Infractiunea de delapidare, prev. de art.215", alin.2, Cod penal - Individualizarea pedepsei

Dosar Nr. 47 (10.03.2009)

DOSAR NR.2913/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALA NR.47

Sedinta publica din 10 martie 2009

Prin sentinta penala nr.1424/16.12.2008 Judecatoria Tulcea a condamnat-o pe inculpata ........., fiica lui ......... si ........., nascuta la ........, în ......., cetatean român, studii medii, casatorita, domiciliata în ........, la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de delapidare prev. si ped. de art.215 (1) al.2 cp, cu aplic. art.74 lit.a si c, cp.

Prin aceeasi hotarâre, în tem. art.71 al.2 cp i s-au interzis inculpatei, pe durata executarii pedepsei drepturile prevazute de art.64 al.1 teza a - II-a si lit.b, cp.

Potrivit prev. art.998 c.civil a fost obligata inculpata sa plateasca partii civile ............ - Sucursala Judeteana Constanta despagubiri civile în suma de 230.680,5 lei.

În baza art.191 al.1 cpp, inculpata a fost obligata sa plateasca statului suma de 1.720 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Judecatoria Tulcea a retinut urmatoarele:

Inculpata îndeplinea la data savarsirii faptei functia de casier ATM in cadrul ......... - Sucursala Constanta, Agentia Tulcea. Întrucât in aceasta perioada contractase diverse împrumuturi catre camatari, împrumuturi ce trebuiau restituite, inculpata s-a hotarât sa sustraga din gestiunea sa diverse sume de bani pentru a plati aceste datorii. Astfel, avand in vedere ca in virtutea functiei sale avea ca atributii de serviciu alimentarea ATM-urilor de pe raza municipiului Tulcea, inculpata a început sa sustraga parte din banii destinati alimentarii acestor dispozitive, înscriind totodata in registrele de evidenta sume mai mari decat in realitate.

In faza de urmarire penala, a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert ......... (desemnat de catre organul de urmarire penala), la are a participat si expert ........... (desemnat de catre partea civila ......... - Sucursala Constanta) - filele 118 - 121 dosar urmarire penala. In concluziile raportului efectuat a rezultat ca lipsa din gestiunea inculpatei a fost creata prin sustragerea de sume din casieria unitatii (63.630,50 lei) si prin alimentare cu mai putini bani a casetelor bancomatelor (167.160 lei).

Vinovatia inculpatei este dovedita de declaratiile acesteia din faza de urmarire penala, din nota explicativa data catre conducerea bancii (filele 19 - 23 dosar de urmarire penala), precum si din concluziile cuprinse in raportul de expertiza contabila efectuat in cauza.

Fapta inculpatei ......... care in calitate de casier la ......... - Sucursala Constanta si-a insusit din gestiunea sa suma de 230.790 lei in perioada iulie - august 2006, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare in forma calificata, prevazuta de art 2151(2) Cod Penal.

Din fisa de cazier aflata la fila 126 dosar de urmarire penala rezulta ca inculpata ......... nu este cunoscuta cu antecedente penale.

La stabilirea severitatii raspunderii penale, instanta a avut în vedere criteriile de individualizare a pedepsei, prev. de art. 72 din Cod Penal, respectiv limitele de pedeapsa fixate de legiuitor, gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si persoana condamnatului. Astfel, având in vedere lipsa antecedentelor penale, precum si atitudinea sa dupa savarsirea faptei, faptul ca s-a prezentat in fata organelor judiciare si ca a recunoscut si a regretat fapta comisa, instanta a retinut în sarcina sa circumstantele atenuante prevazute de art. 74(a) si (c) Cod Penal.

Prin urmare, in ceea ce priveste pedeapsa principala, avand in vedere circumstantele atenuante retinute in sarcina sa, precum si faptul ca este casatorita, avand doi copii minori (filele 52 si 53 dosar instanta) si facând aplicarea disp. art. 76(a) Cod Penal, instanta a condamnat pe inculpata la pedeapsa închisorii coborâta sub minimul special prevazut de lege pentru infractiunea retinuta in sarcina sa.

In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, avand in vedere ca fapta savarsita a avut ca urmare consecintele prevazute de art. 146 Cod Penal, respectiv o paguba de peste 200.000 de lei, instanta a apreciat ca scopul sanctionator si educativ al pedepsei nu poate fi atins decat prin privarea de libertate a inculpatei. Chiar daca comiterea faptei a avut drept motiv necesitatea achitarii unor împrumuturi catre diversi camatari care exercitau presiuni asupra sa, instanta a apreciat ca acest aspect nu este suficient pentru a justifica aplicarea unei sanctiuni neprivative de libertate (suspendare conditionata sau sub supravegherea a pedepsei).

