Ordonanta presedentiala- sistare lucrari construire

Dosar Nr. 1506 (11.11.2009)

R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR.1639/338/2008

SENTINTA CIVILA NR. 1506

Sedinta publica din 11.11.2008

PRESEDINTE – ELENA IOVA - judecator

GREFIER - CAMELIA SERBAN

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, avand ca “ordonanta presedintiala” privind pe reclamanta P.V in contradictoriu cu paratii I.C, I.M pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 10.11.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 11.11.2008.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos;

JUDECATORIA

Constata ca prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata la aceasta judecatorie sub nr. de mai sus,reclamanta P.V a solicitat in contradictoriu cu paratii I.C si I.M ,ca instanta, pe baza probelor ce le va administra sa dispuna obligarea paratilor la sistarea lucrarilor efectuate la imobilul acestora ,prin constructia caruia ii afecteaza reclamantei dreptul de servitute.

In motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca este proprietara imobilului situat in comuna X, inscris in CF 1052 Simon nr. top. 4685/2 fanat de 1627,20 mp si 4686/1 –casa si fanat de 7727,80 mp.In favoarea proprietatii acesteia s-a instituit un drept de servitute de trecere cu piciorul si cu orice mijloc de transport asupra fondului aservit din CF 821 Simon nr. top. 4683/1/2, 4684/1/2, 4685/1/1/2,acesta fiind proprietatea paratilor.

Servitutea care s-a instituit in favoarea reclamantei este asupra drumului cu o latime de 3,5 m si ea nu este respectata de catre parati.

Astfel,paratii au construit un imobil pe terenul proprietatea lor ,dar prin edificarea acestei constructii nu se respecta dreptul de servitute al reclamantei ,deoarece aceasta nu mai poate intra pe drumul pentru care are servitute cu mijloace de transport mai inalte :car,cifa.Aceasta intrucat aceasta constructie se afla chiar pe hotar, iar la etaj sunt construite doua balcoane cu o latime de 1,10 -1,20 m.

Paratii au inceput constructia la data de 20 octombrie 2006 ,data la care reclamanta a discutat cu reclamantii care i-au promis ca nu vor intra pe terenul acesteia ,insa,ulterior,nu si-au mai respectat aceasta promisiune,edificand astfel imobilul-constructie.

Reclamanta mai precizeaza ca pe latura dinspre drum constructia are doua geamuri pe fiecare nivel si toata apa de la ploaie si zapada se scurge pe drumul pe care reclamanta are drept de servitute.

Desi reclamanta a sesizat mai multe autoritati indreptatite sa ia masuri in astfel de situatii ,problema sa a ramas pana astazi nerezolvata,motiv pentru care a formulat prezenta actiune.

In drept, reclamanta a invocat disp.art. 581 Cod proc. Civ.

In probatiune,reclamanta a anexat cererii sale inscrisuri :adresa nr. 5012/30.11.2006 a Primariei Comunei M., hotararile judecatoresti de instituire a dreptului de servitute in favoarea imobilului reclamantei si raportul de expertiza aferent intocmit in cursul judecarii acestor cauze,act de dezmembrare si contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 550/2003 prin care paratii devin proprietari prin cumparare a imobilului inscris in CF 821 Simon nr. top. 4683/1/2, 4684/1/2, 4685/1/1/2 ,sesizarile facute de reclamanta catre Primaria Moeciu de Jos, Inspectoratul de Stat in Constructii Brasov,Consiliul Judetean Brasov,extrase de carte funciara pentru CF 1052 Simon nr. top. 4685/2 fanat de 1627,20 mp si 4686/1 –casa si fanat de 7727,80 mp -proprietatea reclamantei,respectiv in CF 821 Simon nr. top. 4683/1/2, 4684/1/2, 4685/1/1/2-proprietatea paratilor.

Cererea a fost legal timbrata.

Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri,interogatoriul paratilor ,martori ,probe propuse de catre reclamanta in sustinerea cererii sale,paratii neavand probe de propus.

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Reclamanta este proprietara imobilului situat in comuna Moeciu de Jos nr. 550,str. Podul Sionului,inscris in CF 1052 Simon nr. top. 4685/2 fanat de 1627,20 mp si 4686/1 –casa si fanat de 7727,80 mp.In favoarea proprietatii acesteia s-a instituit un drept de servitute de trecere cu piciorul si cu orice mijloc de transport asupra fondului aservit din CF 821 Simon nr. top. 4683/1/2, 4684/1/2, 4685/1/1/2,acesta fiind proprietatea paratilor.

Servitutea care s-a instituit in favoarea reclamantei este asupra drumului cu o latime de 3,5 m.

Conform art 581 c.proc.civ. « Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari ».

Din probele administrate in cauza,respectiv interogatoriul paratului si depozitiile martorilor propusi in sustinerea cererii de catre reclamanta rezulta ca

paratii au edificat pe terenul proprietatea lor o constructie a carei temelie se afla aproape de drumul de acces al reclamantei,aceasta neputand folosi acest drum daca ar trece cu mijloace de transport inalte ,de gabarit mare ,deoarece balcoanele constructiei ridicate de catre parati fiind foarte aproape de drumul de acces,chiar intrand pe acest drum pe o distanta de 1m-1,90 m impiedica acest lucru.

Din depozitiile martorilor audiati si din inscrisurile si fotografiile existente la dosar rezulta ca lucrarile de ridicare a imobilului constructie au fost demarate in anul 2006,edificiul astfel construit fiind cel care ridica probleme de acces reclamantei. Desi reclamanta sustine prin notele de sedinta depuse la dosar in cursul cercetarii judecatoresti ca lucrarile continua si in prezent, din probele administrate nu rezulta acest lucru, martorii propusi de catre reclamanta afirmand ca „paratii intentionau sa ridice si un gard ca sa delimiteze proprietatea dumnealor de drumul de accers …dar pana la urma acest lucru nu s-a mai intamplat”.(f.132,134).

Analizand starea de fapt expusa in raport cu inscrisurile dosarului si raportat la conditiile prev. de art.581 Cod proc.civila , instanta considera cererea reclamantei nu este intemeiata.

Astfel :

-urgenta nu este justificata prin prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. Spre deosebire de dreptul comun, urgenta trebuie apreciata in raport cu situatia existenta in momentul judecarii. Or , insasi reclamanta in considerente cererii sale a aratat ca lucrarile de ridicare a imobilului constructie au fost demarate in anul 2006,edificiul astfel construit fiind cel care ridica probleme de acces ,astfel incat urgenta nu este dovedita.Acest aspect este confirmat de martorii audiati.

-neabordarea fondului litigiului : este evident ca pe calea ordonantei presedintiale nu poate fi solutionat fondul dreptului, lucru ce se va intampla prin solutionarea actiunii civile de drept comun formulata de reclamanta ,actiune aflata pe rolul Judecatoriei Zarnesti, asa cum a precizat reclamanta prin aparator la termenul din data de 10.11.2008.

Fata de considerentele de fapt si de drept ce preced, instanta urmeaza a dispune respingerea cererii reclamantei.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta P.V domiciliata in Brasov, X in contradictoriu cu paratii I.C si I.M dom.in X.

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica din 11.11.2008.

PRESEDINTE GREFIER

ELENA IOVA CAMELIA SERBAN

Red.EI/04.12.2008

Dact.SC/05.12.2008

Ex.2