Inscriere in fals in baza art. 184 din codul de procedura civila

Dosar Nr. 1736 (11.02.2010)

Prin sentinta civila nr.1736/ 11 februarie 2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a admis actiunea formulata de catre formulata de reclamanta CORDA CARMEN DORINA cu domiciliul în comuna Balta Doamnei, sat Lacu Turcului nr.70, jud.Prahova în contradictoriu cu pârâta OANCEA GHERGHINA domiciliata în comuna Balta Doamnei, sat Lacu Turcului nr.71, jud.Prahova.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamanta CORDA CARMEN DORINA a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâta OANCEA GHERGHINA, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna constatarea falsului cu privire la actul de "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si cu privire la actul de "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.2971, pe calea inscrierii in fals reglementate de art. 184 din codul de procedura civila.

La cerere a atasat in copie urmatoarele inscrisuri: act d e dare cu plata nr. 160/11.05.1971, act d e dare la schimb nr. 161/12.05.1971, adresa nr. 7982/1513/09.12.2008 aOCPI, adresa primariei comunei Balta Doamnei nr. 219/02.02.2006 si cu nr. 907/22.03.2007, practica judiciara si acte depuse in cauze conexe existente intre prezentele parti, (filele 1-32).

La teremenul din data de 18.05.2009, reclamanta a depus un memoriu, cu motivarea in fapt a cauzei, acte atasate, si precizari formulate in alte cauze sau memorii formulate anterior ( filele 40-75).

În motivarea în fapt a cererii s-a aratat ca autorii sai Teodor Breaban si Matra Breaban, prin actul de vanzare-cumparare nr. 43851/1942 au devenit proprietarii casei de locuit, curtii, gradinii si a terenului arabil in suprafata de 6,98 ha din com. Balta Doamnei, sat Lacul Turcului nr. 70, ca prin cererea nr. 73/1964 si apoi prin Decretul nr. 115/1959 terenul a fost inscris in CAP, respectiv. IAS. In baza actului de dare cu plata de teren de construire pentru membrii cooperatori dintre CAP Unirea si Oancea I. Constantin, cu privire la un teren de 800 mp, situate in satul lacul Turcului, com Balta Doamnei, inscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni sub nr. 160/11.05.1971, si prin actul de dare la schimb, nr. 161/12.05.1971 emis de CAP Unirea, comuna Balta Doamnei jud. Prahova, Oancea Constantin, autorul paratei, este informat ca i s-a repartizat o suprafata de 704 mp, intravilan in curtea lui Marta Breaban, din intravilanul satului Lacul Turcului,, prin forma de dare la schimb, cu lotul de casa pe care il detine pe raza satului Bîra, pentru construirea unei locuinte familiale.

In baza acestor doua acte, autorului paratei Oancea, Constantin i-a fost r econstituit dreptul de proprietate, prin titlurile de proprietate nr. 37267/1997, si nr. 37300/2003, desi reclamanta invoca faptul ca acesta este terenul autorilor sai.

Reclamant mai mentioneaza un lung sir de procese intre aceasta si autorul paratei, oancea Constantin, ce a decedat in anul 1999 si apoi cu prezenta parata Oancea Gherghina, precizand ca a solicitat anularea titlului de proprietate nr. 37300/2003 prin intemediul caruia Oancea I. Constantin a fost improprietarit in baza legii nr. 18/1991, insa prin Rezolutia nr. 7095/P/2006 a parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Oance aGherghina si oancea Constantin, avand in vedere intervenirea prescriptiei raspunderii penale, astfel incat falsul se poate constata doar in conditiile art. 184 din codul de procedura civila, sens in care reclamanta a introdus prezenta actiune.

Parata Oancea Gherghina a formulat la data de 19.05.2009 Intampinare prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a prezentei actiuni, precizand ca de-a lungul timpului cererile reclamantei au mai fost analizate de instantele de judecata in cel putin 10 dosareevacuare, demolare, anulare acte, anexand in copii xerox hotararile judecatoresti la care face referire (fiele 77-120).

