Neacordare de prioritate. Gradul de pericol social concret al faptei

Dosar Nr. 637/R/CA/2009 (04.05.2009)

Prin Sentinta nr.: 55/2009 pronuntata de Judecatoria Beius, a fost admisa în parte plângerea formulata de petentul B.L. în contradictoriu cu intimatii I.P.J. BIHOR, B.R.V. si asiguratorul S.C. A.T.A S.A. - SUCURSALA ORADEA s-a dispus înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 234 lei aplicata petentului prin procesul verbal de contraventie seria PCA, nr.1595917 încheiat de Politia mun.Beius la data de 08.07.2007, cu sanctiunea ,,avertisment”, s-a atras atentia petentului asupra respectarii dispozitiilor legale si a fost înlaturata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de a conduce aplicata petentului prin procesul verbal de contraventie.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca, prin procesul de contraventie seria PCA, nr.1595917, încheiat de Politia Municipiului Beius la data de 08.07.2007, petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 234 lei si i s-a aplicat si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe o perioada de 60 de zile. Se mentioneaza în actul de constatare si sanctionare ca în data de 08.07.2007, la ora 12,00, în Beius, petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatricular, iar la intersectia str.Româna cu str.P-ta Samuil Vulcan, nu a respectat semnificatia indicatorului ,,STOP”, neacordând prioritate mopedului condus de B.R.V., astfel ca, urmare a acestui fapt, a rezultat o tamponare între cele doua vehicule, fapta petentului constituind contraventia prevazuta si sanctionata de art.101 alin.3 lit.a din OUG 195/2002 actualizata.

Verificând plângerea din perspectiva art. 34 din O.G. 2/2001, instanta a constatat ca aceasta a fost depusa în termenul legal si ca procesul verbal de contraventie respecta conditiile de legalitate impuse sub sanctiunea nulitatii de art. 17 din O.G nr. 2/2001.

Referitor la temeinicia procesului verbal atacat, instanta a retinut, ca potrivit art.101, al.3 lit.a din OUG nr. 195/2002 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Examinând cuprinsului procesului verbal de contraventie, instanta a retinut ca la rubrica obiectiuni ale contravenientului au fost mentionate urmatoarele ,,sunt de acord cu despagubirea in baza Legii nr. 136/1995, nu am de facut obiectiuni”, actul constatator fiind semnat pentru luare la cunostinta de catre petent .

Potrivit art.57, alin 2 din OUG nr. 195/2002 actualizata, la intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier.

Este cunoscut faptul ca indicatorul stop este un indicator de prioritate, iar semnificatia acestuia este aceea de a obliga conducatorii auto sa opreasca autovehiculul, sa se asigure si sa patrunda într-o intersectie, numai în conditii de siguranta, trecerea prin intersectie fiind permisa doar în momentul în care pe drumul cu prioritate nu circula autovehicule si vizibilitatea este maxima.

În cauza a fost încuviintata proba testimoniala, fiind audiat în calitate de martor propus de catre petent numitul P.V. (fila 16 din dosarul 1382/187/2007), care în depozitia ce i s-a luat a aratat ca în data de 08.07.2007, se afla pe terasa Select din centrul Municipiului Beius si l-a vazut pe petent circulând dinspre strada Româna catre piata orasului. Fiind într-o zi de duminica martorul a aratat ca oamenii ieseau de la biserica din centru, astfel ca unii se aflau în traversarea strazii dinspre Banca spre Posta, schimbând directia pe marcajele pentru pietoni, astfel ca, petentul a fost nevoit sa opreasca autoturismul în carosabil, pentru a acorda prioritate pietonilor si în timp ce stationa a aparut dinspre pod un scuter care circula cu viteza si care a intrat în autoturismul condus de petent. Dupa coliziune, conducatorul scuterului a cazut si s-a lovit la un picior, petentul a vrut sa-l duca la spital, însa acesta a refuzat, iar când petentul i-a cerut ramâna în acel loc pentru a anunta politia, s-a urcat pe scuter si si-a continuat drumul spre Pocola.

