, iar caracterul vremelnic al masurii ce s-a solicitat este vadit si de necontestat având în vedere ca pe rolul instantei de judecata se afla cererea de divort.

Având în vedere aceste considerente si faptul ca instanta apreciaza ca este imposibil ca partile sa locuiasca împreuna datorita comportamentului violent al pârâtului, în temeiul art. 581 si 613 indice 2 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantei si sa dispuna evacuarea provizorie a pârâtului din imobilul proprietatea partilor pâna la solutionarea irevocabila a dosarului de divort.

În temeiul art. 275 Cod procedura civila va obliga pârâtul sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata întrucât s-a retinut culpa sa procesuala.