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.184 din Cod de procedura civila.

Instanta a incuviintat la solicitarea partilor proba cu inscrisuri pentru ambele parti si a efectuat din oficiu adrese la OCPI Prahova si la Primaria Comunei Balta Doamnei pentru a se comunica daca exista actul de dare cu plata nr. 160/11.05.1971 si cel de dare in schimb nr. 161/12.05.1971 si sa le comunice in copie la dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Autorii reclamantei Teodor Breaban si Matra Breaban, prin actul de vanzare-cumparare nr. 43851/1942 au devenit proprietarii casei de locuit, curtii, gradinii si a terenului arabil in suprafata de 6,98 ha din com. Balta Doamnei, sat Lacul Turcului nr. 70, ca prin cererea nr. 73/1964 si apoi prin Decretul nr. 115/1959 terenul a fost inscris in CAP, respectiv. IAS. In baza actului de dare cu plata de teren de construire pentru membrii cooperatori dintre CAP Unirea si Oancea I. Constantin, cu privire la un teren de 800 mp, situate in satul lacul Turcului, com Balta Doamnei, inscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni sub nr. 160/11.05.1971, si prin actul de dare la schimb, nr. 161/12.05.1971 emis de CAP Unirea, comuna Balta Doamnei jud. Prahova, Oancea Constantin, autorul paratei, este informat ca i s-a repartizat o suprafata de 704 mp, intravilan in curtea lui Marta Breaban, din intravilanul satului Lacul Turcului,, prin forma de dare la schimb, cu lotul de casa pe care il detine pe raza satului Bîra, pentru construirea unei locuinte familiale.

In baza acestor doua acte, autorului paratei Oancea, Constantin i-a fost reconstituit dreptul de proprietate, prin titlurile de proprietate nr. 37267/1997, si nr. 37300/2003, desi reclamanta invoca faptul ca acesta este terenul autorilor sai.

Instanta mai retine ca, un lung sir de procese, au avut loc intre aceasta si autorul paratei, Oancea I. Constantin, ce a decedat in anul 1999 si apoi cu prezenta parata Oancea Gherghina, reclamanta solicitatand si anularea titlului de proprietate nr. 37300/2003 prin intemediul caruia Oancea I. Constantin a fost improprietarit in baza legii nr. 18/1991, insa s-a constatat ca acesta era legal emis in baza celor doua acte de dare in plata si de dare la schimb, iar prin Rezolutia nr. 7095/P/2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Oancea Gherghina si Oancea I. Constantin, avand in vedere intervenirea prescriptiei raspunderii penale, astfel incat falsul se poate constata doar in conditiile art. 184 din codul de procedura civila, sens in care reclamanta a introdus prezenta actiune.

Instanta mai retine ca în raport cu prevederile art. 184 din Codul de procedura civila, potrivit carora când nu este caz de judecata penala sau daca actiunea publica s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanta civila, prin orice mijloace de dovada, competenta de a dispune desfiintarea totala sau partiala a unui înscris falsificat, în cauzele în care actiunea penala s-a stins în faza de urmarire penala, apartine instantei civile.

Instanta mai retine, ca in solutionarea prezentei cauze, pentru a se putea analiza existenta sau nu a falsului cu privire la cele doau acte, este necesara depunerea originalului sau macar a unor copii certificate de institutiile emitente sau detinatoare, avand in vedere ca sunt depuse in copie xerox atat de catre reclamanta, cat si de catre parata, autorul acesteia fiind cel ce s-a folosit de existenta acestor acte pentru a obtine efecte juridice prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in baza legii nr. 18/1991 si in baza acestora pronuntandu-se si o serie de hotarari judecatoresti.