Examinând prin coroborare continutul raportul întocmit de agentul constatator in data de 03.08.2007, declaratia ce i-a fost luata martorului B.J. si schita întocmita de catre acesta cu privire la modul de producere a accidentului rutier, filele 3,6 si 7 din dosarul nr.1506 /187/2007 al Judecatoriei Beius, instanta a retinut ca starea de fapt prezentata în cuprinsul procesului verbal de contraventie este identica cu cea descrisa de catre martorul ocular B.I. care a aratat ca în data de 08.07.2007 conducea autoturismul proprietate personala din directia str. Horea spre calea Clujului, a observat ca autoturismul marca Audi condus de catre petent circula din directia str.Româna spre str.Aleea Motilor si a tamponat un moped care circula din directia str.Calea Bihorului si care era încadrat pentru a vira la stânga spre Aleea Motilor. Acesta a aratat ca pe trecerea de pietoni de pe str.Aleea Motilor (sensul de mers al petentului) nu se aflau persoane care sa traverseze, iar conducatorul autoturismului marca Audi s-a uitat la el, a observat ca opreste si acorda prioritate pietonilor, astfel ca, desi avea indicatorul ,,STOP”, nu s-a mai asigurat în partea stânga, neobservând mopedul care circula regulamentar.

In acest context instanta a apreciat ca petentul se face vinovat de savârsirea contraventiei retinuta în sarcina sa, depozitia martorului petentului P.V. nefiind de natura a crea instantei convingerea ca acesta a observat în detaliu modul de producere a accidentului rutier, câta vreme se afla pe o terasa,astfel ca era firesc sa fi avut alte preocupari decât urmarirea traficului rutier din zona.

De altfel, între depozitia martorului P.V. si declaratia data de catre petent în fata organului de politie -fila 5 din dosarul nr.1506/187/2007- exista inadvertente, în sensul ca, în timp ce petentul a aratat ca nu el , ci o alta persoana a intentionat sa-l duca la spital pe conducatorul mopedului, martorul a precizat ca petentul a intentionat sa-l duca la spital pe acesta. Pe de alta parte, martorul P.V. a relatat ca petentul a fost nevoit sa opreasca în carosabil întrucât pe trecerea de pietoni, în directia sa de mers se angajasera pietoni în traversare, pe când martorul ocular B.J., în calitate de conducator auto implicat în trafic a aratat ca (deplasându-se din partea dreapta a directiei de mers a petentului) doar el a fost nevoit sa opreasca pentru a acorda prioritate pietonilor, întrucât pe marcajul pietonal pozitionat în directia de mers a petentului nu se aflau pietoni angajati in traversare.

Pentru aceste motive instanta a apreciat depozitia martorului petentului ca fiind subiectiva ,urmând a o înlatura ca atare.

Totodata se impune precizarea ca nici din depozitia martorului petentului si nici din continutul declaratiei pe care petentul a dat-o cu ocazia producerii accidentului rutier, în fata organelor de politie, nu rezulta faptul ca mopedul a circulat neregulamentar, respectiv ca nu era încadrat pe banda corespunzatoare ,ca a circulat cu viteza si nu a acordat prioritate, aceste sustineri regasindu-se doar în continutul plângerii formulate de petent, fara a fi confirmate în vreun fel de probele de la dosar.

De altfel, în momentul încheierii procesului verbal petentul nu a formulat obiectiuni,ori în situatia în care sustinerile sale ar fi fost întemeiate, logic si normal era ca anterior însusirii procesului verbal prin semnatura sa formuleze cu titlu de obiectiuni sustinerile din cuprinsul plângerii.

Având în vedere probatoriul administrat, instanta a apreciat ca numitul B.R.V., conducatorul mopedului a circulat pe drumul cu prioritate, astfel ca, în mod legal si temeinic a apreciat agentul constatator ca vinovatia pentru producerea tamponarii îi apartine petentului, întrucât acesta avea obligatia sa respecte regulile de circulatie impuse de indicatorul STOP, cunoscut fiind ca acest indicator impune obligatia de a acorda prioritate tuturor autovehiculelor, indiferent de directia de deplasare si luarea masurilor de traversare a intersectiei numai in conditii de maxima siguranta, procesul verbal de contraventie fiind legal si temeinic încheiat.

În ceea ce priveste însa sanctiunea aplicata, instanta a retinut ca sanctionarea petentului cu amenda, în contextul circumstantelor savârsirii faptei, nu respecta proportia ce se impune a exista între sanctiunea aplicata si gradul de pericol social concret al faptei fiind încalcate prev. art.21 al.3 din OG 2/2001 potrivit carora: ,, sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal ”, criterii generale si obligatorii ce trebuie avute in vedere atât de agentul constatator in momentul aplicarii sanctiunii, cât si de instanta de judecata atunci când analizeaza legalitatea si temeinicia acesteia.