Potrivit art. 71(2) din Codul Penal, condamnarea la pedeapsa inchisorii atrage de drept aplicarea pedepsei accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c din codul penal. S-a apreciat ca în cauza nu se impune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege - art. 64(1)(a) teza I, dat fiind natura infractiunii savarsite de inculpat, împrejurarile cauzei, persoana condamnatului in care a fost comisa si consecintele acesteia, instanta a urmat acestuia doar drepturile prevazute la art. 64(1)(a) teza II si art. 64(1)(b) si art. 64(c), respectiv dreptul de fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.

In cauza, .........- Sucursala Judeteana Constanta s-a constituit parte civila cu suma de 230.680,5 lei, reprezentând sumele sustrase de catre inculpata din gestiune pe care o avea in cadrul bancii. Având in vedere ca acest prejudiciu este pe deplin dovedit de concluziile raportului de expertiza contabila efectuat in cauza, instanta a admis actiunea civila in temeiul art. 998 Cod Civil si a obligat inculpata la plata sumei anterior mentionate catre partea civila.

Potrivit art. 191(1) din Codul de Procedura Penala, inculpata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza.

Împotriva sentintei penale nr.1424/16.12.2008 a Judecatoriei Tulcea a declarat apel, în termen legal, inculpata ........., criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate numai în legatura cu individualizarea pedepsei. În concret apelanta - inculpata a sustinut ca , în raport de circumstantele atenuante retinute în favoarea sa i s-a aplicat o pedeapsa prea severa, în privinta cuantumului dar si a modalitatii de executare. În aceasta ordine de idei s-a sustinut ca sinceritatea inculpatei, recunoasterea faptei, regretul dar si lipsa antecedentelor penale impuneau aplicarea unei pedepse mai mici ca si cuantum precum si suspendarea conditionata a acesteia prin aplicarea preved. art.81 cp.

Intimata - parte civila ........- Sucursala judeteana Constanta a solicitat respingerea apelului si mentinerea hotarârii instantei de fond ca legala si temeinica întrucât pedeapsa aplicata inculpatei a fost corect individualizata, în sensul ca s-a dat eficienta circumstantelor atenuante coborându-se cuantumul pedepsei, cu mult sub limita minima prevazuta de lege. Totodata, în privinta modalitatii de executare a pedepsei a aratat ca, prin prejudiciul deosebit de mare, fapta inculpatei a avut consecinte deosebit de grave conform art.146 cp, iar împrejurarea ca, din anul 2006 si pâna în prezent inculpata nu a achitat nicio suma pentru acoperirea prejudiciului, justifica pe deplin executarea pedepsei în regim de detentie.

Examinând cauza, în raport de probatoriul administrat, de criticile din apelul inculpatei, cât si din oficiu, tribunalul constata ca apelul este nefondat, urmând a-l respinge ca atare pentru urmatoarele considerente:

Probatoriul administrat în cauza a facut dovada ca inculpata, în calitatea sa de casier a prejudiciat patrimoniul ......... Tulcea, prin sustrageri din propria gestiune a unor sume de bani si prin alimentarea bancomatelor cu sume mai mici, valoarea totala a prejudiciului fiind, conform expertizei contabile efectuata în cauza, de 230.680,5 lei.

Potrivit preved. art.146 cp, daca o fapta penala cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei, respectiva fapta se considera ca a produs consecinte deosebit de grave.

În speta, prejudiciul fiind de peste 200.000 lei, rezulta ca fapta inculpatei a produs consecinte deosebit de grave partii civile ......... Tulcea.

În alta ordine de idei, daca se are în vedere ca limita minima prevazuta de lege pentru infractiunea retinuta în sarcina inculpatei (215 (1) al.2 cp) este de 10 ani închisoare iar ca efect al circumstantelor atenuante, inculpatei i s-a aplicat o pedeapsa de numai 3 ani închisoare, nu se poate sustine cu temei ca pedeapsa este excesiva în privinta cuantumului.

Având în vedere consecintele deosebit de grave ale faptei savârsita de inculpata dar si împrejurarea ca de la începutul procesului penal si pâna în prezent, aceasta nu a depus nicio diligenta pentru a acoperi prejudiciul cauzat, tribunalul apreciaza ca, în mod temeinic si legal, instanta de fond a dispus executarea pedepsei în regim de detentie, numai astfel putându-se asigura reeducarea inculpatei.

Examinând din oficiu hotarârea atacata, tribunalul a constatat ca, potrivit prev. art.215 (1) al.2 cp, inculpatei i se putea aplica pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pe care însa instanta de fond nu a facut-o, însa aceasta situatie nu poate fi remediata în apelul inculpatei, pentru ca ar fi încalcat principiul "non reformatio in pejus".

Constatându-se ca nu exista alte motive de reformare a hotarârii atacate, aceasta va fi mentinuta ca legala si temeinica.

Urmare faptului ca apelul va fi respins, inculpata-apelanta va fi obligata sa plateasca statului cheltuieli judiciare în suma de 240 lei.

Întrucât inculpata-apelanta a beneficiat de aparator din oficiu, onorariul cuvenit acestuia din urma, în suma de 200 lei, va fi platit din fondul Ministerului Justitiei în contul Baroului de avocati Tulcea, pentru avocat ..............