Neaplicarea dispozitiilor privind organizarea licitatiei, beneficiind de dreptul de preemtiune constructorul de buna credinta

Dosar Nr. 221 (13.03.2009)

Neaplicarea dispozitiilor privind organizarea licitatiei , beneficiind de dreptul de preemtiune constructorul de buna credinta .

Institutia Prefectului a solicitat anularea hotararii nr. l8/3l.03.2008 a Consiliului Local privind aprobarea vanzarii spatiului concesionat reprezentat din cladire si teren , proprietatea privata a Consiliului Local, a art. 27 din contractul de concesiune nr. 533/2003 precum si anularea contractului de vanzare cumparare prin care imobilul s-a instrainat .

S-a motivat ca in art. 27 al contractului de concesiune s-a prevazut un drept de preemtiune la vanzare al concesionarului si din acest motiv nu s-a mai organizat licitatie pentru vanzarea imobilului ce a facut obiectul concesiunii, incalcandu-se astfel dispoz. art.l3 din Legea 50/199l.

Instanta a constatat ca actiunea este neintemeiata, intrucat in cauza sunt aplicabile dispoz. art. l23 alin. 3 din Lega 2l5/200l, care stipuleaza ca in situatia vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna credinta beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea terenului aferent constructiei.

Din probele administrate a reiesit ca la momentul concesiunii a fost organizata licitatie publica iar pe teren se gasea o constructie inceputa in anul l987, care in anul l989 a fost abandonata si practic la data concesiunii era o ruina.

Concesionarul , in conditii legale, a ridicat o noua constructie pe fundatia celei vechi si astfel trebuia sa beneficieze de dreptul de preemtiune la cumparare cu atat mai mult cu cat investitia ce se gasea pe teren, era una cu o valoare economica nesemnificativa.

Nu se poate vorbi de o incalcare a art l3 din legea 50/ 1991 in conditiile in care art. 27 din contractul de concesiune nu venea in contradictie cu dispozitiile legale cat timp asa cum s-a aratat anterior , constructia reprezenta in realitate o ruina.

Data publicarii pe portal : 02.04.2009