La aderesele repetate ale instantei catre OCPI; si catre Primaria Comunei Balta Doamnei, instanta retine din adresa nr. 5090/619/04.08.2009 a OCPI ca in mapa actelor de transcriptiuni si inscriptiuni la numarul de transcriere 160 nu figureaza actul de dare in plata la care se face referire, iar la nr. 161 nu figureaza actul de dare in schimb, aceste numere fiind atribuite in data de 22.01.1971, iar cu privire la orice inscrirei efectuate in data de 11.05.1971 si 12.05.1971 nu s-au gasit inregistrari pe numlele lui Oancea I. Constantin. Mai mult decat atat ataseaza in copie xerox Decvizia nr. 18 a Consiliului Popular al Municipiului Ploiesti, prin care se admit cererile si atribuie in folosinta vesnica comuna a terenului de 331,52 mp situati in Ploiesti, cartier Blocuri Vest si se scoate din administrarea Intreprinderii de locuinte si localuri Ploiesti, transcrise sub numerele 158-177 din 22.01.1971.(filele 359-364)

Instanta mai retine ca in arhiva Primariei comunei Balta Doamnei, conform Adresei 4189/14.08.2009 (fila 369), nu exista adresa nr. 161 din 12.05.1971 si nici actul de dare cu plata pe numele Oancea I. Constantin. (filele 4 si 5)

Instanta mai retine din cuprinsul intampinarii -adresa nr. 1455/09.12.1993 a Primariei Comunei Balta Doamnei, ca fostul Consiliu Popular Balta Doamnei nu l-a obligat niciodata pe Oancea I. Constantin, sa se stramute fortat, obligatoriu, ci acesta s-a stramutat la cererea sa,(fila 29), fapt retinut si in considerentele Sentintei civile nr. 6863/11.06.1993 a Judecatoriei Ploiesti, (fila 38).

Instanta mai r etine si faptul ca Oancea I Constantin a formulat cerere de intrare in CAP, in 30.03.1962, cu terenul arabil de 0,85 mp din sat Bâra,( fila 172), pentru care a si solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, prin declaratia nr. 299/08.03.1991(fila 173), iar in satul Lacul Turcului s-a stabilit in 1964 (fila 217).

Instanta mai retine , din cuprinsul Hotararii nr. 87/15.02.1989 si al Hotararii nr. 426/23.05.1981, ale CAP Unirea com Balta Doamnei, ca Oancea I. Constantin detine nestatutar suprafat de 704 mp, , pricinuind o paguba CAP Balta Doamnei de 3800 lei, pe anul 1988, si detinerea ilegala a suprafetei si producerea pagubei de 1425 lei, pe anul 1981, de asemenea si pentru anul 1979(filele 218-220).

Instanta mai retine, ca atat actul de "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si cu privire la actul de "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.1971, in forma pe care aceste le ai la filele 1 si 2 ale dosarului, nu se regasesc in nicio arhiva si existenta lor nu e confirmata.

Instanta mai retine, ca sub nr. 160/11.05.1971 exista intr-o copie ilizibila o Adeverinta emisa de CAP Unirea emisa pentru a-i servi lui Oancea I. Constantin la obtinerea autorizatiei de constructie de la Consiliul Popular.(fila 370).

Instanta avand in vedere toate aspectele mai sus analizate, constata ca cele doua acte, atat actul de "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si cu privire la actul de "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.1971, in forma pe care aceste le ai la filele 1 si 2 ale dosarului, nu au o existenta confirmata in arhivele institutiilor emitente, astfel incat, aceste a negand existenta lor, astfel incat instanta constat pe cale incidentala ca aceste doua inscrisuri sunt produse pe calea falsului, insa momentul si autorul acestuia nu pot fi identificate datorita timpului lung scurs de la producerea acestora, neexistand probe in dovedirea faptului ca parata ar fi autoarea acestora.

Pe cale de consecinta instanta constata ca aceste doua acte sunt nule si nu produc efecte juridice, neavand o existenta reala, fiind rezultatul falsului intellectual asa cum este acesta incadrat in dispozitiile art. 289 Cod Penal, falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului.