Menţinere măsură de arestare preventivă

Dosar Nr. 53 (18.03.2010)

Dosar nr.875/88/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALA NR.53

Sedinta publica din 18 martie 2010

Asupra recursului de fata :

Prin încheierea de sedinta din 16 martie 2010, Judecatoria Tulcea, a dispus în baza art.3001 alin.3 Cod pr.penala, mentinerea masurii arestarii preventive a inculpatului XXX.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca, prin încheierea din 13 ianuarie 2009, a Judecatoriei Tulcea s-a admis propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea si s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului XXX, în baza art.1491 alin.10 si art.150 C.proc.pen., rap. La art.136, art.143 si art.148 alin.1 lit.a si f C.proc.pen.

S-a apreciat ca lasarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publica, constând în pericolul savârsirii de noi infractiuni de acelasi gen, considerente pentru care, fiind întrunite conditiile prevazute de art.1491 al.10 C.proc.penala, instanta a dispus arestarea preventiva a inculpatului.

Instanta de fond a apreciat ca temeiurile ce au fost avute în vedere de instanta în momentul dispunerii arestarii preventive subzista si în prezent, fapta pusa în sarcina inculpatului XXX, prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, prezentând prin continutul ei concret si prin raportare la valoarea sociala ocrotita, un grad mare de pericol social

Împotriva acestei încheierii în termen legal a declarat recurs inculpatul XXX.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate dar si sub toate aspectele, tribunalul apreciaza ca acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente :

Având în vedere actele si lucrarile efectuate în cauza, tribunalul constata ca masura arestarii preventive a fost justificata si de necesitatea efectuarii în conditii optime si cu celeritate a urmaririi penale, pe lânga celelalte considerente legate de existenta unui pericol pentru ordinea publica.

Prin trecerea timpului însa, sentimentul de insecuritate publica s-a mai atenuat, urmarirea penala a fost finalizata, iar inculpatul a avut posibilitatea sa reflecteze asupra consecintelor comportamentului sau.

În conditiile finalizarii urmaririi penale, instanta apreciaza ca desfasurarea în continuare a procesului penal se poate realiza în bune conditii si daca s-ar dispune înlocuirea masurii arestarii preventive cu o alta masura, mai putin restrictiva dar care, sa-l împiedice pe inculpat sa se sustraga de la judecarea cauzei sau, eventual, de la executarea pedepsei.

Trebuie avute în vedere si jurisprudenta Curti Europene a Drepturilor Omului, potrivit careia detentia preventiva trebuie sa aiba un caracter exceptional, ea neputându-se prelungi dincolo de limitele rezonabile impuse de art. 5 paragraful 3 din Conventie.

Pentru toate aceste considerente având în vedere prevederile art. 139 cod pr. penala se apreciaza ca se impune înlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, fara încuviintarea instantei.

În consecinta, va fi admis recursul declarat de inculpatul XXX si în baza art.38515 pct.2 lit.b Cod pr.penala va casa în totalitate încheierea din 16 martie 2010 pronuntata de Judecatoria Tulcea si rejudecând: va înlocui masura arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara fara încuviintarea organului care a dispus masura.

În baza art. 1451 alin. 2 Cod Procedura Penala raportat la art.145 alin.11 Cod procedura penala. pe durata masurii, inculpatul XXX va respecta urmatoarele obligatii: sa se prezinte la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata ori de câte ori sunt chemati ; sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea, respectiv I.P.J. Tulcea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat; sa nu-si schimbe locuinta fara încuviintarea organului judiciar care a dispus masura ; sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme.

Se va dispune punerea de îndata în libertate a inculpatului daca nu este arestat în alta cauza.

Totodata va atrage atentia inculpatului ca în caz de încalcare cu rea - credinta a masurii sau a obligatilor ce le revin, se va lua fata de acestia masura arestarii preventive.

În baza art. 192 alin. 3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina statului

Întrucât inculpatul a beneficiat de aparator desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urma în suma de 100 lei se va deconta din fondul MJ catre B.A.Tulcea pentru avocat Nedelcu Viorel.