Executarea silită a titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare

Dosar Nr. 401 (04.05.2006)

Executarea silita a titlurilor emise în materia actiunilor reale imobiliare. Termen de prescriptie. Inadmisibilitatea constatarii continutului unei hotarâri judecatoresti.

Potrivit art. 405 cod procedura civila, dreptul de a cere executarea silita în cazul titlurilor emise în materia actiunilor reale imobiliare, se prescrie în termen de 10 ani, si începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita. Aceasta înseamna ca o sentinta civila ramasa definitiva în 1996 poate fi pusa în executare în termen de 10 ani de la expirarea termenului de recurs.

Cererea de a se constata în temeiul art. 111 cod procedura civila, continutul unei hotarâri judecatoresti, este inadmisibil: ar însemna ca printr-o hotarâre sa se constate valabilitatea celor retinute într-o alta hotarâre, care la rândul sau a facut obiectul unei judecati.

Sectia civila – Decizia civila nr. 401/4 mai 2006

Prin sentinta civila nr. 391/2005 pronuntata de Judecatoria Alba Iulia în dosar civil nr. 1051/2005, a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantul Beteag Iosif, împotriva pârâtilor B. I., S. D. si S. V. Jr, si în consecinta s-a constatat ca prin sentinta civila nr. 336/1995 a Judecatoriei Alba Iulia, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate în cota de 1/1 parti asupra imobilului înscris în CF 4054 Aiud, nr. top. 1718/1/3, în cota de 1/1 parti cu titlu sistare de indiviziune si s-a dispus Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Aiud sa întabuleze dreptul de proprietate al reclamantului, potrivit sentintei.

S-a retinut în considerentele sentintei ca prin sentinta civila nr. 336/1995, pronuntata de Judecatoria Alba Iulia în dosar nr. 11715/1993 ramasa definitiva prin decizia civila nr. 1301/A/1996 a Tribunalului Alba, s-a dispus sistarea starii de indiviziune cu privire la bunurile ce compuneau masa succesorala ramasa dupa fosta sotie a reclamantului, defuncta B. A., prin atribuirea acestora în cota de 1/1 parti în favoarea reclamantului B. I. Desi prin actiunea reconventionala s-a solicitat sa se dispuna întabularea, instantele au emis sa se pronunte cu privire la aceasta.

Judecatoria Aiud, în temeiul art. 111 cod procedura civila, a admis primul capat de cerere si în temeiul art. 22 din DL. 115/1938 a dispus întabularea dreptului de proprietate al reclamantului.

Prin decizia civila nr. 482/A/25.11.2005, pronuntata de Tribunalul Alba în dosarul nr. 4625/2005, a fost respinsa exceptia lipsei interesului invocata de intimati, si respins apelul declarat de pârâtii S. D. si S. V. împotriva sentintei civile nr. 391/2005, pronuntata de Judecatoria Aiud.

Tribunalul a retinut ca intimatii aveau si interes si calitate procesuala sa atace sentinta instantei de fond, iar Judecatoria Aiud a solutionat legal si temeinic actiunea reclamantului retinând prevederile art. 404 cod civil, raportat la art. 6 din DL. 168/1958, respectiv faptul ca actiunea reclamantului care vizeaza valorificarea unui drept de proprietate este imprescriptibila.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtii S. D. si S. V. J., solicitând casarea ei în întregime si a sentintei nr. 391/2005 a Judecatoriei Aiud, si în urma rejudecarii sa fie respinsa actiunea formulata de reclamantul Beteag Iosif.

In motivarea recursului se sustine ca este inadmisibil sa se solicite în temeiul art. 111 cod procedura civila, constatarea dispozitivului unei hotarâri judecatoresti iar în privinta executarii acestei hotarâri, invoca termenul general de prescriptie de 3 ani de la ramânerea irevocabila a sentintei judecatoresti a carei întabulare se solicita. Sustine ca hotarârea si-a pierdut puterea de lucru judecat, si trebuie promovata o alta actiune pentru sistarea indiviziunii.

Cu privire la judecarea caii de atac, Curtea a retinut ca primul capat din actiunea reclamantului în sensul de a se constata în temeiul art. 111 cod procedura civila, continutul unei hotarâri judecatoresti, este inadmisibil: ar însemna ca printr-o hotarâre( care face obiectul unei judecati) sa se constate valabilitatea celor retinute într-o alta hotarâre, care la rândul sau a facut obiectul unei judecati. De aceea, Curtea apreciaza ca instanta de fond si apel a facut o gresita aplicare a legii, si fiind incidente prevederile art. 304 pct. 9 cod procedura civila, urmeaza a admite recursul, si a modifica decizia atacata, apoi sentinta atacata în sensul celor mentionate.

Potrivit art. 405 cod procedura civila, dreptul de a cere executarea silita în cazul titlurilor emise în materia actiunilor reale imobiliare, se prescrie în termen de 10 ani, si începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita. Aceasta înseamna ca sentinta civila 336/1995 a Judecatoriei Aiud, ramasa definitiva prin decizia civila nr. 1301/A/13.12.1996 pronuntata de Tribunalul Alba, putea fi pusa în executare în termen de 10 ani de la expirarea termenului de recurs, deci este înca în termen pentru a putea fi pusa în executare.

De aceea, se constata ca instanta de apel a dat o motivare gresita acestui capat de cerere, pe care l-a mentinut. Cu motivarea de fata, se va mentine dispozitia catre Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Aiud de a întabula dreptul de proprietate a reclamantului.

Din aceste considerente, în temeiul art. 312 cod procedura civila, va fi admis recursul declarat de pârâti, în sensul ca va fi modificata decizia atacata si admis apelul pârâtilor împotriva sentintei nr. 391/2005 pronuntata de Judecatoria Aiud, si schimbata aceasta doar în privinta respingerii capatului de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate.