Infracţiune prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005. Reţinerea contribuţiilor la sursă scriptic şi nu faptic

Dosar Nr. 225 (23.04.2008)

Infractiune prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005. Retinerea contributiilor la sursa scriptic si nu faptic. Achitare.

Retinerea teoretica, în actele contabile a contributiilor angajatilor pentru pensie suplimentara, asigurari sociale de sanatate si somaj, în conditiile în care nu au existat disponibilitati banesti care sa permita virarea acestor sume la bugetele vizate nu poate angaja raspunderea penala a inculpatului sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005, lipsind elementele constitutive ale acestei infractiuni.

Sectia penala – Decizia penala nr. 225/23 aprilie 2008

Prin sentinta penala nr.363/19.11.2007 a Judecatoriei Medias inculpatul K.L. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prin stopaj la sursa prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

S-a facut aplicarea art.81,82 Cod penal.

S-a retinut în fapt, ca societatea administrata de inculpat a efectuat retineri din veniturile cuvenite angajatilor cu titlu de contributii asigurari sociale, contributii asigurari de sanatate, la fondul de somaj si pensie , precum si impozitul pe salarii, sume pe care nu le-a virat bugetului de stat.

Împotriva hotarârii au declarat apel inculpatul si partea civila D.G.F.P. Sibiu.

Prin decizia penala nr. 24/A/30.01.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu în dosar nr. 567/217/2007, s-a admis apelul declarat de inculpatul K.L. împotriva sentintei penale nr. 363/2007 desfiintându-se hotarârea atacata numai sub aspectul continutului pedepsei accesorii, înlaturându-se dispozitiile art. 64 lit. e Cod penal.

Decizia penala a fost atacata de inculpat cu recurs, solicitându-se achitarea acestuia în temeiul art. 1 pct. 2 lit. a raportat la art.10 lit. d Cod penal pe considerentul ca stopajul la sursa a fost pur teoretic.

Recursul este fondat.

Instantele au omis sa ia în considerare concluziile raportului de expertiza contabila întocmit în cauza înca din faza de urmarire penala si care a statuat ca pentru perioada verificata, respectiv anii fiscali 2002-2005, expertul a calculat suma totala de 4.011.098.000 ROL reprezentând contributiile angajatilor pentru pensie suplimentara, asigurari sociale de sanatate si somaj, cu precizarea ca aceste sume au fost retinute teoretic, deoarece nu au existat disponibilitati banesti pentru îndestularea bugetelor vizate.

În consecinta nu se poate retine ca inculpatul a comis infractiunea pentru care a fost trimis în judecata, câta vreme aceste contributii nu au fost retinute la sursa faptic, ci doar operate scriptic în contabilitate ca fiind retinute.

Ca atare, nefiind întrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii obiective si subiective se impune achitarea inculpatului de sub învinuirea savârsirii infractiunii prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005.

Recursul a fost admis , conform art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedura penala, iar hotarârile casate cu consecintele expuse mai sus.