Tinând cont de aceste criterii, de faptul ca prin savârsirea contraventiei nu s-au produs urmari grave, fata de împrejurarea ca avariile produse sunt relativ mici si din probatoriul administrat a rezultat ca fapta comisa de petent s-a datorat unor împrejurari de moment, ca petentul din proprie initiativa a anuntat organele de politie, iar conducatorul mopedului nu a fost vatamat corporal, având în vedere ca nu s-a sustinut de catre intimat si nici dovedit în vreun fel ca petentul a mai fost anterior sanctionat, instanta a considerat ca sanctiunea aplicata nu corespunde gradului de pericol social concret al faptei savârsite, motiv pentru care în temeiul art. 5 alin.2 lit.”a”, art. 6, 7, 21 alin.3 si art. 34 din O.G. 2/2001 va admite în parte plângerea si a dispus înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 234 lei cu sanctiunea „avertisment”, apreciind ca atentionarea petentului cu privire la fapta savârsita, însotita de recomandarea de a respecta pe viitor dispozitiile legale este de natura a-si îndeplini scopul coercitiv-preventiv, fiind suficienta si proportionala raportat la pericolul social concret produs, cunoscut fiind ca sanctiunile contraventionale se aplica nu cu scopul de a pedepsi, ci cu scopul de a asigura respectarea normelor legale care apara valorile sociale.

Totodata, având în vedere prev. art. 5 alin. 6 din OG nr.2/2001 actualizata conform carora sanctiunile complementare se aplica în functie de natura si gravitatea faptei, tinând cont de circumstantele concrete în care a fost savârsita fapta de catre petent, de faptul ca de la producerea tamponarii a trecut o perioada mare de timp, instanta a apreciat ca se impune înlaturarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce aplicata petentului prin procesul verbal de contraventie , urmând a dispune în acest sens.

Pentru considerentele de fapt si de drept prezentate, instanta a admis în parte plângerea contraventionala formulata de catre petent conform dispozitivului hotarârii pronuntate.

Analizând recursul prin prisma criticilor invocate, cât si din oficiu :

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a formulat recurs recurentul IPJ Bihor, solicitând modificarea sentintei atacate în sensul respingerii plângerii formulate si mentinerii ca legal si temeinic a procesului-verbal de contraventie atacat.

În motivarea recursului formulat recurentul arata ca, instanta de fond în mod eronat a dispus înlocuirea sanctiunii amenzii aplicate cu sanctiunea avertismentului, fara a tine cont de faptul ca, fapta savârsita de contravenient prezinta un pericol social concret foarte ridicat, ceea ce impune aplicarea unei sanctiuni cu amenda contraventionala.

Intimatul, desi legal citat nu si-a exprimat pozitia fata de recursul declarat.

Din probatoriul administrat în fata instantei de fond rezulta indubitabil ca petentul se face vinovat de savârsirea contraventiei prevazuta de Art.101 alin.3 lit.a constând în aceea ca, în timp ce a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare la intersectia strazii Româna cu str.P-ta Samuil Vulcan, din municipiul Beius, nu a respectat semnificatia indicatorului STOP, neacordând prioritate mopedului condus regulamentar de B.R.V., rezultând astfel o tamponare între cele doua vehicule. Astfel, din declaratiilor martorilor audiati în cauza, precum si din schita producerii accidentului, a dinamicii producerii accidentului si a avariilor rezultate pe cele doua vehicule rezulta ca vinovat de accidentul produs este petentul, care a nu a acordat prioritate de trecere mopedului.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate, Tribunalul constata ca, instanta de fond în mod gresit a dispus înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, întrucât din circumstantele reale ale comiterii faptei, raportat la gradul de pericol concret pe care-l prezinta fapta savârsita, tinând cont si de urmarile care s-ar fi putut produce prin vatamarea corporala grava sau decesul conducatorului mopedului, instanta de recurs apreciaza ca scopul preventiv si reeducativ instituit de legiuitor prin stabilirea amenzilor contraventionale, nu poate fi atins prin aplicarea unei sanctiuni cu avertismentul, astfel încât, se impune aplicarea unei sanctiuni a amenzii contraventionale în limitele prevazute de lege.

Vazând ca procesul-verbal de contraventie atacat îndeplineste conditiile de forma si de fond prevazute de lege si tinând cont ca amenda aplicata de agentul constatator este direct proportionala cu pericolul social concret al faptei savârsite, instanta vazând în drept si dispozitiile OG 2/2001 prin prisma disp. Art.304 pct.9 din Cod procedura civila, urmeaza sa admita recursul formulat, sa modifice sentinta atacata în sensul respingerii plângerii petentului si mentinerii ca legal si temeinic procesul-verbal de contraventie atacat.