Neexecutarea de bunăvoie a dispoziţiilor din titlul executoriu; analizarea de către instanţă a cuantumului cheltuielilor de executare determinate de onorariul executorului judecătoresc

Dosar Nr. 4345 (30.10.2009)

Prin sentinta mentionata contestatoarea a fost obligata sa restituie în natura intimatei suprafata de 263,82 m.p. situata la adresa identificata în expertiza, împreuna cu constructiile C 2, C 3, situate pe aceasta si pentru care decretul de expropriere nu si-a produs efectele .

Anterior acestei somatii, contestatoarea a mai fost notificata tot prin executorul judecatoresc la data de 11.12.2008 ca sa se conformeze hotarârii judecatoresti si sa puna în aplicare dispozitivul sentintei asa cum a fost redactata.

Nu se poate retine apararea contestatoarei ca a procedat la executarea de buna voie a titlului executoriu invocat, imediat dupa primirea somatiei din data de 03.09.2009 si ca, în data de 08.09.2009 a emis dispozitia nr. 4017 care punea în executare sentinta civila, întrucât mai fusese somata în acest sens, respectiv prin notificarea din 11.12.2008, (fila 29), notificare împotriva careia a formulat contestatie, iar punerea în posesie a intimatei a avut loc la 01.10.2009, conform procesului verbal de punere în posesie si nu în termen de 4 zile cum s-a aratat în contestatie.

Pe de alta parte, se retine ca onorariul executorului judecatoresc în cuantum de 2068,7 lei este stabilit conform dispozitiilor legale, respectiv Ordinul nr. 2550 din 14.11.2006 al Ministerului Justitiei pâna la suma de 5200 lei, maximum prevazut pentru persoanele juridice plus cheltuielile de executare, asa încât, suma solicitata de catre executorul judecatoresc este stabilita conform actelor normative,cu privire la onorariile executorilor judecatoresti.

În consecinta, fata de cele retinute, instanta apreciaza contestatie formulata ca nefondata, motiv pentru care urmeaza a o respinge.